15 Ocak 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29594

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sivas Belediye Başkanlığından:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sivas Belediye Başkanlığından:

SİVAS KIZILIRMAK VE ÇEVRESİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI ÖNSEÇİM ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI

“Sivas Kızılırmak ve Çevresi Fikir Projesi Yarışması” ile Kızılırmak kıyısı boyunca güncel gereksinim, beklenti ve olanaklar doğrultusunda; ekolojik, özgün ve nitelikli çevresel yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi tasarım çözümlerinin öne çıkarılması; sürdürülebilir bir çevre tasarımı ve planlama anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Bu yarışma, Sivas Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine göre Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği uyarınca “ulusal ön seçimli fikir projesi yarışması” olarak düzenlenmiştir. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU

Yarışma konusu alan; Sivas ili, Merkez ilçesinde, Kızılırmak kıyısında, tarihi Eğri Köprü ile tarihi Kesik Köprü arasında kalan ve güncel imar planında Kızılırmak su yüzeyi ve çevresini kapsayan yaklaşık 600 hektar olarak belirlenen rekreasyon alanıdır. (bkz: Ek-1: Alan ile ilgili dokümanlar: 1a. Ortofoto Verisi 1b. Kısmi İmar Planı 1c. Alana ilişkin video)

YARIŞMAYI AÇAN KURUMUN ADI, ADRESİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum   :  Sivas Belediyesi

Yarışma Raportörlüğü      :  Sivas Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü

Adres                               :  Sularbaşı Mah. Kızılay Sok. Sivas Bld. Plan ve Proje Müd. Kat: 2 Merkez/Sivas

Telefon                             :  +90 346 221 01 10 dahili (1843)

Faks                                 :  +90 346 221 01 83

E-posta                             :  kizilirmakyarismasi@sivas.bel.tr

Web                                  :  www.sivas.bel.tr

Banka hesap bilgisi          :  Sivas Belediyesi, Vakıfbank Sivas Şubesi

Şube Kodu                       :  28

Hesap No                         :  0 0158 0072 9347 8558

IBAN                               :  TR 6900 0150 0158 0072 9347 8558

YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI

Yarışmacı ekiplerin aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri zorunludur.

İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere müelliflerden bir kişi ekip başı olarak belirlenecektir. Ekip üyelerinin her birisi idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

1 - Ekip yapısında aşağıdaki disiplinlerin her birisinden en az birer kişi olmak zorundadır.

• Mimar

• Şehir Plancısı

• Peyzaj Mimarı

• Yarışma konusunun içeriğine istinaden yarışmacı ekipler içerisinde İnşaat/Hidrolik Müh. konusunda danışman bulunması zorunludur. Ayrıca tasarım yaklaşımlarına bağlı olarak farklı uzmanlık alanlarında danışmanlık alınabilir.

2 - Tüm müelliflerin ilgili meslek odası üyesi olması ve meslekten men cezalısı durumunda olmaması,

gerekmektedir.

3 - Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.

4 - Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek) ve raportörlerle, bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

5 - Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

6 - Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

7 - Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

8 - Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek.

Yarışmaya katılmak isteyenler “Sivas Kızılırmak ve Çevresi Fikir Projesi Yarışması” açıklaması ile 100 TL’yi (Yüz Türk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına isim belirterek yatıracaklardır. Şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine göndererek kaydettireceklerdir. Yarışma şartnamesi ve ekleri idare web adresinden dijital olarak indirilebilecektir. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya başvurmuş olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Ön Seçim Şartnamesi İlanı                                  :  15 Ocak 2016, Cuma

Ön Seçim Son Başvuru Tarihi                            :  22 Şubat 2016, Pazartesi

Ön Seçim Dosyalarının Postayla

İdareye Son Teslim Tarihi                                   :  26 Şubat 2016, Cuma

Yarışmanın İlanı:

(Seçilen 8 ekibe davet mektubu gönderilmesi)    :  4 Mart 2016, Cuma

Yer Görme                                                          :  26 Mart 2016, Cumartesi

