3 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29613

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Çankırı Karatekin Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinden:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

Türk Patent Enstitüsünden:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Balıkesir Barosu Başkanlığı'ndan alınan 19.01.2016 gün ve 81 sayılı yazıda; Rifat ve Zehra Oğlu, 27745210648 TC. Kimlik Nolu, 1971 doğumlu, Balıkesir İli, Bigadiç İlçesi; Cami Mah.; Cilt No: 0002, Aile Kütük No: 00010 Sıra No: 0016'da kayıtlı Av. Nazmi AKPULAT'ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 11.12.2015 gün ve 2015/47-25 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu. Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

868/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.01.2016 tarihli toplantısında, İstanbul ili nüfusuna kayıtlı 19.06.1974 doğumlu Mustafa kızı Fatıma Azime DEMİRÖZ'ün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki “State University of New York-University at Albany'den aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.05.2015 tarihli kararına istinaden düzenlenen 4812 seri numaralı “Psikoloji” alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi”nin iptal edilmesine karar verilmiş olup söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

870/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 04/11/2015 tarih ve 573 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/01/2016 tarih ve 30 sayılı kararı ile tadilen onanan "Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 46911 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi'' 03/02/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

829/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Batman İli, Merkez İlçesi, 692 ada, 3 parsel üzerindeki 986733 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1049 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Anlar Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 18.12.2015 tarih ve E.2015/514-K.2015/1932 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Anlar Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 25.01.2016 tarih ve 1853 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

835/1/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 30LIVC30LII pafta, 444 ada, 8 parsel üzerindeki 646459 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Mahmut EMRE tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 23.11.2015 tarih ve E.2015/765-K.2015/1444 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi, Mahmut EMRE (Denetçi No: 11401, Oda Sicil No: 10293) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 25.01.2016 tarihli ve 1912 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

835/2/1-1

—————

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 85 pafta, 3037 ada, 343 parsel üzerindeki 944861 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Nurseven ÖZGÜR (Denetçi No: 20794, Oda Sicil No: 45842) tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2015/2174 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 24.12.2015 tarihli ve E.2015/2174-K.2015/2979 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Nurseven ÖZGÜR hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 25.01.2016 tarihli ve 1851 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

834/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555907 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 15.10.2015 tarih ve E.2014/1975-K.2015/1788 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 27.01.2016 tarihli ve 2076 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

912/1/1-1

—————

24.01.2016 tarihli ve 29603 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Turgut AYARCI ile ilgili ilanda sehven yazılan “geçici durdurma işlemi 13.01.2016 tarih ve 998 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.” ifadesinin çıkarılarak “geçici durdurma işlemi 13.01.2016 tarih ve 998 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.” ifadesinin eklenmesi 27.01.2016 tarih ve 2183 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

912/2/1-1

—————

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, 137 ada, 1 parsel üzerindeki 210534 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 408 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Kemal TÜRE tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 25.12.2015 tarih ve E.2015/1863-K.2015/2680 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Makine Mühendisi Kemal TÜRE (Denetçi No: 6352, Oda Sicil No: 8751) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 21.01.2016 tarihli ve 1562 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

913/1/1-1

—————

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 21667 ada, 6 parsel üzerindeki 721458 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 57 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 12.11.2015 tarih ve E.2015/976-K.2015/1917 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 21.01.2015 tarih ve 1563 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

913/2/1-1

—————

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 85 pafta, 3037 ada, 343 parsel üzerindeki 944861 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ali Galip BÜYÜKTORTOP (Denetçi No: 11441, Oda Sicil No: 8422) tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2015/2176 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 24.12.2015 tarihli ve E.2015/2176-K.2015/2981 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ali Galip BÜYÜKTORTOP hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 25.01.2016 tarihli ve 1852 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

914/1-1


 


 


 


 


 


 


Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

SAĞLIK DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. GENEL BİLGİLER

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna, Eczacılık Fakültesi, Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Kimya Mühendisliği veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak üzere toplam 7 Sağlık Denetçi Yardımcısı alınacaktır.

Başvurular 15 Şubat 2016 günü başlayıp 26 Şubat 2016 Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir.

 

Bölüm

Kontenjan

Eczacılık Fakültesi

3

Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Kimya Mühendisliği

4

TOPLAM

7

 

II. SAĞLIK DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:

a) 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren eczacılık fakültesi, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik bölümü ve kimya mühendisliği veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) Yazılı sınav tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Adli sicili yönünden Sağlık Denetçiliğine engel hali bulunmamak,

d) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak,

e) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 05 - 06 Temmuz 2014 yada 04 - 05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P8 puan türünden, eczacılık fakültesi mezunlarının 75 ve üzeri, Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile Kimya Mühendisliği mezunlarının 80 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.

