25 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29573

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


NİŞASTA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


KARA ARAÇLARI SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


900 TON ASETİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI - TAŞINMASI, STERİLİZASYON TESİSİ İNŞAA EDİLEREK TIBBİ ATIKLARIN STERİLİZE EDİLDİKTEN SONRA BERTARAF EDİLMESİ VE AMACI DOĞRULTUSUNDA 10 YIL SÜREYLE İŞLETME HAKKI KİRAYA VERİLECEKTİR

Erzincan Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Karayolları Genel Müdürlüğünden:


KİRA KARŞILIĞI YAPIM MODELİ İLE TİCARET, YURT VE EĞİTİM TESİSLERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Belediye Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK (735 TON) NORMAL KALKER TAŞTOZU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 1250 M3 FENOLİK REÇİNE KÖPÜK ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


154 kV 27 ADET ENERJİ İLETİM HATTINA AİT PERİYODİK KONTROL, BAKIM, ONARIM VE ARIZA GİDERME HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 16. Bölge Müdürlüğünden: BATMAN


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


JEOTERMAL ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


LOKOMOTİF MAKİNİST KABİN KLİMALARI BAKIM-ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Düzce Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NİŞASTA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 Kg Nişasta alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 07.01.2016 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 07.01.2016 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66 - Faks : 397 33 71 74

11642/1-1


PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı için “Personel Taşıma Hizmeti” ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar 45.000,00 TL (kırkbeşbinTürkLirası) geçici teminatı da teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. İdari ve Teknik Şartnamelere “www.kizilay.org.tr/ihale ilanları” adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 19 OCAK 2016 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi Evrak Servisine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 20 OCAK 2016 saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

11656/1-1


KARA ARAÇLARI SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı envanterinde kayıtlı bulunan aşağıda cinsi ve özellikleri belirtilen kara araçları belirtilen ihale gün ve saatlerinde teklif alma usulüyle ayrı ayrı ihale edilerek satılacaktır.

 

CİNSİ VE ÖZELLİĞİ:

İHALE TARİHİ VE SAATİ:

1984 model Fargo 350 kamyon

11.01.2016 Saat: 10.00

1999 model Magirus minibüs 80 S 5.5

11.01.2016 Saat: 11.00

2000 model Fiat Ducato kamyonet

11.01.2016 Saat: 14.00

2000 model Ford transit diz. Kamyonet

11.01.2016 Saat: 15.00

2000 model Ford transit diz. Minibüs

11.01.2016 Saat: 16.00

2002 model Ford transit çift kabin kamyonet

12.01.2016 Saat: 11.00

2005 model Ford transit 3500 M kamyonet

12.01.2016 Saat: 14.00

2008 model Wolksvagen Transporter Caravella minibüs

12.01.2016 Saat: 15.00

2010 model Toyota Avensis 2.0 Premium Multidrive

12.01.2016 Saat: 16.00

 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler araçlara ait her bir şartnameyi 20,00.- TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 80

11659/1-1


900 TON ASETİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de Kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 900 ton asetik asit AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 200 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0 272 612 56 67) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 14 Ocak 2016 Perşembe günü Saat 14.00 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

11598/1-1


TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI - TAŞINMASI, STERİLİZASYON TESİSİ İNŞAA EDİLEREK TIBBİ ATIKLARIN STERİLİZE EDİLDİKTEN SONRA BERTARAF EDİLMESİ VE AMACI DOĞRULTUSUNDA 10 YIL SÜREYLE İŞLETME HAKKI KİRAYA VERİLECEKTİR

Erzincan Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE SÜRESİ:

Kentimizdeki tüm tıbbi atıkların, 22/07/2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden ayrı toplanması, taşınması ve tıbbi atık sterilizasyon tesisi inşa edilerek, tıbbi atıkların sterilize edildikten sonra bertaraf edilmesi ve amacı doğrultusunda 10 yıllık süreçte 120 (Yüz Yirmi) ay süre için; aylık kira bedeli üzerinden idareye verilecek, aylık %10 (Yüzde On) ciro payının artırımı şeklinde Erzincan Belediyesi Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 35/a Kapalı Teklif artırma Usulü ile yapılacaktır.

