18 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29566

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1 ADET ROBİNSON R44 II HELİKOPTER SATILACAKTIR

Gökçen Hv. Taş. Eğt. ve Pet. Ürün. Tic. Anonim Şirketinden:


5. BÖLGE 55 YBOM MINTIKASINDA YOL BEKÇİLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE 28/12/2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:


BRANDA (TENTELİ VAGON İÇİN) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TEŞEKKÜLÜMÜZ PARKINDA MEVCUT 160 ADET KLİMALI YOLCU VAGONUNUN DEĞİŞMESİ GEREKEN MALZEMELER DAHİL PERİYODİK BAKIM - ONARIMI İLE SOĞUTMA SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN ARIZALARIN ONARIMI HİZMET İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İlkadım Belediye Başkanlığından:


BOLU TEDES PROJESİ İHALE EDİLECEKTİR

Bolu Belediye Başkanlığından:


10 (ON) ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞIT MÜBADELE İLANI

Mersin Emniyet Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 ADET ROBİNSON R44 II HELİKOPTER SATILACAKTIR

Gökçen Hv. Taş. Eğt. ve Pet. Ürün. Tic. Anonim Şirketinden:

1 - GÖKÇEN HV. TAŞ. EĞT. VE PET. ÜRÜN. TİC. A.Ş. envanterinde bulunan; 1 adet 2006 model ROBİNSON R44 II Helikopter 28 Aralık 2015 Pazartesi günü saat: 15.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler ROBİNSON R44 II helikopteri görmek için Etimesgut Meydan İşletmeler Kısmında görevli personel Burak YILMAZ (0542 404 53 82) ile irtibata geçerek (08:30 ile 15:30) saatleri arasında görebileceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak aşağıda belirtilen adresten temin edebilirler. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar GÖKÇEN HV. TAŞ. EĞT. VE PET. ÜRÜN. TİC. A.Ş. (İstanbul Cad. Elif sokak No: 4/F İSKİTLER/ANKARA) adresinde bulunan Satın Alma birimine vereceklerdir.

4 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda teminat mektubu olarak veya GÖKÇEN HV. TAŞ. EĞT. VE Pet. Ürün. Tic. A.Ş.’ye ait ihale şartnamesinde yazılı olan banka hesabına nakit olarak yatıracaklardır.

5 - GÖKÇEN HV. TAŞ. EĞT. VE PET. ÜRÜN. TİC. A.Ş. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: GÖKÇEN HV. TAŞ. EĞT. VE PET. ÜRÜN. TİC. A.Ş.

Satın Alma Birimi: (0 312) 303 48 18

Etimesgut Meydan İşletmeler Kısmı: Burak YILMAZ (0542 404 53 82)

11475/1-1


5. BÖLGE 55 YBOM MINTIKASINDA YOL BEKÇİLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE 28/12/2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                     :  2015/177016

1 - İdarenin:

a) Adresi                             :  TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası           :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                :  0 422 2124816

ç) Elektronik Posta Adresi  :  5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: 55 YBOM Mıntıkasında Yol Bekçiliği hizmet alımı işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımızın Yerli İsteklilerdin teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna 28/12/2015 Tarih, saat: 14.00'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil her ihale için 150,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale için kısmı teklif verilmez.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11482/1-1


BRANDA (TENTELİ VAGON İÇİN) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/175799

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 100 adet Branda (Tenteli Vagon için) satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  05/01/2016 - Saat: 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 05/01/2016 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11329/1-1


TEŞEKKÜLÜMÜZ PARKINDA MEVCUT 160 ADET KLİMALI YOLCU VAGONUNUN DEĞİŞMESİ GEREKEN MALZEMELER DAHİL PERİYODİK BAKIM - ONARIMI İLE SOĞUTMA SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN ARIZALARIN ONARIMI HİZMET İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/176882

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/4419 - 4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzeme@tcdd.gov.tr

