29 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29577

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Edirne İli, Merkez İlçesi, E17D07B4C pafta, 2436 ada, 2 parsel üzerindeki 818492 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Deta Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Reha GÜLER (Denetçi No: 17355, Oda Sicil No: 13985) tarafından, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 2015/509 esasına kayden Bakanlığımız ve Edirne Valiliği aleyhine açılan davada, 13.11.2015 tarihli ve E.2015/509-K.2015/1769 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Reha GÜLER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 23.12.2015 tarihli ve 34319 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11723/1-1

—————

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 37746 ada, 19 parsel üzerindeki 803042 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 35 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Modül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Okay Can VURAL tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 18.11.2015 tarih ve E.2015/925-K.2015/1690 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Okay Can VURAL (Oda Sicil No: 65818) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 21.12.2015 tarihli ve 34010 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11722/1/1-1

—————

Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya (mülga Cikcilli) Belediyesi, 470 ada, 02 parsel üzerindeki 784794 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi İsmet EREN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 12.11.2015 tarihli ve E.2015/1557-K.2015/1663 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Makine Mühendisi İsmet EREN (Denetçi No: 9675, Oda Sicil No: 36864) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 23.12.2015 tarihli ve 34312 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11722/2/1-1

—————

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 33-1 pafta, 981 ada, 20 parsel üzerindeki 929092 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 76 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Onur BERK tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 12.11.2015 tarih ve E.2015/1319-K.2015/1665 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden,11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Onur BERK (Denetçi No: 20205, Oda Sicil No: 50932) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 23.12.2015 tarihli ve 34314 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11722/3/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555824 YİBF nolu (C Blok) inşaatın denetimini üstlenen Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Safinaz KUZUCU (Denetçi No: 7705, Oda Sicil No: 32720) tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2015/566 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 18.11.2015 tarihli ve E.2015/566-K.2015/2372 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Safinaz KUZUCU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 22.12.2015 tarihli ve 34129 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11721/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

1 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Genel İdare Hizmetleri Sınıfının 8 inci dereceli kadrolarında görevlendirilmek üzere,

- 23 Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosu için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı giriş sınavı yapılacaktır.

İlgili KPSS puanı başarı sırasına göre tabloda belirtilen bölümlere ayrılan kontenjanların 10 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır.

 

Sıra No

Bölüm

Kontenjan Sayısı

KPSS Puan Türü

1

Bilgisayar Mühendisliği

15

KPSS P5

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

2

KPSS P5

3

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

2

KPSS P5

4

Matematik

2

KPSS P5

5

İstatistik

2

KPSS P25

TOPLAM

23

 

2 - Sınava katılacak adaylarda aranılan şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini müracaatları sırasında kurumsal internet sitesinden ulaşacakları iş talep formlarına jpeg formatında eklemeleri gerekmektedir.)

c) 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

ç) Son başvuru tarihinde geçerli olmak kaydıyla, Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinin birinden YDS’den en az (C) seviyesinde belgeye veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. 

d) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1981 tarihinden daha sonra doğanlar başvurabilir.)

e) Erkek adayların askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

3 - Sınav konuları:

Yazılı Sınav Konuları:

a) Adayın mezun olduğu bölüme ilişkin alan bilgisi (Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Matematik ve İstatistik Bölümü)

b) Yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca)

Alan bilgisi bölümünün ağırlık puanı %65, Yabancı dil bölümünün ağırlık puanı %35’tir.

Sözlü Sınav:

Adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir.

4 - Değerlendirme yöntemi:

Yazılı sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için, her bölümden 60 tam puandan az almamak şartıyla iki bölümün ağırlıklı ortalamasının en az 70 tam puan olması gerekir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturur.

5 - Sınav başvuru tarihi ve şekli:

Sınav başvuruları 11.01.2016 - 20.01.2016 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.gtb.gov.tr) yapılacaktır.

6 - Sınav giriş belgeleri:

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini 22 - 26.02.2016 tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığı’ndan veya sınav sabahı sınav yerinden elden alacaklardır.

7 - Sınav tarihi ve yeri:

Yazılı sınav 28.02.2016 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.

