20 Kasım 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29538

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 632 ada, 15 parsel üzerindeki 837398 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Atakurt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Osman ÖNÜR (Denetçi No: 23714, Oda Sicil No: 6451) tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2015/527 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 09.10.2015 tarihli ve E.2015/527-K.2015/1342 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Osman ÖNÜR hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.11.2015 tarihli ve 30394 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10397/1-1

—————

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 22L-IV-C pafta, 13922 ada, 1 parsel üzerindeki 544885 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Mehmet ONARAN (Denetçi No: 4511, Oda Sicil No: 4368) tarafından, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2015/518 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 08.10.2015 tarihli ve E.2015/518-K.2015/1392 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mehmet ONARAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.11.2015 tarihli ve 30398 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10396/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555907 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Ömer Ali ACAR tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 15.10.2015 tarihli ve E.2015/248-K.2015/1787 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Elektrik Mühendisi Ömer Ali ACAR (Denetçi No: 5746, Oda Sicil No: 31399) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 12.11.2015 tarihli ve 30281 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10395/1/1-1

—————

İzmir İli, Konak İlçesi, 6608 ada, 16 parsel üzerindeki 714437 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 57 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 23.10.2015 tarih ve E. 2015/1370 sayılı kararı ile dava konusu işlemin teminat alınmaksızın “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 13.11.2015 tarih ve 30389 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

10395/2/1-1

—————

02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı, 07.05.2014 tarihli ve 28993 sayılı, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve 29 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Adalya Yapı Denetim A.Ş. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 2. İdare Mahkemesinin E.2015/1601 sayılı “Yürütmenin Durdurulması Kararı” ile Adalya Yapı Denetim A.Ş. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, bu işleme istinaden 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesi doğrultusunda Adalya Yapı Denetim A.Ş. hakkında uygulanan 29 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi, ancak Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin, mahkemenin yürütmenin durdurulması kararına konu olan geçici faaliyet durdurma cezaları dışında, 10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 2 (iki) adet geçici faaliyet durdurma cezası bulunduğundan, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesindeki “Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü gereğince 29 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi’nin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 13.11.2015 tarihli ve 30400 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10394/1-1

—————

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Aka3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Mehmet BAKİ (Denetçi No: 4002, Oda Sicil No: 3510) tarafından, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2015/202 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 18.09.2015 tarihli ve E.2015/202-K.2015/1222 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mehmet BAKİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 16.11.2015 tarihli ve 30625 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10393/1-1

—————

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, 137 ada, 1 parsel üzerindeki 210534 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 408 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi, Kemal TÜRE tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 21.10.2015 tarihli ve E.2015/1863 sayılı kararı ile dava konusu işlemin teminat alınmaksızın “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kemal TÜRE (Denetçi No:6352, Oda Sicil No: 8751) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 16.11.2015 tarih ve 30543 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

10392/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

BJ Petrol San. ve Tic. AŞ.’nin N24-b2,b3 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 14.10.2015 ve bunu tamamlayan 03.11.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

10382/1-1

—————

BJ Petrol San. ve Tic. AŞ.’nin N24-C numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 14.10.2015 ve bunu tamamlayan 03.11.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

10381/1-1

—————

BJ Petrol San. ve Tic. AŞ.’nin P23-b1,b2 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 14.10.2015 ve bunu tamamlayan 03.11.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

10380/1-1

—————

BJ Petrol San. ve Tic. AŞ.’nin O24-A numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 14.10.2015 ve bunu tamamlayan 03.11.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

10377/1-1

—————

BJ Petrol San. ve Tic. AŞ.’nin O23-c2,c3,c4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 14.10.2015 ve bunu tamamlayan 03.11.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

10378/1-1

—————

BJ Petrol San. ve Tic. AŞ.’nin P24-a1 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 14.10.2015 ve bunu tamamlayan 03.11.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

10379/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.11.2015     Karar No: 6913

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ                :  Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No: 73  Ortadoğu Plaza Kat: 10  34384 Okmeydanı Şişli/ İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ             :  Kızkulesi Sokak No: 4 - 06700 Gaziosmanpaşa/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  27.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  15.279 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER              :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI            :  M44-a4

KARAR:Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.’nin Diyarbakır İlinde 15.279 hektarlık M44-a4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10374/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.11.2015     Karar No: 6912

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ                :  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 Şişli İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ             :  Yaşam Cad. Ak Plaza No: 7 Kat: 9   06510 Söğütözü/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  12.08.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  15.279 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER              :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI            :  M44-a4

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Diyarbakır İlinde 15.279 hektarlık M44-a4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10375/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.11.2015         Karar No: 6911

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ ve

    TEBLİGAT ADRESİ           :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  15.279 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER              :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI            :  M44-a4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ilinde 15.279 hektarlık M44-a4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10376/1-1


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6.ncı maddesine dayanılarak yürürlüğe giren ÖSYM, Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan (2) adet Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla avukat alınacaktır.

