31 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29579

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: HATAY

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2014 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

ANKARA YİRMİİKİNCİ NOTERLİĞİ

789.551,03.- TL.

2

BAKIRKÖY DOKUZUNCU NOTERLİĞİ

1.539.441,75.- TL.

3

KARTAL ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

1.569.609,83.- TL.

4

ÜSKÜDAR ONİKİNCİ NOTERLİĞİ

1.057.901,50.- TL.

11820/1-1

—————

Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2014 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

ADIYAMAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

982.961,95.- TL.

2

ARDEŞEN NOTERLİĞİ

345.551,89.- TL.

3

KIRIKHAN İKİNCİ NOTERLİĞİ

275.934,27.- TL.

4

MARMARİS BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

264.706,88.- TL.

5

RİZE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

291.852,86.- TL.

6

TARSUS ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

396.702,55.- TL.

7

TAVAS NOTERLİĞİ

322.978,17.- TL.

8

ÜNYE BİRİNCİ NOTERLİĞİ

374.943,27.- TL.

11821/1-1

—————

Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

NOTERLİK İLİ

2014 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

ARAPGİR NOTERLİĞİ

MALATYA

44.645,57.- TL.

2

ÇALDIRAN NOTERLİĞİ

VAN

124.028,54.- TL.

3

GÜRÜN NOTERLİĞİ

SİVAS

103.614,00.- TL.

4

KARPUZLU NOTERLİĞİ

AYDIN

40.888,01.- TL.

5

KÜRE NOTERLİĞİ

KASTAMONU

43.034,70.- TL.

6

MUŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ

MUŞ

266.845,23.- TL.

7

OTLUKBELİ NOTERLİĞİ

ERZİNCAN

9.564,53.- TL.

8

YAPRAKLI NOTERLİĞİ

ÇANKIRI

16.616,07.- TL.

11822/1-1

—————

Aşağıda 2014 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Kartal Onbirinci Noterliği 01.03.2016 tarihinde, Gaziantep İkinci Noterliği 05.03.2016 tarihinde ve Kayseri Yedinci Noterliği 15.03.2016 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

   Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

GAZİANTEP İKİNCİ NOTERLİĞİ

1.177.399,51.-TL.

2

KARTAL ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ

985.945,98.-TL.

3

KAYSERİ YEDİNCİ NOTERLİĞİ

1.614.496,52.-TL.

11823/1-1

—————

Aşağıda 2014 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı noterliklerden ikinci sınıf sınıf Burdur Birinci Noterliği 13.03.2016 tarihinde ve Simav Noterliği 15.03.2016 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

   Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

BURDUR BİRİNCİ NOTERLİĞİ

494.826,60.-TL.

2

SİMAV NOTERLİĞİ

427.739,43.-TL.

11824/1-1


Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

TİKA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. GENEL

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdari Hizmetleri sınıfı 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda TİKA Uzman Yardımcısı alınacaktır. Müracaatlar 11 Ocak 2016 tarihinde başlayacak olup, 25 Ocak 2016 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın web sayfasından ilan edilecektir.

Giriş sınavı 08-15 Şubat 2016 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı GMK Bulvarı No:164 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

 

Grup No

Bölüm

Aday Sayısı

1

İnşaat Mühendisliği (1), Elektrik Mühendisliği (1), Elektronik Mühendisliği (1), Makine Mühendisliği (1), Bilgisayar Mühendisliği (1)

5

2

Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat (2), İşletme (2), Kamu Yönetimi (2), Uluslararası İlişkiler (2) ve Maliye (1) Bölümleri

9

3

Hukuk

1

 

II. GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır:

1) 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim dallarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) 01/01/2016 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. Bu şartları taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

4) Son başvuru tarihi itibariyle 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS):

a) Birinci grupta yer alanlar için KPSSP-3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

b) İkinci grupta yer alanlar için bölümlere göre aşağıdaki puan türlerinden en az 75 puan almış olmak.

 

Sıra No

Bölüm

Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

1

İktisat

1

KPSSP 22

2

İşletme

1

KPSSP 23

3

Maliye

1

KPSSP 24

4

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

2

KPSSP 30

5

Uluslararası İlişkiler

2

KPSSP 33

 

c) Üçüncü grupta yer alan bölümler için KPSSP-21 puan türünden en az 75 puan almış olmak.