Tesisin kurulacağı alan; Erzincan İli, Çağlayan yolu 7. Km Bey Bağı Mah. 367 ada 20 parselde bulunan Erzincan belediyesine tahsisli 1000 m2 yüzölçümlü taşınmazdır.

2 - İHALE ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale şartname ve ekleri; Erzincan Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir veya 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) bedelle temin edilebilir.

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale Belediye Encümenince 12.01.2016 Salı günü ve saat 10:00’da ERZİNCAN BELEDİYESİ Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. İstekliler Tekliflerini, aylık cirodan verilecek % oran bedeli üzerinden geçerli en yüksek aylık ciro % oran bedeli teklifini veren isteklinin teklifinin altında olmamak üzere; oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi isteklilerden yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilecektir.

4 - TAHMİN EDİLEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Tahmin edilen bedel:

Yatırım maliyeti 1.591.666,67- TL (Bir Milyon Beş Yüz Doksan Bir Bin Altı Yüz Altmış Altı Türk Lirası Altmış Yedi Kuruş)

10 Yıl (120 Ay) tahmini kira bedeli: 120.000,00- TL (Yüz Yirmi Bin Türk lirasıdır.)

1.591.666,67 TL + 120.000,00 TL = 1.711.666,67 TL (Bir Milyon Yedi Yüz On Bir Bin Altı Yüz Altmış Altı Türk Lirası Altmış Yedi Kuruşdur.)

Geçici Teminat Miktarı:

Yatırım maliyeti ile 10 yıllık tahmini kira bedeli toplamının %3 ü oranında alınacaktır.

1.711.666,67 TL X 0.03 = 51.350,00 TL (Elli Bir Bin Üç Yüz Elli Türk Lirasıdır.)

5 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılacak gerçek - tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

B. Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

C. Bu şartnamenin 5. Maddesindeki miktar kadar geçici teminatı yatırmış olmak,

D. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

I. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,

II. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

III. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri’nin I ve II deki esaslara göre temin edecekleri belge.

E. İmza sirkülerini vermesi;

I. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküler

II. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

III. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin I ve II deki esaslara göre temin edecekleri belge.

F. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşlerince Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

G. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesine şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).

H. Şartnamenin madde 8.2. Dış zarf içerisine konulması gereken diğer evraklar.

İ. İstekli firmanın iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanlarını, 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanlarını ve ERZİNCAN BELEDİYESİ başta olmak üzere benzer kuruluşlarla İHTİLAFLI OLUP, OLMADIĞI varsa açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı

J. İstekli firma idari şartnamenin madde1.4. madde1.5. madde 1.6. belirtilen belgeleri sunacaktır.

K. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; Bankalardan temin edilecek belgelerde Toplam yatırım tutarının %25’inden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belge verilecektir. Yatırım maliyetini %25’i yüklenicinin uygulama projesini idareye sunması ve idarenin kabulüne kadar Bankada bloke edilecektir. Bu bloke idarenin bankaya yazısı ile ortadan kalkacaktır.

L. İstekli bahse konu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış, Tıbbi Atık içerikli TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesine sahip olmalıdır. CE standartlarına göre üretilen cihazların, üretici ISO 9001:2008 ve 14001:2004 kalite sistemine göre sertifikalandırılmış olması gerekir. İstekli üretici firmanın tıbbi atık sterilizasyon cihazları ürettiğini belgelendirecek ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 kalite belgesi, CE belgesi ve kapasite raporu ihale teklif zarfında teklifle beraber sunmalıdır.  Bu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

M. İstekli firmanın en az 1 yıl insan ve çevre sağlığı açısından uğraş verdiğini belgelemesi gerekmektedir.

N. Ortak girişimlerde, ortakların her biri L ve M maddelerindeki belgeleri ayrı ayrı sunacaklardır.

O. Teklif Mektubu ekinde proses projesi istekli firmalar tarafından sunulacaktır.

P. Tıbbi atık toplama, taşıma ve sterilizasyonu yaptığına dair ilgili kurumlardan alınmış referans yazıları.

Q. İstekli firma Tıbbi atık toplama- taşıma işi için; Teknik Şartnamenin 4. maddesinde belirtilen personel ve araçları bulunduracağına dair taahhütname verecektir.

