8 Şubat 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29618

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Kadıköy Belediye Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Kadıköy Belediye Başkanlığından:

CAFERAĞA SPOR VE KÜLTÜR MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

1 - Yarışmanın Türü Ve Şekli: Serbest, ulusal ve iki kademeli mimari proje yarışmasıdır.

2 - Yarışmanın Yeri Ve Konusu: Yarışmaya konu olan alan; Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 1017 adada bulunan 76, 94, 95 ve 99 numaralı parsellerdir.

Kadıköy merkez çarşıdan, Bahariye’ye kadar uzanan alan bugün, yoğun olarak alışveriş ve eğlence işlevlerinin yeraldığı bir bölge konumundadır. Tasarlanacak olan “Kadıköy Belediyesi Caferağa Spor ve Kültür Merkezi”nin, bu bölgenin ortasında bulunan alanda, farklı yaş gruplarının da kullanabileceği, Kadıköylüleri kültür ve spor faaliyetleri etrafında toplayan bir merkez olması planlanmaktadır.

Yarışmanın konusu; İmar Planında tanımlanan yapı adasında sosyal işlevleri güçlü bir spor ve kültür merkezinin tasarlanmasıdır.

3 - Yarışmaya Katılma Koşulları:

• TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

 

4 - Yarışma Takvimi:

• Yarışmanın ilanı                                                                  :  8 Şubat 2016, Pazartesi

• Birinci Kademe için Son Soru Sorma Tarihi                       :  22 Şubat 2016, Pazartesi

• Birinci Kademe Soruların Yanıtlarının İlanı                        :  26 Şubat 2016, Cuma

• Birinci Kademe Proje Teslim Tarihi                                    :  12 Nisan 2016, Salı, 17.00

• Birinci Kademenin Kargo ile Teslimi için Son Tarih           :  14 Nisan 2016, Perşembe

• Birinci Kademe Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi       :  16 Nisan 2016, Cumartesi

• Birinci Kademe Sonucunun Bildirimi                                  :  21 Nisan 106, Perşembe

• İkinci Kademe için Son Soru Sorma Tarihi                         :  12 Mayıs 2016, Perşembe

• İkinci Kademe Soruların Yanıtlarının İlanı                          :  16 Mayıs 2016, Pazartesi

• İkinci Kademe Yer Görme için Son Tarih                           :  16 Mayıs 2016, Pazartesi

• İkinci Kademe Proje Teslim Tarihi                                      :  7 Haziran 2016, Salı, 17.00

• İkinci Kademenin Kargo ile Teslimi için Son Tarih             :  9 Haziran 2016, Perşembe

• İkinci Kademe Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi         :  11 Haziran 2016, Cumartesi

• Kolokyum ve Ödül Töreni                                                  :  18 Haziran 2016, Cumartesi

5. Danışman, Asli ve Yedek Jüri Üyeleri ile Raportörlerin İsimleri:

Danışman Jüri Üyeleri

• Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı

• Ülkü Koçar, Mimar & Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi

• Başar Necipoğlu, Mimar & Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi

• Mehmet Şengün, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı

• Güneş Gürsel, Kadıköy Kent Dayanışması

• Hüseyin Sinan Omacan, Mimar, Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi

• Ömer Yılmaz, Mimar

 

Asli Jüri Üyeleri

• Bülent Batuman, Doç. Dr. Y. Mimar

• Özgür Bingöl, Yrd. Doç. Dr. Y. Mimar

• Haydar Karabey, Prof. Dr. Y. Mimar (Jüri Başkanı)

• Z. Ahmet Önder, Y. Mimar

• İlker Özdel, Y. Mimar

• Semra Uygur, Y. Mimar

• Günkut Barka, Y. İnşaat Mühendisi

 

Yedek Jüri Üyeleri

• Emre Torbaoğlu, Y. Mimar

• Eser Yağcı, Yrd. Doç. Dr. Y. Mimar

• Yelda Gin, Y. Mimar

• Bahadır Akgül, Y. İnşaat Mühendisi

 

Raportörler

• Deniz Öztürk, Mimar

• Şule Sarıkoç, Mimar

 

6. Verilecek Ödüllerin Sayısı ve Tutarları:

• 1. Ödül                    :  65.000

• 2. Ödül                    :  55.000

• 3. Ödül                    :  45.000

• Eşdeğer mansiyon   :  35.000 (5 adet)

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde aşağıda belirtilen kesintiler yapıldıktan sonra net olarak ödenecektir.

TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon, satınalma ve jüri ödeme bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler Kadıköy Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odası hesabına aktarılacaktır. Ayrıca yukarıda belirtilen bedeller üzerinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa istinaden %0.948 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

7 - Şartname ve Eklerinin Nereden Nasıl Temin Edileceği, Satın Alma Bedeli: Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL karşılığında “ Kadıköy Belediyesi Caferağa Spor ve Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması”na kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “Caferağa Yarışması” açıklaması ile idareye ait iban: TR42 0001 5001 5800 7304 3351 87 nolu hesabına yarışma takviminde yer alan son tarihe kadar yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta (caferagayarisma@kadikoy.bel.tr) yoluyla gönderilerek kayıt yaptırılacaktır. Yarışma şartnamesine Kadıköy Belediyesi internet sitesinden (www.kadıköy.bel.tr) erişebileceklerdir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

8 - Yer Görme Zorunluluğu Varsa Şartları: Birinci kademe için yer görme zorunlu değildir. İkinci kademe için yer görme zorunludur, yarışmacılar raportörlükten alacakları yer görme belgesini ikinci kademede teslim edeceklerdir. Yer görme için tarih sınırlaması olduğu göz önüne alınmalıdır.

