8 Ocak 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29587

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

TSE Erzincan Temsilciliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

07.09.2013 tarihinde işletmecisi MNG JET Havacılık A.Ş. sahibi EUROPE JET Havacılık Ltd. Şti. olan TC-EJA tescil işaretli Bombardier CL600-2B19 tipi (Seri Numarası: 7763) hava aracının LIRN-UUWW (İtalya Napoli Havalimanı-Moskova Vnukovo Havalimanı) seferi sırasında UUWW 01 Pistine ana iniş takımlarının açılmamasından dolayı emergency iniş yapması nedeniyle ağır hasarla sonuçlanan kaza meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

97/1/1-1

—————

KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

01.06.2015 tarihinde ER-AH Havacılık Ticaret Ltd. Şti. envanterinde yer alan TC-ERC tescil işaretli Cessna 172 S tipi seri numarası 8742 olan hava aracının öğrenci pilotun ilk yalnız uçuşunda Isparta Süleyman Demirel Havalimanı 05 pistine inişinde kontrolü kaybetmesi nedeniyle ağır hasarlı hava aracı kazası meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

97/2/1-1

—————

KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

26.06.2015 tarihinde Gökyüzü Balonculuk Hizmetleri Taş. Tur. Tic. Ltd. Şti. envanterinde yer alan TC-BRI tescil işaretli Ultramagic N-425 tipi Seri Numarası N-425/69 olan sıcak hava balonunun turistik gezi amaçlı uçuşu sırasında Nevşehir İli Ortahisar Beldesi yakınlarında yüksek gerilim hattının tellerine çarpması nedeniyle ağır yaralanmalı ve hasarlı kaza meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

97/3/1-1

—————

KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

09.07.2015 tarihinde THK İstanbul Havacılık Kulübü envanterinde bulunan TC-GYZ tescil işaretli Socata TB 10 Tobago tipi seri numarası 1114 olan hava aracının LTFH (Samsun/ Çarşamba Havalimanı)-LTCB (Ordu Giresun Havalimanı) VFR uçuşunda kalkışına müteakip Samsun ili Çınarcık Mahallesi Costal Mevkiine düşmesiyle ağır hasarlı kaza meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve inceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

97/4/1-1

—————

KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

29.08.2015 tarihinde Arıkan Havacılık Ltd. Şti. envanterinde yer alan TC-BAH tescil işaretli Cameron Z-425LW tipi Seri Numarası 10824 olan sıcak hava balonunun turistik gezi amaçlı uçuşunda Nevşehir İli Ortahisar bölgesine uygun meteorolojik koşullar altında alçalması esnasında yüksek gerilim hattı telleri ile temas etmesi sonucu hafif yaralanmalı ve hasarlı kaza meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve inceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

97/5/1-1


Adalet Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

12 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan muhdes birinci sınıf noterliklerin ilanında 13. sırada bulunan Gebze Onaltıncı Noterliğinin ihdas alanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2014 yılı tahmini gayrisafi geliri 500.000,00.-TL. olan Gebze Onaltıncı Noterliğinin; "Gebze Organize Sanayii Bölgesi 1500. ve 1600. sokaklar ile bu sokakların arasında kalan İhsan Dede Caddesi üzerinde, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Meydanında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde" şeklinde değiştirilmiştir.

Tashihen ilan olunur.

131/1-1

—————

Kumluca İcra Müdürlüğünün 2010/5330 Esas sayılı takip dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

94/1-1

—————

Kağızman Asliye Hukuk Mahkemesinin 1983/115 Esas 1983/132 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

95/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkuller, 30 Ağustos Mahallesi 2 ve 3 sayılı parseller üzerinde 3194 sayılı İmara Kanunun 18, 5006 sayılı Kanunun 1 ve 2, 2981/3290 sayılı Kanunun Ek-1 maddesi gereğince tanzim ve tasdik edilen 85292 nolu parselasyon planı, 08.01.2016 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

İlanen duyurulur.

85292 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

30 Ağustos Mahallesi, 45538 ada 2 ve 3 sayılı parseller üzerinde.

66/1-1


Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara doçent ve profesör öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim- öğretim faaliyetlerini kapsayan belgelerle, doçentlik kadrosuna başvuran adayların 4 (dört) takım dosyayı, profesörlük kadrosuna başvuran adayların 6 (altı) takım dosyayı Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.fatih.edu.tr adresinden haber ve duyurular sayfasında ulaşabilirsiniz.

 

FAKÜLTE/ENSTİTÜ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD

Prof. Dr.

1

BiyoNano Teknoloji Enstitüsü

 

Biyo ve Nano Teknoloji Müh. ABD

Doç. Dr.

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Böl.

Yeni Türk Edebiyatı ABD

Doç. Dr.

1

136/1-1


Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine/Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca daimi statüde öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür.

Tüm adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, başvuru esnasında eksik belgeli başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru koşuları ile ilgili geniş bilgi, Üniversitemizin www.dicle.edu.tr. web sayfasında mevcuttur.

 

S. No

FAKÜLTE

BÖLÜM

ABD

KADRO

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

 

2

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

1

 

3

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

1

 

4

Ziya Gökalp Eğitim Fakült.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Profesör

1

1

 

5

Ziya Gökalp Eğitim Fakült.

