22 Ocak 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29601

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğünden:


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


VİDALI KOŞUM TAKIMI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MARŞ MOTORU TAMİRİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


LOKOMOTİF KAPORTA BAKIM ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


SÜRE UZATIM İLANI

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEMELER SATILACAKTIR

TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Alım - Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından: SİVAS


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATLARI İHALE EDİLECEKTİR

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Mersin Toroslar Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

İdarenin Adresi                          :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111 45500 Soma/MANİSA

a) Telefon ve Faks Numarası     :  (236) 613 23 26 (4 hat)  Fax: 612 20 13 - 613 20 13

b) Elektronik Posta Adresi        :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

K.İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1

Değerlendirme Şube Müdürlüğüne bağlı tesislerden ve stok sahalarından 52.500 ton kömürün İstasyon vagon ve G Noktasındaki stoklama bölgesine taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işi

2016/8377

2016-088

09/02/2016

Saat:15:00

150

gün

 

b) Yapılacağı Yer                      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin Süresi                             :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale Usulü                            :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı Yer        :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111  45500 Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

426/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No: 89   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a)

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

Deniş Açıkocak Panolarından 150.000 ton kömürün yüklenmesi, Seaş balcı kapısı 1 - 4 besleme silosuna taşınması ve boşaltılması Hizmet Alım İşi

2016/10144

2016-0098

10.02.2016 14:00

150 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma/MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                           :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No: 89   45500 Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

550/1-1


ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğünden:

36 ay süreli 14 Adet Araç Kiralama Hizmet Alımı işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2016/12024

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  İnönü Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37100 KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası   :  Tlf: (0366) 215 39 00 - Faks: (0366) 214 44 22

c) Elektronik posta adresi       :  22grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

 

KISIM

ARACIN CİNSİ VE KARAKTERİSTİĞİ

ÇALIŞMA YERİ

MİKTARI

1. kısım

Binek Araç Otomobil 4+1 kişilik

(Şoförsüz- Yakıt hariç)

 

1

2. kısım

Kapalı kasa kamyonet

4X2 Kombi Binek Araç (4+1 kişilik)

(Şoförlü-Yakıt hariç)

22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNDE (havuz) KASTAMONU

1

3. kısım

Kapalı kasa kamyonet

4X2 Kombi Binek Araç (4+1 kişilik)

(Şoförlü-Yakıt hariç)

1

4. kısım

Kapalı kasa kamyonet

4X2 Kombi Binek Araç (4+1 kişilik)

(Şoförlü-Yakıt hariç)

1

5. kısım

4X2 Otomobil (8+1 kişilik)

(Şoförlü - Yakıt hariç)

1

6. kısım

4X2 Otomobil (8+1 kişilik)

(Şoförlü - Yakıt hariç)

1

7. kısım

4X2 Otomobil (8+1 kişilik)

(Şoförlü - Yakıt hariç)

RÖLE EKİBİ EMRİNDE

1

8. kısım

4X2 Çift Kabinli Kamyonet, Arkası Açık Çadırlı (5+1 kişilik)

(Şoförlü - Yakıt hariç)

KASTAMONU TRAFO BAKIM EKİBİ

1

9. kısım

4X2 Çift Kabinli Kamyonet, Arkası Açık Çadırlı (5+1 kişilik)

(Şoförlü - Yakıt hariç)

TRAFO BAKIM EKİBİ EMRİNDE

1

10. kısım

4+1KİŞİLİK ÇİFTKABİNLİ 4X4

(Şoförlü - Yakıt hariç)

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNDE

1

11. kısım

4+1KİŞİLİK ÇİFTKABİNLİ 4X4

(Şoförlü - Yakıt hariç)

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNDE

1

12. kısım

4+1KİŞİLİK ÇİFTKABİNLİ 4X4

(Şoförlü - Yakıt hariç)

KASTAMONU H.B.E EMRİNDE

1

13. kısım

4+1KİŞİLİK ÇİFTKABİNLİ 4X4

(Şoförlü - Yakıt hariç)

SAFRANBOLU H.B.E EMRİNDE

1

14. kısım

4+1KİŞİLİK ÇİFTKABİNLİ 4X4

(Şoförsüz - Yakıt hariç)

ÇANKIRI H.B.E EMRİNDE

1

 

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İstekliler her kısım için ayrı ayrı teklif vereceklerdir. İsteklinin üzerinde kalan kısımların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

- Kiralanacak 14 Adet Aracın Yakıtları İdare Tarafından Karşılanacaktır.