İkinci kademe için zorunlu olan yer görme için yarışmacılara bir ödeme yapılmayacaktır.

9 - İdarenin Adı Adresi Telefon ve Faks Numaraları:

Adı          :  T.C. Kadıköy Belediyesi

Adresi     :  Hasanpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No: 2 Kadıköy/ İSTANBUL

Tel           :  0216 542 50 00

Faks        :  0216 349 98 81

E-posta    :  caferagayarisma@kadikoy.bel.tr

İnternet    :  www.kadikoy.bel.tr

931/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85088/2 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 15.12.2015 tarih ve 1250/2464 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.01.2016 tarih ve 68 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 08.02.2016 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

85088/2 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Etimesgut ilçesi, Bağlıca Mahallesi, 48778 ada 1 ve 48796 ada 2 parsel.

İlgililere ilanen duyurulur

1089/1-1

—————

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85294 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 29.12.2015 tarih ve 1286/2518 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.01.2016 tarih ve 208 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 08.02.2016 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85294 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Şehitosman Avcı Mahallesi, 46621 Ada 1 nolu parsel, yol ve park (yeşil alan).

İlgililere ilanen duyurulur

1090/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 06/08/2015 tarih ve 435 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26/11/2015 tarih ve 2414 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Süvari Mahallesi, imarın 46074 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 08/02/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1091/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 13/10/2015 tarih ve 540 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2016 tarih ve 36 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi, imarın 48323 ada 1 ve 2 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi” 08/02/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1092/1-1


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

 

Kodu

Birim

Bölüm

Unvanı

Adet

Açıklama

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

Türk siyasal hayatı, siyasi akımlar ve seçmen davranışları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Profesör

1

Muhasebe ve Finans alanında çalışmalar yapmış olmak.

En az 3 öğretim yılı kendi alanında eğitim dili İngilizce olan bir bölümde ders vermiş olmak.

Lisans, yüksek lisans, doktorasının en az birini yabancı dille eğitim veren bir bölümde tamamlamış olmak.

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Profesör

1

Ekonomi, Mikroekonomi, Kamu Ekonomisi alanlarından birinde çalışmalar yapmış olmak tercih sebebidir.

5

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Doçent

1

Ekonometri Teorisi ve Uygulamalı Ekonometri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

En az 3 öğretim yılı kendi alanında, eğitim dili İngilizce olan bir bölümde ders vermiş olmak.

Yüksek Lisans ve/veya Doktorasını Kuzey Amerika ve AB ülkelerindeki üniversitelerden almış olmak.

 

NOT: 1. Yukarıda belirtilen öğretim üyesi kadrolarına başvurabilmek için (Sosyal Hizmet Bölümü hariç), Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Eğitim - Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7. maddesinin 3. fıkrasındaki yabancı dil (İngilizce) koşulunun sağlanmış olması ortak şarttır.

İlanımızın detayına http://www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

1097/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Başlangıç Tarihi    : 08/02/2016

Son Başvuru Tarihi             : 22/02/2016

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Bu kadrolara başvuracak adayların ilgili Yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakı süresi içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gereklidir.

ADRES: Yüksek İhtisas Üniversitesi Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA

PROFESÖRLÜK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

DOÇENTLİK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atanmış ise -varsa-atanma yazısı)

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

Yardımcı Doçentlik için yabancı dil sınavı 25/02/2016 günü saat:14:00’te Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA adresindeki Üniversitemiz Rektörlük Merkezi’nde yapılacaktır.

 

Birimi

Bölüm/

Program

Unvanı

Adet

Açıklamalar

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Sağlık

Yönetimi

Profesör

1

Tıp Fakültesi veya Sağlık idaresi ve işletmeciliği ile ilgili bölümlerden mezun olmak. Halk Sağlığı alanında doktora ya da uzmanlık eğitimi yapmış olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Sağlık

Yönetimi

Doçent

1

Tıp Fakültesi veya Sağlık idaresi ve işletmeciliği ile ilgili bölümlerden mezun olmak. Ulusal ve Uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Sağlık

Yönetimi

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi veya Sağlık idaresi ve işletmeciliği ile ilgili bölümlerden mezun olmak. Ulusal ve uluslar arası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Sağlık

Hizmetleri

M.Y.O.

Tıbbi

Görüntüleme

Teknikleri

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak Radyoloji uzmanı olmak.

1093/1-1


İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programına, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 1 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuru dilekçesi ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan, posta yoluyla ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Bankacılık ve Sigortacılık

1

Makro İktisat

Doçent

1011/1-1