Son Soru Sorma Tarihi                                       :  08 Nisan 2016, Cuma

Cevapların İlanı                                                   :  15 Nisan 2016, Cuma

Projelerin Son Teslim Tarihi                               :  19 Temmuz 2016, Salı

Projelerin Postayla Son Teslim Tarihi                 :  22 Temmuz 2016, Cuma

Jüri Çalışma Başlangıcı                                       :  29 Temmuz 2016, Cuma

Sonuçların İlanı                                                   :  2 Ağustos 2016, Salı

Kolokyum ve Ödül Töreni: daha sonra ilan edilecektir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

Yarışma şartnamesi www.sivas.bel.tr internet adresinden dijital olarak indirilebilecektir. Şartname bedeli 100 TL’dir(Yüz Türk Lirası). Başvururlar 22 Şubat 2016 günü saat 17:00’de sona erecektir.

YER GÖRME

Yarışma ilanından sonra belirlenen tarihte yer görme zorunludur. Ekipte müellif olarak yer alacak isimlerden en az birinin yarışma takviminde “Yer Görme” olarak belirtilen tarihteki (26 Mart 2016, Cumartesi) yer görme gezisine katılması zorunludur. Yarışmacı ekiplere yer görme için bir ödeme yapılmayacaktır.

ÖN SEÇİME KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER

1 - Kimlik Dosyası

Mimar, Peyzaj Mimarı ve Şehir Plancısı ekip üyelerinden, 2016 yılı içinde bağlı olduğu Meslek Odası tarafından düzenlenmiş, yarışmacıya ilişkin oda üyelik belgesi kimlik dosyasının içinde yer alacaktır.

Şartnamenin ekinde verilen dilekçenin imzalı kopyası kimlik dosyasının içerisine eklenecektir (Ek-2). Ayrıca Ek-3’te verilen bilgilerin tüm ekip üyeleri için doldurulması beklenmektedir.

2 - Portfolyo

En çok 5 referans projenin yer alacağı A3 formatında portfolyo basılı olarak ve CD olarak (PDF) teslim edilecektir. Portfolyoların dijital ortamda görüntüleneceği düşünülerek, maksimum 100 MB olması istenmektedir. Portfolyo dosyasında aşağıda verilmiş olan içeriklerin olması beklenmektedir.

Portfolyonun kapak sayfasında “Sivas Kızılırmak ve Çevresi Fikir Projesi Yarışması Ön Seçim Dosyası” ibaresi ve yarışmaya katılan ekip üyelerinin adı soyadı yer alacaktır.

• Ekip Listesi

• Müelliflerin kısa özgeçmişleri (maksimum 200 kelime)

• Danışmanların kısa özgeçmişleri (maksimum 100 kelime)

• 5 adet referans proje: Portfolyodaki her projenin ilk sayfasında proje künyesi (projenin adı, projenin yeri/konumu, proje yılı/durumu, tasarımın içeriği, işveren adı) yer alacaktır.

• Müelliflere ait referans proje listeleri

• Niyet Mektubu

Basılı 1 kopya portfolyo yazışma adresine, son teslim tarihine kadar ulaşmış olmalıdır. Kargodan kaynaklanan gecikmelerden Sivas Belediyesi sorumlu değildir.

Yarışmaya katılmak isteyenler, yukarıdaki belgeleri içeren dosyalarını “Sivas Kızılırmak ve Çevresi Fikir Projesi Yarışması” başlığı ile şartnamede belirtilen gün ve saate kadar posta yolu ile teslim edeceklerdir.

3 - Niyet Mektubu

Yarışmacılar, yarışmaya neden katılmak istediklerini ve tasarım yaklaşımlarını anlatan bir metin hazırlamalıdır, ayrıca bu metin portfolyonun son sayfasında da yer alacaktır. (En fazla 500 kelime)

4 - Ön Seçim Şartnamesi Ödeme Belgesi

Bankadan alınan şartname tutarı alındı makbuzunun fotokopisi teslim edilen belgeler arasında yer alacaktır.