12 adet araç şoförlü, 2 adet araç şoförsüz olarak toplam 14 araç kiralanacaktır.

b) Yapılacağı yer                    :  TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü İnönü Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37100 KASTAMONU

                                                  - Safranbolu Hat Bakım Ekip Şefliği Safranbolu/ KARABÜK

                                                  - Çankırı Hat Bakım Ekip Şefliği/ÇANKIRI

c) İşin süresi                           :  İşe başlama tarihinden itibaren 36 (otuzaltı) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü İnönü Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37200 KASTAMONU

b) Tarihi ve saati                     :  02.02.2016 - Saat: 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Vakıflar Bankası TR 120001 5001 5800 7297 077411 nolu İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla yatırıldığını gösteren makbuzlar

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. ---

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yurtiçinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

Birden fazla İş Deneyim Belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen şoförlü veya şoförsüz kiralık araç veya personel taşıma veya öğrenci taşıma hizmet alımı işleridir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00- (yüz) Türk Lirası Vakıflar Bankası TR 120001 5001 5800 7297 077411 nolu İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliği İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B KASTAMONU adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla satışı yapılmamaktadır.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü Muhaberat servisi İnönü Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37100 KASTAMONU

Adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremez.

13 - İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.”

575/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

İdaremizce 21.12.2015 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan ve son teklif verme tarihi 21.01.2016 Perşembe günü saat: 17.00 olan ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin mülkiyetindeki;

1 - Afyonkarahisar ili, Sinanpaşa ilçesi, Bulca Köyü, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704 ve 1213 no.lu parsellerdeki toplam 27.501 m2,

2 - Ankara ili, Polatlı ilçesi, Ördekgölü Köyü, 810 no.lu parseldeki 30.000 m2,

3 - Ankara ili, Polatlı ilçesi, Sazılar Köyü, 1229 ve 1231 no.lu parsellerdeki toplam 13.200 m2,

4 - Ankara ili, Polatlı ilçesi, Beylikköprü Köyü, 584 parseldeki 36.450 m2,

5 - Çanakkale ili, Biga ilçesi, Sakarya Mahallesi, 191 ada, 2 ve 6 no.lu parsellerdeki toplam 4.671,54 m2,

6 - Edirne ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi, 2242 ada, 1 no.lu parseldeki 11.250 m2,

7 - Edirne ili, Havsa ilçesi, Hasköy Köyü, 513, 521, 522, 523, 524 ve 525 no.lu parsellerdeki toplam 33.600 m2,

8 - Nevşehir ili, Gülşehir ilçesi, Hamzalı Köyü, 123 ada, 80 no.lu parseldeki 25.046,98 m2,

9 - Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Sarıcalı Mahallesi, 797 ada,3 no.lu parseldeki 8.068,77 m2, yüzölçümlü taşınmazların özelleştirme ihaleleri için olumsuz hava koşulları nedeniyle son teklif verme tarihi 28.01.2016 Perşembe günü saat: 17.00’ye kadar uzatılmıştır.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 28.01.2016 Perşembe günü saat: 17.00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek belge ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

