1 Şubat 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29611

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce eski unvanı NET-A Gümrük Müşavirliği LTD. Şti. yeni unvanı Net-A Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. adına muhtelif tarih ve sayılı 1764 adet serbest dolaşıma giriş beyanname ve faturalar ile ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 maddesi gereğince düzenlenen 13222 sayılı 08.12.2015 tarihli ceza kararı firmanın adresinin yetersiz olması ve yapılan tebligatlarımızın iade edilmesi nedeniyle bu güne kadar tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle eski unvanı NET-A Gümrük Müşavirliği LTD. Şti. yeni unvanı Net-A Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. firması adına düzenlenen 13222 sayılı 08.12.2015 tarihli ceza kararı 7201 Tebligat kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Söz konusu ceza kararı ilanen tebliğ olunur.

508/1-1


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

Soruşturma No: 2015/4131

7201 sayılı Yasanın 28. maddesine göre Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak suçundan şüpheli LEVENT DEMİR'in adresinin belli olmaması halinde ilanen tebliğ yapılacağına dair amir bulunmaması sebebiyle hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilmiş bulunan "Dava Açılmasının Ertelenmesi" kararında açık adresine usulüne uygun tebligat yapılamaması karşısında 1 yıl süre ile Denetimli Serbestlik Tedbirinin uygulanmasına dair karar aşağıya çıkarılmış olup, ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA NO

SR. NO

KARAR NO

SUÇUN NEVİ

KARAR TARİHİ

ADI SOYADI

CZ. MİKT.

1

2015/4131

2015/164

5237 S.K. 191/1 Md.

10/07/2015

Levent Demir

1 Yıl Süre İle Denetimli Serbestlik

768/1-1