10 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29620

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Muratlı Köyü Bezenti Mevki 08430 Borçka/ARTVİN


VAGON, MAKİNE, FURGON TEMİZLİĞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF TİP LOKOMOTİFLERİN BİR DEMİRYOLU HATTINDAN DİĞER DEMİRYOLU HATTINA TAŞINMASINDA KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET LOKOMOTİF TRANSPORT ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


FINDIKLI VE SABUNCULAR ÇAY FABRİKASINA ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


VAGON FREN BORULARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KUPLÖR SATIN ALINACAKTIR.

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:


ANKARA ÜNİVERSİTESİNE AİT PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEMİNİN ÜNİVERSİTENİN İHTİYACI DA OLAN KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ VE AR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA HASILAT KİRALAMASI YOLU İLE İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:


30 YIL SÜRE İLE MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK (BAĞIMSIZ ÜST HAKKI) TESİS EDİLEREK DONATILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çarşamba Belediye Başkanlığından:


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) MALZEME SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF İŞLER İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden:


2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


ATAPARK REKREASYON ALANI YAPILMASI VE İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:


8.000 METREKARE KARO HALI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Muratlı Köyü Bezenti Mevki 08430 Borçka/ARTVİN

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 19.500.- Ton. yaş çay yükleme ve nakliye İşi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Muratlı Köyü Bezenti Mevki 08430 Borçka/ARTVİN adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22/02/2016 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Muratlı Köyü Bezenti Mevki 08430 Borçka/ARTVİN adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde İstenen Normlarda tek Fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler bu ihalede, yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale ÇAYKUR Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü'nde yapılacaktır.

10 - İhale kısmi teklife açıktır.

11 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1153/1-1


VAGON, MAKİNE, FURGON TEMİZLİĞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2016/23478

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi      :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu

     işin adı ve miktarı              :  Halkalı Gar Anahat, Alpullu Gar Vagon, furgon ve Kapıkule Gar Vagon, furgon temizlik hizmetlerinin, 12 kişi ile 16.03.2016 tarihinden, 31.12.2016 tarihine kadar yürütülmesi işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 01.03.2016 tarih ve saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 01.03.2016 tarih ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1003/1-1


MUHTELİF TİP LOKOMOTİFLERİN BİR DEMİRYOLU HATTINDAN DİĞER DEMİRYOLU HATTINA TAŞINMASINDA KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET LOKOMOTİF TRANSPORT ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/25758

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası :  0312 309 05 15/4419-4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi      :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :  1 Adet Lokomotif Transport Ünitesi Alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 17/03/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1042/1-1


FINDIKLI VE SABUNCULAR ÇAY FABRİKASINA ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan Dizel Jeneratör ve Modüler Hücre Grubu %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.02.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1026/1-1


VAGON FREN BORULARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2016/26356

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :  26 kalem Tenteli Vagon Fren Boruları, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  25/02/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 25/02/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1175/1-1


KUPLÖR SATIN ALINACAKTIR.

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2016/26503

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :  500 adet E tipi Kuplör, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  24/02/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 24/02/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1176/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Ayrancılar Mahallesi tapunun 306 ada 1 numaralı parselinde kayıtlı 10.752,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı

İhale kapsamında satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir.

 

İli

İlçesi

Mahallesi ve Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

İzmir

Torbalı

Ayrancılar

L18C.1A.-2D

306

1

10.752,00 m²

 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda E=1.00

2 - İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: İhale, 23/02/2016 Salı günü saat 14:00’da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1 Torbalı/İZMİR adresinde Encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin, Şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri tekliflerini 23/02/2016 Salı günü saat 12.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

4 - ŞARTNAMENİN TEMİNİ: İstekliler Bahse konu satış ile ilgili ihale dokümanları, Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak şartnameyi alabilirler.

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Satılacak olan taşınmazın muhammen bedeli 3.225.600,00 TL’dır. (KDV kanununun 17/4-r maddesince KDV vergisinden muaftır) Geçici teminat miktarı %3 (yüzde üç) olup 96.768,00 (doksan altı bin yedi yüz altmış sekiz TL)’dır.

İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleşen ihale bedelinin % 6’sıdır.

6 - İSTENİLEN BELGELER: İstenilen belgeler 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 23/02/2016 Salı günü saat 12:00’a kadar Torbalı Belediyesi Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüne teslim edilecektir.

- Gerçek Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2016 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) 2016 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2016 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2016 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

İlan olunur.

980/1-1


ANKARA ÜNİVERSİTESİNE AİT PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEMİNİN ÜNİVERSİTENİN İHTİYACI DA OLAN KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ VE AR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA HASILAT KİRALAMASI YOLU İLE İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Üniversitesinin mülkiyetinde bulunan “Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin” üniversitenin de ihtiyacı olan kısa yarı ömürlü radyoaktif maddelerin üretilebilmesi ve ar-ge projelerinin desteklenmesi amacıyla 10 (on) yıl süre ile hasılat kiralaması yolu ile kiraya verilecektir.

İHALENİN ZAMANI, YERİ, ŞEKLİ:

İhale;

a) Zamanı:

aa - Günü: 22/02/2016

ab - Saati: 14:00’de

b) Yeri: Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Akademik Yerleşke L Blok Kat:3 İhale Komisyon Odası Samanpazarı/ANKARA

c) Şekli:

ca - İlk teklifler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35- c maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

cb - Pey artırımı her tur için asgari 1.000-TL ve katları olacaktır.

d) Müracaat yeri ve zamanı: Tekliflerin en geç 22/02/2016 günü saat 14:00’a kadar elden Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Akademik Yerleşke L Blok Kat: 3 Satınalma Bürosu Samanpazarı/ ANKARA adresine teslim edilecektir.

TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR:

a - Kiraya verilecek “Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin” muhammen kira bedeli;

aa) Bir yıllık 300.000,00 TL, 10 yıllık 3.000.000,00 TL’dir.

ab) Teklifler KDV hariç olarak verilecektir.

b - Bu ihale ile ilgili ihale dokümanının satın alma bedeli 250,00 TL’dir.

c - Bu ihale ile ilgili geçici teminat muhammen bedel üzerinden 90.000,00 TL’ dir.

d - İhale ile ilgili geçici teminatı Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığının;

da) T.C. Ziraat Bankası Ankara ili Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki TR110001002532070593635060 nolu hesabına veya,

db) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı veznesine yatırılacak, alınacak dekont/tahsilat makbuzu aslı ihale şartnamesinin 19 uncu maddesinde yazılı evraklarla birlikte ihale dosyasına (zarfına) konularak ihaleden önce ihale komisyonuna verilecektir.

Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin kiraya verilme ihalesi hakkındaki ihale şartnamesi;

a) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden ücreti mukabilinde temin edilebilir.

b) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün (ihale.ankara.edu.tr) adresinde yayınlanmaktadır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

a) Faaliyet Belgesi (Ticaret, sanayi odası v.s.)

b) İmza sirküleri (Noterden)

c) İhaleye katılacak için yetki belgesi

d) Geçici teminata ilişkin belge

e) Doküman Satın Alındı Belgesi, Başvuru Dilekçesi, Adres Beyanı, İhale Konusu Tesisin Yerinde Görüldüğüne Dair Beyan

f) Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğunu gösteren belge

g) İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge

h) İhale ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik Kurumuna(SGK) borcunun bulunmadığına dair belge

ı) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu

j) Mali durum bildirimi (Banka referans mektubu)

k) Sahip olduğu FDG ilaç ruhsatına ait belge

l) İsteklilerin ihaleye konu olan iş veya benzerlik arz eden faaliyetlerini ihale tarihinden önceki 5 yıl içerisinde gerçekleştirdiğini gösterir belge

m) İsteklilerin Türkiye’de bir PET Radyofarmasötik Üretim Tesisi işletme tecrübesi ve/veya satış tecrübesi olmasına ilişkin belge,

İlanen duyurulur.

