21 Aralık 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29569

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk Standardları Enstitüsü Kırşehir Temsilciliğinden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk Standardları Enstitüsü Kırşehir Temsilciliğinden:

Aşağıda unvanı, belge numarası ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesih edildiğinden mevcut TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet yeriyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilemeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

Firma Unvanı

Belge Konusu

Belge No

Fesih Tarihi

Fesih Nedeni

ABDURRAHMAN BAŞAK - BAŞAK MAKİNA

TS 12534

40-HYB-140

04.09.2015

YENİLEME YAPTIRMAMASI

AKDENİZ GRUP PETROL ÜR. SAN. VE TİC.

TS 11939

40-HYB-2086

04.08.2015

YENİLEME YAPTIRMAMASI

ALFA BİLGİ İŞL. SİSTEM VE YAZILIM TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12498-

TS 12749

40-HYB-2086

01.06.2015

YENİLEME YAPTIRMAMASI

BARLAS SOĞUTMA ŞEVKİ BARLAS

TS 10079

40-HYB-80

04.09.2015

YENİLEME YAPTIRMAMASI

ÇALIŞKAN TARIM MAK. SAN. İSMET ÇALIŞKAN

TS 12531

40-HYB-l14

03.10.2015

YENİLEME YAPTIRMAMASI

ÇAM OĞULLARI VETERİNERLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12664-1

40-HYB-103

04.12.2015

FİRMA TALEBİ

ÇEL-AS ASANSÖR-DAVUT ÇELİK

TS 12255

40-HYB-97

23.03.2015

FİRMA TALEBİ

DAMLA NAKL. PET. İNŞ. TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11939

40-HYB-112

04.08.2015

YENİLEME YAPTIRMAMASI

EKREM KOÇ KOÇ ISI

TS 10079

40-HYB-95

03.10.2015

YENİLEME YAPTIRMAMASI

GARANTİ SOĞUTMA RAMAZAN ERİK

TS 12355- TS 10079

40-HYB-37 40 HYB-46

26.06.2015 26.06.2015

FİRMA TALEBİ FİRMA TALEBİ

KAMAN BELEDİYESİ PETROL OFİSİ BAYİ

TS 12820-

TS 11939

40-HYB-124

01.06.2015

YENİLEME YAPTIRMAMASI

OLGUN PETROL AKARYAKIT TÜP BAYİİ

TS 11939

40-HYB-17

06.05.2015

FİRMA TALEBİ

SOLDAMLI PETROL NAKL. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

40-HYB-82

24.03.2015

FİRMA TALEBİ

ŞİRİNSAN YEMEK TURİZM TAŞ. İŞL. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12257

40-HYB-73

28.02.2015

YENİLEME YAPTIRMAMASI

ŞTM ŞEREFOĞLU TARIM MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. HACIBEKTAŞ ŞUBESİ

TS 12658

40-HYB-2093

04.09.2015

YENİLEME YAPTIRMAMASI

VEKTÖREL HAŞERE İLAÇLAMA TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

TS 8358

40-HYB-2078

06.02.2015

FİRMA TALEBİ

YASEMİN DAYIOĞLU

TS 8985

40-HYB-2098

04.12.2015

YENİLEME YAPTIRMAMASI

11539/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 05/11/2015 tarih ve 580 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 26/11/2015 tarih ve 2405 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Yapracık Mahallesi, Eskişehir Yolu Kuzeyi ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi" 21/12/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11505/1-1


Maliye Bakanlığından:

DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) çalıştırılmak üzere sınavla 50 Defterdarlık Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına, 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarından KPSSP39, KPSSP40, KPSSP42, KPSSP56 ve KPSSP118, puan türlerinin herhangi birinden 75 ve üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir.

Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için aldıkları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır.

Atama yapılacak kadro sayısının, en fazla yirmi katı kadar aday giriş sınavının yazılı bölümüne; en fazla dört katı kadar aday ise sözlü bölümüne çağrılacaktır. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin liste, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenecektir.

Bunlardan son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

a) Giriş sınavının yazılı bölümü 20/3/2016 tarihinde (Pazar günü) Ankara’da yapılacaktır.

b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri ve saati; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Personel Genel Müdürlüğü Sınav Bilgi Sistemi üzerinden sınava giriş belgesi alınabilecektir. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

c) Yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden yirmi gün önce gönderilecek ve yazılı sınavda başarılı olanların listesi Maliye Bakanlığı ve Personel Genel Müdürlüğü internet sayfalarında duyurulacaktır.

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi (26/2/2016) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’den, bu duyurunun “I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER” bölümünde belirtilen puan türlerine göre yeterli puanı almış olmak,

ç) 2016 Yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak (1/1/1981 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

d) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

Ancak, 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında, lisans öğrenimlerini 2/8/2013 tarihinden önce bitirenlerden otuzbeş yaş şartı aranmayacaktır. Bu kapsamda başvuruda bulunmak isteyenler, durumlarını belgelendirmek kaydıyla, başvurularını elden veya posta yoluyla yapacaklardır.

