19 Kasım 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29537

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 04.11.2015      Karar No: 6905

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANI                    :  Marsa Turkey B.V.

• MERKEZ ADRESİ                   :  De Lairessestraat 154 1075 HL Amsterdam, The Netherlands

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ       :  Kızılırmak Mah. 1450 Sok. B blok No:1 Kat:11 Daire:57 Ankara Ticaret Merkezi Çankaya-ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ             :  09.06.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                                  :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İLLER                 :  Tekirdağ, Çanakkale

• KAPSADIĞI İLÇELER            :  Şarköy, Gelibolu

• YÜZÖLÇÜMÜ                         :  3.924 hektar

• PAFTA NUMARASI               :  ARİ/MRS/K/G17-c3-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

40º34’40’’00’’’

27º00’00’’00’’’

b

40º34’02’’00’’’

27º00’00’’00’’’

c

40º31’23’’00’’’

26º52’30’’00’’’

d

40º34’40’’00’’’

26º52’30’’00’’’

KARAR:

Marsa Turkey B.V. Şirketi’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 11.09.2015 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Marsa Turkey B.V. Şirketi’ne 09.06.2015 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/MRS/K/G17-c3-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının, sahanın mevcut rezerv durumu ve bu rezervden üretilebileceği miktar dikkate alınarak 5 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda sahada yapılacak üretim geliştirme faaliyetlerinin sonucuna ve tespit edilecek ilave rezerv üretilebilmesine göre; Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Marsa Turkey B.V. Şirketi’ne bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

10332/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 04.11.2015      Karar No: 6907

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANI                    :  Marsa Turkey B.V.

• MERKEZ ADRESİ                   :  De Lairessestraat 154 1075 HL Amsterdam, The Netherlands

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ       :  Kızılırmak Mah. 1450 Sok. B blok No: 1 Kat: 11 Daire: 57 Ankara Ticaret Merkezi Çankaya-ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ             :  09.06.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                                  :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İLİ                       :  Çanakkale

• KAPSADIĞI İLÇE                   :  Gelibolu

• YÜZÖLÇÜMÜ                         :  5.625 hektar

• PAFTA NUMARASI               :  ARİ/MRS/K/H17-a2-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

40º30’00’’00’’’

26º45’00’’00’’’

b

40º28’52’’00’’’

26º45’00’’00’’’

c

40º26’32’’00’’’

26º41’36’’20’’’

d

40º26’32’’00’’’

26º37’30’’00’’’

e

40º30’00’’00’’’

26º37’30’’00’’’

KARAR:

Marsa Turkey B.V. Şirketi’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 11.09.2015 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Marsa Turkey B.V. Şirketi’ne 09.06.2015 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/MRS/K/H17-a2-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının verilişinden itibaren birinci yıl içerisinde en az 1 kuyu açılarak iki yıl içinde üretime başlanması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması şartıyla sahanın mevcut rezerv durumu ve bu rezervden üretilebileceği miktar dikkate alınarak 4 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda sahada yapılacak üretim geliştirme faaliyetlerinin sonucuna ve tespit edilecek ilave rezerv üretilebilmesine göre; Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Marsa Turkey B.V. Şirketi’ne bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

10331/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 04.11.2015      Karar No: 6906

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Marsa Turkey B.V.

• MERKEZ ADRESİ             :  De Lairessestraat 154 1075 HL Amsterdam, The Netherlands

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ :  Kızılırmak Mah. 1450 Sok. B blok No: 1 Kat: 11 Daire: 57 Ankara Ticaret Merkezi Çankaya-ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ       :  09.06.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                            :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İLİ                 :  Çanakkale

• KAPSADIĞI İLÇE             :  Gelibolu

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  7.053 hektar

• PAFTA NUMARASI         :  ARİ/MRS/K/G17-c4-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

40º34’40’’00’’’

26º52’30’’00’’’

b

40º31’23’’00’’’

26º52’30’’00’’’

c

40º30’00’’00’’’

26º49’16’’00’’’

d

40º30’00’’00’’’

26º45’00’’00’’’

e

40º32’50’’00’’’

26º45’00’’00’’’

f

40º34’40’’00’’’

26º49’40’’00’’’

KARAR:

Marsa Turkey B.V. Şirketi’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 11.09.2015 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Marsa Turkey B.V. Şirketi’ne 09.06.2015 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/MRS/K/G17-c4-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının, sahanın mevcut rezerv durumu ve bu rezervden üretilebileceği miktar dikkate alınarak 8 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda sahada yapılacak üretim geliştirme faaliyetlerinin sonucuna ve tespit edilecek ilave rezerv üretilebilmesine göre; Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Marsa Turkey B.V.  Şirketi’ne bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

10330/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 04.11.2015     Karar No: 6908

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANI                    :  Marsa Turkey B.V.

