3 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29613

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BAHÇELİ KARGİR EV NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


4 VE 5 NOLU GANTRY CRANE ANA İSKELET BAĞLANTI RODLARININ (16 ADET) TEKNİK RESİMLERİNİN ÇİZİLMESİ VE 3 ADET ANA İSKELET BAĞLANTI RODLARININ İMALATININ YAPILARAK DEMONTAJ VE MONTAJ İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


DİKİLİ VAZİYETTE ÇAM AĞAÇLARI SATILACAKTIR

EÜAŞ Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu HES İşletme Müdürlüğünden:


MÜBADELE İLANI

Yalova İl Emniyet Müdürlüğünden:


LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HÜDAİ KAPLICALARI KÜR MERKEZİ TADİLATI VE AQUA PARK YAPIMI 10 YIL SÜRE İLE SINIRLI AYNİ HAK (İNTİFA HAKKI) TESİS EDİLEREK İŞLETİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Sandıklı Belediye Başkanlığından:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Merdivenli Köyü 53300 Pazar/RİZE


3 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


1 ADET NMR 60 MHZ, 1 ADET MULTİMOD PLAKA VE KÜVET OKUYUCU SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


OTOBÜS SATIŞI VE TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketinden:


ÖN YETERLİK İLANI

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:


SİMİT CAMEKANI SİGORTALANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Seferihisar Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BAHÇELİ KARGİR EV NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Merkez Mahallesi, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi No: 26 adresinde bulunan 3 katlı ve 50,01 m² kullanım alanlı bahçeli kargir ev (Sular Caddesi Mevki, 106 pafta, 681 ada 25 no’lu parsel) nitelikli taşınmazın satışı 25 Şubat 2016 Perşembe günü saat: 15.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Sarıyer Şube Başkanlığı’na (Merkez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz Caddesi No: 26/2 Sarıyer/İSTANBUL) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 150,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Sarıyer Şube Başkanlığı’ndan (Merkez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz Caddesi No: 26/2 Sarıyer/İSTANBUL) temin edebilirler.

4 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel:    THK Genel Başkanlığı                 (0 312) 303 73 78 - 79 - 72

                   THK Sarıyer Şube Başkanlığı      (0 212) 242 37 10

954/1-1


4 VE 5 NOLU GANTRY CRANE ANA İSKELET BAĞLANTI RODLARININ (16 ADET) TEKNİK RESİMLERİNİN ÇİZİLMESİ VE 3 ADET ANA İSKELET BAĞLANTI RODLARININ İMALATININ YAPILARAK DEMONTAJ VE MONTAJ İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2016/18218

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/Atatürk Caddesi No. 97 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 232 463 16 00/391 - Faks: 0232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi                  :  izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı     :  4 VE 5 NOLU GANTRY CRANE ANA İSKELET BAĞLANTI RODLARININ (16 ADET) TEKNİK RESMLERİNİN ÇİZİLMESİ VE 3 ADET ANA İSKELET BAĞLANTI RODLARININ İMALATININ YAPILARAK DEMONTAJ VE MONTAJ İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ 3. ADET

3 - İhale Tarihi ve Saati:

a) İhale tarihi                                       :  25.02.2016

b) İhale Saati                                       :  14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25.02.2016 Perşembe günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Satın Alma Servisi’nde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden (KDV) Dâhil 250,00.-TL (İkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

933/1-1


DİKİLİ VAZİYETTE ÇAM AĞAÇLARI SATILACAKTIR

EÜAŞ Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu HES İşletme Müdürlüğünden:

Samsun/Ayvacık İlçesinde bulunan Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu HES İşletme Müdürlüğü Sosyal Sitesi içerisinde yer alan, çam ağaçlarının bir kısmının (ekonomik ömrünü tamamlamış ve kesim izni alınmış olanların) dikili vaziyette satışı yapılacaktır.

