12 Aralık 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29560

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

İzbeton İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Üretim ve Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.12.2015          Karar No: 6933

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                            :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ          :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86   06100 Söğütözü-ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ       :  13.08.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                         :  İşletme ruhsat süresinin uzatımı

• SAHA İŞARETİ                 :  TPO/A

• KAPSADIĞI İL                  :  Diyarbakır, Batman

• KAPSADIĞI İLÇE             :  Merkez, Gercüş, Bismil

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  12.758 Hektar

• HAK SIRA NUMARASI   :  ARİ/TPO/228-796

• BAŞLANGIÇ TARİHİ       :  30.09.1965

• VERİLİŞ TARİHİ               :  24.05.1966

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahip bulunduğu, yukarıda, saha işareti, İlleri, İlçeleri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 30.09.2014 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18/5 inci maddeleri gereğince 30.09.2024 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, İR/TPO/228-796 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin sahada verilen üretim ve faaliyet programı ile yapılacak yatırım dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi gereğince 30.09.2024 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

11279/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.12.2015          Karar No: 6932

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                            :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ          :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86   06100 Söğütözü-ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ       :  11.09.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                         :  İşletme ruhsat süresinin uzatımı

• SAHA İŞARETİ                 :  TPO/AT

• KAPSADIĞI İL                  :  Adıyaman

• KAPSADIĞI İLÇE             :  Kahta

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  5214 Hektar

• HAK SIRA NUMARASI   :  ARİ/TPO/2774-3256

• BAŞLANGIÇ TARİHİ       :  14.06.1995

• VERİLİŞ TARİHİ               :  19.10.1995

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahip bulunduğu, yukarıda, saha işareti, İli, İlçesi, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 14.06.2015 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18/5 inci maddeleri gereğince 14.06.2025 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, ARİ/TPO/2774-3256 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin sahada verilen üretim ve faaliyet programı ile yapılacak yatırım dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi gereğince 14.06.2025 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

11278/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O’nın Adıyaman ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/3052 hak sıra no.lu petrol İşletme ruhsat sahasında yer alan Kuzey Karakuş-28 kuyusunun lokasyon yeri ve yolu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararları bulunan Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Teğmenli Köyündeki 583 no.lu parselin 18.201,36 m²’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 30.11.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

11277/1-1

—————

Turkish Petroleum International Company Ltdnin Adıyaman Şanlıurfa illerinde sahip bulunduğu AR/TPI/4876 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının süresinin ruhsat sahasında yapılan petrol kefşine istinaden 11.05.2015 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8’inci maddsesi gereğince 2 yıl sureyle uzatılması için 04.12.2015 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

11280/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİĞ

Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. No: 41 Çankaya/ANKARA adresinde mukim Quaestor Gıda Rest. Eğl. Org. Rek. ve Tur. Hizm. Ltd. Şti. (Vergi No: 6320435893) firması adına 4458 sayılı Gümrük Kanununun 128. ila 134. maddelerine istinaden Müdürlüğümüzün 29.11.2013/IM036635 tarih ve sayılı beyanname ile geçici girişi yapılan eşyaların yasal yurtta kalma süresi 29.05.2015 tarihinde bitmesine rağmen beyanname muhteviyatı eşyaların yurt dışı edilmediğinden aynı Kanunun 238/1. maddesi uyarınca 23.918,28 TL para cezası uygulanmış ve söz konusu ceza kararının tebliğine ilişkin 07.08.2015/9724276 sayılı tebligat yazımız firmanın bilinen adresinde bulunamadığı gerekçesi ile tebliğ edilemeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 46 ve 48. maddeleri gereğince yayımı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonunda işbu tebligata konu ceza kararının muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

11281/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

08.10.2015 tarihli 29496 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilanen tebliğ edilen 29.09.2015 tarihli 3555 sayılı Para Cezası Kararının süresi içerisinde ödenmemesi üzerine Müdürlüğümüzce 0540141717 vergi numaralı Alkan Er Teks. Konf. Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen 03.12.2015 tarihli 12173145 sayılı Ödeme Emrine konu 14.499,00-TL'lik Para Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

11234/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

05.11.2015 tarihli ve 29523 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Bekir ÜNÜVAR (Denetçi No: 8158; Oda Sicil No: 4752) ile ilgili ilanda sehven yazılan “ Oda Sicil No: 7093” ifadesinin çıkarılarak “Oda Sicil No: 4752”   ifadesinin eklenmesi 30.11.2015 tarihli ve 31891 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11227/1/1-1

—————

Antalya İli, Kemer İlçesi, 251 ada, 7 parsel üzerindeki 235882 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 762 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Mehmet Faruk ÖZBİLGİ (Denetçi No: 15012; Oda Sicil No: 27115) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 11.09.2015 tarihli ve E.2014/2224-K.2015/1247 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptal edilmesine’’ hükmedildiğinden, 29.06.2014 tarih ve 29045 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mehmet Faruk ÖZBİLGİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 30.11.2015 tarih ve 31893 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11227/2/1-1

—————

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, 27-29 ZA pafta, 231 ada, 52 parsel üzerindeki 810323 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 862 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dardanel Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Mihrinev ÇOKER (Denetçi No: 5730; Oda Sicil No: 19615) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 17.09.2015 tarihli ve E.2015/2335 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mihrinev ÇOKER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 30.11.2015 tarih ve 31884 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

11227/3/1-1

—————

İstanbul İli, Avcılar İlçesi, M. Kemal Paşa Mahallesi 47 pafta, 21278 parsel üzerindeki yapının denetimini üstlenen 184 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mazhar UYUMLU (Oda Sicil No: 60748) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 26.10.2015 tarih ve E.2014/1521-K.2015/1204 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.08.2014 tarih ve 29077 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mazhar UYUMLU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, 30.11.2015 tarihli ve 31885 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11227/4/1-1

—————

Denizli İli, Merkez İlçesi, 16L-I pafta, 2930 ada, 4 parsel üzerindeki 799623 YİBF nolu (ilk YİBF) yapının denetimini üstlenen 1498 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sarı Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ile şirket ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Turgay ÜÇYILDIZ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 09.10.2015 tarih ve E. 2014/1307-K.2015/1103 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 26.04.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Sarı Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, 30.11.2015 tarih ve 31892 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11227/5/1-1

—————

Denizli İli, Merkez İlçesi, 16L-I pafta, 2930 ada, 4 parsel üzerindeki 799623 YİBF nolu (ilk YİBF) yapının denetimini üstlenen 1498 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sarı Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ile şirket ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Turgay ÜÇYILDIZ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 09.10.2015 tarih ve E. 2014/1307-K.2015/1103 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 26.04.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete ilanı ile şirket ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Turgay ÜÇYILDIZ (Denetçi No: 21856, Oda Sicil No: 13626) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, 30.11.2015 tarih ve 31876 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

11227/6/1-1

—————

Rize İli, Ardeşen İlçesi, F45C-10.B.2B Ld pafta, 53 ada, 221 parsel üzerindeki 712769 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1233 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ölçüm Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin kuruluş ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Mehmet ÇOLAKOĞLU (Denetçi No: 17135, Oda Sicil No:15396) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 16.10.2015 tarih ve E.2014/2229-K.2015-1335 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptal edilmesine’’ hükmedildiğinden, 30.11.2014 tarih ve 29191 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mehmet ÇOLAKOĞLU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 20.11.2015 tarih ve 31022 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11227/7/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

SONDÖR, KUYUCU, GALERİCİ VE TÜNELCİLER İÇİN YETERLİK BELGESİ SINAVLARI YAPILACAKTIR

167 sayılı Yeraltı suları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltı suları Tüzüğü’ nün 9. maddesi gereğince yeraltı suyu işlerinde çalışacak sondör, kuyucu, galerici ve tünelciler için 2016 yılında aşağıda belirtilen tarih ve sınav merkezlerinde yeterlik belgesi sınavları yapılacaktır.

