24 Ocak 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29603

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından:

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, 259 ada, 32 parsel üzerindeki 858299 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1226 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, İsmail Fatih KARAMEHMETO tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 23.10.2015 tarih ve E.2014/2291-K.2015/1505 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi, İsmail Fatih KARAMEHMETO (Oda Sicil No: 73059) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 12.01.2016 tarihli ve 888 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

611/1/1-1

—————

Antalya İli, Aksu İlçesi, 221 ada, 07 parsel üzerindeki 889103 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 29 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Yapı Denetim A.Ş. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 13. İdare Mahkemesinin 11.12.2015 tarihli ve 2015/1659 sayılı kararı ile dava konusu işlemin teminat alınmaksızın “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Adalya Yapı Denetim A.Ş. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 13.01.2016 tarih ve 1019 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

611/2/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B2C pafta, 434 ada, 9 parsel üzerindeki 713338 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Şena Yapı Denetim Ltd. Şti. (Eski unvanı Şena Yapı Denetim Proje ve Müş. Ltd. Şti.)’ nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Onur BERK (Denetçi No: 20205, Oda Sicil No: 50932) tarafından, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2015/1300 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 19.11.2015 tarihli ve E.2015/1300-K.2015/1941 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 31.05.2014 tarihli ve 29016 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Onur BERK hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.01.2016 tarihli ve 997 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

612/1-1

—————

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Aka3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Murat TATARER (Denetçi No: 14449, Oda Sicil No: 9842) tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2015/1751 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 30.11.2015 tarihli ve E.2015/1751-K.2015/1860 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Murat TATARER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 15.01.2016 tarihli ve 1137 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

613/1-1

—————

İzmir İli, Menemen İlçesi, 3043 ada, 3 parsel üzerindeki 637786 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Ahmet KILLI (Denetçi No: 15236, Oda Sicil No: 19236) tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2015/1742 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 03.12.2015 tarihli ve E.2015/1742-K.2015/2696 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ahmet KILLI hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.01.2016 tarihli ve 1002 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

614/1-1

—————

İzmir İli, Menemen İlçesi, 3043 ada, 3 parsel üzerindeki 637786 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Halim ERSOYLAR (Denetçi No: 8136, Oda Sicil No: 18486) tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2015/1737 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 03.12.2015 tarihli ve E.2015/1737-K.2015/2693 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Halim ERSOYLAR hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.01.2016 tarihli ve 1000 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

615/1/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8847 ada, 6 parsel üzerindeki 883967 YİBF nolu (A Blok) yapının denetimini üstlenen Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Fethi YORULMAZ (Denetçi No: 3999, Oda Sicil No: 4012) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 09.12.2015 tarihli ve E.2015/2042 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, Fethi YORULMAZ hakkında, 10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 13.01.2016 tarihli ve 1030 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

615/2/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8847 ada, 6 parsel üzerindeki 883972 YİBF nolu (B Blok) yapının denetimini üstlenen Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Fethi YORULMAZ (Denetçi No: 3999, Oda Sicil No: 4012) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 09.12.2015 tarihli ve E.2015/2042 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, Fethi YORULMAZ hakkında, 10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 15.01.2016 tarihli ve 1138 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

615/3/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8847 ada, 6 parsel üzerindeki 883977 YİBF nolu (C Blok) yapının denetimini üstlenen Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Fethi YORULMAZ (Denetçi No: 3999, Oda Sicil No: 4012) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 09.12.2015 tarihli ve E.2015/2042 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, Fethi YORULMAZ hakkında, 10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 13.01.2016 tarihli ve 1020 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

615/4/1-1

—————

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 47 pafta, 1477 ada, 27/1 parsel üzerindeki 617167 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Olcay Hasan NİĞDELİOĞLU (Denetçi No: 855, Oda Sicil No: 8096) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 01.12.2015 tarihli ve E.2015/2219 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, Olcay Hasan NİĞDELİOĞLU hakkında, 04.02.2015 tarih ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 15.01.2016 tarihli ve 1139 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