1 - İdarenin;

a) Adresi                                       :  Hasan Uğurlu-Suat uğurlu HES İşletme Müdürlüğü Pk. 13 Ayvacık/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0362.8132005 / 1200    Fax: 0362.8132006

c) İlgili personelin

    adı-soyadı/unvanı                     :  Muammer TÖNGEL/İşl. Md. Yrd. (İdari-Mali)

2 - İhale konusu satışın;

a) Miktarı ve türü                          :  466,106 metre küp (m3) dikili vaziyette, ibreli ağaç (kızılçam),

b) Geçici teminat tutarı                  :  2.000,00 TL dir,

c) Kesin teminat                            :  İhale bedelinin %15’i dir (ilgili yönetmelik gereği),

d) Ağaç satışı                                :  Peşin bedelle yapılacaktır,

e) Kesim yapılacak yer                  :  İşletme Müdürlüğü Sosyal Sitesi içerisinde (lojmanlar-binalar arası),

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile

     ihale ve son teklif verme

     tarih ve saati

a) İhale usulü                                :  Kapalı Zarf Usulü Satış (sonrası açık artırmalı),

b) İhalenin yapılacağı yer              :  İhale, İşletme Müdürlüğünün toplantı salonunda yapılacaktır,

c) İhale tarihi ve saati                    :  16.02.2016 tarih, saat 14:00’de,

d) Tekliflerin sunulacağı adres      :  Hasan Uğurlu-Suat uğurlu HES işletme Müdürlüğü Muhaberat servisi pk 13 Ayvacık/SAMSUN

4 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler ve yeterlik kriterleri

a) Tebligat için Adres Beyanı ve/veya ikametgah adresi, ayrıca irtibat için telefon (ve varsa faks) numarası,

b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, gerçek kişi (şahıs) ise vergi numarası,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişi ise imza sirküleri, gerçek kişi ise imza beyannamesi,

d) Teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekâleten ihaleye katılımda, noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,

g) Şartname aldığını gösteren belge,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi,

ı) Yer görme belgesi.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Diğer gerekli belgelerin pilot ortakça verilmesi yeterlidir.

5 - İhale dokümanının görülmesi ve temini: İhale dokümanı İşletme Müdürlüğünün Ticaret servisinde görülebilir ve istenildiği taktirde 20,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu yerden satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için Şartname alınması zorunludur.

6 - Mevzuat; Bu ihale EÜAŞ’ın “Mazeme-Taşıt-İş Makineleri Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği” doğrultusunda yapılacaktır.

816/1-1


MÜBADELE İLANI

Yalova İl Emniyet Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüze ait bir adet deniz taşıtı 4645 sayılı kanunun 33. Maddesi uyarınca yeni bir deniz taşıtı ile mübadele edilecektir.

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Süleymanbey Mahallesi Cengiz Koçal Cad.No: 48 77100 Yalova

b) Telefon ve faks numarası      :  0 226 811 3000/6490 - Fax : 0 226 814 5477

c) Elektronik posta adresi          :  yalovalojistik@egm.gov.tr

2 - Mübadele konusu malın      

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Bir adet 2006 model deniz taşıtının, yeni, karinalı, kabinli tam donanımlı boru bot tipi bir deniz taşıtı ile mübadele edilmesi işine ilişkindir.

b) Teslim Etme ve

    Teslim Alma yeri                   :  Mübadelede teslim etme ve teslim alma işlemi Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğünde yapılacaktır.

c) Teslim Etme Tarihi                :  Mübadele karşılığı alınacak mal, mübadele kararının tebliğinden itibaren (90) gün içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi               :  Mübadele karşılığı alınacak taşıtın teslim edildiği günü izleyen (15) gün içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

3 - Mübadelenin

a) Yapılacağı yer                        :  Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğünde

b) Tarihi ve saati                        :  25.02.2016 günü Saat: 14.00

4 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu,

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.

5 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - Mübadele dokümanı idare adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 25.02.2016 günü Saat 14.00’e kadar Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

9 - İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

10 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir.

11 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

12 - Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09.30 ile 16.30 saatleri arasında Yalova Deniz Şube Müdürlüğünde görülebilir.

13 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

809/1-1


LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/19817

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Hizmet Alımı,

                                                     13.000 m Tekirdağ - Edirne’de Karotlu Linyit Sondajı,

                                                     7.000 m Tekirdağ - Edirne’de Kırıntılı Linyit Sondajı,

                                                     (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 20.000 m

b) Yapılacağı yer                       :  (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 10 (on) takvim günü içinde, en az 4 (dört) adet Wire-Line sistemli çalışan sondaj makinesi ile işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır. (işe başlama tarihinde dört adet makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal olması zorunludur). İşin süresi işe başlama (işe başlama tarihi bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren 210 (ikiyüzon) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                        :  17/02/2016 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 Nolu Oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

