13 Şubat 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29623

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MÜLKİYETİ TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MALATYA 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden:


İPTAL İLANI

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


KİTİRLER MAHALLESİ ESENTEPE MEVKİİ 42 ADA 14 VE 17 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN 157 YATAKLI OTEL BİNASI MÜŞTEMİLATI İLE BİRLİKTE KİRAYA VERİLECEKTİR

Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


DAĞITICI VE SATICI SEÇİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


11.740 KG. PRİZMATİK BALYA MAKİNASI İPİ DAHİLDEN VEYA İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Ortapazar/RİZE


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TERMAL OTEL SATILACAKTIR

Kazan Belediye Başkanlığından:


6 KALEM UYAP BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


210 ADET IP TV SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


200 ADET ASELSAN MARKA EL TELSİZİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MÜLKİYETİ TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MALATYA 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait:

Bitlis İli, Tatvan İlçesi, Sahil Mahallesi, 5834,99 m2 miktarlı 286 Ada, 141 No.lu Parselin (Üzerinde Kiracı olup, Düğün Salonu olarak kullanılmakta) Satış İhalesi kapalı zarfla teklif almak suretiyle 28.01.2016 PERŞEMBE günü Saat 10.00 da yapılmasına karar verilen satış ihalesine ait ilan metni Yerel Gazetede yasal süresi içerisinde yayınlanmamış olması nedeniyle söz konusu parselin Satış ihalesi aşağıda belirtilen gün ve saat te ertelenmiştir.

2 - Bitlis İli, Tatvan İlçesi, Sahil Mahallesi, 5834,99 m2 miktarlı 286 Ada, 141 No.lu parselin Satış ve İhalesi: 03.03.2016 PERŞEMBE günü Saat: 10.00 da.

Satış İhalesi TCDD Malatya 5. Bölge Müdürlüğü Binasının 1 katında bulunan Toplantı Salonunda kapalı zarfla teklif almak ve “Pazarlık Usulü” ile görüşmeler yapmak suretiyle yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, İhale Pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3 - Satış ve İhale Konusu Parselin Şartname ve Doküman Bedeli 1.000,00 (Bin) TL.

4 - Satış ve İhale Konusu Parselin Geçici Teminat Miktarı; 360.000,00 (Üçyüzatmışbin) TL.

5 - Teklifler, Teknik Şartnamede belirtilen Gün ve Saate Kadar TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne (Özalper Mahallesi İstasyon Caddesi No: 2 Yeşilyurt/MALATYA) Elden teslim edilecektir. Teknik Şartnamede Belirlenen gün ve Saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - TCDD Genel Müdürlüğü İhale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD İhaleyi yapıp yapmamakta dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

7 - İhale dokümanları, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü (Özalper Mah. İstasyon Cad. No: 2 Yeşilyurt/MALATYA) veznesine veya Vakıflar Bankası Malatya Merkez Şubesindeki TR78 0001 5001 5800 7296 8130 62 No.lu IBAN numaralı hesabına her parsel için Teknik Şartnamede Belirtilen ihale doküman bedelleri (Bitlis İli, Tatvan İlçesi Sahil Mahallesi 286 Ada, 141 Parsele ait Doküman Bedeli) belirtilmek suretiyle yatırılarak üstünde teklif sahibinin Adı veya Unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 5. Bölge Emlak ve İnşaat Müdürlüğü Emlak Bürosundan temin edilebilir.

1343/1-1


İPTAL İLANI

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

Türk Kızılay’ı Mineralli Su İşletmeleri tarafından duyurulan İhale zarflarının teslim tarihi 23.02.2016 saat 11:00, 2 nolu “teklif ve teminat mektubu” zarflarının açılma saati 14:00 olan “Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlükleri’nin ihtiyacı olan 695.000 kg 46*60 Ebatlı Baskısız Shrink alımına ilişkin ihale iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1349/1-1


KİTİRLER MAHALLESİ ESENTEPE MEVKİİ 42 ADA 14 VE 17 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN 157 YATAKLI OTEL BİNASI MÜŞTEMİLATI İLE BİRLİKTE KİRAYA VERİLECEKTİR

Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden:

Madde 1 - İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin;

a) Adı                            :  Gerede Belediye Başkanlığı

b) Adresi                       :  Kitirler Mahallesi Eski Hükümet Sok. No: 2 Gerede/Bolu

c) Telefon numarası      :  0374 311 6700

ç) Faks numarası           :  0374 311 6703

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle alabilir.

