10 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29558

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Başbakanlık MİT Müsteşarlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Uluırmak Mengene Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı.

VAKFEDENLER: Konya Uluırmak Saka Mahallesi Camii Yaptırma Kuran Kursu ve Fakirlere Yardım Derneği, Ali Tekpınar, Halil İbrahim Özkulu, Muhterem Öztürk, Alaaddin Orhonlu, Mehmet Ağsak, İsmail Özçanak, Mustafa Tekpınar, İbrahim Tekpınar, Adem Bestil, Hüseyin Sezen, Sadık Üyel, Metin Özkulu.

VAKFIN İKAMETGÂHI:Konya.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Konya 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.09.2015 tarihinde kesinleşen 30.06.2015 tarihli ve E:2014/721 K:2015/524 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı ve bu değerleri bilen insanlar yetiştirmek, kişilerin eğitim, sosyal, kültürel, ilmi ve sanatsal açıdan ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim, öğretim ve kültür seviyelerinin yükselmesine yardımcı olmak onların kişisel becerilerinin ve birbirleriyle münasebetlerinin arttırılmasına yönelik her türlü ortamı ve imkanı hazırlamak, çeşitli kurslar, sosyal ve kültürel faaliyetler ve etkinlikler yapmak, kaynaşmayı ve dayanışmayı sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Konya ili Karatay ilçesi Selimsultan Mahallesi 15N4 pafta, 3880 ada, 6 parsel ve Konya ili Karatay ilçesi Mengene mahallesi 6M1 pafta, 3796 ada, 13 parsel nolu taşınmazlar ile nakit 55.000TL(Ellibeşbintürklirası).

YÖNETİM KURULU: Ali Tekpınar, Halil İbrahim Özkulu, Muhterem Öztürk.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetçe belirlenecek benzer amaçlı bir vakfa ya da kamu kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11113/1-1

—————

İstanbul'da kurulmuş olan Gerçek Eğitim ve Kültür Vakfı, İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.09.2015 tarihinde kesinleşen, 30.09.2014 tarihli ve E:2011/419, K:2013/414 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11114/1-1


Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Antalya Serbest Bölge Müdürlüğünden alınan 31/10/2012 tarihli ve 1692 sayılı yazıda; AKS YATÇILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. firmasının Antalya Serbest Bölgenin ANT - 492 No'lu Üretim konulu faaliyet ruhsatının iptali üzerine bölgeye terk etmiş olduğu mal ve demirbaşların sayımında eksik olduğu tespit edilen eşyalarla ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 182. maddesi gereğince Müdürlüğümüzce 491,89 TL KDV ve 62,72 TL GÜMRÜK VERGİSİ olmak üzere TOPLAM = 554,61 TL Ek Tahakkuk tespit edilmiştir. Ek Tahakkuk adı geçen firmaya ve Yetkilisi (T.C. No: 66961090894) Ceki SEZER'e mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir.

Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen Ek Tahakkuk tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat Yönetmeliği'nin 50'nci maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11161/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

KASIM 2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

 

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

SELVİ OTO ELEKTRİK KLİMA İŞ MAKİNALARI NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 13070

09-HYB-648

30.11.2015

FİRMA İSTEĞİ

YAK-SAN SICAK VE SOĞUK SU DEPOSU TERMO. SOBA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12690

09-HYB-135

26.11.2015

TALİMATA AYKIRILIK

HAZARPET AKARYAKIT LPG PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

09-HYB-368

25.11.2015

TALİMATA AYKIRILIK

HAZARPET AKARYAKIT LPG PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

09-HYB-471

25.11.2015

TALİMATA AYKIRILIK

KÖKLER PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 11939

09-HYB-425

12.11.2015

FİRMA İSTEĞİ

ERSOYLAR PETROL

TS 11939

TS 12663

09-HYB-612

19.11.2015

TALİMATA AYKIRILIK

ALİ OSMAN BARUT-BARUT OTO ELEKTRİK

TS 13070

09-HYB-340

25.11.2015

TALİMATA AYKIRILIK

ABNET ELEKTRONİK BİLGİ İLETİŞİM İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13242