1 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 160 adet Klimalı Yolcu Vagonunun değişmesi gereken malzemeler dahil periyodik bakım-Onarımı ile soğutma sisteminde meydana gelen arızaların onarımı hizmet işi

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 28/01/2016 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11445/1-1


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

Grup

Geçici Teminat Tutarı

(TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Önyeterlilik ve Son Teklif Verme Tarihi

1

Şanlıurfa

10.000.000- (Onmilyon)

15.000- (Onbeşbin)

18/02/2016

2

Tortum

10.000.000- (Onmilyon)

15.000-(Onbeşbin)

29/02/2016

3

Adıgüzel ve Kemer

20.000.000- (Yirmimilyon)

15.000- (Onbeşbin)

10/03/2016

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait;

- Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 1 - Şanlıurfa”)

- Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 2 - Tortum”)

- Adıgüzel ve Kemer Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 3 - Adıgüzel ve Kemer”)

“İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile ayrı ayrı gruplar halinde özelleştirilecektir.

2 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3 - İhale konusu Gruplardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla Grup için de teklif verilebilir. Grup içinde yer alan santraller için ayrı ayrı teklif verilemez. Verilen teklif herhangi bir şartı içeremez. Birden fazla Grup için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

4 - İhalelere yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ilgili ihaleler hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın alınması ve önyeterlilik kriterlerinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

5 - İhale konusu Gruplar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;

- İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri,

- İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 15.000- (Onbeşbin) TL’nin İdare’nin;

T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “GRUP [....][....] SANTRALİ/SANTRALLERİ İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ” ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

6 - Katılımcılar tarafından önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için, teklif verecekleri her bir Gruba ilişkin olarak yukarıdaki tabloda ayrı ayrı belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

7 - Sözleşme imzalamak üzere davet edilecek Teklif Sahibi tarafından İdare’ce belirlenecek süre içerisinde her bir Gruba ilişkin olarak yukarıdaki tabloda ayrı ayrı belirtilen geçici teminat tutarı kadar ek geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

8 - Katılımcıların, önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “EÜAŞ’A AİT GRUP [....][....] SANTRALİNİN/SANTRALLERİNİN İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Önyeterlilik ve son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve önyeterlilik ve son teklif verme tarihlerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

10 - İhale konusu hidroelektrik santrallerin yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, devrin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

11 - İhalelere ilişkin diğer hususlar ihale konusu Gruplara ait İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

                                                                                                 T.C.

                                                                                      BAŞBAKANLIK

                                                                 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

                                                      Ziya Gökalp Caddesi No: 80    06600 Kurtuluş / ANKARA

                                                              Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07

11497/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İlkadım Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Samsun İlkadım Belediyesi'ne ait Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi 1228 ada 12 nolu 1.371,33 m2 lik parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALI TEKLİF ve AÇIK ARTTIRMA usulü ile satılacaktır.

2 - Taşınmazın satış bedeli 2.450.000,00TL (İki Milyon Dört Yüz Elli Bin Türk Lira) olup, geçici teminatı 73.500,00 TL (Yetmiş Üç Bin Beş Yüz Türk Lira)'dır.

İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair Belediyece gönderilen yazının tebliği gününden itibaren 15 gün içinde; ihale bedelinin tamamını, resmi vergi ve harçları (damga karar pulu, ihale karar pulu...) peşin olarak ödeyecektir. Ödemenin belirtilen sürede yapılmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilerek ihale fesih edilecektir.

3 - İhale 12/01/2016 Salı günü saat 10:00'da İlkadım Belediye Binası Encümen toplantı salonunda (Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 73   55020 İlkadım/SAMSUN) yapılacak olup, teklifler 11/01/2016 Pazartesi mesai bitimine kadar İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası Emlak İstimlak Müdürlüğüne (Bahçelievler Mahallesi Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No: l   55070 İlkadım/SAMSUN) teslim edilecektir.