8 - Diğer Hususlar:

Giriş sınavını kazananlardan, sınav başvurusunu gerçeğe aykırı yaptıkları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

11731/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Atasev Atatürk Sanat Sağlık Eğitim ve Ekin Vakfı, Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/10/2015 tarihinde kesinleşen, 08/05/2015 tarihli tashih şerhli 20/04/2015 tarih ve E:2014/578, K:2015/217 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11719/1-1


İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (70) adet İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca İl Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile İl Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav başvurularının alınması ve yazılı sınav, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezine yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3 - ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP31, KPSSP35, KPSSP48, KPSSP112, KPSSP113 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

4 - 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (01.01.1981 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

II - SINAV BAŞVURUSU

1 - Giriş Sınavı başvuruları Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından (aday.ankara.edu.tr) internet adresinden alınacaktır. Giriş Sınavı başvuruları 04 Ocak 2016 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp 08 Ocak 2016 Cuma günü saat 17:00’de sona erecektir.

2 - Sınava başvuracak adaylar başvuru tarihlerinde sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 60.00 TL (Altmış Türk Lirası) sınav ücretini kayıt sırasında Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (aday.ankara.edu.tr) adresinde sanal pos üzerinden kredi kartı ile ödeyeceklerdir.

3 - Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıklar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

4 - Sınav ücreti yatırdığı halde İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına giremediği için yazılı sınava çağrılamayan başvuru sahiplerinin sınav ücretleri Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından geri ödenecektir.

5 - Ancak başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir.

III - SÖZLÜ SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş sınavına katıldıktan sonra sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki belgeleri sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe teslim ederler.

a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) Üç adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

ç) T.C. kimlik numarası beyanı,

d) Özgeçmiş.

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.

IV - ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Genel Müdürlüğümüz İl Göç Uzman Yardımcısı alınacak fakülteler, kadro adedi, yazılı sınava çağırılacak aday sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Mezun Olunan Fakülte

Kadro Adedi

Yazılı Sınava Çağırılacak Aday Sayısı

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak,

70

1400

TOPLAM

70

1400

 

V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1 - Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

2 - Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 80’i lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 20’si Genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden oluşmaktadır.

3 - Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün il göç uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:

A- Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin sınav konuları;

Yabancılar hukuku, 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.

B- Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları;

Mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar, kamu maliyesi, maliye politikası, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), uluslararası hukuk, insan hakları, yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar.

VI - SINAV TARİHİ VE YERİ

1- Giriş Sınavı yazılı bölümü 31 Ocak 2016 (Pazar günü) tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10.00’da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır.

2 - Sınava başvuran adaylar için Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 22 Ocak 2016 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezinin (aday.ankara.edu.tr) internet adresinden edinecektir.

3 - Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir.

4 - Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

VII - YAZILI SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZ

Yazılı sınav sonuçları Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezinin (aday.ankara.edu.tr) internet adresinden öğrenilecektir. Yazılı sınavda 70 ve daha yukarı puan alanlardan sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle /ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında ilan edilecektir.

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki TR120001002532699103995001 IBAN nolu hesabına 20.00 TL (Yirmi Türk Lirası) itiraz ücreti elden yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak yapacaklardır. Şube dışında ATM veya internet yoluyla yatırılan ücretler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgiliye tebliğ edilir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

VIII - YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş puan almaları gerekmektedir.

IX - GİRİŞ SINAVI SONUCU

Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

Giriş sınavı sonuçları Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.

Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla 7 (yedi) gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinden yapılacaktır.

X - ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER

Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.

b) Dört adet vesikalık fotoğraf.

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.

d) Mal bildirimi.

e) Kamu etik sözleşmesi.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres   :  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4

                 06370 Yenimahalle /ANKARA

Tel        :  0312 422 08 26-27-29

Fax       :  0312 422 09 00

11712/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ŞABLONNN_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ŞABLONNN_Sayfa_02.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ŞABLONNN_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ŞABLONNN_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ŞABLONNN_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ŞABLONNN_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ŞABLONNN_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ŞABLONNN_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ŞABLONNN_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ŞABLONNN_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ŞABLONNN_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ŞABLONNN_Sayfa_12.jpg


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

43120 ada 11 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11724/1-1

—————

43107 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11725/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 04/11/2015 tarih ve 571 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 27/11/2015 tarih ve 2447 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 46879 ada 3 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi" 29/12/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11713/1-1


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlana başvuracakların ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15.01.2016 tarihine kadar İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklara şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner sok. No: 1 Avcılar/ İstanbul - Tel: 0 212 422 70 00

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ALANI

KADRO SAYISI

UNVAN

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd. Doç - Doçent Profesör

 

 

 

 

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ALANI

KADRO SAYISI

UNVAN

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd. Doç - Doçent Profesör

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd. Doç - Doçent Profesör

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd. Doç - Doçent Profesör

 

 

 

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

ALANI

KADRO SAYISI

UNVAN

Makine Mühendisliği Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd. Doç - Doçent Profesör

 

 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

ALANI

KADRO SAYISI

UNVAN

Ergoterapi Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd. Doç - Doçent Profesör

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

ALANI

KADRO SAYISI

UNVAN

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)*

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd. Doç - Doçent Profesör

 

(*): 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim - Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim - Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

11726/1-1


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya Profesör alınacaktır. İlgili adayın,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları, gerekmektedir.

