9 Şubat 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29619

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümlerini yerine getirmedikleri için aşağıda ili, ruhsat numarası, ruhsat sahibi belirtilen ruhsatlar kanunun ilgili maddelerine göre iptal edilmiştir. İptal işlemi ruhsat sahiplerinin dosyada mevcut en son adreslerine tebligatla bildirilmiş ancak yazılar ilgililere tebliğ edilememiştir.

Aşağıda belirtilen ruhsatlar iptal edilmiştir. Ruhsat sahiplerine ilanen tebliğ olunur.

 

RUHSAT İLİ

SİCİL NO

ERİŞİM NO

RUHSAT SAHİBİ

İPTAL MADDESİ

Adıyaman

20069838

3117482

Dİ-MER-SAN MER. OTOMOTİV İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

24. / 11.

Antalya

200901400

3209331

ASKAYA PET. ÜRÜN. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Balıkesir

201004249

3247009

3 S MADENCİLİK SERAMİK VE İNŞ. YAPI MALZ. DIŞ TİC. A.Ş.

24.

Balıkesir

201004303

3247116

3 S MADENCİLİK SERAMİK VE İNŞ. YAPI MALZ. DIŞ TİC. A.Ş.

24.

Çankırı

201101181

3275330

T.D.K. ULUSLARARASI NAK. MAD. İNŞ. PEYZ. EM. TURZ. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

17.

İzmir

200703670

3136566

ALİ TEKİN

24. / 11.

Karabük

20058694

3078346

HASAN YALVAÇ

24. / 11.

Kastamonu

20068486

3113412

ARNİSA MAD. İNŞ. MOB. HAY. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Kayseri

20063208

3101662

MEHMET KARABULUT

24. / 11.

Kayseri

53680

2423415

ADEM YARAŞ

24. / 11.

Kırşehir

200704144

3138199

ARİF ERYILMAZ

13.

Kırşehir

200704142

3138580

ARİF ERYILMAZ

13.

Kırşehir

200704143

3138579

ARİF ERYILMAZ

13.

Konya

200711505

3157879

ABDULLAH YAVUZ

24.

Konya

63726

2380108

HASAN HÜSEYİN BAYLAR

24. / 11.

Konya

201001075

3241371

B-ERK MAD. İNŞ. TUR. LTD.ŞTİ.

2.

Malatya

201002278

3244159

ERCAN ŞAHHANOĞLU

24.

Manisa

200805270

3180840

ALPLER MAD. YOL İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Mersin

200705884

3142867

ASTRA MER. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

24.

Samsun

76468

3170152

HİLMİ ULUÇ GENCER

24. / 11.

Samsun

76470

3170150

HİLMİ ULUÇ GENCER

24. / 11.

Samsun

76472

3170153

HİLMİ ULUÇ GENCER

24. / 11.

Sivas

20050532

3054664

BOĞAZİÇİ YAPI SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Yozgat

200704958

3139289

İLKE MAD. İNŞ. ELEKTROMEKANİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.

1100/1-1


 


 


 


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemiz Avukat kadrosuna 25.03.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği” uyarınca sınavla Avukat alımı yapılacaktır.

I - Kadro Bilgileri

 

Unvanı

Birimi

Sınıfı

Derecesi

Sayısı

Avukat

Hukuk Müşavirliği

AH

6

1

 

II - Başvuru Şartları:

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2 - Son başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

4 - Son başvuru tarihi itibari ile avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

III - Başvuruda İstenilen Belgeler:

1 - Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanan Sınav Başvuru Formu.

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği).

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf.

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

5 - Özgeçmiş.

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

IV - Başvuru Süresi, Şekli ve Değerlendirilmesi:

Başvuru Süresi: 15 - 26 ŞUBAT 2016

Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanan Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurup çıktısını aldıktan sonra imzalayarak diğer başvuru evrakları ile birlikte şahsen veya posta yolu ile Karabük Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı KARABÜK adresine başvuru süresi içinde ulaştırmaları gerekmektedir. Başvuru süresi içinde yapılmayan veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru belgeleri aslı ibraz edilmek koşulu ile tarafımızdan onaylanabilecektir.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulacaktır.

V - Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri, Sınav Konuları ve İtiraz:

Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada gerçekleştirilecektir.

Yazılı Sınav Tarihi: 17 MART 2016 Saat: 14.00

Sözlü Sınav Tarihi: 18 MART 2016 Saat: 14.00

Sınav Yeri: Karabük Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı/KARABÜK

Yazılı Sınav Konuları:

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

k) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

l) 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu

m) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Sözlü Sınav Konuları:

a) Yazılı sınav konularına ait bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Yazılı sınavdan yetmiş ve üzeri alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday sözlü sınava çağırılır. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından yazılı sınav konularına ait bilgi düzeyi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav sonuçlarını duyurulmasından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

1082/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesi gereğince, hazırlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 1 (bir) adet Avukat alımı yapılacaktır.

 

Unvanı

Derecesi

Adedi

Aranan Nitelikler

Avukat

6

1

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, 75 puan almış olmak,

3. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4. Son başvuru tarihi itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

 

Yazılı Sınav Başvuru Yeri ve Başlangıç - Bitiş Tarihleri:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Teknikokullar Beşevler / ANK. 09.02.2016 - 24.02.2016

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 14.03.2016 Saat: 09:30

Sözlü Sınav Tarihi:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 28.03.2016 Saat: 09:30

 

Giriş Sınavı İçin Başvuruda İstenen Belgeler

1. Başvuru Formu, (http://personel.gazi.edu.tr/ web sitesinden temin edilebilecektir)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3. Üç adet vesikalık fotoğraf,

4. KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

5. Özgeçmiş

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

Not: Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Giriş Sınavının Şekli, Başvuru Şartları, Yeri ve Değerlendirilmesi

Başvurular Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına 09.02.2016 - 24.02.2016 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin www.gazi.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.). Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından (www.gazi.edu.tr) duyurulacaktır.

YAZILI SINAV KONULARI

1) a - Anayasa Hukuku

b - Medeni Hukuk

c - Borçlar Hukuku

ç - Ticaret Hukuku

d - Medeni Usul Hukuku

e -İcra ve İflas Hukuku

f - İdare Hukuku

g - İdari Yargılama Hukuku

ğ - Ceza Hukuku

h - Ceza Usul Hukuku

ı - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2) 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili Mevzuat

Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

a - Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b - Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c - Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç - Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d - Genel yetenek ve genel kültürü,

e - Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından bu fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve itirazlar

(1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

(2) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

(3) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

(4) Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Gerçeğe aykırı beyan

(1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Atanma İşlemleri

(1) Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

(2) Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

(3) Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Adres: Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA Tel: 0312-202 24 08-09-10-52-55-56

1105/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Tıp Fakültesi'nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı'na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alman diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Prof. Dr.

2

Doçentliğini İç Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

1197/1-1


Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre devamlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 08.02.2016 - 22.02.2016 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuran adayların, yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak dilekçelerinde belirtmeleri gerekir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Hukuk Fakültesi

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doç. Dr.

1

 

 

Ayrıntılı bilgi http://www.meliksah.edu.tr web sayfasında mevcuttur.

İlan olunur.

1162/1-1


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç adet fotoğraf ile özgeçmişi, varsa yayınlarıyla (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini yayın listelerini ve Üniversitemiz Atama ve Yükseltme kriterlerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde, Profesör kadrolarına başvuracaklar ise yayınlarını altı nüsha halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:

* Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

* Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

* Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini ve haklarında bilimsel referans alınabilecek üç Öğretim Üyesinin isim ve adreslerini eklemelidirler.

* Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır

* Başvuracak adayların "Başvuru Formunu Doldurmaları" gerekmektedir.

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROFESÖR

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

ANOTOMİ

1

BOS Akım dinamikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

1

Tetramethrinin biyokimyasal, histopatolojik ve genotoksik etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

HALK SAĞLIĞI

1

SP (cerebral palsy) ve özürlülük epidemiyoloji konusunda çalışma yapmış olmak.

1193/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Cerrahi Tıp Bil.