4 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus İdaresi'nden alınacak)

B) Tebligat için adres göstermesi,

a - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c - Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C) Geçici Teminatını vermesi, (İhale bedelinin %3'ü oranında)

D) İmza sirkülerini vermesi,

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak borcu yoktur yazısı,

5 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde incelenebilir. İhale şartnamesi 1.500,00 TL bedel karşılında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden (İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası -Bahçelievler Mahallesi, Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No: l - 55070 İlkadım/SAMSUN) temin edilebilir.

6 - Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

11371/1-1


BOLU TEDES PROJESİ İHALE EDİLECEKTİR

Bolu Belediye Başkanlığından:

1 - Bolu Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde TEDES (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi) Projesinin kurulum ve işletmeye ait tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere Gelir paylaşım modeli ile Trafik Elektronik Denetleme Sistemi Tespit komisyonu raporlarında belirtilen 15 adet kırmızı ışık ve hız, 27 cadde-sokak üzerindeki 32 noktada park ihlali, 8 adet tag’tan oluşan 4 adet hız ihlal sisteminin kurulumu ve işletilmesi, İl Emniyet Müdürlüğü binasında sistemin kurulumu ve aktif hale getirilmesi ile Belediye Başkanlığı kontrolünde anlık izleme fonksiyonlarının kurulması, 7 yıl süreyle işletilmesi ve devredilmesi işidir.

2 - Söz konusu işe ait şartnameler Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No: 95 Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden 500 (beşyüz) TL karşılığında temin edilebilir.

3 - İhale 29.12.2015 tarihinde Salı Günü saat: 14:30 da Bolu Belediye Başkanlığı binasında Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 7 (yedi) yıllığına ihale edilecektir.

4 - İşe ait muhammen bedel 7.000.000,00 TL + KDV olup geçici teminat bedeli 210.000,00 TL dir. 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur.

5 - İsteklilerin ihaleye girebilmesi için aşağıda belgeleri İç zarf içinde sunmaları zorunludur.

a) Teklif Mektubu,

Teklif mektuplarında teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır

b) Geçici Teminat belgesi

Teklif mektubunda İdareye verilecek yatırım bedeli KDV hariç olarak verilecektir.

6 - İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri dış zarf içerisinde sunmaları zorunludur.

A) İç zarf

B) Kanuni ikametgah belgesi,

C) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

D) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ve/veya Meslek Odası Belgesi

E) İmza sirküleri,

a - Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

F) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamelerini vermesi

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi

H) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge

İ) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge

J) İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir. İsteklinin ihale idari ve teknik şartnameyi imzalayarak şartlarını kabul ettiğine dair yazılı beyanda bulunacaktır.

K) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.

L) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,

7 - Teminata İlişkin Esaslar

a) Tedavüldeki Türk parası.

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,

c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller.

Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayanların teminatları hemen geri verilir.

8 - Teminat Teslim Yeri Teminat Mektubu

a) Tedavüldeki Türk parası.

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,

c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller.

Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup doğrudan ihale teklif dosyasına konulacaktır.

9 - Teminat Miktarları

Geçici teminat miktarı 210.000,00 (İkiyüzonbin) TL dir.

Kesin teminat ve güvence bedeli 600.000,00 (Altıyüzbin TL) dir.

10 - İhale sırasında verilecek teklifler onda birin katları şeklinde verilecektir.

11 - Söz konusu iş, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan Trafik ihlalleri listesindeki trafik idari para cezaları toplamının %30’u oranındaki tutarının takip eden ayın sonuna kadar Belediyeye ödenecek hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre yükleniciye ödeme yapılacaktır. Kesilen cezalardan Belediyeye verilecek %30 luk hasılat payı %100 olarak düşünüldüğünde, Belediyeye aktarılacak gelirden %60 ı geçmemek şartıyla fiyatı en düşük teklif eden istekliye ihale edilir. Bu oran sözleşme sonuna kadar devam edecektir.

12 - İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini en geç 29.12.2015 tarihinde saat: 14:00 kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

13 - İsteklilerin ihaleye ait evrakları ve teklifleri ihale komisyonu tarafından ihaleye katılanlar huzurunda 29.12.2015 tarihinde saat: 14:30 da açılacaktır.