İlgili adayın;

1 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2 - Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3 - Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere, gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden yada tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Prof. Dr.

1

11729/1-1


Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz Öğretim Üyesi (Doçent kadrosuna) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile onaylı doçentlik ve yabancı dil belgelerinin (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir

• Başvuruda bulunan adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine” uygun olmaları gerekmektedir.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi.

• Üniversitemizde İngilizce eğitim yapılacağından; “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.06.2009 tarih 27272 Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.

• Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Adaylar başvuru dilekçesini web http://www.adanabtu.edu.tr adresinden alarak başvuracaklardır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük: 0 322 455 00 00

 

Birimi

Bölümü

Kadro Unvanı

Kadro Derecesi

Kadro Sayısı

Niteliği

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Doçent

1

1

Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı almış olmak, İş-aile yaşam çatışması ve örgütsel iletişim konularında çalışmaları bulunmak.

11730/1-1


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör kadrosuna) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadrosu için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik Belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük   :  0 322 338 62 85       dahili 105

                      0 322 338 60 84, 85 dahili 2331 - 2333/105

                      0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

Tıp Fak.

Tıbbi Farmakaloji

Profesör

1

1

11752/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 - Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı ve kurum dışında eğitim öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi taahhüt etmiş sayılırlar.

6 - 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- 2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi ekinde; (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşkca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

- Varsa Yabancı Dil Belgesi

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   : 29.12.2015

Bitiş Tarihi           : 12.01.2015

 

Birim

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık

İngilizce Mütercim-Tercümanlık

Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık

Arapça Mütercim-Tercümanlık

Doçent

1

1

Arapçada eşdeğerlik, çeviri tarihi ve medya çevirisi alanında yayınları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık

Arapça Mütercim-Tercümanlık

Yardımcı Doçent

1

1

Endülüs Edebiyatı konusunda çalışmış olmak.

11718/1-1


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir.

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler;

Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora/uzmanlık doçentlik belgesi fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi, Doçent kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.

 

BİRİM

UNVAN

K/D

ADET

NİTELİĞİ

TIP FAKÜLTESİ

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Hipotiroidili hastalarda östaki fonksiyonu konusunda çalışmış olmak.

11698/1-1


Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Müracaatların gerekli belgeler ile birlikte ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Başvurular için gerekli belgeler ve adaylarda aranılan nitelikler Üniversitemizin http://www.tau.edu.tr web sayfasında yayımlanmıştır.

Başvuru Adresi: Personel Daire Başkanlığı.

 

SIRA NO

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

NİTELİK

1

İktisadi ve İdari Bilimler

İktisat

İktisat Teorisi ve Politikası

Profesör

1

 

2

Hukuk

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Profesör

1

Ceza Muhakemesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

11699/1-1


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar üniversitemiz personel daire başkanlığı web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine göre düzenleyecekleri Profesör kadroları için 6, Doçent kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Yrd. Doç. Dr. kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte İlgili Birimlere imzalı bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Enerji Anabilim Dalı

Prof.

1

kleer Enerji Alanında Çalışma yapmış olmak

Yrd. Doç.

1

zgar, Hidrojen ve Yakıt Enerjileri Alanında Bilimsel Eserlere sahip olmak

Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Gıda Mikrobiboyojisi Alanında Patojen Bakteriler Alanında Çalışmış olmak

Mimarlık Tasarım

Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Bina Bilgisi Anabilim Dalı

Prof.

1

Mimarlık Bölümü mezunu olmak, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı üzerine Lisansüstü çalışmaları bulunmak.

Şehircilik Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Lisans ve Lisansüstü çalışmasını Şehir ve Bölge Planlama ABD da tamamlamış olmak. Dirençli kent planlama ve kentsel riskler konularında çalışmalaolmak.

Yrd. Doç.

1

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Mezunu olmak, Akarsularda ekolojik planlama üzerine Lisansüstü çalışması bulunmak.