Sınava başvuran adaylardan alınacak kişi sayısının 15 katı aday (105 kişi), KPSS P8 puanı sonuçlarına göre başarı sıralaması dikkate alınarak yazılı sınava çağrılacaktır.

Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mart 2016 tarihinden itibaren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet adresinden (www.titck.gov.tr) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca yazılı bir duyuru yapılmayacaktır.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adayların, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet adresinde (www.titck.gov.tr) ilan edilen Sağlık Denetçi Yardımcılığı Sınav Başvuru Formunu açık ve eksiksiz olarak doldurup, formun ıslak imzalı çıktısını, aşağıda istenen belgeler ile birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA adresine posta/kargo veya hafta içi 09:00 - 18:00 mesai saatleri arasında şahsen (Giriş kat Evrak Birimine) teslim etmeleri gerekmektedir.

Sağlık Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavına Girmek İsteyen Adaylardan İstenen Belgeler;

1) Kurumun web sayfası üzerinden online doldurulup gönderilen, ıslak imzalı Sağlık Denetçi Yardımcılığı sınav başvuru formu,

2) KPSS belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

3) İki adet fotoğraf,

4) Yükseköğrenim (Lisans) diploması veya bitirme belgesinin fotokopisi (A4 boyutunda),

Yukarıda sayılan belgelerin, 26 Şubat 2016 tarihine kadar Kuruma ulaşması şarttır. Gecikmeler nedeniyle süresi içinde Kuruma ulaşmayan, eksik belge ve bilgileri bulunan ve şartları taşımadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınav başvurusu için evrakların gönderileceği adres: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 5 P.K. 06520   Çankaya/ANKARA Tel: 0 312 218 30 00/3712

IV. SINAV KONULARI:

Yazılı Sınav; Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavı, aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır. Yazılı sınav, sınav konuları itibariyle test veya klasik sınav şeklinde yapılabilecektir.

a) Hukuk: Temel Hukuk Bilgisi.

b) Kendi meslek alanlarına ait ve adayın seçerek cevaplandırabileceği sorular veya fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi ortak okutulan derslerden sorular.

a) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).

b) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi.

V. SINAV TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu hizmet binasında yapılacaktır. Yazılı Sınav, 27 Mart 2016 Pazar günü yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı yeri, tarihi ve saati belirten fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilecektir. Sınav Giriş Belgeleri sınav giriş saatine kadar teslim alınabilecektir. Adaylar, sınava Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi) kontrol edildikten sonra alınacaklardır, istenildiğinde belgeleri sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavında; her konu grubu için tam not 100’dür. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışında her konu grubu için alınan notun 60’tan ve konu gruplarının yabancı dil dahil aritmetik ortalamasının da 70’den aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınav başarı sıralamasında, sınav notu eşit olan adayların bulunması durumunda yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Sözlü Sınav; Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar arasından en yüksek nottan başlanmak suretiyle alınacak Sağlık Denetçi Yardımcısı sayısının 3 (üç) katını aşmayacak sayıda aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girecek olanların listesi, sözlü sınavın yapılacağı yer, tarihi ve saati Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet adresinde (www.titck.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adayların başvuru belgesinde belirtmiş oldukları adrese yazıyla bildirilecektir.

Sözlü sınavda aday;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulur.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Komisyon Başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

VI. SAĞLIK DENETÇİ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN İLANI VE İTİRAZ:

Sağlık Denetçi Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70’den az olmaması gerekir. Giriş sınavı notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının ortalaması alınarak bulunur.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla ise giriş sınavı notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav notu ve KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır.

Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavında başarılı olanlara yazılı tebligat yapılacak olup kazananların listesi ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet adresinde (www.titck.gov.tr) ilan edilecektir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilan gününden başlamak üzere 5 işgünü içinde Komisyona yapılır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

Başvuru evraklarında zımba kullanılmayacak olup, fotoğraf yapıştırıcı ile yapıştırılacaktır.

Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, tebliğ tarihinden itibaren, belirtilen belgeler ile on beş gün içerisinde yazılı olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvurmak zorundadır.

Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna duyurulur.

695/1-1


Türk Patent Enstitüsünden:

PATENT UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

6 Nisan 2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Enstitümüzde Patent Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, sözlü giriş sınavı ile aşağıda bölümü, unvanı, sınıfı, derecesi, kadro sayısı, KPSS puan türü ve taban puanı belirtilen toplam 9 (dokuz) adet Patent Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alınacaktır.