Giriş sınavı sözlü usulü ile 21/12/2015 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; Başkanlığın internet sayfasında (https://ais.osym.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

 

SAYISI

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

1

AH

Avukat

6

1

AH

Avukat

7

 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 05-06 Temmuz 2014 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

ç) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Başkanlık internet sayfasından temin edilecek sınav başvuru formu

b) Mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS(B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Özgeçmiş,

e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Başkanlığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça da onaylanabilir.

III - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV KONULARI:

Başvurular bu ilanın yayımlandığı tarihten başlamak üzere 04/12/2015 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda (https://ais.osym.gov.tr) eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, Başkanlığımızın İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 06800 Bilkent/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Başvurusu kabul edilen adayların listesi, sınav yeri ve tarihi son başvuru gününü takip eden beş iş günü içerisinde, Başkanlığın internet sitesinde (https://ais.osym.gov.tr) duyurulur.

Başvuru için aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Başkanlık internet sitesinde (https://ais.osym.gov.tr) duyurulur.

1) Sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş Hukuku

i) 6114 sayılı Kanun ve İlgili mevzuat

2) Sözlü sınavda adaylar:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından bu fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

IV - SINAV SONUCU VE İTİRAZ:

Sözlü sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan kazananların listesi belirlenir.

Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

Sınav sonucu asıl listelerde yer alan adaylara Başkanlığın internet sayfasında (https://ais.osym.gov.tr) duyurulur ayrıca yazı ile de bildirilir.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde yazılı olarak komisyona itiraz edilebilir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavını kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler, İdare tarafından ödenen bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre avukat kadrolarına atanırlar. Asıl listeden avukat kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62.nci ve 63.üncü maddesi hükümleri uygulanır.

İlan olunur.

10425/1-1


 


 


 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul, Yeşilova Mahallesi İmarın 47557 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine istinaden, 3194 sayılı imara kanunun 18, 5006 sayılı kanunun 1 ve 2, 2981/3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesi gereğince tanzim ve tasdik edilen 85290 nolu parselasyon planı 20.11.2015 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

İlanen duyurulur.

85290 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Eryaman Mahallesi İmarın 47557 ada 1 sayılı parsel, yol ve yeşil alan üzerinde.

10298/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 10.079.2015 gün ve 1259/2724 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.11.2015 gün ve 2507/6024 sayılı kararı ile onaylanan imarın 62060 ada 2 ve 3 parsellere ait 84270/3 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

10406/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 02.07.2015 gün ve 1002/2204 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.09.2015 gün ve 2146/5224 sayılı kararı ile onaylanan imarın 43146 adanın batısında kalan park alanının Dini Tesis Alanına dönüştürülmesine ait 84138/EK27 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

10407/1-1


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Doçent alınacaktır. İlgililerin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

gerekmektedir.

Başvuracak adayların;

1 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Doçent olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2 - Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3 - Bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, 4 (dört) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Kontenjan

Eğitim

İlköğretim

İlköğretim

Doçent

1

İşletme

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret

Doçent

1

10390/1-1


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48.maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

DOÇENT; kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT; kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doçent

2

1

Örümcek sitogenetiği konusunda çalışmaları olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe Tarihi

Yrd.Doç.

3

1

Varoluşçu hermeneutik konusunda çalışmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.

3

1

Zihin felsefesi, zihin-beden problemi, algısal içerik ve dil felsefesi alanlarında çalışmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Yrd.Doç.

2

1

Hemen hemen yakınsaklık ve bulanık küme teorisi üzerine çalışmalar yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

Yrd.Doç.

3

1

Ortaçağ ikonografisinde süvari tasviri konusunda çalışmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Yrd.Doç.