576/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 140,72 TL. ile en çok 353.341,56 TL. arasında değişen; 04/02/2016 günü saat: 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 15,00 TL, en çok 35.335,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Ayakkabı, Hafıza kartı, Tekstil, Doğal taş, Saç boyası, Oto aksam ve parçası, Etil asetat, Güvenlik kamerası, Oyuncak, Postiş, Cep Telefonu, Şarj aleti, Batarya, Kozmetik, Halı, Kilim, Şal, Kol Saati, Tablet, Ahşap palet, Kamera, Kürk, Takı, Güneş gözlüğü ve Bilardo malzemesi cinsi 88 grup muhtelif eşya; açık artırma ve pazarlık usulünce, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 05/02/2016 tarihinde saat: 09:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma ve Pazarlık Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

579/1-1


ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/7830

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                     :  2 kalem Muhtelif Diyod, teknik şartnameye göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  10/02/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 10/02/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

436/1-1


ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/7822

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                     :  8 kalem Muhtelif Elektrik Malzemesi, katalog numaralarına göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  11/02/2016 - Saat: 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 11/02/2016 günü saat: 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

437/1-1


MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/7456

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                     :  56 kalem muhtelif elektrik malzemeleri (Toplam 17.585 adet, 20 metre) satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  09/02/2016 - Saat: 15.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 09/02/2016 günü saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

511/1-1


VİDALI KOŞUM TAKIMI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2016/8436

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale Konusu İşin Niteliği,

Türü ve Miktarı                      :  500 adet vidalı koşum takımı satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                          :  12/02/2016 - Saat:14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 12/02/2016 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

512/1-1


MARŞ MOTORU TAMİRİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/6733

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  100 Adet marş motoru (DE 24 000 tipi lokomotiflere ait) tamiri teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  10/02/2016 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 10/02/2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

380/1-1


LOKOMOTİF KAPORTA BAKIM ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/6740

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  10 Adet DH 7000-9500 tipi lokomotiflerin kaporta bakım onarımı ile yıkama, kumlama ve boya işleri teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  09/02/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 09/02/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

381/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

14.01.2016 günü saat: 14:00'de ihalesi yapılacağı duyurulan "Metrobüs Hattında Çalışan İETT Otobüsünün Dış Yüzeyinin Reklam Alanı Olarak Kiraya Verilmesi ile Reklam Karşılığı Yeni Reklam Yüzü Alanının imalat ve Montajının Yaptırılması ve Reklam Alanlarının Kullanım Hakkının Kiraya Verilmesi İşi" aşağıdaki şartlarla 17.02.2016 Çarşamba günü saat: 14:00'e ertelenmiştir.

1 - İhale konusu olan işin;

a) Niteliği             :  - Metrobüs Hattında Çalışan İETT Otobüsünün Dış Yüzeyinin Reklam Alanı Olarak Kiraya Verilmesi ile Reklam Karşılığı Yeni Reklam Yüzü Alanının İmalat ve Montajının Yaptırılması ve Reklam Alanlarının Kullanım Hakkının Kiraya Verilmesi işi;

b) Teslim Yeri     :  Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

c) Miktarı             :  250 adet Otobüsün Dış Yüzeyinin Reklam Alanı ve 5.000 adet Yeni Reklam Yüzü Alanı.

2 - İhale şartnamesi, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliğine müracaat edilerek 100,00.-TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3 - İhale ile ilgili teklif mektupları 17.02.2016 Çarşamba günü saat: 14:00'e kadar İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mh. Erkan-ı Harp Sk. No:2 Metrohan Tünel-Beyoğlu/İST adresine teslim edilecek ve teklif mektupları aynı adreste toplanan İhale Komisyonu huzurunda aynı gün saat 14:00'den itibaren açılacaktır.

4 - İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır.

5 - Söz konusu ihalenin tahmin edilen toplam bedeli 1.933.333,33 TL (bir milyon dokuz yüz otuz üç bin üç yüz otuz üç Türk Lirası otuz üç kuruş) + KDV'dir.