6 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler 12.01.2016 Salı günü saat 09:30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale servisine verilecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale servisine verilen teklifler geri alınamaz. Saat ayarında posta, telgraf, telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esas alınır.

İlan olunur.

11615/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

İstanbul ili, Silivri İlçesi, Kadıköy Köyü, Tavşantepe Mevkiinde bulunan 7 pafta, 261 (20.100 m2), 262 (7.600 m2) ve 2451 (52.380 m2) parsel nolu toplam 80.080 m2 yüzölçümlü parsellerin satışı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 19/01/2016 tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır. İhale, Karayolları Genel Müdürlüğünün İnönü Bulvarı No: 14 (D Blok 1. Kat No: 115 Nolu Oda) Yücetepe/ANKARA adresinde yapılacaktır.

İhale dokümanı ile birlikte; satışı yapılacak taşınmazlara ait resim ve kuş bakışı görünüşler Karayolları Genel Müdürlüğünün (D Blok 1. Kat 113 No lu Oda) İnönü Bulvarı No: 14 Yücetepe/ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde görülebileceği gibi; ihale şartnamesi aynı adresten 280 TL. karşılığı satın alınabilir. İhale dokümanı www.kgm.gov.tr internet adresinde de görülebilir. Taşınmazların tahmin edilen bedeli 2.802.800 TL. ve geçici teminat miktarı 84.084 TL’dir.

İhaleye Katılmak İsteyen İstekliler; Aşağıdaki belgeleri ihalede vereceklerdir:

A - Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

B - Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi,

C - Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

Ç - Tüzelkişi olunması halinde, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

D - İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzelkişi olması halinde, tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

E - İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, noter tasdikli vekaletname ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

F - Bu ilanda yazılı miktarda geçici teminat vermesi,

G - İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,

H - Teklif mektubu,

I - Bu işe ait şartnamenin her sayfasının imzalanması, ilgili yerlerinin doldurulması ve onaylanması,

J - Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlara ilaveten, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlara ilaveten tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeleri ihalede vermesi gerekmektedir.

Teklifler, ihale saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğünün (D Blok 1. Kat 117 No lu Oda) İnönü Bulvarı No: 14 Yücetepe/ANKARA adresine teslim edilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Duyurulur.

11596/1-1


KİRA KARŞILIĞI YAPIM MODELİ İLE TİCARET, YURT VE EĞİTİM TESİSLERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyetleri Belediyemize ait, aşağıda açıklamaları ile birlikte yer alan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.

i. İhale Tarihi/Günü                   :  12 Ocak 2016/Salı

ii. İhalenin Yapılacağı Yer         :  Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Kat: 5)

a) Servi Mahallesi, 19.M.1 pafta, 3398 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın üzerine (Servi Katlı Otopark) “Birinci bodrum,1,2 ve teras katın yurt binası” Kira Karşılığı Yapım Modeli ile Ticaret, Yurt ve Eğitim Tesisleri yapımı ve -25- yıllığına işletilmesi işi,

i. Artırıma Konu olan Aylık

   Muhammen Bedel                  :  3.000,00 TL (K.D.V. hariç)

(İnşaat süresince (18 ay) Aylık Kira Bedeli: KDV Hariç 1.000,00 TL olarak sabit kalacak olup; Tesisin projelerine göre yapımının tamamlanmasından sonra, ihalede belirlenen kira bedeli aylık olarak -1- yıl boyunca geçerli olacak, diğer yılların kira bedeli ÜFE -bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı- oranında arttırılacaktır.)