1

1

Eski Türk Edebiyatı Mensur metinleri alanında çalışma yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

 

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Doçent

1

1

İlk Dönem İslam Tarihi alanında çalışmaları olmak

İlahiyat Fakültesi

 

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yrd.Doç.

1

1

Fahreddin Razi ve Kadı Abdülcebbar’ın Kur’an Tasavvuru hakkında çalışmaları olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim ve Tasarım

-

Yrd.Doç.

3

1

Radyo -Televizyon ve Sinema alanında doktora yapmış olmak, sinema estetiği ve sinema uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Yrd.Doç.

3

1

Resim-İş öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak, toksik olmayan baskı resim yöntem ve teknikleri alanında çalışma yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili ve Eğitimi

Yrd.Doç.

2

1

Amerikan Kültürü ve edebiyatı alanında doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili ve Eğitimi

Yrd.Doç.

2

1

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd.Doç.

1

1

 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Doçent

1

1

Baraj jeolojisi ve şev duraylılığı konularında bilimsel çalışmalarda bulunmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Metalurji-Malzeme Mühendisliği

Metalurji-Malzeme Mühendisliği

Yrd.Doç.

3

1

Hidrojen depolama konusunda çalışmaları olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

1

Konjuge linoleik asit üretimi ve et fermantasyonunda uygulanması konusunda çalışmaları olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Yrd.Doç.

5

1

İçten yanmalı motorlarda yakıt olarak hidrojenin kullanılması ve yanma analizi üzerine çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Yrd.Doç.

3

1

Deneme denklem yöntemleri üzerine çalışma yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finansman

Bankacılık ve Finans

Yrd.Doç.

3

1

Momentum, ilk halka arzlar ve varlık fiyatlama modelleri konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finansman

Bankacılık ve Finans

Yrd.Doç.

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Yrd.Doç.

3

1

Küreselleşme, modernleşme ve organize suçlar konularında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yrd.Doç.

3

1

Üretim yönetimi ve pazarlama anabilim dalında doktora derecesine sahip olup, Ülke kişiliği konusunda çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yrd.Doç.

1

1

Kısa vadeli sermaye hareketleri, Krizler ve konjonktürel dalgalanmalar konularında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yrd.Doç.

3

1

Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme konularında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Siyasi Tarih

Yrd.Doç.

4

1

Yakınçağ tarihi alanında doktora yapmak ve Kuzey Afrika konusunda çalışma yapmış olmak

10431/1-1


Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ve varsa yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

* Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını belgelendirmeleri zorunludur.

MÜRACAAT TARİHİ: Profesör adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, Yardımcı Doçent adaylarının ise Ulusal Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri / Arap Dili ve Belagatı

Yrd. Doçent

1

1

Belagat ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji / Kurumlar Sosyolojisi

Yrd. Doçent

1

4

Sosyal dışlanma, terör, kitle iletişim araçları ve eğitimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat / İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Yrd. Doçent

1

4

Ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme ilişkisi ile gelir eşitsizliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim / Resim

Yrd. Doçent

1

5

Sanatta özne ve imgeler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik ve Cam / Seramik

Yrd. Doçent

1

4

Porselen ve Sanat eğitimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Tıbbi Farmakoloji

Yrd. Doçent

1

4

Tıp Fakültesi mezunu olup, Tıbbi Farmakoloji alanında uzmanlık eğitimi almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Nöroloji

Yrd. Doçent

1

4

Multipl Skleroz Hastalarında Kognitif Fonksiyonlara ilişkin çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Üroloji

Yrd. Doçent

1

4

Prostat Hiperplazisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd. Doçent

1

3

Temporomandibular eklem rahatsızlığı olan kadınlar hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Yrd. Doçent

1

3

Diş çürüğüne müdahale alanında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Endodonti

Yrd. Doçent

1

4

Rezinli kök kanal patlarının adezyonu hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Pedodonti

Yrd. Doçent

1

5

İnley kronların dayanıklılıkları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Periodontoloji

Yrd. Doçent

1

3

Periodontolojide Oksidatif stres hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim / Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Kimya alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim / Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Biyoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doçent

1

3

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri / Bilgisayar Programcılığı

Yrd. Doçent

1

4

Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Ulubey Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal İşleme Tekno./Laboratuvar Teknolojisi

Yrd. Doçent

1

3

Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak.

