14 Ocak 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29593

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


TMMOB Maden Mühendisleri Odasından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinden:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TMMOB Maden Mühendisleri Odasından:

SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2016 YILI)

 

HİZMET TÜRÜ

ÜCRET

BİRİM

TEKNİK NEZARET HİZMETİ (Bir Ruhsat Sahası İçin)*1

 

 

Ia. Grubu Madenler

840

TL/AY

Ib. Grubu Madenler

1.120

TL/AY

Açık İşletme

1.255

TL/AY

Açık İşletme (Patlatma gerektiren)

1.675

TL/AY

Yeraltı İşletmesi

2.310

TL/AY

Yeraltı İşletmesi (Grizulu)

2.785

TL/AY

SÜREKLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

 

 

a. Büro- Şantiye - Açık İşletme, Tesis*2

2.785

TL/AY

b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise)

2.850

TL/AY

c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise)

4.175

TL/AY

ç. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik nezaret hizmeti de yapıyor ise)

4.870

TL/AY

d. Yeraltı İşletmesi

4.535

TL/AY

e. Yeraltı İşletmesi (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise)

4.735

TL/AY

f. Yeraltı İşletmesi (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise)

5.365

TL/AY

g. Yeraltı İşletmesi (Teknik nezaret hizmeti de yapıyor ise)

6.125

TL/AY

ğ. Tünel – Metro

4.535

TL/AY

h. Sondaj (Maden, Su)

3.130

TL/AY

I. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular)

3.480

TL/AY

i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz)

3.835

TL/AY

DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET

 

 

a. Sözlü Olarak Sunulması

700

TL

b. Rapor Halinde Sunulması

915

TL

GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ)

 

 

a. Hizmetin İlk Günü

840

TL

b. Sonraki Her Gün İçin

560

TL

DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ)

PROJE HİZMETLERİ

2.510

TL/AY

a. Ön İnceleme Raporu

1.255

TL

b. Maden Arama Projesi

3.345

TL

c. Ön Arama Faaliyet Raporu

4.175

TL

d. Genel Arama Faaliyet Raporu

5.015

TL

e. Detay Arama Faaliyet Raporu

5.925

TL

f. Terk Raporu

980

TL

g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi

1.195

TL

h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için)

4.175

TL

ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için)

8.010

TL

i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi

10.100

TL

j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu

1.540

TL

k. Ekspertiz Raporu

1.540

TL

l. Kamulaştırma vb. Rapor Düzenlemesi

1.675

TL

m. Orman İzni

1.815

TL

n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti)

6.760

TL

o. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Maden Müh. Hizmeti)

2.930

TL

ö. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti

2.930

TL

p. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup, 2.215-TL’den Az Olamaz

 

 

r. Fizibilite Projesi

10.100

TL

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

 

 

(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

3.480

TL/AY

SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLİSİ

 

 

İşletme-Tesis

2.865

TL/AY

İşletme-Tesis (Daimi)

5.015

TL/AY

Otogaz İstasyonları (İstasyon başına)

1.300

TL/AY

Çevre Görevlisi (EK-I)

2.090

TL/AY

Çevre Görevlisi (EK-II)

1.055

TL/AY

JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER

 

 

1 - ARAMA, İŞLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

 

 

a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması

5.750

TL

b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

2.300

TL

c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi

8.050

TL

d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

3.450

TL

e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

5.750

TL

2 - TEKNİK HİZMETLER (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

 

 

a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise)

3.165

TL/AY

b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için)

750

TL/AY

c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise)

3.450

TL/AY

d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için)

865

TL/AY

e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve Değerlendirilmesi (Her bir ölçüm için)

1.725

TL

f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (Bir ruhsat sahası için)

28.750

TL

KAYA-ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI

 

 

1 - PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 

 

I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu

 

 

0-1000 m2 alan için

840

TL

II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu

 

 

0-1000 m2 alan için

840

TL

1000-3000 m2 alan için

1.675

TL

3000-5000 m2 alan için

2.370

TL

2 - ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro)

 

 

a. Daimi hizmetler

3.345

TL/AY

b. Proje danışmanlık hizmeti

5.850

TL/AY

c. Proje hazırlama

25.270

TL

d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama

345

TL/GÜN

e. Projenin revize raporu hazırlanması

5.015

TL

 

NOT

Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır.