TS 12849

TS 12643

TS 12540

TS 12498

09-HYB-518

10.11.2015

FİRMA İSTEĞİ

11163/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün 11/06/2015 tarihli, 8553536 sayılı yazılarına istinaden, Ezgyur HAMZA isimli şahıs adına kayıtlı olarak 22/04/2015 tarihinde Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden 15220100T69555 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan 1999 model, K3085BA plakalı, BMW marka aracın, 51-03/09/2014 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu şahısın aracı, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1. maddesinin ihlali nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 22/06/2015 tarihli, 1257 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup, adı geçen şahısın yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle, 22/06/2015 tarihli, 1257 sayılı ceza kararı muhteviyatı 841,75-TL para cezasının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, diğer taraftan Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerinde bulunan 1999 model, K3085BA plakalı, BMW marka aracın, Gümrük Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde teslim alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11151/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün 22/07/2015 tarihli, 4248 sayılı yazılarına istinaden, Katya CHAKAROVA isimli şahıs adına kayıtlı olarak 21/11/2014 tarihinde Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden 14220100T355577 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan 1997 model, P5424AK plakalı, Fiat marka aracın, 37-24/07/2015 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu şahsa ait aracın, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1. maddesinin ihlali nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 28/07/2015 tarihli, 1493 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup, adı geçen şahısın yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle, 28/07/2015 tarihli, 1493 sayılı ceza kararı muhteviyatı 680,00-TL para cezasının bir ay (30 gün) içinde ödenmesi, diğer taraftan Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınan 1997 model, P5424AK plakalı, Fiat marka aracın, Gümrük Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde teslim alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11152/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 405 ada, 568 parsel üzerindeki 568264 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Gürtaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Fatma Gülay SAYGILI (Denetçi No: 11978, Oda Sicil No: 15752) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 10.11.2015 tarihli ve E.2015/826-K.2015/1620 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptal edilmesine” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Fatma Gülay SAYGILI hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 05.12.2015 tarihli ve 32515 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11191/1-1

—————

03.12.2015 tarihli ve 29551 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Şeref ÇETİN ile ilgili ilanda sehven yazılan “geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 27.11.2015 tarih ve 31704 sayılı Olur ile durdurulmuştur.” ifadesinin çıkarılarak "geçici durdurma işlemi 27.11.2015 tarihli ve 31704 sayılı Makam Oluru ile iptal edilmiştir ifadesinin eklenmesi 05.12.2015 tarih ve 32503 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11192/1/1-1

—————

Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, 3904 parsel üzerindeki 917127 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1687 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Füsun GAMSIZ tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 14.10.2015 tarihli ve E. 2015/1889 sayılı kararı ile dava konusu işlemin teminat alınmaksızın "yürütülmesinin durdurulmasına" hükmedildiğinden, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Füsun GAMSIZ (Denetçi No: 11043, Oda Sicil No:23391) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 05.12.2015 tarih ve 32504 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

11192/2/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut ilçesi, 45640 ada, 10 parsel üzerindeki 909954 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1759 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Miraç Yapı Güvenliği Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 6. İdare Mahkemesinin 10.07.2015 tarih ve E.2014/827-K.2015/1184 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Miraç Yapı Güvenliği Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 05.12.2015 tarih ve 32505 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11192/3/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

28/08/2013 tarih ve BAY/939-82/33148 sayılı bayilik lisansı ile “Alpağut Mahallesi E-90 Karayolu Kenarı Hatıbın Gölü Mevkii Ulukışla/Niğde” adresinde, Cankesen Akaryakıt Turizm Nakliye Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilmekte olan, daha sonra lisansı 20/03/2015 tarihinde iptal edilen akaryakıt istasyonunda, 12/06/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edilen hususlardan; istasyonda vaziyet planı haricinde yer altı tankı/gizli düzeneklerin bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine; istasyonda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin bulundurulması eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine; istasyon vaziyet planında yer alan tanklardan birinin otomasyona bağlı olmamasının, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine; istasyonun gayrı sıhhi müessese ruhsatının iptal edilmiş olmasının Kuruma bildirilmemesinin Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur tüzel kişi hakkında 03/09/2015 tarih ve 5770-11 sayılı Kurul Kararı ile soruşturma başlatılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda düzenlenen 08/10/2015 tarihli ve DDB.309/27-27 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11125/1/1-1