10373/1-1


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi              1 (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi               1 (Bir) Takım

Doçentlik Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi  

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                        1 (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak ve Yaşam Stilleri Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Çocuk Edebiyatında Eğitsel Değerler Konusunda Doktora Yapmış Olup, Türk Soylulara Türkçe Öğretimi Alanında Çalışma Yapmış Olmak.

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Başarılı Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımları ve Etkili Öğrenme Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Osmanlı Kronikleri Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

19. Yüzyıl Kent Tarihi Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Pazarlama Teorisi ve Pazarlama Stratejisi Alanlarında Çalışma Yapmış Olmak.

Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Borsa Endekslerindeki Oynaklıklar Üzerinde Çalışma Yapmış Olmak.

ÇAYIRLI MESLEK YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Yardımcı Doçent

1

5

Kumarin Türevleri, Karbonik Anhidraz İzoenzimleri, setilkolinesteraz Enzimi ve Antioksidan Konusunda Çalışmış Olmak ve İlgili Alanda Üniversitelerde Ders Verme Deneyimine Sahip Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalında Çalışmış Olmak ve "Droglar" Üzerinde Araştırma Yapmış Olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Onkolojik Yoğun Bakım Konusunda Deneyimli Olmak.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

"Hepato-Pankreato-Blier Cerrahi" Konusunda Eğitim Almış Olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Doçent

1

1

"Endoskopik Cerrahi" Alanında Deneyimli Olmak ve  "OverRezervi" Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

"Post-operatif Deliryum" Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

"Koroner Arter Bypass Greftleme Olguları" Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

"Oküler Hipertansiyon" Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

"Maksillofasiyal, El ve Rekonstrüktif Cerrahi"Alanında Çalışma Yapmış Olmak.

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

"Birinci Basamakta Kısa Görüşme Teknikleri" Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

"Karaciğer Kanserini Genetik ve Epigenetik Mekanizmaları" Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

"Yara İyileşmesi" Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

 

ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Organik Tarım Programı

Yardımcı Doçent

1

5

Toz Akarlarının Alerjik Astım ve Rinit Üzerine Olan Etkisi Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

 

KEMALİYE HACI ALİ AKIN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Bölüm

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü

Yardımcı Doçent

1

5

Turizm Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu veya Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokullundan Mezun Olup, Doktorasını Yapmış Olmak veya İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden Mezun Olup Yüksek lisans veya Doktorasını Turizm, İşletme, Pazarlama veya Yönetim ve Organizasyon Alanlarından Birinde Yapmış Olmak.

10345/1-1


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, askerlik belgesi, sağlık raporu, Doçentlik Belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi), yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi), yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Duyurulur.

Tel: 0 478 211 75 19

 

Birimi

Bölüm / Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Ad.

Açıklama

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı /

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Çift kahramanlı tasavvufi aşk mesnevileri üzerine doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı /

Eski Türk Edebiyatı

Yrd. Doç.

4

1

Tasavvuf ve Budizm konusunda doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Yrd. Doç.

5

1

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı /

Türk Halk Edebiyatı

Yrd. Doç.

4

1

Altay Destanları konusunda doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı /

Türk Halk Edebiyatı

Yrd. Doç.

4

1

Kuzeydoğu Anadolu Masalları konusunda doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç.

4

1

Rus veya Slav Dil ve Edebiyatları alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Hemşirelik

Yrd. Doç.

4

1

Tıbbi biyokimya alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Hemşirelik

Yrd. Doç.

4

1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Arap Dili ve Belagati

Yrd. Doç.

4

1

Endülüs Dönemi Arap Edebiyatı konusunda doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Yrd. Doç.

4

1

Resim Ana Sanat Dalında Sanatta Yeterlilik diplomalı olmak.

10399/1-1


Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ DOÇENT KADROSU İLANI

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Doçent kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. maddesi uyarınca 1 adet Doçent alınacaktır.

Doçent kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgeleri) onaylı 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları ve yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Ünvan

Adet

Açıklama

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Doçent

1

- Çocuk Gelişimi Eğitimi veya Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

 

                                                                                                                  BAŞVURU ADRESİ:

                                                     Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115 Seyrekköy Menemen/İZMİR

                                                                                                     Tel: 0232 355 00 00   www.gediz.edu.tr

10347/1-1