 

FAKÜLTE/BÖLÜM

UNVAN

SINIF

DERECE

KADRO SAYISI

KPSS PUAN TÜRÜ

TABAN PUANI

Makine Mühendisliği Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

8

3

KPSSP6

80

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

8

1

KPSSP6

80

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

8

1

KPSSP6

80

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

8

1

KPSSP6

80

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

8

1

KPSSP6

80

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

8

1

KPSSP6

80

Tekstil Mühendisliği Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

8

1

KPSSP6

80

TOPLAM

9

 

A - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 05-06 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) Tablo-1’de belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,

4) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

B - BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

1) Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından, Resmi Gazete’de yayımlanan ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde elektronik ortamda Enstitümüz resmi internet sitesinin (www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan form eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapılacaktır.

2) Sadece Enstitü internet sitesi üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, Enstitümüze elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Giriş sınava katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; Tablo-1’de belirtilen her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil), sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

4) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Enstitümüz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

5) Sözlü sınava girecek adaylardan;

a) Enstitümüz resmi internet sitesi (www.turkpatent.gov.tr) üzerinden oluşturulan başvuru formu,

b) Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Enstitüce bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir) veya mezun oldukları fakülte ya da noter tasdikli sureti,

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi),

d) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş,

istenecektir.

C - SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınav;

a) Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinde belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

D - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Adaylar, Sınav Kurulu tarafından, Sözlü Sınav Konuları başlığı altında belirtilmiş (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu başkanı ve üyelerince yüz tam puan üzerinden verilen sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması en az yetmiş olmalıdır.

3) Adayların başarı puanı, sözlü sınav puanı olup, Tablo-1’de belirtilen her grup kendi içinde başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sıralanacaktır. Başarı puanlarının eşitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda, ilanda belirtilen toplam kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen toplam kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.

E - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

1) Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Enstitümüz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecek olup, sonuçlara ilişkin ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Adaylar giriş sınavı sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

F - DİĞER HUSUSLAR

1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinde fotoğraflı nüfus cüzdanı veya ehliyet ibraz ederek sınava alınacaklardır.

2) Giriş sınavı kazananlardan, başvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde, Enstitüyü yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kuruma da bu durum bildirilir.

3) Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya herhangi bir nedenle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, yerlerine yedek listeden atama yapılacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

İlan olunur.

908/1-1


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçentler alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Radyoloji

Profesör

1

- Radyoloji Doçenti olmak

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

- Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçenti olmak.

Radyasyon Onkolojisi

Doçent

1

- Radyasyon Onkolojisi Doçenti olmak.

Tıp Eğitimi

Doçent

1

- Tıp Etiği Doçenti olmak.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Doçent

1

- Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi uzmanı olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

918/1-1


Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör kadrosuna başvuracakların Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Adayların KHAS Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun olarak hazırlanmış oldukları (Profesörlük için 6 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular ve Internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazetede ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1. Dilekçe,

2. Özgeçmiş,

3. Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/egitim/atanma-yukseltme-kriterleri.html) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun düzenlenmiş yayın listesi ve dokümanları ile bu yayınlar dışındaki diğer faaliyetlerin listesi

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

 

Fakülte

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

1. Doktora derecesini Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak

2. En az üç yıl ar-ge deneyimi bulunmak,

3. Devre sentezi, genişbant uyumlaştırma devresi tasarımı ve modelleme konularında uzmanlaşmış olmak ve yaptığı bilimsel araştırmalarla kendisini kanıtlamış olmak.

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083-Cibali /İSTANBUL

955/1-1


Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrosuna başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserinin belirtilmesi), Doçent kadrosuna başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığından gönderim kutusu temin edebilirler)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

KURULUŞ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

KADRO DERECESİ

ADET

AÇIKLAMALAR

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Dermatolojik Cerrahi ve Fototerapi-Fotokemoterapi konularında deneyimli olmak.

FEN FAKÜLTESİ

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ

ASTROFİZİK

PROFESÖR

1

1

Yıldız Astrofiziğinde çalışmaları olmak, Üniversitelerde İngilizce ders verebilme koşullarını sağlamak.

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

GEOMETRİ

PROFESÖR

1

1

Manifodlar Arasındaki Riemann Dönüşümleri Üzerine uluslararası yayınları olmak. Üniversitelerde İngilizce ders verebilme koşullarını sağlamak.

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

NÜKLEER FİZİK

PROFESÖR

1

1

Nükleer Fizikte Enerji ve Zaman Spektroskopileri ve Uygulamaları üzerine uluslararası yayınları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ

DOÇENT

1

1

p-laplacian Operatörlü ve İntegral Sınır Koşullu Diferansiyel Denklemlerin Çözümleri üzerine yayınları bulunmak.