- Sondaj hizmetleri

- Laboratuvar hizmetleri

Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir.

*1 18.02.2016 tarihine kadar geçerli olacaktır.

*2 31 Temmuz 2012 tarihli TMMOB ve SGK protokolü gereği 2016 yılı için uygulanan ücret.

- Ücretler net ücretlerdir.

- Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir.

272/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 85 pafta, 3037 ada, 343 parsel üzerindeki 944861 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 862169 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 594 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2015/2175 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 03.12.2015 tarihli ve E.2015/2175-K.2015/2700 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 08.01.2016 tarihli ve 592 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

285/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kapaklı Beldesi, F19B20B pafta, 597 ada, 9 parsel üzerindeki 266624 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Vatan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Hüseyin ÖZLEM (Denetçi No: 3117, Oda Sicil No: 12606) tarafından, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2014/231 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 13.11.2015 tarihli ve E.2014/231-K.2015/1586 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 26.06.2013 tarihli ve 28689 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hüseyin ÖZLEM hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 08.01.2016 tarihli ve 587 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

284/1-1

—————

Antalya İli, Alanya İlçesi, Tosmur Belediyesi, 130 ada, 07 parsel üzerindeki 623431 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Ziyaittin DEMİRAYAK (Denetçi No: 6403, Oda Sicil No: 1733) tarafından, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 2015/723 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 11.11.2015 tarihli ve E.2015/723-K.2015/1723 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ziyaittin DEMİRAYAK hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 08.01.2016 tarihli ve 583 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

283/1-1

—————

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, 27-29 ZA pafta, 231 ada, 52 parsel üzerindeki 810323 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Dardanel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Öğünç ÖZDEMİR (T.C. Kimlik No: 39085042742) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 06.11.2015 tarihli ve E.2015/2658 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, Öğünç ÖZDEMİR hakkında, 11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 30.12.2015 tarihli ve 35145 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

282/1/1-1

—————

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Aka3 Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Aka2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Seyfettin AKBULAK (Denetçi No: 7714, Oda Sicil No: 18750) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 13.11.2015 tarihli ve E.2015/205-K.2015/1738 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Seyfettin AKBULAK hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 25.12.2015 tarihli ve 34577 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

282/2/1-1

—————

İzmir İli, Konak İlçesi, 685 ada, 15 parsel üzerindeki 643156 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Modül Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Eşref Perviz TOĞULGA (Denetçi No: 148, Oda Sicil No: 4330) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 13.11.2015 tarihli ve E.2015/1188-K.2015/1583 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Eşref Perviz TOĞULGA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 25.12.2015 tarihli ve 34580 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

282/3/1-1

—————

İzmir İli, Konak İlçesi, 685 ada, 15 parsel üzerindeki 643156 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Modül Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Atila DİNÇER (Denetçi No: 168, Oda Sicil No: 2541) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 13.11.2015 tarihli ve E.2015/1189-K.2015/1585 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Atila DİNÇER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 25.12.2015 tarihli ve 34579 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

282/4/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 7817 ada, 9 parsel üzerindeki 621955 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Düden Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ramazan SUNAR (Denetçi No: 7730, Oda Sicil No: 63301) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 27.11.2015 tarihli ve E.2015/1196-K.2015/1742 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ramazan SUNAR hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 25.12.2015 tarihli ve 34576 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