—————

13/06/2006 tarihli ve LPG-BAY/785-432/04869 sayılı LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahibi Cankesen Akaryakıt Turizm Nakliye Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin, LPG Otogaz istasyonunda, 12/06/2014 tarihinde yapılan denetimde LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi ve Sorumlu Müdür Sözleşmesinin ibraz edilememesinin; 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) ve (ı) bentlerine, 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine ve ikinci fıkrasına, 13 üncü maddesine, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine; istasyonun gayrı sıhhi müessese ruhsatının iptal edilmiş olmasının Kuruma bildirilmemesinin ise Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca 03/09/2015 tarih ve 5770-13 sayılı Kurul Kararı ile ilgili tüzel kişi hakkında soruşturma başlatılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda hazırlanan 08/10/2015 tarih ve 309/28-28 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11125/2/1-1

—————

Kurul’un 30/07/2015 tarihli ve 5713-14 sayılı Kararı ile 18/11/2009 tarihli ve BAY/939-82/26826 numaralı (06/02/2014 tarihli ve 4400 sayılı Karar ile sonlandırılan) bayilik lisansı kapsamında faaliyet göstermekte olan Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin; akaryakıt istasyonunu lisans iptali yapılmadan, Kurul izni olmaksızın Cihangir Sümer’e kullandırmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sırasıyla birinci ve ikinci fıkrasındaki hükümlerine; Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden ve Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nden akaryakıt alımı yaparak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine; “Hamambaşı Mahallesi İnönü Caddesi No: 49 (Pafta:34-26 III Ada:134 Parsel:141) Havran/BALIKESİR” adresinde bulunan akaryakıt istasyonunda lisans almaksızın bayilik faaliyetinde bulunmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 14/10/2015 tarihli ve 65 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11125/3/1-1

—————

Kurul’un 30/12/2014 tarihli ve 5397-41 sayılı Kararı ile; “Gerede Yolu Başdibek Mevkii 6.Km (Pafta No.07-D, Ada No.31-A, Parsel No.1519) Ilgaz/ÇANKIRI” adresinde bulunan şubesi 26/07/2011 tarih ve BAY/939-82/29795 numaralı (19/06/2013 tarihli 21918 sayılı Kararla sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi, “Mustafa Kemal Mahallesi Ambarcık Mevkii E80 Karayolu Çardaklı Kasabası Atkaracalar/ÇANKIRI” adresinde bulunan şubesinin 20/07/2011 tarih ve BAY/939-82/29756 numaralı (21/06/2013 tarihli 22094 sayılı Kararla sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi; “Atatürk Mah. 506. Sk. Studiolife Pro. 1. Blok No: 1/44 Esenyurt/İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermekte olan Full Nakliyat Petrol Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 yılı içerisinde Ateşbay Petrol Taşımacılık Tesis İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne toplamda yaklaşık 580 bin TL tutarında, 150 bin lt akaryakıt satışı gerçekleştirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Full Nakliyat Petrol Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 739.666,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11125/4/1-1

—————

29.11.2015 Pazar günü 29547 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Güzel Avrasya Turizm Seyahat ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkındaki ilanen tebligatta Kurul’un karar sayısı sehven 09/07/2015 tarihli ve 5687/12 sayılı olarak yazıldığından Kurul Kararı  20/08/2015 tarihli ve 5748/19 sayılı olarak düzeltilmektedir.

11125/5/1-1

—————

Kurul’un 08/10/2015 tarihli ve 5819-31 sayılı Kararı ile; 05/07/2013 tarihli ve BAY/939-82/32878 numaralı (18/02/2014 tarihli ve 5809 sayılı kararla sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansın verdiği hakların dışında faaliyette bulunarak yeniden satış maksadıyla Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 72.751,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11125/6/1-1

—————

Kurul’un 21.05.2015 tarihli ve 5609-12 sayılı kararı ile, “Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:289/A-B-C (Ada:3591 Pafta:P.7 Parsel:1) Manisa” adresinde Termopet Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 14.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29620 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan HSM Pet. Tem. Özel Eğ. Gıda Nak. Tek. Kon. Hayv. Toprak Ürü. İnş. Tur. Mad. Reklam ve Org. Nalburiye Otel Lokanta Eğlence Yerleri Sarr. Day. Tük. Mal. Kim. Madde Kim. Boya Mob. Dek. İth. İhr. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, söz konusu adresteki akaryakıt istasyonunda, 09.04.2014 tarihli tespite göre, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde “Aydın-İzmir Karayolu 19. Km. Ömerbeyli Köyü (Pafta:6 Ada: - Parsel:1938) Germencik/Aydın” adresinde Milan Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 18.10.2012 tarihli ve BAY/939-82/31652 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan Derin Jeofizik Jeolojik Sismik Etüdler İnşaat Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 08.08.2015 tarih ve DDB.210/16-16 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11125/7/1-1