5 - Dijital Olarak Teslim Edilecek Belgeler

Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan Portfolyo (pdf formatında) ve Niyet Mektubu ayrıca CD, DVD ya da USB ortamında teslim edilecektir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Jüri, bu şartnameye konu tasarım problemini çözmeleri için farklı iş deneyimleri ve hassasiyetleri olan, tanımlanan problem için “yer” ile bağlantılı yaratıcı ve özgün fikirler üretebilecek, ve/veya profesyonel mimarlık/kentsel tasarım ve peyzaj ölçeğinde meslek pratiği yürüten 8 (sekiz) tasarımcı ekibi seçecektir.

Bu seçim aşağıda yer alan kriterlere göre yapılacaktır:

• Benzer ölçekli tasarımlar (uygulama ya da fikir projesi) üretmiş olmak;

• Yarışmalarda ödül almış olmak;

• Bir araya gelen ekiplerin takım çalışmasına yatkınlıkları (daha önceki çalışmalardaki ortaklıkları vb);

Ön seçime başvuracak yarışmacıların yukarıdaki koşullardan bir ya da birden çoğunu sağlaması gözetilecektir.

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

• Sami AYDIN,                               Mimar-Sivas Belediye Başkanı

• Kazım ÖZGAN,                            Mimar-Sivas Belediye Başkan Yardımcısı

• Osman YILDIRIM,                      S.T.S.O. Başkanı

• Meltem SARIOĞLU CEBECİ,     Prof. Dr. Çevre Müh.-C.Ü. Mimarlık Fakültesi Dekan V.

• Serdar İNCE,                                 Mimar- Mimarlar Odası Sivas Temsilciliği Başkanı

• Kenan ÇELİK,                               İnşaat Mühendisi-DSİ Şube Müdürü

• Ozan Önder ÖZENER,                 Yrd. Doç. Dr. Y. Mimar-İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ (Alfabetik Sıra ile)

• İbrahim ALP,                                Şehir Plancısı-Kentsel Tasarım Uzmanı

• Ferhat HACIALİBEYOĞLU,      Yrd. Doç. Dr. DEÜ, Y. Mimar

• Nilgül KARADENİZ,                   Prof. Dr. AÜ, Y. Peyzaj Mimarı

• Nurbin PAKER,                            Doç. Dr. İTÜ, Y. Mimar

• Mustafa Halim PERÇİN,               Prof. Dr. AÜ, Y. Peyzaj Mimarı (Jüri Başkanı)

• Mehmet Nazım ÖZER,                  Y. Şehir Plancısı

• Uğur TUZTAŞI,                           Yrd. Doç. Dr. CÜ, Y. Mimar

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ (Alfabetik Sıra ile)

• İlker ATMACA,                           Öğr. Gör. Bozok Üni. Y. Şehir Plancısı

• Koray ÖZCAN,                             Doç. Dr. Pamukkale Üni. Y. Şehir Plancısı

• Ayşe ÖZDEMİR,                          Yrd. Doç. Dr. Pamukkale Üni., Y. Peyzaj Mimarı

• Mehmet UYSAL,                          Doç. Dr. Necmettin Erbakan Üni. Y. Mimar

RAPORTÖRLER

• Ertuğrul KARAKAŞ,                    İnşaat Mühendisi

• Emre AKIN,                                  İnşaat Mühendisi

RAPORTÖR YARDIMCILARI

• Ömer Faruk BULUT,                    Mimar

• Muhammet KUŞÇU,                     İnşaat Mühendisi

• Hamit TÜYLÜ,                             Harita Mühendisi

SON BAŞVURU TARİHİ

Ön seçim için başvurular, 22 Şubat 2016, Pazartesi günü saat 17.00’da sona erecektir ve posta veya kargo yoluyla yapılacak teslimler, en geç 26 Şubat 2016, Cuma saat 17:00'a kadar İdarenin adresine ulaşmış olacaktır. Elden teslim kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Sivas Belediyesi sorumlu değildir.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Ön seçim aşamasında seçilecek 8 ekip arasında ikinci aşamada sürdürülecek yarışmanın ödülleri aşağıdaki gibidir.