780/1-1


SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HÜDAİ KAPLICALARI KÜR MERKEZİ TADİLATI VE AQUA PARK YAPIMI 10 YIL SÜRE İLE SINIRLI AYNİ HAK (İNTİFA HAKKI) TESİS EDİLEREK İŞLETİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Sandıklı Belediye Başkanlığından:

İhale Makamı                :  Sandıklı Belediye Başkanlığı

Telefon ve Fax No        :  0 272 512 69 46 - 0 272 512 50 10

Elektronik Posta            :  malihizmetler@sandikli.bel.tr

İşin Adı                         :  Hüdai kaplıcaları kür merkezi tadilatı ve aqua park yapımı ve İşletilmesinin 10 Yıl Süre İle Sınırlı Ayni Hak (İntifa Hakkı) Tesis Edilmesi İşi.

İşin Yapılacağı Yer       :  Sandıklı/AFYONKARAHİSAR

İhale Şekli                     :  Açık Teklif Usulü

Son Teklif Verme         :  15/02/2016 Saat 09:00’ya kadar

İhale Tarihi                    :  15/02/2016 Saat 10:00

İhale Yeri                      :  Sandıklı Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu Sandıklı/AFYONKARAHİSAR

Niteliği ve Miktarı         :  Hüdai kaplıcaları kür merkezi tadilatı ve aqua park yapımı ve İşletilmesinin 10 Yıl Süre İle Sınırlı Ayni Hak (İntifa Hakkı) Tesis Edilmesi İşi.

AÇIKLAMALAR:

1 - Mülkiyeti Sandıklı Belediyesine ait Çakır Mahallesi Hüdai Kaplıca Küme Evleri Sandıklı/AFYONKARAHİSAR adresinde belirtilen koordinatlar içerisinde 10915,82 m²’lik taşınmaz üzerine Belediye Meclisimizin 02/04/2015 tarih ve 2015/05-66 sayılı kararına istinaden kamu kaynağı kullanılmadan projede belirtilen Sandıklı Belediye Başkanlığı Hüdai Kaplıcaları İşyeri Kompleksi Yapımı ve İşletilmesinin 10 Yıl Süre İle Sınırlı Ayni Hak (İntifa Hakkı) Tesis Edilmesi İşi.

2 - İhale 15/02/2016 Pazartesi günü saat 10:00’da Sandıklı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 inci maddesinin “c’’ fıkrası uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3 - İhaleye konu Hüdai Kaplıcaları İşyeri Kompleksi Proje Yatırım Bedeli 807.460,51.-TL + KDV’dir. 10 yıllık sınırlı ayni hak (intifa) kullanım muhammen bedeli 1.000.000,00.-TL.’dir. İhaledeki artırım 1 yıllık sınırlı ayni hak kullanım muhammen bedeli üzerinden yapılacaktır. Geçici teminat, proje yatırım bedeli ve 10 yıllık intifa tesis hakkı kullanım muhammen bedelleri toplamı olan 1.807.460,51.-TL. üzerinden %3 (yüzde üç) oranında hesaplanmış olup 54.223,82 TL. dir.

4 - İhaleye ait Teklif Zarfları 15/02/2016 Pazartesi günü saat 09:00’a kadar Sandıklı Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığı Ece Mahallesi Konak Caddesi No: 1 Sandıklı/ AFYONKARAHİSAR adresine elden verilebileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. Posta yoluyla gelen teklifler son verme teklif tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır.

5 - İhale şartname ve ekleri Sandıklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisi,

Ece Mahallesi Belediye Caddesi Belediye İş Merkezi Kat 1 No: 105 Sandıklı/ AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. 250,00 TL ücret karşılığı alınabilinecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından yâda esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ve ikametgâh belgesi

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

f) İsteklilerin, Belediyemizin bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş.’ne borcu olmadığına dair belge.

g) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

h) SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili SGK kurumundan ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

ı) İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz.

i) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

1) İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

İlan olunur.