282/5/1-1

—————

Edirne İli, Merkez İlçesi, E17D07B4C pafta,2436 ada, 2 parsel üzerindeki 818656 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Deta Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Reha GÜLER (Denetçi No: 17355, Oda Sicil No: 13985) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 13.11.2015 tarihli ve E.2015/508-K.2015/1768 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Reha GÜLER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 25.12.2015 tarihli ve 34575 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

282/6/1-1

—————

Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya (mülga Cikcilli) Belediyesi, 470 ada, 2 parsel üzerindeki 784781 YİBF nolu (A Blok) yapının denetimini üstlenen Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Duran Ahmet CEYHAN (Denetçi No: 19680, Oda Sicil No: 5393)  tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 09.12.2015 tarihli ve E.2015/2466 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, Duran Ahmet CEYHAN hakkında, 10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 06.01.2016 tarihli ve 251 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

281/1/1-1

—————

Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya (mülga Cikcilli) Belediyesi, 470 ada, 2 parsel üzerindeki 784794 YİBF nolu (B Blok) yapının denetimini üstlenen Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Duran Ahmet CEYHAN (Denetçi No: 19680, Oda Sicil No: 5393)  tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 25.11.2015 tarihli ve E.2015/2467 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, Duran Ahmet CEYHAN hakkında, 10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 06.01.2016 tarihli ve 332 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

281/2/1-1

—————

30.12.2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Osman Necdet KALAYCIOĞLU ile ilgili ilanda sehven yazılan “geçici durdurma işlemi 15.12.2015 tarih ve 33471 sayılı Makam Oluru ile durdurulmuştur” ifadesinin çıkarılarak “geçici durdurma işlemi 15.12.2015 tarih ve 33471 sayılı Makam Oluru ile iptal edilmiştir” ifadesinin eklenmesi 05.01.2016 tarihli ve 189 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

281/3/1-1

—————

Denizli İli, Buldan İlçesi, 690 ada, 57 parsel üzerindeki 265634 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 125914 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2014/1882 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 16.10.2015 tarihli ve E.2014/1882-K.2015/1334 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.01.2016 tarihli ve 330 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

280/1-1

—————

Konya İli, Meram İlçesi, 18735 ada, 10 parsel üzerindeki 861245 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1004 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hane Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 10.12.2015 tarih ve E.2015/1544-K.2015/2289 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Hane Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 11.01.2016 tarih ve 683 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

279/1/1-1

—————

İzmir İli, Menemen İlçesi, 3043 ada, 3 parsel üzerindeki 637786 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen 713 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Mehmet ÇETİNER tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 03.12.2015 tarih ve E.2015/1739-K.2015/2694 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Makine Mühendisi Mehmet ÇETİNER (Denetçi No:9125, Oda Sicil No:12776) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 11.01.2016 tarihli ve 684 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

279/2/1-1

—————

İzmir İli, Menemen İlçesi, 3043 ada, 3 parsel üzerindeki 637786 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen 713 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Mehmet SERİN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 03.12.2015 tarih ve E.2015/1743-K.2015/2699 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi, Mehmet SERİN (Oda Sicil No:10298) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 11.01.2016 tarihli ve 685 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

279/3/1-1

—————

4708 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALINAN TEMİNAT BEDELLERİNİN GÜNCELLENMESİ

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yayımlanan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğin 32 inci maddesinde belirtilen teminat bedeli, 10.11.2005 tarihli ve 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesine eklenen fıkra çerçevesinde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2015 yılı Aralık ayı Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı (%5.71) esas alınarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre;

1 - Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği 32 inci maddesi birinci fıkrası (a) bendinde yer alan;

a) Yapı Denetim İzin Belgesi almak için alınan 200.000,00 TL (İkiyüzbinTürkLirası) teminat tutarının 211.420,00 TL (İkiyüzonbirbindörtyüzyirmiTürkLirası) olarak güncellenmiştir.

b) Yapı Denetim İzin Belgesi almak için alınan 30.000,00 TL (OtuzbinTürkLirası) teminat tutarının 31.713,00 TL (OtuzbirbinyediyüzonüçTürkLirası) olarak güncellenmiştir.

