28 Ocak 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29607

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Özyeğin Üniversitesinden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 19.01.2016      Karar No: 6943

ŞİRKETİN                                :

• TİCARİ UNVANI                 :  Turkish Petroleum International Company Ltd.

• MERKEZİ                               :  Oak Walk St. Peter Jersey JE3 7EF Channal ISLANDS UK

• TEBLİGAT ADRESİ             :  Söğütözü Cad. No.27 06520 Çankaya-ANKARA

• MÜRACAAT TARİH           :  04.12.2015

RUHSATIN                              :

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

• SAHA İŞARETİ                    :  XI/A

• KAPSADIĞI İL                     :  Adıyaman, Şanlıurfa

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  35,989 Hektar

• HAK SIRA NUMARASI      :  AR/TPI/4876

• VERİLİŞ TARİHİ                  :  11.05.2011

KARAR:

Turkish Petroleum International Company Ltdnin sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, saha işareti, illeri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin ruhsat sahasında yapılan petrol keşfine istinaden 11.05.2015 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8 inci maddesi gereğince iki yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Turkish Petroleum International Company Ltd..’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, sahip bulunduğu AR/TPI/4876 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat sahasında petrol keşfinde bulunulması nedeniyle, ruhsatın süresinin 11.05.2015 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17/4 üncü maddeleri gereğince 11.05.2017 tarihine kadar iki yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

713/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 13/10/2015 tarih ve 539 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/12/2015 tarih ve 2521 sayılı kararı ile onanan ''Etimesgut İlçesi İstasyon Mahallesi, imarın 45468 ada 11 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi'' 28/01/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

706/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Menemen İlçesi, 3043 ada, 3 parsel üzerindeki 637786 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen 132401-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 713 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2015/1836 esasına kayden açılan davada 24.12.2015 tarihli ve E.2015/1836-K.2015/2980 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 21.01.2016 tarihli ve 1710 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

694/1/1-1

—————

Antalya İli, Kemer İlçesi, Göynük Belediyesi, 107 ada, 3 parsel üzerindeki 552982 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Selçuk SARIMEHMETOĞLU (Denetçi No:7420, Oda Sicil No:19818) tarafından, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2014/2261 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 22.10.2015 tarihli ve E.2014/2261-K.2015/1472 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 07.05.2014 tarihli ve 28993sayılı Resmi Gazete ilanı ile Selçuk SARIMEHMETOĞLU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 21.01.2016 tarihli ve 1555 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

694/2/1-1

—————

Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya (Mülga Cikcilli) Belediyesi, 470 ada, 02 parsel üzerindeki 784781 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Zekeriya ŞEKER (Denetçi No:1544, Oda Sicil No:38888) tarafından, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 2015/1617 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 17.12.2015 tarihli ve E.2015/1617-K.2015/2079 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Zekeriya ŞEKER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 21.01.2016 tarihli ve 1569 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

693/1/1-1

—————

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 21667 ada, 6 parsel üzerindeki 721458 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Ahmet ÖZEL (Denetçi No:12454, Oda Sicil No: 17192) tarafından, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2015/978 esasına kayden açılmış olan davada 12.11.2015 tarihli ve E.2015/978-K.2015/1549 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ahmet ÖZEL hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 21.01.2016 tarihli ve 1567 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

693/2/1-1

—————

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 21667 ada, 6 parsel üzerindeki 721458 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Tayfun Ali ERTAYRAN (Denetçi No:13288, Oda Sicil No: 4428) tarafından, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2015/975 esasına kayden açılmış olan davada 12.11.2015 tarihli ve E.2015/975-K.2015/1551 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Tayfun Ali ERTAYRAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 21.01.2016 tarihli ve 1573 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

693/3/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yasak_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yasak_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yasak_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yasak_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yasak_Sayfa_5.jpg


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23 (c), 25 (c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1 - Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - 2 adet fotoğraf

4 - Nüfus Cüzdan Sureti

5 - Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7 - ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8 - Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9 - Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

UNVANI

DER.

ADEDİ

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

AÇIKLAMALAR

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik-Bilgisayar

Geometri

Parallel Timelike Ruled Surface konusunda çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Karaciğer Rejenerasyonu Üzerine Antioksidanların Etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Kas-İskelet Radyolojisi alanında çalışmış olmak ve bu konuda yayınları olmak.

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

ERCP Konusunda Deneyimli Olup, En Az Beş Yıl Gastroenterolojide Çalışmış ve Yurtdışı Deneyimi olmak.

Profesör

1

1

İkt. ve İdari Bil. Fak.

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Uluslararası Finansal Piyasalar Arasında Volatilite Yayılımı konusunda çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

Müh. Mim. Fak.

Bilgisayar Müh.

Bilgisayar Bilimleri

Diferensiyel Denklemler İçin Sonlu Elemanlar Algoritmaları Yazılması alanında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Müh. Mim. Fak.