1.lik Ödülü    : 120.000 TL

2.lik Ödülü    : 90.000

3.lük Ödülü   : 70.000

Mansiyonlar  : 40.000 (5 Adet)

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki ödüller Sivas Belediyesi tarafından, en geç yarışma sonucunun yayımlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden net olarak ödenecektir.

289/1-1


 


 


 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Davet ve Kalkınma Vakfı

VAKFEDENLER: Ahmet Baldiş

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/10/2015 tarihli ve E:2015/206, K:2015/291 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Dünyanın neresinde hangi ırk, din mezhep ve inançtan olursa olsun inandığı değerler ve yaşam tarzları dolayısıyla veya bunların dışındaki herhangi bir sebepten dolayı sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, özgürlüğünü yitirmiş, işkenceye uğramış, savaş, iç savaş, tabi afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış, ibadethaneleri işgal edilmiş, yıkılmış, tahrip edilmiş tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak, yardım çalışmalarını organize etmek, yardımda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000 - TL nakit

YÖNETİM KURULU: Ahmet Baldiş ve kurucu tarafından seçilecek iki kişi ile birlikte üç kişiden oluşur.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları “Mirasımız Dermeği” ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

354/1-1

—————

VAKFIN ADI: İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV)

VAKFEDENLER: Mustafa Vural ÇAKIR

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/12/2015 tarihinde kesinleşen 10/12/2015 tarih ve E.2015/382, K.2015/437 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Toplumların insani gelişmeleri ile ilgili olarak her alanda araştırma ve uygulama yapmak, en yeni gelişmeleri ve literatürü izlemek, bu gelişmeleri ulusal ve uluslararası akademik ve uygulamacı çevrelerle paylaşmak, öncü araştırmalar yapmak, istihdam, gelir dağılımı, yoksulluk, eğitim, sağlık, çevre, sosyal güvenlik, engelliler, ayrımcılık, sosyal diyalog, çalışma hakları, sosyal dışlanma, barınma, göç, güvenlik, barış, dayanışma, kültür-sanat, sürdürülebilirlik, yaşam kalitesi, kentli hakları, kent yönetişim modelleri gibi konulara ilişkin sorunların tespitine ve çözümüne katkı sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 500.000 - (beşyüzbin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Mustafa Vural ÇAKIR, Tonguç ÇOBAN, Arkın EYVAZOĞLU

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

355/1-1


Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce aşağıda unvanları yer alan firmalar adına tescilli muhtelif sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyadan kaynaklanan ihtilafa ilişkin yükümlülerin adreslerinin bulunamaması nedeni ile amme alacağının daha fazla sürüncemede kalmaması için 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. Maddeleri gereğince aşağıda tutarları belirtilen kamu alacakları ilanen tebliğ olunur. 30.12.2015

 

firma adı

GV

KDV

GV Para Cezası

KDV Para Cezası

KKDF

Mecnun ŞAHİN (Tc.No:20309664000)

147.420,40-TL

48.671,00-TL

442.261,20-TL

146.013,00-TL

 

Aslan Güm. Müşv. Ltd. Şti. (V.No:0890516651)

147.420,40-TL

48.671,00-TL

442.261,20-TL

146.013,00-TL

 

Kristal Matbaa Malz. Kağıt San. ve Tic. Ltd. Şti. (V.No:5900143528)

 

178,52-TL

 

535,56-TL

991,80-TL

Asmabağ İçecek Tic. ve San. Ltd. Şti. (V.No: 0900262927)

 

63,00-TL

 

189,00-TL.