5) 2014 ve 2015 yıllarında YDS sınavından İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca veya Rusça dillerinden birinden en az B düzeyinde puan almış olmak.

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

1) TİKA Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 11 Ocak 2016 tarihinde başlayıp, 25 Ocak 2016 günü mesai saati bitimine (saat 18.00) kadar yapılabilecektir.

2) Başvurular, elektronik ortamda http://www.tika.gov.tr web adresinde bulunan sınav linki veya doğrudan http://sinav.tika.gov.tr web adresinden istenen bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması ve istenen belgelerin başvuru tarihi bitimine kadar TİKA Başkanlığı (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) GMK Bulvarı No:164 Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta yolu ile iletilmesi ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

3) Başvuru için istenen belgeler:

a) Başkanlıktan veya www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu(http://sinav.tika.gov.tr)

b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),

c) KPSS sınav sonuç belgesi veya bilgisayar çıktısı,

d) YDS sınav sonuç belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı,

e) www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiş,

f) İki adet vesikalık fotoğraf,

g) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,

h) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,

i) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

4) Eksik belge ve/veya bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV. BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ

1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.

2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih ve saatleri http://www.tika.gov.tr web sitesinde ve TİKA Başkanlığı binası girişinde ilan edilecektir.

3) Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus cüzdanı veya pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Bu şartlarda olmayan nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilmeyecektir.) ile birlikte hazır bulunacaklardır.

V. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

2) Sözlü sınav, adaylar;

a. Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi ve Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konulardaki bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d. Genel yetenek ve genel kültürü,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

VI. DEĞERLENDİRME VE İLAN

1) Başarı puanı adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanına ve KPSS puanına bakılır, puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

2) Giriş sınavı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca kazanan adayların adreslerine de tebliğ edilir.

3) Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.

4) Yarışma sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

5) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta veya ilanda belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekir.

6) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen veya ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

7) Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VII. BİLGİ ALMA

Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 0 (312) 939 7750 numaralı telefonlarından, 0 (312) 939 77 51 no’lu faks ve/veya sinav@tika.gov.tr e-posta adresine yazılarak alınabilir.

11890/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_02.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_04.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_07.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_08.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_10.jpg


Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör alınacaktır.

Profesör kadrosuna daimi statüye göre atama yapılacak olup, adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

- Doktora ve doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

- Özgeçmiş

- Başlıca araştırma eserinin belirtildiği yayın listesi.

- TC Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim - öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri. (Adaylar 6 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVAN

ADET

AÇIKLAMALAR

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ

Yeniçağ Tarihi ABD

Profesör

1

18. Yüzyıl Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi ve Ankara Tarihi üzerine çalışmaları olmak.

11825/1-1


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör ve yardımcı doçent alınacaktır.

Adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Yardımcı doçent kadrosuna müracaat edecek adayların, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

Adaylar, dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan profesörler 6 ve yardımcı doçentler 4 takım dosyayı ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1 - Dilekçe

2 - Özgeçmiş (ÜAK formatında hazırlanmış)

3 - Bilimsel çalışma ve yayınlarından profesör kadrosu için 6 takım; yardımcı doçent kadrosu başvuruları için 4 takım dosya

4 - Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)

5 - Yabancı dil belgesi (onaylı)

6 - 1 adet fotoğraf

7 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

* Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

NOT: Şahsen başvurularda istenen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular ile postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus - ANKARA

Tel: (312) 596 47 00 - 596 44 53

 

BİRİMİ

UNVANI

SAYI

DERECE

ARANAN NİTELİKLER

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

1

Türk Dış Politikası ve Ortadoğu’daki İslami Hareketler alanında çalışmaları bulunmak.

Ekonomi

Yrd. Doç.

1

4

Bilgi Ekonomisi ve Kurumsal Ekonomi alanlarında çalışmaları bulunmak.

Siyaset Bilimi

Yrd. Doç.

1

3

Türkiye’de Merkez Sağ Politikaları ve İnsan Hakları alanında çalışmaları bulunmak.

Siyaset Bilimi

Yrd. Doç.

1

5

Karşılaştırmalı Kadın Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet ve Çatışma ve Demokrasi alanında çalışmaları bulunmak.

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAK.

Felsefe

Profesör

1

1

Tarih Felsefesi, Varoluşçuluk, Ateizm Ahlakı ve Din Felsefesi alanlarında çalışmaları bulunmak.