 

SINAV MERKEZİ

SINAV TARİHİ

SINAV SAATİ

SON BAŞVURU TARİHİ

DSİ 13. Bölge Müdürlüğü ANTALYA Tesisleri

26-29 OCAK 2016

09:00

22 OCAK 2016

DSİ 25. Bölge Müdürlüğü BALIKESİR Tesisleri

22-25 MART 2016

09:00

18 MART 2016

 

Yeterlik Belgesi Sınavına girmek isteyenler evraklarını son başvuru tarihi mesai bitimine kadar sınavın yapılacağı Bölge Müdürlüğü’nde veya DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı suları Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde şahsen veya posta ile müracaat ederek teslim etmeleri gerekmektedir.

Sınava katılabilmek için gerekli şartlar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1 - Türk vatandaşı olmak,

2 - En az ilkokul mezunu olmak (Onaylı diploma sureti),

3 - Yeraltı suları işlerinde çalışabileceğine dair göz, kulak, burun ve bedensel sağlık durumunu gösteren 2016 yılı içinde alınmış sağlık raporu,

4 - Birinci sınıf belge alacaklar için en az 7 yıl, ikinci sınıf belge alacaklar için ise en az 4 yıl, belge almak istedikleri branşta bilfiil çalışmış olduğunu belirten, ilgili kurum veya firmadan alınmış onaylı hizmet belgesi veya onaylı bonservis belgesi,

5 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,

6 - 4 adet vesikalık fotoğraf,

7 - DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı suları Dairesi Başkanlığı’na hitaben yazılmış; hangi branşta sınava girmek istediğini, ikametgah adresini ve sabıka kaydı beyanını belirten dilekçe.

Not: Sınav saatinden 30 dakika önce sınav merkezinde kimliğiniz ile birlikte hazır bulununuz.

Yazışma Adresi: DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS. Dairesi Başkanlığı

Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya/ANKARA

Telefon: (0312) 4544369

11081/1-1


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesi gereğince, hazırlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca, Avukat alımı yapılacaktır.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER, SINAV KONULARI, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, en az 70 (Yetmiş) Puan almış olmak,

3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4 - Son başvuru tarihi itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

1 - Başvuru Formu, personel.erzincan.edu.tr web sitesinden temin edilebilecektir.

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf,

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

5 - Özgeçmiş

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

SINAV KONULARI

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

* Anayasa Hukuku

* Medeni Hukuk

* Borçlar Hukuku

* Ticaret Hukuku

* Medeni Usul Hukuku

* İcra ve İflas Hukuku

* İdare Hukuku

* İdari Yargılama Hukuku

* Ceza Hukuku

* Ceza Usul Hukuku

* İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Başvurular şahsen veya posta yoluyla Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

KADRO BİLGİLERİ

Unvan

Sınıf

Adedi

Derece

Avukat

AH

1

5

SINAV TAKVİMİ

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ

14.12.2015

SON BAŞVURU TARİHİ

14.01.2016

BAŞVURU DEĞERLENDİRME TARİHİ

18.01.2016

YAZILI SINAV PROGRAMI

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı

25.01.2016 Saat: 14.00

YAZILI SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

27.01.2016

SÖZLÜ SINAV PROGRAMI

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı

03.02.2016 Saat: 14.00

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

05.02.2016

11230/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararnamenin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru No                            :  C2014/062

Başvuru Tarihi                        :  22/09/2014

Başvuru Sahibi                       :  İncesu Belediyesi

Başvuru Sahibinin Adresi      :  Karamustafa Paşa Mah. İstiklal Cad. Belediye İş Hanı Kat: 2 İncesu/ KAYSERİ

Coğrafi İşaretin Adı                :  İncesu Karaevrek Üzümü

Ürünün Adı                            :  Üzüm

Coğrafi İşaretin Türü              :  Menşe adı

Coğrafi Sınırı                          :  İncesu

Kullanım Biçimi                      :  Markalama

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Karaevrek Üzümü V. vinifera L. nin kültür çeşidi olup, sürgün ucu tipi açık, sülükleri 2S+0+2S şeklinde aralıklı olarak dizilen ve çekirdek kenarında çıkıntı olmayan bir üzüm türüdür. Ayrıca, sürgün ucunda antosiyan yoğunluğu zayıf, yatık tüyler seyrek, boğumdaki dik tüyler orta yoğunlukta, yaprak büyüklüğü küçük ve 5 dilimli, dişler her iki kenarda dışbükey şekilde, yaprak alt yüzünde ana damarlar arasında yatık tüylerin yoğunluğu yok veya çok seyrek, ana damarlar arasındaki dik tüylerin yoğunluğu seyrek, salkım uzunluğu kısa, salkım şekli konik, salkım sapı çok kısa, meyve eti renksiz, meyve tadı tatlı ve çekirdek sayısı 2-3 arasındadır.

İncesu ilçesinin bulunduğu coğrafi bölgeyi çevreleyen Erciyes, Hasan ve Melendiz dağlarının püskürttükleri tüflü topraklar ve sert olmayan kayalıklar, bölge topraklarını üzüm yetiştiriciliğine uygun hale getirmiştir. İlçenin bulunduğu bölge, toprak ve iklim özellikleri itibarıyla bağcılık için uygun ekolojiye sahip olduğundan, denizden 1100 metre yüksekteki bölgede uzun yıllardır bağcılık yapılmaktadır.

İlçe topraklarının alüvyal, koluvyal kahverengi, kireçsiz kahverengi ve az miktarda organik topraklardan oluşması ve tuzluluk sorununun olmaması, ilçede yetiştirilen üzüm çeşitleri için uygun toprak yapısı oluşturmaktadır. Bölgenin iklim faktörleri de yörede yetişen üzüm çeşitleri bakımından elverişlidir. Uzun yıllar ortalaması olarak verilen meteorolojik değerlere göre ilçede vejetasyon süresi boyunca ortalama sıcaklık 16,5 °C’dir. Etkili sıcaklık toplamı 1516,3 gün/derecedir. İlçede yıllık ortalama yağış ise 358,3 mm’dir.