863/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Merdivenli Köyü 53300 Pazar/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 23.400.000 Kg yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 artar - azalır opsiyonlu olarak satınalma ve ihale yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü/Merdivenli Köyü 53300 Pazar/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektupları en geç 18/02/2016 Perşembe günü saat: 13.00’e kadar Melyat Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü/Merdivenli Köyü 53300 Pazar/RİZE adresinde Bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat: 13:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler Yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi(opsiyon)ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif verilen bedelin K.D.V. hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin K.D.V. hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, satınalma ve ihale yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

697/1-1


3 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2016/21945

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  3 Kalem Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı Alımı

1

Isı İletkenlik Test Cihazı

1 adet

2

Döşemeli Mobilya Test Cihazı

1 adet

3

Voc Ölçüm Cihazı

1 adet

 

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  12.02.2016 Cuma günü, saat: 14:45

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi,

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:

7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 12/02/2016 cuma günü, saat 14:45’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

915/1-1


1 ADET NMR 60 MHZ, 1 ADET MULTİMOD PLAKA VE KÜVET OKUYUCU SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

NMR 60 Mhz, Multimod Plaka ve Küvet Okuyucu alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2016/21927

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 Adet NMR 60 Mhz, 1 Adet Multimod Plaka ve Küvet

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  12.02.2016 Cuma günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 12/02/2016 Cuma günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

916/1-1


OTOBÜS SATIŞI VE TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketinden:

Aşağıda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati belirtilen, Şirketimize ait 12 metre büyüklükte, klimalı, euro5 motor standardında, kameralı, engelli uyumlu, alçak tabanlı 5 adet otobüsün satışı, satışı yapılacak olan 5 adet otobüsün ve 4 adet 0-2 yaş arası 8-10 metre arası büyüklükte otobüs ile toplam 9 otobüsün Toki – Terminal – Adnan Menderes Mahallesi, Terminal Bahçelievler Mahallesi, Terminal Toplu Taşıma Merkezi güzergahında toplu taşıma hizmeti kiraya verme hakkının 31.12.2024 tarihine kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile kiraya verilmesi ve 5 adet otobüsün satış işidir.

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş

b) Adres                                 :  Bahçelievler Mh. Atatürk Cd. No: 2/A ALTIEYLÜL/ BALIKESİR

c) Telefon ve Fax numarası    :  Tel: 444 28 30 Fax:0266 246 21 68

2 - İhale Adı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş Özel Toplu Taşıma Aracı İşletilmesi ve Otobüs satış İşi

3 - İhale Konusu

Şirketimize ait 12 metre büyüklükte, klimalı, euro5 motor standardında, kameralı, engelli uyumlu, alçak tabanlı 5 adet otobüs satışı ve 4 adet 0-2 yaş arası 8-10 metre arası büyüklükte otobüs ile toplam 9 otobüsün Toki – Terminal – Adnan Menderes Mahallesi, Terminal Bahçelievler Mahallesi, Terminal Toplu Taşıma Merkezi güzergahında toplu taşıma kiraya verme hakkının 31.12.2024 tarihine kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile kiraya verilmesi ve 5 adet otobüs satış işidir.

4 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer    : Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 7. kat Encümen Salonu

b) Tarihi ve Saati    : 15.02.2016 Pazartesi Günü saat 14.00’da

5 - Muhammen Bedel:

Teklifler iki kısımdan oluşacaktır.

4.1. Satışa konu olan otobüsler için Muhammen bedele esas olan 2.000.000,00 TL altında olamaz. Otobüslerin tamamı için teklif verilecektir.

4.2. 9 otobüsün toplu taşıma hizmeti verme hakkı araçlara takılacak validatör üzerinden elde edilecek gelirden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.ye verilecek yüzde oranı üzerinden verilecektir. Muhammen bedele esas yüzde oranı 7 olup teklifler bu oranın altında olamaz.

4.2. İhale konusu işlerin geçici teminata esas muhammen bedeli KDV Hariç 3.091.057,58 TL.dir.

4.3.Geçici teminat miktarı muhammen bedelin %3'ü olan 92.731,73 TL.dir.

 

Sıra

No

Plaka No

Model Yılı

Marka/Tipi

Muhammen Bedel (TL)

(KDV Hariç)

1

10 BTT 09

2015

BMC PROCITY 285 SLF M32

400.000,00 TL

2

10 BTT 10

2015

BMC PROCITY 285 SLF M32

400.000,00 TL

3

10 BTT 11

2015

BMC PROCITY 285 SLF M32

400.000,00 TL

4

10 BTT 12

2015

BMC PROCITY 285 SLF M32

400.000,00 TL

5

10 BTT 13

2015

BMC PROCITY 285 SLF M32

400.000,00 TL

ARAÇ MUHAMMEN BEDEL

2.000.000,00 TL

 