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

NÜKLEER FİZİK

DOÇENT

1

1

Kütle Matrisi Parametrizasyonu ve Sinkrotron Işınımı Halkasının Tasarımı konularında uluslararası yayınları olmak. Üniversitelerde İngilizce ders verebilme koşullarını sağlamak.

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ

DOÇENT

1

1

Matris Ayrıştırma Kırmızıaltı Spektroskopisi konularında uluslararası yayınları olmak. Üniversitelerde İngilizce ders verebilme koşullarını sağlamak.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BOTANİK

DOÇENT

2

1

Bitki Koruma ve Tozlaşma Biyolojisi konularında uluslararası yayınları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Sialoglikobiyoloji konusunda çalışmaları bulunmak.

FEN FAKÜLTESİ

KİMYA

ANALİTİK KİMYA

DOÇENT

2

1

Elektrokimya Kromatografi, Mikroekstraksiyon, Kemometri alanında çalışmalar yapmış olmak. Üniversitelerde İngilizce ders verebilme koşullarını sağlamak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Gıda Biyoteknolojisi Bilim alanında çalışmaları bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMÜHENDİSLİK

DOÇENT

1

1

Biyomühendislik Bilim alanında doçentliğini almış ve Biyoreaktör-Biyoproses Tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI MALZEMESİ

DOÇENT

1

1

İnşaat Mühendisliği Bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, Betonun dayanıklılığı konusunda araştırma ve yayınları bulunmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİTKİ KORUMA

ENTOMOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Nematoloji alanında uzmanlaşmış ve organik tarımda nematodlara karşı mücadele konularında çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

PEYZAJ MİMARLIĞI

PROFESÖR

1

1

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Bitki Materyali Bilim Dalında uzmanlaşmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ

BAHÇE BİTKİLERİ

DOÇENT

1

1

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Doçent unvanı almış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

FARMAKOGNOZİ

DOÇENT

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmakognozi bilim alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Temel alanında Doçent ünvanı almış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

TEMEL ECZACILIK

FARMASÖTİK BOTANİK

DOÇENT

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, yüksek lisans ve doktorasını Farmasötik Botanik Anabilim Dalında yapmış olmak. Farmakognozi ve Farmasötik Botanik alanında Doçent unvanı almış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT

DOÇENT

1

1

Uluslararası İktisat alanında Doçentliğini almış olmak. Finansal İktisat ve Uluslararası Finans alanlarında çalışmaları olması.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

ULUSLARARASI YÖNETİM

DOÇENT

1

1

Yönetim ve Strateji alanında Doçentliğini almış olmak. Yabancı Dil (ingilizce) puanının 90 ve üzeri olması, Uluslararası Yönetim alanında ders vermiş olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

REKLAMCILIK

GENEL REKLAMCILIK

DOÇENT

1

1

Reklamda görsel tasarım ve doğrudan tepki reklamcılığı alanlarında çalışmaları olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

REKLAMCILIK

GENEL REKLAMCILIK

DOÇENT

1

1

Reklamda yaratıcılık ikna ve etik alanlarında çalışmaları olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO TELEVİZTON VE SİNEMA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

Sinema ve sanat akımları alanlarında çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ

DOÇENT

1

1

Felsefe Doçenti olmak, İslam Siyaset Felsefesi alanında çalışıyor olmak

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

DOÇENT

1

1

Alman Dili ve Edebiyatı alanında Doçentlik unvanına sahip olmak

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

GENEL TÜRK TARİHİ

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Genel Türk Tarihi Anabilim Dalında almış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

DOÇENT

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim Alanında doçent unvanına sahip olmak, ortaöğretime öğretmen yetiştirme ve proje tabanlı öğrenme konularında çalışmaları bulunmak

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK ESASLARI

DOÇENT

1

1

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında Doçent ünvanını almış olmak

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM

DOÇENT

1

1

Doçent ünvanı almış olmak ve Hemşirelikte Öğretim alanında çalışmaları olmak

MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

PROFESÖR

1

1

Adli Toksikoloji alanında Doktora yapmış olmak ve Doçentliği Tıbbi Farmakoloji (Toksikoloji) alanında yapmış olmak

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK TARİHİ

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini Genel Türk Tarihi alanında yapmış olmak; Doğu Avrupa üzerinde çalışmış olmak

956/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

"Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Birim Adı

Bölümü

Anabilim Dalı/Anasanat Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Aranan Şartlar

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Kontrol Sistemleri

Profesör

1

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim alanında almış olmak ve gürbüz kontrol üzerine yayınları olmak.

 

İlan olunur.

960/1-1