11 Ocak 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29590

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT TURBO KOMPRESÖRLERİN 768.000 KM BAKIM, ONARIM, REVİZYON, YENİLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF LAMA VE I - U PROFİL SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TENTELİ VAGON ONARIM VE REVİZYON İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


INCONEL SAC, INCONEL BORU, PASLANMAZ LAMA VE PASLANMAZ BORU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K. Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğünden:


KAT/ARSA KARŞILIĞI TERMAL TURİZM TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


GAYRİMENKÜL SATILACAKTIR

Selçuklu Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT TURBO KOMPRESÖRLERİN 768.000 KM BAKIM, ONARIM, REVİZYON, YENİLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2016/2063

1 - İdarenin;

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi      :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktar                      :  24 ADET TURBO KOMPRESÖR BAKIM, ONARIM REVİZYON, YENİLEME İŞİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 04.02.2016 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

143/1-1


MUHTELİF LAMA VE I - U PROFİL SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2016/925

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :  7 Kalem Muhtelif Lama ve I-U Profil Satın Alınacaktır

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  25/01/2016 - Saat: 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 25/01/2016 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

132/1-1


TENTELİ VAGON ONARIM VE REVİZYON İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2016/1115

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436)/225 50 60 - 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi      :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                  :  124 Adet (84 Adet (Revizyon) + 40 Adet (Onarım) tenteli vagon onarım ve revizyon işçiliği teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  25/01/2016 saat: 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 25/01/2016 günü saat: 15:00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

133/1-1


INCONEL SAC, INCONEL BORU, PASLANMAZ LAMA VE PASLANMAZ BORU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K. Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğünden:

İşletmemiz Doğalgaz (A) Santralında bulunan V94.2 Tipindeki Gaz Türbinlerinde Kullanılmak Üzere Inconel-617 Sac Plaka, Inconel-617 Boru, X20Cr13 Paslanmaz Lama, X22CrMoV121 İçi Dolu Boru, 15Mo3 İçi Dolu Boru Alımı işi Açık İhale - Kapalı Zarf Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale Kayıt Numarası           :  2015/183392

1 - İdarenin:

a) Adresi                             :  P.K. 47   34315  Avcılar/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks No        :  Tel: (0 212) 875 91 00 (8 Hat)   Faks: (0 212) 875 91 10-13

c) Elektronik posta adresi    :  ambarli.ticaret@euas.gov.tr

2 - İhale Konusunun:

a) Niteliği                            :  İşletmemiz Doğalgaz (A) Santralında bulunan V94.2 Tipindeki Gaz Türbinlerinde Kullanılmak Üzere Inconel-617 Sac Plaka, Inconel-617 Boru, X20Cr13 Paslanmaz Lama, X22CrMoV121 İçi Dolu Boru, 15Mo3 İçi Dolu Boru Alımı.

b) Türü                                :  Mal

c) Dosya No                        :  2016/01

d) Şartname Bedeli              :  50,00 TL

e) Hizmetin Teslim Yeri      :  EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme (A) Müdürlüğü

f) İşin Süresi                       :  Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                :  EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                 :  28/01/2016 Perşembe günü - Saat 15:00’te

4 - İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 50,00 TL aynı adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile karşı ödemeli olarak şartname bedeli İşletmemiz Vakıf Bank Avcılar Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5 - İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 28/01/2016 Perşembe günü; saat 15:00’e kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

7 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

121/1-1


KAT/ARSA KARŞILIĞI TERMAL TURİZM TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

Niğde İl Özel İdaresince aşağıda özellikleri belirtilen gayrimenkul, ihale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme ve eki teknik şartnameler çerçevesinde kat/arsa karşılığı Termal Turizm Tesisi yaptırılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkarılmıştır.

GAYRIMENKULUN:

İLİ                                                          :  Niğde

İLÇESİ                                                   :  Ulukışla

MAHALLESİ VEYA KÖYÜ               :  Çiftehan Köyü (Turizm Merkezi sınırları içerisinde)

CİNSİ                                                    :  Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ                                     :  2.467,96 m²

PAFTA NO                                           :  ----

ADA NO                                               :  166

PARSEL NO                                         :  7

KARARININ TARİHİ VE NOSU       :  30.12.2015/440

MUHAMMEN BEDEL                        :  İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 9.665.712,00.-TL. (Dokuzmilyonaltıyüzaltmışbeşbinyediyüzonikitürklirası)

GEÇİCİ TEMİNAT                               :  İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 9.665.712,00.-TL.'nin%3'ü olan 289.972,00.-TL.

İHALE TARİH, SAAT VE YERİ        :  İhale 27.01.2016 Çarşamba günü saat 11:00'de Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

ŞARTNEMİNİN ALINACAĞI YER  :  İşle ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde 08:00 - 12:00 ve 13.00 - 17:00          saatleri arasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. Km İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve 500,00.- TL (Beşyüztürklirası) karşılığında satın alınabilir.

