23 Kasım 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29541

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Belediyemiz Encümenince 2014 - 2015 yıllarında alınmış, adı ve soyadı, bilinen son adresleri, Encümen tarih ve sayıları ile ceza miktarları belirtilen toplam (10) mükellefe ait kararlar tebliğ edilmek istendiğinde; muhatapların adreslerinde bulunamadıkları, başka adresleri de tespit edilememesi nedeniyle tebligat işlemleri yapılamamıştır.  Bu nedenle; söz konusu cezalara ait Encümen kararlarının terkin edilebilmesi ve ilgililerine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere aşağıda adı geçen kişilere ilanen tebliğ olunur.

 

S.NO

ADI VE SOYADI

BİLİNEN SON ADRESİ

ENCÜMEN TARİH VE SAYISI

CEZA MİKTARI

  1

Ankara Bayraktar Gıda İnş. Turz. Nak. Mak. Kir. San. Tic. Ltd. Şti.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.42/A

28.10.2014 - 4320.15

  189.-TL

  2

Tayfam Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti.

Konur Sokak No.47

24.03.2015 - 2010.15

1.055.-TL

  3

Yalıtım Ankara İnş. Turz. San.ve Tic. Ltd. Şti.

Uğur Mumcu Caddesi No.87/4

19.03.2015 - 1971.15

  208.-TL

  4

Özgür KAYA

Koza Sokak No.118/3 (118/13)

24.02.2015 - 1338.15

  208.-TL

  5

Erkan SANDAL

Konur Sokak No.38/13

14.10.2014 - 4199.15

1.928.-TL

  6

Erkan SANDAL

Konur Sokak No.38/13

13.11.2014 - 4691.15

1.928.-TL

  7

Doğan ŞAHİN

Çayhane Sokak No.32/2

28.04.2015 - 2762.15

2.122.-TL

  8

Engin KARABOĞA

Mebusevleri Süslü Sokak No.9/C

05.05.2015 - 2935.15

1.055.-TL

  9

Balans Turz. Gıda Org. Yay. Ltd. Şti.

Kızılırmak Sokak No.14/1

07.04.2015 - 2483.15

2.122.-TL

10

Engin AYKAN

Esat Caddesi No.107/D

25.08.2015 - 4483.15

  208.-TL

10052/1-1


 


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

(DOÇENT, YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVANI

AD.

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Doçent

1

1

Alanında Doçentlik Unvanı Almış Olmak.

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Doçent

1

1

Alanında Doçentlik Unvanı Almış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü / Topoloji ABD

Yrd. Doç. Dr.

1

1

Tor Düğümlerinin Tutte Polinomları üzerine Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü / Topoloji ABD

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Ditopoloji Doku Uzaylarında Kardinal Fonksiyonlar Üzerine Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü / Sayısal Yöntemler ABD

Yrd. Doç. Dr.

1

1

Sayısal Yöntemler Üzerine Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Din Bilimleri ABD

Yrd. Doç. Dr.

1

1

Din Eğitimi Alanında Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

10524/1-1


Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara doçent ve profesör öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan belgelerle, doçentlik kadrosuna başvuran adayların 4 (dört) takım dosyayı, profesörlük kadrosuna başvuran adayların 6 (altı) takım dosyayı Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.fatih.edu.tr adresinden haber ve duyurular sayfasında ulaşabilirsiniz.

 

Fakülte

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Mühendislik Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik

Biyomühendislik

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Prof. Dr.

1

BiyoNano Teknoloji Enstitüsü

 

Biyo ve Nano Teknoloji Mühendisliği

Prof. Dr.

1

BiyoNano Teknoloji Enstitüsü

 

Biyo ve Nano Teknoloji Mühendisliği

Doç. Dr.

1

10440/1-1


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 25. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrolarına başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrolarına başvurular ise ilanın ulusal gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen yapılacaktır.

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir. 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin b fırkasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. (Başvuru dilekçesine hangi dilden sınava girilmek istendiği belirtilecektir.)

3 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5 - Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler; Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemezler.

İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Dilekçe ve Ekleri

1 - Başvuru dilekçesi http://amasya.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/formlar.aspx adresinden temin edilecektir.

2 - Fotoğraf (6 adet)

3 - Özgeçmiş

4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Noter Onaylı) (Doçentlik Belgesi, Doçent kadrosuna başvuran adaylardan istenilmektedir.)

5 - Yayın listesi

6 - Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

7 - Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)

8 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru Dosyası

1 - Özgeçmiş

2 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentlik Belgesi, Doçent kadrosuna başvuran adaylardan istenilmektedir.)

3 - Yayın Listesi

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI / PROGRAMI

ÜNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMALAR

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis ABD

Doçent

1

1

Hadis alanında doçentlik almış olup, Oryantalizm üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Kimya ABD

Doçent

3

1

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçların etken maddelerinin tayini üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

-

Yardımcı Doçent

1

1

Eskiçağ alanında doktora yapmış olup, bozkır kavimlerinin sosyo-ekonomik yapıları üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

-

Yardımcı Doçent

4

1

Osmanlıda Kadın, Aile ve Evlilik üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD

Yardımcı Doçent

1

1

İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olup, akademik kitap inceleme alanında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD

Yardımcı Doçent

1

1

İngiliz Dil Bilimi alanında doktora yapmış olup, Bilişsel Dil Bilimi üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD

Yardımcı Doçent

4

1

Bireysel okuma-özetleme uygulamaları üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Eğitimi ABD

Yardımcı Doçent

1

1

Çoklu zeka motivasyon sitilleri ve üstün yeteneklilerin eğitimi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

-

Yardımcı Doçent

4

1

Yanık yaraları üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Tasarım Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Prog.

Yardımcı Doçent

4

1

Yarı iletkenlerde mobilite ve hetero yapıların elektriksel özellikleri üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

10527/1-1