2 - 01.02.2016 tarihinden itibaren geçerli olacak değerler ile bir önceki yıl değerleri aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

 

 

2015 yılı

2016 yılı

Yapı Denetim İzin Belgesi İçin Teminat Tutarı

200.000,00 TL

211.420,00 TL

Laboratuvar İzin Belgesi İçin Teminat Tutarı

  30.000,00 TL

  31.713,00 TL

 

İlgililere duyurulur.

352/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 2256 dosya no’lu BANDIRMA Yapı Denetim Ltd. Şti.

Malatya ilinde faaliyet gösteren 1676 dosya no’lu VADİ Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 12.01.2016 tarih ve 867 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

353/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 12.01.2016 tarih ve 868 sayılı ve 12.01.2016 tarih ve 869 sayılı Makam Olur’larına istinaden,

Mersin ilinde faaliyet gösteren 1537 dosya no’lu AKDENİZ ZİRVE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faailyet gösteren 847 dosya nolu NAZ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faailyet gösteren 1371 dosya nolu HA-YAŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 807 dosya no’lu GÜVEN Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 864 dosya no’lu BİZİM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 38 dosya no’lu SON-TEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Adana ilinde faaliyet gösteren 322 dosya no’lu İLKE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 1637 dosya no’lu PRO4D Yapı Denetim Ltd. Şti., 172 dosya no’lu ATAYOL Yapı Denetim Ltd. Tic. Şti. ve 471 dosya no’lu TAM Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 875 dosya nolu KÖRFEZ-ADA Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

353/2/1-1


Adalet Bakanlığından:

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/413 Esas (Eski 2014/399) sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun Hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

335/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ankara'da kurulmuş olan Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü Mensupları ve Mezunları Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Dayanışma Vakfı, Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.01.2015 tarihinde kesinleşen, 06.11.2014 tarihli ve E: 2014/197, K: 2014/583 sayılı kararına istinaden dağıtılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

278/1-1


 


 


 


 


 


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre, öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru Koşulları;

• Adayların, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi web sayfasında bulunan Atama­Terfi Kriterlerini sağlamaları ve belgelemeleri gerekir.

• Adayların, kadrolarının karşılığında belirtilen özel koşullara uygun olmaları gerekir.

• Diş Hekimliği ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin her bölümünde, eğitim dili %100 İngilizcedir. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almış olmaları gerekir.

Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi

• İKBU Atama­Terfi Kriter Formu

• Yayın listesi

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının aslı ya da noter tasdikli örneği

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

• YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuru yapan adaylar, değerlendirme aşamasında, kendileri ve çalışmaları hakkında Fakülte kapsamında İngilizce sunum yapmak üzere Fakültemize davet edileceklerdir. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil tercüme yazılı sınavları da seminer günlerinde yapılacaktır. Konuyla ilgili tarihler ve sonuçlar Fakülte web sayfasında duyurulacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru Adresi:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No: 26 34217 Bağcılar İstanbul

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

UNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

İşletme Bölümü

Profesör

1

Pazarlama alanında bilimsel çalışmaları olmak.

İşletme Bölümü

Profesör

1

Yönetim Organizasyon alanında bilimsel çalışmaları olmak.

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Periodontoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Periodontoloji Anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak. İyi derecede İngilizce biliyor olmak.

Restoratif Anabilim Dalı

Profesör

1

İyi derecede İngilizce biliyor olmak.

Pedodonti Anabilim Dalı

Profesör

1

İyi derecede İngilizce biliyor olmak.