615/5/1-1

—————

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Aka3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Turgut AYARCI (Denetçi No: 11278, Oda Sicil No: 11296) tarafından Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2014/199 esasına kayden açılan ve Ankara 11. İdare Mahkemesinin E.2014/199-K.2015/921 sayılı bağlantı kararı üzerine Ankara 16. İdare Mahkemesinin E.2015/1749 esasında görülmeye devam edilen Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 30.11.2015 tarihli ve E.2015/1749-K.2015/1859 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptal edilmesine’’ hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Turgut AYARCI hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.01.2016 tarihli ve 998 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

616/1-1


Deniz Kuvvetleri Komutanlığından:

1. GEMİ MODEL YARIŞMASI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kültür ve sanat hizmetleri kapsamında düzenlemekte olduğu ödüllü gemi model yarışmasının birincisini yurt çapında açmıştır.

YARIŞMANIN KONUSU

“Çağdaş Cumhuriyet Donanması Gemileri”: DD “G” Sınıfı (Gemlik, Giresun, Gelibolu), DD “Paşa” Sınıfı (Piyalepaşa, M.F. Çakmak), DD “İ” Sınıfı (İçel, İskenderun, İzmir, İzmit)’dır.

ÖDÜLLER

Dereceye giren ilk üç esere kademeli olarak ödül verilecektir. Birincilik ödül değeri 12.000 TL, ikincilik ödül değeri 10.000 TL, üçüncülük ödül değeri 8.000 TL’dir.

YARIŞMANIN ŞARTNAMESİ

Yarışma katılım koşullarının yer aldığı Yarışma Şartnamesi, 24 Ocak - 01 Ağustos 2016 tarihleri arasında satışta olacaktır. Yarışma şartnamesini temin edebilmek için, yarışmacıların Deniz Müzesi Müzecilik Gelirleri Hesabı T. Vakıflar Bankası Beşiktaş Çarşı Şubesi TR820001500158007304123783 IBAN numaralı hesaba 10 TL. - 2016 Gemi Model Yarışması Şartnamesi satın alma bedeli - isim - soyad ibarelerini ekleyerek şartname ücreti yatırmaları gerekmektedir. Yarışmacılar dekontlarıyla birlikte Deniz Müzesi Komutanlığı Sinanpaşa Mah. Beşiktaş Cad. 6/1 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde bulunan Yarışma Raportörlüğünden yarışma şartnamesini teslim alacaklardır. Yarışmaya katılabilmek için şartnamenin yarışmaya katılacak şahıs adına önceden satın alınması zorunludur. Şartname satın almamış şahısların eserleri yarışmaya kabul edilmeyecektir. Şartnameler hafta içi mesai saatleri içinde temin edilebilir. İstanbul dışı katılımlarda istenirse karşı ödemeli olarak Yarışma Şartnamesi katılımcıya posta/kargo yoluyla gönderilebilecektir. Posta ya da kargoda oluşabilecek gecikmelerden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlu olmayacaktır.

 

                                              SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

                                                        ASLİ ÜYELER

Şuuri SEZER                                                                               Gemi Modelcisi

Sarkis OHANESYAN                                                                Gemi Modelcisi

Metin GÜRKAN                                                                         Gemi Modelcisi

Fatih ÖZGÜNSÜR                                                                     Gemi Modelcisi

Dz. Bnb. Serhan ARAS                                                              Dz. K. K.lığı Temsilcisi/ Dz. K. Bsm. Yym. ve Müz. Ş. Md.

 

                                               YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Cem HIZLAN                                                                             Gemi Modelcisi

B. Haldun ÜNSAL                                                                      Gemi Modelcisi

Bülent ÇAVUŞOĞLU                                                                Gemi Modelcisi

 

                                             DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Dz. Alb. İlyas GÜLTAŞ                                                             Deniz Müzesi Komutanı

Serkan CEYLAN                                                                        Gemi Modelcisi

 

                           ESERLERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ

Modeller 03 - 14 Ekim 2016 tarihleri arasında Deniz Müzesi Komutanlığı Sinanpaşa Mah. Beşiktaş Cad. 6/1 Beşiktaş/İSTANBUL 34353 adresine elden ya da kargo/posta yoluyla teslim edilecektir.