Analiz Adı

Yaş Üzüm

Kuru Üzüm

Kuru Madde

25.99±1.37

63.42±1.72

Kül (%)

0.509±0.02

2.02±0.29

pH

3.91±0.02

3.65±0.01

Asitlik g/L

5.04±0.11

14.37±0.08

Brix

26.5±0.00

57.24±0.00

Renk

L

a

b

 

17.52±0.08

15.79±0.12

6.78±0.09

 

15.88±0.08

6.62±0.05

4.30±0.09

Fruktoz (%)

8.86±0.14

20.21±0.03

Glukoz (%)

11.74±1.02

23.40±0.10

Sakkaroz (%)

-

-

Toplam Fenolik Madde  (mg GAE/100 g örnek)

118±3.00

201.5±1.33

Toplam Antosiyanın (mg/100 g örnek)

48.3±0.15

198±0.52

Antiradikal Kapasite (%inh.)

19.51±0.01

26.52±0.01

 

Üretim Metodu:

Üzüm çubuğu Nisan ayı sonu ile Mayıs ayı başlarında budanır. Budanan çubukların genç olan dalları fide olarak çoğaltılmak üzere nemli toprağa dikilir ve en az 1 yıl bekletilerek üzüm fidesi oluşumu sağlanır. Elde edilen fideler Nisan-Mayıs ayları içinde bağ alanına dikilir. Budama asgari göz sayısı 2 veya 3 adettir. Mevsim şartlarına göre Ekim ayı sonu ile Kasım ayı başında budanabilir. İncesu yöresinde yeni dikilen fidenin ürün verme süresi yaklaşık 5 yıldır. Budama her yıl yapıldığı için ürün kütüğünün yaşama süresi daha uzun olur. Üzüm kütüğünde yeni oluşan dip sürgünleri Haziran ayı içinde temizlenerek ana gövdenin verimi arttırılır. Bölgede yetişen üzümlere genellikle hayvansal gübre uygulanmaktadır. Üzüm kütüğüne üzümün çiçeklenme zamanı (Haziran) sulu veya toz kükürt atılarak Kırmızı Örümcek, Kozalak Akarı, Bağ Uyuzu, Bağ Küllemesi, Pas ve Külleme gibi hastalıklardan koruma sağlanmaktadır. Üzümün hasadı mevsim şartları ve coğrafi konuma göre Ağustos ayı içinde gerçekleşmektedir.

Denetim:

Ürünün teknik ve coğrafi özelliklere uygunluğun kontrolü İncesu Belediye Başkanlığının koordinasyonunda; İncesu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, İncesu Ziraat Odası ve İncesu Tarım Kredi Kooperatifi personelinden konusunda uzman mühendis ve yerli üreticilerden oluşan en az 5 kişilik komisyonlar tarafından gerçekleştirilecektir.

Coğrafi işaret marka ile birlikte kullanılacaktır. Üretilen üzüm üzerine İncesu Karaevrek Üzümü ibaresi yazılacaktır. İncesu Karaevrek Üzümü sebze ve meyve hallerinde 10 ile 15 kg’lık kasalar içinde, manav ve marketlerde ise 1 ile 2 kg’lık kaplar içinde satılacaktır. Paket üzerinde üretim yılı ve saklama koşullarını belirten ifadeler yer alacaktır.

Denetim işlemleri Komisyon tarafından,

• Toprak işleme (Çubuğun gözünü kapatma-Ekim ayında)

• Bahar budaması ve toprak işleme (Çubuğun gözünü açma-Mart ayında)

• Hasat ve pazara sunum (Ağustos ayında)

olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilecektir. Denetimlerde, ürünün üretim aşamalarının uygun iklim ve toprak koşullarında gerçekleşip gerçekleşmediği ve üzümün teknik özelliklere uygunluğu kontrol edilecektir.

11226/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 100.000.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları yazılı bulunan MUHDES ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi nazara alınmaz.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

1 - Bingöl Altıncı Noterliğinin; Bingöl ili Şehit Gündoğdu Mahallesi içindeki; Elazığ - Muş ana yolunun Çayboyu Köyü kavşağından başlayıp, yolun sonunun çıkmaz sokak niteliğinde olması nedeni ile Çayboyu Köyü yolunun sonuna, burada yol bittiği için Başak - Tunus Sokak kavşağından Başak Sokağın Cesur Sokak ile birleştiği noktadan Cesur Sokak boyunca devamla bu Sokağın Şehit Mustafa Gündoğdu Caddesiyle birleştiği noktaya, buradan Şehit Mustafa Gündoğdu Caddesinin karşısına geçilerek Sancak Sokağının Akdağ Caddesi Kavşağına kadar olan bölümüne, Sancak Sokağın Akdağ Caddesi ile kesiştiği kavşaktan Akdağ Caddesinden devamla bu Caddenin Nur Sokağıyla kesiştiği yere kadar, buradan Nur Sokaktan devamla bu Sokağın Şehit Mustafa Gündoğdu Caddesiyle kesiştiği noktadan, Tepebaşı Caddesinin Oto Galericiler Sitesinin yolu kavşağına kadar yol olmadığı için sanal bir doğru çizerek ulaşılan noktadan ise, Elazığ - Muş yolu (Zeki Ergezen Bulvarı) kavşağına buradan ise Elazığ Yönüne gidilerek Çayboyu Kavşağına kadar ki hattın içinde kalan alanda ve çerçeve sokak ve caddelerin üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Elmadağ İkinci Noterliğinin; Hasanoğlan Mahallesinde, Hasanoğlan eski belde merkezini Ankara-Samsun Devlet Karayoluna bağlayan Menderes Bulvarı üzerinde, diğer noterlik ile rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Erciş Dördüncü Noterliğinin; Van Yolu Bulvarının (Van Yolu Caddesinin)240. Sokakla kesiştiği yerden (Erciş Devlet Hastanesinden) başlayarak , bu Bulvarın 214. Sokakla kesiştiği yere (Karaaslan Renault Plazaya) kadar olan bölümünde ve bu bölüme sağlı-sollu açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4 - Havza İkinci Noterliğinin; Kuzeyinde Palandöken Sokağın İnci Sokakla kesiştiği noktadan Şehit J.Kom.Yrb.Mesut Kuru Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar Sokağın her iki tarafı, güneyinde Kazım Paşa Caddesinin İnci Sokak ile kesiştiği noktadan başlayarak Samsun Çorum Karayoluna kadar Caddenin her iki tarafı, doğusunda Şehit J.Kom.Yrb.Mesut Kuru Caddesinin kuzeyde Palandöken Sokak ile kesiştiği noktadan Kazım Paşa Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar Caddenin her iki tarafı, Batısında İnci SokağınPalandöken Sokakla kesiştiği noktadan Kazım Paşa Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar (Ünallar pasaj geçidinden geçecek şekilde) Sokağın her iki tarafı ve bu sınırlar arasında kalan tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5 - İslahiye İkinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Şehitkamil Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak Hatay istikametine devamla Karayılan Caddesi ile kesiştiği noktada bitmek üzere, Atatürk Bulvarının her iki tarafında ve bu Bulvarın bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6 - İncirliova İkinci Noterliğinin; Yıldırım Beyazıt Caddesinin Şirinevler Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, Caddenin doğu tarafında (tek numaralı tarafı) ve caddenin doğu tarafına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde,