 

AAF Hava Filtreleri ve Tic. Aş. (V.No: 0010011497)

 

37,24-TL

 

 

111,72-TL

Barok Matbaacılık Yay. ve Amb. San. Tic. Ltd. Şti. (V.No:1420082516)

 

485,43-TL

 

1.456,29-TL

2.696,84-TL

Delta Gıda San. ve Tic. Aş. (V.No:2740392403)

 

3.880,62-TL

 

11.641,86-TL

21.559,02- TL

Üntaş Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. (V.No:9170015611)

 

361,45-TL

 

1.084,35-TL

2.008,08-TL

98/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Sakarya İli, Erenler İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 26-L-IV Pafta, 474 Ada, 4 Parsel ile Erenler Mahallesi, 26-L-II Pafta, 164 Ada, 4 Parsel üzerinde bulunan yapılardaki görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Erenler Belediyesince tespit edilen Yapı müteahhidi (Limited Şirketi) HES YILDIRIM İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yetki belge numarasının (0054311472368766);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Selaattin YILDIRIM”a şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 06.01.2016 tarihli ve 160 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

337/1-1

—————

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi, Feda Sokak, No: 7, G22B06C2D pafta, 8652 ada, 19  nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Pendik Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi İsabet İnşaat ve Gayrimenkul Dan. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0034311526455312);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 06.01.2016 tarihli ve 185 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

338/1-1

—————

Antalya İli, Finike İlçesi, Yeni Mahallesi, 29-23L pafta, 174 ada, 25 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Finike Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Erdal YILDIZ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110449588331);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 06.01.2016 tarihli ve 159 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

339/1-1

—————

İzmir İli, Bergama İlçesi, 811 ada, 33 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bergama Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Sami DÜLGER DÜLGEROĞULLARI İnşın Yetki Belge Numarasının (0035110375917102);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 06.01.2016 tarihli ve 165 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

340/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçesi, 22031 ada, 4 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Altındağ Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi İsmail YILMAZ’a (TC Kimlik No: 12385209954);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde,

1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarası verilmemesine,

Kararın Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 06.01.2016 tarihli ve 158 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

336/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Belediyemiz Encümenince aşağıda adı ve soyadı bilinen son adresleri Encümen tarih ve sayısı ile ceza miktarı belirtilen mükellefe ait Encümen kararı ceza miktarının tahakkuk ettirilmesi için söz konusu kararın tebliğ edilmek üzere belirtilen adrese gönderilmiş ise de adresinde bulunamadığı, başka adresinin de tespit edilememesi nedeni ile ilgilisine tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle Söz konusu cezaya ait Encümen kararının ilgilisine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere adı geçene ilanen tebliğ olunur.

 

ADA PARSEL

MALİKİ

ENC. TARİH/ SAYI

CEZA MİK. (TL)

ADRES

15673/35

Zeki OZULLUOĞLU

12.11.2015/ 1439

6.476,36 TL

Pazarköy Belediye Başkanlığı Bolu/ MENGEN

356/1-1


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör alınacaktır.

İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen şartları taşımaları

Gerekmektedir.

PROFESÖRLÜK kadrosuna başvuracak adayların;

1 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2 - Başvuru dilekçelerine ek olarak; (i) yükseltilerek atanacakların doçentlik unvanı aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan başvurulan profesörlük alanında çalıştığını gösteren belge, (ii) daha önce başka bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsünde en az iki yıl hizmet eden profesörlerin bu süreyi gösteren belge ile birlikte özgeçmişleri,

3 - Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri bilimsel yayınlarını, Turgut Özal Üniversitesi Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları Yönergesi ekinde yer alan Akademik Faaliyetler Puanlama Tablosunu kullanarak bilimsel çalışma ve yayınlarından elde ettikleri puanlarını gösterir bir tabloyu, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim - öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü'ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvuruların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Ankara Sağlık Yüksekokulu

Odyoloji

Profesör

1

Doçentliği Odyoloji alanında almış olmak.

1

Doçentliğini Kulak Burun Boğaz alanında almış olmak.

 

Adres: Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7 Etlik Keçiören/ANKARA

274/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Program

Ünvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

İletişim Fakültesi

Medya Bölümü

Dijital Gazetecilik ve Yayıncılık Lisans Programı

Yrd.Doç.Dr.