Kargo veya posta yoluyla yapılacak teslimatlarda doğabilecek zararlar ile gecikmelerden Dz. K. K.lığı sorumlu olmayacaktır.

                             YARIŞMA RAPORTÖRLÜĞÜ

Adı       :  Deniz Müzesi Komutanlığı

Adresi  :  Deniz Müzesi Komutanlığı Sinanpaşa Mah. Beşiktaş Cad. 6/1 Beşiktaş/ İSTANBUL

Tlf.       :  0 212 327 43 45 - 46 (1228)

Fax       :  0 212 236 68 93

 

                                                      YARIŞMA TAKVİMİ

FAALİYET                                                                                 İCRA TARİHİ

Yarışmanın İlanı                                                                          24 Ocak 2016

Yarışma Şartnamesinin Satışı                                                      24 Ocak - 01 Ağustos 2016

Modellerin Teslimi                                                                       03 - 14 Ekim 2016

Modellerin Değerlendirilmesi                                                      17-21 Ekim 2016

Sonuçların İlanı                                                                            30 Ekim 2016

Ödül Töreni                                                                                 17 Kasım 2016

Yarışma Sonu Sergisi                                                                  17 - 30 Kasım 2016

TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ

Deniz Müzesi Komutanlığı Sinanpaşa Mah. Beşiktaş Cad. 6/1 Beşiktaş/İSTANBUL

Tlf           :  0 212 327 43 45 - 46 (1228)

Fax          :  0 212 236 68 93

E-posta    :  muze.istanbul.editor@dzkk.tsk.tr

                   www.denizmuzeleri.tsk.tr

520/1-1


Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümüne akademik personel ihtiyacı için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 25. maddesi ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Kriterlere Üniversitemizin www.cankaya.edu.tr (Türkçe) Web adresinde 'Yönetmelik ve Yönergeler' başlığı altında ulaşılabilir.

• Başvuracak adayların özgeçmişlerini, yayın listelerini, onaylı diploma fotokopilerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi), bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, öngörülen kriterleri sağladıklarını belirten puan listesini, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek dilekçe ekinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir. (Yurt dışından alınmış öğretim diplomaları varsa,” YÖK Diploma Denklik Komisyonu tarafından Denklik Belgesi alınması gereklidir).

• Aday başvuruları Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan aday 3 (üç) adet daha yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim edeceklerdir. Öğretim üyesi adaylarının, Merkez Kampüs: Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4 06790, Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na, şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Bölüm Dışı Dersler Koor.

Doç. Dr.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1

620/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 2 (iki) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

 

I - ATAMA YAPILACAK KADRO VE SAYISI:

SAYISI

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

2

AH

Avukat

6

 

II - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 05 - 06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

III - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Bülent Ecevit Üniversitesi internet Web sayfasından temin edilecek sınav başvuru formu.

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS(B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Özgeçmiş,

e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

IV - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, BAŞVURU ŞARTLARI, YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Başvurusu kabul edilen adayların listesi, sınav yeri ve tarihi son başvuru gününü takip eden beş iş günü içerisinde, üniversitenin (www.beun.edu.tr) internet sitesinde yayınlanacaktır.

Başvurular, 22 Ocak 2016 tarihten başlamak üzere 12 Şubat 2016 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle diğer başvuru belgeleri ile birlikte, Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağırılır. Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavdan başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sıralamaya giren adaylar üniversitemizin internet sitesinde duyurulacaktır.