6 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Teklif mektubu,

e) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. Maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname

ı) İdari ve Teknik Şartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılan yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshaları,

i) Vergi Dairesi'nden alınacak faaliyetinin devam ettiğine dair durum bildiri belgesi,

j) Son teklif verme tarihinden 15 gün öncesinde alınan Vergi borcu olmadığına dair belge,

k) Son teklif verme tarihinden 15 gün öncesinde alınan Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

l) Nüfusu 1.000.000 ve üzeri olan herhangi bir büyükşehirde toplu taşıma işi yapmış olduğuna dair ilgili Büyükşehirden alınacak yazı,

m) İsteklinin, bir ortak girişim olması halinde, teklifinde pilot ve diğer ortakların belirtildiği ortak girişim beyannamesi,

n) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğinden alınan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

o) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair şartname bedeli olarak ödendiğine ilişkin makbuzun aslı,

7 - İhale dökümanı Paşaalanı mh. Terminal Cd. No: 12/B/250 KARESİ/BALIKESİR adresinde bulunan idareden 2.000,00-TL. bedel karşılığında satın alınabilir veya bedelsiz görülebilir.

8 - Başvuru Dosyaları 12.02.2016 Cuma Günü saat 17:00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Paşaalanı Mh. Terminal Cd. No: 12/B/250 KARESİ/BALIKESİR adresinde bulunan İdareye teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü, posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

9 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

917/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

13 kalem muhtelif malzeme 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 19. maddesi uyarınca Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                               :  2016/16836

1 - İdarenin                                            

a) Adresi                                                :  İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. Km. 44280 Kampus-MALATYA

b) Telefon ve faks numarası                   :  0.422.341 12 36-0.422.377 32 93

                                                                  Faks: 0.422.341 12 37

c) Elektronik posta adresi                       :  -

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının

   görülebileceği internet adresi (varsa)   :  -

2 - Ön yeterlik konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  13 Kalem Muhtelif malzeme

 

Sıra No

Malzemenin Adı

Miktarı

  1

LC-MS/MS Cihazı

1 Adet

  2

Lazer Sinterleme Sistemi

1 Adet

  3

3 Boyutlu Model Tarama Sistemi

2 Adet

  4

Tam OtomatikDenatürasyon ve Hibridizasyon Cihazı

1 Adet

  5

Çocuk Cerrahisi Endoskopik Görüntüleme Sistemi

1 Adet

  6

Beyin Cerrahisi Cerrahi El Aletleri Seti

1 Adet

  7

Nöroendoskopik Cerrahi Aletler Seti

1 Adet

  8

KBB Endoskopik Görüntüleme Sistemi

1 Adet

  9

CNC Dik İşleme Merkezi

1 Adet

10

Göğüs Cerrahisi Endoskopik Görüntüleme Sistemi

1 Adet

11

Laparoskopi ve Histeroskopi Sistemi

1 Adet

12

FISH Görüntüleme ve Analiz Sistemi

1 Adet

13

Endoskopik Görüntüleme Sistemi

1 Adet

 

b) Teslim [yeri/yerleri]                  :  İdarece İdari Şartnamede belirtilen yerlere veya Proje Yürütücüsünün belirleyeceği yerlere montaj edilerek çalışır vaziyette gerekli kontrolleri yapılarak teslim edilecektir.

c) Teslim [tarihi/tarihleri]              :  Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren

* LC-MS/MS Cihazı için 60 Takvim günü, *Lazer Sinterleme Sistemi için 180 Takvim günü, *3 Boyutlu Model Tarama Sistemi için 90 Takvim günü, *Tam Otomatik Denatürasyon ve Hibridizasyon Cihazı için 90 Takvim günü, *Çocuk Cerrahisi Endoskopik Görüntüleme Sistemi için 60 Takvim günü,*Beyin Cerrahisi El Aletleri Seti için 60 Takvim günü, *Nöroendoskopik Cerrahi Aletler Seti için 60 Takvim günü, *KBB Endoskopik Görüntüleme Sistemi için 90 Takvim günü, *CNC Dik İşleme Merkezi için 20 Takvim günü, *Göğüs Cerrahisi Endoskopik Görüntüleme Sistemi için 90 Takvim günü, *Laporoskopi ve Histeroskopi Sistemi için 90 Takvim günü, *FISH Görüntüleme ve Analiz Sistemi için 90 Takvim günü, *Endoskopik Görüntüleme Sistemi için 90 Takvim günüdür.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer     :  İnönü Üniversitesi Rektörlüğü İdari Bina Kat: 6 Dış İlişkiler Birimi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati     :  23.02.2016 Salı günü saat: 10.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ön Yeterlilik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) Ön Yeterlilik Şartnamesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekâleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlilik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından Ön Yeterlilik Şartnamesinin 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. a - Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.

b - Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

c - Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2. *LC-MS/MS Cihazı için teklif verecek firmalar TSE teknik servis hizmet yeterlilik belgesine ve/veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. Firmalar şartname maddelerine Türkçe olarak ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “….marka…..model….cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.