• MERKEZ ADRESİ                   :  De Lairessestraat 154 1075 HL Amsterdam, The Netherlands   

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ       :  Kızılırmak Mah. 1450 Sok. B blok No: 1 Kat: 11 Daire: 57 Ankara Ticaret Merkezi Çankaya-ANKARA

• MÜRACAAT TARİH              :  09.06.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                                  :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İLİ                       :  Çanakkale

• KAPSADIĞI İLÇE                   :  Gelibolu

• YÜZÖLÇÜMÜ                         :  681 hektar

• PAFTA NUMARASI               :  ARİ/MRS/K/H17-b1-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

40º30’00’’00’’’

26º49’16’’00’’’

b

40º28’52’’00’’’

26º45’00’’00’’’

c

40º30’00’’00’’’

26º45’00’’00’’’

KARAR:

Marsa Turkey B.V. Şirketi’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 11.09.2015 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Marsa Turkey B.V. Şirketi’ne 09.06.2015 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/MRS/K/H17-b1-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının verilişinden itibaren birinci yıl içerisinde en az 1 kuyu açılarak iki yıl içinde üretime başlanması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması şartıyla sahanın mevcut rezerv durumu ve bu rezervden üretilebileceği miktar dikkate alınarak 4 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda sahada yapılacak üretim geliştirme faaliyetlerinin sonucuna ve tespit edilecek ilave rezerv üretilebilmesine göre; Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Marsa Turkey B.V.  Şirketi’ne bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

10329/1-1

—————

Öz Oil Petrol Rafineri Madencilik İnşaat Tic. San. A.Ş.’nin Adana ilinde sahip bulunduğu AR/OZO/4837 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti 22.05.2015 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 

10328/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 04.11.2015      Karar No: 495

Türkiye Petrolleri A.O.  Adıyaman ilinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/4830 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat sahasıyla ilgili olarak Batı Gökçe-20 kuyusunun lokasyon yolu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Kahta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları alınan, Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Akdoğan Köyü, Bidos mevkiindeki 113 nolu parselin 534,59 m2’lik kısmı ile 110 no.lu parselin 254,65 m2’lik kısmının olmak üzere toplam 789,24 m²’lik arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 22.07.2015 ve bunu tamamlayan 02.09.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 1. Asliye Hukuk Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Akdoğan Köyü Bidos mevkiindeki 113 nolu parselin 534,59 m2’lik kısmı ile 110 no.lu parselin 254,65 m2’lik kısmının olmak üzere, toplam 789,24 m²’lik arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli            :  Adıyaman

İlçesi       :  Kahta

Köyü       :  Akdoğan

Mevkii    :  Bidos

Parsel No

Malikleri

İstimlaki istenen miktar (m2)

113

Mustafa NUSMA (Mehmet Oğlu)

534,59 m2

110

Memet Sait YARDIM (Abdullah Oğlu)

254,65 m2

 

TOPLAM

789,24 m2

10327/1-1


 


 


 


 


 


Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı Fakülte, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokullarında istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR KADROSU İÇİN MÜRACATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

Adaylar; 2547 sayılı Kanunun 26.maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Adayların 657 sayılı yasanın 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Adayların Bitlis Eren üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesinin ilgili maddelerindeki şartlara haiz olmak gerekir.

Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim dalında çalışmış olmak.

Profesör kadrosu için başvurdukları birim ve anabilim dalı belirtilen dilekçelerine nüfus cüzdan örnekleri, özgeçmiş, doçentlik belgelerinin onaylı örnekleri, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan altı (6) nüsha dosya ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Şahsen veya Posta Yoluyla Müracaat etmeleri gerekmektedir.

Posta yoluyla yapılan başvurulardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN MÜRACATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

Adaylar, 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmalı,

Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması,

Adayların Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesinin ilgili maddelerindeki şartlara haiz olmak gerekir.

Dilekçede aday yabancı dilini belirtmelidir.

Özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri ( lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ) 2 adet fotoğraf ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan; 4 (dört ) adet dosyayı da ekleyerek şahsen veya posta yoluyla Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurulardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tüm adaylar için, 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır. Adayların sınava girmeleri zorunludur.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih daha sonra adaylara üniversitemizin web sitesinden duyurulacaktır.

 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

Profesör

1

1

İlgili Anabilim Dalında Doçent ünvanını almış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

YENİ TÜRK DİLİ

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

DİN BİLİMLERİ

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak.

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ARAP DİLİ VE BELAGATI

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İSLAM HUKUKU

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR DONANIMI

Yardımcı Doçent

2

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

İŞLETME BÖLÜMÜ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak.

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

HUKUK BİLİMLERİ

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak.

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İKTİSAT TEORİSİ

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ

Yardımcı Doçent

2

1

Sosyal Hizmet Alanında Doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Alanda doktora veya sanatta yeterlilik derecesi almış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAM

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

OPTİSYENLİK

Yardımcı Doçent

3

1

Fizik veya Fizik Mühendisliği Bölümünde doktora yapmış ve hızlandırıcı alanında çalışmış olmak.