11870/1-1


Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI (DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adayların ilgili Fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

DOÇENT

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT:

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmişini, 4 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. İlgili birimlerce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelendirmek.

Yardımcı doçentlik dil sınavı tarihi, dosyaların incelenmesinden sonra, Üniversitemizin www.erzurum.edu.tr web sitesinde duyurulacaktır.

Müracaatlar 31/12/2015 - 14/01/2016 tarihleri arası mesai saati bitimine kadar alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BAŞVURU KOŞULU

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Doçent

1

2

Yeni Türk Edebiyatı alanında doçent unvanı almış olmak

TARİH

Yrd. Doç.

1

3

Ortaçağ tarihi bilim dalında doktorasını tamamlamış olmak

11869/1-1


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde  (2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

4 - İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

 

BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

İSTENİLEN NİTELİKLER

ADET

DERECE

ADET

DERECE

Fen - Edebiyat Fak.

Fizik Müh. Abd

 

 

1

1

Kalkoprit ince filmler ve nano-yapılı güneş hücreleri alanlarında çalışmaları olmak

Fen - Edebiyat Fak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

 

1

1

Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında Doçentlik almış ve kanser ve metabolizma genetiği konularında çalışmaları olmak

İnşaat Fak.

Geomatik Müh. Abd

1

1

 

 

Harita Mühendisliği doçenti olup, yerkabuğu haraketlerinin jeodezik analizi ve kentsel dönüşüm alanlarında çalışmaları olmak

İnşaat Fak.

Geomatik Müh. Abd

1

1

 

 

Uzaktan algılama yöntemleriyle tarım, çevre ve afet alanlarında kullanımı, arazi örtüsü/kullanımı belirlenmesi konularında çalışmaları olmak

İnşaat Fak.

İnşaat Müh. Abd

 

 

1

1

Çimentolu ince kompozitlerin üretimi ve teknolojileri alanında çalışmaları olmak

İnşaat Fak.

İnşaat Müh. Abd

 

 

1

1

Deprem ve patlama etkisindeki açık deniz yapılarının tasarımı alanında çalışmaları olmak

Kimya-Metalurji Fak.

Kimya Müh. Abd

 

 

1

1

Termal enerji depolama malzemeleri konusunda çalışmaları olmak

Maden Fak

Jeoloji Müh. Abd

1

1

 

 

Jeokimya, hidrojeokimya ve biyojeokimya konularında çalışmalar yapmış olmak

Maden Fak

Jeoloji Müh. Abd

1

1

 

 

Aktif Tektonik ve Radar İnterferometrisi konularında çalışmalar yapmış olmak

TOPLAM

4

 

5

 

 

11805/1-1


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyesine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Esaslarına göre alınacak öğretim üyesi kadro ilanlarına ait başvuru belgeleri www.msgsu.edu.tr internet adresinin personel/ilgili mevzuat kısmında yer almaktadır.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM/ ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Felsefe Tarihi

Prof.

1

Siyaset Bilimi ve Felsefesi ve Varlık Felsefesi alanlarında uzman, özellikle Aristoteles ve Heidegger Felsefesi üzerine çalışmış ve yayın yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ANABİLİM/ ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Resim

Prof.

1

Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri Resim Bölümü Halı Uygulama Atölyesinde en az 5 yıl öğretim üyesi olarak deneyim sahibi olmak.

Temel Sanat Eğitimi

Prof.

1

Lisans ve Lisansüstü Programların Resim Bölümünden mezun olmak, Temel Sanat-Tasarım ve Temel Çizim derslerinde en az 5 yıl tecrübeli olmak, Bilgisayar Destekli Tasarım derslerini verebilecek yetkinlikte ve en az 5 yıl tecrübeli olmak.

Heykel

Doç.

1

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Heykel Bölümlerinde Öğretim Üyesi olarak görev yapmış olmak, Metal Heykel konusunda deneyimli olmak, Heykel Teknolojisi konusunda ders vermiş olma deneyimi bulunmak, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik tezlerini Heykel Bölümlerinde yapmış olmak.