DOSYANIN TESLİMİ                         :  İhaleye iştirak edecek olanlar İhale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini 27.01.2016 Çarşamba günü saat 11:00'e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilir.

ASGARİ İSTENENLER:

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerine İl Encümeninin 30.12.2015 / 440 sayılı kararına istinaden;

1 - Mevcut 1/100 ölçekli mimari avan proje esas alınarak, İdarece belirlenen ve şartname ekinde yer alan bağımsız bölümlerin (Bağımsız Bölüm Tablosunda numaralar öngörü olarak yazılmış olup, kat irtifakı sırasında bağımsız bölüm numarasında değişme olması halinde avan projede bağımsız bölüm numarası ile gösterilen bölümler dikkate alınacaktır.) idareye kalmasının yüklenici tarafından peşinen kabul edilmesi. (İhaleye sunulacak tekliflerde, İdareye kalacak bağımsız bölümler ve alanlar dışında yükleniciye kalacak bağımsız bölümler karşılığı, idareye ödenecek nakit bedel olarak artırımı 100.000,00-TL’den başlayacak olup, ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde, isteklilerin teklif edecekleri nakit bedeller üzerinden değerlendirme yapılacaktır.)

2 - Avan projeye göre, uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması ve alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yüklenici tarafından karşılanması.

3 - 3194 sayılı İmar Kanununa göre kamuya terk edilmesi gereken kısım var ise bedelsiz terk edilmesi.

4 - İmar durumunda iyileşme olması veya uygulama projelerinde emsal hesabında bağımsız bölüm tablosunda yer alan alanlar haricinde ilave alanlar ortaya çıkması durumunda bu alanların %30 oranında İdareye yansıtılmasının peşinen kabul edilmesi ve paylaşım dışı yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi.

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;

1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

2) Şekli ve İçeriği şartnamenin 7. maddesine uygun olarak isteklilerin hazırlayacağı, şartname eki örneğine uygun teklif mektubunu koyacakları iç zarf, (100.000,00-TL’den az olmamak üzere İdareye ödenecek olan nakit bedel tutarı yazılacaktır.)

3) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

4) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

4.1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

5.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

5.2) Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

7) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına Vakıflar Bankası Niğde Şubesindeki TR890001500158007289024540 nolu hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

8) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi,

9) Şartname eki teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

 

(TEKNİK PERSONEL)

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye Mühendisi

İnşaat Mühendisi veya Mimar

En Az 5 Yıl Deneyimli

1

Şantiye Mühendisi

Makine Mühendisi

En Az 5 Yıl Deneyimli

1

Şantiye Mühendisi

Elektrik Mühendisi

En Az 5 Yıl Deneyimli

 

İşin başından sonuna kadar iş başında bulunduracağını taahhüt edecek, ilk ilan tarihinden sonra yapılacak olan bu taahhütte görevlendirilecek elemanların diplomaları bu işte çalıştırılmak üzere görevlendirildiklerine dair belgeleri eklenecektir.

10) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

11) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

12) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

13) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1., 2., 3., 4., 8., 9. 10 ve 11.) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

14) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik şartnameler.

15) İhale dokümanının satın alındığına dair 500,00.- TL'lik banka makbuzunu ibraz etmek suretiyle 27.01.2016 Çarşamba günü saat 11.00'de Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası, İl Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İşin kontrolü İl özel idaresi teknik elemanlarınca yapılacak olup, iş 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’ndan muaftır.

Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

168/1-1


GAYRİMENKÜL SATILACAKTIR

Selçuklu Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkullerin 2886 sayılı Yasanın 35/A maddesi hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile satışları yapılacaktır. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

2 - İhale 21/01/2016 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Arsa bedelinin ödeme şekli: Satış Bedellerinin peşinatları ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, kalan taksit ödemeleri aşağı listede belirtildiği şekilde ödenecektir.

4 - Muhammen bedel ile geçici teminat aşağıda belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER

A) İç Zarf:

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.

Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

B) Dış Zarf:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Gerçek kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

d) Noter tasdikli imza beyannamesi

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu süresiz ve limit içi

g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

Tüzel kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

c) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

d) Noter tasdikli imza sirküleri

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu süresiz ve limit içi

g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

h) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2016 yılı-Tüzel kişi )

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) Dış zarfın kapatılması:

Bu iç zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

5 - İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 21/01/2016 günü saat 12.00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

 

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

M2 si

Geçici Teminat (TL)

Muhammen Bedel (TL)

Niteliği

İmar Durumu

Mevkii

Ödeme Şekli

1

HOCACİHAN

19 İ 1 (M28)

42480

5

117.886,83

1.950.000,00

65.000.000,00

ARSA

E=1.30

Max Taks:0.40

Konut Alanı

Hocacihan

%20 Peşin+ 18 Taksit

2

YAZIR

27 M 1

42415

1

9077,11

120.000,00

4.000.000,00

ARSA

E: 1.20

Max Taks: 0.40

Yençok: 4 Kat Özel Eğitim Alanı

Yazır

1+5 Taksit

58/1-1