11 Ocak 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29590

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:

Murat Hüdavendigar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Niğde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 05/06/2014 tarihinde, 18/6/2014 tarihinde iptal edilen, 29/12/2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09835 sayılı LPG Otogaz Bayilik Lisansı ile faaliyet gösteren Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd Şti.’ne ait istasyonda gerçekleştirilen denetimde LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesinin ve Sözleşmesinin ibraz edilememiş olması nedeniyle 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca, 21/05/2015 tarih ve 5609-31 sayılı Kurul Kararı ile söz konusu tüzel kişi hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda hazırlanan 21/07/2015 tarih ve DDB.309-15/15 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

148/1/1-1

—————

Kurul’un 05/11/2015 tarihli ve 5857-12 sayılı Kararı ile BAY/425-161/00814 numaralı bayilik lisansı sahibi Ali Coşkun Petrol Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin dağıtıcısı dışında Gülaçtı Akaryakıt Seramik Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden 2013 yılı içerisinde muhtelif tarihli faturalar karşılığında akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ali Coşkun Petrol Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 17/11/2015 tarihli ve 150 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

148/2/1-1

—————

Kurulun 12.11.2015 tarihli ve 5873-32 sayılı Kararı ile; Asopet Petrol Nakliye Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında;

Vergi Müfettişi Funda ECERÖZ Eylem Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'nin , 2011, 2012 ve 2013, Ahmet İlhan Emre Petrol ve Ticaret Ltd.Şti.'nin 2012 ve 2013, Amasya Petrol Ürünleri LPG Nak. Tic. Ltd.Şti.'nin 2012, Asopet Petrol Nakliye ve Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 'nin 2011 ve 2012, Esoğlu Sağlık Eğitim Hizmetleri İnş. Petrol Üro. Nak. San. Ltd. Şti.'nin 2012 ve 2013, Yanıklar Petrol Ürünleri Turizm Nakliyat İnşaat Taahhüt Tekel Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'nin 2012 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin vergi kanunları yönünden incelenmesinde bir kısım toptan satış bilgilerine konu faturaların sahte fatura olduğu, gerçekte böyle bir toptan satış yapılmadığı, toptan satış olarak bildirilen faturalarının bir kısmının konusunun akaryakıt olmadığı, satışa konu akaryakıtın eksik ve/veya fazla bildirildiği, birbirlerinden ve piyasadan belgesiz akaryakıt alışlarının olduğu tespitine göre;

a) Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu,

b) Kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olduğu,

lisans sahibinin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve Kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapması fiilleri ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun bir örneği ekte gönderilen 12.11.2015 tarih ve 5873-32 sayılı kararı ile şirketiniz hakkında, toplam 231.073- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 231.073- TL, tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

148/3/1-1

—————

Kurulun 12.11.2015 tarihli ve 5873-33 sayılı Kararı ile; Asopet Petrol Nakliye Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında;

Vergi Müfettişi Funda ECERÖZ Eylem Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'nin, 2011, 2012 ve 2013, Ahmet İlhan Emre Petrol ve Ticaret Ltd.Şti.'nin 2012 ve 2013, Amasya Petrol Ürünleri LPG Nak. Tic. Ltd.Şti.'nin 2012, Asopet Petrol Nakliye ve Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 'nin 2011 ve 2012, Esoğlu Sağlık Eğitim Hizmetleri İnş. Petrol Üro. Nak. San. Ltd. Şti.'nin 2012 ve 2013, Yanıklar Petrol Ürünleri Turizm Nakliyat İnşaat Taahhüt Tekel Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'nin 2012 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin vergi kanunları yönünden incelenmesinde bir kısım toptan satış bilgilerine konu faturaların sahte fatura olduğu, gerçekte böyle bir toptan satış yapılmadığı, toptan satış olarak bildirilen faturalarının bir kısmının konusunun akaryakıt olmadığı, satışa konu akaryakıtın eksik ve/veya fazla bildirildiği, birbirlerinden ve piyasadan belgesiz akaryakıt alışlarının olduğu tespitine göre;

a) Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu,

b) Kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olduğu,

Lisans sahibinin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve Kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapması fiilleri ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun bir örneği ekte gönderilen 12.11.2015 tarih ve 5873-33 sayılı kararı ile şirketiniz hakkında, toplam 231.073- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 231.073- TL, tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur

148/4/1-1

—————

Kurulun 12.11.2015 tarihli ve 5873-29 sayılı Kararı ile; Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında;

