2 Ocak 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29581

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Üçevler Mahallesi, H21C05D4C pafta, 3056 ada, 6 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Nilüfer Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Zenolu Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0016315084238220);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket Müdürleri olan Recep AYDIN ve Emine AYDIN’a şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.12.2015 tarihli ve 15996 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11906/1-1

—————

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 26229 ada, 2 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bayraklı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Adnan Çelik İnş. Taah. Gıda Turz. ve Bes. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0035315539914357);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beş (5 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Adnan ÇELİK”in şahış şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 5 (beş) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.12.2015 tarihli ve 15992 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11905/1-1

—————

Samsun İli, Atakum İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, F36B16A3A Pafta, 85 Ada, 24 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Bafra Beyaz İnş. Müt. Nak. ve Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0055315623943566);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Fatih BEYAZ’ın şahış şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.12.2015 tarihli ve 16004 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11904/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi, 025-A-10-C-1-D pafta, 10395 ada, 12 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Ulaş CANBOLAT’ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110186554412);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.12.2015 tarihli ve 15994 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11903/1-1

—————

Sakarya İli, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, G24C04A1A Pafta, 130 Ada, 5 Parsel üzerinde bulunan yapıdaki görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Erenler Belediyesince tespit edilen Yapı müteahhidi (Limited Şirketi) HES YILDIRIM İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yetki belge numarasının (0054311472368766);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Selaattin YILDIRIM”a şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

  Bakanlık Makamının 24.12.2015 tarihli ve 15995 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11902/1-1

—————

Zonguldak İli, Ereğli İlçesi, Elmatepe Mahallesi, F26B24C2D Pafta, 828 Ada, 192 Parsel üzerinde bulunan yapıdaki görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Karadeniz Ereğli Belediyesince tespit edilen Yapı müteahhidi (Limited Şirketi) Coşkun Hizmet Organizasyonları Madencilik Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin;

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre müteahhitlik faaliyetlerinin bir (1) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Tekin COŞKUN”a şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

  Bakanlık Makamının 24.12.2015 tarihli ve 15991 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11901/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_07.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_10.jpg


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

Y. DOÇENT

AÇIKLAMA

Adet

Derece

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih Bölümü

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

1

4

HUKUK FAKÜLTESİ

Özel Hukuk Bölümü

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

1

5

11920/1-1


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

30.12.2015 tarih ve 29578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak Akademik personel alımı ilanımız aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir.

 

SEHVEN UNUTULAN

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/Alanı

Unvanı

Derecesi

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

 

 

OLMASI GEREKEN

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/Alanı

Unvanı

Derecesi

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Yenidoğan uzmanı olmak, emzirmeyi değerlendirme testleri konusunda çalışmaları olmak.

11927/1-1


Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemize alınacak öğretim üyeleri ile ilgili ilanda yer alan İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı bir adet yardımcı doçent kadrosunun ilanı iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11892/1-1


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

- İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derc

Adet

Niteliği

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Doçent

1

1

Akarsu akım süreçlerinde volatilite, stokastiklik ve kaotiklik konularında çalışmış olmak.

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Doçent

1

1

Süperkritik akışkan prosesleri ve bor minerallerinden borik asit üretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Planlama ve Tasarım

Doçent

3

1

Peyzaj planlama alanında çok kriterli karar verme metotlarından analitik hiyerarşi süreci konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Coğrafya

Türkiye Coğrafyası

Doçent

1

1

Mekansal nüfus analizi, yaşlılık ve iş gök üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Doçent

1

1

Bağışlama ve yakın ilişkiler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Açık teknik septorinoplasti ve adenoidektomi esnasında bakteriyemi olup olmadığı ile ilgili araştırmalar yapmış olmak, Foniatri alanında çalışmalar yapmış olmak, Rinoplasti ve paranazalsinuslerin cerrahisi ile ilgili yurtdışı deneyimi olmak. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası ve Eğiticilerin eğitimi sertifikası olmak. Baş-boyun ve tiroid cerrahisi ile otolojik cerrahide deneyimli olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Oküler travma, yüzey hastalıkları, oküloplastik cerrahi ve prematüre retinopatisi konularında deneyimli ve çalışmaları olmak, Melatonin, Amfenak ve hidrostatik basıncın oküler dokular, oksidatif stres ve apoptozise etkileri konularında çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