Son Başvuru Tarihi: 08.01.2016

11889/1-1


Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: HATAY

Üniversitemiz Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük: 0 326 221 33 17 - 18

 

BİRİMİ / BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

ADET

NİTELİKLERİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İKTİSAT TEORİSİ

DOÇENT

1

1

Döviz Kuru konularında çalışmış olmak

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

DOÇENT

2

1

Kranial ateşli silah yaralanmala cerrahisi alanında çalışmış olmak

KALP DAMAR CERRAHİSİ

DOÇENT

2

1

Aort damar hastalıklarının endovasküler tedavisi alanında çalışmış olmak

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

DOÇENT

1

1

Doğum indüksiyonu konusunda çalışmış olmak ve Tüp bebek sertifikasyonuna sahip olmak

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

DOÇENT

1

1

Endometriosis ve Overlerde deneysel çalışma yapmış olmak

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Allerjik Rinitte Enfeksiyonların etkileri alanında çalışmış olmak

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Tonsillektoma ameliyatla sonrası takibi konusunda çalışmış olmak

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

DOÇENT

1

1

Omurga cerrahisi konusunda deneyimli olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

AİLE HEKİMLİĞİ

DOÇENT

1

1

Hemoglobinopatiler konusunda deneyimli olmak

KARDİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

k hücre ile ilgili yurt dışı çalışması ve tecrübesi bulunmak

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

FİZYOLO

DOÇENT

2

1

Tıpta uzmanlık ve deneysel epilepsi modellerinde çalışş olmak

TIBBİ BİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Prostat kanserinde gen mutasyonları konusunda çalışmaları olmak

11747/1-1


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  :  31.12.2015

Son Başvuru Tarihi    :  14.01.2016

Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör Kadrosu İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora) ve Doçentlik Belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent Kadroları İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora, yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

Notlar

1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve saat daha sonra www.tunceli.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başvuru Adresi ve iletişim

Tunceli Üniversitesi

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel: 0 428 213 17 94

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı/Program

Unvan

Adet

Drc

İlan Şartı

Tunceli Meslek Yüksekokulu / Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

 

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Su Ürünleri Temel Bilimleri alanından almış olmak.

Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırma Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

İnsani Yardım Lojistiği alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği

Yapı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Yapıların Statik ve Dinamik Yükleri Etkisindeki Doğrusal Olmayan Davranışların İncelenmesi konusunda Doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği

Mekanik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Betonarme Çerçeveli Dolgu Duvarların Sismik Davranışının Araştırılması konusunda Doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

4

17. Yüzyılda sergüzeşt-name alanında çalışmalar yapmış olmak.

11792/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 üncü maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi               :  31.12.2015

Başvuru Tarihi           :  31.12.2015

Son Başvuru Tarihi    :  14.01.2016

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTLARI

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Alanında uzmanlığını almış olup, KOAH hastalarında kardiyak komorbiditeler üzerine çalışması olmak.

11835/1-1


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Fakülte bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 15.01.2016 tarihine kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:

Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Acıbadem Zeamet Sok. No: 21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Acıbadem Zeamet Sok. No: 21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı Acıbadem Zeamet Sok. No: 21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/PROGRAM

ÖĞRETİM ÜYESİ

ALANI

EK AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

1

Uluslararası İlişkiler Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Yrd. Doç. Dr.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

1

Yazılım veya Bilişim Sistemleri Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Yrd. Doç. Dr.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

1

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

11868/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

TIP FAK.

Profesör

Göğüs Hastalıkları

1

1

Uykuda solunum bozukluklarının kardiyovasküler sisteme olan etkileri konusunda araştırmalar yapmış olmak.

Doçent

Nöroloji

1

1

-

EĞİTİM FAK.

Profesör

Eğitim Programları ve Öğretim

1

1

-

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük İdari Birimler Binası Yozgat / Tel:03542421085

11806/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, Doçent kadroları için 25. Madde, Profesör kadroları için 26.maddesi hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. (Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların yetkili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Üroloji ana bilim dalında profesör kadrosuna başvuracak adayların; prostat kanseri ve stokinler konusunda araştırma ve yayın ve üriner sistem taşları konusunda klinik ve deneysel çalışmaları olması tercih sebebidir. Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yurtdışından alınmış olan diplomaların yetkili makamlarca denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Üroloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Doçent

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Doçent

1

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Profesör

1

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü

Profesör

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sanat (Tasarım) Yönetimi Bölümü

Doçent

1

11826/1-1


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır) yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi

Doçent Dr.

1

1

Sahne Korkusu Üzerine Çalışması Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Anorganik Kimya

Profesör Dr.

