23 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29571

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


SERVİS TAŞIMACILIĞI İŞLETME HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketinden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 90,00 TL ile en çok 535.285,00 TL arasında değişen; 06.01.2016 günü saat 16.30' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 9,00 TL, en çok 53.527,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, Bulaşık makinesi aksamı, aksam, lazer, nal için bıçak, oyuncak tüfek, Kıymetli metallerden muhtelif mücevher eşyası, kuru sıkı tabanca, kullanılmış giyim eşyası, solar panel, ateşleme bobini, hazır perde, çuval bezi, adaptör, termostat, plastik levha, keçe, hava filitresi, mobilya aksamı, hurda alüminyum, kapak ve plastik şişe, ütü aksamı, saç kurutma motoru, saç kurutma anahtarı, amortisör, fren balatası, komprosör, kumaş, açak aksamı parçaları, conta, örme iplik, alkol, mama kabı ve suluk, güç kaynağı, makine, boya karıştırıcı makine, tv tüpü, rozet, boş konteyner, bardak, palanga, plywood (sunta), fotoğraf makinesi, fotoğraf makinesi lensi v.b. 71 (yetmiş bir) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 07.01.2015 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

11529/1-1


KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 200 ton (± % 25 toleranslı) kalorifer yakıtı (Kalyak Fuel Oil 4) alımı 05 Ocak 2016 Salı günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 – 79 - 80

11590/1-1


SERVİS TAŞIMACILIĞI İŞLETME HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketinden:

Aşağıda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati belirtilen, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Bigadiç, Havran, İvrindi, Manyas, Susurluk, Dursunbey, Kepsut, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Balya ilçelerinde faaliyet göstermek üzere her ilçe için 20 adet Servis Plakası ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği açık teklif usulü ihale ile işletme hakkının kiraya verilmesi işidir.

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.

b) Adres                                 :  Bahçelievler Mh. Atatürk Cd. No: 2/A ALTIEYLÜL/ BALIKESİR

c) Telefon ve Fax numarası    :  Tel: 0 266 241 64 46 - 239 15 10   Fax: 0 266 244 63 38

2 - İhale Adı                           :  Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketi Servis Taşımacılığı İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi İşi

3 - İhale Konusu                     :  Balıkesir İl genelinde BALIKESİR TOPLU TAŞIMA A.Ş tarafından şartnamede tanımlanan şekilde BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Daire Başkanlığı Servis Araçları Yönergesi hükümlerine göre her ilçe için 20 adet S Plaka Servis Taşımacılığı işletme hakkının kiraya verilmesi işi ihale edilecektir.

4 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Paşaalanı Mah. A Gaffar Okkan Cad. No: 149 Belediye Ek Hizmet Binası Kat: 3 Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati:

Karesi            :  04.01.2016 Pazartesi Günü Saat 08:30’da başlamak üzere

                         10 dakika aralıklarla 20 ayrı ihale yapılacaktır.

Altıeylül        :  04.01.2016 Pazartesi Günü Saat 13:00’da başlamak üzere

                         10 dakika aralıklarla 20 ayrı ihale yapılacaktır.

Ayvalık         :  05.01.2016 Salı Günü Saat 08:30’da başlamak üzere

                         10 dakika aralıklarla 20 ayrı ihale yapılacaktır.

Bandırma       :  05.01.2016 Salı Günü Saat 13:00’da başlamak üzere

                         10 dakika aralıklarla 20 ayrı ihale yapılacaktır.

Burhaniye      :  06.01.2016 Çarşamba günü 08:30’da başlamak üzere

                         10 dakika aralıklarla 20 ayrı ihale yapılacaktır.

Edremit          :  06.01.2016 Çarşamba günü 13:00’da başlamak üzere

                         10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır.

Erdek             :  07.01.2016 Perşembe günü 8:30’da başlamak üzere

                         10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır.

