4 Şubat 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29614

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DE 11000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN TAMİR VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 55 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE YAPILACAKTIR

Milli Savunma Bakanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


2 KALEM TEK KİŞİLİK YAYLI YATAK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATIŞI (KAPALI TEKLİF USULÜ) YAPILACAKTIR

Fatih Belediye Başkanlığından:


Ø 1000 MM VAGON TEKERLEK TAKIMI YENİLEME VE GÖVDE DEĞİŞİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE 400 ADET Ø 1000 MM MONOBLOK TEKERLEK GÖVDESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DE 11000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN TAMİR VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 55 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/21090

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/4419-4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  55 Kalem Yedek Malzeme Alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 08/03/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

836/1-1


MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/15294

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 9 kalem (Toplam 1675 Adet) muhtelif elektrik malzemeleri, teknik şartname, teknik bilgi ve resimlere göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  22/02/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 22/02/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

752/1-1


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE YAPILACAKTIR

Milli Savunma Bakanlığından:

1. "GEMİ SAHİL GEMİ MUHABERE SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU (RE-ORGANISATION OF SSSB SYSTEM) PROJESİ “B” TİPİ MASRAF TAHMİNİ HAZIRLANMASI MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ,

2. "BRASS SİSTEMİNE IP TABANLI ERİŞİM SAĞLANMASI (PROVIDE BEYOND LINE OF SIGHT ACCESS POINT - BLOS AP) PROJESİ “B” TİPİ MASRAF TAHMİNİ HAZIRLANMASI MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ,

3. "ÇUKURHİSAR TANK ÇİFTLİĞİ YANGIN HİDRANT SİSTEMİ YAPILMASI (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ,

4. "GÜNEY ANTALYA TANK ÇİFTLİĞİ YANGIN HİDRANT SİSTEMİ YAPILMASI (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ,

5. “BALIKESİR, BANDIRMA VE ARİFİYE TANK ÇİFTLİKLERİNDEKİ DEPOLAMA TANKLARININ RESTORASYONU (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ” İŞİ,

6. “GÜNEY İSKENDERUN TANK ÇİFTLİĞİNDE ÇELİK AKARYAKIT DEPOLAMA TANKLARININ RESTORASYONU” YAPIM İŞİ,

YUKARIDA ADI GEÇEN 6 FARKLI İŞ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 7/2864 SAYILI KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (D) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA; İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN, HER BİR İŞ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ,

1. NOLU İŞ İÇİN BİR DİLEKÇE, VEKÂLETNAME, NATO TESİS GÜVENLİK BELGESİ VE KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ İLE,

2., 3., 4., 5., 6. NOLU HER BİR İŞ İÇİN AYRI DİLEKÇE, VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE BAŞVURARAK,

AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 29 ŞUBAT 2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

ADRES:

MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV.YAT.D.BŞK.LIĞI

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA

911/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

Şeker Ambarı Tahmil-Tahliye Hizmet işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                       :  2016/16743

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Fabrikamız içerisinde bulunan Ambarlar ile fabrikamıza bağlı bölge depoları ile kiralanan depolara şeker istiflenmesi ve şeker satışı sırasında şeker yükleme işini kapsamaktadır.

                                                            İşin miktarı ± % 20 toleranslı 150.000 tondur.

b) Yapılacağı Yer                             :  Fabrika Ambarları, Bölge Depoları ve Kiralık depolar

c) İşin Süresi                                    :  Bir Yıl (365 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :26.02.2016 Cuma günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

858/1-1


2 KALEM TEK KİŞİLİK YAYLI YATAK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 2 kalem tek kişilik yaylı yatak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12.02.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

972/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Afyonkarahisar ili, İhsaniye ilçesi, Karacaahmet köyü, 301 no.lu parseldeki 600,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

500

50

02.03.2016

2

Afyonkarahisar ili, Sinanpaşa ilçesi, Yukarı köyü, 118 ada, 28 no.lu parseldeki 1.248,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

5.000

500

02.03.2016

3

Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Kolejtepe Mahallesi, 2097 ada, 230 no.lu parseldeki 1.072,00 m² yüzölçümlü Sosyal Konut Alanı imarlı taşınmaz

125.000

400

02.03.2016

4

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 2608 ada, 5142 no.lu parseldeki 2110/18347 oranındaki hisseye karşılık gelen 42,20 m2 yüzölçümlü taşınmaz

2.000

100

02.03.2016

5

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 225 ada, 1 no.lu parseldeki 10.325,45 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

25.000

250

02.03.2016

6

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 221 ada, 1 no.lu parseldeki 17.409,65 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

45.000

250

02.03.2016

7

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi, 60867 ada, 2 no.lu parseldeki 23.245,96 m2 yüzölçümlü taşınmaz

750.000

1.000

02.03.2016

8

Manisa ili, Köprübaşı ilçesi, Tahtacı köyü, 773 no.lu parseldeki 5.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

15.000

200.