Ayrıca Zübeyde Hanım Caddesinin Yıldırım Beyazıt Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Sandıklı Yolu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında Caddenin her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde,

Ayrıca Şirinevler Caddesinin Yıldırım Beyazıt Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Sandıklı Yolu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, Caddenin her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde,

Ayrıca Sandıklı Yolu Caddesinin Şirinevler Caddesi ile kesiştiği kavşaktan başlayarak Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında Caddenin her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde,

Ayrıca Aykut Ozan Caddesinin Yıldırım Beyazıt Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Sandıklı Yolu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, yolun her iki tarafında ve bu kısma açılan sokaklarda,

Ayrıca Lozan Caddesinin Şirinevler Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, Caddenin her iki tarafında, diğer noterlik ile rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7 - Muş Beşinci Noterliğinin; Yeni Hükümet Caddesinin Karni Yolu Sokağıyla kesiştiği yerden başlayarak Muratpaşa Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısmı, buradan Muratpaşa Caddesinden devamla bu Caddenin Sırrı Aşar Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısmı ve bu kısımlara açılan cadde ve sokakların 150 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8 - Muş Altıncı Noterliğinin; Muş-Bitlis Şosesi (Muş-Bitlis Karayolunun) Hürriyet Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Bitlis istikametine doğru devamla, Muş-Bitlis Şosesinin Yeni Cezaevi Caddesi ile kesiştiği yere kadar yolun her iki tarafı ve bu kısıma açılan cadde ve sokakların 250 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9 - Osmancık İkinci Noterliğinin; Koyunbaba köprüsünden başlamak üzere batıya doğru Adnan Menderes Caddesinden devamla bu Caddenin Gazi Cemal Erturan Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmında Caddenin her iki tarafında ve Koyunbaba köprüsünden başlamak üzere batıya doğru (Çorum Caddesinden) devamla Sebahattin Üremiş Sokakla Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesinin kesiştiği yerden Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesinden devamla bu Caddenin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yer, Mehmet Akif Ersoy Caddesinden devamla bu Caddenin Adnan Menderes Caddesiyle kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10 - Silopi Beşinci Noterliğinin; Dicle Mahallesi, 1010.Sokak ile İpekyolu Caddesinin kesiştiği yerden başlayarak yaklaşık 650 metre batıya doğru, 6.Cadde ile İpekyolu Caddesinin kesiştiği (Silopi Belediyesi ile Silopi Adliye Binasının bulunduğu yer) yere kadar olan İpekyolu Caddesinin her iki tarafındaki cadde ve sokakları kapsayacak şekilde, diğer noterlik ile rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11 - Silopi Altıncı Noterliğinin; Silopi İkinci Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, Yeşiltepe Mahallesi 1.Cadde ile İpekyolu Caddesinin kesiştiği yerden başlayarak kuzeye yani çarşı merkezine doğru 601. Sokak ve Sanat Sokağı ile 50.Caddenin kesiştiği yerden doğu tarafına doğru yaklaşık 100 metre derinliğine kadar ve 1.Cadde ile İpekyolu Caddesinin kesiştiği noktadan başlayarak, İpekyolu Caddesinin kuzey tarafında (doğuya doğru 200 metre kadar) bu Caddenin 49.Cadde ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde, İpekyolu Caddesinin güney tarafında ise bu Caddenin Ofis Mahallesi 26.Cadde ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12 - Suluova İkinci Noterliğinin; Güneyde Amasya - Samsun tren yolundan başlamak üzere Atatürk Bulvarı boyunca kuzeye doğru Bankalar Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar Atatürk Bulvarının her iki tarafında, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13 - Viranşehir Beşinci Noterliğinin; Eski Urfa Caddesinin Keko Sokak ile kesiştiği noktadan başlayarak Karacadağ Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Karacadağ Caddesinin eski Urfa Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak kuzey istikametine doğru 773. Sokak ile kesiştiği noktaya kadar ki alanda ve bu alanın sağ ve sol bağlantılı cadde ve sokakların 50 metre derinliğine kadar olan cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14 - Yomra İkinci Noterliğinin; Doğuda Şana deresi ile, batıda Trabzon Yomra İl sınırına kadar devam eden ve Yomra İlçesi ile Trabzon il Merkez sınırını oluşturan Zil Deresi arasında, Rize ve Trabzon Devlet Karayolu altında, üstünde kalan Kaşüstü olarak tabir edilen sahadaki cadde ve sokaklarda, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11258/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