1194/1-1


30 YIL SÜRE İLE MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK (BAĞIMSIZ ÜST HAKKI) TESİS EDİLEREK DONATILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çarşamba Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Çarşamba Belediyesine ait 1010 ada, 1 Parsel ve 19L1D Pafta üzerinde inşa edilmiş olan, şartnamesinde niteliği ve diğer özellikleri belirtilen Vefa Yaşam ve Alışveriş Merkezi, 30 yıl süre ile Mülkiyetin Gayri Ayni Hak (Bağımsız üst hakkı) tesis edilerek ticari, sosyal ve kültürel hizmet amaçlı olarak donatılması ve işletilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale yapılacaktır.

1 - İhale 25.02.2016 Perşembe günü saat 10.00 Belediyemiz toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İsteklilerin 25.02.2016 Perşembe günü en geç saat 10.00’a kadar teklif zarflarını Belediyemize Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İsteklilerin:

4.1 - Kanuni ikametgahı olması,

4.2 - Türkiye de tebligat için adres göstermesi,

4.3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

4.3.1 - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.3.2 - Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2016yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye de Şubesi bulunmayan Yabancı Tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu Ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.3.3 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (4.3.1) ve (4.3.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge. Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak idareye karşı, ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için idarenin onayının alınması mecburiyeti vardır.

4.4 - İmza sirküleri / beyannamesi vermesi,

4.4.1 - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

4.4.2 - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.4.3 - Ortak girişim olması halinde ortak girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (4.4.1) ve (4.4.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.5 - İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerini bulunduğu Ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.6 - Yeterliliğe ilişkin belgeler:

4.6.1 - İhaleye girecek olan istekliler, son 5 yıl içerisinde en az 3 adet Alışveriş Merkezi İşletme hizmetine ait iş deneyim belgesi veya sözleşme ve faturalar ibraz edecektir. İstekliler bu belgeyi kendi adlarına sunabilecekleri gibi, firmanın %50’sinden fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesini de ibraz edebileceklerdir. Bu durumda isteklilerin iş deneyim belgesini sunacağı %50’sinden fazla hissesine sahip ortağının en az bir yıldır ortak olduklarına dair durumu belgelendirmek durumundadır. Bu belgenin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir veya ticaret odası tarafından onaylı olması zorunludur.

4.6.2 - Vergi dairesi veya yeminli mali müşavirlerce tasdikli son yıla ilişkin bilanço ve gelir gider tablosu vermesi,

4.6.3 - Şartnamenin 6.1 maddesinde belirtilen miktarda geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu vermesi,

4.6.4 - İsteklilerin ortak girişim halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).

5 - 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

6 - Belediyemiz, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

1109/1-1


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) MALZEME SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğünden:

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ MALZEME SATIŞI (2016/ADYSATIŞ-8) “Kapalı Teklif Usulü” ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında “açık arttırma usulü” ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Türkiye Petrolleri Mah. Karapınar Cad. No: 256 PK: 9   02040 - Merkez/ADIYAMAN

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 416 212 5304/5302

c) Elektronik Posta Adresi         :  ygoktas@tp.gov.tr, asalan@tp.gov.tr

d) İlgili personel                        :  Yılmaz GÖKTAŞ, Ali SALAN,

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  41 Kalem E.Ö.D. Makine Teçhizat ile 86 Kalem yedek parçaların satışı

b) Bulunduğu Yer                     :  TP Adıyaman Bölge Müdürlüğü ambarları ile sahalarında (Karakuş Üretim İstasyonu/KAHTA ile Türmüz Üretim İstasyonu/MERKEZ)

c) Teslim Süresi                         :  İstekliye Cumartesi, Pazar, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri hariç her gün TP’nin mesai saatlerinde teslimat yapılacaktır. Alıcı ihale sonucu kazandığı malzemenin tamamını 10 işgünü içinde bedelini yatırmak ve bu tarihten itibaren 20 gün içerisinde TP'nin işletme sahasından çıkarmak zorundadır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü Türkiye Petrolleri Mah. Karapınar Cad. No: 256 PK: 9    02040 Merkez/ADIYAMAN Bölge Müdürlüğü Komisyon Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  02.03.2016, Saat: 10.00

4 - İhaleye ilişkin bilgiler:

a) T.P. Adıyaman Bölge Müdürlüğü’nde bulunan E.Ö.D. malzeme satışı Türkiye Petrolleri A.O. Mal ve Hizmet Satım Değerlendirme Yönetmeliği gereğince kapalı teklif usulü ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında açık arttırma usulü ile birlikte uygulanmak suretiyle satılacaktır.

