2 Şubat 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29612

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Karacakaya Mahallesi 62207 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

824/1-1

—————

42968 ada 2 ve 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

825/1-1

—————

İnönü Mahallesi 43360 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

826/1-1

—————

1/1000 ölçekli 43273 ada 15 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli ilişkin uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

827/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Darülkurra Vakfı

VAKFEDENLER: Ali ŞAHİN

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/01/2016 tarihinde kesinleşen 03/11/2015 tarihli ve E. 2015/242, K. 2015/399 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kıraat ilmi ve İslami ilimlerin gelişmesi için çalışmak, kıraat ilminin yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaşmasını sağlamak için entelektüel ve kültürel araştırmaları ve çalışmaları geliştirmek, yapılan araştırmaları desteklemek, yayımlamak ve akademik çalışmaların sonuçlarını ilan etmek, bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsallaştırmak için her nevi imkânlar hazırlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000- (yetmişbin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Ali ŞAHİN, Abdullah KARAKAŞ, Murat ŞATIR, Semih IŞIK, Serkan YILMAZ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyetinin belirleyeceği aynı amaca hizmet eden başka bir vakfa devredilir. Mütevelli heyet tarafından devredilecek vakfın belirlenmesinin hukuken ya da fiilen imkansız olması halinde, vakıf borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Ferşat Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

838/1-1

—————

VAKFIN ADI: Ortadoğu Vakfı

VAKFEDENLER: Abdulkadir ÖZEL, Ufuk ULUTAŞ

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.12.2015 tarihinde kesinleşen, 05.11.2015 tarihli ve E: 2015/80, K: 2015/464 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ortadoğu ile ilgili sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi ve diğer alanlarda faaliyetler yürütmek, akademik ve bilimsel çalışmalar yapmak.

Türkiye ile Ortadoğu arasında tarihi, kültürel, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlar başta olmak üzere ilişkilerin ve işbirliğinin gelişimi için çalışmalar yapmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 75.000.- TL. (YetmişbeşbinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Abdulkadir ÖZEL, Ufuk ULUTAŞ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetin belirlediği bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

837/1-1


 


 


 


 


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen “Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi ve Yakın Çevresi”nın jüri değerlendirmesi tamamlanarak 21.01.2016 tarihinde sonuçlandırılmıştır. Değerlendirme sonuçlarına göre ödüllerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

 

1 - Ödül (net 50.000,00 TL)

 

Ekip Başı: Deniz Arslan, Y. Mimar (İ.T.Ü)

 

Ozan Önder Özener, Y. Mimar (İ.T.Ü)

Deniz Ünkap, Y. Mimar (İ.T.Ü)

Tuğçe Alkaş, Mimar (İ.T.Ü)

Barış Can Cüce, Mimar (İ.T.Ü)

Çağlar Yılmaz, Mimar (İ.T.Ü)

Erenalp Büyüktopçu, Mimar (İ.T.Ü)

 

Yardımcılar;

Ali Can Erol, mimarlık Öğrencisi (İ.T.Ü)

 

Danışmanlar;

Bahadır Özcihan, İnşaat mühendisi

Oğuz cem Çelik, Prof. Dr. Statik ve Yapı Mühendiği (İ.T.Ü)

Erdem Ayaz, Makine Mühendisi,

Tuğba Alper, Elektrik Mühendisi

 

2 - Ödül (net 40.000,00 TL)

Zuhal Kol, Y. Mimar (İ.T.Ü)

Zehra Saday Aygün, Mimar (İ.T.Ü)

 

Yardımcılar;

Carlos Zarco Sanz, Y. Mimar (UEM)

Jose Luis Hidalgo, Y. Mimar (UPM)

Sara Palomar Perez, Y. Mimar (UEM)

 

Danışmanlar;

Murat Özbek, İnşaat Mühendisi (G.Ü)

Orhan Gürses, Makine Mühendisi, (İ.D.M.M.A)

Taşkın Ünal, Elektrik Mühendisi, (İ.D.M.M.A)

 

3 - Ödül (net 30.000,00 TL)

Burcu Gülmen, Mimar (İ.T.Ü)

Hakan Aldoğan, (İ.T.Ü)

Carlos Valderrama Lozano,

Elif Tuğba Yılmaz

 

Danışmanlar;

Ümit Mesci,

Bora Kaçar, İnşaat Mühendisi (E.O.Ü)

Alper Oral, Makine Mühendisi (Y.T.Ü)

Doğan Sevingüler, Elektrik Mühendisi (Y.T.Ü)

 

1 - Mansiyon Ödül (net 15.000,00 TL)

 

Ekip Başı; Deren Uysal, Y. Mimar (İ.B.Ü)

Özge Öztürk, Y. Mimar (İ.T.Ü)

 

Danışmanlar;

Emre Engin, Mimar (Y.T.Ü)

Esra Yılmaz, Mimar (D.E.Ü)