Vergi Müfettişi Funda ECERÖZ Eylem Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'nin, 2011, 2012 ve 2013, Ahmet İlhan Emre Petrol ve Ticaret Ltd.Şti.'nin 2012 ve 2013, Amasya Petrol Ürünleri LPG Nak. Tic. Ltd.Şti.'nin 2012, Asopet Petrol Nakliye ve Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nin 2011 ve 2012, Esoğlu Sağlık Eğitim Hizmetleri İnş. Petrol Üro. Nak. San. Ltd. Şti.'nin 2012 ve 2013, Yanıklar Petrol Ürünleri Turizm Nakliyat İnşaat Taahhüt Tekel Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'nin 2012 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin vergi kanunları yönünden incelenmesinde bir kısım toptan satış bilgilerine konu faturaların sahte fatura olduğu, gerçekte böyle bir toptan satış yapılmadığı, toptan satış olarak bildirilen faturalarının bir kısmının konusunun akaryakıt olmadığı, satışa konu akaryakıtın eksik ve/veya fazla bildirildiği, birbirlerinden ve piyasadan belgesiz akaryakıt alışlarının olduğunun tespitine göre;

a) Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu,

b) Kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olduğu,

Lisans sahibinin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve Kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapması fiilleri ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun bir örneği ekte gönderilen 12.11.2015 tarih ve 5873-29 sayılı kararı ile şirketiniz hakkında, toplam 240.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 240.000- TL, tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

148/5/1-1

—————

Kurul’un 28/10/2015 tarih ve 5848/16 sayılı Kararı ile; “Veysel Karani Mahallesi Ankara Yolu Küme Evler No:56 AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere BAY/939-82/29641 sayılı bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin, 30/04/2013 tarihinde kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı satış faaliyetinde bulunduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre 70.000,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, hakkınızda uygulanan 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

148/6/1-1

—————

DAĞ/5560-3/35489 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Softoil Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin, Çeşme Gümrük Müdürlüğüne sahte teminat mektubu vermesinin 4760 sayılı Kanunun 8 inci ve 16 ncı maddelerine, dolayısıyla 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 10.09.2015 tarihli ve 5785-12 sayılı Kurul kararı ile, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 21.10.2015 tarihli ve 85 sayılı Soruşturma Raporu, lisans sahibinin kayıtlı iki adresine de tebliğ edilemeden iade edilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

148/7/1-1

—————

Kurul’un 28/10/2015 tarih ve 5848/9 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/30368 sayılı bayilik lisansı sahibi İbrahim HIDIŞ’ın “Cumhuriyet Mah. Şehit Ahmet Günday Bul. No: 79 Nikfer Kasabası Tavas/DENİZLİ” adresinde DAĞ/2559-7/27698 sayılı dağıtıcı lisansına sahip Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi’nin bayisi olarak faaliyet gösterdiği akaryakıt istasyonunda yapılan 23/05/2013 tarihli denetimde bayisine ait akaryakıt istasyonundaki akaryakıt alım satım hareketlerini otomasyon sistemi aracılığıyla etkin biçimde izlememesinin, otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını sağlayacak gerekli tedbirleri almamasının ve otomasyon sistemi düzgün çalışmadığı halde sözleşmeli olduğu bayisinde bayilik faaliyetine devam edildiğine dair Kuruma bildirimde bulunmamasının 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine (12/02/2015 tarihli ve 5468/1 sayılı Kurul Kararı ile yapılan değişiklikler sonrası 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine) ve mülga 5 inci maddesinin on birinci fıkrasına (12/02/2015 tarihli ve 5468/1 sayılı Kurul Kararı ile yapılan değişiklikler sonrası 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine) aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre 850.000,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, hakkınızda uygulanan 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

148/8/1-1

—————

Kurul’un 15/08/2012 tarihli ve 3979-29 sayılı Kararı ile; Ortadoğu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; istasyonunda tağşiş/hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürünler bulundurması sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası hükümleri gereği 326.222,-TL olmak üzere, istasyonunda gizli yer altı tankı ve düzeneği bulundurması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası hükümleri gereği 27.184,-TL olmak üzere, toplamda 353.406,-TL idari para cezası uygulanmasına, kanuna karşı hile ve gerçek dışı beyanda bulunması sebebiyle, Ortadoğu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 22/07/2005 tarih ve BAY/523-282/13216 numaralı bayilik lisansının Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 353.406,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, lisans almadan petrol piyasasında piyasa faaliyeti gerçekleştirilemeyeceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

