24 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29542

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sağlık Bakanlığından:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Emlak Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret Anonim Şirketinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Süleyman Şah Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standartları Enstitüsü Malatya Belgelendirme Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sağlık Bakanlığından:

Iğdır İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 20/11/2014 tarihinde 2014/135884 İhale Kayıt No ile yapılan "2015 Yılı Temizlik Malzeme ve Ekipman Alımı" işi ihalesinde; 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (c) bendinde "Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek" şeklinde belirtilen yasak fiil ve davranışında bulunduğu idarece tespit edilen;

ANKA Temizlik Maddeleri ve Hizmetleri Gıda İnşaat Malzemeleri Turizm Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Adres: Aşağı Mumcu Cad. Milletbahçe Sok. No: 21 Yakutiye/ ERZURUM, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası - Ticaret Sicil No: 10091, Oda Sicil No: 15425, Vergi Dai/No: Kazım Karabekir V.D. /191 007 0586)'ne;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 24/02/2015 tarihli ve 29277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 11. İdare Mahkemesinin 30/09/2015 tarihli ve E: 2015/929 sayılı: “Dava konusu işlemin; ... YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI" yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 17/11/2015 tarihli Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

10570/1-1


 

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_04.jpg


 

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_11.jpg


 

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_12.jpg


 

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_13.jpg


 

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_16.jpg


 

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_21.jpg


 

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\elektronik06\Desktop\Yeni klasör\yasak_Sayfa_26.jpg


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir.

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler ;

Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora/uzmanlık doçentlik belgesi fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi, profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, doçent kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.

 

Birimi

Unvanı

K/D

Adet

Niteliği

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

1

Endovasküler girişimlerde deneyimli ve anjiyografi laboratuvarı yetki belgesine sahip olmak

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Sağlık Bakanlığı Böbrek Nakli Merkezi Ruhsatı sahibi olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi yan dal uzmanı olmak

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Romatoloji yan dal uzmanı olmak

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Nefroloji yan dal uzmanı olup, böbrek nakli konusunda çalışmaları olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Anorganik Kimya

Doçent

1

1

Geçiş metal komplekslerinin süperoksit dismutaz enzim aktiviteleri konusunda çalışmaları olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

İslam Felsefesi

Doçent

1

1

Değerler metafiziği üzerine çalışmaları olmak

ORMAN FAKÜLTESİ

 

 

 

Peyzaj Teknikleri

Doçent

1

1

Kent modellemesi ve bilgi sistemleri konusunda çalışmaları olmak

Silvikültür

Doçent

1

1

Bitki-su ilişkileri konusunda çalışmaları olmak

10522/1-1


Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

(PROFESÖR VE DOÇENT)

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşullan taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı doçent adayları (4) takım dosya halinde vereceklerdir.

- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

- NKU. Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların, Özgeçmiş ve yayınlarını ve diğer akademik çalışmalarını puanlama formu formatına http://personel.nku.edu.tr adresinde yer alan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşılabilir.

AKADEMİK KADRO İLANI

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DER.

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

1

Hipospadias ve portal hipertansiyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doçent

I

1

Kur'an'ın kutsal kitaplara bakışı ve müfessir Ferahi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik öncesi Bilimler

Parazitoloji

Doçent

1

1

Balarısı hastalıkları konusunda çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

2

1

Avrupa Parasal Birliği'nin Makroekonomik Performans üzerine Etkisi ve Mali Birlik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

10640/1-1


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesi gereğince, hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca, (1) adet Avukat alımı yapılacaktır.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER, SINAV KONULARI, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden, en az 70 (Yetmiş) Puan almış olmak,

3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4 - Son başvuru tarihi itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

1 - Başvuru Formu, (www.itu.edu.tr - Personel Dairesi Başkanlığı web sitesinden temin edilebilecektir.)