14 - Teklifler Türkçe olarak verilecektir.

15 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

11263/1-1


10 (ON) ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 10 (On) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahasının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1 - Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, 574,26 hektar alana sahip, K24-d1, K24-d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 303 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

248502

250913

251153

253911

253758

247971

Yukarı (X)

4290927

4290941

4290640

4290363

4289672

4289724

 

2 - Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, 900 hektar alana sahip, K24-b1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 311 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

309000

309000

312000

312000

Yukarı (X)

4310000

4313000

4313000

4310000

 

3 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 261,27 hektar alana sahip, L24-a2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 248 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

258000

256998

257324

258349

259053

258000

Yukarı (X)

4254662

4254494

4255308

4255381

4254106

4252000

 

4 - Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Burhaniye Köyü, 180,92 hektar alana sahip, K25-a1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 266 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

291870

291762

290259

289753

Yukarı (X)

4308000

4307000

4307000

4307999

 

5 - Afyonkarahisar İli, Çay İlçesi, Orhaniye Köyü, 4835,9 hektar alana sahip, K25-c3, K25-c4, L25-b1, L25-b2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 267 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

321050

317865

313500

313500

315232

Yukarı (X)

4270675

4262700

4262700

4270900

4270848

 

6 - Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, 4857,44 hektar alana sahip, K26-d1, K26-d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 268 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

327250

326800

334000

330800

327313

Yukarı (X)

4274900

4284500

4284000

4275500

4274911

7 - Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Karaarslan Köyü ve Nuribey Kasabası 1841,14 hektar alana sahip, K25-d1, K25-d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 269 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon: 1

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

292439

292947

294321

295266

295648

295983

295963

Yukarı (X)

4283275

4283521

4282979

4284644

4284830

4284388

4284259

 

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

Sağa (Y)

297038

299019

299019

292008

292011

292149

Yukarı (X)

4280745

4280035

4279996

4280013

4283891

4283836

 

Poligon: 2

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

297351

297700

297700

298701

298095

Yukarı (X)

4285893

4286288

4286000

4286000

4285587

 

8 - Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Halımoru Köyü, Sarık Köyü ve Salar Kasabası, 2212,94 hektar alana sahip, K25-d1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 270 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

287241

289192

292011

292008

286994

286984

Yukarı (X)

4283894

4285005

4283891

4280013

4280011

4283848

 

9 - Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Sülün Kasabası ve Salar Kasabası, 460,66 hektar alana sahip, K25-d1, K25-d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 271 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

Poligon: 1

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

289256

290733

292149

289192

Yukarı (X)

4285041

4286580

4283836

4285005

 

Poligon: 1

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

295266

294321

292947

Yukarı (X)

4284644

4282979

4283521

 

10 - Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, 2478,88 hektar alana sahip, K25-a2, K25-a3, K25-b1, K25-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 286 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

305000

304632

304700

299800

299000

299000

305000

Yukarı (X)

4301000

4301000

4304000

4304000

4304533

4308000

4308000

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERİ

 

S.No

İlçe

Köyü / Kasabası

Alan

(Hektar)

Muhammen Bedel (¨)

Geçici Teminat (¨)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Sinanpaşa

--

574,26

30.000,00¨

900,00¨

30/12/2015

14:00

2

İscehisar

--

900

30.000,00¨

900,00¨

30/12/2015

14:00

3

Sandıklı

--

261,27

30.000,00¨

900,00¨

30/12/2015

14:00

4

Merkez

Burhaniye

180,92

30.000,00¨

900,00¨

30/12/2015

14:00

5

Çay

Orhaniye

4835,9

104.200,00¨¨

3.126,00¨

30/12/2015

14:00

6

Bolvadin

--

4857,44

104.650,00¨

3.139,50¨

30/12/2015

14:00

7

Merkez

Karaarslan-Nuribey

1841,14

30.000,00¨

900,00¨

30/12/2015

14:00

8

Merkez

Halımoru-Sarık-Salar

2212,94

47.650,00¨

1.429,50¨

30/12/2015

14:00

9

Merkez

Sülün-Salar

460,66

30.000,00¨

900,00¨

30/12/2015

14:00

10

İscehisar

--

2478,88

53.400,00¨

1.602,00¨

30/12/2015

14:00

 

İhale Şartname ve Eklerinin

Alınacağı Yer                         :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğü.