148/9/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 08.10.2015 tarihli ve 5819-33 sayılı Kararı ile, “Süleyman Suat Mahallesi Aydın Sokak No: 33 Gökkaya Kasabası (Pafta: 50LID Ada: - Parsel: 1583) Ahmetli Manisa” adresinde Siyam Petrolcülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere 22.02.2013 tarihli ve BAY/939-82/32197 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan Mirbey Petrolcülük Mahsum Özsoy’un 07.09.2013 tarihinde bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yaparak 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Mirbey Petrolcülük Mahsum Özsoy hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 üncü alt bendi ile yine aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi gereğince belirlenen 170.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 170.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

148/10/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 08.10.2015 tarihli ve 5819-34 sayılı Kararı ile, “Süleyman Suat Mahallesi Aydın Sokak No: 33 Gökkaya Kasabası (Pafta: 50LID Ada: - Parsel: 1583) Ahmetli Manisa” adresinde Siyam Petrolcülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere 22.02.2013 tarihli ve BAY/939-82/32197 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan Mirbey Petrolcülük Mahsum Özsoy’un 07.09.2013 tarihinde söz konusu adresteki akaryakıt istasyonunda akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri bulundurarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Mirbey Petrolcülük Mahsum Özsoy hakkında akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri bulundurması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ile (d) bendi gereğince belirlenen 170.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması halinde 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 170.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

148/11/1-1

—————

Kurul’un 15/10/2015 tarihli ve 5830-7 sayılı kararı ile 30.10.2009 tarih ve BAY/939-82/26744 sayılı bayilik lisansı sahibi Mustafa KEŞKEK’e ait akaryakıt istasyonunda 13.03.2013 tarihinde yapılan tespite göre; söz konusu Bayilik Lisansı sahibinin, otomasyon sistemi çalışmadığı halde akaryakıt satışı yaptığının tespit edilmiş olması karşısında, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 9 uncu alt bendi ile halen yürürlükte bulunan 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mustafa KEŞKEK hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 17/11/2015 tarihli ve 155 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

148/12/1-1

—————

Kurulun 08.10.2015 tarihli ve 5819-42 sayılı Kararı ile; Savaş HATAL hakkında;

Amasya İl Merkezi Tüpçüler çarşısında 24.11.2014 tarihinde yapılan denetimde kontrolünüzdeki 05 DZ 018 plakalı araç içerisinde usulsüz bir şekilde dolum yapılmış şahsi ihtiyaç haricinde (değişik dağıtıcılara ait) LPG tüpü bulundurulduğunun tespit edilmesi gerekçesi ile istenilen savunmanız ve Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun gündemine intikal ettirilmiş bir örneği ekte gönderilen 08.10.2015 tarih ve 5819-42 sayılı kararı ile 5307 sayılı Kanun’un “İdari para cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 5307 sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 1.520- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.520-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

148/13/1-1

—————

İnegöl-Ankara Karayolu 16. Km. Kınık Mevkii Kurşunlu Kasabası (Pafta: H23 D.2401 Ada: 113 Parsel: 22) İnegöl / BURSA adresinde 07.12.2012 tarih BAY/939-82/31861 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (27.11.2013 tarihli 37296 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 16/03/2013 tarihinde yapılan denetim ve bayinin 01/01/2013-31/03/2013 dönemi otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde otomasyon sistemine müdahale edilmiş olduğunun, otomasyon arızalarına ilişkin bildirimde bulunulmadığının, otomasyon verileri ile ödeme kaydedici cihaz verilerinin uyumsuz olduğunun, otomasyon sistemi çalışmadan satış yapıldığı ve otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmadığının tespit edildiği, bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 01/06/2015 tarihinden itibaren ve halihazırda yürürlükte bulunan şekliyle 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine (1240 sayılı Kurul Kararının 01/06/2015 tarihinden önce yürürlükte bulunan şekliyle 5 inci maddesinin 9 ve 14 üncü fıkralarına) aykırı olduğu ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 19/11/2015 tarih 5881-14 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu 19/11/2015 tarih 5881-14 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

148/14/1-1


Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 05.01.2016     Karar No: 6938

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.

• MERKEZİ ve TEBLİGAT

   ADRESİ                                 :  Hilal Mah. Cezayir Cad. No: 15/A   06550 Çankaya/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  18.06.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  14.537 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İL                     :  Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI            :  F19-b3

KARAR:

Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.’nin Tekirdağ ilinde 14.537 hektarlık F19-b3 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

178/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 05.01.2016     Karar No: 6942

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Socar Petrol Arama ve Üretim A.Ş.