IV - SINAV BAŞVURUSU:

a) Başvurular 15/2/2016 tarihinde başlayıp 26/2/2016 tarihinde saat 17.30'da sona erecektir.

b) Giriş sınavına başvuru, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) veya Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Ancak, istenmesi halinde belirtilen internet sayfalarında yayımlanacak olan Başvuru Formu doldurularak elden veya posta yoluyla da başvuru yapılabilir.

c) Bakanlık veya Personel Genel Müdürlüğü internet sayfası üzerinden elektronik başvuru yapanların, Başvuru Formunun imzalı bir örneğini bu duyuruda yer alan “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese veya sınav günü, sınav başlamadan önce sınav salon yetkilisine teslim etmeleri zorunludur.

ç) Elden veya posta yoluyla başvuruda bulunmak isteyenler doldurdukları Başvuru Formunu başvuru süresi içerisinde, en geç 26/2/2016 tarihi mesai saati sonuna kadar (Saat 17.30), bu duyuruda yer alan “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese teslim etmek veya Bakanlık Genel Evrakına ulaştırmak zorundadırlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde tek oturumda gerçekleştirilecektir.

Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

1 - Yazılı sınav konuları;

a) İktisat Grubu:

1) Mikro iktisat,

2) Makro iktisat.

b) Maliye Grubu:

1) Kamu maliyesi,

2) Maliye politikası.

c) Hukuk Grubu:

1) Anayasa hukuku,

2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),

3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,

4) Borçlar hukuku (Genel hükümler),

5) Ticaret hukuku (Başlangıç),

6) Ceza hukuku (Genel hükümler).

ç) Muhasebe Grubu:

1) Genel muhasebe.

Yukarıda belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

2 - Sözlü sınav konuları:

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Giriş sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.

VI - DEĞERLENDİRME:

a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi:

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.

b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi:

Adaylar bu duyurunun, “V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI” başlıklı bölümünün, sözlü sınav konularının (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturur.

En yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre 50 aday asıl, en fazla 25 aday yedek olarak belirlenerek ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl veya yedek olarak belirlenmeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII - YAZILI SINAV SORULARININ İLANI, YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE YAZILI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

a) Sınav soruları ve cevap anahtarı Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet adresinde Sınavı takip eden üç iş günü içinde ilan edilecektir.

b) Sorulara, ilanı takip eden yedi gün içinde Maliye Bakanlığında olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.

c) Sınav sonuçları, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

ç) Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içinde Maliye Bakanlığında olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.

VIII - GÖREV YERLERİ:

Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazananlar, mesleki temel eğitimlerini tamamladıktan sonra aşağıda belirtilen İl Defterdarlıklarında, defterdar emrine veya Defterdarlıklar merkez ve ilçe birimlerine, karşılarında gösterilen kadro sayısıyla sınırlı olmak üzere atanacaklardır. Atama işlemi; Giriş sınavı ve mesleki temel eğitim notlarının aritmetik ortalaması, aile birliği, sağlık veya engellilik durumu ile tercihleri de dikkate alınarak hizmet gereklerine göre gerçekleştirilecektir. Ancak, bu işlem sonucunda da duyurulan görev yerlerinin doldurulamaması halinde yerleştirme, Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik eki 1 sayılı cetveldeki görev yerleri sıralaması ile belirtilen aritmetik not ortalaması esas alınarak sonuçlandırılacaktır.

Defterdarlık birimlerinde görevlendirilen Defterdarlık Uzman Yardımcılarının atandıkları ilde beş yıl çalışmaları zorunludur. Ataması yapılan Defterdarlık Uzman Yardımcıları beş yıllık süre zarfında atandıkları yerin dışında başka bir yerde, tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.

Görev yapılacak iller ve kadro sayıları;

 

İli

Kadro Sayısı

İli

Kadro Sayısı

İli

Kadro Sayısı

İli

Kadro Sayısı

Ağrı

2

Çanakkale

2

Hatay

2

Sivas

1

Artvin

2

Denizli

2

Iğdır

1

Şanlıurfa

2

Aydın

2

Diyarbakır

3

Karabük

1

Şırnak

1

Ardahan

1

Düzce

1

Malatya

2

Tokat

1

Bitlis

2

Erzurum

3

Mardin

2

Van

2

Burdur

1

Eskişehir

2

Muş

2

Yalova

1

Bursa

4

Gümüşhane

1

Sakarya

1

Yozgat

1

Batman

1

Hakkari

1

5

 

 

IX - DİĞER HUSUSLAR:

a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

b) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi asıllarının sözlü sınav öncesinde Personel Genel Müdürlüğüne ibrazı zorunlu olduğundan, bir örneği onaylanarak alınacak ve aslı ilgiliye iade edilecektir.

c) Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

d) 26/2/2016 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Adres:

Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No: 308

Dikmen Caddesi (06450)  Çankaya/ANKARA

Tel    : 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55 - 415 21 14

Faks  : 0 (312) 425 04 43 - 424 06 39

11471/1-1


Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 sayılı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.

* Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

* Adaylar http://personel.usak.edu.tr/1367 adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1 - Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (6 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2 - Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, bilimsel çalışma-yayınlarını, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1 - İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3 - Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.

4 - Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5 - Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6 - Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7 - Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8 - Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.

• Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi : 04/01/2016 mesai bitimine kadardır.

 

Kadro No

Kadro Unvan

Der.

Bölüm/Anabilimdalı

Adet

İlan Açıklaması

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

254

Yardımcı Doçent

3

Klinik Bilimleri/ Ortodonti

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

723

Doçent

3

Tarih/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

1

Atatürk İlkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde doçentlik ünvanını almış olmak ve Türkiye Cumhuriyetinin sosyal ve iktisadi tarihi alanında çalışmaları bulunmak.

103

Yardımcı Doçent

1

Tarih/Eskiçağ Tarihi

1

Tarih anabilim dalında doktora yapmış olmak ve Eskiçağ'da Uşak ve çevresiyle ilgili çalışmaları olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

79

Yardımcı Doçent

1

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi/ Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

1

Engelliler ve egzersiz üzerine çalışmaları olmak.

343

Yardımcı Doçent

1

Antrenörlük Eğitimi/Antrenörlük Eğitimi

1

Spor Sağlık Bilimleri anabilim dalında doktora derecesine sahip olmak, vibrasyon, elektromiyografi, biyomekanik ve izometrik testlerle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

940

Doçent

2

Radyo Televizyon ve Sinema/Sinema

1

Sinema alanında doçentlik unvanı almış olmak.

175

Yardımcı Doçent

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık/Halkla İlişkiler

1

Doktorasını Halkla İlişkiler anabilim dalında yapmış olmak ve kurum içi iletişim konusunda çalışması olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

812

Doçent

3

Kamu Yönetimi/Yönetim Bilimleri

1

Kamu Yönetimi alanında doçentlik ünvanı almış olmak. Yönetime halkın katılımı ve kamu politikalarının uygulanması konularında çalışmalar yapmış olmak.

587

Yardımcı Doçent

3

Maliye/Bütçe ve Mali Planlama

1

Maliye anabilim dalında doktora yapmış olmak. Ekolojik riskleri azaltmada çevresel vergilerin etkisi üzerine çalışması bulunmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

144

Yardımcı Doçent

1

İlköğretim/İlköğretim Matematik Eğitimi

1

İlköğretim matematik öğretmen- lerinin öz düzenleme süreçleri üzerine çalışma yapmış olmak.

300

Yardımcı Doçent

3

Eğitim Bilimleri/ Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

1

Eğitim yönetimi ve denetimi alanında doktora yapmış ve yükseköğretim alanında çalışmış olmak.

11273/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 - Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı ve kurum dışında eğitim öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi taahhüt etmiş sayılırlar.

6 - 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı Kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

* Özgeçmiş,

* Yayın Listesi,

* (2) iki adet fotoğraf,

* Nüfus cüzdanı sureti,

* Doçentlik belgesi,

* Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   : 21.12.2015

Bitiş Tarihi           : 04.01.2016

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doçent

1

1

Tasarım alanında doçentliğini almış olmak ve Sahteciliğe karşı geliştirilmiş kıymetli belge tasarımı alanında çalışmaları olmak.

11447/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROF

YRD. DOÇ

AÇIKLAMALAR

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik

 

1

Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, hemşirelikte iş doyumu ve hemşire-hemşire işbirliği konularında çalışmaları olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, erişkin nöromuskuler hastalıklar ve inme rehabilitasyonu konusunda çalışmaları olmak.

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

İngilizce Mütercim Tercümanlık

 

1

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku Bölümü

Anayasa Hukuku

 

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

1

Yenidoğan Uzmanı olmak, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler üzerine çalışmaları olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Zootekni

1

 

Veteriner Fakültesi mezunu olup, at ve köpeklerin vücut ölçüleri üzerine çalışmaları olmak.

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Parazitoloji

 

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup, Toxoplasma gondii konusunda çalışmaları olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi

 

1

Cumhuriyet döneminde İslam Tarihi ve Şemseddin Günaltay’ın tarihçiliği konularında çalışmaları olmak.

DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler Bölümü

Endodonti

 

1

Translüsent postlar ve dentin tübül penetrasyonu konusunda çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği

 

1

Kombinatorik problemlere sezgisel ve sürü zekası yöntemlerinin uygulanması ile bulanık matematiksel programlama konularında çalışmaları olmak.

TOPLAM

1

9

 

11448/1-1