Madde 2 - İhale konusu olan işin niteliği yeri ve süresi :

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Kitirler Mahallesi, Esentepe Mevkii 42 ada, 14 ve 17 parsellerde kayıtlı, toplam 7795 m2’lik taşınmazın üzerinde, 74 oda, 157 yataklı toplam 5378 m2 inşaat alanı bulunan, Esentepe Otel Binası ile kullanımı Belediyemiz tasarrufunda bulunan; 2 Adet Futbol Sahası, Arkut Dağı Kayak Tesisi, Teleski ve Kafeterya’nın 20 yıl (240 ay) süre ile ihale yoluyla kiraya verilmesidir. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a maddesi hükümlerine göre kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecektir.

Madde 3 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

İhale dokümanı Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

Madde 4 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati:

a) Tekliflerin sunulacağı adres: Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

b) İhalenin yapılacağı adres: Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi: 25/02/2016 Perşembe günü.

d) İhale (son teklif verme) saati: 14:00

İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

Madde 5 - Tahmin edilen bedel ve Geçici Teminat :

İşin Tahmin edilen bedeli 15.000,00 TL+KDV/ay (OnbeşbinTürklirası) x 240 ay = 3.600.000,00 TL (üçmilyonaltıyüzbinTürklirası) olup %3 geçici teminatı 108.000,00 TL (yüzsekizbinTürklirası) dır.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde yazılı olan değerler teminat olarak kabul edilecektir.

Madde 6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

c) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Gerede Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

g) Şartname de özellik ve içerikleri belirtilen ihale teklif mektubu

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

İlgililere ilanen duyurulur.

1294/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 7,50 TL. ile en çok 362.496 TL. arasında değişen; 17/02/2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1 TL. en çok 36.250 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Cep telefonu aksesuar ve aksamı, kol saati, otomobil parçaları, elektrik ve elektronik eşya, nargile folyosu ve kömürü, çakmak, dikiş makinası ve aksamları, kamyon lastiği, kumaş, giyim eşyası, bakır, av tüfeği ve malzemeleri ve zeytinyağı v.b. 102 grup eşya açık artırma suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Küme Evleri No: 20 Şehitkamil/ GAZİANTEP adresindeki Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale salonunda 18/02/2016 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1342/1-1


DAĞITICI VE SATICI SEÇİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Eti Matik Bor Temizlik Ürünlerinin yurt içinde satışı ve pazarlanmasında, sözleşme ve eklerinde belirtilmiş şartlar dahilinde teklif toplama usulü ile dağıtıcı ve satıcı seçimi işidir.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenler şartnameleri ve ihale ile ilgili diğer bilgileri mesai gün ve saatleri içerisinde;

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

- Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No: 1/A 06010 - Etlik/Keçiören/ANKARA Tel: 0 312 294 23 42

- www.etimaden.gov.tr

adresinden 100,-TL bedelle temin edebilir. Şartname bedeli TC Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi TR06 0001 0017 4537 7122 4562 98 nolu hesaba yatırılabilir.

3 - Geçici teminat: İhale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) gün süreli, teklif bedeli (taahhüt edilen alım miktarı ton X 2.410,00 TL.) üzerinden hesaplanacak toplam teklif bedelinin en az %3’ü (üç) oranında geçici teminat verilecektir.

4 - İhale tarihi 01.03.2016 olup isteklilerin teklif mektuplarını, en geç 01.03.2016 tarihi, saat 14:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine vermiş olmaları gerekir.