*Lazer Sinterleme Sistemi için teklif verecek firmalar Teknik Şartnameye cevap ve Ürün Kataloğu sunmalıdır. Firmalar Teknik Şartnamenin her maddesine ayrı ayrı cevap vereceklerdir. Bu cevapta dosyada bulunan resmi-orijinal belgedeki ilgili yerlere atıf yapılacaktır(numaralandırarak). Atıf yapılan bu yerler kolay bulunması için renkli numaralı etiketlerle işaretlendirilecektir.

*3 Boyutlu Model Tarama Sistemi için teklif verecek firmalar Teknik Şartnameye cevap ve Ürün Kataloğu sunmalıdır. Firmalar Teknik Şartnamenin her maddesine ayrı ayrı cevap vereceklerdir. Bu cevapta dosyada bulunan resmi-orijinal belgedeki ilgili yerlere atıf yapılacaktır(numaralandırarak). Atıf yapılan bu yerler kolay bulunması için renkli numaralı etiketlerle işaretlendirilecektir.

*Tam Otomatik Denatürasyon ve Hibridizasyon Cihazı; Üretici firma ISO 13485 uluslararası kalite standart belgesi ile CE uygunluk beyanına sahip olmalıdır. Temsilci firma TSE Hizmet Yeterlilik ve Sanayi Bakanlığı Hizmet Yeterlilik belgelerine sahip olmalıdır.

*Çocuk Cerrahisi Endoskopik Görüntüleme Sistemi; Temsilci firmalar ürünle ilgili katalogları teklifleri ile birlikte sunmalıdır.

*Beyin Cerrahisi El Aletleri Seti için teklif verecek firmalar Teknik Şartnameye cevap yazısı ve ürün kataloglarını teklifleri ile birlikte sunmalıdır.

Teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB’de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.

Cerrahi aletlerin üretildiği ülkeyi gösterir menşei beyan belgesi üretici fabrikanın bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdiklerini taşıyan beyanı ile belgelenecek ve bu belge teklif dosyası içerisinde verilecektir.

*Nöroendoskopik Cerrahi Aletler Seti; Yüklenici firmalar tarafından madde sıra numarasına göre Teknik Şartnameye Cevap yazısı teklifleri ile birlikte verilmelidir. Teklifler ile birlikte Broşür ve Kataloglar verilmelidir.

Teklif edilen ürün/ürünler CE (Conformite Europeenne) işaretli olmalı, ilgili EC Sertifikası teklif dosyası ekinde verilmelidir.

*KBB Endoskopik Görüntüleme Sistemi: Ürünle ilgili kataloglar teklif ile birlikte verilmelidir.

*CNC Dik İşleme Merkezi; İstekliler teklif ettikleri cihazların teknik bilgilerinin ve açıklamaların yer aldığı Katalog, Broşür veya Dokümanları Türkçe veya İngilizce olarak teklifleri ile birlikte sunmalıdır. Türkçe veya İngilizce’ den başka bir dilde sunuluyor ise Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmelidir.

Firmalar Teknik Şartnameye uyduklarına dair madde madde cevap yazısını teklifleri ile birlikte sunmalıdır.

*Göğüs Cerrahisi Endoskopik Görüntüleme Sistemi; Ürünle ilgili kataloglar teklifle ile birlikte verilmelidir.

*Laparoskopi ve Histereskopi Sistemi; Ürünle ilgili kataloglar teklifle ile birlikte verilmelidir.

*FISH Görüntüleme ve Analiz Sistemi; Üretici firmanın ISO9001 – ISO13485 kalite belgeleri ve CE güven belgesi olmalıdır. Temsilci firma TSE Hizmet Yeterlilik ve Sanayi Bakanlığı Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahip olmalıdır.

