3 Ocak 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29582

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN TCDD 3 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TORBALI FİDANLIK DEPO YOLLARINA ELEKTRİFİKASYON TESİSLERİ KURULMASI İÇİN ALZEME ALIM VE MONTAJ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 56,71-TL, en çok 391.270,00-TL olan, 13.01.2016 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı en az 5,67-TL, en çok 39.127,00-TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, Siren, Kablo Kesme Makinası, Çoğaltıcı, Araç Şarj Aleti, Pil Yuva, TV Sigortası, Konteyner, Cep Telefonu aksesuarları, Giyim Eşyaları, Kol Saati, Güneş Gözlüğü, Pil, Saç Kesme Makinası, Tırnak Makası, Cımbız, Para Cüzdanı, Hesap Makinası, Tüy Kesme Makinası, Yapıştırıcı, Bıçak, Çakmak ve çeşitli sayılarda muhtelif eşya cinsi 37Grup eşya açık artırma suretiyle Hançerli Mah. Sahilyolu Cad. No:37 İlkadım/SAMSUN adresindeki ihale salonunda 14.01.2016 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(362)(445 00 68) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

11917/1-1


TCDD 3. BÖLGE TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN TCDD 3 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TORBALI FİDANLIK DEPO YOLLARINA ELEKTRİFİKASYON TESİSLERİ KURULMASI İÇİN ALZEME ALIM VE MONTAJ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :2015/181261

1- İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi      :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhalenin Görülebileceği

    İnternet Adresi                    :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Torbalı Fidanlık Depo Yollarına Elektrifikasyon Tesisleri Kurulması için malzeme alım ve montaj işi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 21/01/2016 tarih ve Saat:15:00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11907/1-1