1 - Akçaabat İkinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarını İnönü Caddesine bağlayan ve Hükümet Konağının yan tarafında bulunan Ufuk Sokak başlangıç alınarak bu sokağı takiben İnönü Caddesi, Ömer Lütfü Özer Sokak, Ömer Lütfü Özer Sokağın Dr. Ayhan Kanoğlu Caddesiyle kesiştiği yerden Dr. Ayhan Kanoğlu Caddesini ve bu Caddeyi batı yönüne takiben İstiklal Caddesi ve kesiştiği Yeni Cami boyunca İlçenin güneyine doğru (dağ tarafı) dikey derinliğin esas alınarak İlçenin batı tarafında bulunan cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Amasya Dördüncü Dördüncü Noterliğinin; Kuzeyde Mehmet Varinli Caddesinin Terminal Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere Mehmet Varinli Caddesi ve devamı olan Atatürk Caddesinden devamla kuzeybatı istikametinde bu caddenin Gümüşlü Camii kavşağına kadar olan kısımlarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Batman Yedinci Noterliğinin; Turgut Özal Bulvarı ile Ahmet Necdet Sezer Bulvarının kesiştiği Havalanı kavşağından başlamak üzere Ahmet Necdet Sezer Bulvarı ve Türkiye Petrolleri A.O. Bulvarının Körük Kavşağı ile kesiştiği noktaya kadar olan ve bulvar boyunca sağlı sollu ve bu bulvarlara açılan cadde ve sokakların 100 metre iç kısımlarını da kapsayacak şekilde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4 - Beyşehir İkinci Noterliğinin; Köprübaşı Caddesinin, Atatürk Caddesi, Atatürk Caddesinin Lütfullah Sokak, Lütfullah Sokağın Antalya Caddesi, Antalya Caddesinin Orman kavşağındaki Köprübaşı Caddesi ile kesiştiği alanın içerisindeki tüm cadde, bulvar ve sokaklar ile sınırları oluşturan cadde ve sokakların bu alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5 - Bilecik İkinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Altı Eylül Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Dedeoğlu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve Dedeoğlu ve Altı Eylül Caddeleri de dahil olmak üzere bu kısıma sağlı sollu açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6 - Bodrum Onuncu Noterliğinin; Atatürk Bulvarının (Bodrum-Turgut Reis yolu) Yahya Çavuş Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Turgut Reis yönünden Bodrum yönüne doğru gidiş istikametinde, Gümbet kavşağı trafik ışıklarına 250 metre kala bitmek üzere, Atatürk Bulvarında ve bu kısma Turgut Reis yönünden Bodrum yönüne doğru sağ taraftan (güney yönünde) açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7 - Çarşamba Üçüncü Noterliğinin; Kuzeyde Samsun-Ordu Karayolunun Kavaklıdere Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Gelincik Sokakla kesiştiği yer, buradan Gelincik Sokaktan güneye doğru devamla bu sokağın Limon Sokak ile kesiştiği yer, Limon Sokak boyunca batıya doğru devamla bu Sokağın Cevizli Sokak ile birleştiği yerden devamla Hanımeli Sokakla kesiştiği nokta, batıda Cevizli Sokakla Hanımeli Sokağın kesiştiği noktadan kuzeye doğru devamla 418. Sokak ile Kavaklıdere Sokağın birleştiği nokta, devamla Kavaklıdere Sokağın başlangıçtaki Samsun-Ordu Karayolu ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8 - Çubuk İkinci Noterliğinin; Stad Caddesi ile Sanayi Caddesinin kesiştiği noktadan başlayarak Cengiz Topel Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar Stad Caddesinin her iki yakasında ve Stad Caddesine açılan sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9 - Düzce Sekizinci Noterliğinin; İstanbul Caddesinin Mehmet Akif Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Mehmet Akif Caddesinden devamla bu Caddenin Rasim Betir Paşa Bulvarı ile kesiştiği yer, Rasim Betir Paşa Bulvarından devamla bu Bulvarın Kuyumcuzade Bulvarı ile kesiştiği yer, Kuyumcuzade Bulvarından devamla bu Bulvarın İstanbul Caddesi ile kesiştiği yer, İstanbul Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıç noktası olan Mehmet Akif Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve belirtilen çerçeveyi oluşturan cadde ve bulvarların bu alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10 - Ereğli (Konya) Dördüncü Noterliğinin; Konya Yolu Adliye Kavşağında Cahı Caddesinin Adana-Konya yoluyla kesiştiği yerden Adana-Konya Yolundan devamla buranın Hacı Mustafa Caddesiyle kesiştiği yer, Hacı Mustafa Caddesinden devamla bu Caddenin Anıt Caddesiyle kesiştiği yer, Anıt Caddesinden devamla bu Caddenin Şehit Mustafa Akyüz Caddesiyle kesiştiği yer, Şehit Mustafa Akyüz Caddesinden devamla bu Caddenin Cahı Caddesiyle kesiştiği yer, Cahı Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Adana - Konya Yolu ile kesiştiği yer ile çevrili alan içindeki tüm cadde, bulvar ve sokaklar ile sınırları oluşturan Caddelerin her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11 - Fatsa Üçüncü Noterliğinin; Samsun Ordu Karayolunun Rıza Dizdaroğlu Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Fiskobirlik Sokak ile kesiştiği yer, Fiskobirlik Sokaktan devamla bu Sokağın Sevgi Caddesi ile kesiştiği yer, Sevgi Caddesinden devamla bu Caddenin Rıza Dizdaroğlu Sokakla kesiştiği yer, Rıza Dizdaroğlu Sokaktan devamla bu Sokağın başlangıçtaki Samsun Ordu Karayoluyla kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12 - Giresun Dördüncü Noterliğinin; İnönü Caddesinin Cemal Gürsel ve Orhan Yılmaz Caddelerinin kesiştiği kavşaktan başlayarak batıya doğru İnönü Caddesi boyunca, bu Caddenin güney tarafında (dağ tarafında) bulunan Cadde ve Sokakların derinliklerinde ve yine İnönü Caddesinin kuzey tarafında bu Caddeye pararel açılan Şebboy Sokak, Kına Sokak ve Yetmişiki Evler Sokaklar ve İnönü Caddesine dik açılan Hurşit Ağa Sokak ve Petunya Sokakların 17 metre derinliklerinde İnönü Caddesi boyunca ve İnönü Caddesinin her iki tarafında olmak üzere, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13 - İnegöl Yedinci Noterliğinin; Bursa istikametinden gelip Ankara Asfaltından İnegöl merkezine giriş yapılan Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesinin Yeşil Bursa Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Pamuk Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmında ve kısma sağlı-sollu açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14 - Karaman Beşinci Noterliğinin; Turgut Özal Caddesinin Behçet Kemal Çağlar Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Turgut Özal Caddesinden devamla Atatürk Bulvarı, Atatürk Bulvarının İmaret Caddesiyle kesiştiği yerden İmaret Caddesi ve 152. Sokaktan devamla 152. Sokağın Behçet Kemal Çağlar Caddesiyle kesiştiği yer ve Behçet Kemal Çağlar Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Turgut Özal Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanın içinde ve çerçeve cadde ve sokakların bu alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

15 - Kızıltepe Beşinci Noterliğinin; Vatan Caddesinin tamamı ile devamında Mardin Caddesinin üzerinde bulunan Kızıltepe Devlet Hastanesine kadar olan kısmın her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

16 - Kilis İkinci Noterliğinin; Mercidabık Caddesinin Yavuz Sultan Selim Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak İnönü Bulvarına, buradan devamla Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarının Mevlana Caddesi ve Stadyum sokakla kesiştiği yerde bitmek üzere ve bu Bulvarların her iki tarafında bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

17 - Nurdağı İkinci Noterliğinin; Dede Korkut Caddesinin Gaziler Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Gaziler Caddesinden devamla bu caddenin Cengiz Topel Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Cengiz Topel Caddesinden devamla bu Caddenin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yer, Atatürk Caddesinden devamla bu Caddenin Şehit J.Uzm. Onb. Eyüp Aksoy Caddesi ile kesiştiği yer, Şehit.J. Uzm. Onb. Eyüp Aksoy Caddesinden devamla bu Caddenin Alparslan Türkeş Bulvarı (D400 Karayolu) ile kesiştiği yer, Alparslan Türkeş Bulvarından (D400 Karayolu) devamla bu Bulvarın Dede Korkut Caddesi ile kesiştiği yer, Dede Korkut Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki yer olan Gaziler Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve caddeler üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

18 - Ortaca İkinci Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesinin Sağlık Sokağı ile kesiştiği yerden başlayarak, Cengiz Topel Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, Cengiz Topel Caddesinin Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, Atatürk Bulvarının Cengiz Topel Caddesi ve İnönü Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak 170 Sokak ve Karaoğlanoğlu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, caddelerin her iki yönünde ve bu caddelere açılan tüm cadde ve sokakların 50 metre derinliğindeki bölümlerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