—————

Kurul’un 14.05.2015 tarihli ve 5601-64 sayılı kararı ile, “Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No: 289/A-B-C (Ada:3591 Pafta:P.7 Parsel:1) Manisa” adresinde faaliyette bulunmak üzere 14.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29620 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan HSM Pet. Tem. Özel Eğ. Gıda Nak. Tek. Kon. Hayv. Toprak Ürü. İnş. Tur. Mad. Reklam ve Org. Nalburiye Otel Lokanta Eğlence Yerleri Sarr. Day. Tük. Mal. Kim. Madde Kim. Boya Mob. Dek. İth. İhr. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 27.12.2013 tarihli tespite göre, söz konusu adresteki akaryakıt istasyonunda bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon sistemi ile mevcut durumun birbirini tutmaması ve istasyonun bu şekilde faaliyete devam etmesi nedeniyle; adı geçen lisans sahibinin, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yaparak 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine; istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrası hükümleri ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 14 üncü fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 03.08.2015 tarih ve DDB.210/14-14 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11125/8/1-1

—————

Kurul’un 30/12/2014 tarihli ve 5397-40 sayılı Kararı ile; 19375485664 vergi numaralı, petrol piyasasında faaliyet göstermek üzere herhangi bir lisansı bulunmayan Öy-Dur Petrol Ürünleri ve Madeni Yağ Ticareti Buket ÜNAL’ın, 2011 ve 2012 yılları içerisinde Ateşbay Petrol Taşımacılık Tesis İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne toplamda yaklaşık 2,1 milyon TL tutarında, 670 bin lt akaryakıt satışı gerçekleştirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Öy-Dur Petrol Ürünleri ve Madeni Yağ Ticareti Buket ÜNAL hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 815.555,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11125/9/1-1

—————

Kurul’un 03/09/2015 tarih ve 5769-34 sayılı kararı ile; 21.05.2013 tarihli ve BAY/939-82/32647 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Şefika Petrol Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye Kuyumculuk Otomotiv İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin bayilik lisansı kapsamında temin ettiği akaryakıtı BAY/939-82/26472 lisansı sahibi Afacan Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Nakliye Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine satmak suretiyle yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı fiilini işlediği ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci madde (g)  bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şefika Petrol Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye Kuyumculuk Otomotiv İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 18.05.2015 tarihli ve DDB.200/30-2 sayılı Soruşturma Raporunda belirtilen hususlara ilişkin yazılı savunma istenmesine rağmen süresi içinde yazılı savunma yapılmaması nedeniyle, konu değerlendirilerek,  söz konusu tüzel kişi hakkında 70.000.-TL idari para cezası uygulanmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası  ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11125/10/1-1

—————

Kurul’un 08/10/2015 tarihli ve 5819-26 sayılı Kararı ile; 03/02/2005 tarihli ve BAY/432-233/01163 numaralı (12.05.2015 tarihli 18515 sayılı Kararla sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 25/01/2013-27/06/2013 tarihleri arasında dağıtıcısı dışında başka bir kaynaktan (Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, HB Nakliyat Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Bülent Günyeri-Akdeniz Petrol’den) akaryakıt ikmal etmesi ile 21/04/2014 tarihinde dağıtıcısı dışında başka bir kaynaktan (Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden) akaryakıt ikmal etmesi eylemlerinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi hakkında;

a) 2013 senesinde dağıtıcısı dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca belirlenen 170.000,-TL tutarında,

b) 2014 senesinde dağıtıcısı dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 176.681,-TL tutarında,

İdari para cezası olmak üzere toplam 346.681,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 346.681,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11125/11/1-1

—————

Kurulun 08.10.2015 tarihli ve 5819-40 sayılı Kararı ile;