6 - İsteklilerde aranılacak şartlar:

A) Kanuni İkametgahı olması,

B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası, veya esnaf odası ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişililerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekaleten adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

F) Tahmin edilen toplam bedelin %3'ü oranında 58.000,00 TL'lik geçici teminat,

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

H) Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu

I) Diğer belgeler:

a) Kamu sektöründe yapılan reklam işlerine ait İstekli adına düzenlenmiş tahmini bedelin %80'inden az olmamak üzere sözleşme bedeli, sözleşme tarihi, işin başlangıç ve bitiş tarihini belirten Referans Mektubunun Teklif ile birlikte verilmesi zorunludur. İstekliler ihale konusu iş ile ilgili olarak açık hava reklamcılığı alanında en az 5 (beş) yıl süreyle fiilen faaliyet göstermiş olması şarttır. Bunlara dair fiili iş deneyimini gösteren kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış belgeyi de teklifleri ile birlikte İdare'ye sunmak zorundadır.

b) İsteklilerin, son üç yıllık ciro ortalamasının 20.000.000,00.-TL (Yirmi milyon TürkLirası)'nin altına düşmediğine dair bilgileri teyid eden yeminli mali müşavir ya da vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tablosunu (hesap dönemine ait bilançonun kurumlar vergisi beyanname zamanının gelmemesi nedeniyle kesinleşmediği durumlarda, yılın son dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile eki olan gelir tablosunu) idareye sunmak zorundadır.

c) Ortak girişim olması halinde, yukarıda a ve b maddelerinde belirtilen kriterleri ortak girişim yapısı içerisindeki her bir isteklinin karşılaması gereklidir.

d) İsteklilerin kurumsal yapısı yerli ya da yabancı ortaklık içerebilir, işbu ortaklığın genel yapısı yukarıdaki kriterleri karşılar nitelikte bulunmalıdır.

e) İsteklerin sermayeleri asgari 5.000.000,00 TL'den (Beş Milyon Türk Lirası) aşağı olmamalıdır.

365/1-1


MUHTELİF MALZEMELER SATILACAKTIR

TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Alım - Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından:

SİVAS

1 - Şirketimizce, 89 kalem Hareket Görmeyen Malzemeler (Cıvata - Somun, Sac ve Çelik vs malzemeler) şartnameleri dâhilinde, Açık Artırma İhale usulü ile satılacaktır.

2 - Açık Artırma İhale Usulü ile 09.02.2016 tarihinde saat 14.00'te Şirketimiz Alım-Satım ve İhale Komisyonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye girebilmek için şartname ekindeki listede belirtilen geçici teminat alınacaktır.

4 - İsteklilerin, ihalenin yapılacağı yere istenilen teminat ve belgelerle gelmesi gerekir. Bizzat iştirak etmeyeceklerin Teklif ve belgelerinin, ihale saatinden yarım saat önce TÜDEMSAŞ Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığına gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada olacak gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Şirketimiz Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. İhale ile ilgili açıklayıcı bilgiler şartname ve eklerinde mevcuttur.

6 - Şirketimiz 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir.

7 - Söz konusu satılacak malzemelerin listesi www.tudemsas.gov.tr Satınalma - İhaleler kısmında internet adresinde görülebilir.

563/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1,00 TL ile en çok 58.980,99 TL arasında değişen; 01.02.2016 günü saat 16.00 ' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,10 TL, en çok 5.898,10 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 45 Grup Muhtelif Eşya (Bilgisayar kasası, Spiral Makinası, Matkap, Cep Telefonu Kılıfı, Biçerdöver Aksamı, Kol Saati vs.); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 02.02.2016 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04, (05), (06), (07) dahili 116-131-153 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

548/1-1


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:

1. "TASMO SAFHA - 2 UZAK KOMUTA SİSTEM CİHAZ VE YAZILIMLARININ YENİLENMESİ" YAPIM İŞİ,

2. "İZMİR KARA KOMUTANLIĞI BAKIM TESİSİ VE İKMAL DEPOSU İNŞAATI" YAPIM İŞİ,

YUKARIDA ADI GEÇEN 2 FARKLI İŞ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 7/2864 SAYILI KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (D) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA; İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN, HER BİR İŞ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ,

