4 Ocak 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29583

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


VANA SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT GM REGÜLÂTÖRLERİN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYON İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


40 GR. BERGAMOTLU ALTINBAŞ SÜZEN POŞET ÇAYI AMBALAJLI OLARAK SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VANA SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı olan muhtelif tür ve ebatlarda vana temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2015/182940

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü - Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Malın

a) Adı                                                  :  Fabrikamız ihtiyacı olan muhtelif tür ve ebatlarda vana, temini

b) Niteliği ve miktarı                           :  Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamıza teslim edilmek üzere satın alınacaktır.

 

 

MAL KALEMİNİNİ ADI VE KISA AÇIKLAMASI

BİRİMİ

MİKTARI

1

KELEBEK VANA 0200.1120-1413.V.2.HL

ADET

2

2

YEDEK GÖVDE 1120 VİTON

ADET

6

3

KELEBEK VANA 0200.1120-1413.E.2.HL

ADET

2

4

YEDEK GÖVDE 1120 EPDM

ADET

6

5

KELEBEK VANA 040.1120-1413.E.3.HL

ADET

8

6

YEDEK GÖVDE 1120 EPDM

ADET

8

7

KELEBEK VANA 065.1120-1413.E.3.HL

ADET

10

8

YEDEK GÖVDE 1120 EPDM

ADET

10

9

KELEBEK VANA 080.1120-1413.E.3.HL

ADET

8

10

YEDEK GÖVDE 1120 EPDM

ADET

8

11

KELEBEK VANA 0100.1120-1413.E.3.HL

ADET

8

12

YEDEK GÖVDE 1120 EPDM

ADET

8

13

KELEBEK VANA 0150.1120-1413.E.3.HL

ADET

3

14

YEDEK GÖVDE 1120 EPDM

ADET

3

15

BICAKLI VANA TEMİNİ 7000 PS+SB ASTEKNİK DN 200 PN 10

ADET

4

16

BICAKLI VANA TEMİNİ 7000 PS+SB ASTEKNİK DN 150 PN 10

ADET

4

17

ON-OFF PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KEL. VANA DN 65 PN 10/16

ADET

2

18

YEDEK GÖVDE 1120 EPDM

ADET

6

19

ON-OFF PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KEL. VANA DN 125 PN 10/16

ADET

4

20

YEDEK GÖVDE 1120 EPDM

ADET

12

21

ON-OFF PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KEL. VANA DN 150 PN 10/16

ADET

4

22

YEDEK GÖVDE 1120 EPDM

ADET

12

23

ON-OFF PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KEL. VANA DN 200 PN 10/16

ADET

2

24

YEDEK GÖVDE 1120 EPDM

ADET

6

25

ON-OFF PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KEL. VANA DN 250 PN 10/16

ADET

2

26

YEDEK GÖVDE 1120 EPDM

ADET

6

27

ON-OFF PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KEL. VANA DN 300 PN 10/16

ADET

2

28

YEDEK GÖVDE 1120 EPDM

ADET

6

29

MULTİBLOK GAZ AYAR VE EMNİYET VENTİLİ

ADET

1

30

DOUBLE GAZ KAPATMA VANASI

ADET

1

31

KOMPANSATÖR

ADET

1

32

BRÜLÖR FOTOSELİ

ADET

5

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri      :  Burdur Şeker Fabrikası

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer   :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın

    alınabileceği yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış

     bedeli (KDV dahil)                        :  60,00 TL

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres            :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                 :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi          :  19/01/2016

d) İhale (son teklif verme) saati           :  Saat: 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede malzemenin tamamı için teklif verilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

11871/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT GM REGÜLÂTÖRLERİN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYON İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/181784

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktar                         :  65 ADET GM REGÜLATÖRÜN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYON İŞİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 21.01.2016 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11833/1-1


40 GR. BERGAMOTLU ALTINBAŞ SÜZEN POŞET ÇAYI AMBALAJLI OLARAK SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan, 125.000 kutu 40 gr. bergamotlu altınbaş süzen poşet çayı ambalajlı olarak %20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’ uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00- TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı / RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.01.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmı teklifle kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11893/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1,50 TL ile en çok 146.615,00- TL arasında değişen; 11/01/2016 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,15 TL ile en çok 14.661,50 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Bakır, Bakır Kablo, Demir, Dekstroz Mono hidrat, Elektrostatik Toz Boya, Klavye, Plastik Tarak, Epilasyon Aleti, Elektrikli Yemek Isıtıcısı, Cımbız, Giyim Eşyası, Muhtelif Araç Parçası, Bone, Elektrikli Ocak, Av Tüfeği Fişek Kapsülü, Süs Eşyası, Potasyum Permanganat, Cep Telefonu, muhtelif cep telefonu aksesuarı, Kulaklık, şal, Pasta Kalıp Aparatı, Akvaryum ısıtıcısı, rulman, Kahve, Çay, toz şeker, zeytin yağı (Yeniden İhraç Amaçlı Olarak Satışa Sunulmuşlardır) 90 grup eşya; açık artırma suretiyle Denizciler Mahallesi 109 Sokak No: 2 Eski Denizciler Belediyesi Hizmet Binası İskenderun/HATAY adresinde 12/01/2016 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

11923/1-1