19 - Osmaniye Altıncı Noterliğinin; Atatürk Caddesinin 8006 Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Mehmet Zahit Kotku ve 8518 Sokaklarla kesiştiği yere kadar olmak üzere Hayat Hastanesi yönünden geliş istikametine göre Atatürk Caddesinin sol tarafına (caddenin güney yönü) ve bu yöne açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerine kadar inilmek suretiyle yine, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin 19524 ve 19527 Sokaklarla kesiştiği yerden başlayarak Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ve bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğine kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

20 - Osmaniye Yedinci Noterliğinin; Devlet Bahçeli Bulvarının Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak adı geçen Bulvarın Dr.Mahmut Kobaner Caddesi ile kesiştiği yere kadar olmak üzere Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde veya bu bulvara açılan cadde ve sokakların 25 metre derinliğine kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

21 - Polatlı Dördüncü Noterliğinin; Adnan Menderes Caddesinin Yavuz Selim Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Nasrettin Hoca Bulvarıyla kesiştiği yere kadar olan kısımında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

22 - Reyhanlı İkinci Noterliğinin; Atatürk Caddesi ile Şemsettin Mursaloğlu Caddesinin kesiştiği eski Reyhanlı Adliyesi ile Reyhanlı Belediye Binasının önündeki kavşaktan başlayarak, Atatürk Caddesinin Şehit Cüneyt Güder ve Mahmut Ekmen Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olmak üzere Atatürk Caddesi üzerinde ve kısma açılan sağlı-sollu cadde ve sokakların 150 metre derinliklerine de inilmek suretiyle belirlenen alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

23 - Serik Beşinci Noterliğinin; Serik Caddesinin Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak, Prof.Dr. Yaşar Uçar Caddesinden devamla bu Caddenin Çopuroğlu Caddesi ile kesiştiği yer, Çopuroğlu Caddesinden devamla bu Caddenin Dr. Baki Özpınar (Rüştü Reçber) Caddesiyle kesiştiği yer, Dr. Baki Özpınar (Rüştü Reçber) Caddesinden devamla bu Caddenin Serik Caddesiyle kesiştiği yer ve Serik Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesiyle kesiştiği yer ile çevrili alanda ve çerçeve caddelerden Serik Caddesinde kuzey yönünde tek cepheli, diğer cadde ve sokaklarda ise çift cepheli olacak şekilde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

24 - Silifke Üçüncü Noterliğinin; Saray Mahallesi Ziya Uygur Caddesinin, Fevzi Çakmak Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak İnönü Bulvarıyla kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma sağlı sollu açılan sokakların 75'er metre derinliklerinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

25 - Siverek Üçüncü Noterliğinin; Hürriyet Caddesinin, İnönü Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Hacı Yusuf Sami Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

26 - Sorgun İkinci Noterliğinin; Ankara Bulvarının (Ankara-Sivas Karayolunun) Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin her iki yakasına açılan sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

27 - Terme İkinci Noterliğinin; Batıda Terme Çayı üstündeki batıya tek yön gidiş olan saat Kulesine giden köprünün karaya birleştiği batıdaki ucundan başlamak üzere doğuya devamla Çağlayan Caddesi boyunca ve devamında Ünye Caddesi boyunca Samsun Ordu Karayolunun kesiştiği noktaya kadar geliş gidiş istikametinde Caddenin her iki tarafında, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

28 - Torbalı Beşinci Noterliğinin; Alpkent Mahallesinde Metropolis Bulvarının İzmir - Aydın Asfaltı ile kesiştiği yerden başlayarak, 5086 Sokakla kesiştiği yere (Tren yolu üst geçidine kadar) kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğine kadar olan yerlerde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

29 - Yalova Yedinci Noterliğinin; Merkez Fevzi Çakmak Mahallesinde Mimar Sinan Caddesinin Şehit Osman Altınkuyu Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Süvari Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 30 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11259/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000-TL olan ve aşağıda isimleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

1       BAŞİSKELE NOTERLİĞİ

2       ERGENE NOTERLİĞİ

3       KAPAKLI NOTERLİĞİ

4       KARTEPE NOTERLİĞİ

5       PAYAS NOTERLİĞİ

6       SEYDİKEMER NOTERLİĞİ

11260/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİK

2014 yılı gayri safi geliri 734.772,09.-TL. olan ikinci sınıf Silifke Birinci Noterliği  07.02.2016 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

11262/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 500.000.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları yazılı bulunan MUHDES BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlân olunur.

1 - Adana Onsekizinci Noterliğinin; Çukurova ilçesinde, Turgut Özal Bulvarının Dr. Sadık Ahmet Bulvarıyla kesiştiği yerden başlayarak Türkmenbaşı Bulvarıyla kesiştiği yer, buradan Türkmenbaşı Bulvarından devamla bu Bulvarın TAG Otobanı ile kesiştiği yer, Otobandan (Adana Çevre Yolu) devamla buranın Dr. Sadık Ahmet Bulvarıyla kesiştiği yer, Dr. Sadık Ahmet Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıçtaki Turgut Özal Bulvarıyla kesiştiği yer ile çevrili alan içinde ve doğu, batı ve kuzey yönündeki çerçeve bulvarlara alanın dışına doğru açılan cadde ve sokakların 300 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Antalya Yirminci Noterliğinin; Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesinde Doğuda Boğaçay'ın Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yerden (Boğaçay 2 Köprüsünden) başlamak üzere batıya doğru, Atatürk Bulvarının Akdeniz Bulvarı ile kesiştiği kavşağa kadar Atatürk Bulvarının her iki cephesinde, diğer taraftan Atatürk Bulvarının Boğaçay Caddesi ile kesiştiği kavşaktan kuzey yönünde, Boğaçay Caddesinin Bileydiler Caddesi ve 200. Sokak ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısmında, Caddenin her iki cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak ugun bir yerde,

3 - Antalya Yirmibirinci Noterliğinin; Muratpaşa ilçesi Barınaklar Bulvarının Fener Caddesi ile kesiştiği kavşaktan itibaren batı yönünde, Barınaklar Bulvarının 2037. Sokak ile kesiştiği yere, buradan kuzey yönünde 2037. Sokağın Bülent Ecevit Bulvarıyla kesiştiği yere ve Bülent Ecevit Bulvarı boyunca batı yönünde bu Bulvarın Fener Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar, bu kavşaktan güney yönünde Fener Caddesinin Barınaklar Bulvarı ile kesiştiği alan sınırları içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda, Fener Caddesinin doğu yönü Antalya 13. Noterliğinin ihdas alanından çıkarılarak, Fener Caddesinde doğu yönünde tek cepheli, 2037. Sokakta batı yönünde tek cepheli, Barınaklar Bulvarı ile Bülent Ecevit Bulvarında ise cadde üzerinde çift cepheli, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak ugun bir yerde,