VEZİRKAYA PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE MAKİNA TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile ilgili olarak Vergi Müfettişi Ömer AYDIN tarafından düzenlenen 23/09/2014 tarih ve AGB-A-752/126-71 sayılı yazıda 2011 yılında değişik tarihlerde (Yenidoğan Mahallesi, İstiklal Caddesi, No: 361 Suluova/Amasya adresinde 10.03.2005 tarih ve BAY/450-462/02449 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren) Taha Petrol Ürünleri Temizlik Gıda Konfeksiyon Yakacak Nakliye Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yaptığının tespit edildiği dolayısıyla yeniden satış amacıyla akaryakıt satışında bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Lisans, sahibine lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi haklarını verir." ve ikinci fıkrasında "Lisans ile tanınan haklar; bu Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılır." hükümlerine, aynı minvalde Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri" başlıklı 38 inci maddesinin (g) bendinde yer alan bayilerin kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapamayacağı hükmüne ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine hükümlerine aykırı hareket etmesi ile ilgili olarak VEZİRKAYA PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE MAKİNA TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereği 61.638,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 61.638,- TL, tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11125/12/1-1

—————

Kurul’un 08/10/2015 tarihli ve 5819-27 sayılı Kararı ile; 06/07/2011 tarihli ve BAY/939-82/29709 numaralı (29/07/2013 tarihli 26335 sayılı kararla sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansın verdiği hakların dışında faaliyette bulunarak yeniden satış maksadıyla Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi uyarınca belirlenen 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11125/13/1-1

—————

NARGAZ LPG Dolum Tevzii İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, LPG-DAĞ/785-604/05037 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12.11.2015 tarihli ve 5873-47 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 17 inci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca ilan olunur.

11124/1-1


 


 


 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, Doçent kadroları için 25. Madde, Profesör kadroları için 26.maddesi hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Tıbbi biyokimya anabilim dalına başvuracak adayların, doktora dereceleri moleküler tıp alanında olmalı ve aterosikloz ve kanser konularında araştırma yapmış olmalıdır. (Yurtdışından alınmış olan diplomaların yetkili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yurtdışından alınmış olan diplomaların yetkili makamlarca denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

 

FAKÜLTE

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

Üroloji Anabilim Dalı

Doçent

1

11117/1-1


Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Niğde Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.nigde.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır)

Profesörlük kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ VE BÖLÜMÜ

ANABİLİMDALI VEYA ALANI

ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

2

 

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Profesör

1

 

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

 

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

1

 

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Doçent

1

 

Jeoloji Mühendisliği

Uygulamalı Jeoloji

Doçent

1

 

Mekatronik Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon

Doçent

1

 

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doçent

1

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doçent

1

 

TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Doçent

1

KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 80 puan almış olmak veya lisans yada doktora eğitimini %100 İngilizce tamamlamış olmak.

Tarımsal Genetik Mühendisliği

Tarımsal Biyoinformatik

Doçent

1

KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 80 puan almış olmak veya lisans yada doktora eğitimini %100 İngilizce tamamlamış olmak.

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

Gıda İşleme

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Doçent

1

 

 

Duyurulur.

11198/1-1


Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı Fakülte, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokullarında istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

DOÇENT KADROLARI İÇİN:

MÜRACATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Doçent alınacaktır.

Adaylar, 2547 sayılı Kanun'un 25. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmalı.

Adayların Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesinin ilgili maddelerindeki şartlara haiz olmak gerekir.

Adayların 657 sayılı Yasanın 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Doçent kadrosu devamlı statüde olup, 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile üniversitemizin Yükseköğretim kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşullarını sağlayan adayların başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçe,

2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 nüsha halinde eklenerek Personel Daire Başkanlığına Şahsen veya Posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurulardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN MÜRACATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

Adaylar, 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmalı,

Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması,

Adayların Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesinin ilgili maddelerindeki şartlara haiz olmak gerekir.

Dilekçede aday yabancı dilini belirtmelidir.

Özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) 2 adet fotoğraf ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan; 4 (dört) adet dosyayı da ekleyerek şahsen veya posta yoluyla Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurulardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tüm adaylar için, 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır. Adayların sınava girmeleri zorunludur.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih daha sonra adaylara üniversitemizin web sitesinden duyurulacaktır.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

MOLEKÜLLER BİYOLOJİ

Doçent

1

1

İlgili Bölümde Doçentlik Unvanını Almış ve Enzim Saflaştırma ile Fotokimyasallar Üzerine Çalışmış Olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

YENİ TÜRK DİLİ

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Bölümde Doktora Yapmış olmak.