16.03.2016

9

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 155 ada, 1 no.lu parseldeki 7.162,55 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

20.000

250

16.03.2016

10

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 156 ada, 1 no.lu parseldeki 10.735,07 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

30.000

350

16.03.2016

11

Van ili, Tuşba ilçesi, Yeşilsu Mahallesi;

- 788 no.lu parseldeki 4100,00 m²,

- 789 no.lu parseldeki 5000,00 m² yüzölçümlü taşınmazlar

80.000

350

16.03.2016

12

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 1 no.lu parseldeki 19.691,69 m2 yüzölçümlü Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş-Merkezi, Kapalı Otopark imarlı taşınmaz

1.500.000

1.500

16.03.2016

 

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3) İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4) İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki TR21 0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5) İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6) Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7) İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

tta GAYRİMENKUL A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 211 08 37-211 22 91 Faks: (312) 211 08 86

www.ttagayrimenkul.gov.tr

977/1-1


GAYRİMENKUL SATIŞI (KAPALI TEKLİF USULÜ) YAPILACAKTIR

Fatih Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU:

Madde 1 - Aşağıda nitelikleri madde 2’de belirtilen Fatih- Eski, Eminönü Sultanahmet Mahallesi, 56 ada, 29 parsel sayılı 60.92 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmaz 2886 sayılı Yasa gereğince ve şartnamesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Fatih Belediyesi Belediye Encümenince yapılacak ihale ile satılacaktır.

Madde 2 - SATILACAK TAŞINMAZ MALIN;

İşin Adı                                  :  Arsa satışı

İlçe                                          :  Fatih

Mahalle                                   :  Sultanahmet

Niteliği                                    :  Arsa

İmar durumu tasdik tarihi       :  30.11.2015

Enc. Teklif Bel. Tas. Tarihi     :  30.11.2015

Pafta                                       :  146

Ada                                         :  56

Parsel                                      :  29

Parsel Alanı                            :  60.92

İrtifa                                        :  H:9.50 mt

Meri imar planı                       :  Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, kentsel Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar planında (Koruma Bölgesi: Kentsel Sit Dünya Mirası Alanı) konut + Konaklama alanında kalmaktadır.

Tasdik Tarihi/Ölçeği               :  04.10.2012 tasdik tarihli 1/1000

Meclis karar Tarih/No            :  03.12.2014 tarih 2014/253 sayılı

Encümen karar Tarih/No        :  15.12.2015/1232

Tapu Kaydı                             :  03.12.2013/26177 yev.

Takdir Kom. Raporu               :  23.11.2015 Tarih: S/ Sayı:1902

Muhammen Bedeli                 :  1.827.600,00TL

Geçici Teminat Miktarı %3     :  54.828,00TL

Ihale iştirak teminatı %5         :  91.380,00TL

İhale Usulü                             :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü

İhale İlan Şekli                        :  Gazete ilanı - Resmi Gazete ve Belediye ilan panosu

İhale İlan Adedi                      :  2 defa

İhale tarih ve saati                   :  17/02/2016 tarih, Saat: 10.00'da

Şartname ve ekleri                  :  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 500,00 TL karşılığında temin edilecektir. (Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 54 A Blok Kat: 2)

İlgili Mevzuat ve Tebliğler      :  5393 sayılı Yasa ve 2886 sayılı Yasa

İhale komisyonunun

Toplantı yeri ve

İhalenin yapılacağı yer adresi  :  Fatih Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 54 - B Blok 1. kat (Asma kat) FATİH/İSTANBUL

                                                  SANTRAL: 453 14 53 / 453 14 00 (1343-1447)

                                                  FAKS: 0212 453 14 75

Madde 3 - İhaleye katılabilmek için isteklilerden İhale dosyasında aşağıdaki belgeler istenir.

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

2. İkametgah belgesi (Nufüs Müdürlüğünden)

3. Noter tasdikli imza beyannamesi.

4. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

5. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)

6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,

7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

9. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

10. Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

12. Tebligat için adres bildirimi,

13. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.

14. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

B - Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.

2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekaletname,

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.

6. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)

7. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

9. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

10. Bağlı olduğu Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

12. Tebligat için adres bildirimi,

13. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.

14. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

Madde 4 - İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, İhaleye katılmak isteyenler %3 geçici teminat ile %5 ihale iştirak teminatını Fatih Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte, şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler, ihale günü olan 17/02/2016 tarih, Saat: 9.00’a kadar Fatih Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Encümen Şefliğine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

Madde 5 - Bu iş için yapılmış ilan bedelleri ihale üzerinde kalan istekliye ait olup, satış bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

Madde 6 - İhaleyi yapan İdarenin, İta Amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları, bunların takları ve geçici veya sürekli olarak bu ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur.

Madde 7 - Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, karar pulu, ve harçlarla diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.

Madde 8 - İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde satış bedelini yatırmadıkları takdirde geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.

Madde 9 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 10 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Madde 12 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

964/1-1


Ø 1000 MM VAGON TEKERLEK TAKIMI YENİLEME VE GÖVDE DEĞİŞİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE 400 ADET Ø 1000 MM MONOBLOK TEKERLEK GÖVDESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/21675

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale Konusu Malın

  Adı ve Miktarı                      :  400 adet Ø 1000 mm Monoblok Tekerlek Gövdesi Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 23.02.2016 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

978/1-1