7 Aralık 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29555

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

TIP FAK.

Profesör

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

1

Perinatoloji Yandal Uzmanı olmak.

Profesör

Enfeksiyon Hastalıkları

1

1

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, Bruselloz, Tularcmi, HIV, Spinal Enfeksiyonlar konusunda deneyimli olmak.

Profesör

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım konusunda çalışmış olmak.

Doçent

Göz Hastalıktan

1

1

Kornea ve Nörooftalmoloji alanlarında eğitim almış olmak.

Doçent

Ortopedi ve Travmatoloji

1

1

Romatoid artritli hastaların ortopedik cerrahisi konusunda deneyim sahibi olmak.

Doçent

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

1

1

 

FEN-EDB. FAK.

Doçent

Genel Fizik

1

1

Tek ve Karma Spinli sistemlerin dinamik manyetik davranışları üzerine çalışma yapmış olmak.

MÜH.-MİM. FAK.

Profesör

Şehircilik

1

1

 

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük İdari Birimler Binası Yozgat/Tel: 0 354 242 10 85

11050/1-1


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz fakülte bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun 23. ve 26. Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim üyeleri alınacaktır.

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 21.12.2015 tarihine kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 21.12.2015 tarihine kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü Acıbadem Zeamet Sok. No: 21   34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97/www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Acıbadem Zeamet Sok. No: 21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97/www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Acıbadem Zeamet Sok. No: 21 34722-Kadıköy/İstanbul Tel: 444 79 97/www.dogus.edu.tr

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

1

Nicel Karar Yöntemleri

Prof. Dr.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi veya Matematik Mühendisliği Alanında doktora derecesine sahip olmak.

Yrd. Doç. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

1

Psikoloji veya Klinik Psikoloji Alanında doktora derecesine sahip olmak.

Yrd. Doç. Dr.

11033/1-1