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

Yardımcı Doçent

3

2

İngiliz Dili ve Edebiyatı Alanında Doktora Yapmış Olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI

Yardımcı Doçent

3

1

İslam Sanatları Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ARAP DİLİ VE BELAGATI

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili Bölümde Doktora Yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR DONANIMI

Yardımcı Doçent

2

1

İlgili Bölümde Doktora Yapmış olmak.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili Bölümde Doktora Yapmış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULAŞTIRMA

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

İŞLETME BÖLÜMÜ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Bölümde Doktora Yapmış olmak.

İŞLETME BÖLÜMÜ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Bölümde Doktora Yapmış olmak.

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

HUKUK BİLİMLERİ

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Bölümde Doktora Yapmış olmak.

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İKTİSAT TEORİSİ

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili Bölümde Doktora Yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ

 

Yardımcı Doçent

2

1

Sosyal Hizmet Alanında Doktora yapmış olmak.

11093/1-1


Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile ''Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesinde'' aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Der.

Kadro Adedi

Açıklama

Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi Bölümü

---

Doçent

1

1

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında Doçent unvanı almış olmak.

11199/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 15.06.2015 - 130                              Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 15.06.2015 -2219                                 SİVAS

DOSYA NO                             : 58.10.21


Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\KÜLTÜR RESİM\11101.jpg

11101/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 18.11.2015 - 144                              Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 18.11.2015 -2501                                 SİVAS

DOSYA NO                             : 58.10.21

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Karalar Köyü, Yuva Mevkii’nde bulunan, tapunun 119 ada, 55 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde tespit edilen ve Kurulumuzun 15.06.2015 tarihli ve 2219 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescili ile I. derece arkeolojik sit sınırı prensip olarak uygun bulunan Yuva Tepesi Tümülüsleri I-II’nin nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 16.11.2015 tarihli ve 865 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile esas kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Karalar Köyü, Yuva Mevkii’nde bulunan, tapunun 119 ada, 55 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde tespit edilen Yuva Tepesi Tümülüsleri I-II’nin 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritalarda işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına,

Yuva Tepesi Tümülüsleri I-II I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar verildi.


Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\KÜLTÜR RESİM\111000.jpg

11100/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 18.11.2015 - 144                              Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 18.11.2015 -2499                                 SİVAS

DOSYA NO                             : 58.00.604

Sivas İli, Merkez İlçesi, Porsuk Köyü sınırları içerisinde, özel Mülkiyete ait, 1205 parsel üzerinde, sit alanı dışında bulunan Paşahanı Sarnıcı’nın tescil edilmesi isteminde bulunan Sivas Müze Müdürlüğü’nün 24.06.2015 tarihli ve 1067-3003 sayılı yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan Sivas Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 11.09.2015 tarihli ve 2143-08962 sayılı yazısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 11.09.2015 tarihli ve 5249 sayılı yazısı, Sivas İl Özel İdaresi’nin 08.09.2015 tarihli ve 2546 sayılı yazısı, BOTAŞ A.Ş.’ nin 09.09.2015 tarihli ve 31362 sayılı yazısı, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü’nün 16.09.2015 tarihli ve 185532 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 07.10.2015 tarihli ve 58110 sayılı yazısı, konu hakkında Raportörün hazırlamış olduğu 06.10.2015 tarihli ve 720 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Merkez İlçesi, Porsuk Köyü sınırları içerisinde, özel Mülkiyete ait, 1205 parsel üzerinde, sit alanı dışında bulunan Paşahanı Sarnıcı’nın 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, korunma alanı sınırlarının kararımız eki 1/200 ölçekli koordinat listesi doğrultusunda hazırlanan 1/5.000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekilde belirlenmesinin uygun olduğuna, hazırlanan anıt fişinin onaylanmasına karar verildi.

