18 Ocak 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29597

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İHALEYE DAVET

Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİ (EGERAY) HATLARINDA VE MAKASLARDA KIRIK VE ARIZALI YERLERDE ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI VE YERİNDE İZOLE RAY YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI 3

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI 5

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


HAVA SOĞUTUCUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İHALEYE DAVET

Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:

TAMİR BAKIM ONARIM ARAÇLARI ALIMI (DEN3-G2)

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ), İller Bankası aracılığıyla Dünya Bankası’ndan temin edilen kredi ile yapılacak “Tamir Bakım Onarım Araçları Alımı” işini Dünya Bankası ihale usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.

Teklifler, teklif açılış tarihi olan 22/02/2016’dan itibaren doksan (90) takvim günü süreyle geçerli olacak ve en az 140.000 TL (Yüzkırkbin Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarda bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 22/02/2016, saat 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 14:15’de açılacaktır.

İlgilenen firmalar ‘www.deski.gov.tr’, ‘www.ilbank.gov.tr’ ve ‘www.kik.gov.tr’ web sitelerinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.

Adres:

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ)

Topraklık Mah. İzmir Bulvarı (Otogar Yanı) No: 41/A, Kat 10, Proje Yönetim Birimi Odası

PAMUKKALE/DENİZLİ/TÜRKİYE

Telefon             : +90 (258) 263 22 11 - 2921

Faks                 : +90 (258) 263 22 49

e-posta adresi   : ufuk.yarar@deski.gov.tr

331/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİ (EGERAY) HATLARINDA VE MAKASLARDA KIRIK VE ARIZALI YERLERDE ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI VE YERİNDE İZOLE RAY YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/2813

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.

d) İhale Dokümanlarının

   Görülebileceği İnternet Adresi   :           www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İzmir Banliyö Sistemi (Egeray) Hatlarında Ve Makaslarda Kırık ve Arızalı Yerlerde Alüminotermit Ray Kaynağı Ve Yerinde İzole Ray Yapılması Hizmeti Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 29/01/2016 Tarihi Cuma Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

334/1-1


DÜZELTME İLANI 3

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

7 Ekim 2015 tarih ve 29495 sayılı (kayıt no: 8843/1/2-1) Resmi Gazete ile 9 Ekim 2015 tarih ve 29497 sayılı (kayıt no: 8843/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.20 referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup söz konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

6 - Teklifler 12 Şubat 2016 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 300.000,- (üçyüzbin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA/TURKEY

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 12 Şubat 2016 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA/TURKEY

408/1/2-2

—————

AMENDMENT NOTICE 3

Sixth and seventh items of IFB No:DB.ATT.20 appeared in the Official Gazetes;

Issue No: 29495 and Record No: 8843/2/2-1 on October 7, 2015 and Issue No: 29497 and Record No: 8843/2/2-2 on October 9, 2015 are updated as follows.

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m.(local time) on February 12, 2016 and must be accompanied by a security of 300.000,- Euros equivalent (threehundredthousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA/TURKEY

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 02:00 p.m. (local time) on February 12, 2016 at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA/TURKEY

408/2/2-2


DÜZELTME İLANI 5

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

26 Ağustos 2015 tarih ve 29457 sayılı (kayıt no: 7682/1/2-1) Resmi Gazete ile 28 Ağustos 2015 tarih ve 29459 sayılı (kayıt no: 7682/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.19 referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup söz konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

6 - Teklifler 8 Şubat 2016 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 500.000,- (beşyüzbin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA/TURKEY

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 8 Şubat 2016 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA/TURKEY

409/1/2-2

—————

AMENDMENT NOTICE 5

Sixth and seventh items of IFB No:DB.ATT.19 appeared in the Official Gazetes;

Issue No: 29457 and Record No: 7682/2/2-1 on August 26, 2015 and Issue No: 29459 and Record No: 7682/2/2-2  on August 28, 2015 are updated as follows.

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m.(local time) on February 8, 2016 and must be accompanied by a security of 500.000,- Euros equivalent (fivehundredthousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA/TURKEY

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 02:00 p.m. (local time) on February 8, 2016 at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA/TURKEY

409/2/2-2


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası,  muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmaz 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince,  Kapalı Zarf usulü ile peşin bedelle öncelikli olarak toptan; toptan teklif gelmemesi halinde ayrı ayrı satışı mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 04.02.2016 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘ İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları ’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

 - Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                      - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                                                  - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                                     - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 1000 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, K.D.V. alım satım giderleri,  gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Sıra No

İlçesi

Mevkii

Ada/Parsel

Plan Amacı

Alanı (m2)

Hisse (m2)

(TL/m2)

Hmax

Emsal

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Saati

1

Gölbaşı

Kızılcaşar

122791/1

Ticaret

2000

Tam

2500.00

Hmax: serbest

E=2.50

  5,000,000.00

150,000.00

14:02

2

Gölbaşı

Kızılcaşar

122791/2

Ticaret

6358

Tam

2500.00

Hmax: serbest

E=2.50

15,895,000.00

476,850.00

14:04

TOPLAM

20,895,000.00

626,850.00

14:00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

375/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası,  muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmaz 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile peşin bedelle ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 04.02.2016 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘ İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları ’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                       - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                                                  - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                                     - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, K.D.V. alım satım giderleri,  gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Sıra No

İlçesi

Mevkii

Ada/Parsel

Plan Amacı

Alanı (m2)

Hisse (m2)

Hmax

Emsal

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Etimesgut

Aşağıyurtçu

64072/1

Konut

17,676.00

Tam

Hmax:serbest

E=1.00

3,535,200.00

106,056.00

14:00

2

Etimesgut

Aşağıyurtçu

64075/1

Konut

7,073.00

Tam

Hmax:serbest

E=1.00

1,414,600.00

42,438.00

14:02

3

Etimesgut

Aşağıyurtçu

64074/1

Konut

18,344.00

Tam

Hmax:serbest

E=1.00

3,485,360.00

104,560.80

14:04

4

Etimesgut

Aşağıyurtçu

64073/2

Konut

8,567.00

Tam

Hmax:serbest

E=1.00

1,627,730.00

  48,831.90

14:06

5

Etimesgut

Aşağıyurtçu

64071/5

Konut

5,012.00

Tam

Hmax:serbest

E=1.00

   927,220.00

27,816.60

14:08

6

Etimesgut

Aşağıyurtçu

49145/1

Konut

20,000.00

Tam

Hmax:serbest

E=1.00

4,600,000.00

138,000.00

14:10

7

Yenimahalle

Susuz

63310/15(4)

Konut

8,624.30

Tam

Hmin:8 Kat

E:1.00

4,743,365.00

142,300.95

14:12

8

Yenimahalle

Susuz

63318/2

Konut

10658.79

Tam

Hmin:8 Kat

E:1.00

5,870,000.00

176,100.00

14:14

9

Yenimahalle

Susuz

63311/1

Konut

4130.76

Tam

Hmin:8 Kat

E:1.00

2,478,456.00

74,353.68

14:16

10

Çankaya

Kültür

2556/12

Konut

Arsa Alanı: 992.00 m2

Tam

Arsa+Bina (6 kat)

5,570,563.20

167,116.90

14:18

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

374/1-1


HAVA SOĞUTUCUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2016/4121

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                  :  26 adet Hava Soğutucusu (Chausson), teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  01/02/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 01/02/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

265/1-1