ii. Geçici Teminat Bedeli            :  27.000,00 TL

iii. Özel Teminat Bedeli             :  100.000,00 TL

iv. İhale Saati                             :  14:00

b) İnköy Mahallesi, 21.N.II-21.N.III pafta, 5305 parsel numaralı taşınmazın üzerine (İmar planında Oto Terminal Alanı - Oto Terminal İlave Tesisleri Alanı - Oto Terminal Otel Bölümü olarak ayrılmıştır.) Kira Karşılığı Yapım Modeli ile en az 300 yataklı Terminal Otel yapımı ve -29- yıllığına işletilmesi işi,

i. Artırıma Konu olan Aylık

   Muhammen Bedel                  :  5.000,00 TL (K.D.V. hariç)

(İnşaat süresince (36 ay) Aylık Kira Bedeli: KDV Hariç 1.000,00 TL olarak sabit kalacak olup; Tesisin projelerine göre yapımının tamamlanmasından sonra, ihalede belirlenen kira bedeli aylık olarak -1- yıl boyunca geçerli olacak, diğer yılların kira bedeli ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı- oranında arttırılacaktır.)

ii. Geçici Teminat Bedeli            :  52.200,00 TL

iii. Özel Teminat Bedeli             :  50.000,00 TL

iv. İhale Saati                             :  14:10

2 - İhalelere katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları):

a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

c)  2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

d) Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,

e) Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.'dan son üç (3) ay içinde alınmış belge,

f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g) İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

h) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

i) Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü, (son 3 yıl)

j) Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,

k) Geçici Teminatını ve Özel Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı,

i) İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 12.Ocak.2016 tarihinde 14:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine (Belediye Hizmet Binası 5. Kat) teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Belediye Encümeni huzurunda zarflar açılacaktır. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır.

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.

11592/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK (735 TON) NORMAL KALKER TAŞTOZU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0 372 259 47 94 - 259 47 97

                                                            Fax: 0 372 253 12 73 - 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr

 2 - İhale konusu işin nev’i

        Malzemenin Cinsi:             

Miktarı/Kg:

 a) Niteliği, türü ve miktarı

     1- Normal Kalker taştozu

735.000

b) Teslim yeri                                   :  Malzemelerin teslim yeri ilgili Müessese veya İşletme Müdürlüğü Ambarlarıdır.

c) Teslim tarihi                                 :  Malzemelerin teslimi sipariş tarihinden itibaren başlamak üzere takvim günü olarak partiler halinde teknik şartnamemizdeki temrin planına göre yapılacaktır. Firmalar 1. Parti teslim süresi için alternatif teklifte bulunabilirler. Malzemelerin ihtiyaç birimlerine göre dağılımı Teknik şartnamedeki termin programında belirtilmiş olup faturalar bu dağılıma göre kesilecektir. Boşaltma firmaya ait olacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  11.01.2016 Pazartesi - saat: 15.00

c) Dosya no                                     :  1512059

d) İhale kayıt no                               :  2015/178392

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İhale İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile idari şartnamenin 15 inci maddesine istinaden konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

j) İdari şartnamemizin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

Firmalar teklifleriyle birlikte Resmi Kurumdan aldıkları kimyasal analiz ve elek analiz raporlarını vereceklerdir.

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 11.01.2016 Pazartesi - saat: 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - İdari şartnamemizin 58. maddesine istinaden Kısmi teklif verilemeyecektir.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

15 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

11562/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 1250 M3 FENOLİK REÇİNE KÖPÜK ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                      :  2015/179044

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı  ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0 372 259 47 94 – 84

                                                         Fax: 0 372 251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@ taskomuru.gov. tr.

2 - İhale konusu işin nev’i            :  Malzemenin Cinsi -                              Miktarı: (Çift)

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1- Fenolik reçine köpük temini                 1250 M3

b) Teslim yeri                               :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                              :  Siparişe bağlandıktan sonra TTK’ nın talebine müteakip en geç 15 gün içinde min. 100 m3 lük partiler halinde teslim edilecekir.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  18.01.2016 Pazartesi – Saat 15:00

c) Dosya no                                  :  1517060

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4- 1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İhale İdari Şartnamesinin 16'ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4- 2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4-3- Antistatik özelliği için uluslararası akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış test belgeleri vereceklerdir. Firmalar yanma özelliği tayinini uluslararası akredite bir laboratuvar tarafından veya resmi kurumdan güncellenmiş yeni tarihli (2015) LOI testi yaparak belgelendirecektir.