• MERKEZİ                     :  Eski Büyükdere Cad. SOCAR Plaza No: 231 Kat: 3 Maslak-SARIYER/İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ    :  Kızılırmak Mah. Ufuk Üni. Cad. Farilya İş Merkezi No: 8 Kat: 9    06510 Çukurambar/Çankaya / ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  18.06.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                   :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  14.537 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İL            :  Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI   :  F19-b3

KARAR:

Socar Petrol Arama ve Üretim A.Ş.’nin Tekirdağ ilinde 14.537 hektarlık F19-b3 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

179/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 05.01.2016     Karar No: 6939

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  3S Kale Enerji Üretim A.Ş.

• MERKEZİ ve TEBLİGAT

    ADRESİ                                :  Güven Mah. Eski Londra Asfaltı No: 89 4/A 34160 Güngören/İSTANBUL

• MÜRACAAT TARİHİ          :  16.06.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  14.537 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İL                     :  Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI            :  F19-b3

KARAR:

3S Kale Enerji Üretim A.Ş.’nin Tekirdağ ilinde 14.537 hektarlık F19-b3 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

180/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 05.01.2016     Karar No: 6941

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Transatlantic Exp. Med. Int. Pty. Ltd. Şti.

• MERKEZİ                     :  20 Howard St. Perth Australia 6000

• TEBLİGAT ADRESİ    :  Sheraton Ankara Otel ve Kongre Merkezi Boğaz Sokak No:10 Gaziosmanpaşa 06700 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  06.03.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                   :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  14.537 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İL            :  Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI   :  F19-b3

KARAR:

Transatlantic Exp. Med. Int. Pty. Ltd. Şti.’nin Tekirdağ ilinde 14.537 hektarlık F19-b3 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

181/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 05.01.2016     Karar No: 6940

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Alpay Enerji A.Ş.

• MERKEZİ ve TEBLİGAT

    ADRESİ                                :  Dumluca Sk. No: 19    06530 Beysukent / ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  17.06.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  14.537 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İL                     :  Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI            :  F19-b3

KARAR:

Alpay Enerji A.Ş.’nin Tekirdağ ilinde 14.537 hektarlık F19-b3 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

182/1-1


İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

“BÖRKLÜCE MUSTAFA HEYKELİ VE ALANI” TASARIM YARIŞMASI SONUÇ METNİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğünün düzenlediği Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı Tasarım Yarışması, 07 Ocak 2016 tarihinde sonuçlanmıştır. Yarışmada, 3 Başarı Ödülü, 5 Mansiyon Ödülü ve 5 Satınalma Ödülüne layık görülen 13 proje; Yrd. Doç. Gökçen ERGÜR (Jüri Başkanı), Yrd. Doç. Dr. İlker YARDIMCI, Doç. Arzu ATIL, Eşber KARAYALÇIN, Metin KILIÇ, Yrd. Doç Dr. Koray VELİBEYOĞLU, Cumhur Yalım ERÇETİN'den oluşan Jüri tarafından belirlenmiştir.

 

Birinci Ödül

•  Hüseyin YÜCE (Ekip Başı)

   Sinan ATASOY

   Mustafa AYTEKİN

   Aynur TOPRAK

   Yusuf ÖZKAN

   Ozan ŞAHİN

 

İkinci Ödül

•  Mehmet Cemil AKTAŞ (Ekip Başı)

   Pınar KESİM AKTAŞ

   Süleyman Can ÇİNKILIÇ

 

Üçüncü Ödül

•  Serdar ÖZBAY

 

Mansiyon Ödülleri

•  Melike ALTINIŞIK

•  Ersin Cihan ERKEK

•  Can GÜNDÜZ

•  Aysun KEYVAN

•  Ferhat KIZILATEŞ (Ekip Başı) – Gökhan KELEŞ

 

Satınaalma Ödülleri

•  Bahardır ÇOLAK - Hakan ÇINAR - T.Orçun YÜZEREROĞLU

•  İbrahim Çağdaş ERÇELİK

•  Elvan BARBAROS ERSAN

•  Seval ŞAHİN ÖZGÜR (Ekip Başı) - Korcan ÖZBEK - Müge ÖZKAN ÖZBEK - Turgut SAKA - Naciye Begüm ÖZDEMİR - Mustafa Gani ERTÜRK - İrfan HALİLAGİÇ - Uğurcan TORUN

•  Çağlar Burak YAYLA (Ekip Başı) - Hasan ÖZMEN

 

* Mansiyon ve Satınalma Ödüllerini kazananlar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

* Kolokyum ve Ödül Töreni 18 Ocak 2016 günü saat 16:00'da Fuar 1 Nolu Hol'de yapılacaktır.

175/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 02/09/2015 tarih ve 461 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25/11/2015 tarih ve 2347 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Tunahan Mahallesi, imarın 46511 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 11/01/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgilere ilanen duyurulur.