*Endoskopik Görüntüleme Sistemi; Ürünle ilgili kataloglar teklifle ile birlikte verilmelidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. İsteklinin son beş yıl içinde yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alımı yapılan sistem ya da sistemi oluşturan cihazlar ile ilgili benzer nitelikteki alım deneyimini gösteren belgeler.

5 - İhale yeterlilik kriterlerini sağlayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile gönderilmesi durumunda posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilmez.

9 - Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

873/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok. No. 30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.

Teklif ve belgeler, İhale günü, İhale saatine kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok. No: 30 Kızılay/ANKARA adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 43 / 585 61 45 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.

İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale gün ve saatinden sonra İdareye ulaşan teklif ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.

 

MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Y. Ölçümü (m²)

Niteliği

Günü

Saati

Şartname Bedeli (TL)

Muhammen Bedel (TL)

(KDV Hariç)

Teminat

Tutarı

(TL)

Ankara

Çankaya

Kızılay

1165

1

3.740,00

(Arsa Payı: 9/1600)

Büro

(95 ve 124 no.lu 2 adet büro)

23/02/2016

10:00

150,00

235.000,00

11.750,00

Isparta

Merkez

Karaağaç

3418

5

1.460,64

Arsa

23/02/2016

11:00

150,00

1.445.000,00

72.250,00

Tekirdağ

Çerkezköy

Gazi Mustafa Kemal Paşa

1483

5

6.768,71

Arsa

23/02/2016

14:00

150,00

5.180.000,00

259.000,00

Tekirdağ

Çerkezköy

Gazi Mustafa Kemal Paşa

1483

6

3.013,88

(Arsa Payı:791/800)

Arsa

23/02/2016

15:00

150,00

2.190.000,00

109.500,00

Kırklareli

Merkez

Karakaş

1023

1

1.333,00

(Arsa Payı:641/3960)

Dükkan

(1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-13-14-15-17-18-19-20-21-23-25-26-27 ve 29 no.lu Dükkanlar)

23/02/2016

16:00

150,00

510.000,00

25.500,00

**Samsun

İlkadım

Selahiye

7223

2

660,00

Bodrum, Zemin, Betonarme Karkas Bina

24/02/2016

10:00

150,00

1.740.000,00

87.000,00

**Samsun

İlkadım

Ulugazi

7720

12

562,77

(Arsa Payı: 2363/2400)

Bir Bodrum Bir Zemin Üç Tam Katlı Bir Çekme Katlı Bina

24/02/2016

11:00

150,00

1.796.000,00

89.800,00

Ordu

Altınordu

Saray

358

3

373,80

Kargir Bina

24/02/2016

14:00

150,00

457.000,00

22.850,00

Artvin

Borçka

Aksu

133

73

1.635,00

Kargir 5 Katlı Bina

24/02/2016

15:00

150,00

792.000,00

39.600,00

Artvin

Merkez

Çarşı

54

2

351,32

(Arsa Payı:79/180)

Dükkan

(9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22 ve 23 no.lu Dükkanlar)

24/02/2016

16:00

150,00

590.000,00

29.500,00

 

** Gayrimenkuller Kurumumuzca hizmet binası olarak kullanılmaktadır. Gayrimenkullerin yeni hizmet binalarımıza taşınıncaya kadar Kurumumuzca ücretsiz olarak kullanılması şartıyla satışı yapılmaktadır.

830/1-1


SİMİT CAMEKANI SİGORTALANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen Ankara’nın muhtelif yerlerinde bulunan 210 (İkiyüzon) adet simit camekanının sigortalanması işi, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Teklifler en geç 11.02.2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66     Faks: 397 33 71 – 74

907/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale 25.02.2016 Perşembe günü saat 14.00’dan itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (3. kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 250,00-TL. karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga vergisi, resmi vergi, harç, K.D.V. gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

5 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

5-1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin:

5-2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (Noterden)

5-3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

5-4) Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5-5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

5-6) İhale şartnamesinin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

5-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

 

Sıra No

Mevkii

Ada

Parsel

Alan

Hissesi

Cinsi

Emsali

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Yakacık

60298

  1

3477 m²

3477 m²

Ticaret Alanı

E:0.5

Hmax=Serbest

1.043.100,00-TL

31.293,00-TL.