b) İhaleye ilişkin şartname;

İhaleye katılacaklar, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle ücretsiz olarak temin edebilirler.

c) Teklifler, 02.03.2016 tarih ve saat 10:00’a kadar Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü MUHABERAT SERVİSİNE elden verilebileceği gibi, 1. maddede verilen adresine iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada oluşabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

d) İstekliler teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam malzeme bedelinin en az %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat vermemiş veya eksik teminat verilmiş teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) İhale, 02.03.2016 Çarşamba günü saat: 10.00’da Bölge Müdürlüğü Komisyon Salonunda yapılacak, İhale Komisyonunca kapalı zarf teklifleri uygun bulunan istekliler ile açık arttırma yapılacaktır.

f) Tekliflerin fiyat opsiyonu son teklif verme tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günüdür.

g) İhaleye gerçek veya tüzel kişi herkes teklif verebilecektir.

 

EK-1

 

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ MALZEME VE MUHAMMEN BEDEL LİSTESİ

S.N.

CİNSİ

SATIŞ MİKTARI

MUHAMMEN BEDEL (TL)

BULUNDUĞU YER

1

180 TON DİZİ KAPASİTELİ SONDAJ KULESİ (EMSCO-550)

111 Kalem

594.121,00

Kule aksamı (25 kalem) “Karakuş Üretim İstasyonu/ KAHTA”da, yedek parçaları (86 kalem) ise Bölge Müdürlüğü Ambarında bulunmaktadır.

2

1896 USGPM Kapasiteli Santrifüj Pompa

1 Adet

  40.000,00

Karakuş Üretim İstasyonu/KAHTA

3

1896 USGPM Kapasiteli Santrifüj Pompa

1 Adet

  40.000,00

Karakuş Üretim İstasyonu/KAHTA

4

2770 USGPM Kapasiteli Santrifüj Pompa

1 Adet

  40.000,00

Karakuş Üretim İstasyonu/KAHTA

5

3210 USGPM Kapasiteli Santrifüj Pompa

1 Adet

    8.000,00

Karakuş Üretim İstasyonu/KAHTA

6

3210 USGPM Kapasiteli Santrifüj Pompa

1 Adet

    8.000,00

Karakuş Üretim İstasyonu/KAHTA

7

1860 KW Elektrik Motoru

1 Adet

  26.000,00

Karakuş Üretim İstasyonu/KAHTA

8

1860 KW Elektrik Motoru

1 Adet

  26.000,00

Karakuş Üretim İstasyonu/KAHTA

9

1860 KW Elektrik Motoru

1 Adet

  26.000,00

Karakuş Üretim İstasyonu/KAHTA

10

160 KW Elektrik Motoru

1 Adet

    4.500,00

Karakuş Üretim İstasyonu/KAHTA

11

160 KW Elektrik Motoru

1 Adet

    4.500,00

Karakuş Üretim İstasyonu/KAHTA

12

20" ASA-300 Elektrik Motorlu Gate Vana

5 Adet

    8.750,00

Karakuş Üretim İstasyonu/KAHTA

13

20" ASA-150 Elektrik Motorlu Gate Vana

2 Adet

    2.500,00

Karakuş Üretim İstasyonu/KAHTA

14

10”, ASA-900 Globe Vana

3 Adet

    5.250,00

Karakuş Üretim İstasyonu/KAHTA

15

20”, ASA-300 Sepet Tipi Filtre

3 Adet

    5.250,00

Karakuş Üretim İstasyonu/KAHTA

16

Planya Tezgahı

1 Adet

    1.500,00

Türmüz Üretim İstasyonu/MERKEZ

17

Yatar Daire Makinası

1 Adet

    2.200,00

Türmüz Üretim İstasyonu/MERKEZ

1152/1-1


MUHTELİF İŞLER İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarından (ünitelerden) kaynaklanan tıbbi atıkların toplanması, taşınması, tıbbi atık sterilizasyon tesisinde sterilize edilmesi, bertarafı ve sterilizasyon tesisinin işletilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi a bendine göre kapalı teklif usulü ile (kapalı teklif usulü ile artırma ihalesi) ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Erzurum Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa Mah. Merkezi Yönetim Caddesi    25100 Yakutiye/ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası   :  Tlf: 0 (442) 344 10 83 - Fax: 0 (442) 344 11 59