Fatma Sezgin, Şehir ve Bölge Plancısı (İ.T.Ü)

Sergen Uysal, Uzay Mühendisliği Öğrencisi (İ.T.Ü)

Bilge Öztürk, Çevre mühendisliği Öğrencisi (Y.T.Ü)

 

2 - Mansiyon Ödül (net 15.000,00 TL)

 

Ekip Başı: İbrahim Eyüp, Mimar (Y.T.Ü)

 

Yardımcılar;

Hale Özdemir, Mimar

Banu Köker, Mimar

 

3 - Mansiyon Ödül (net 15.000,00 TL)

 

Ekip Başı: Sina Özbudun, Mimar (İ.T.Ü)

Erdem Tüzün, Mimar (İ.T.Ü)

Yelta Köm, Mimar (Y.T.Ü)

 

Yardımcılar;

Tarık Keskin, Arturo Lezama,

Narciso Martinez Omar Acevedo,

Jorge Sanchez

 

Danışmanlar:

Isaac Michan

Ozan Tüzün

Doruk Kemal Kaplan

 

4 - Mansiyon Ödül (net 15.000,00 TL)

 

Ekip Başı: Umut Baykan, Y. Mimar (G.Ü)

Doğuşcan Aladağ, Y. Mimar (O.D.T.Ü)

Burcu Sakarya, Mimar (G.Ü)

 

Danışmanlar;

Ozan Gürsoy, Mimar (G.Ü)

Alican Sungur, Mimar (O.D.T.Ü)

Karya Bayır, Mimar (O.D.T.Ü)

Çağlayan Efendioğlu Öz, Mimar (A.D.M.M.A)

 

Teknik Danışmanlar;

Kubilay Baykan, Makine Mühendisi (K.T.Ü)

Mustafa Kutlu, Elektrik Mühendisi (Y.T.Ü)

Talat Kemal Satılmışoğlu, İnşaat Mühendisi (G.Ü)

 

5 - Mansiyon Ödül (net 15.000,00 TL)

Erkan Erdoğan, Mimar (O.D.T.Ü)

 

Yardımcılar;

Mustafa Yıldırım,

Okan Türk,

 

SATIN ALMA ÖDÜLLERİ

(Satın alma ödüllü, her proje için net 5.000,00 TL dir)

 

Satın Alma Ödül (net 5.000,00 TL)

Olcay Ovalı Eyüp, Mimar (Y.T.Ü)

Hakan Deniz Özdemir, Mimar (Y.T.Ü)

 

Yardımcılar;

Hale Özdemir, Mimar

Banu Köker, Mimar

 

Danışmanlar;

Ersin Deniz Çınar

Ahmet Naci Boybada

Belgin Pekcan

 

Satın Alma Ödül (net 5.000,00 TL)

 

Ekip Başı: Özlem Eren Akaydın, Y. Mimar (B.Ü)

Mehmet Hakan Akaydın, Y.Mimar (B.Ü)

 

Satın Alma Ödül (net 5.000,00 TL)

Fatih Babaoğlu, Y.Mimar (İ.T.Ü)

 

Yardımcılar;

Kadir Babaoğlu, İç Mimar

 

Danışmanlar;

M. Sait Yaymanoğlu, İnşaat Mühendisi (D.M.M.A)

Mustafa Çağlar Kolbaşı, Elektirk Mühendisi (İ.T.Ü)

Süleyman Yılmaz, Makine Mühendisi (E.Ü)

 

Satın Alma Ödül (net 5.000,00 TL)

Didem Sağlam, Mimar (İ.T.Ü)

Tutku Sevinç, Mimar (İ.T.Ü)

 

Yardımcılar;

Beril Sezen, Mimar

Muhammet Gürlesin, Mimar

Serkan Yetgin, Mimar

Duygu Şensöz, Mimar

 

Danışmanlar;

Osman Cenk Terzioğlu, İnşat Mühendisi

Erkan Şahin, İnşaat Mühendisi

Zafer Şener, Elektrik Mühendisi

Özerk Söylemez, Makine Mühendisi

Gürbey Hiz, Mimar

 

Satın Alma Ödül (net 5.000,00 TL)

 

Samet Mor, Mimar (O.D.T.Ü)

Fatma Derya Marangoz, Mimar (O.D.T.Ü)

Gülberk Karaağaç, Mimar (O.D.T.Ü)

Özge Karakaş, Mimar (O.D.T.Ü)

Damla Göre, Mimar (O.D.T.Ü)

853/1-1


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır

Üniversitemize öğretim üyesi alınacaktır:

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bölümleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Alanında Uzman Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bölümleri

Göz Hastalıkları

Alanında Uzman Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bölümleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Göğüs Hastalıkları Yandal uzmanı olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bölümleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Alanında Uzman Olmak

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bölümleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Alanında Uzman Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bölümleri

Nöroloji

Alanında Uzman Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bölümleri

Nöroloji

Alanında Uzman Olmak

2

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Biyofizik

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Biyofizik

Tıbbi Radyofizik alanında doktora yapmış olmak

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Histoloji ve Embriyoloji

Alanında Uzmanlık veya Doktora Yapmış Olmak

1

Prof. Dr.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

 

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Prof. Dr.