- Firmalar tekliflerinde sıvı köpük malzemesi teklif edeceklerdir. Toz köpük malzemesi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart dokümanlarla teyit edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5- 1- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5- 2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası, ABD Doları veya Euro olarak vereceklerdir.

5- 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/ Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 18.01.2016 Pazartesi – Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

11591/1-1


154 kV 27 ADET ENERJİ İLETİM HATTINA AİT PERİYODİK KONTROL, BAKIM, ONARIM VE ARIZA GİDERME HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 16. Bölge Müdürlüğünden:

BATMAN

154 kV 27 ADET ENERJİ İLETİM HATTINA AİT PERİYODİK KONTROL, BAKIM, ONARIM VE ARIZA GİDERME HİZMET ALIMI YOLU İLE YAPTIRILMASI İŞİ TEİAŞ’IN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 3/G MADDESİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USÜLLERE DAİR YÖNETMELİĞİ 19 UNCU MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USÜLÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. İHALEYE İLİŞKİN AYRINTILAR AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.

İhale Kayıt Numarası                          :  2015/180022

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  BATI RAMAN YOLU 2.KM. P.K.: 50 0   72070 - BATMAN MERKEZ/BATMAN

b) Telefon ve faks numarası                :  4882150408 - 4882150412

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :  nuri.yildiz@teias.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin niteliği,

     türü ve miktarı                                :  154 kV 27 ADET ENERJİ İLETİM HATTINA AİT PERİYODİK KONTROL, BAKIM, ONARIM VE ARIZA GİDERME HİZMET ALIM YOLU İLE YAPTIRILMASI (ENHİB/2.16.1. Grubu ENHİB/2.16.2. Grubu)

 

E.N.H.İ.B./11.16.1.

(1. GRUP)

DİYARBAKIR 3 - KARAKAYA HES

95,055 Km

DİYARBAKIR 3 - ERGANİ ÇİM

47,054 Km

MADEN - ERGANİ ÇİM

13,165 Km

ERGANİ ÇİM - KRALKIZI HES

27,378 Km

KRALKIZI HES - DİCLE HES

19,114 Km

LİCE - BİNGÖL

37,746 Km

LİCE - SİLVAN

68,583 Km

KRALKIZI HES - DİYARBAKIR 3

38,234 Km

KULP HES - LİCE

41,526 Km

ÇAĞ - ÇAĞ - KIZILTEPE

60,146 Km

PS4 - ÇAĞ - ÇAĞ

27,256 Km

E.N.H.İ.B./11.16.2.

(2. GRUP)

DİYARBAKIR 3 - DİYARBAKIR 4

14,15 Km

DİYARBAKIR 3 - DİYARBAKIR 2 (HAT 1)

12,817 Km

DİYARBAKIR 2 - DİYARBAKIR 3 (HAT 2)

12,270 Km

DİYARBAKIR 2 - DİYARBAKIR 3 (HAT 3)

12,194 Km

DİYARBAKIR 2 - BİSMİL 2

54,809 km

DİYARBAKIR 2 - DİYARBAKIR 1

20,669 Km

DİYARBAKIR 2 - BİSMİL 1

54,534 Km

BATMAN 2 - BİSMİL 1

51,993 Km

MAZIDAĞI - MARDİN 2

28,250 Km

BİSMİL 2 - PS4

83,992 Km

MARDİN 1 - MARDİN ÇİMENTO

12,283 Km

PS4 - PS3/A

35,307 Km

PS3/A - CİZRE

36,000 Km

MARDİN ÇİM - PS4

56,183 Km

DİYARBAKIR 1 - MAZIDAĞI

44,033 Km

MARDİN 1 - MARDİN 2

10,474 Km

 

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                 :  TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü/BATMAN

b) Tarihi ve saati                                 :  07.01.2016 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği İdarenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

a) İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

4.2. EKONOMİK VE MALİ YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10’undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini / verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Hat Ekip Şefi, Hatçı) elemanların puanlarının toplamı Gruptaki İletim Hatları bazında asgari 60 (altmış) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ek’teki “İşletme Elemanları Puan Tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır.