1 - NOLU İŞ İÇİN İŞE AİT BİR DİLEKÇE, VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE BAŞVURARAK,

2 - NOLU İŞ İÇİN İŞE AİT BİR DİLEKÇE, VEKÂLETNAME, NATO TESİS GÜVENLİK BELGESİ VE KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ İLE BİRLİKTE BAŞVURARAK,

AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 16 ŞUBAT 2016 SALI GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

ADRES:

MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D. BŞK.LIĞI

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA

495/1-1


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇLAR VE MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

ARAÇLAR TRAFİĞE TESCİL EDİLEBİLİR. ASKERİ BOYA RENGİ (HAKİ) İLE TRAFİĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERİ BOYA RENGİ BİR BAŞKA RENK İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. YURTDIŞINA SATILAMAZ. BİR AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE TESCİL ETTİRİLECEKTİR. SATILAN ARAÇLARIN TESLİMATLARI, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU USUL VE ESASLARI DAHİLİNDE YAPILACAKTIR.

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, DİZEL VE BENZİNLİ MOTOR, KOMPRESÖR, JENERATÖR, ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME, MUHTELİF ALÜMİNYUM, PASLANMAZ, MOTORSİKLET VE BİSİKLET, TEZGAH, ELEKTRİK MOTORLARI, PİK, SU POMPASI, ÇAMUR POMPASI, TRAFO, SÖKÜMÜ EKONOMİK OLMAYAN MALZEME, KLİMA VE SOĞUTUCU, TIR YER DORSESİ, SONDAJ BORUSU, ATELYE ARTIĞI MALZEME, JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, BOYAMA ÜNİTESİ, SİRKÜLASYON POMPASI, PLASTİK TANK, MANGANLI VE DEMİR ÇELİK MALZEME, TANK VE İŞMAKİNASI PALET VE ZİNCİRİ, TANK TEKERİ VE PALETİ, LİKİT OKSİJEN VE NİTROJEN DEPOLAMA TANKLARI, DEMİR ÇELİK HALAT, KUMAR MAKİNALARI, YÜRÜYEN MERDİVEN, LPG TANKLARI VE TÜP, MAKARALI ÇELİK HALAT, DEMİR ÇELİK TEL VB. HURDALARI.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

02 ŞUBAT 2016

14.00

MERKEZ/ANKARA

09 ŞUBAT 2016

14.00

MERKEZ/ANKARA

16 ŞUBAT 2016

14.00

MERKEZ/ANKARA

23 ŞUBAT 2016

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    :  0 312 3841065 – 0312 384 03 07/175-174

ALİAĞA HUR. MD.                      :  0 232 625 11 20/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                :  0 318 224 28 98

SEYMEN HUR. MD.                     :  0 262 341 37 97/124-126

492/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATLARI İHALE EDİLECEKTİR

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlarının, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

İşin adı:

A) Adana İli, Çukurova İlçesi Tömekli mahallesi sınırları içerisinde 2400 hektar alana sahip 3 nolu 3282692 erişim numaralı jeotermal kaynak arama ruhsatının ihalesi;

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

693000

693000

687000

687000

--------

Yukarı (X)

4106000

4102000

4102000

4106000

--------

 

B) Adana İli Ceyhan İlçesi sınırları içerisinde bulunan 3599,95 hektar alana sahip 9 nolu 3315166 erişim numaralı doğal mineralli su arama ruhsatının ihalesi;

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

755000

755000

762000

762000

754000

754000

Yukarı (X)

4095000

4099000

4099000

4094000

4094000

4094999

 

C) Adana İli Ceyhan İlçesi sınırları içerisinde bulunan 450,98 hektar alana sahip 13 nolu 3333851 erişim numaralı doğal mineralli su arama ruhsatının ihalesi;

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

1.POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

731994

730521

733009

733420

733684

Yukarı (X)

4118481

4120091

4121507

4121202

4120742

 

2 - Tahmin Edilen Bedel:

 

İLÇE

ERİŞİM NUMARASI

ALAN (HEKTAR)