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Özel Eğitim Öğretmenliği

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Prof. Dr.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AD.

Okul ve Kariyer Psikolojisi Danışmanlığı alanında çalışmış olmak. Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1

Prof. Dr.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

 

Mimarlık veya İç Mimarlık Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1

Prof. Dr.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Medeni Hukuk AD.

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

1

Prof. Dr.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Ticaret Hukuku

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

1

Doç. Dr.

İletişim Fakültesi

Reklamcılık

 

İlişkili Alanlarda Doktora Yapmış Olmak.

1

Doç. Dr.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim

 

İlişkili Alanlarda Doktora Yapmış Olmak.

1

Doç. Dr.

895/1-1


Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Orhangazi Üniversitesi’ne Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri Alınacaktır.

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Bursa Orhangazi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri gereğince; aşağıdaki Tablo ’da belirtilen, bölüm, unvan ve sayıda tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM (PROGRAM)

KADRO UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık (Türkçe)

Profesör

1

Mimarlık doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak ve profesörlük müracaatı resmi şartlarını sağlamak.

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık (Türkçe)

Yardımcı Doçent Doktor

1

Mimarlık lisans ve doktora unvanı sahibi olmak.

Mimarlık ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)

Profesör

1

Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanlarının birinde doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. Profesörlük müracaatı ve İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

Mimarlık ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)

Doçent Doktor

1

Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı doktora ve doçent unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

Mimarlık ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)

Yardımcı Doçent Doktor

2

Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanlarının birinde doktora unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

Mühendislik

Makine Mühendisliği

(İngilizce)

Yardımcı Doçent Doktor

1

Makine Mühendisliği alanında doktora unvanına sahip olmak. Termodinamik, Isı Transferi alanlarında bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

(İngilizce)

Doçent Doktor

1

İnşaat Mühendisliği Yapı alanında doktora ve doçent unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

(İngilizce)

Yardımcı Doçent Doktor

1

İnşaat Mühendisliği Zemin Mekaniği alanında doktora unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

(İngilizce)

Yardımcı Doçent Doktor

1

İnşaat Mühendisliği Hidrolik alanında doktora unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

Mühendislik

Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce)

Yardımcı Doçent Doktor

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarında lisans, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

Mühendislik

Endüstri Mühendisliği

(İngilizce)

Yardımcı Doçent Doktor

1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

(İngilizce)

Profesör

1

İşletme Bölümünün alt alanlarında doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. Profesörlük müracaatı ve İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

(İngilizce)

Doçent

1

İşletme Bölümünün alt alanlarında doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

(İngilizce)

Yardımcı Doçent

2

İşletme Bölümünün alt alanlarında doktora derecesine sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Bankacılık ve Finans

(İngilizce)

Profesör

1

Muhasebe veya Finans alanında çalışmaları olup, doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. Profesörlük müracaatı ve İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Bankacılık ve Finans

(İngilizce)

Doçent

1

Muhasebe veya Finans alanında çalışmaları olup, doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Bankacılık ve Finans

(İngilizce)

Yardımcı Doçent

1

Muhasebe veya Finans alanında çalışmaları olup, doktora unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Uluslararası Ticaret

(İngilizce)

Profesör

1

Uluslararası Ticaret Bölümü alanında çalışmaları olup, doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. Profesörlük müracaatı ve İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Uluslararası Ticaret

(İngilizce)

Doçent

1

Uluslararası Ticaret Bölümü alanında çalışmaları olup, doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Uluslararası Ticaret

(İngilizce)

Yardımcı Doçent

1

Uluslararası Ticaret Bölümü alanında çalışmaları olup, doktora derecesine sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

 

Üniversitemizin tablodaki ilgili bölüme (açıklamada yazan: İngilizce eğitim verme resmi şartlarını sağlamak) başvuru yapacak olanların; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinin (3). Fıkrasında belirtilen yabancı dil şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Başvuruların söz konusu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve mesai saatleri arasında, Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Koşulları sağlayamayan adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme www.bou.edu.tr adresinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Öğretim üyelerinin atamaları 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Bursa Orhangazi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda ilan edilen kadrolara kriterleri uygun bulunanların atanması yapılacaktır.

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.

867/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 11 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

2

Psikoloji, Psikiyatri

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

2

Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği

Prof., Doç., Yrd.Doç.

1

Biyomühendislik

Yardımcı Doçent

1

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Yardımcı Doçent

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Dijital Oyun Tasarımı

3

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Meslek Yüksekokulu

Ortopedik Protez ve Ortez

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

864/1-1