Restorasyon Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Mimarlık Bölümü Mezunu olmak, Lisanstü çalışmalanı Koruma ve Restorasyon üzerine yapmış olmak. Arkeolojik kazı alanlarında rölöve ve restorasyon çalışmala bulunmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

Doçent

1

Doktora itimini Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yapmış olmak. Doçentlikle ilgili alan eğitimini Hareket ve Antrenman Bilimi alanında olması. Hareket ve Antrenman Bilimi ve Beceri Tabanlı Antrenmanlar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

Gölge Badmintonu antrenmanlarının 8 - 10 ygrubu badmintoncuların performansları üzerine etkisinin araştırılması ile ilgili doktora yapmış olmak. Milli Tamlarda en az 5 yıl re ile Milli Takım Antrenörlüğü yapmış olmak. (Badminton Mili Tamı)

Eğitim Fakültesi

itim Bilimleri

Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Doçent

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçentliğini almış olmak, çatışma çözme, saldırganlık ve yaratıcı drama

konularında çalışmala olmak

itim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

itim programları ve öğretimi alanında doktora yapmış olmak, öğretmenlerin düşünmeyi öğretmeye yönelik uygulamaları hakkında çalışmaolmak ve proje deneyimine sahip olmak

İlköğretim Bölümü

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

Özel sayı dizileri ile ilişkili matrislerin normları üzerine çalışmala olmak.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

İngiliz Dili itimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve AB projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev yapıyor/yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Doçent

1

Finans alanında Doçentlik Belgesini almış olmak, Dünya Menkul Kıymet Borsaları, Davranışsal Finans ve İlk Halka Arzlarında Fiyat İstikrarı konularında çalışmala olmak.

Yrd. Doç.

1

Lisans ve Lisanstü eğitimini İşletme Anabilim Dalında yapmış olmak. Tarımsal Faaliyetlerin muhasebeltirilmesi ve kayıt dışı ekonomi alanında çalışmala olmak.

Yrd. Doç.

1

İşletme alanında lisans ve lisansüstü eğitimini yapmak. Slık işletmelerinde Maliyet Yönetimi, Modern Maliyetleme Yöntemleri ve Finansal Raporlama üzerine çalışmaları olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Doçent

1

Siyaset Biliminde Doçentliğini almış olmak ve Türk Muhazafakar Düşüncesi ve Türkiye'de Siyasi Akımlar alanlarında çalışmaları almak.

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Doktorasını Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı alanında yapmış olmak ve Demokrat Parti dönemine ilişkin çalışmaları olmak.

Yönetim Bilişim

Sistemleri Bölümü

 

Yrd. Doç.

1

Bilgisayar ve Elektronik Sistemleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve İstatistik Anabilim Dalında Doktorasını almış olmak. Bulanık meler ve Sistemler, Smart Kart ve Sinirsel ağlar üzerine çalışmala olmak.

Slık Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü

Meslekte Temel İlke ve Uygulamalar Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Hemşirelik Esasları Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Eleştirel şünme üzerine çalışmalaolmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Genel Fizik Anabilim Dalı

Doçent

1

Demir ve Bakır baz şekil hafızalı alaşımlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

Doçent

1

Alkali metal piniktinik bileşikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Atom ve Moleler Fiziği

Anabilim Dalı

Doçent

1

XRF yöntemiyle bor bileşiklerinin soğurma parametreleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü

Moleküler Genetik Anabilim Dalı

Doçent

1

Hayvanlarda ıproksiyonu ve endokrin sistemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Felsefe Bölümü

Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

Yrd.Doç.

1

Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında doktora yapmak; siyaset felsefesi üzerine çalışmalar  yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof.

1

Gastroenteroloji Uzmanı olmak.

İslami İlimler Faltesi

Felsefe ve Din

Bilimleri Bölümü

Din Bilimleri Anabilim Dalı

Yrd.Doç.

1

İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Felsefe ve Din bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Din Eğitimi ve öğretim materyalleri alanında çalışmaları olmak.

11677/1-1


Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 3 (üç) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi (ÜAK Formatında), Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile teslim edeceklerdir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

* Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

* Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir.

* Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

* Başvuracak adayların öğrenim belgeleri ile askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı bir nüshasını teslim etmeleri gerekmektedir.

* Adayların bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş ve yayın listesi ile eğitim durumlarına ilişkin belgeler bulunacaktır. Ayrıca, bilimsel yayınlarını ve özgeçmişlerini içeren bir CD'yi başvuracakları birime teslim edecekleri dosya sayısı kadar sunmaları gerekmektedir.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Üniversitemizde görevli personelin yapacağı başvurularda hizmet belgesi, adli sicil belgesi ve askerlik durum belgesi istenilmemektedir.

* Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yapılacak dil sınavının yeri, tarihi ve saati bilahere Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

İlanen duyurulur.

 

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

İLANDA ARANAN ŞARTLAR

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

DOÇENT

1

1

YÖNETİM VE STRATEJİ ALANINDA VEYA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ALANINDA DOÇENTLİK UNVANI ALMIŞ OLMAK.

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN ENDÜSTRİ MÜH.

ODUN MEKANİĞİ VE TEK.

DOÇENT

3

1

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA DOÇENTLİK UNVANI ALMIŞ OLMAK.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPORÖĞRETİMİ

DOÇENT

3

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ALANINDA DOÇENTLİK UNVANI ALMIŞ OLMAK.

11745/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

1 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı Ticaret İl Müdürlüklerinde Genel İdare Hizmetleri sınıfının 8 inci ve 9 uncu dereceli kadrolarında görevlendirilmek üzere,

- 70 Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı kadrosu için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı giriş sınavı yapılacaktır.

İlgili KPSS puanı başarı sırasına göre tabloda belirtilen fakülte ve bölümlere ayrılan kontenjanın 3 katı kadar aday ve bu adayların en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır.

- Özel Şartlar:

 

Sıra

No

Mezuniyet

Kontenjan

KPSS Puan Türü

Sınav Konuları

1

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

10

KPSSP 38

İktisat Grubu: İktisadi doktrinler tarihi, mikro iktisat, makro iktisat, para-banka-kredi, uluslararası iktisat, Kalkınma- büyüme, Türkiye Ekonomisi,

Maliye Grubu: Maliye teorisi, kamu gelirleri, kamu giderleri, kamu borçları, bütçe, vergi hukuku, maliye politikası,

Hukuk Grubu: Anayasa hukuku, idare hukuku ve idare yargı, ceza hukuku, medeni hukuk (genel hükümler, şahsın hukuku, eşya hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler, özel borç ilişkileri) ticaret hukuku (ticari işletme, şirketler, kıymetli evrak)

Muhasebe Grubu: Genel muhasebe, mali tablolar analizi.

2

Mühendislik Fakültelerinin Kimya Mühendisliği

20

KPSSP 4

Temel mühendislik bilimleri, Genel İşletmecilik bilgileri, Temel hukuk bilgileri, Türkiye ekonomisi

3

Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği

10

KPSSP 4

Temel mühendislik bilimleri, Genel İşletmecilik bilgileri, Temel hukuk bilgileri, Türkiye ekonomisi

4

Mühendislik Fakültelerinin Elektrik Mühendisliği

5

KPSSP 4

Temel mühendislik bilimleri, Genel İşletmecilik bilgileri, Temel hukuk bilgileri, Türkiye ekonomisi

5

Mühendislik Fakültelerinin Tekstil Mühendisliği

15

KPSSP 4

Temel mühendislik bilimleri, Genel İşletmecilik bilgileri, Temel hukuk bilgileri, Türkiye ekonomisi

6

Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği

5

KPSSP 4

Temel mühendislik bilimleri, Genel İşletmecilik bilgileri, Temel hukuk bilgileri, Türkiye ekonomisi

7

Mühendislik Fakültelerinin Deri Mühendisliği

5

KPSSP 4

Temel mühendislik bilimleri, Genel İşletmecilik bilgileri, Temel hukuk bilgileri, Türkiye ekonomisi

 

2 - Sınava katılacak adaylarda aranan şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

b) Yukarıdaki tabloda sayılan fakülte ve bölümler veya bunlara denkliği Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (adayların söz konusu fakülte ve bölümlere denk sayılan fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini müracaatları sırasında kurumsal internet sitesinden ulaşacakları iş talep formlarına JPEG formatında eklemeleri gerekmektedir.)

c) 05 - 06 Temmuz 2014 ve 04 - 05 Temmuz 2015 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1981 tarihinden daha sonra doğanlar başvurabilir.)

d) Erkek adayların askerliğini yapmış, ertelemiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak,

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

3 - Sözlü sınav:

Adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Ayrıca adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.

4 - Değerlendirme yöntemi:

Yazılı sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 tam puan almak gerekir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturur.

5 - Sınav başvuru tarihi ve şekli:

Sınav başvuruları 11.01.2016 - 20.01.2016 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.gtb.gov.tr) yapılacaktır.

6 - Sınav giriş belgeleri:

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini 15.02.2016 - 19.02.2016 tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığı’ndan veya sınav sabahı sınav yerinden elden alacaklardır.

7 - Sınav tarihi ve yeri:

Yazılı sınav 21.02.2016 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden an az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.

8 - Diğer Hususlar:

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvurusunu gerçeğe aykırı yaptıkları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

11732/1-1