                                                  Özel İdare İş Hanı Kat: 6  AFYONKARAHİSAR

Hangi Şartlarda Alınacağı       :  İhaleye girecek olan isteklilerin, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Merkez Bankalar Caddesi üzerindeki Sosyal Hizmetler ve Özel İdare İşhanı 6.katta bulunan Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

İhalenin Yapılacağı Yer          :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu.

                                                  Hacı Mahmut Mahallesi Dervişpaşa Caddesi No: 4 AFYONKARAHİSAR

Yapılacağı Tarih/Saat              :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

Usulü                                      :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

Tekliflerin Verileceği Yer       :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu

                                                  Hacı Mahmut Mahallesi Dervişpaşa Caddesi No:4 AFYONKARAHİSAR

Son Teklif Verme Tarih/Saati :  30/12/2015 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi.

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti.

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel Kişi İstekliler;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. (Son üç Ayda Alınan)  Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.

3) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekâletnameyi ibraz edeceklerdir.

* İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin % 3’ü oranında geçici teminat. (Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Özel İdare Hesabına yatırılacak)

* Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

* Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

* İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

* Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

* İlan olunur.

11372/1-1


TAŞIT MÜBADELE İLANI

Mersin Emniyet Müdürlüğünden:

1 - İdarenin;

Adı                                   :  MERSİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Adresi                              :  Limonluk Mah. 2457 Sokak No: 5 Yenişehir/Mersin

Telefon Numarası             :  0324 3271285

Faks Numarası                 :  0324 326 61 27

Elektronik Posta Adresi   :  mersinikmal@egm.gov.tr

2 - Mübadelenin:

Adı                                   :  Mersin Emniyet Müdürlüğü Taşıt Mübadelesi

Niteliği, Türü, Miktarı: Emniyet hizmetlerinde kullanıma elverişli olmayan, ekonomik ömrünü tamamlamış 85 (Seksenbeş) adet değişik cins ve model HEK taşıt, 4645 sayılı Kanunun 4. Maddesine istinaden çıkartılan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. Maddesi uyarınca; 9 (dokuz) Adet 2015 Model Dacia Dokker Ambiance marka/model 1.5 DCİ, 90 bg, Dizel, Abs, Afu, Beyaz Renkli, Klima, Sol Sürgülü Yan Kapı ve Tavan Barları olan Taşıt, 1 (bir) adet 2015 Model Dacia Dokker Kombi Van marka/model 1.5 DCİ, Dizel, Abs, Afu, Beyaz Renkli Klimalı Taşıt ve 48 (kırksekiz) adet Lassa Marka 195/65/15 Greenways 91 H ölçü ve serilerinde 2015 yılı üretimi Araç dış lastiği ile açık arttırma usulü ile mübadele edilecektir.

3 - Mübadelesi yapılacak taşıtların;

Cinsi, markası, modeli, miktarı ve faal olup olmadığı:

 

S.N.