1

1

Paladasiklik Komplekslerin Sentezi ve Katalitik Özellikleri Konusunda Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyokimya

Doçent Dr.

1

1

Enzim İmmobilize Mikromotorların Hazırlanması Konusunda Çalışması Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji

Doçent Dr.

1

1

Bakteriyal Selüloz Konusunda Çalışmaları Olmak.

Veteriner Fakültesi

İç Hastalıkları

Profesör Dr.

1

1

Kedilerde Haemoplasmesis Konusunda Çalışmaları Olmak.

11815/1-1


Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi” nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Başvuru Tarihleri: 31 Aralık 2015 - 02 Şubat 2016

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI / PROGRAMI

UNVANI

DERECE

AÇIKLAMA

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

KÜTÜPHANECİLİK

PROFESÖR

1

Bilgi okuryazarlığı ve Üniversite Kütüphaneleri ile ilgili çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ

DOÇENT

1

Fahrettin er-Razi ve Pozitif Bilimler üzerine çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK

YARDIMCI DOÇENT

3

Dil Felsefesi, Mantık ve Frege üzerine çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

FELSEFE TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1

Edmund Burke üzerine Doktora çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

5

İlgili alanda çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

SOSYAL PSİKOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

3

Mesleklere karşı tutumların ölçülmesi üzerine çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

İlgili alanda çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

YARDIMCI DOÇENT

5

İlköğretimde Öğrenci motivasyonu değerlendirilmesi üzerine çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

BİLGİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

3

İlgili alanda çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

ARŞİVCİLİK

YARDIMCI DOÇENT

3

Yeniçağ Tarihi ABD ile ilgili çalışmaları olanlarda başvurabilirler.

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

GEOMETRİ

DOÇENT

1

Sprial Vektör alanları konusunda doktora yapmış olmak, point-line smaran dache eğrileri, slant helis üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

GEOMETRİ

DOÇENT

1

Riemannian Manifoldlarında Eikonal Helis Eğrileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

ZOOLOJİ

DOÇENT

1

Akrep venomları, antirenom üretimi ve laboratuvar hayvanı üretimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

KİMYA

FİZİKOKİMYA

DOÇENT

1

Sıvı membran ve solvent ekstraksiyon prosesleri ile metal giderimi veya geri kazanımı konularında çalışmalar yapmış olmak..

FEN FAKÜLTESİ

KİMYA

FİZİKOKİMYA

DOÇENT

3

Yağ asidi ötektik karışımları ve enerji depolayıcı yapı malzemelerinin üretimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TEMEL SANAT BİLİMLERİ

 

YARDIMCI DOÇENT

1

Osmanlı Gemilerindeki Ağaç süslemeleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

BANKACILIK

YARDIMCI DOÇENT

3

Bankacılık Anabilim Dalı veya İşletme Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, denetim kalitesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

BANKACILIK

YARDIMCI DOÇENT

3

Bankacılık Anabilim Dalı veya İktisat Anabilim Dalı veya İşletme Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, Bankacılık ve Finans alanı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT

YARDIMCI DOÇENT

3

İktisat Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, inovasyon ve Hollanda hastalığı konularında çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

YARDIMCI DOÇENT

3

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Anabilim Dalı veya İktisat Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

ORMAN FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM

DOÇENT

1

Kentsel Yeşil Alanlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

TOPRAK İLMİ VE EKOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

3

Orman Mühendisliği Bölümü Mezun olmak, Doktorasını Çölleşme konusunda yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

 

YARDIMCI DOÇENT

5

Halk Sağlığı Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

 

YARDIMCI DOÇENT

2

Özel Eğitim Alanında Doktora Yapmış Olmak.(İşitme Engelli Okuyucuların Biçim Sözdizimsel Farkındalık Becerileri Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.)

YAPRAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM

TARLA BİTKİLERİ

YARDIMCI DOÇENT

3

Buğday Bitkisinde Kuraklık ve Yüksek sıcaklık toleransının moleküler mekanizması üzerinde çalışmalar yapmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA BİLİMLERİ

DOÇENT

1

Et ve et ürünleri işleme teknolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

11776/1-1


Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara ve ilgili yönetmelikte aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihi itibari ile onbeş gündür (31.12.2015-14.01.2016) Profesör ve Doçent başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, diğer başvurular ilgili birimlere şahsen yapılacaktır.

