2 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29550

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASAK_Sayfa_01.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASAK_Sayfa_02.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASAK_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASAK_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASAK_Sayfa_05.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASAK_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASAK_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASAK_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASAK_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASAK_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASAK_Sayfa_11.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASAK_Sayfa_12.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASAK_Sayfa_13.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASAK_Sayfa_14.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\ŞABLON - YARGI -.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASAK_Sayfa_16.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASAK_Sayfa_17.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASAK_Sayfa_18.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASAK_Sayfa_19.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASAK_Sayfa_20.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\İNÖNÜ1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\İNÖNÜ2.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\YASAK_Sayfa_23.jpg


Milli Savunma Bakanlığından:

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26'ncı maddesine göre AL-MET Makine Yedek Parça İnşaat Turizm Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi ile bu şirketin % 50'den fazla hissesine sahip ortağı Satıhanım TÜRKSOYU hakkında verilen ve 28 Nisan 2015 tarihli ve 29340 sayılı Resmi Gazete'nin 97'nci sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1'inci Kurul tarafından 21 Ekim 2015 tarihli ve Esas No: 2015/5192 sayılı karar ile, yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince idarenin, davanın esasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur.

Duyurulur.

10867/1-1


Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Eğitim Fakültesine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümlerine göre Doçent (Öğretim Üyesi) alınacaktır.

"Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

Askerlik Durum Belgesi, 3 (üç) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi (ÜAK Formatında), Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini

Değerlendirme Formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile teslim edeceklerdir."

GENEL AÇIKLAMALAR:

* Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

* Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir.

* Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

* Başvuracak adayların öğrenim belgeleri ile askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı bir nüshasını teslim etmeleri gerekmektedir.

* Adayların bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş ve yayın listesi ile eğitim durumlarına ilişkin belgeler bulunacaktır.

Ayrıca, bilimsel yayınlarını ve özgeçmişlerini içeren bir CD'yi başvuracakları birime teslim edecekleri dosya sayısı kadar sunmaları gerekmektedir."

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine

ekleyerek ibraz edeceklerdir. Üniversitemizde görevli personelin yapacağı başvurularda hizmet belgesi, adli sicil belgesi ve askerlik durum belgesi istenilmemektedir.

İlanen duyurulur.

 

BİRİM/ BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

İLANDA ARANAN ŞARTLAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Fizik alanında Doçentlik unvanını almış olmak. Fen Bilgisi Eğitimi alanında çalışıyor olmak.

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Kimya Eğitimi alanında Doçentlik unvanını almış olmak.

10844/1-1


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasının “Rektörlük Duyuruları” bölümünden ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir” adresine ‘şahsen’ vermeleri gerekmektedir. Eğitim dili % 100 İngilizce olan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 7/3 maddesi hükümleri uygulanacaktır. Başvurularda, Bölüm-Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM / ANASANAT DALI / PROGRAM

UNVANI

ADET

IKLAMA

IKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

UZAKTAN ÖĞRETİM

UZAKTAN ÖĞRETİM

PROFESÖR

1

-

YAYGIN ÖĞRETİM

YAYGIN ÖĞRETİM

DOÇENT

1

-

ECZACILIK FAKÜLTESİ

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ

FARMASÖTİK BOTANİK

DOÇENT

1

-

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖZEL EĞİTİM

ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

-

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SANAT TARİHİ

BİZANS SANATI

DOÇENT

1

-

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

TOPOLOJİ

DOÇENT

1

-

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM

RESİM

PROFESÖR

1

-

GRAFİK

GRAFİK

DOÇENT

1

-

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ

-

DOÇENT

1

-

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

PROFESÖR

1

-

İŞLETME

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

PROFESÖR

1

-

İKTİSAT

İKTİSAT TEORİSİ

DOÇENT

1

-

İKTİSAT FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT

PROFESÖR

1

-

İŞLETME FAKÜLTESİ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

-

DOÇENT

1

-

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BASIN VE YAYIN

GENEL GAZETECİLİK

PROFESÖR

1

-

DOÇENT

1

-

İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ

İLETİŞİM TASARIMI

DOÇENT

1

-

HENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ

PROFESÖR

1

Eğitim Dili %100 İngilizcedir.

ELEKTRONİK

PROFESÖR

1

Eğitim Dili %100 İngilizcedir.

TELEKOMÜNİKASYON

DOÇENT

1

Eğitim Dili %100 İngilizcedir.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

-

DOÇENT

1

-

PORSUK MESLEK KSEKOKULU

ELEKTRONİK VE OTOMASYON

RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

-

İNŞAAT

YAPI DENETİMİ

DOÇENT

1

-

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

-

PROFESÖR

1

-

TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

-

DOÇENT

1

-

DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİK

PİYANO

PROFESÖR

1

-

10879/1-1