1

Kas-iskelet radyolojisi alanında çalışmaları olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Doçent

2

1

Romatoid Artritindentofasiyal yapılar, TME ve çiğneme kasları üzerine etkileri ile ilgili uluslararası çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

1

Muhasebe alanında çok kriterli karar verme tekniklerinin uygulanması üzerine çalışmaları olmak.

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler

Profesör

1

1

Engelliler ve kadın yaşlılığı konularında çalışma yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Doçent

1

1

Yakın kızılötesi yansıma spektroskopisi ile toprak özelliklerinin belirlenmesi ve kil mineralojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ORMAN FAKÜLTESİ

Orman Mühendisliği

Orman Botaniği

Profesör

1

1

Akdeniz bölgesinde flora, vejetasyon ve odun dışı orman ürünleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Orman Mühendisliği

Orman Botaniği

Profesör

1

1

Orman Patolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Orman Mühendisliği

Orman Ekonomisi

Profesör

1

1

Orman fidanlıklarında maliyet yönetimi ve korunan alanlar konularında çalışmalar yapmış olmak.

Orman Mühendisliği

Toprak İlmi ve Ekolojisi

Profesör

1

1

Ekolojik modelleme ve yetişme ortamı haritalaması üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Orman Mühendisliği

Orman İnşaatı Jeodezi ve Fotogrametri

Doçent

1

1

Uydu verileri ve coğrafi bilgi sistemi ile orman alanlarında değişim belirleme ve konumsal analizler konularında çalışmalar yapmış olmak.

Orman Mühendisliği

Toprak İlmi ve Ekolojisi

Doçent

1

1

Orman ağaç türlerinin verimlilik, dağılım ve bitki uçucu yağ-çevre ilişkileri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Orman Mühendisliği

Toprak İlmi ve Ekolojisi

Doçent

1

1

Akdeniz ekosistemlerinde orman yetişme ortamı sınıflandırması ve vejetasyon yapıları üzerine ekolojik çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri

Mantık

Doçent

1

1

Mantık alanında doçentliğini almış olmak.

ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Seracılık

Doçent

1

1

Böceklerin sürdürülebilir alan kullanımında biyolojik göterge olarak kullanılmaları ve böcek biyolojik çeşitliliği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

11922/1-1


Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan altı nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 25. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru formlarına özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, merkezi yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan dört nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Not:

1 - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

2 - Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

3 - Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'ndan sağlayabilirler.

6 - Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde" belirtilen şartları taşıma gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvurulan kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - Adaylar başvuru formuna. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına Üniversitemiz http://yalova.edu.tr/oui adresinden ulaşabilirler.

8 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi'ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.

9 - Tüm adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VE PROGRAMI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik Fakültesi

Polimer Mühendisliği

Polimer Mühendisliği ABD.

Profesör

1

l

Polimerlerin kalıplanması, birleştirilmesi konularında bilimsel ve akademik çalışmaları olmak ve bu konularda lisans veya lisans üstü seviyede ders vermiş olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon ABD

Profesör

1

l

Yönetim ve Organizasyon alanında Doçentliğini almış olmak.

"          "

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet ABD

Doçent

l

l

Sosyal, Beşeri ve İdari bilimler alanında Doçentliğini almış olmak. Yoksulluk, Sosyal Yardım, Sosyal Belediyecilik ve Sosyal Hizmet alanlarında çalışmaları bulunmak.

"         "

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Ticaret ve Finansman ABD

Doçent

2

1

Muhasebe bilimi alanında Doçentliğini almış olmak. Muhasebe ve Finans alanındı çalışmaları bulunmak.

11921/1-1