28 Kasım 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29546

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Yaptırım Bürosundan:

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Antalya ilinde faaliyet gösteren 2119 dosya no’lu AKDENİZ TAÇ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şırnak ilinde faaliyet gösteren 1306 dosya no’lu MEVA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren 1066 dosya no’lu ERMET Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 700 dosya no’lu SYD Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 645 dosya no’lu MODEL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 517 dosya no’lu EGD Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 172 dosya no’lu ATAYOL Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 19.11.2015 tarih ve 30954 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

10759/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 19.11.2015 tarih ve 30956 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 745 dosya no’lu BAŞKENT VİZYON Yapı Denetim Ltd. Şti., 563 dosya no’lu ORKUN Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 336 dosya no’lu DELTA ANKARA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 658 dosya no’lu BARIŞ Yapı Denetim Ltd. Şti., 722 dosya no’lu FEZA Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 470 dosya no’lu MAY Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 1495 dosya no’lu DEHA Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 565 dosya no’lu YENİŞAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 1837 dosya no’lu YENİÇAĞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Mardin ilinde faaliyet gösteren 997 dosya no’lu HELİN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Denizli ilinde faaliyet gösteren 442 dosya no’lu KOZA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 936 dosya no’lu POZİTİF Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Konya ilinde faaliyet gösteren 1009 dosya no’lu BEGÜN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 9 dosya no’lu MÜHENDİSLER Yapı Denetim A.Ş.,

Muğla ilinde faaliyet gösteren 1067 dosya no’lu AKARE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bolu ilinde faaliyet gösteren 1624 dosya no’lu EYLEM Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10759/2/1-1


Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Yaptırım Bürosundan:

İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR

İdari Yaptırım Defter No     : 2015/6

İdari Yaptırım Karar No      : 2015/1

Davacı                                 : K.H.

Kabahat İşleyen                   : HALİD MAHMODE; MANDY ve SKİNA'den olma, 1987 doğumlu, DASİL PALİA SİLA MAMDİ BHAVLDİM DAAT ANA SADDA ALA İSLAMABAD adresinde ikamet eder.

Kabahat İşleyen                   : MARUH BİNALİ; ALİ ve FATİMA'den olma, 1984 doğumlu, ŞEHİT MUHAMMED DURRA MAH. GAZZE FİLİSTİN adresinde ikamet eder.

Kabahat Eylemi                   : 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 35. Maddesi

Kabahat Tarihi ve yeri         : 24/05/2008- UZUNKÖPRÜ

İDARİ YAPTIRIM EVRAKI İNCELENDİ

Kabahat evrakının incelenmesinde; kabahat tarihinin 24/05/2008 olduğu, kabahat işleyenler hakkında Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığının 2008/954 soruşturma, 28/05/2008 tarih ve 2008/187 sayılı iddianame kararı ile 5682 Sayılı Pasaport Kanunu'nun 34. maddesine muhalefet kapsamında kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sonucunda kabahat eylemini işleyenler hakkında Uzunköprü Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2008/230 Esas, 01/03/2010 tarih ve 2010/29 sayılı kararı ile eylemlerinin Pasaport Kanunun 35. maddesine uyduğundan bahisle ve bu maddede öngörülen cezanın 5252 Saylı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlük ve uygulama şekli hakkındaki kanunun değişik 7/1 maddesi uyarınca idari para cezasına dönüştürülmüş olması ve aynı yasanın 7/4 maddesi uyarınca ceza verme görevinin Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğunun belirtilerek görevsizlik kararı verildiği ve mahkemece verilen kararın 04/09/2015 tarihinde kesinleştiği, 5682 Sayılı Pasaport Kanunu'nun 35 maddesinde " Bakanlar Kurulunca tayin olunan mahallerden başka yerlerden Türkiye'ye giren ya da çıkanlar usulüne uygun pasaport taşısalar bile 500 TL idari para cezası ile cezalandırılır " hükmünün yer aldığı, kabahat işleyenlerin kabahat eylemlerini 24/05/2008 tarihinde gerçekleştirdikleri ve 5326 Sayılı Kabahat Kanunu'nun 20/2-c bendinde "Soruşturma zamanaşımı süresi 50.000 Türk Lirasından az idari para cezasını gerektiren kabahatlerde üç yıldır " hükmü dikkate alındığında kabahat işleyenlerin kabahat eylemlerinin zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşıldığından,

Kabahat eylemini işleyenler hakkında zamanaşımı nedeniyle 5326 Sayılı Kabahat Kanunu'nun 20/1 maddesi uyarınca İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

Kararın bir sureti kabahat işleyenlere TEBLİĞİNE,

İlgilinin kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Uzunköprü Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazı kabil olmak üzere 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 26 ve devamı maddelerince karar verildi.

10531/1-1


Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106/3. Maddesi gereğince adli para cezasından çevrilen 41 Gün Hapis Cezası, 82 Saat Kamuya Yararlı Bir İşte ücretsiz çalışma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 10 Gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmeniz gerekmektedir.