2 - Yardımcı doçent adayları yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır.

3 - Adayların atanabilmeleri için; ilan edilen kadronun bölümüne/programına/anabilim dalına uygun alandan mezun olmaları ve ilan edilen derecelere atanabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.

4 - Adaylar; dilekçelerine ekleyecekleri öğrenim belgelerini, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, aday etkinlik puan listelerini, yabancı dil sınav belgesini (yardımcı doçent adayları için) kapsayan dosyalarını (yardımcı doçent ve doçent adayları dört takım, profesör adayları altı takım) 1 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte teslim edeceklerdir.

5 - Yardımcı Doçent adaylarının öğrenim belgelerini noterlere ya da aslını getirmek kaydıyla başvurdukları birimlerin amirlerine, profesör ve doçent adaylarının ise Personel Daire Başkanlığına onaylatması gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd Doç

4

1

Alanında doktora yapmış olmak ve ana dili edinimi konusunda çalışmış olmak

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Yrd Doç

4

1

İngilizce öğretimi ve hazırlık sınıfları konusunda çalışmış olmak

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd Doç

3

1

Korozyon kavramalarının çevre bilinci üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Çocuk romanları konusunda çalışmış olmak

Eski Türk Edebiyatı

Yrd Doç

5

1

17.yy.Klasik Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak

Tarih

Yakın Çağ Tarihi

Yrd Doç

5

1

Yakınçağda Karadeniz Bölgesinde kentleşme ve sağlık alanında çalışmış olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Doçent

1

1

İktisadi gelişme ve uluslararası iktisat alanında çalışmış olmak

İşletme

Yrd Doç

2

1

Tüketici davranışları konusunda çalışmış olmak

Sağlık Yönetimi

Yrd Doç

4

1

Yönetişim ve rekreasyon konusunda çalışmış olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Yrd Doç

3

1

Cahiliye dönemi arap dili ve belagatının hadisleri anlamaya etkisi konusunda çalışmış olmak

İslam Tarihi ve Sanatları

Siyeri Nebi ve İslam Tarihi

Yrd Doç

3

1

Alanında doktora yapmış olmak

Felsefe ve Din Bilimleri

Yrd Doç

5

1

İslam ahlak ve siyaset düşüncesi alanında çalışmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Biyomedikal Mühendisliği

Doçent

1

1

Sonlu elemanlar yöntemiyle biyomekanik alanında çalışmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

Yrd Doç

5

1

Tedarik zincirinde e-öğrenme sistemlerinin performans ölçümleri konusunda çalışmış olmak

Çevre Mühendisliği

Yrd Doç

4

1

Biyoremediyasyon ve Fitoremediyasyon alanında çalışmış olmak

ORMAN FAKÜLTESİ

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yrd Doç

3

1

Herpetoloji ve Ornitoloji konularında lisansüstü tez çalışmaları yapmış olmak

SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Görsel İletişim Tasarımı

Yrd Doç

3

1

Grafik Tasarım alanında sanatta yeterlik yapmış olmak ve illüstrasyon konusunda çalışmış olmak

Temel Sanat Bilimleri

Yrd Doç

3

1

Resim alanında sanatta yeterlik yapmış olmak ve holografi konusunda çalışmış olmak

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Polimer Mühendisliği

Doçent

1

1

Polimerik-Schiff bazları üzerine biyokataliz çalışmalar yapmış olmak

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Yrd Doç

1

1

Güç sistemlerinin planlanması ve optimizasyon konusunda çalışmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Hyaluronik asidin diz içindeki yapılara etkileri konusunda çalışmış olmak

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Çocuklarda rejyonel anestezi uygulamaları konusunda çalışmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Blimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd Doç

3

1

Mitral kapak onarımlarında rezeksiyon tekniği üzerine çalışmış olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd Doç

3

1

İVF sikluslarında long luteal agonist tedavisi konusunda çalışmış olmak

Temel Tıp Blimleri

Tıbbi Biyokimya

Yrd Doç

3

1

Kök hücre üzerine çalışmış olmak ve veteriner hekim olmak

Dahili Tıp Blimleri

Nükleer Tıp

Yrd Doç

4

1

Myokard perfüzyon sintigrafisi ile ilgili çalışmış olmak

Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. ve Has.