Endüstri Müh.

İnsan Makine Sistemleri

Çevre Koşullarının İş Performansı ve Verimlilik Üzerine Etkileri ile Bilişsel Ergonomi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Müh. Mim. Fak.

Endüstri Müh.

Yöneylem Araştırması

Kapasiteli Ayrıt Rotalama ve Çoklu Kareli Sırt Çantası Problemi konularında uzman olmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Eski Türk Kültüründe Baş Kaldırı, Efeler ve Zeybekler Üzerine çalışmış olmak.

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

Bilgisayar Müh.

Bilgisayar Yazılımı

Bulanık Mantık, Yapay Sinir Ağları konuları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Romatoloji Alanında Doçent ünvanını almış olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Nefroloji Alanında Doçent ünvanını almış olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Tıbbi Onkoloji Alanında Doçent ünvanını almış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Aritmi Cerrahisi ve Aort Cerrahisi konusunda yayınları olmak. Deney Hayvanları Sertifikası olmak. Profesör yada Doçent Ünvanı almamış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Retina-Vitreus Hastalıkları ve Prematüre Retinopatisi alanında en az 2 yıl deneyimi olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Endokrinoloji Uzmanı olmak, Obezite Cerrahisi Geçiren Hastaların Klinik Takibi konusunda deneyimli olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Organik Kimya

Benzotiyazol Schiff bazı Analogları Üzerinde Kimyasal çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

4

1

İkt. ve İdari Bil. Fak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Avrupa Birliği Genişlemesi konusunda çalışmaları olmak.

703/1-1


Özyeğin Üniversitesinden:

Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

PROF.

DOÇENT

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMA

İşletme Fakültesi

Ekonomi

 

1

Doktorasını Ekonomi alanında ve yurt dışında yapmış olmak. Makroekonomi, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası makroekonomi, Risk ve Sigorta üzerine uzmanlaşmış olmak ve uluslararası SSCI kapsamındaki hakemli dergilerde yayınlanmış çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

 

 1

Endüstri Mühendisliği konusunda doktora yapmış olmak ve Endüstri Mühendisliği anabilim dalında doçentliğini almış olmak. İşbirlikli ve İşbirliksiz oyun kuramının lojistik uygulamaları, havayolu optimizasyonları, kan bağışı tedarik zinciri yönetimi, envanter rotalama problemi ve uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

 

 

1

 

Yönetim Organizasyon konusunda doktora yapmış olmak ve Stratejik Yönetim ana bilim dalında doçentliğini almış olmak. Öğretmen pilot olmak ve Pilot Eğitimi ve Havacılık konularında en az 10 yıl tecrübesi olmak. Pilotlar üzerinde Stres Faktörleri ve Yönetilmesi, İnsan Faktörleri ve Ekip Kaynak Yönetimi konularında çalışmalar yapmış ve yayınlanmış makaleleri bulunmak. SHGM tarafından onaylı en az 3 Teorik Bilgi dersinin yetkisine sahip olmak.

Sosyal Bilimler Fakültesi

 

 

1

Yeniçağ/Erken Modernite Siyasi Tarihi alanında uzman; Tarih doktoralı; Dünya veya Uygarlık Tarihi alanında ve kendi uzmanlık alanında öğretimde geniş tecrübeli; Kendi uzmanlığında birden fazla yayın sahibi; Avrupa, ve Osmanlı Tarihi üzerine lisans düzeyinde uzmanlaşmış dersler verebilecek.

Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

 

 

1

Algı ve/veya dikkat mekanizmaları üzerine en az 5 yıl ders verme ve interdisipliner olarak araştırma yapma tecrübesine sahip olmak, bilişsel sinirbilim ve psikoloji konularına hakim olmak, algı, dikkat, ve doğal sahne istatistikleri konusunda bilimsel yayınları bulunmak ve bilişsel bilim doktorasını tamamlamış olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

 

1

Gıda Mühendisliği, Gıda Bilimi veya Gıda Teknolojisi alanlarında doktora yapmış olmak.

698/1-1


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

BÖLÜMÜ

DERECE

ADET

ARANAN NİTELİKLER

YAŞAM VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Yardımcı Doçent

( 1, 2, 3 )

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2

1

Kanser sinyal ileti yolaklarında yer alan protein-lipid etkileşimleri ve kanser hücre ölüm mekanizmalarında biyoaktif sfingolipidlerin rolleri ile ilgili uluslararası bilimsel hakemli dergilerde yayınlar yapmış olmak.

 

1 - Eğitim-öğretim %100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.

2 - Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı olmak ve doktora sonrası teorik ve deneysel araştırma çalışmaları ve tecrübeleri bulunmak.

3 - Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak.

704/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


 

720/1-1