MUHAMMEN BEDEL

ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

A)

Çukurova

3282692

2400

52.808,50.-TL

1.584,26.-TL

09.02.2016

10:00

B)

Ceyhan

3315166

3599,95

78.155,52.-TL

2.344,67.-TL

09.02.2016

10:30

C)

Ceyhan

3333851

450,98

27.928,09.-TL

837,84.-TL

09.02.2016

11:00

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                               :  Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü

b) Hangi Şartlarda Alınacağı            :  İhaleye girecek olan isteklilerin her birinin, ihale için ayrı hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında satın almaları zorunludur.

                                                            İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde aşağıda yazılı adreste görülebilir.

                                                            Şartname bedelinin, Adana Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğü veznesine peşin olarak yatırılması gerekmektedir.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                             :  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu

b) YapılacağıTarih/Saat                    :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                           :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre

                                                            Açık Teklif Usulü.

d) Tahmin edilen bedel ve

     geçici teminat miktarı                  :  Yukarıda belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin:

a) VerileceğiYer                               :  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İhale Komisyonuna Kapalı Zarf

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati      :  09.02.2016 Salı günü yukarıda belirtilen İhale saatine kadar

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için varsa telefon ve faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1. Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2. Noter tasdikli imza beyannamesi

3. T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1. Şirketin kuruluş statüsünü, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu son yönetimini ve temsil durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti.

2. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair bağlı olduğu odadan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3. Yönetimin onaylı imza sirküleri.

4. Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletnameyi ibraz edeceklerdir.

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması durumunda, ortak girişim beyannamesi, (ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşme yapılmadan önce noter tasdikli ortak girişim beyannamesi istenilecektir.)

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat

h) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

ı) Vergi borcu ve SSK borcu yoktur yazısı

j) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-j bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Birden fazla ihaleye iştirak edecek olan istekliler her bir ihale için ayrı ayrı kapalı teklif zarfı hazırlamaları, hangi ihale veya ihalelere iştirak edeceklerse o ihaleye ait kapalı teklif zarfının üzerine işin adını yazmaları gerekmektedir.

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 09.02.2016 Salı günü ihale saatine kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle sözleşme imzalanacaktır.

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisindeki teklifi son teklif sayılacaktır.

10 - İhale bedeli ve KDV tutarı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Adana Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğü veznesine peşin olarak ödenecektir.

11 - Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir. İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir.

12 - İhale Komisyonu, uygun bedeli tespitte, 2886 sayılı Yasanın 29. Maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

442/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Mersin Toroslar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda mevkii, pafta, ada, parsel, m2, tahmini bedel, geçici teminatı yazılı olan 2 adet parsel 2886 sayılı yasa'nın 35/a maddesi hükümlerine göre Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile satılacaktır.

 

S.N

Mevki

Pafta

Ada

Parsel

M2

İmar Durumu

Geçici Teminat

Tahmini Bedel

İhale Günü

İhale Saati

1

Arpaçsakarlar

25 M IV

10018

3

8.861

Konut alanı

974.710,00 TL

4.873.550,00 TL

03.02.2016

14:00

2

Yalınayak

24 M III

11120

1

4.377

Konut alanı

393.930,00 TL

1.969.650,00 TL

03.02.2016

14:20

 

İhaleye katılmak isteyen katılımcıların Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketler:                                                 Şahıslar:

a) İmza sirküleri                                  a) Nüfus cüzdanı sureti

b) Ticaret odası belgesi                       b) Yerleşim yeri belgesi

c) Geçici ve ek teminat                        c) Geçici ve ek teminat

d) Tüzel kişi olması durumunda gayrimenkul satın almasında sakınca olmadığı hususunda yetki belgesi

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Toroslar Belediyesi Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu ihaleye ait şartname; Toroslar Belediyesi Emlak İstimlak Biriminde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

Kapalı teklifler Toroslar Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı'na 03.02.2016 günü saat 11:00'e kadar verilecektir.

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

198/1-1