31 Ocak 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29610

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 23.12.2015 gün ve 2015/181 sayılı ceza kararı

Hüseyin KILIÇ - Özel Eymir Fem Açıköğretim ve Yabancı Dil Kursu Eski Müdürü

1 - Kurumda çalışmakta olan diğer personelin çalışma izin onaylarının alınması hususunda mevzuata uygun hareket etmediğiniz,

2 - Özel Öğretim Kurumları Kanunun 8. maddesinde belirtilen oranda kadrolu öğretmen uzman öğretici veya usta öğretici görevlendirmediğiniz,

3 - 2014 - 2015 öğretim yılında kurumda ücretsiz okuyacak öğrencilerle ilgili işlemlerin yerine getirilmesinde yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmediğiniz,

4 - Kurumdaki 1 no'lu derslik ile 2 no'lu derslik kapılarının içeri doğru açıldığı İddiaları sübut bulmuştur.

Bu eyleminizin karşılığı olarak 657 sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince TEVHİDEN "KINAMA" cezası ile tecziye edildiniz.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

806/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce ALGON MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. adına tescilli IM023423/04.09.2007 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ÖDEME EMRİ'ne ilişkin yazılar yükümlüsünün KAVAKLIDERE BEYKOZ SOK. NO: 5/5 ÇANKAYA - ANKARA adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRİ tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO.TA.

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM023423/04.09.2007

15ET342200174

KDV: 63.778,00-TL

KKDF: 10.262,00-TL

VERGİ ZİYAİ CEZASI: 74.040,00-TL

808/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’nin Tekirdağ ili dahilinde müştereken sahip bulundukları AR/TGT-PIN-CBV/3931 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti söz konusu arama ruhsatında ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F18-c4-2, F18-c3-1, F19-d4-1, G19-a1-1, G18-b1-1 ve G18-b2-1 paftalarının işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/2 nci maddesi gereğince 10.11.2015 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

831/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