Yazılı sınav 07 Mart 2016 tarihinde saat: 10:00’da Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünde (Farabi Kampüsü) yapılacaktır. Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 21 Mart 2016 tarihinde saat: 10:00’da aynı adreste sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Aynı gün sınavın bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

V - SINAV KONULARI:

1 - Sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

i) 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili mevzuat

2 - Sözlü sınavda adaylar:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından bu fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZ:

Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan liste atamaya yetkili amir Rektörün onayına sunulur. Onaylanan başarı listesi ve atanmaya hak kazanan adaylar üniversitenin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde yazılı olarak komisyona itiraz edilebilir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavını kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler. İdare tarafından ödenen bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre ilgili kadrolara atanırlar. Asıl listeden atanmaya hak kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

İlan olunur.

İrtibat Telefonları    :  Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 Merkez/ Zonguldak,

                                   Tel: (0 372) 257 40 10 (Dahili: 1395 - 1207 - 1164),

                                   Fax: (0 372)  257 30 32

595/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle Unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili fakülte dekanlıkları ile yüksekokul müdürlüklerine, profesör kadroları için Rektörlük personel dairesi başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik nolarını gösterir beyanlarını,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/adresinden temin edilecektir.)

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz birimlerinde profesör ve yardımcı doçent kadrosuna atanma ilkelerinde yer alan formları,

6 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, yardımcı doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte,

müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT: -Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan “Üniversitemiz birimlerinde profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrosuna atanma ilkeleri”nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Anabilim Dalı

Profesör

Yrd. Doçent

Açıklama

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Bilimleri

1

 

Elektrokinetik arıtım üzerine çalışmaları olmak.

Bilgisayar Destekli Tasarım

 

1

Yapay sinir ağları ve saç metal şekillendirme konularında çalışmaları olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Maliye Teorisi

 

1

Ekonomik özgürlükler konusunda doktora çalışması olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmasotik Botanik

 

1

Bryofitlerin doku kültürü teknikleriyle çoğaltılması ve fenolik içeriklerinin belirlenmesi konusunda çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları

1

 

Erişkin Hematoloji yandal uzmanı olmak ve eritrosit dağılım genişliğinin ‘provoked’ ve ‘unprovoked’ tromboembolizmin ayrımında kullanılacağı konusunda çalışması olmak.

Göğüs Cerrahisi

 

1

Yoğun bakım ünitesi klinik deneyimi ile ekstrakorporeal yaşam desteği sertifikası olmak.

Göğüs Cerrahisi

 

1

Video yardımlı torakoskopik cerrahide otofloresanın değeri konusunda çalışması olmak.

Fizyoloji

 

1

Tıp doktoru diploması olmak, Intestinal iskemi ve reperfüzyonu hasarında intestinal kontraktil aktivite çalışması olmak.

594/1-1


İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler ile Mühendislik Fakülteleri’nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör kadrolarına başvuracakların; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü İrtibat Bürosu Çatalca Cad. Çakıl Mah. No: 53 Çatalca/ İSTANBUL adresine şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Duyurulur. Telefon: 0 212 776 44 77

 

FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Ekonometri Anabilim Dalında almış olmak

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Prof. Dr.

1

Doçentliğini İktisat Tarihi Anabilim Dalında almış olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

İnşaat

Jeoloji

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Jeoloji Anabilim Dalında almış olmak

588/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yaak.jpg


Türk Standardları Enstitüsünden:

Yazı ekinde Unvanı, Adresi, Belge Kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesih edildiğinden Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, Hizmet Belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki soruşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMA UNVANI

FİRMA ADRESİ

BELGE NO

STANDART NO

FESİH TARİHİ

FESİH NEDENİ

1 - İNALLAR OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (HONDA YETKİLİ SERVİSİ)