176/1-1


Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre devamlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 11.01.2016 - 25.01.2016 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuran adayların, yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak dilekçelerinde belirtmeleri gerekir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Prof.Dr.

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak

Hukuk Fakültesi

Hukuk Felsefesi Sosyolojisi Anabilim Dalı

Prof.Dr.

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Doç.Dr.

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak

 

Ayrıntılı bilgi http://www.meliksah.edu.tr web sayfasında mevcuttur.

İlan olunur.

184/1-1


Murat Hüdavendigar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Murat Hüdavendigar Üniversitesi’ne Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri Alınacaktır.

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince; aşağıdaki Tabloda belirtilen, bölüm,  unvan ve sayıda tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

 

TABLO: MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO İLANI

FAKÜLTE

BÖLÜM (PROGRAM)

KADRO UNVANI

ADET

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Profesör Doktor

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Doçent

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Profesör Doktor

3

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doçent

3

 

Üniversitemizin tablodaki ilgili bölüme başvuru yapacak olanların; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinin (3). Fıkrasında belirtilen yabancı dil şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının ana dili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sınavlarda yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olması.

Başvuruların söz konusu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve mesai saatleri arasında, Murat Hüdavendigar Üniversitesi'ne şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak olan başvuruların postadaki gecikmelerinden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Koşulları sağlayamayan adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme www.mhu.edu.tr adresinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

Öğretim üyelerinin atamaları 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda ilan edilen kadrolara ölçütleri uygun bulunanların atanması yapılacaktır.

Başvuru Belgeleri:

1 - Başvuru formu

2 - Özgeçmiş (YÖK formatında özgeçmiş),

3 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

5 - Noter onaylı Diploma fotokopileri,

6 - Daha önce başka bir üniversitede aynı kadroya atanmış ise atama yazısı fotokopisi,

7 - Yurt dışından alınan diplomalar ve unvanlar için Üniversitelerarası Kuruldan alınmış Denklik Belgesi,

8 - Bilimsel çalışma ve yayınları da kapsayan Doçent ve Profesör için beş takım dosya,

Müracaat Adresi: Murat Hüdavendigar Üniversitesi,

Personel Daire Başkanlığı

Uğur Mumcu Mah. M Caddesi 2115 Sokak No: 6 Sultangazi/İSTANBUL

0 212 594 07 07     www.mhu.edu.tr

183/1-1


Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

Enstitümüze aşağıda gösterilen bilim dallarında profesör ve yardımcı doçent alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracakların; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 17/08/1983 tarihli ve 2880 sayılı Kanunla değişik 26. maddesinin (a) fıkrası ile 01/05/1992 tarihli ve 21215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliği’nin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in Ek 1. maddesinin profesörlüğe yükseltilme ve atama için öngördüğü şartları ve bu ilanda aranan nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar atandıkları takdirde daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların; Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel koşulları ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliği’nin Ek 4. maddesinin şartlarını taşımaları gerekmektedir.

İsteklilerin yukarıda sözü edilen Kanun ve Yönetmelik’te belirtilen belgeler ve bir dilekçe ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde; aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Duyurulur.

 

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

Adet

Derece

Kadro Unvanı

Aranan Nitelikler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyasal Düşünceler Tarihi

1

1

Profesör

Siyasal İdeolojiler, Toplumsal Cinsiyet ve Muhafazakarlık alanında çalışmaları olan

Yönetim Bilimleri

Kamu Yönetimi

1

2

Yardımcı Doçent

Kamu Politikası ve Sağlık Reformu üzerine çalışmaları olan

Yönetim Bilimleri

Kamu Personel Yönetimi

1

3

Yardımcı Doçent

Kariyer Uzmanlık ve Kamu Personel Yönetimi üzerine çalışmaları olan

 

ADRES:

Türkiye ve Orta Doğu Amme

İdaresi Enstitüsü 85. Cadde No: 8

Yücetepe/ANKARA

142/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Gastroenteroloji Enstitüsü'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI-

ANASANAT DALI - PROGRAM

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Gastroenteroloji Enstitüsü

-

-

Profesör

1

Tıp Doktoru olmak. Halk Sağlığı Uzmanı olmak (Tıpta Uzmanlık Sınavı ile). Halk Sağlığı alanında Doçent unvanı almış olmak.

Gastroenteroloji Enstitüsü

-

-

Doçent

1

Gastroenteroloji Uzmanı olmak. Karaciğer transplantasyonunda klinik deneyimi olmak. Karaciğer hücre kültüründe çalışma deneyimi ve araştırmaları bulunmak.

144/1-1