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 4857 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa tabi personelin sayısı

 

E.İ. HATTI GRUBU İÇİN

PERSONEL SAYISI

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ

İşletme Teknisyenleri

5

5x45=225

Grup Mühendisi

1

1x45=45

 

4.3.2. İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla İş Deneyim Belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz.

İş Deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleridir.

4.3.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer iş olarak; en az 154 kV olan iletim hattı montajı, tel çekimi, kontrolü, bakımı veya onarımı işlerinden herhangi biri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 TL (İKİYÜZELLİTÜRKLİRASI) karşılığı doküman bedelini İdaremiz hesabı olan Ziraat Bankası Batman Merkez Şubesi nezdindeki TR15 0001 0005 5737 7120 44 6041 iban nolu hesaba yatırarak banka dekontu ile birlikte Satınalma ve Ticaret Şefliğinden (CD halinde) satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 275,00 TL (İKİYÜZYETMİŞBEŞTÜRKLİRASI) doküman bedelini Ziraat Bankası Batman Merkez Şubesi nezdindeki TR15 0001 0005 5737 7120 44 6041 iban nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı hiçbir şekilde İdare sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/ BATMAN Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Teklifler grup bazında verilecektir. (verilen teklif o grupta yer alan iletim hatlarının tamamı içindir. Grup bölünemez.)

İstekliler her grup için ayrı ayrı olmak üzere birden fazla grup için teklif verebilecektir. (yani sadece bir grup için teklif verilebileceği gibi her iki grup için de ayrı ayrı teklif verilebilir.)

Her grup için verilen teklif ayrı değerlendirilecek olup, ekonomik açıdan en avantajlı teklife sahip istekliye ihale edilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

14 - İşin süresi: 365 X 3= 1095 (Bindoksanbeş) takvim günüdür.

15 - İhale konusu hizmetin yapılacağı yer: Batman, Diyarbakır, Bingöl, Mardin ve İlçeleri

16 - Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

17 - Fiyat farkı hesaplanacaktır.

11587/1-1


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇLAR VE MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

ARAÇLAR TRAFİĞE TESCİL EDİLEBİLİR. ASKERİ BOYA RENGİ (HAKİ) İLE TRAFİĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERİ BOYA RENGİ BİR BAŞKA RENK İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. YURTDIŞINA SATILAMAZ. BİR AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE TESCİL ETTİRİLECEKTİR. SATILAN ARAÇLARIN TESLİMATLARI, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU USUL VE ESASLARI DAHİLİNDE YAPILACAKTIR.

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, DİZEL VE BENZİNLİ MOTOR, KOMPRESÖR, JENERATÖR, ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME, MUHTELİF ALÜMİNYUM, PASLANMAZ, MOTORSİKLET VE BİSİKLET, TEZGAH, ELEKTRİK MOTORLARI, PİK, SU POMPASI, ÇAMUR POMPASI, SIVI NİTROJEN TANKI, KAYNAK MAKİNASI VE KAYNAK JENERATÖRÜ, İNŞAAT DEMİRİ, YAĞLI TİP TRAFO, HALAT SARMA MAKARASI, SÖKÜMÜ EKONOMİK OLMAYAN DEMİR ÇELİK MALZEME, KLİMA VE SOĞUTUCU, PALET VE PALET ZİNCİRİ, REDÜKTÖR, DEMİR ÇELİK TEL, TRAFO KESİCİ VE AYIRICI, TOPRAK VE TABAN ARTIĞI (HARFİYAT TOPRAĞI) MALZEME, DEMİR ÇELİK TANK KAZAN, AKÜ, PRES PAKETLİK DEMİR ÇELİK, GEMİ, KABLO KILIFI, PÜSÜS, AHŞAP, KAĞIT, ALKATEL TOZ PLASTİK, KALIN ÇİNKO OKSİT TOZU, KENDİR HALAT, DEMİR ÇELİK LASTİK AKUPLELİ PAD VE TANK MİLİ, KARAVAN, GEMİ ÇAPA VE ZİNCİRİ, KURŞUN, TIR YER DORSESİ, BANDAJ TEKER MİLİ, SONDAJ BORUSU, ATELYE ARTIĞI MALZEME, DEMİR ÇELİK PARA KASALARI, I, U DEMİR, PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ VB. HURDALARI.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