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarından (ünitelerden) kaynaklanan tıbbi atıkların 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, tıbbi atık sterilizasyon tesisinde sterilize edilmesi, bertarafı ve tesisin işletilmesi işi.

b) Yapılacağı yer                    :  Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, sterilizasyon ve bertarafı ise Aziziye İlçesi Adaçay Mah. adresindeki “Erzurum Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi”nde yapılacaktır.

c) Süresi                                 :  4 yıl (İşe başlama tarihi: 08 Nisan 2016, İş bitirme tarihi: 08 Nisan 2020)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu. Muratpaşa Mah. Merkezi Yönetim Caddesi Büyükşehir Belediyesi Binası Kat 3     25100 Yakutiye/ERZURUM

b) Tarihi ve saati                     :  25 Şubat 2016 Perşembe Günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

4.1. Kanuni ikametgah sahibi olmak,

4.2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

4.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.5. İhale dokümanında yer alan (Ek-2) standart forma uygun teklif mektubu,

4.6. Bu ilanın 7. maddesinde belirlenen miktarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ihale dokümanında yer alan (Ek-3) standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

4.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, ihale dokümanında yer alan (Ek-4) standart forma uygun belge.

4.10. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.3 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.9 maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.11. İstekli bahse konu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış, Tıbbi Atık Sterilizasyon Sistemleri içerikli TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalıdır. Bu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu [belgenin/belgelerin] ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan her biri istenilen belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.

4.12. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen [TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin], Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısıyla birlikte sunulması zorunludur. Bu belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu değildir. Ayrıca, bu belgelerden yurt dışında düzenlenenler de tasdik işleminden muaftır. Ancak, yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

4.13. Müteahhit kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen “Tıbbi Atık Toplama, Taşıma, Sterilize Etme ve Sterilizasyon Tesisi İşletme İşi” ne ait iş deneyim (iş bitirme) belgesini veya kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen “Tıbbi Atık Toplama, Taşıma, Sterilize Etme ve Sterilizasyon Tesisi İşletme İşi” tamamlamış olduğunu gösteren işverenden alınmış yazılı belgeyi veya kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen “Tıbbi Atık Toplama, Taşıma, Sterilize Etme ve Sterilizasyon Tesisi İşletme İşi”nin % 80’ini tamamlamış olduğunu gösteren işverenden alınmış yazılı belgeyi sunmalıdır.

Yalnız - toplama ve taşıma - veya yalnız - sterilizasyon tesisi işletme - işinin yapılmış veya yapılıyor olduğunu gösteren belgeler kabul edilmez. Bu belgeler, iş ortaklıklarında her bir ortak tarafından ayrı ayrı sunulmalıdır.

4.14. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

4.15. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

4.16. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

4.17. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

4.18. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

4.19. İhaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İhale dokümanı, idarenin adresinde, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nda görülebilir ve 500,00 TL (beşyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar “Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığı Muratpaşa Mah. Merkezi Yönetim Caddesi Büyükşehir Belediyesi Binası Kat 4  25100 Yakutiye Erzurum” adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İşin tahmin edilen bedeli aylık kira tutarı (KDV hariç) 40.000,00 TL (kırkbin Türk Lirası) olmak üzere 4 (dört) yıllık tahmin edilen bedeli 1.920.000,00 TL (birmilyondokuzyüzyirmibin Türk Lirası)’dir. Geçici teminat tutarı en az 57.600,00 TL (elliyedibinaltıyüz Türk Lirası)’dir.

8 - Erzurum İlinde günlük toplanan tıbbi atık miktarı yaklaşık 3 ton’dur. Erzurum İl Mahalli Çevre Kurulunca 2016 yılı için belirlenen tıbbi atık bertaraf ücreti ise (KDV hariç) 2,35 TL/kg’dır

İhale üzerine kalan müteahhit, tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu karşılığında sağlık kuruluşlarından (ünitelerden) alacağı KDV hariç brüt gelirden (tıbbi atık bertaraf ücretinden) İdareye, ihalede teklif edeceği % oranında pay verecektir.