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

*1

Cerrahi Tıp Bil.

Anesteziyoloji ve Rea.

Doçent

2

1

*2

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Türk Dili ve Edb.

Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

*3

Fizik

Katıhal Fiziği

Doçent

3

1

*4

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Bil. Sist. Müh.

Bil. Sist. Müh.

Profesör

1

1

*5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

*6

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Çevre Müh.

Çevre Teknolojisi

Profesör

1

1

*7

Endüstri Müh.

Yöneylem Araştırması

Doçent

2

1

*8

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

İktisat

İktisat Politikası

Doçent

2

1

*9

S. Bil. Kamu Yön.

Kentleşme ve Çevre Sor.

Doçent

3

1

*10

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

2

1

*11

HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Mak. ve Met. Tek.

Makina Programı

Doçent

2

1

*12

 

* 1 Vitreoretinal Cerrahi konusunda deneyimli olmak.

* 2 Rejyonal anestezi uygulamalarında deneyimli olmak.

* 3 Roman teorisi üzerine çalışmış olmak.

* 4 Lazer Fiziği alanında çalışmış olmak.

* 5 Yapay zeka ve sezgisel yöntemler konusunda çalışmaları olmak.

* 6 Doçentliğini kimya alanında almış olup, Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD en az 2 yıl çalışmış olmak.

* 7 Hava kirliliği ve istatistik konularında çalışmış olmak.

* 8 Üretim Yönetimi alanında doçentliğini almış olmak.

* 9 Atık borsası konusunda çalışmış olmak.

* 10 Uygulamalı sosyal bilimler alanında çalışmış olmak.

* 11 Tüketici davranışları, imalat sanayi ve sağlık işletmeleri etkinliği üzerine çalışmış olmak.

* 12 Makine malzemesi ve imalat teknolojisi alanında çalışmış olmak.

1103/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 4 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)*

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler

Prof.Doç.Yrd.Doç.

İşletme (İngilizce)*

1

İnsan Kaynakları, Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon

Prof.Doç.Yrd.Doç.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi**

1

Bankacılık Finans, Finans, Sermaye Piyasası

Prof.Doç.Yrd.Doç.

Bankacılık ve Finans (İngilizce)*

1

Bankacılık Finans

Prof.Doç.Yrd.Doç.

 

* Dil yeterliliği olan öğretim üyesi alınacaktır.

** Dil yeterliliği olan öğretim üyesi tercih edilecektir.

1150/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             04.05/35

Toplantı Tarihi ve No    : 27/01/2016-79                                          TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27/01/2016-1132                                                VAN

Ağrı İli, Patnos İlçesi, Pirömer Köyü, J49c15b pafta, 199 nolu mera parselinde yer alan Pirömer Köyü Kalesi’nin tesciline ilişkin, Ağrı İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 27.07.2015 tarih ve E.4620 sayılı yazısı, Patnos Kaymakamlığının 01.07.2015 tarih ve 2163 sayılı yazısı ve konuya ilişkin hazırlanan tescil fişi, sit sınırını gösteren harita ile 25.01.2016 tarihli ve 22 sayılı uzman raporu ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Ağrı İli, Patnos İlçesi, Pirömer Köyü, J49c15b pafta, 199 nolu mera parselinde yer alan Pirömer Köyü Kalesi’nin;

- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. maddesindeki özellikleri taşımasından dolayı aynı Kanunun 7. maddesi gereği I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,

- Sit sınırlarının, karar ekinde yer alan haritada gösterildiği şekliyle uygun olduğuna,

- Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen koşulların "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine ve ilgili idaresince koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına,

karar verildi.