Yrd Doç

4

1

Ergenlerde depresyon, intihar davranışı, kimlik bocalaması ve duygusal özerklik konusunda çalışmış olmak

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bahçe Bitkileri

Yrd Doç

3

1

Alanında doktora yapmış, sert kabuklu ve sub tropik meyvelerin ıslahları ve adaptasyonları konusunda çalışmış olmak

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Spor Yöneticiliği

Yrd.Doç

5

1

Düzce ili sportif rekreasyon alanı ile ilgili çalışmış olmak

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Hemşirelik

Yrd.Doç

4

1

Doktorasını Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak

Hemşirelik

Yrd.Doç

5

1

Doktorasını Hemşirelikte Yönetim alanında yapmış olmak

11782/1-1


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

6 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ÜNVANI=========>>

PROFESÖR

DOÇENT

YRD.DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC.ADET

DRC.ADET

DRC.ADET

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

1-1

Türk Dili alanında doçent olmak.

Resim-İş Eğitimi

1-2

Uygulamalı sanatların herhangi birinde veya Sanat eğitiminde doktora yapmış olmak.

Fen Fakültesi

İstatistiksel Bilgi Sistemleri

1-1

İstatistik alanında doktora yapmış olmak. Biyoistatistik alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Tarihi

1-1

Yakınçağ tarihi alanında doçent olmak.

Çalışma Ekon.ve Endüstri İlişkileri

4-1

Alanında doktora yapmış olmak.

Sosyal Hizmetler Bölümü

4-1

Yoksulluk konusunda doktora yapmış olmak

İletişim Fakültesi

Basın Ekonomisi ve İşletmesi

5-1

İletişim Fakültesi lisans mezunu olmak. Gazetecilik alanında doktora yapmış olmak. Kamu diplomasisi alanında çalışma yapmış olmak.

Görsel İletişim Tasarımı

1-1

İletişim Fakültesi  radyo-televizyon-sinema bölümü lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapmış olmak. Sinema ve iletişim bilimleri alanında çalışmaları olmak.

Görsel İletişim Tasarımı

3-1

Güzel sanatlar eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olmak. Görsel iletişim tasarımı alanında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Tasavvuf

1-1

Tasavvuf alanında doçent olmak.

Türk İslam Edebiyatı

4-1

Türk İslam edebiyatında yüksek lisans yapmış olmak. Eski Türk edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Kur'anı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

1-1

Tefsir alanında doktora yapmış olmak. Kıraat konusunda çalışmış olmak.

Din Eğitimi

2-1

Yüksek lisans ve doktorasını Din eğitimi alanında yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

1-1

Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent olmak.

Mineraloji Petrografi

1-1

Mineraloji Petrografi alanında doçent olmak.

Termodinamik

1-1

Makine Mühendisliği bilim alanında doçent olmak. Güneş enerjili kurutma sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

Endüstri Mühendisliği Bölümü

1-1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Yazılım Mühendisliği Bölümü

1-1

Akıllı araçlar ve güvenli sürüş sistemleri yazılımları konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

1-1

Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak. Sağlık Bilimleri (Tıp) Biyokimya alanında doçent olmak.

Hemşirelik Bölümü

3-1

Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak. Farmakokinetik konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon Bölümü

1-1

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında doçent olmak.

Teknoloji Fakültesi

Üretim Metalurjisi

1-1

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında doçent olmak.

Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

1-1

Histoloji-Embriyoloji alanında doçent olmak.

Biykimya

1-1

Biyokimya ve Klinik Biyokimya alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak. Biyokimya alanında doçent olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1-1

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2-1

Çocuk gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Yetiştiricilik

1-1

Su Ürünleri (yetiştiricilik) alanında doçent olmak.

Sivil Havacılık YO

Uçak Elektrik- Elektronik Bölümü

1-1

Elektrik-Elektronik mühendisliği mezunu olmak. Elektrik makineleri alanında moment kontrolü konusunda doktora yapmış olmak.

Keban MYO

Su Ürünleri Programı

1-1

Su Ürünleri (yetiştiricilik) alanında doçent olmak.

Teknik Bilimler MYO

Makine Programı

1-1

Metalurji ve malzeme mühendisliği alanında doçent olmak.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi MYO

Elektronik Teknolojisi Programı

1-1

Sosyal ağlar ve veri madenciliği konusunda çalışmaları olmak.

Elektronik Teknolojisi Programı

1-1

Elektrik makineleri ve çok modaliteli görüntülerde görüntü işleme konularında çalışmaları olmak.

