16 Ocak 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29595

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Seyyid Mustafa Avni (Avnullah) Özmansur İlim İrfan Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı. (Özmansur Vakfı)

VAKFEDENLER: Mustafa Avni ÖZMANSUR

VAKFIN İKAMETGAHI: MALATYA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Malatya 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.01.2016 tarihinde kesinleşen, 15.10.2015 tarih ve E: 2015/432, K: 2015/991 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Her türlü dini ve milli tanıtım, eğitim, kültür ve sosyal hizmetler yapmak, fakirlere yardım etmek,  bu amaçla gerekli olan yardımları toplamak ve dağıtmak, dini ve milli hizmet ve eğitim binaları yapmak, bu amaçla yapılanlara yardım etmek, ortak olmak, gayesi doğrultusunda insanlara ulaşabilecek her türlü ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, her türlü dini ve milli eğitim kurumları kurmak, işletmek, çalıştırmak, her yaştan insanımıza yurt ve bakım merkezleri kurmak ilmi, tasavvufi faaliyetlerde bulunmak ve bu amaçla yapılan tüm faaliyetleri desteklemek ve senette belirtilen diğer amaçları yapmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000.00.-TL. (EllibeşbinTürkLirasıdır.)

YÖNETİM KURULU: Mustafa Recep ÖZMANSUR, Süleyman Nazif ÇEKİÇ, Mehmet KARA, Hüseyin Hüsnü GÜNAYDIN, Fırat Emir ENSAROĞLU, İbrahim TAVLAR, Murat BUDAK

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın mütevelli heyetinin onaylayacağı gayesine uygun vakıf veya derneklerden birine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

376/1-1


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191/3 maddesi gereğince denetimli serbestlik tedbirinin yerine getirilmesi için 10 gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir.

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen kararın hapis cezasına çevrilmesi mahkemeden talep edilecektir, ilanen tebliğ olunur.

 

 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstasyon Mah. Ebenazire sk. Yeni Adliye Binası Kat: 1 Edirne Telefon:0 (284) 212 71 08

342/1-1

—————

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106/3'üncü maddesi gereğince adli para cezasından çevrilen kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 10 gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir.

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen kararın hapis cezasına çevrilmesi mahkemeden talep edilecektir, ilanen tebliğ olunur.

 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstasyon Mah. Ebenazire sk. Yeni Adliye Binası Kat: l Edirne Telefon:0 (284) 212 71 08

341/1-1