6 Şubat 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29616

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Şifa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Şifa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi için aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca ‘’Öğretim Üyesi’’  alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

Profesörlük için:

Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

Doçentlik için:

Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

Başvuru Süresi: İlgililerin 5 Şubat 2016 - 19 Şubat 2016 saat: 17:00’ye kadar Üniversitemizin Ankara Cad. No: 45  35100 Bornova/İZMİR adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

Birimi

Bölümü/Programı

ABD/Alanı

Unvanı

Adet

Özel Koşul

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimleri Bölümü

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizması alanında uzmanlığı bulunmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Endokrinoloji alanında uzmanlığı bulunmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları/ Romatoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları/ Hematoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları/ Allerji ve İmmünoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları/ Tıbbi Onkoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları/ Endokrinoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/ Neontoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Hemotoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Endokrinoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Nefroloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Nöroloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Gastroenteroloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Neontoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Hemotoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Endokrinoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Nefroloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Nöroloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Gastroenteroloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları/ Allerji ve İmmünoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları/ Tıbbi Onkoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları/ Endokrinoloji

Doçent

1

1017/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kırşehir İli, Merkez İlçesi, 1304 ada, 24 parsel üzerindeki 945568 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Selçuklar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ahmet ALTUNKAYA (Denetçi No: 8062, Oda Sicil No: 20180) tarafından, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 2015/2048 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 31.12.2015 tarihli ve E.2015/2048-K.2015/2458 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ahmet ALTUNKAYA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 01.02.2016 tarihli ve 2606 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1044/1-1

—————

Antalya İli, Serik İlçesi, Serik (mülga Kadriye) Belediyesi, 1503 parsel üzerindeki 716612 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 33650-35750 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 29 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Yapı Denetim A.Ş. tarafından, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 2015/1601 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 25.12.2015 tarihli ve E.2015/1601-K.2015/2442 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Adalya Yapı Denetim A.Ş. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 01.02.2016 tarihli ve 2603 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1043/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2015 yılı gayri safi geliri 1.606.831,67.-TL. olan birinci sınıf Denizli Üçüncü Noterliği 01.04.2016 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

1033/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİK

2015 yılı gayri safi geliri 794.465,85.-TL. olan ikinci sınıf Sorgun Birinci Noterliği 01.04.2016 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

1032/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Doğan Ünal Bilim ve Eğitim Vakfı İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/06/2015 tarihinde kesinleşen17/03/2015 tarihli ve E: 2014/17 K: 2015/157 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1041/1-1

—————

Zonguldak’da kurulmuş olan Kilimli Lisesi Eğitim Vakfı, (KİLEV) Zonguldak 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/03/2015 tarihinde kesinleşen, 24/12/2014 tarihli ve E: 2014/477, K: 2014/1001 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1040/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

TSE AYDIN TEMSİLCİLİĞİ OCAK 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

ŞİRVAN PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SÖKE ŞUBESİ

TS 12663

09-HYB-746

15.01.2016

FİRMA İSTEĞİ

HÜSEYİN ERBİLGE

TS 12134

TS 12498

09-HYB-649

14.01.2016

FİRMA İSTEĞİ

1018/1-1


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ

Adres            :  Gökdelen İş Merkezi Kat: 3 MERSİN

Tel                 :  0.324 337 41 71 - 72   Faks: 0 324 337 41 70

Belge Türü    :  HYB Hizmet Yeri Belgelendirme

 

Firma Adı

Belge Konusu

Belge No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

KOÇ PETROL SANAYİ TİCARET VE TURİZM A.Ş.

TS 11939

33-HYB-388

23.12.2015

Firma İsteği

GÜRSOY OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

33-HYB-495

25.12.2015

Firma İsteği

BORUSAN OTO SERVİS VE TİC. A.Ş. TARSUS ŞUBESİ

TS 12047

33-HYB-64

23.12.2015

Firma İsteği

BİR-KAN TARIM TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

84 Yetkili Servisler - Elektronik ve Elektromanyetik Röleler ve Kontrol Cihazlarına (Isı. Nem, Basınç, Devir, Hız (Dairesel), Sayıcı, Eksen) HYB Kriteri

33-HYB-689

01.02.2016

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı için Olumsuz

NADİ AKSOY ER-AS ASANSÖR

TS 12255

TS EN 13015+A1

33-HYB-538

15.01.2016

Ara Kontrol Olumsuz

BALITECH KAMERA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK OTOMOTİV HEDİYELİK EŞYA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-MERSİN ŞUBESİ A.Ş.

TS 12540

TS 12849

33-HYB-612

15.01.2016

Ara Kontrol Olumsuz

1015/1-1