05 OCAK 2016

14.00

MERKEZ/ANKARA

12 OCAK 2016

14.00

MERKEZ/ANKARA

15 OCAK 2016

14.00

MERKEZ/ANKARA

19 OCAK 2016

14.00

MERKEZ/ANKARA

26 OCAK 2016

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    : 03123841065 – 0312 384 03 07/175-174

ALİAĞA HUR. MD.                      : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                     : 02623413797/124-126

11597/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\11614_Sayfa_1.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\11614_Sayfa_2.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\11614_Sayfa_3.jpg


LOKOMOTİF MAKİNİST KABİN KLİMALARI BAKIM-ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/178590

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale Konusu İşin Niteliği,

     Türü ve Miktarı                    :  93 adet lokomotif makinist kabin klimaları bakım-onarımı teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  11/01/2016 - Saat: 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 11/01/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11536/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Düzce Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen arsaların ve işyerlerinin niteliğindeki taşınmazlar, 2886 Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 07 Ocak 2016 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-r maddesi uyarınca * (KDV‘den istisna) muaf olan gayrimenkuller listede belirtilmiş olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.

 

MAHALLE

ADA PARSEL

ALAN ( m2)

KAT

BB NO:

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUATARI

İHALE SAATİ

BESLANBEY

124/2

1882.99 m2

 

 

ARSA

1,260,000.00 TL

37,800.00 TL

11:00

BESLANBEY

126/2

989.23 m2

 

 

ARSA

660,000.00 TL

19,800.00 TL

11:15

BESLANBEY

127/2

632.16 m2

 

 

ARSA

425,000.00 TL

12,750.00 TL

11:30

BESLANBEY

1627/1

2262.26 m2

 

 

ARSA

1,510,000.00 TL

45,300.00 TL

11:45

UZUNMUSTAFA

743/4

287.76 m2

 

 

ARSA

100,716.00 TL

3,021.48 TL

13:30

HAMİDİYE * (KDV İSTİSNA)

50/153

1797. m2

 

 

ARSA

629,100.00 TL

18,873.00 TL

13:45

ÇAVUŞLAR MAHALLESİ * (KDV İSTİSNA)

871/7

3244.22 m2

 

 

ARSA

815,000.00 TL

24,450.00 TL

14:00

ÇAMKÖY MAHALLESİ * (KDV İSTİSNA)

106/4

571.74 m2

 

 

ARSA

306,000.00 TL

9,180.00 TL

14:15

CEDİDİYE MAHALLESİ * (KDV İSTİSNA)

135/44

72.00 m2

ZEMİN

1

İŞYERİ

350,000.00 TL

10,500.00 TL

14:30

CEDİDİYE MAHALLESİ * (KDV İSTİSNA)

135/44

74.00 m2

ZEMİN

2

İŞYERİ

440,000.00 TL

13,200.00 TL

14:45

CEDİDİYE MAHALLESİ * (KDV İSTİSNA)

135/44

67.00 m2

ZEMİN

3

İŞYERİ

212,500.00 TL

6,375.00 TL

15:00

CEDİDİYE MAHALLESİ * ( KDV İSTİSNA)

135/44

65.00 m2

2. KAT

11

İŞYERİ

200,000.00 TL

6,000.00 TL

15:15

CEDİDİYE MAHALLESİ * (KDV İSTİSNA)

135/44

78.00 m2

2. KAT

19

İŞYERİ

225,000.00 TL

6,750.00 TL

15:30

CEDİDİYE MAHALLESİ * (KDV İSTİSNA)

135/44

20.00 m2

2. KAT

20

İŞYERİ

105,000.00 TL

3,150.00 TL

15:45

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

* Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görebilir ve temin edebilirler. İlan olunur.

11537/1-1