10 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29620

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Profesör kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/ PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Konjoktival impresyon sitolojisi ve oküler cerrahide doku yapıştırıcısı kullanımı ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hast. ve Doğum

Profesör

1

Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekons. ve Estetik Cerrahi

Profesör

1

Deneysel serbest doku ve yanık modelleri ile çalışma yapmış olmak. Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi uzmanlık ve El Cerrahisi yan dal uzmanlık belgerine sahip olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğit.

Profesör

1

Sorgulama temelli fen/bilim etkinlikleri geliştirme alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Biyoloji

Profesör

1

Makrofungus Sistematiği ve trüf mantarları hakkında çalışmaları olmak.

Su Ürünleri Fak.

Su Ürünleri Temel Bil.

Su Ürünleri Temel Bil.

Profesör

1

Su Ürünleri Bilim alanında Doçent unvanı almış ve Deniz Balıkları Sistematiği ile Denizel Biyoçeşitlilik ve Koruma konularında uzmanlaşmış olmak.

Su Ürünleri Fak.

Su Ürün. Yetiş.

Su Ürün. Yetiş.

Profesör

1

Balık besleme ve balık yem sektörüyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Su Ürünleri Fak.

Su Ürün. Yetiş.

Su Ürün. Yetiş.

Profesör

1

Akuatik toksikoloji, Yumuşakça ve eklem bacaklı türlerin yetiştiriciliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fak.

Antrenörlük Eğit.

Profesör

1

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Alanında Doçentliğini almış olmak ve çocuklarda fiziksel uygunluk üzerine çalışmaları olmak.

Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Ulaştırma Hizm.

Yat Kaptanlığı

Profesör

1

Deniz Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent, kıyı alanları yönetimi, uzaktan algılama ile kıyı çizgisi değişimi konularında bilimsel çalışmaları olmak.

1172/1-1


İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları/Tıbbi Onkoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Farmakoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Çocuk Endokrinolojisi

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Patoloji

Doçent

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

 

Profesör

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

 

Doçent

1

Sağlık Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Doçent

1

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

 

Doçent

1

 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 6 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 4 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

979/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora veya Uzmanlık belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

AD.

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Fizyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Fizyoloji alanında Tıpta Uzmanlık Belgesi sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Biyofizik Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Uzmanlık alanında Patent sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

1

Moleküler Hücre Biyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak ve ilgili alanda Patente sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Mikoloji Bilim Dalında Yandal Eğitimi almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

2

Moleküler Tıp ve Genetik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Histoloji alanında Tıpta Uzmanlık Belgesi sahibi olmak. İmmunelektron Mikroskopi konusunda deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Anatomi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Anatomi alanında Tıpta Uzmanlık veya Doktora yapmış olmak.

1171/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, 27-29 ZA pafta, 231 ada, 52 parsel üzerindeki 810323 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Dardanel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Mihrinev ÇOKER (Denetçi No: 5730, Oda Sicil No: 19615) tarafından, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 2015/2335 esasına kayden açılmış olan davada 30.12.2015 tarihli ve E.2015/2335-K.2015/2889 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mihrinev ÇOKER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 28.01.2016 tarihli ve 2340 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1106/1-1

—————

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, 214 ada, 39 parsel üzerindeki 894053 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1704 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bayraklı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Aydın KABATAŞ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 28.10.2015 tarih ve E.2015/801-K.2015/2120 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi, Aydın KABATAŞ (Denetçi No: 12515, Oda Sicil No:70164) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.01.2016 tarihli ve 2466 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1107/1/1-1

—————

Antalya İli, Alanya İlçesi, Tosmur Belediyesi, 191 ada, 02 parsel üzerindeki 669555 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Duran Ahmet CEYHAN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 28.10.2015 tarihli ve E.2015/984-K.2015/2119 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mimar Duran Ahmet CEYHAN (Denetçi No: 19680, Oda Sicil No: 5393) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 01.02.2016 tarihli ve 2616 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1107/2/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555907 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Ragıp ÇETİN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 15.10.2015 tarihli ve E.2015/253-K.2015/1792 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Makine Mühendisi Ragıp ÇETİN (Denetçi No: 12212, Oda Sicil No: 18993) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.02.2016 tarihli ve 2697 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1107/3/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Kepez İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 21K-3A Pafta, 5372 Ada, 10 Parsel üzerinde bulunan yapıdaki görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı müteahhidi (Gerçek Kişi) Nedim ÇELİK-ÖZÇELİK İnş. Yapı Üre. ve Taah.’ün yetki belge numarasının (0007110132985530);

Aynı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Yapı müteahhidi yetki belge numarasının iptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.02.2016 tarihli ve 1081 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1140/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Habibler Mahallesi, 025-A-10-B-1-B pafta, 26635 ada, 06 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Ramazan AKPINAR’ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110087524748);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.02.2016 tarihli ve 1079 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1141/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi, 10382 ada, 09 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Münevver KILIǒın Yetki Belgesi Numarasının (0007110183504420);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.02.2016 tarihli ve 1084 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1142/1-1

—————

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, H21C05D1A pafta, 1200 ada, 4 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Nilüfer Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Kıyam BULUT’un Yetki Belge Numarasının (0016111367020503);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.02.2016 tarihli ve 1080 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1143/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Düdenbaşı Mahallesi, 025-A-10-C1-D Pafta, 10114 Ada, 08 Parsel üzerinde bulunan yapıdaki görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı müteahhidi (Gerçek Kişi) Hasan UÇKAÇ-UÇKAÇLAR İnşaat’ın yetki belge numarasının (0007110106583166);

Aynı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Yapı müteahhidi yetki belge numarasının iptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.02.2016 tarihli ve 1086 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1144/1-1

—————

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Nuripaşa Mahallesi, 14/1 Sokak No:10, 377/1 pafta, 2314 ada, 409 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Zeytinburnu Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Esadullah ÖZBEK’e (TC Kimlik No:47527334454);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde,

1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarası verilmemesine,

Kararın Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 01.02.2016 tarihli ve 1082 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1145/1-1


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