PLAKA NO

MARKASI

MODEL

CİNSİ

RENGİ

MOTOR GÜCÜ

MOTOR HACMİ

KİLOMETRE

HASAR DURUMU

1

33 A 0008

ISUZU

1998

OTOBÜS

Beyaz-Mavi

88,2

4480

346642

Hasarsız

2

33 A 0023

HYUNDAİ

2000

OTOMOBİL

Bordo

66

1495

282445

Hasarsız

3

33 A 0030

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

20689

Hasarsız

4

33 A 0038

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

29932

Hasarsız

5

33 A 0039

HYUNDAİ

2000

OTOMOBİL

Füme

66

1495

384880

Hasarsız

6

33 A 0045

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

16233

Hasarsız

7

33 A 0048

FORD

1998

OTOMOBİL

Beyaz

66,1

1597

18278

Hasarsız

8

33 A 0050

HYUNDAİ

2000

OTOMOBİL

K.Gümüş Gri

66

1495

495289

Hasarsız

9

33 A 0058

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

17093

Hasarsız

10

33 A 0065

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

158

Hasarsız

11

33 A 0075

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

1620

Hasarsız

12

33 A 0077

RENAULT

1998

OTOMOBİL

Beyaz

72

1397

80073

Hasarsız

13

33 A 0082

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

39216

Hasarsız

14

33 A 0120

FORD

2000

MİNİBÜS

Beyaz-Mavi

70

2496

698363

Hasarsız

15

33 A 0124

RENAULT-19

1999

OTOMOBİL

Beyaz

80

1565

337720

Hasarsız

16

33 A 0133

RENAULT-KANGO

2000

OTOMOBİL

Gümüş

55

1390

20676

Hasarsız

17

33 A 0139

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

22196

Hasarsız

18

33 A 0141

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

47860

Hasarsız

19

33 A 0142

TOFAŞ-ŞAHİN

1998

OTOMOBİL

Mavi(Akdeniz)

60

1372

85328

Hasarsız

20

33 A 0156

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

86330

Hasarsız

21

33 A 0163

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

44928

Hasarsız

22

33 A 0169

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

20790

Hasarsız

23

33 A 0172

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

80883

Hasarsız

24

33 A 0195

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

60206

Hasarsız

25

33 A 0211

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

13390

Hasarsız

26

33 A 0220

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

13449

Hasarsız

27

33 A 0224

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

39499

Hasarsız

28

33 A 0227

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

724

Hasarsız

29

33 A 0228

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

Arızalı

Hasarsız

30

33 A 0229

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

82773

Hasarsız

31

33 A 0233

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

11163

Hasarsız

32

33 A 0240

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

3618

Hasarsız

33

33 A 0241

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

76126

Hasarsız

34

33 A 0242

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

Arızalı

Hasarsız

35

33 A 0243

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

88945

Hasarsız

36

33 A 0244

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

Arızalı

Hasarsız

37

33 A 0245

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

70762

Hasarsız

38

33 A 0246

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

15630

Hasarsız

39

33 A 0248

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

79669

Hasarsız

40

33 A 0251

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

99585

Hasarsız

41

33 A 0254

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

13784

Hasarsız

42

33 A 0266

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

71782

Hasarsız

43

33 A 0270

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

41068

Hasarsız

44

33 A 0271

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

1310

Hasarsız

45

33 A 0281

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

11860

Hasarsız

46

33 A 0290

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

5918

Hasarsız

47

33 A 0353

FORD

1997

MİNİBÜS

Beyaz- Mavi

97

2496

754960

Hasarsız

48

33 A 0400

RENAULT

1998

OTOMOBİL

Buz Beyazı

72

1397

48715

Hasarsız

49

33 A 0440

ISUZU

1999

OTOBÜS

Beyaz Kuşaklı

120

4334

301039

Hasarsız

50

33 A 0445

FORD

2001

MİNİBÜS

Beyaz

41,1

2496

370762

Hasarsız

51

33 A 0447

RENAULT-19

2001

OTOMOBİL

Trafik (Beyaz)

90

1598

349350

Hasarsız

52

33 A 0449

RENAULT-19

2001

OTOMOBİL

Trafik (Beyaz)

90

1598

457144

Hasarsız

53

33 A 0450

HONDA-CIVIC

2001

OTOMOBİL

Lacivert

120

1590

375727

Hasarsız

54

33 A 0455

TOYATA

2001

OTOMOBİL

M.Koyu Yeşil

81

1598

287201

Hasarsız

55

33 A 0457

RENAULT-19

2001

OTOMOBİL

Trafik (Beyaz)