Ort. Öğr. Fen ve Mat. Al. Eğitimi

Kimya Eğitimi

Profesör

1

1

 

6

Ziya Gökalp Eğitim Fakült.

Ort. Öğr. Fen ve Mat. Al. Eğitimi

Fizik Eğitimi

Profesör

1

1

 

7

Fen Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

Profesör

1

1

 

8

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Doçent

1

1

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak.

9

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakognozi

Doçent

1

1

Eczacılık Fakültesinde doktora yapmış ve doğal ürünler kimyasında sekonder metabolitlerin izolasyonu konusunda çalışmaları olmak.

10

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

2

Tıp Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediyatrik Kardiyoloji Bilim Dalında görevlendirilmek üzere, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı olmak.

11

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

 

12

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Subklinik ateroskleroz, aortik sertlik ve endotelyal disfonksiyon araştırılmasında yeni bir ekokardiyografik metot uygulamış ve bu konuda uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanmış makalesi olmak, atriyal fibrilasyonla ilgili çok merkezli çalışmada yürütücü olan ve bu konuda uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalesi olmak.

13

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Amiodaron'nun tiroid fonksiyonları üzerinde kısa dönem etkileri ve stentiçi restenoz tedavisinde kesici balon anjiyoplastisinin etkinliği' konularına çalışmaları olmak, Eğitim Berecerileri Geliştirme Kursu almış olmak.

14

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

1

 

15

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

2

1

 

16

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

 

17

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

 

18

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

1

 

19

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

3

2

 

20

İktisadi ve İd. Biliml. Fakült.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

 

21

Ziya Gökalp Eğitim Fakült.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yön. Teftişi, Planl.ve Ekonomisi

Doçent

1

1

 

22

Ziya Gökalp Eğitim Fakült.

İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

 

23

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Toplumsal Yapı ve Değişme

Doçent

1

1

Toplumsal Yapı ve Değişme alanında çalışmış olmak.

5/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

ARALIK 2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

 

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

ÇALIŞKAN ÖLÇÜ TARTI ALETLERİ YETKİLİ SERVİSİ-HAKAN ÇALIŞKAN

HYB K 298

09-HYB-602

24.12.2015

FİRMA İSTEĞİ

RECEP SARAY

TS 8986

09-HYB-449

29.12.2015

FİRMA İSTEĞİ

GÜVEN SOĞUTMA-AHMET GERMELİ

TS 10079

09-HYB-451

30.12.2015

FİRMA İSTEĞİ

ÇAKIRLAR ZİRAAT ALETLERİ HÜSEYİN ÇAKIRLAR

TS 12531

09-HYB-502

31.12.2015

FİRMA İSTEĞİ

YALÇINLR GRUP AKARYAKIT GIDA İNŞ. TUR. NAK. TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.

TS 11939

09-HYB-428

22.12.2015

VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

YALÇINLR GRUP AKARYAKIT GIDA İNŞ. TUR. NAK. TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.

TS 11939

09-HYB-367

22.12.2015

VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

MEHMET LATİF ÇETİNTEPE

TS 11939

09-HYB-279

24.12.2015

FİRMA İSTEĞİ

YILDIZ ELEKTROTEKNİK MÜH. İNŞ. MAK. MÜTEAHHİTLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13242

13230TS

35-HYB-1340

22.12.2015

VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

ADAGAZ LPG AKARYAKIT VE MADENİ YAĞLAR DEPOLAMA DAĞ. PAZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 1446

TS 1449

09-HYB-821

14.12.2015

FİRMA İSTEĞİ

ÖZÇINAR AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 12820

TS 11939

09-HYB-80

18.12.2015

FİRMA İSTEĞİ

56/1-1


TSE Erzincan Temsilciliğinden:

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerinin Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

SIRA NO

FİRMA ADI

TS NO

HYB NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

1

POLİMATİK TEMİZLEME SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8985

24-HYB-8

02.03.2015

YILLIK VİZE YAPILMADIĞINDAN

2

MEHMET KARAKOÇ - TOROS PETROL

TS 11939

24-HYB-79

02.03.2015

YILLIK VİZE YAPILMADIĞINDAN

3

BİNALİ ALLAK - ALLAK LPG İSTASYONU

TS 11939

24-HYB-85

12.06.2015

YILLIK VİZE YAPILMADIĞINDAN

4

MURAT BÜKLÜ-BÜKLÜLER PETROL ERZİNCAN ŞUBESİ

TS 11939,

TS 12820

24-HYB-87

20.07.2015

YILLIK VİZE YAPILMADIĞINDAN

5

HALİT ALBAYRAK - AKTİF SOĞUTMA

TS 10079,

TS 12498,

TS 10956,

TS 12850

24-HYB-27

04.11.2015

KENDİ İSTEĞİ İLE.

6

HALİL ALTUN

TS 11939

24-HYB-53

09.11.2015

YILLIK VİZE YAPILMADIĞINDAN

7

EĞİN BOZKURT TUR. GID. SU ÜRÜN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 7036

24-HYB-93

17.12.2015

YILLIK VİZE YAPILMADIĞINDAN

55/1-1