25.02.2016

14.00

2

İvedik

42826

13

  600 m²

  600 m²

Konut Alanı

TAKS: 0,15

KAKS: 0.30

   270.000,00-TL

  8.100,00-TL

25.02.2016

14.05

909/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereğince “Kapalı teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale 25.02.2016 Perşembe günü saat 14.10’dan itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (3. kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 250,00-TL. karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

5 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 1.000.00-TL karşılığında temin edilebilir.

6 - İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini, 24.12.2015 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına (Encümene) vermeleri gerekmektedir.

7 - İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminatı veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

8 - İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, harç gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

9 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

10 - 1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin:

10 - 2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (Noterden)

10 - 3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

10 - 4) Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

10 - 5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

10 - 6) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

11 - KAPALI TEKLİF USULÜNDE TEKLİFLERİN VERİLMESİ

1 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına (Encümene) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi alınır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

2 - Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.

İlanen Duyurulur.

 

Sıra No

Mevkii

Ada

Parsel

Alan

Hissesi

Cinsi

Emsali

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Susuz

43540

5

5586 m²

5586 m²

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

Hmax: Serbest

3.467.880,00- TL

104.036,40- TL

25.02.2016

14.10

2

Susuz

43540

6

6582 m²

6582 m²

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

Hmax: Serbest

3

Yakacık

44031

9

6000 m²

6000 m²

Bölgesel Ticaret Merkezi Alanı

E: 1,00

Hmax: Serbest

2.100,000,00- TL

  63.000,00- TL

05.11.2015

14.15

910/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Seferihisar Belediye Başkanlığından:

İli                                  : İzmir

İlçesi                             : Seferihisar

Kurum                           : Seferihisar Belediye Başkanlığı

İşin Adı/Konusu/Cinsi  : Taşınmaz mal satılacaktır.

İhale Tarihi & Saati       : 17/02/2016 & 11.00

İhale Usulü                   : 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37-43. Maddelerinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü

 

İli

İlçesi

Mahallesi

ve Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Muhammen Bedeli (TL.)

Açıklama

(varsa)

İzmir

Seferihisar

Mersinalanı

-

711

3.999,00

3.500.000,00.-TL.

(Üçmilyonbeşyüz

bintürklirası)

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Turizm Tesis Alanı

Satış işlemi KDV kanunun 17 /4-r maddesi kapsamında yapılacaktır.

 

Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre 37-43. Maddelerinde belirtilen şekilde kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Madde 2. İhale kapsamında birlikte taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir

Mülkiyeti Belediyemize Taşınmaz imar planı sınırları içinde ve 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre uygulama görmüştür.

İmar Durumu: Kentsel yerleşik alanda olup 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Turizm Tesis alanıdır.

Otel, Tatil Köyü, Motel, Pansiyon, Kamping vs. konaklama tesisleri ile termal kür tesisleri yapılabilir. Ancak; turizm tesis alanında devre mülk yapılamaz.

Turizm tesis alanlarında; min. Parsel=7.000 m² Hmax = 5 kat (17,50 m) Emsal max = 0,45

Termal kür tesisi yapılması durumunda Emsal = 0,60

Pansiyon yapılması durumunda Emsal = 0,30 (2 kat)

Taşınmaz üzerinde; ruhsatsız olarak 200 m² restoran, 54 m² mutfak, 300 m² tuvalet ve garaj, 28 m² tek katlı bina, 16 m² büfe ve 2 adet 54 m² bungalov ev ve ayrıca, sözleşme başlangıç tarihi 26/06/2006 olan ve kira süresi encümen kararı ile uzatılan kiracı bulunmaktadır.

Madde 3. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediyesi Belediye Başkanlığı Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 4. İhaleye ilişkin şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde ücretsiz görülebilir ve 100- TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartname bedelini yatırmaları zorunludur

Madde 5. Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok. No: 14 Seferihisar/İZMİR’dir.

Madde 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Madde 7. “SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN’’ alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 8. İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,

a- Dış Zarf

b- İç Zarf

c- Teklif Mektubu (Şartname ekinde Belediyece verilecek örneğe uygun)

d- Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)

e- Nüfus sureti (gerçek kişiler için )

f- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü oranında olup 135.270,00 (Yüzotuzbeşbinikiyüzyetmiştürklirası) dır.

g- Şartname alındı makbuzu

h- Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname

ı- Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

i- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

j- Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

k- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

Madde 9. İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 17/02/2016 tarih ve saat:10.45’e kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

817/1-1