İstekliler tekliflerini KDV hariç brüt gelirden idareye verecekleri % oranını sunmak suretiyle (başlangıç oranı % 25’tir.) vereceklerdir.

İhale en yüksek payı veren istekli üzerine yapılacaktır.

9 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

1149/1-1


2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (iki) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası/

İhale kayıt numaraları                   :  1) 2016/26940    2) 2016/26960

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum / SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0 (362) 312 19 19/7091-7090

                                                         Faks: 0(362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi             :  pyo@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)               :  - - -

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1) Vakum İnce Film Kaplama Sistemi, 1 Adet (Komple)

                                                         2) Potansiyotat/Galvanostat Cihazı, 1 Adet (Komple)

b) Teslim yeri/yerleri                    :  1) Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü,

                                                         2) Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 (altmış) takvim günü

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/

      İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı yer          :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN

b) Tarihi ve saati/

     Tarih ve saatleri                       :  1) Tarih: 24/02/2016 Saat: 14:00

                                                         2) Tarih: 24/02/2016 Saat: 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ‘na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00- Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge;)

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

1108/1-1


ATAPARK REKREASYON ALANI YAPILMASI VE İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:

 

İŞİN YERİ

PAFTA NO

ADA-PARSEL NO

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

SON MÜRACAAT

TARİH VE SAATİ

İHALE TARİH

VE SAATİ

İstanbul Ataşehir İlçesi

Atatürk Mahallesi

245-246

3372 Ada 1 Parsel ve

3373 Ada 1 Parsel

54.696.203,87-TL

1.640.886,12-TL

19.02.2016-16:30

23.02.2016-11:30

 

Yukarıda yeri, pafta, ada ve parsel numarası ile muhammen bedeli belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile Atapark Rekreasyon Alanı Yapılması ve İntifa Hakkı Karşılığı İşletilmesi İşi ihaleye konulmuştur.

1 - İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Ataşehir Belediyesi Encümen Salonu Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından yapılacaktır.

2 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri saat 08.00-12.00 ve 12.30-16.30 saatleri arasında Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A   34746 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilecek ve 2.000,00-TL karşılığında aynı yerden satın alınabilecektir.

3 - İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri bir dosya halinde yeterlik son müracaat tarih ve saatine kadar (19.02.2016 tarih ve saat 16:30) Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A   34746 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Ataşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale şartları

4 - Avan projedeki tüm düzenlemenin ve yapım imalatlarının yüklenici firma tarafından yapılmasından sonra; masal evi belediyemiz bünyesinde kalmak üzere, imar onaylı avan projeye göre 3372 Ada 1 Parsel ile 3373 Ada 1 Parseldeki Çocuk Bilim Müzesi dışındaki tüm ticari fonksiyonların yüklenici tarafından işletilmesi, bu alanların tamamının bakım-onarımlarının ve altyapı kullanım ücretlerinin (elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. gibi) yüklenici tarafından üstlenilmesi; yüklenicinin toplam yıllık hasılatının yüzde biri oranında pay alınması ve ayrıca 3.(üçüncü) kişilere kiralanması halinde, kiracıdan/kiracılarından da toplam yıllık hasılatının yüzde biri oranında pay alınması kaydıyla en fazla 25 yıl, 6 ay üzerinden işletme süresidir.

İşletme süresi; İhale sonucu açık eksiltme usulü ile geçerli teklifler üzerinden verilecek en düşük işletme süresidir.

İhaleye Katılmak Üzere Yeterlik Başvurusu için istenen belgeler; (Son müracaat tarihinde sunulacak belgeler-(19.02.2016 tarih ve saat 16:30)

5 - İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;

a) Kanuni ikametgah belgesini vermesi (2016 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks varsa e-mail bilgileri de yazılacaktır)

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

c1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

d1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

d2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun olarak düzenlenmiş ortak girişim beyannamesini vermesi.(Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.) Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

g) İsteklinin mali durumunu gösterir muhammen bedelin asgari yüzde otuz (%30)'u kadar kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunamayan serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak Banka Referans Mektubu ile eki Genel Müdürlük teyid yazısı. İş ortaklılıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın asgari tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir.