TOPLAM

5

10

18

11801/1-1

—————

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

3 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 30 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ÜNVANI=========>>

PROFESÖR

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

DRC. ADET

Eğitim Fakültesi

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

1-1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doçent olmak.

Teknoloji Fakültesi

Hidrolik

1-1

Yapı teknolojileri eğitimi alanında doçent olmak. Hidrolik ve su yapıları alanında çalışmaları olmak.

Yazılım Mühendisliği Bölümü

1-1

Bilgi güvenliği ve kriptoloji alanlarında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Nöroşirürji

1-1

Nöroşirürji alanında doçent olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1-1

Çocuk Allerji-İmmünoloji yan dal uzmanı olmak.

Mimarlık Fakültesi

Restorasyon

2-1

Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak. Yapılarda ekoloji ve sürdürülebilirlik konularında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji

1-1

Periodontolojide doktora veya uzmanlık yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden eğitimi ve Spor Eğitimi

1-1

Beden eğitimi ve Spor Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Karma eğitim ve iletişim alanlarında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

3-1

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya Halk sağlığı alanlarında doktora yapmış olmak.

TOPLAM

4

5

11832/1-1


Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Başvuranların 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

KURULUŞ

BÖLÜM

ANABİLİMDALI

KADRO UNVANI

KADRO DERECESİ

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

PROSES VE REAKTÖR TASARIMI

DOÇENT

1

1

Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik konularında araştırmaları olmak, Teknoloji Transferi alanında tecrübeli olmak.

11873/1-1


Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

DUYURULUR

İLAN TARİHİ                                   :  31.12.2015

SON BAŞVURU TARİHİ                :  15.01.2016

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen özellikleri taşıması ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

3 - 2 adet vesikalık fotoğraf

4 - Nüfus cüzdanı örneği

5 - Doçentlik Belgesi

6 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ile birlikte 6 adet CD veya taşınabilir bellek.

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Yayın listesi

3 - 2 adet vesikalık fotoğraf

4 - Nüfus cüzdanı örneği

5 - Doçentlik belgesi

6 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi/dökümü

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte 4 adet CD veya tanışabilir bellek.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

7 - Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

8 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte 4 adet CD veya taşınabilir bellek.

NOTLAR

1 - Aynı alanda yapılan başvurularda tercih edilme sırası profesör, doçent ve yardımcı doçent şeklinde olacaktır.

2 - Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3 - İlanımıza www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Müdürlüğü

Türkkuşu Kampüsü

Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11 06790 Etimesgut/ANKARA

Tel: 444 84 58   Faks: (0 312) 342 84 60

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

ADET

UNVAN

AÇIKLAMA

HAVA ULAŞTIRMA FAKÜLTESİ

Pilotaj

(İngilizce)

2

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

• Uçak Mühendisliği veya Havacılık Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans veya yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Uçak Mühendisliği

(İngilizce)

2

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

• Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak,

• Asgari beş farklı yayımlanmış SCI makalesi bulunmak,

• Asgari üç yıl yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde ders verme tecrübesine sahip olmak.

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Uzay Mühendisliği

(İngilizce)

2

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

• Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Malzeme/Seramik Mühendisliği alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak,

• Asgari beş farklı yayımlanmış SCI makalesi bulunmak,

• Asgari üç yıl yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde ders verme tecrübesine sahip olmak.

1

Doç. Dr.

• Uzay Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak,

• Asgari beş farklı yayımlanmış SCI makalesi bulunmak,

• Asgari üç yıl yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde ders verme tecrübesine sahip olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

İşletme

(İngilizce)

1

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

• Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

• Tercihen yabancı dilde eğitim verilen bir yükseköğretim kurumunda lisans veya lisansüstü düzeyde ders vermiş olmak.

İşletme

(Türkçe)

1

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

• Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

• Tercihen yabancı dilde eğitim verilen bir yükseköğretim kurumunda lisans veya lisansüstü düzeyde ders vermiş olmak.

2

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

• İşletme Fakültesi mezunu olmak,

• İşletme alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak,

• Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış akademik çalışmaları bulunmak,

• Tercihen yükseköğretim kurumlarında lisans veya lisansüstü düzeyde ders vermiş olmak.

Uluslararası Ticaret ve Finans

(İngilizce)

1

Yrd. Doç. Dr.