Gömeç           :  07.01.2016 Perşembe günü 13:00’da başlamak üzere

                         10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır.

Gönen           :  08.01.2016 Cuma günü 08:30’da başlamak üzere

                         10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır.

Bigadiç          :  08.01.2016 Cuma günü 13:00’da başlamak üzere

                         10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır.

Havran          :  11.01.2016 Pazartesi günü 08:30’da başlamak üzere

                         10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır.

İvrindi           :  11.01.2016 Pazartesi günü 13:00’da başlamak üzere

                         10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır.

Manyas         :  12.01.2016 Salı günü 08:30’da başlamak üzere

                         10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır.

Susurluk        :  12.01.2016 Salı günü 13:00’da başlamak üzere

                         10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır.

Dursunbey    :  13.01.2016 Çarşamba günü 08:30’da başlamak üzere

                         10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır.

Kepsut           :  13.01.2016 Çarşamba günü 13:00’da başlamak üzere

                         10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır.

Marmara        :  14.01.2016 Perşembe günü 08:30’da başlamak üzere

                         10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır.

Savaştepe      :  14.01.2016 Perşembe günü 13:00’da başlamak üzere

                         10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır.

Sındırgı         :  15.01.2016 Cuma günü 08:30’da başlamak üzere

                         10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır.

Balya             :  15.01.2016 Cuma günü 13:00’da başlamak üzere

                         10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır.

5 - Muhammen Bedel:

İhale konusu işin Altıeylül, Karesi ilçeleri için muhammen bedeli KDV hariç 21.000,00 TL olup geçici teminat bedeli 630,00 TL’dir.

İhale konusu işin Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, ilçeleri için muhammen bedeli KDV hariç 18.000,00 TL olup geçici teminat miktarı 540,00 TL dir.

İhale konusu işin Bigadiç, Havran, İvrindi, Manyas, Susurluk, ilçeleri için muhammen bedeli KDV hariç 15.000,00-TL olup geçici teminat miktarı 450,00 TL dir.

İhale konusu işin Dursunbey, Kepsut, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Balya ilçeleri için muhammen bedeli KDV hariç 12.000,00-TL olup geçici teminat miktarı 360,00 TL dir.

Her S Plaka için ayrı ayrı ihale yapılacağından 1 adet S Plaka için verilecek teklifler muhammen bedelin altında olamaz.

6 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu iştigal mevzusu şoförlük veya taşımacılık olduğunu gösterir Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Muhammen bedelin %3 oranında geçici teminata dair belge

e) Gerçek kişiler için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün nüfus veri kayıt sisteminin 2007 yılından bu yana aktif olduğu göz önünde bulundurularak, 2007 yılından bu yana Balıkesir il sınırları içerisinde toplam 5 yıl ikamet ettiğini ve ikametini sürdürdüğünü gösterir adres raporu, tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği Balıkesir il sınırları içerisinde kayıtlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından alınan son 5 yıldır faaliyetini sürdürdüğüne dair faaliyet belgesi

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

ğ) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. Maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname

h) İdari ve Teknik Şartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılan yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshaları,

ı) Vergi Dairesi'nden alınacak faaliyetinin devam ettiğine dair mükellefiyetlik belgesi,

i) Vergi borcu olmadığına dair belge,

j) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

k) İsteklinin, bir ortak girişim olması halinde, teklifinde pilot ve diğer ortakların belirtildiği ortak girişim beyannamesi,

l) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

m) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair şartname bedeli olarak ödendiğine ilişkin makbuzun aslı.

n) İhaleye katılacak istekli her ilçede servis taşımacılığı kiralama işi ihalesi için en fazla 5 adet S plaka için teklif verebilecektir.

7 - İhale dokümanı Paşaalanı Mh. Terminal Cd. No: 12/B/250 KARESİ/BALIKESİR adresinde bulunan İdareden 250,00-TL. bedel karşılığında satın alınabilir veya bedelsiz görülebilir.