YENİ YALOVA YOLU 14.KM. BURSA

16-HYB-2749

TS 12047/ ARALIK 2013

8.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

2 - VEBMAK BÜRO MAK. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

KIRCAALİ MAH. ANAFARTALAR SK. ÖZTUĞCULAR APT. NO:2 B OSMANGAZİ/ BURSA

16-HYB-32

TS 12125/MART 2011

TS 12749/ŞUBAT 2010

TS 12498/MART 2010

TS 12909/ŞUBAT 2012

9.12.2015

FİRMA İSTEĞİ

3 - KAR - DENİZ YANGIN SÖNDÜRME-HAKAN ALPER BAL

KURTULUŞ MAHALLESİ SAHRA CAD. SİLSİLE SOK. NO:6/A GÜRSU/ BURSA

16-HYB-2403

TS 11827/ NİSAN 2014

9.12.2015

TALİMATA AYKIRILIK

4 - M.M.N HACIOĞLU AKARYAKIT TEKSTİL GIDA PAZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

YALOVA YOLU TRANSTÜRK VALEO YANI 12.KM. BURSA

16-HYB-280

TS 11939/ EKİM 2013

10.12.2015

FİRMA İSTEĞİ

5 - ANIT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

İSTİKLAL MAH. FUAT KUŞÇUOĞLU CAD.NO:39 BURSA

16-HYB-262

TS 12047/ ARALIK 2013

10.12.2015

FİRMA İSTEĞİ

6 - FESÇİOĞULLARI TÜP SANAYİ ENDÜSTRİ LİMİTED. ŞİRKETİ

YİĞİTLER MAH. OTOSANSİT 101. SOKAK NO.25 YILDIRIM/BURSA

16-HYB-2401

TS 11827/ ŞUBAT 2013

17.12.2015

FİRMA İSTEĞİ

7 - BUR-MOT MOTORLU VASITALAR SERVİS TİCARET SAN. LTD. ŞTİ.

ALAŞAR MAH. YENİ YALOVA YOLU 12.KM OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-710

TS 8986/MART 2011

TS 13168/ARALIK 2005

18.12.2015

TALİMATA AYKIRILIK

8 - GNCR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BURSA ŞUBESİ

KÜÇÜK BALIKLI MAH. ŞANLI CAD. ŞİMŞEK SOK. NO:25 BURSA

16-HYB-108

TS 13111/HAZİRAN 2010

TS 12993/NİSAN 2003

21.12.2015

TALİMATA AYKIRILIK

9 - S.S.17 NOLU MOTORLU TAŞIYICAL KOOPERATİFİ - KESTEL ŞUBESİ

ÇİMENTO FB. MEVKİİ KESTEL/BURSA

16-HYB-2396

TS 12820/TEMMUZ 2006

23.12.2015

FİRMA İSTEĞİ

10 - ŞAHİN ASANSÖR - MERVE ŞAHİN

CAMİİKEBİR MH. HÜKÜMET CD. - NO :3 ORHANGAZİ/BURSA

16-HYB-2762

TS 12255/ EKİM 2013

TS EN 13015+A1/ HAZİRAN 2009

23.12.2015

TALİMATA AYKIRILIK

11 - BİLGİTAŞ DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ VE TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ TİCARET A.Ş - BURSA ŞUBESİ

AHMET YESEVİ MAH. HUZUR SOK. HÜNKAR VİLLALARI NO:5 NİLÜFER/BURSA

16-HYB-2455

TS 12909/ŞUBAT 2012

TS 12749/ŞUBAT 2010

TS 12125/MART 2011

TS 12498/MART 2010

30.12.2015

TALİMATA AYKIRILIK

12 - DFD OTOMOTİV SANAYİ OTO BAKIM VE YEDEK PARCA TİC. LTD. ŞTİ.

B.EVLER K.SAN. SİTESİ 11.BLOK NO:25-27-28 BURSA

16-HYB-85

TS 12047/ŞUBAT 2003

30.12.2015

TALİMATA AYKIRILIK

13 - ÖZENAL ELEKTRİK ELEKTRONİK OTO SERVİS HİZMETLERİ VE OTO YEDEK PARÇA TİCARETİ LTD.ŞTİ.

YİĞİTLER MAH. OTOSANSİT 32.BLOK NO:22 YILDIRIM/BURSA

16-HYB-225

TS 12047/ ARALIK 2013

29.12.2015

FİRMA İSTEĞİ

601/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