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\KÜLTÜR RESİM\11099_Sayfa_2.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\KÜLTÜR RESİM\11099_Sayfa_1.jpg

11099/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 19.11.2015 -145                               Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 19.11.2015 -2533                                 SİVAS

DOSYA NO                             : 60.06.69

Tokat İli, Turhal İlçesi, Bahçebaşı Köyü, Cinevi Mevkii’nde, tapulama harici alanda, sit dışında bulunan, Bahçebaşı Yerleşim alanının tescili ile ilgili Koruma Bölge Kurulumuzun 30.04.2015 tarihli ve 2140 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan belgelerin gönderildiğini belirten ve tescil konusunun değerlendirilmesi isteminde bulunan Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 29.05.2015 tarihli ve 1354 sayılı yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan Tokat Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 27.10.2015 tarihli ve 2580/3640 sayılı yazısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 18.09.2015 tarihli ve 4075 sayılı yazısı,  konu hakkında Raportörün hazırlamış olduğu 03.11.2015 tarihli ve 825 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Turhal İlçesi, Bahçebaşı Köyü, Cinevi Mevkii’nde, tapulama harici alanda, sit dışında bulunan Bahçebaşı Yerleşim alanının, 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada belirlendiği şekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına karar verildi.


11098/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 20.11.2015 - 146                              Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 20.11.2015- 2538                                 SİVAS

DOSYA NO                             : 44.03.15

Malatya İli, Merkez ve İlçelerinde taşınmaz kültür varlıklarını kapsayan kültür envanter çalışmasında Arguvan İlçesi, Karababa Mahallesi, Karababa Mevkii’nde bulunan, tapunun 320 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz üzerinde tespit edilen Kilisetepe Höyüğü’nün tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Malatya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 01.02.2010 tarihli ve 247 sayılı yazısı, ekleri, tescile esas kurum görüş yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 16.11.2015 tarihli ve 867 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Malatya İli, Arguvan İlçesi, Karababa Mahallesi, Karababa Mevkii’nde bulunan, tapunun 320 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde tespit edilen Kilisetepe Höyüğü’nün 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan koordinat listesi ile sit fişinin onaylanmasına,

Kilisetepe Höyüğü I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar verildi.

11097/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 18.11.2015 - 144                              Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 18.11.2015 -2498                                 SİVAS

DOSYA NO                             : 58.00.599

Sivas İli, Merkez, Eğribucak Köyü’nde Gelinkayası, Çebiş yatağı ve Kalahayası Mevkilerinde yer alan arkeolojik özelliğe sahip olduğu düşünülen kaya mağaralarının 2863 sayılı Kanun kapsamında incelenerek alanda açılacak kum ocağı ruhsatının iptal edilmesi ve kayalıklar ile mağaraların incelenip koruma altına alınması istemini içeren Fatih DURNA’nın 05.05.2015 tarihli başvurusu, tescile esas kurum görüş yazılarından Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 01.10.2015 tarihli ve 27684489-250-E-9093 sayılı yazısı; Sivas Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 05.10.2015 tarihli ve 23444542-300-8884 sayılı yazısı; DSİ Sivas 19. Bölge Müdürlüğü’nün 21.10.2015 tarihli ve 20892255-045.99-685539 sayılı yazısı; Sivas Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 12.10.2015 tarihli ve 73364519-250-E-5785 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 18.06.2015 tarihli ve 503 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Merkez, Eğribucak Köyü’nde, sit alanı dışında bulunan, tapunun 1026 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait taşınmaz üzerinde tespit edilen Kaleyazısı Yerleşiminin 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki harita ile krokide işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına,

Kaleyazısı Yerleşimi I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar verildi.

11096/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 19.11.2015 -145                               Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 19.11.2015 - 2529                                SİVAS

DOSYA NO                             : 60.11.08

Tokat İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuşçu Köyü, Arıkyeri Mevkii’nde bulunan, tapunun 130 ada, 6, 11, 12, 13, 14, 15 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar ile kadastro harici alanda tespit edilen ve Kurulumuzun 16.06.2015 tarihli ve 2240 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescili ile I. derece arkeolojik sit sınırı prensip olarak uygun bulunan Kuşçu Höyüğü’nün nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 12.11.2015 tarihli ve 856 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile esas kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuşçu Köyü, Arıkyeri Mevkii’nde bulunan, tapunun 130 ada, 6, 11, 12, 13, 14, 15 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit edilen Kuşçu Höyüğü’nün 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2.000 ölçekli haritalarda işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan parsel listesi ile sit fişinin onaylanmasına,

Kuşçu Höyüğü I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar verildi.

11095/1-1