8 - Başvuru Dosyalarını Karesi, Altıeylül 31.12.2015 Perşembe Günü saat 17:00'a Ayvalık, Bandırma 04.01.2016 Pazartesi Günü saat 17:00'a Burhaniye , Edremit 05.01.2016 Salı günü saat 17:00'a Gömeç, Erdek 06.01.2016 Çarşamba günü saat 17:00'a, Gönen, Bigadiç 07.01.2016 Perşembe günü saat 17:00'a, İvrindi, Havran 08.01.2016 Cuma günü saat 17:00'a, Susurluk, Manyas 11.01.2016 Pazartesi günü saat 17:00'a, Kepsut, Dursunbey 12.01.2016 Salı günü saat 17:00'a Savaştepe, Marmara saat 13.01.2016 Çarşamba günü 17:00'a Balya, Sındırgı 14.01.2016 Perşembe günü saat 17:00'a kadar Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.'ye teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü, posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

9 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

11585/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, pafta, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satışı 07/01/2016 Perşembe günü saat 14:00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli ve şartname bedelleri aşağıdaki yer alan tablodaki gibidir.

 

Sıra

No

Ada

Parsel

Alanı

(Mesahası)

Mevki

İmar durumu

Niteliği

m²

Birim Fiyatı

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

%3 TL

Şartname

Bedeli

(TL)

İhale Türü

1

5927

21

5.368,34 m²

Palandöken Osman Gazi Mah.

E=2,50

Konut alanı

Arsa

750,00 TL

4.026.255,00

120.787,65

500,00

Kapalı

2

5927

22

4.729,90 m²

Palandöken

Osman Gazi Mah.

E=2,50

Konut alanı

Arsa

750,00 TL

3.547.425,00

106.422,75

500,00

Kapalı

3

5927

23

4.996,27 m²

Palandöken

Osman Gazi Mah.

E=2,50

Konut alanı

Arsa

750,00 TL

3.747.202,50

112.416,08

500,00

Kapalı

4

5927

24

4.731,27 m²

Palandöken

Osman Gazi Mah.

E=2,50

Konut alanı

Arsa

750,00 TL

3.548.452,50

106.453,58

500,00

Kapalı

5

5927

25

6.106,21 m²

Palandöken

Osman Gazi Mah.

E=2,50

Konut alanı

Arsa

750,00 TL

4.579.657,50

137.389,73

500,00

Kapalı

6

5927

26

4.267,19 m²

Palandöken

Osman Gazi Mah.

E=2,50

Konut alanı

Arsa

750,00 TL

3.200.392,50

96.011,78

500,00

Kapalı

Arsa satış bedelinin %50’si peşin kalan %50’sinin ise 5 eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır.

Yukarıda niteliği belirtilen taşınmazın kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verilecektir. ihale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak Şube Müdürlüğüne 07/01/2016 Perşembe günü saat 13:50’ye kadar teslim etmek zorunludur.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2 - Kanuni ikametgah sahibi olmak.

3 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

4 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

6 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.

8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

10 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

13 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

14 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

11571/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar 06/01/2016 Çarşamba günü Saat:14.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

m²

Niteliği

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m²/TL

Muhammen Bedel (TL)

G.Teminat (%3)(TL)

Ödeme

1

ATATÜRK

5552

2

2.493,77 m²

ARSA

Akaryakıt, ve LPG

Sat. ve Serv. İst.

5.000,00 TL

12.468.850,00 TL

374.065,50 TL

PEŞİN

2

BEYLERBEYİ

717

1

4.001,77 m²

ARSA

TİC. KONUT

1.250,00 TL

5.002.212,50 TL

150.066,38 TL

PEŞİN

 

Taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 200,00TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

h) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

h) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

İhaleye iştirak edeceklerin,  istenilen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 06/01/2016 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, (Taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır) İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

11555/1-1