Haklı, geçerli ve gerektiğinden belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda Yakalama Emri çıkarılacağı ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

İlamat No

Adı Soyadı

Ceza Miktarı

1

2013/267

SEGVAN HURŞİT SELİM

41 Gün Hapis

 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Uzunköprü Adalet Dairesi, Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu Uzunköprü/EDİRNE

10511/1-1

—————

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106/3. Maddesi gereğince adli para cezasından çevrilen 75 Gün Hapis Cezasının yerine getirilmesi için 10 Gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmeniz gerekmektedir.

Haklı, geçerli ve gerektiğinden belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda Yakalama Emri çıkarılacağı ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

İlamat No

Adı Soyadı

Ceza Miktarı

1

2011/549

MUHAMMED ABDULLAH

75 Gün Hapis

 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Uzunköprü Adalet Dairesi, Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu Uzunköprü/EDİRNE

10686/1-1


Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce GX64082973, RX60678370, EX64087742 sayılı Tır Karneleri muhteviyatı eşyaların gümrük işlemleri ikmal edilmeden gümrük gözetiminden çıkaran Mustafa KÖSE adına düzenlenen 30.09.2015 tarihli 00010734601.10735122.10735737 sayılı ödeme emirleri firmanın adresinin yetersiz olması ve yapılan tebligatlarımızın iade edilmesi nedeniyle bu güne kadar tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle Mustafa KÖSE adına düzenlenen 30.09.2015 tarihli 00010734601, 10735122, 10735737 sayılı ödeme emirlerinin (3 adet ödeme emri) 7201 Tebligat Kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Söz konusu ödeme emirleri ilanen tebliğ olunur.

10688/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 10.09.2015 tarih ve 1258/2765 sayılı, 22.10.2015 tarih ve 1395/3055 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.10.2015 tarih ve 2328/5627 sayılı, 12.11.2015 tarih ve 2558/6364 sayılı kararları ile onaylanan Demetlale Mahallesi 13813 adaya ilişkin 71560/7 nolu parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

10777/1-1


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://pdb.klu.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

YRD. DOÇ.

NİTELİKLER

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Restorasyon

1

 

 

-

Fen Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

 

 

1

Karşılaştırmalı Edebiyat alanında doktora yapmış olmak ve Sömürgecilik sonrası Batı Edebiyatı üzerine çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

 

1

 

Takım tezgahlarında titreşim (tırlama titreşimi) konusunda çalışma yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

 

 

1

Turizm deneyimleme kalitesi alanında çalışma yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

 

1

 

Tıp Fakültesi mezunu ve doçentliğini Biyokimya (Klinik Biyokimya) alanında almış olmak, western blot yöntemiyle uluslararası alanda çalışmaları ve deneyimleri bulunmak.

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

1

Sağlık Kurumları Yöneticiliği alanında Doçent unvanı almış olmak ve Sağlık Kurumları Yöneticilerinin zaman yönetimi davranışları üzerine çalışma yapmış olmak.

10778/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysklr_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysklr_Sayfa_2.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysklr_Sayfa_3.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                64.00/559

Toplantı Tarihi ve No    : 22.10.2015-126                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.10.2015-2748                                           KÜTAHYA

Uşak İli, Merkez İlçesi, Kaşbelen Köyü, I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil Karga Tepe Nekropolünün sit sınırlarının genişletilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 28.04.2015 tarih ve 49969645.168.01/1197 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 30.06.2015 tarih ve 38092246-165.02-64.00/559-1258 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 08.07.2015 tarih ve 85297090. 170.03.01/2116 sayılı ve 28.09.2015 tarih ve 85297090.170.03.01/E.1204615 sayılı yazıları ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 21.10.2015 tarih ve 5383 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Merkez İlçesi, Kaşbelen Köyü, Alşanoğlu Mevkii sınırları içinde yer alan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.01.2014 tarih ve 1549 sayılı kararı ile I. (birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilen, Karga Tepe Nekropolünün sit sınırlarının genişletilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.04.2015 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescilli Karga Tepe Nekropolünün sınırlarının genişletilmesinin kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada tashih edildiği şekliyle uygun olduğuna; şerh konulacak parseller listesinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\760_Sayfa_3.jpg

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\760_Sayfa_4.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\760_Sayfa_5.jpg

10760/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                78.09/124

Toplantı Tarihi ve No    : 11.11.2015 - 164                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 11.11.2015 - 2590                                     SAFRANBOLU

Karabük İli, Yenice İlçesi, Güney Köyü, 101 ada, 1 parselde tespit edilen kalıntıyı konu alan Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 03.06.2015 gün ve 0410-868-15 sayılı yazısı, Yenice Güney Köyü Muhtarlığı'nın 06.10.2015 günlü yazısı, Karabük İl Özel İdaresi'nin 22.10.2015 gün ve M.78.0.İÖİ.0.13.00.00-250-E.6355 sayılı yazısı, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nün 22.10.2015 gün ve 48465861-449/2283389/1889 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nün 30.06.2015 gün ve 639 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Karabük İli, Yenice İlçesi, Güney Köyü, 101 ada, 1 parselde kilise kalıntısının kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada belirtildiği şekliyle 1.ve 3.derece arkelojik sit alanı olarak tescil edilip Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce hazırlanan tescil fişinin onaylanmasına,

Bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak belirlenmesine karar verildi

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\761.jpg

10761/1-1