90

1598

227218

Hasarsız

56

33 A 0462

RENAULT-CLİO

2002

OTOMOBİL

Buz Beyazı

75

1390

415688

Hasarsız

57

33 A 0463

RENAULT-CLİO

2002

OTOMOBİL

Buz Beyazı

75

1390

484890

Hasarsız

58

33 A 0465

RENAULT-KANGO

2002

OTOMOBİL

Beyaz

75

1390

480106

Hasarsız

59

33 A 0468

FORD

2002

COMBİVAN

Beyaz

76

2496

523031

Hasarsız

60

33 A 0469

FORD

2002

MİNİBÜS

Beyaz

76

2496

589248

Hasarsız

61

33 A 0479

TOYOTA

2001

OTOMOBİL

Trafik (Beyaz)

81

1598

398045

Hasarsız

62

33 A 0480

TOYOTA

2001

OTOMOBİL

Trafik (Beyaz)

81

1598

777545

Hasarsız

63

33 A 0481

TOYOTA

2001

OTOMOBİL

Trafik (Beyaz)

81

1598

315354

Hasarsız

64

33 A 0483

TOYOTA

2002

OTOMOBİL

Trafik (Beyaz)

81

1598

611130

Hasarsız

65

33 A 0486

FIAT-DOBLO

2001

COMBİVAN

Beyaz

63

1910

467890

Hasarsız

66

33 A 0502

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

12635

Hasarsız

67

33 A 0510

FORD

2003

MİNİBÜS

İnci Beyazı

90

2402

636183

Hasarsız

68

33 A 0517

FIAT-DOBLO

2002

OTOMOBİL

Beyaz

63

1910

553890

Hasarsız

69

33 A 0528

FORD

2004

MİNİBÜS

Polis (Beyaz)

90

2402

266386

Hasarsız

70

33 A 0530

RENAULT-CLİO

2004

OTOMOBİL

Polis(Beyaz)

65

1461

475828

Hasarsız

71

33 A 0531

FIAT-DOBLO

2004

COMBİVAN

Mavi-Beyaz

55,8

1596

245427

Hasarsız

72

33 A 0538

RENAULT-MEGANE

2004

OTOMOBİL

Polis (Beyaz)

80,8

1598

691883

Hasarsız

73

33 A 0546

FORD-CONNECT

2004

COMBİVAN

İnci Beyazı

75

1753

624677

Hasarsız

74

33 A 0549

FORD-CONNECT

2004

COMBİVAN

İnci Beyazı

75

1753

556695

Hasarsız

75

33 A 0551

FORD-CONNECT

2004

COMBİVAN

İnci Beyazı

75

1753

506955

Hasarsız

76

33 A 0560

FORD-CONNECT

2004

COMBİVAN

İnci Beyazı

75

1753

579135

Hasarsız

77

33 A 0561

FORD-CONNECT

2004

COMBİVAN

İnci Beyazı

75

1753

552697

Hasarsız

78

33 A 0562

FORD-CONNECT

2004

COMBİVAN

İnci Beyazı

75

1753

577570

Hasarsız

79

33 A 0564

FORD-CONNECT

2004

COMBİVAN

İnci Beyazı

75

1753

622802

Hasarsız

80

33 A 0577

FORD-CONNECT

2004

COMBİVAN

İnci Beyazı

75

1753

527392

Hasarsız

81

33 A 0583

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

421138

Hasarsız

82

33 A 0586

OPEL

2001

OTOMOBİL

Nokturno Mavi

100

1598

452586

Hasarsız

83

33 A 0599

FIAT-ALBEA

2006

OTOMOBİL

Ç.Gri

70

1248

363142

Hasarsız

84

33 A 0631

FORD

2007

MİNİBÜS

Buz Beyazı

100

2402

Arızalı

Hasarsız

85

33 A 0765

SHENKE

2009

MOTOSİKLET

Kırmızı

6,5

149

28259

Hasarsız

 

Yukarıda listede belirtilen kullanıma elverişli olmayan, ekonomik ömrünü tamamlamış 85 (seksenbeş) adet değişik cins ve model taşıt HEK durumundadır. HEK durumundaki bu taşıtlar bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki taşıtlardır.