4 - Bakırköy Elliikinci Noterliğinin: Atatürk Caddesinin Nigar Sokak ile kesiştiği yerden Barbaros 1 Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmının Bakırköy 33. Noterliğinin ihdas alanı dışına çıkartılarak, Atatürk Caddesinin Nigar Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Barbaros 1 Sokak ile kesiştiği yere, Barbaros 1 Sokaktan devamla bu Sokağın Neval Sokak ile kesiştiği yere, Neval Sokaktan devamla bu Sokağın Nigar Sokak ile kesiştiği yere, Nigar Sokaktan devamla bu Sokağın başlangıçtaki Atatürk Caddesiyle kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5 - Bakırköy Elliüçüncü Noterliğinin; Avcılar Edirne istikameti E-5 Yanyolun Savaş Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Manolya Sokak ile kesiştiği yer, Manolya Sokaktan devamla bu Sokağın Mesut Sokak ile kesiştiği yer, Mesut Sokaktan devamla bu Sokağın Kuruçeşme Caddesi ile kesiştiği yer, Kuruçeşme Caddesi ve devamında Gümüşpala Caddesinden devamla Gümüşpala Caddesinin Savaş Sokak ile kesiştiği yer, Savaş Sokaktan devamla bu Sokağın başlangıçtakiE-5 Yan yolu ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6 - Bakırköy Ellidördüncü Noterliğinin; Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarının Bedrettin Dalan Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak Bedrettin Dalan Bulvarı ve devamında Hürriyet Bulvarından devamla bu Bulvarın 18. Cadde ile kesiştiği yere, buradan 18. Caddeden devamla bu Caddenin Süleyman Demirel Bulvarı ile kesiştiği yere, Süleyman Demirel Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıçtaki Bedrettin Dalan Bulvarı ile kesiştiği, Atatürk Oto Sanayi Sitesinin bulunduğu alan içeresinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7 - Bakırköy Ellibeşinci Noterliğinin; İstanbul İli Bağcılar İlçesi İnönü Caddesinin Sinan Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Sinan Sokaktan devamla Şanlı Sokak ve bu Sokağın hizasından Zambak Sokak, Kanuni Sokak ve devamında Lalezar Sokağın Medipol Mega Üniversite Hastanesi ile kesiştiği yere, buradan O3 Güney Yan yolundan devamla O3 Güney Yan yolunun İnönü Caddesi ile kesiştiği yere, İnönü Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Sinan Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8 - Büyükçekmece Onüçüncü Noterliğinin; İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Edirne İstikameti E-5 Yan yolun Fatih Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Fatih Caddesinden devamla bu Caddenin Yıldırım Beyazıt Caddesi ile kesiştiği yer, Yıldırım Beyazıt Caddesinden devamla bu Caddenin 7.Cadde ile kesiştiği yer, 7.Caddeden devamla bu Caddenin E-5 Yan yolu ile kesiştiği yer, E-5 Yan yolundan devamla bu Yan yolun başlangıçtaki Fatih Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9 - Büyükçekmece Ondördüncü Noterliğinin; Avrupa Otoyolu Hadımköy Bağlantı Kavşağından itibaren, Hadımköy Bağlantı Yolunun Ekin Sokakla kesiştiği bölümünün Büyükçekmece 7.Noterliğinin ihdas alanı dışına çıkartılarak, Avrupa Otoyolu Hadımköy Bağlantı Kavşağından itibaren, Hadımköy Bağlantı Yolunun Ekin Sokakla kesiştiği bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10 - Gaziantep Ondördüncü Noterliğinin; Gazikent ve Atakent Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 2011 (27011) nolu Caddenin, 2010 nolu Cadde ile kesiştiği yerden başlayarak 27041 nolu Cadde ile kesiştiği yer, buradan 27041 nolu Caddeden devamla bu Caddenin 27017 (2017) nolu Cadde ile kesiştiği yer, buradan 27017 (2017) nolu Caddeden devamla bu Caddenin 2010 nolu cadde ile kesiştiği yer, buradan 2010 nolu Caddeden devamla bu Caddenin başlangıçtaki yer olan 2011 (27011) nolu Cadde ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11 - Gaziantep Onbeşinci Noterliğinin; a) İbrahimli yolu caddesinin Ali Nadi Ünler caddesi ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Kürşat Tüzmen Bulvarını takiben Vali Kemal Kalender Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, b) Adnan İnancı caddesinin Abdulkadir Aksu Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlayarak Vali Kemal Kalender caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, a ve b şıklarında ifade edilen caddelerin her iki yönündeki bağlantılı cadde ve sokakların 100 metre derinliği ile bu iki caddenin ve ortasında kalan bütün alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12 - Gaziantep Onaltıncı Noterliğinin; a) Mavikent Bölgesinde bulunan Şahinbey Sanayi Sitesi'nin tamamı ile b) 40 nolu caddenin Gaziantep cevre yolu ile kesiştiği noktadan başlamak üzere 400 nolu cadde ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmında, c) 400 nolu caddenin 40 nolu cadde ile kesiştiği noktadan başlayarak 422 nolu cadde ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13 - Gebze Onaltıncı Noterliğinin; İbrahim Ağa Caddesinin, Issıkgöl Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak 907/1 Sokak ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmı ve bu kısma sağlı sollu açılan sokakların en fazla 50 metre derinliklerine kadar olan alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14 - Kartal Yirmidördüncü Noterliğinin; Yakacık Kartal Caddesinin Erzincan Sokak ile kesiştiği yerden başlamak üzere Soğanlık Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan Kartal Caddesi üzerinde ve bu Caddeye açılan sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

15 - Kartal Yirmibeşinci Noterliğinin; Kartal'dan Pendik'e giden D100 Güney Yanyolun Azim Sokakla kesiştiği yerden Merih Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Merih Caddesinden devamla bu Caddenin Altınyayla Sokak ile kesiştiği yere, Altınyayla Sokağından devamla bu Sokağın Eğitim Sokak ile kesiştiği yere, Eğitim Sokaktan devamla bu sokağın Ladin Sokak ile kesiştiği yere, Ladin Sokak ile devamındaki Leylak Sokaktan devamla Leylak Sokağın Kaptan Sokak ile kesiştiği yere, Kaptan Sokağından devamla bu Sokağın Azim Sokak ile kesiştiği yere kadar, Azim Sokaktan devamla bu sokağın başlangıçta yer alan D100 Güney Yanyolu ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve bu yollar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

16 - Kayseri Onikinci Noterliğinin; Kocasinan İlçesi, Osman Kavuncu Bulvarının,6102. Caddeyle kesiştiği yerden başlamak üzere, 6122. Sokakla kesiştiği yere, 6122. Sokak ve takibeden 6124. Sokakatan devamla bu Sokağın 6133. Sokak ile kesiştiği yere, 6133. Sokaktan devamla bu Sokağın 6102. Cadde ile kesiştiği yere ve 6102. caddeden devamla bu Caddenin başlangıçtaki yer olan Osman Kavuncu Bulvarı ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