5 - Geç yapılan müracaatlar ile postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Teşekkül ihaleyi yapıp yapmamakta, İhale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

1264/1-1


11.740 KG. PRİZMATİK BALYA MAKİNASI İPİ DAHİLDEN VEYA İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 11.740 Kg. prizmatik balya makinesi ipi dahilden veya ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 150-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya Halk Bankası Ankara/Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan TR300001200945200013000060 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için teklif edilen tutarının %3’ü kadar geçici teminat verilecektir.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 07.03.2016 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel: 90 (312) 417 00 47

Fax: 90 (312) 417 78 39

1306/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Ortapazar/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 11.000 ton yaş çay yükleme ve nakliye işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.02.2016 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Ortapazar Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu- Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı, nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

967/1-1


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat) - Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarihi-Saati

Teslim Süresi

1-

10 Kalem Dısk+Pleyt Alımı

31890

2016-0251

01.03.2016 -14.00

  45 Gün

2-

13 Kalem Komatsu (630 ES Haulpak Kamyonlara)  Yedek Alımı

31900

2016-0252

01.03.2016-15.00

  90 Gün

3-

112 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

31909

2016-0253

02.03.2016-14.00

120 Gün

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

1266/1-1


TERMAL OTEL SATILACAKTIR

Kazan Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kayı Mahallesi tapulamasına kayıtlı 1 (bir) adet Termal Otel’in, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - Satışı yapılacak Taşınmazların Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, Yüzölçümü, m² Bedeli, Toplam m² Bedeli ve Geçici Teminat Bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

3 - İhale 26.02.2016 Cuma günü saat: 10.30’da Belediye Encümeni Toplantı Salonunda (Ankara Bulvarı No: 105/1 Kazan/ANKARA) Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - Taşınmaz bedeli peşin veya %50’si peşin kalan kısmı 4 taksitle (İdari Şartnamenin 10. maddesinde belirtildiği üzere) tahsil edilecektir.

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

A - Gerçek Kişiler İçin

a - İkametgah belgesi,

b - Nüfus cüzdanı örneği,

c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,

e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

B - Tüzel Kişiler İçin

a - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicilinin kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı bulunduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ile imza sirküleri.

b - Ortak Katılım halinde ortaklık beyannamesi.

c - Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek

d - ISO 9001, OHSAS 18001 ve ISO 14001 belgeleri veya noter onaylı suretlerini

e - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,

İsteklilerin yukarıda yazılı belgeler ile Kazan Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden belge alıp ihale dosyasına koymakla yükümlüdür.

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri ve ¨250,00 bedel karşılığı İdari Şartnameyi almaları gerekmektedir.

7 - İstekliler ihale dosyalarını 26.02.2016 tarihinde saat 10.00’a kadar Kazan Belediyesi Emlak

İstimlak Müdürlüğü’ne (Ankara Bulvarı 9. Kat No: 105/1) teslim etmelidirler.

 

SIRA

MAHALLESİ

CİNSİ

ADA

PARSEL

ARSA ALANI (M²)

YAPI ALANI (M²)

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

1

KAYI

TERMAL OTEL

1077

56

13.381

14.045

¨22.075.000 + %18 KDV

¨662.250

 

Atatürk Mah. Ankara Bul. No: 105/1 Kazan 06980 ANKARA

Telefon: (0 312)814 53 00/1220-1227     Faks: (0 312) 814 10 12

e-posta: www.kazan.bel.tr

1259/1-1


6 KALEM UYAP BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Bölge Başkanlığı ihtiyacı 6 kalem UYAP Bilgi Sistem Malzemesi teknik şartnamesine ve ürün bazında teknik şartnamede yer alan markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markaları, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22/02/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve ürün bazında teknik şartnamede yer alan markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1308/1-1


210 ADET IP TV SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ordu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı ihtiyacı 210 adet IP TV kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Samsung markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19/02/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Samsung markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1309/1-1


200 ADET ASELSAN MARKA EL TELSİZİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 200 adet Aselsan marka Telsiz kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesinin, markasının, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 23/02/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1310/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Jeneratör teknik şartnamesine ve AKSA markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, markasının, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 23/02/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve AKSA markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1311/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

 