3-a) Değer tespit komisyonunca belirlenen verilecek malın tahmini bedeli: 394.350,00 TL (Üçyüzdoksandörtbinüçyüzelli TL.)

b) İdarece belirlenen alınacak malın tahmini bedeli: 394.577,50 TL (ÜçyüzdoksandörtbinbeşyüzyetmişyediTL.ElliKrş.)

c) Mübadelesi yapılacak olan taşıtlar Mersin İl Emniyet Müdürlüğü otoparkı Limonluk Mah. 2457 Sokak No: 5 Yenişehir/ Mersin adresinde ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09.30 ile 16.30 saatleri arasında görülebilir.

d) Mübadele karşılığı alınacak mala ilişkin teknik özellikler;

9 (dokuz) Adet 2015 Model Dacia Dokker Ambiance marka/model 1.5 DCİ, 90 bg, Dizel, Abs, Afu, Beyaz Renkli, Klima, Sol Sürgülü Yan Kapı ve Tavan Barları olan Taşıt olacaktır.

1 (bir) adet 2015 Model Dacia Dokker Kombi Van marka/model 1.5 DCİ, Dizel, Abs, Afu, Beyaz Renkli Klimalı Taşıt olacaktır.

48 (kırksekiz) adet Lassa Marka 195/65/15 Greenways 91 H ölçü ve serilerinde 2015 yılı üretimi Araç dış lastiği olacaktır.

4 - Mübadelenin;

a) Yapılacağı Yer: Limonluk Mah.2457 Sokak No:5 kat:7 Yenişehir / MERSİN

b) Tarih ve Saati : 29/12/2015 - 14.00’da

c) Mübadelesi yapılacak olan taşıtların Teslim edileceği ve karşılığında alınacak taşıt ve malların teslim alınacağı yer: Mersin İl Emniyet Müdürlüğü otoparkı Limonluk Mah. 2457 Sokak No: 5 Yenişehir/Mersin

5- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık artırma suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 11.830,50-TL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir.

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - Mübadele dokümanı ve Şartnamenin bulunup bulunmadığı: Şartname ve mübadele dokümanı vardır. Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak 40,00 TL’lik doküman bedeli karşılığı alınacak dekont ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği Limonluk Mah. 2457 Sokak No: 5 Kat.6 Yenişehir/ Mersin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

Tekliflerin hazırlanmasında ve sunulmasında aşağıdaki hususlara uyulur.

a) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, telefonu, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak kaşelenir veya mühürlenir.

b) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubuna isteklilerin adı, soyadı veya firma ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. İhale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

c) Teklifler 29/12/2015 günü Saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Mersin İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Satınalma Bürosu 6. kat Limonluk Mah. 2457 Sokak No:5 Yenişehir/MERSİN adresine verilecektir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayan tekliflerin alınış zamanı tutanakla tespit edilir.

ç) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

9 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde ilk yazılı teklifleri açıklandıktan sonra sözlü olarak Lassa Marka 195/65/15 Greenways 91 H ölçü ve serilerinde 2015 yılı üretimi Araç dış lastiği üzerinden 2 (iki) şer adet pey artırımı yapılmak sureti ve açık arttırma suretiyle gerçekleştirilecektir.

10 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak; onaylanan mübadele kararının yükleniciye tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir.

11 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir. Tekliflerin geçerlilik süresi mübadele tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Bu işin Geçici teminat miktarı, mübadelesi yapılacak malın Tahmini bedelinin %3’ü oranında olup, 11.830,50 TL’dir. (Onbirbinsekizyüzotuz TL. elliKrş.) Geçici Teminatın Banka Teminat Mektubu olarak verilmesi durumunda ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) gün süresi olacaktır.

13 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11474/1-1