1080/1/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             04.05/36

Toplantı Tarihi ve No    : 27/01/2016-79                                          TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27/01/2016-1133                                                VAN

Ağrı İli, Patnos İlçesi, Pirömer Köyü, J49c15b pafta, 396 ve 397 nolu parsellerde yer alan Pirömer Köyü Höyüğü’nün tesciline ilişkin, Ağrı İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 27.07.2015 tarih ve E.4621 sayılı yazısı, Patnos Kaymakamlığının 01.07.2015 tarih ve 2161 sayılı yazısı ve konuya ilişkin hazırlanan tescil fişi, sit sınırını gösteren harita ile 25.01.2016 tarihli ve 23 sayılı uzman raporu ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Ağrı İli, Patnos İlçesi, Pirömer Köyü, J49c15b pafta, 396 ve 397 nolu parsellerde yer alan Pirömer Köyü Höyüğü’nün;

- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. maddesindeki özellikleri taşımasından dolayı aynı Kanunun 7. maddesi gereği I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,

- Sit sınırlarının, karar ekinde yer alan haritada gösterildiği şekliyle uygun olduğuna,

- Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen koşulların "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine ve ilgili idaresince koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına,

karar verildi.

1080/2/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                         06.16/14 A.A.

Toplantı Tarihi ve No    : 21/1/2016-159                                          TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21/1/2016-3005                                              ANKARA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.12.2011 gün ve B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07.03.2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi üzerine Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Yukarı Bağdere Mahallesi, Yalacık Mevkiinde yer alan tescilli Yalacık Tümülüsü ve çevresinin sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 20/01/2016 gün ve 262 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kurulumuzun 03/04/1990 gün ve 1192 sayılı kararıyla tescil edilen Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Yukarı Bağdere Mahallesi, Yalacık Mevkiinde bulunan Yalacık Tümülüsü ve çevresinin 1/10000 ölçekli haritada ED-50 6º Datumunda alınan koordinatları ile gösterilen I.Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna;

Bahse konu alanda koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu, Arkeolojik Sitlerde koruma ve kullanma koşullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I.maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine;

Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından Kurtarma Kazısı yapılmış olan Yalacık Tümülüsünde, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca gerçekleştirilen sit sınırlarının koordinatlandırılması çalışmaları sırasında, kaçak kazı yapıldığı tespit edildiğinden, kaçak kazı yaparak tümülüsün mezar odası, ön oda ve dromosunu tahrip edenler hakkında 2863 Sayılı Yasaya muhalefetten suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

1069/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                         06.16/10 A.A.

Toplantı Tarihi ve No    : 21/01/2016-159                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21/01/2016-3004                                            ANKARA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.12.2011 gün ve B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07.03.2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi üzerine Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Yenice Mahallesi sınırları içinde yer alan tescilli Kale Kayası Mevkiindeki Antik Kale ile Sekininüstü Mevkiindeki Ispabeleni Küçük ve Büyük Tümülüslerin sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 19/01/2016 gün ve 223 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kurulumuzun 26/01/1990 gün ve 1044 sayılı kararıyla tescil edilen Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Yenice Mahallesi sınırları içinde yer alan tescilli Kale Kayası Mevkiindeki Antik Kale ile Sekininüstü Mekiindeki Ispabeleni Küçük ve Büyük Tümülüslerinin kararımız eki 1/10000 ve 1/5000 ölçekli haritalarda ED-50 6º Datumunda alınan koordinatları ile gösterilen I.-III.Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna;

Bahse konu alanlarda koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu, Arkeolojik Sitlerde koruma ve kullanma koşullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I.-III. maddelerinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

1070/1-1

—————

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 15/01/2016-188                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 15/01/2016-4013                                             MUĞLA

1071/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                           35.02/1355

Toplantı Tarihi ve No    : 23.12.2015-250                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.12.2015-5989                                               İZMİR

İzmir ili, Bergama ilçesi, Göbeller mahallesi, Asar Tepe mevkiinde, Bergama Müze Müdürlüğü ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilmiş olan arkeolojik alana ilişkin 2863 sayılı Kanun kapsamında iletilmiş olan kurum görüşleri, Bergama Müze Müdürlüğü’nün 28/01/2015 tarihli ve 106 sayılı yazısı ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan, 22.12.2015 tarih ve 1234 sayılı rapor okundu,  ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir ili, Bergama ilçesi, Göbeller mahallesi, Asar Tepe ve çevresindeki alanın, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral harita üzerinde gösterildiği şekilde, 2863 sayılı Kanun kapsamında I.(Birinci) Derece ve III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tesciline ve kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