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge.

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış prim borcu olmadığına dair belge.

j) İş bitirme, İş Denetleme (İş Yönetme), İş deneyim belgesi;

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 Kamu İhale Kanunu çerçevesinde son onbeş yıl içerinde yapılmış park yapımı veya bina taahhüt işleri veya özel sektöre yapılmış park yapımı veya bina taahhüt işleri için toplam yatırım bedelinin yüzde elli (% 50)’si kadar iş deneyim belgesi. (4734 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun İş bitirme, iş denetim veya iş yönetme belgeleri ile özel sektöre yapılmış ve yapı kullanma izin belgesi alınmış tek sözleşme kapsamında yapılmış yukarıda sayılan işler benzer iş bitirme olarak kabul edilecektir.)

Ortak girişimlerde iş deneyim belgesinin, pilot ortak veya özel ortaklardan hisse oranlarına bakılmaksızın herhangi birisinin karşılaması yeterli olacaktır.

İş deneyim belgelerindeki tutarlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yapım İşleri Uygulama yönetmeliğine göre güncellenecektir.

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

l) Ortak girişim olması halinde her bir ortağın (a,b,c,d,e,h,ı,k,) bentlerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur.

m) İhaleye katılan istekliler aşağıda tip ve sayıları belirtilen teknik personelleri işin başından sonuna kadar şantiye sahası içerisinde istihdam edecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapım İşleri Genel Şartnamesi doğrultusunda noter onaylı teknik personel taahhütnameleri liste ekinde idareye sunulacaktır.

• (1) Adet İnş. Müh. veya Mimar Şantiye Şefi

• (1)  Adet İnşaat Mühendisi

• (1)  Adet Mimar

• (1) Adet İnşaat Teknikeri,

• (1) Adet Makine Mühendisi,

• (1) Adet Elektrik Mühendisi,

• (1)  Adet Harita Teknikeri,

• (1)  Adet Peyzaj Mimarı.

n) İhale dosyasının satın alındığına dair belge.

o) 4734 sayılı Kamu İhale ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyan.

6 - İstekliler ihaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 8.nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 9.ncu maddesi doğrultusunda son müracaat tarih ve saatine kadar (19.02.2016 tarih ve saat 16:30) Ataşehir Belediyesi Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A   34746 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunan Ataşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

7 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler;(İhale günü dış zarf içerisinde sunulacak belgeler)

A) İÇ ZARF:

İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Geçici teminat mektubu: tahmini yatırım maliyetinin yüzdeüç (%3)’ü olan 1.640.886,12-TL tutarındaki teminat mektubu ve eki Genel Müdürlük teyit yazısı,

Teklif mektubu (ekli örneğe uygun),

Teklif mektubu İdaremizce verilen örneğine uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup, kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin teklif mektubunda kazıntı, silinti veya düzeltme yapılmadan açık olarak yazılması zorunludur. Kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

İç Zarfın Kapatılması:

Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp her sayfası istekli tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek imzalanacak veya mühürlenecektir.

B) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir,

a) İç zarf

b) 5. maddede belirtilen yeterlilik evrakları

Dış Zarfın Kapatılması:

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Zarfın sol köşesine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, zarfın orta kısmına ihaleyi yapan İdarenin adı ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek imzalanacaktır.

8 - Yeterlik için başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İsteklilere daha önceden yeterlik almaya hak kazanıp kazanmadığına ilişkin belge verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler önünde ihale komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir.

11 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12 - İşbu ilana ait ilan bedeli ile %0,569 ihale karar pulu ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilikten sözleşme yapılmadan önce defaten tahsil edilecektir.

13 - İdareye yeterlik değerlendirmesi için verilen başvuru dosyası ile teklif zarfı içerisinde verilen evraklar isteklilere iade edilmeyecektir.

14 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

811/1-1


8.000 METREKARE KARO HALI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı 8.000 m2 karo halı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18.02.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

1202/1-1