Ortodonti Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Ortodonti Anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak. İyi derecede İngilizce biliyor olmak

Restoratif Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Restoratif Anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak. İyi derecede İngilizce biliyor olmak

Endodonti Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Endodonti Anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak. İyi derecede İngilizce biliyor olmak

 

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Sinema - TV

Profesör

1

- Sinema-TV lisans mezunu olmak

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Profesör

1

- Mimar kökenli olmak,

- Kentsel Tasarım uzmanı olmak,

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

- İç Mimarlık Lisans mezunu olmak,

- İç Mimarlık alanında doktorası olmak,

271/1-1


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 14.01.2016 - 28.01.2016 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

SIRA

FAKÜLTE

BÖLÜM ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

ÖZEL ŞARTLAR

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PROFESÖR

1

- Betonarme, Yapı Dinamiği ve Deprem Mühendisliği alanlarında uzman olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

2

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ / OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

- Program Geliştirme ve Öğretim alanında deneyimli olmak.

- Alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ / OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

- Okul öncesi eğitimi konularında bilimsel yayınlar yapmış olmak.

- Okuma-yazmaya hazırlık konularında çalışmalar yapmış olmak.

4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ VE PLANLAMASI ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

- Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doçent unvanına sahip olmak.

- Yükseköğretim Yönetimi konusunda tecrübeli olmak.

5

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

PROFESÖR

1

- Psikiyatri alanında doçent unvanına sahip olmak.

- Psikiyatri alanında çalışmalar yapmış olmak.

6

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ / MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

- Medeni Hukuk alanında çalışmalar yapmış olmak.

7

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

PROFESÖR

1

- İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında deneyimli olmak.

8

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

DOÇENT

1

- Yapı fiziği ve malzeme alanında doktora yapmış olmak.

- İç Mimarlık, Mobilya Tasarımı ve Malzeme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

- Yükseköğretim Kurumlarında bu alanda ders vermiş olmak.

9

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ

DOÇENT

1

- Yakınçağ Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

10

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ

DOÇENT

1

- Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Tarihi ile 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

11

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DOÇENT

1

- İyi derecede Arapça ve Farsça biliyor olmak.

- Tasavvuf alanında Doktora yapmış olmak.

- Tasavvuf alanında çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

 

Ayrıntılı bilgi http://www.fatihsultan.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.

İlan olunur.

262/1-1


Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Duyuru Başlama Tarihi   : 14.01.2016

Son Başvuru Tarihi         : 04.02.2016

 

FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/

BİLİM DALI/PROGRAM

UZMANLIK ALANI/

ARANILAN ŞARTLAR

KADRO

SAYISI

KADRO

UNVANI

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinilk Bilimler Bölümü

Endodonti

Alanında doktora yapmış olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Analitik Kimya

Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak ve Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak.

1

Doç.Dr.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

İç Hastalıkları Uzmanı olmak ve Yandal Uzmanlığını Gastroenteroloji alanında yapmış olmak.

1

Prof.Dr.

Ergoterapi Bölümü

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/ Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü Fakülte/Yüksekokul Lisans mezunu olmak ve doktora yapmış olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimler Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

2

Prof.Dr.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

1

Doç.Dr.

Göz Hastalıkları

 

1

Doç.Dr.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

1

Doç.Dr.

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

1

Doç.Dr.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

1

Doç.Dr.

Göğüs Hastalıkları

 

1

Doç.Dr.

İç Hastalıkları

Yandal Uzmanlığını Hematoloji alanında yapmış olmak.

1

Doç.Dr.

İç Hastalıkları

Genel Dahiliye Uzmanı olmak.

2

Yrd.Doç.Dr.

Radyoloji

 

1

Yrd.Doç.Dr.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Anestezi

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

Elektronörofizyoloji

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Nöroloji Uzmanı olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

Optisyenlik

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Göz Hastalıkları Uzmanı olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

Ortopedik Protez ve Ortez

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Patoloji Uzmanı olmak.

2

Yrd.Doç.Dr.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Radyoloji Uzmanı olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Biyoloji bölümü lisans mezunu olmak ve Mikrobiyoloji (Parazitoloji) alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

1

Prof.Dr.

 

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

347/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Merkez Bankasından: