27 Aralık 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29575

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Adalet Bakanlığından:

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 17.12.2015     Karar No: 6934

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANLALARI            :  1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation

                                                               2) Pinnacle Turkey Inc.

                                                               3) Corporate Resources B.V.

● MERKEZ ADRESLERİ                 :  1) Omar Hodge Building, 3rd Floor, PO Box 933, Road Town, Tortola, İngiliz Virgin Adaları, VG 1110

                                                               2) Omar Hodge Building,3 rd Floor, PO Box 933, Road Town, Tortola İngiliz Virgin Adaları VG1110

                                                               3) Locatellikade 1,1076 AZ Amsterdam, HOLLANDA

● TÜRKİYEDEKİ ADRESLERİ       :  1) Şehit Ersan Caddesi No: 24/7-8 06680 Çankaya-ANKARA

                                                               2) Piyade Sokak Ataman Apt. No: 3/B Çankaya, ANKARA

                                                               3) İran Cad. No: 21/458 Kavaklıdere 06680 Çankaya, ANKARA

● MÜRACAAT TARİHLERİ           :  14.10.2015, 16.10.2015, 19.10.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                                        :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İLİ                             :  Tekirdağ

• KAPSADIĞI İLÇE                          :  Merkez

• YÜZÖLÇÜMÜ                               :  8.767 hektar

• PAFTA NUMARASI                     :  ARİ/TGT-PIN-CBV/K/G18-b1-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

KÖŞE_NO

ENLEM

BOYLAM

a

41º00’00’’00’’’

27º22’30’’00’’’

b

40º55’30’’00’’’

27º22’30’’00’’’

c

40º55’30’’00’’’

27º15’00’’00’’’

d

41º00’00’’00’’’

27º15’00’’00’’’

KARAR:

Thrace Basin Natural Gas Türkey Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V. Şirketlerinin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 22.11.2015 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Thrace Basin Natural Gas Türkey Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V. Şirketlerine sırasıyla %41.5, %18.5, %40 hisselerle 14.10.2015 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TGT-PIN-CBV/K/G18-b1-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, sahanın mevcut rezerv durumu ve bu rezervde üretebileceği miktar dikkate alınarak 5 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda sahada yapılacak üretim geliştirme faaliyetlerinin sonucuna ve tespit edilecek ilave rezerv üretilebilmesine göre; Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

11647/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 17.12.2015     Karar No: 6935

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANLARI               :     1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation

                                                               2) Pinnacle Turkey Inc.

                                                               3) Corporate Resources B.V.

● MERKEZ ADRESLERİ              :     1) Omar Hodge Building, 3rd Floor, PO Box 933, Road Town, Tortola, İngiliz Virgin Adaları, VG 1110

                                                               2) Omar Hodge Building,3 rd Floor, PO Box 933, Road Town, Tortola İngiliz Virgin Adaları VG1110

                                                               3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, HOLLANDA

TÜRKİYEDEKİ ADRESLERİ       :     1) Şehit Ersan Caddesi No: 24/7-8 06680 Çankaya-ANKARA

                                                               2) Piyade Sokak Ataman Apt. No: 3/B Çankaya, ANKARA

                                                               3) İran Cad. No: 21/458 Kavaklıdere 06680 Çankaya, ANKARA

● MÜRACAAT TARİHLERİ        :     10.09.2015, 11.09.2015, 17.09.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                                     :     İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İLİ                          :     Tekirdağ

• KAPSADIĞI İLÇE                       :     Merkez

• YÜZÖLÇÜMÜ                            :     8.260 hektar

•PAFTA NUMARASI                   :     ARİ/TGT-PIN-CBV/K/G18-b2-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

KÖŞE_NO

ENLEM

BOYLAM

a

41º00’00’’00’’’

27º28’45’’00’’’

b

40º59’45’’00’’’

27º28’45’’00’’’

c

40º59’45’’00’’’

27º29’15’’00’’’

d

40º59’35’’00’’’

27º29’15’’00’’’

e

40º59’35’’00’’’

27º30’00’’00’’’

f

40º57’45’’72’’’

27º30’00’’00’’’

g

40º55’30’’00’’’

27º28’50’’48’’’

h

40º55’30’’00’’’

27º22’30’’00’’’

i

41º00’00’’00’’’

27º22’30’’00’’’

KARAR:

Thrace Basin Natural Gas Türkey Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V. Şirketlerinin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 22.11.2015 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Thrace Basin Natural Gas Türkey Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V. Ltd. Şirketlerine sırasıyla %41.5, %18.5, %40 hisselerle 10.09.2015 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TGT-PIN-CBV/K/G18-b2-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, sahanın mevcut rezerv durumu ve bu rezervde üretebileceği miktar dikkate alınarak 8 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda sahada yapılacak üretim geliştirme faaliyetlerinin sonucuna ve tespit edilecek ilave rezerv üretilebilmesine göre; Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

11648/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 15/10/2015 tarihli ve 5829-10 sayılı Kararı ile 19/12/2012 tarih ve BAY/939-82/31904 numaralı bayilik lisansı sahibi Baymar Tarım Gıda İnşaat Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;

a) Akaryakıt istasyonunda gizli tank bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 1.039.300,- TL tutarında,

b) Akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (d) bendi ile “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 176.681, -TL tutarında,

olmak üzere, toplam 1.215.981,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.215.981,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11710/1/1-1

—————

Kurul’un 17/09/2015 tarih ve 5795-7 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/29670 sayılı bayilik lisansı sahibi A.Y.T. Dağıtım Pazarlama Lojistik Hizmetleri Turizm Gıda İnşaat Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, Ekim-Aralık 2013 döneminde muhtelif tarihlerde, 08/01/2008 tarih ve BAY/939-82/23587 sayılı bayilik lisansı sahibi Ahmet Yiğit ve Oğulları Akaryakıt İnşaat Taahhüt Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmal etmesinin yeniden satış amaçlı satış olması ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13/10/2015 tarih ve 63 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11710/2/1-1

—————

Kurul’un 10/09/2015 tarih ve 5785-14 sayılı Kararı ile, ve BAY/939-82/31090 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Doruk-Grup Petrol Nakliye Otomotiv İnşaat Hafriyat Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyondan tesisten 19/03/2015, 27/04/2015 ve 17/06/2015 tarihinde alınan numunelerin İNÖNÜ-PAL’in sırasıyla 2015-0348, 2015-0475 ve 2015-0645 numaralı analiz raporlarına göre tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün içerdiğinin tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 01/10/2015 tarih ve 39 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11710/3/1-1

—————

Kurul’un 28/10/2015 tarihli ve 5849-3 sayılı Kararı ile OMC Petrol Ürünleri Anonim Şirketi bayisi olarak faaliyet göstermekte olan 03/02/2005 tarihli ve BAY/432-233/01163 numaralı bayilik lisansı sahibi Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda; mevcut dağıtım şirketine ait belirti bulundurmaması ve başka bir dağıtıcıya ait belirtileri bulundurmasının Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine, satışa sunulan akaryakıtın fiyatını gösterir ilan panosu bulundurmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 17/11/2015 tarihli ve 157 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11710/4/1-1

—————

17/01/2005 tarih ve BAY/423-43/00635 sayılı bayilik lisansı kapsamında “E-90 Karayolu Üzeri Köşkönü Mevkii Ulukışla/NİĞDE” adresinde faaliyet gösteren, lisansı 30/09/2014 tarihinde sonlandırılan Şirin Vangölü Petrol İnşaat Nakliye Gıda Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 28/11/2013 tarihinde Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda, istasyonda gizli tank/düzenek bulunduğunun tespit edilmesinin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle; konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun “İdari Yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca alınan 22/10/2015 tarih ve 5841-17 sayılı Kurul Kararı ile mezkur tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda düzenlenen 13/11/2015 tarihli ve 143 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11710/5/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2010/154 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

11708/1-1


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup, ayrıntılı bilgiye web sitemizin http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm/Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD

Yardımcı Doçent

1

-

TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm/Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Katıhal Fiziği ABD

Yardımcı Doçent (*)

1

Yüksek Frekans Akustik Yük Taşınımı ve Yüzey Akustik Dalga Transduserleri Konularında Çalışmaları ve SCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınları Olmak.

Uygulamalı Matematik ABD

Yardımcı Doçent

1

-

MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm/Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Yapı Bilgisi ABD

Doçent (*)

1

-

Endüstri Ürünleri Tasarımı ABD

Yardımcı Doçent

1

Lisans ve Lisansüstü Eğitimini Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde Tamamlamış Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm/Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Profesör (*)

1

-

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği ABD

Doçent (*)

1

-

Hava Kirliliği ve Kontrol Teknolojisi ABD

Doçent (*)

1

-

Telekomünikasyon ABD

Doçent (*)

1

-

Su Kirliliği ve Atıksu Kontrol Teknolojisi ABD

Doçent

1

-

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Bölüm/Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

-

Yardımcı Doçent (*)

1

-

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Bölüm/Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

-

Yardımcı Doçent (*)

1

-

NANOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Bölüm/Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

-

Yardımcı Doçent (*)

1

Organik LED’ler için Silikon Tabanlı İnce Film Transistor Tasarımı ve Üretimi Konusunda Deneyimli Olmak. Silikon Tabanlı Fotodedektör Tasarımı, Üretimi ve Işık-Yolu Entegrasyonu Konusunda SCI Kapsamındaki Dergilerde Yayın Yapmış Olmak. Temiz Oda Çalışmaları Konusunda Deneyim Sahibi Olmak.

 

NOT(*): 04/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

11665/1-1


Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesinde” belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin” 17. Maddesinde belirtilen şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, Doçentlik belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir.), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 6 adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,

Doçent kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, özgeçmişini, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,

İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

ADRES: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36   34349 Ortaköy/İSTANBUL

 

HUKUK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Profesör

1

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak; Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında bilimsel yayınları bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Doçent

3

1

Alanında doktora yapmış olmak; alanında Doçent unvanına sahip olmak; Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında bilimsel yayınları bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Bilgisayar Donanımı

Profesör

1

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

İktisat Teorisi

Doçent

1

1

Mikro İktisat ve İşgücü İktisadı alanında uzmanlığa ve eserlere sahip olmak; ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

İktisat Politikası

Doçent

1

1

Kalkınma İktisadı ve Uygulamalı Ekonometri alanında uzmanlığa ve eserlere sahip olmak; ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

11675/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayıp; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte (Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla - İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/BÖLÜM

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Elektromagnetik ve Mikrodalga alanında geniş bantlı ve çok bantlı (GPS, PCS, Bluetooth, WLAN, WİMAX, UWB, X - Bant) antenler, dalga kılavuzları, rezonatörler hakkında ve teorik konularda çalışmaları ile yayınları olması.

Fen Fakültesi

Matematik

Profesör

1

1

Modül Teori ve Homoloji Cebir” alanında çalışmaları ve yayınları bulunması.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

Harita Mühendisliği alanında Doçentlik derecesine sahip olması, Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları alanlarında derslere katkı verebilmesi, bu alanlarda lisansüstü tez çalışmaları ve araştırmalar yürütmesi.

11678/1-1