17 - Konya Onaltıncı Noterliğinin; Adana Çevre Yolu Caddesi ile Konya Ereğli Caddesinin kesiştiği yerden başlayarak Aslanlı Kışla Caddesinden devamla bu caddenin Fetih Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Fetih Caddesinden devamla bu Caddenin Küçük Kumköprü Caddesine, Küçük Kumköprü Caddesinden Menzil Caddesine ve Menzil Caddesinin Adana Çevre Yolu Caddesi ile kesiştiği yerden başlangıçtaki yer olan Adana Çevre Yolu Caddesinin Konya Ereğli Caddesiyle kesiştiği yer ile çevrili alan içerisindeki tüm cadde, bulvar ve sokaklar ile sınırları oluşturan cadde ve sokakların bu alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

18 - Mersin Onikinci Noterliğinin; Güneyi; Cengiz Topel Caddesinin doğuda Babil Caddesi ile birleştiği yer, batıda ise 35415 sokak ve 35406 sokağın birleştiği nokta olmak üzere, Kuzeyi; İsmet İnönü Bulvarının doğuda Sanayi Caddesi ile kesiştiği yer, batıda ise 52040. Sokak ile kesiştiği yer olmak üzere, Doğusu; Sanayi Caddesinin kuzeyde İsmet İnönü Bulvarı ile kesiştiği yer, Babil Caddesinin Cengiz Topel Caddesi ile kesiştiği yer olmak üzere, Batısı; 52040. Sokağın İsmet İnönü Bulvarı ile kesiştiği yer, GMK Bulvarının alt tarafındaki 35406. Sokak ile 35415.sokağın kesiştiği yere kadar olmak üzere, belirtilen bu sınırlardaki cadde ve sokakların oluşturduğu alan içerisinde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

19 - Şanlıurfa Altıncı Noterliğinin; Abide kavşağından başlayarak Gaziantep istikametine doğru sağ tarafında Balıklı Göl Devlet Hastanesinin başlangıcı, sol tarafında ise Hilton Garden Oteli'nin bitimine denk gelen köprülü kavşakta bitmek üzere İpekyolu Bulvarı (D 400 Karayolu) üzerinde ve bu Bulvara bağlantılı (şehir merkezine giden Atatürk Bulvarı hariç olmak üzere) cadde ve sokakların 50 metre derinliklerine kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

20 - Şanlıurfa Yedinci Noterliğinin; Şanlıurfa - Diyarbakır yolunun, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak kuzey istikametinde ilerleyip Karaköprü Belediyesinin bulunduğu Gaffar Okan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma sağ ve sol bağlantılı cadde ve sokakların 100 metre derinliğine kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

21 - Üsküdar Yirmidördüncü Noterliğinin; Nato Yolu Caddesinin Baraj Yolu Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Nato Yolu Caddesinden devamla bu Caddenin Mimar Sinan Caddesi ile kesiştiği yer, buradan devamla Mimar Sinan Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yer, Atatürk Caddesinden devamla bu Caddenin Baraj Yolu Caddesi ile kesiştiği yer, Baraj Yolu Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki yer olan Nato Yolu Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili Des Sanayi Sitesi ve bu alan içerisinde kalan cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

22 - Üsküdar Yirmibeşinci Noterliğinin; Hatboyu Bulvarının Alptekin Sokakla kesiştiği yerden başlamak üzere Şerifali, Tem Yanyolunun Hayvan Barınağına kadar olan kısmının ve bu Yanyola açılan sokakların 100 metre derinliğine kadar kalan alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

23 - Üsküdar Yirmialtıncı Noterliğinin; Adem Yavuz Caddesinin, TRT Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Asil Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

24 - Üsküdar Yirmiyedinci Noterliğinin; Acıbadem Caddesinin, Çeçen Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Üçpınar Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11261/1-1


 


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu’ndan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), özgeçmişlerini, askerlik belgesi,  doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu’ndan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), özgeçmişlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

 

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

 

İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

 

İlköğretim

Okulöncesi Eğitimi

Profesör

1

1

 

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Fransız Dili ve Edebiyatı

Fransız Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

 

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Profesör

1

1

 

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Profesör

1

1

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Profesör

1

1

 

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

1

1

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

İktisat

İktisat Politikası

Doçent

1

3

 

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

 

İşletme

Sayısal Yöntemler

Doçent

1

1

 

Maliye

Bütçe ve Mali Planlama

Doçent

1

1

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Doçent

1

1

 

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Doçent

1

1

 

 

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Jeoloji Mühendisliği

Maden Yatakları-Jeokimya

Profesör

1

1

 

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Biyomedikal Mühendisliği

Doçent

1

1

 

 

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Profesör

1

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

 

 

TURİZM FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

 

 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ortopedik Rehabilitasyon

Doçent

1

1

 

11276/1-1


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

 

BÖLÜMÜ

ABD/PROG.

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak

Profesör

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent

1

3

 

Matematik

Geometri

Yardımcı Doçent

1

3

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

5

 

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

1

5

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve II. Abdulhamit dönemi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü

Peyzaj ve Süs Bitkileri

Doçent

1

1

 

İlan olunur.

11067/1-1


İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların İzmir Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (Profesörlük için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent için 4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına (Zübeyde Hanım Mahallesi Başpehlivan Karaali Cad. No: 379 Karşıyaka - İZMİR) şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler, ilgili birimlerden veya www.izmir.edu.tr internet adresinden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Profesör

1

Tıp doktoru olmak, mikroskobik anatomi alanında yurt içi ve yurt dışında çalışma yapmış olmak.

Tıbbi Biyokimya

Yrd. Doçent

1

Tıp doktoru olmak, biyokimya uzmanı olmak, Koroner Arter Hastalığında Serum Paraoksonaz-1 Aktivitelerinin Değerlendirilmesi hakkında çalışma yapmış olmak.

Tıp Eğitimi

Yrd. Doçent

1

Tıp Doktoru olmak, halk sağlığı doktorası yapmış olmak ve simülasyon eğitiminde tecrübeli olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak

Doçent

1

Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak

Doçent

1

Çocuk Endokrinolojisi yan dal uzmanı olmak

Doçent

1

Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doçent

1

 

İç Hastalıkları

Profesör

1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

Doçent

2

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doçent

1

Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doçent

2

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

Acil Tıp

Yrd. Doçent

2

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Laparoskopik onkoloji konusunda deneyimli olmak

Doçent

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doçent

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doçent

1

Fertility preservation alanında klinik araştırma yapmış olmak

Yrd. Doçent

1

Ophira mini sling operasyonlarında perioperatif ve postoperatif komplikasyonlar ile ilgili çalışma yapmış olmak

Göz Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

Pterjiyumun tedavisinde  anti-VEGF kullanımı hakkında çalışması olmak

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

 

Yrd. Doçent

2

 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent

1

 

Üroloji

Doçent

1

Yrd. Doçent

1

 

11275/1-1