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf,

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

5 - Özgeçmiş (varsa deneyimi belgelendirmek amacıyla ilgili barodan ya da SGK dan alınacak resmi belge)

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

SINAV KONULARI

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Anayasa Hukuku                                İdare Hukuku

Medeni Hukuk                                    İdari Yargılama Hukuku

Borçlar Hukuku                                  Ceza Hukuku

Ticaret Hukuku                                   Ceza Usul Hukuku

Medeni Usul Hukuku                         İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İcra ve İflas Hukuku                           657, 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili Mevzuat

Başvurular şahsen veya posta yolu ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SINAV YERİ VE TARİHİ

YAZILI SINAV

SÖZLÜ SINAV

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

28.12.2015 Saat: 10:00

30.12.2015 Saat: 14:00

KADRO BİLGİLERİ

ÜNVANI

SINIF

ADEDİ

DERECE

Avukat

AH

1

6

SINAV TAKVİMİ

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ

27.11.2015

İLAN SON BAŞVURU TARİHİ

07.12.2015

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

14.12.2015

YAZILI SINAV TARİHİ

28.12.2015

YAZILI SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

29.12.2015

SÖZLÜ SINAV TARİHİ

30.12.2015

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

                                                       05.01.2016

10553/1-1


Süleyman Şah Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca Doçent öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığına şahsen/posta yolu ile yapılacaktır. İlan ile ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin http://www.ssu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

ARANILAN NİTELİKLER

UNVANI

KADRO SAYISI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Balkan coğrafyası Türk Halk bilimiyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

10547/1-1


Türk Standartları Enstitüsü Malatya Belgelendirme Müdürlüğünden:

Aşağıda isimleri ve Hizmet Yerleri belirtilen firmaların, Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden fesih edilmiştir.

Adı geçen firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerinin, Hizmet Yeterlilik Belgeli (TSE-HYB) olarak, hizmet veremeyeceği, aksine davranışın, haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

SIRA NO

FİRMA ADI

ADRESİ

BELGE NO VE FESİH TARİHİ

STANDART NUMARASI

FESİH SEBEBİ

1

AHMET DURMUŞ - AS MÜHENDİSLİK

YENİ SANAYİ SİTESİ ÇAVUŞOĞLU MAH.YEŞİLTEPE KAVŞAĞI ŞİROLULAR SANAYİ SİTESİ 2. BLOK NO: 5

44-HYB-164 17.11.2015

TS 12664-1-

TS 12664-2

Talimata Aykırılık

2

ALİSEYDİ KILINÇ - KILIÇ TEKNİK

İSTİKLAL MAH.CENGİZ TOPEL CAD. 1. SOK. NO: 23

44-HYB-403 17.11.2015

TS 12850

Talimata Aykırılık

3

ALTUNTOP ISI VE MAKİNA SANAYİ LTD.ŞTİ.

2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7. CAD. NO: 19

44-HYB-246 17.11.2015

TS 12859

Talimata Aykırılık

4

ÇALIŞKAN İŞ MAKİNA İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 29. BLOK NO:6

44-HYB-62 17.11.2015

TS 12510

Talimata Aykırılık

5

ÇEPOMP POMPA VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ HAVAALANI YOLU 2.KM.

44-HYB-275 17.11.2015

TS 12873

Talimata Aykırılık

6

DENİZ TARIM MAKİNALARI-DENİZ KAYLI

YENİ SANAYİ SİTESİ ESKİ İŞ BANKASI KARŞISI NO:10

44-HYB-417 17.11.2015

TS 12531-

TS 12533

Talimata Aykırılık

7

MESUT ÖZSU-MESUT TEKNİK

CENGİZ TOPEL CAD.BERAT SİTESİ ALTI. NO: 27

44-HYB-105 17.11.2015

TS 10079-

TS 12355-

TS 12850

Talimata Aykırılık

8

MUSTAFA SELÇUK

YENİ SANAYİ SİTESİ 6. CAD. 3. SOK. NO: 29

44-HYB-37 17.11.2015

TS 12047

Talimata Aykırılık

9

SABİT GEMİCİ - GEMİCİLER ZİRAİ ALET VE MAK. SAN.

1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CAD.

44-HYB-300 17.11.2015

TS 12659-

TS 12531-

TS 12658

Talimata Aykırılık

10

TEKSAN TARIM ALET VE MAK. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 29. BLOK NO: 17

44-HYB-46 02.11.2015

TS 12659

Talimata Aykırılık

11

İDRİS UZAN-SAHRA ASANSÖRLERİ

BÜYÜK MUSTAFAPAŞA MH. HALEP CD. NO: 139/A

44-HYB-3715 09.11.2015

TS 12255

Firma Talebi

12

BAY TAMİR-FATİH FIRAT

ŞEYH BAYRAM MAH.HASANBEY CAD. NO: 160/A

44-HYB-420 02.11.2015

TS 12850-

TS 10079

Firma Talebi

10530/1-1