1

Gazetecilik veya Tarih veya Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dallarından birinde Doktora derecesine sahip olmak. Türk basın tarihi ve Türkiye yakın tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak ve bu alanlarda üniversitelerde ders vermiş olmak tercih nedenidir.

İletişim Fakültesi

Medya Bölümü

Dijital Gazetecilik ve Yayıncılık Lisans Programı

Yrd.Doç.Dr.

1

Gazetecilik Anabilim Dalı'nda Doktora Derecesine sahip olmak. Uluslararası gazetecilik ve yayıncılık alanında çalışmalar yapmış olmak ve uluslararası deneyime sahip olmak tercih nedenidir.

İletişim Fakültesi

İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü

Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programı

Yrd.Doç.Dr.

1

Görsel İletişim Tasarımı, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Eğitim Teknolojileri, Yeni Medya veya ilgili alanlarda Doktora Derecesine sahip olmak. Oyun programlama ile 2B ve 3B oyun geliştirme alanında deneyim sahibi olmak tercih nedenidir.

İletişim Fakültesi

İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü

Halkla İlişkiler Lisans Programı

Yrd.Doç.Dr.

1

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Tanıtım Bilim Dallarından birisinden Doktora Derecesine sahip olmak veya doktora tez konusu Halkla İlişkiler alanında olmak.

İletişim Fakültesi

Sinema Bölümü

Sinema ve Televizyon Lisans Programı

Yrd.Doç.Dr.

1

Sinema, Sinema ve Televizyon, Radyo-Televizyon-Sinema Anabilim Dallarından birinden Doktora Derecesine sahip olmak ve bu bölümlerden birinden Lisans mezunu olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği Bölümü

 

Doç.Dr.

1

Dilbilim alanında doktora derecesi almış olmak

- Dilbilim alanında doçentik ünvanı almış olmak

- Dil edinimi alanında uluslararası endeksli yayınlara sahip olmak

- Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında tecrübe ve çalışmaları olmak

- Doktora sonrası en az beş yıl üniversite seviyesinde ders vermiş olmak

- Lisans ve yüksek lisans seviyesinde ders verebilecek İngilizce yeterliliğine sahip olmak

- Bilimsel araştırma projelerinde araştırmacı ya da yürütücü olarak çalışma tecrübesine sahip olmak

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

Doç.Dr.

1

Adayların Siyaset Bilimi Anabilim dalında doktora eğitimini tamamlamış olması ; Türk Siyaseti, Siyaset Bilimi, Siyasi Düşünceler ve Hukuk Tarihi konularında yayınlarının olması ve en az 5 yıl belirtilen alanlarda ders verme tecrübesine sahip olması tercih edilmektedir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

Yrd.Doç.Dr.

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak; doğal dil işleme, biçimbirimsel ve sentaktik analiz, anlamsal ilişkiler ve makine öğrenmesi algoritmaları alanlarında çalışmalar yapmış/yapıyor olması tercih edilmektedir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

Yrd:Doç.Dr.

1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya ilgili bir alanda doktora derecesine sahip olmak; yazılım mühendisliği, yapay zeka, bilgisayar ağları, güvenliği, biyoenformatik veya Bilgisayar Mühendisliği’nin ilgili diğer alanlarında çalışmalar yapmış/yapıyor olması tercih edilmektedir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

 

Yrd.Doç.Dr.

1

Adayların, Mekatronik, Elektronik, Makine, Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili diğer bilim dallarında doktorasını yapmış olmaları ve Mekatronik alanında bilimsel araştırmalar yapmış/yapıyor olmaları gerekmektedir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Genetik ve Biomühendislik Bölümü

 

Prof.Dr.

1

Adayların “Biyoteknoloji”, “Moleküler Biyoloji” ve/veya “Bitki Genetiği” alanlarında çalışmış ve araştırmalar yapmış olması gerekmektedir.

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

332/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