18 Ocak 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29597

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 05/09/2015 tarih ve 486 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 2502 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ahimesut Mahallesi, imarın 46162 ada 14 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” 18/01/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgilere İlanen duyurulur.

407/1-1


Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.nny.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

 

Fakülte

Bölüm

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Mühendislik

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

Mühendislik

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

Mühendislik

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

4

Sağlık Bilimleri

Beslenme ve Diyetetik

Profesör

1

Sağlık Bilimleri

Beslenme ve Diyetetik

Yardımcı Doçent

1

 

İlan olunur.

379/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                 : 18.01.2016

Son Başvuru Tarihi  : 01.02.2016

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 7/3’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ve 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans,Doktora ve Doçentlik  belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ve 3 adet CD

9 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans,Doktora ve Doçentlik  belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya ve 5 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge

NOTLAR

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

                                                                                                                                         BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

                                                                                                                                      İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

                                                                                                                                     Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR

                                                                                                                                        İletişim Fakültesi : (232)  4888138

                                                                                                                   Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi: (232) 4888122

                                                                                                                                                    Fax: (232) 2792626

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI/AÇIKLAMA

İletişim Fakültesi

Sinema ve Dijital Medya

Yardımcı Doçent

1

Kültürel Çalışmalar alanında doktora yapmış olmak ve Görsel Kültür, Şehir Çalışmaları, Güncel Sanat konularında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yrd. Doç.Dr./ Doç. Dr./ Prof. Dr.

1

İnşaat Mühendisliği alanından doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Yrd. Doç.Dr./ Doç. Dr./ Prof. Dr.

1

Gıda Mühendisliği alanından doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Yrd. Doç.Dr./ Doç. Dr./ Prof. Dr.

2

Elektrik-Elektronik/Biyomühendislik/Bilgisayar/Yazılım/Biyomedikal Mühendisliği ya da Biyoloji alanlarından birinden doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Yrd. Doç.Dr./ Doç. Dr./ Prof. Dr.

3

Elektrik-Elektronik/Bilgisayar/Makine/Yazılım/Mekatronik Mühendisliği alanlarından birinden doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Endüstri Mühendisliği alanından doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Yrd. Doç.Dr./ Doç. Dr./ Prof. Dr.

2

Elektrik - Elektronik/Bilgisayar/ Bilişim/Yazılım Mühendisliği yada Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinden doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Yrd. Doç.Dr./ Doç. Dr./ Prof. Dr.

3

Havacılık/Uzay/Havacılık ve Uzay / Elektrik-Elektronik / Bilgisayar /Yazılım /Makine Mühendisliği ya da Fizik / Astrofizik/Astronomi alanlarından birinden doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik

Yrd. Doç.Dr./ Doç. Dr./ Prof. Dr.

2

Genetik/Biyomühendislik / Moleküler Biyoloji / Biyoloji / Biyomedikal / Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinden doktora derecesine sahip olmak

377/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                64.00/710

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.11.2015-132                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.11.2015-2893                              KÜTAHYA

Uşak İli, Merkez İlçesi, Bozkurt Mahallesi, Sorkun Nekropolü parsellere şerh listesinde sehven oluşan maddi hatanın düzeltilmesine istemine ilişkin; Uşak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 15.10.2015 tarih ve 85297090-175/E.1345223 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2015 tarih ve 2689 sayılı kararı ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 25.11.2015 tarih ve 6065 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Merkez İlçesi, Bpzkurt Mahallesinde yer alan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2015 tarih ve 2689 sayılı karar ile I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen, Sorkun Nekropolüne ait Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 15.10.2015 tarih ve 85297090-175/E.1345223 sayılı yazısında Kütahya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2015 tarih ve 2689 sayılı kararı eki parsellere şerh listesinde yer alan parsellerin Sorkun Köyü çalışma alanı içinde gösterildiği, ancak söz konusu parsellerin Bozkurt Mahallesi sınırları içinde kaldığı belirtildiğinden, sehven oluşan maddi hatanın düzeltilmesine; alana ilişkin yeniden düzenlenen şerh konulacak parseller listesi onaylanmasına, karar verildi.


399/1/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                64.00/710

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.09.2015-122                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.09.2015-2689                              KÜTAHYA

Uşak İli, Merkez İlçesi, Sorkun Köyü, Sorkun Höyüğü ve Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 11.03.2015 tarih ve 49969645.168.01/702 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.03.2015 tarih ve 38092246-64.00/710-547 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 03.04.2015 tarih ve 58346687-299-2914 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 07.04.2015 tarih ve 44812147-202.99-8817 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 13.04.2015 tarih ve 86141515-755.01/70540 sayılı yazısı, Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün 20.04.2015 tarih ve 19177542-309.99[640120001]-76846 sayılı yazısı, Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 29.04.2015 tarih ve 26163249-750-Otomatik/5819 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 07.05.2015 tarih ve 510917705-611.99-291060 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 11.05.2015 tarih ve 20913469-101.29.02-252629-42698 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 38092246-165.02-64.00/710-550 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 06.04.2015 tarih ve 85297090.170.03.01/1292 sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 28.09.2015 tarih ve 4938 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Merkez İlçesi Sorkun Köyü, Sorkun Höyüğü ve Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.03.2015 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Sorkun Höyüğü ve Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.


Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik01\Desktop\399-2-1.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik01\Desktop\399-2-2.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik01\Desktop\399-2-3.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik01\Desktop\399-2-4.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik01\Desktop\399-2-5.jpg

399/2/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                43.04/220

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.11.2015-130                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.11.2015-2855                              KÜTAHYA

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik01\Desktop\400-1.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik01\Desktop\400-2.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik01\Desktop\400-3.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik01\Desktop\400-4.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik01\Desktop\400-5.jpg

400/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 01.12.58

Toplantı Tarihi ve No    : 23.10.2015-163                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.10.2015-5586                                             ADANA

Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Merkez, Ayas (Aigeai) Antik Kenti, 1.2. ve 3. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20.10.2015 günlü dosya inceleme raporu, Ayas (Aigeai) Antik Kenti Arkeolojik Sit Alanları sınırlarına ilişkin Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.02.2011 gün ve 6819 sayılı kararı, Kurulumuzun 29.03.2013 gün ve 2112, 26.07.2013 gün ve 2606, 27.12.2013 gün ve 3144, 30.04.2014 gün ve 3639, 27.05.2014 gün 3719, 29.05.2015 gün ve 5133, 18.06.2015 gün ve 5228 sayılı kararları, Ayas (Aigeai) Antik Kentinin deniz içindeki uzanımı olan alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescili ve dalışa yasak bölge olarak ilanına ilişkin Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30.01.2001 gün ve 4082 sayılı kararı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Merkez, Ayas (Aigeai) Antik Kenti, 1.2. ve 3. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının günümüze kadar Kurulumuzun kararlarıyla revize edilen sit alanı sınırları ve derecelendirilmeleri dikkate alınarak sayısallaştırılmasına esas kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral ve 1/25000 ölçekli haritada belirlenen arkeolojik sit alanı sınırları ve derecelendirilmesi ile korunma alanı sınırları ve koordinatlarının uygun olduğuna, sit alanında kalan parsellere tapuda günümüze kadar sit alanı şerhi verilmemişse, kararımız eki kadastral haritada belirlenen arkeolojik sit alanı sınırları ve derecelendirilmesine göre şerh verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\401-1.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\401-2.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\401-3.jpg

401/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                09.09.571

Toplantı Tarihi ve No    : 24.12.2015-113                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.12.2015-4498                                              AYDIN

Aydın İli, Söke İlçesi, Sazlı (Sazlıköy) Mahallesi, Sugözü Mevkii, tapunun 10 pafta, 532 parsel numarasında kayıtlı toplam 102.800,00m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, güneş enerjisine dayalı her biri bağımsız 0,96 MW kurulu güce sahip 6 adet Lisanssız Elektrik Üretim Santrali (GES) yönelik 1/1000 ve 1/5000’lik uygulama imar planı yapımı ve tescil değerlendirilmesine ilişkin Aydın Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.09.2015 tarih ve 4972 sayılı yazısı ve ekindeki Milet Müze Müdürlüğü’nün 27.08.2015 tarih ve 501 sayılı yazısı ve eki Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 27.08.2015 tarihi teknik rapor, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 23.12.2015 tarihli raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişikin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Söke İlçesi, Sazlı (Sazlıköy) Mahallesi, Sugözü Mevkiinde yer alan, karar eki 1/25000 ölçekli haritada sınırları koordinatlı olarak belirlenen Arkeolojik Yerleşim Alanın I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin uygun olduğuna, sit alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüş alınmasına, karar eki koordinatlı sit haritasında, sınırları belirlenen alanda kalan taşınmazların parsel bilgilerinin ilgili Kadastro Birimince tespitinin yapılarak sonucunun Tapu Müdürlüğüne iletilmesi ve tapunun beyanlar hanesine “Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhi konulmasına, tapunun 10 pafta, 532 parsel numarasında kayıtlı toplam 102.800,00m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, güneş enerjisine dayalı 6 adet Lisanssız Elektrik Üretim Santrali (GES)  kurulmasına ilişkin talebin ise; taşınmazın sit sınırının 50 m uzağında kalacak şekilde projelendirilmesinden ve ilgili Kurumlardan izin alınmasından sonra Müze Müdürlüğü denetiminde uygulanabileceğine karar verildi.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\402-1.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\402-2.jpg

402/1-1