1072/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             55.12/17

Toplantı Tarihi ve No    : 07.10.2015-131                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 07.10.2015-2916                                            SAMSUN

Samsun İli, Yakakent İlçesi, Kozköy Mahallesi’nde yer alan, tapunun (eski 1617 nolu parselinde) 551 ada, 26 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde konumlanan konutun tescillenmesi talebine ilişkin; Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.06.2015 gün ve 237 sayılı raporu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 15.05.2015 gün ve 1899; 08.07.2015 gün ve 2944 sayılı yazıları, Yakakent Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.07.2015 gün ve 507 sayılı yazısı okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Samsun İli, Yakakent İlçesi, Kozköy Mahallesi’nde yer alan, tapunun (eski 1617 nolu parselinde) 551 ada, 26 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde konumlanan konutun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine,

- Taşınmazın yapı grubunun II. Grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

1073/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            57.05/113

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2015-138                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2015-3100                                            SAMSUN

Sinop İli, Gerze İlçesi, Sarımsak Köyü, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.11.1989 gün ve 452 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Cintepe Höyüğü sit sınırının sayısallaştırılmasına ilişkin Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13.10.2015 tarih ve 3053 sayılı yazısı, konuya ilişkin Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 01.11.1989 gün ve 452 sayılı kararı, kurum görüşlerinin iletildiği, Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 27.10.2015 tarih ve 3777 sayılı, Devlet Su İşleri 7.Bölge Müdürlüğünün 27.10.2015 tarih ve 700325 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 03.11.2015 tarih ve 213613 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 03.11.2015 tarih ve 61127 sayılı, Sinop İl özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 16.11.2015 tarih ve 12312 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 09.12.2015 tarih ve 419 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Gerze İlçesi, Sarımsak Köyü, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.11.1989 tarih ve 452 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı sınırı sayısallaştırma çalışması kapsamında yeniden belirlenmiş olup, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.11.1989 tarih ve 452 sayılı kararı ile belirlenen Cintepe Höyüğü sit sınırının iptaline, kararımız ekinde yer alan 1/2000 ölçekli kadastral haritada sınırları çizilen ve koordinat değerleri verilen Cintepe Höyüğü, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 520, 521 parsellerin I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine I. derece arkeolojik sit alanı şerhi konulmasına,

I. Derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - Kullanma Şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. maddesinin geçerli olduğuna karar verildi.

1074/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            57.05/112

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2015-138                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2015-3099                                            SAMSUN

Sinop İli, Gerze İlçesi, Sarımsak ve Çağlayan Köyleri sınırları içinde, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 01.11.1989 tarih ve 452 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Maltepe Höyüğü sit sınırının sayısallaştırılmasına ilişkin Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13.10.2015 tarih ve 3052 sayılı yazısı, konuya ilişkin Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.11.1989 tarih ve 452 sayılı kararı, kurum görüşlerinin iletildiği, Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 23.10.2015 tarih ve 3701 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 03.11.2015 tarih ve 213659 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 03.11.2015 tarih ve 61127 sayılı, Devlet Su İşleri 7.Bölge Müdürlüğünün 10.11.2015 tarih ve 733498 sayılı, Sinop İl özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 16.11.2015 tarih ve 12312 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 09.12.2015 tarih ve 420 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Gerze İlçesi, Sarımsak ve Çağlayan Köyleri sınırları içinde, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.11.1989 tarih ve 452 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı sınırı sayısallaştırma çalışması kapsamında yeniden belirlenmiş olup, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.11.1989 tarih ve 452 sayılı kararı ile belirlenen Maltepe Höyüğü sit sınırının iptaline, kararımız ekinde yer alan 1/2000 ölçekli kadastral haritada sınırları çizilen ve koordinat değerleri verilen Maltepe Höyüğü, 1, 4, 5, 6, 7 parseller ile tapulama harici alanın I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine I. derece arkeolojik sit alanı şerhi konulmasına,

I. Derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - Kullanma Şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. maddesinin geçerli olduğuna karar verildi.

1075/1-1