İşletme Müdürlüğü

Aladağ

 İhale Tarihi

26.02.2016

Satışın Yap. İlçe/belde

Karacasu Beldesi

İhale Saati

14:00

Satışın Yapılacağı Yer

Satış Salonu

Sıra No

Satış Yeri

Cins, Nevi, Boy ve Sınıf

Parti Sayısı

Miktarı

Muhammen Bedeli TL

Geçici Teminat TL

m3 / Ster*

1

Çaydurt-Sultanköy

3 Sn. Ub. Kl. Çs Tom.

2

Global

32.252

310,00

301,00

2

Çaydurt-Sultanköy

3 Sn. Nb. Kl. Çs Tom.

9

Global

390.231

270,00

3.166,00

3

Çaydurt-Sultanköy

3 Sn. Nb. İn. Çs Tom.

8

Global

366.804

240,00

2.645,00

4

Çaydurt -Belarğç-Sultanköy

3 Sn. Nb. Kl. Çk Tom.

14

Global

437.081

240,00

3.153,00

5

Belkaraağaç

3 Sn. Nb. İn. Çk Tom.

2

Global

54.241

220,00

359,00

6

Sultanköy

2 Sn. Ub. Kl. G Tom.

3

Global

104.201

330,00

1.032,00

7

Sultanköy

2 Sn. Nb. Kl. G Tom.

7

Global

398.677

320,00

3.831,00

8

Çaydurt -Belarğç-Sultanköy

3 Sn. Ub. Kl. G Tom.

20

Global

1.078.863

290,00

9.397,00

9

Çaydurt-Sultanköy

3 Sn. Ub. İn. G Tom.

2

Global

84.279

240,00

608,00

10

Çaydurt -Belarğç-Sultanköy

3 Sn. Nb. Kl. G Tom.

70

Global

4.107.347

270,00

33.316,00

11

Çaydurt

3 Sn. Kb. Kl. G Tom.

2

Global

21.927

230,00

153,00

12

Çaydurt -Belarğç-Sultanköy

3 Sn. Nb. İn. G Tom.

50

Global

2.239.545

220,00

14.810,00

13

Çaydurt-Sultanköy

Çs Mad. dir.

3

Global

66.889

210,00

423,00

14

Çaydurt

G Mad. dir.

2

Global

50.743

190,00

290,00

15

Çaydurt-Sultanköy

Çs Kağ. od.

13

Global

304.731

170,00

1.561,00

16

Belkaraağaç-Sultanköy

Çk Kağ. od.

15

Global

492.600

170,00

2.520,00

17

Çaydurt -Belarğç-Sultanköy

G Kağ. od.

108

Global

4.234.221

170,00

21.648,00

18

Sultanköy

3 Sn. Nb. Kl. M Tom.

1

Global

9.966

280,00

84,00

19

Sultanköy

3 Sn. Kb. Kl. M Tom.

1

Global

7.976

240,00

58,00

20

Sultanköy

M Kağ. od.

1

Global

16.531

180,00

90,00

21

Çaydurt

3 Sn. Nb. Kl. Çk Tom.

1

T.İrat

57.030

270,00

462,00

22

Belkaraağaç

3 Sn. Nb. Kl. Çk Tom.

1

T.İrat

45.128

230,00

312,00

23

Çaydurt

3 Sn. Çk Tom.

1

T.İrat

40.306

230,00

279,00

24

Çaydurt-Sultanköy

3 Sn. Nb. İn. Çk Tom.

3

T.İrat

71.630

220,00

475,00

25

Ortakıraç

3 Sn. Ub. Kl. G Tom.

1

T.İrat

45.262

310,00

421,00

26

Çaydurt

3 Sn. Kb. Kl. G Tom.

1

T.İrat

10.619

230,00

74,00

27

Çaydurt-Belkaraağaç

3 Sn. G Tom.

2

T.İrat

95.285

220,00

630,00

28

Ortakıraç-Çaydurt

3 Sn. Nb. İn. G Tom.

2

T.İrat

107.752

210,00

680,00

29

Ortakıraç-Sarıalan

Çs Kağ. od.

7

T.İrat

149.814

160,00

722,00

30

Ortakıraç-Sarıalan-Belk-Sult.

G Kağ. od.

16

T.İrat

671.203

160,00

3.231,00

TOPLAM

368

 

15.793.134

 

106.731,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 368 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3 - Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4 - Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5 - Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

7 - Kabuklu kâğıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %30’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8 - Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %10’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 (on) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

9 - Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.

10 - Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %7,2 vade faizi alınacaktır.

11 - Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık %1,2 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık %1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

12 - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

TEL: 0374 262 96 60 - 61 - FAX: 0374 262 96 10

http www.boluobm.ogm.gov.tr

1291/1-1