10294/1-1

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               61.00/1290

Toplantı Tarihi ve No    : 21/10/2015-134                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21/10/2015-2541                                           TRABZON

Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yenicuma Mahallesi, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, 78 pafta, 221 ada, 12 parseldeki taşınmazın tescillenmesi isteğine ilişkin ilgilisinin 02/09/2015 tarihli başvurusu ile konuya ilişkin Trabzon Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 17/09/2015 tarih ve E.1174534 sayılı yazısı, Ortahisar Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 14/09/2015 tarih ve E.1148357 sayılı yazısı, Ortahisar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/09/2015 tarih ve 5360,5361 sayılı yazıları, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11/09/2015 tarih ve 2015/614 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yenicuma Mahallesi, 78 pafta, 221 ada, 12 parseldeki taşınmazın;

5226 ve 3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II (iki), korunma alanının ise ekteki yapılan planda görüldüğü şekliyle belirlenmesine;

Tescillenen taşınmazın bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘‘Korunması Gerekli I. (Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin; belirlenen korunma alanının içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” şerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\10348-1.jpg

10348/1/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                61.04/481

Toplantı Tarihi ve No    : 21.10.2015 - 134                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.10.2015 - 2545                                         TRABZON

Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Ataköy Mahallesi, sit alanı dışında, 194 ada, 2 parselde yer alan mülkiyeti maliye hazinesine ait olan taşınmazın, Kültür Varlığı olarak tescil edilme isteğinin Kurulumuzda değerlendirilmesi talebini içeren, Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 01.09.2015 gün ve 2626 sayılı ve 30.09.2015 gün ve 2896 sayılı yazıları, Çaykara İlçesi Belediyesi başkanlığı İmar ve şehircilik Müdürlüğü’nün 11.09.2015 gün ve 2548 sayılı, 08.10.2015 gün ve 2721 sayılı ve 09.10.2015 gün ve 2722 sayılı yazıları ile, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 05/10/2015 gün ve 3285 sayıyla kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda ;

Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Ataköy Mahallesi, sit alanı dışında, 194 ada, 2 parselde yer alan taşınmazın, 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II (İki), korunma alanının ise kendi parseli olarak belirlenmesine;

Tescillenen taşınmazın bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘‘Korunması Gerekli II. (İkinci) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin; şerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\10348-2.jpg

10348/2/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                61.05/111

Toplantı Tarihi ve No    : 21/10/2015 - 134                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21/10/2015 - 2546                                         TRABZON

Trabzon ili, Maçka-Akçaabat-Ortahisar ilçe sınırları içinde sit alanı dışında, yapılması planlanan 154 kV’luk Maçka Havza – Akyazı EİH projesine ilişkin TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Trabzon 14.Bölge Müdürlüğü, Tesis ve Kontrol Müdürlüğünün 09/07/2015 gün ve 70209 sayılı yazısına istinaden yapılan çalışmalarda hat güzergahı çevresinde olduğu tespit edilen, Maçka İlçesi, Köprüyanı Mahallesi, 126 ada 1 nolu parseldeki tescilli Gözetleme Kulesinin Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22/09/2010 tarih ve 2907 sayılı sayılı kararıyla belirlenen korunma alanının sayısallaştırılması talebini içeren ilişkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 19//10/2015 tarih ve 2015/633 sayılı uzman raporu, konuya ilişkin Maçka Kaymakamlığı, Kadastro Müdürlüğünün 05/10/2015 tarih ve 1257352 sayılı yazısı, okundu, ekleri ve dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Trabzon İli, Maçka İlçesi, Köprüyanı Mahallesi 126 ada 1 nolu parselde bulunan tescilli Gözetleme Kulesinin koruma grubunun I (Bir); korunma alanının ise ekteki 1/2500 ölçekli kadastral planda koordinatları ile birlikte sınırları çizilen saha olarak belirlenmesine;

Tescilli gözetleme kulesinin bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘‘Korunması Gerekli I. (Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin; belirlenen korunma alanının içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesinde ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” şerhlerinin verilmesi gerektiğine karar verildi.

 

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\348-3.jpg

10348/3/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                61.07/127

Toplantı Tarihi ve No    : 21/10/2015 - 134                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21/10/2015 - 2550                                         TRABZON

Trabzon İli, Sürmene ve Köprübaşı İlçeleri sınırları içinde, sit alanı dışında, Kacalak Dağı’nda, UTM ED 50 60 yaklaşık 599595-4519392; 599562-4519425; 599546-4519448 koordinatlarında bulunan şehit mezarlarının, anıt mezar ve çevre düzeninin yapılması konunun Kurulumuzda değerlendirilmesi talebini içeren Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 18/09/2013 tarih ve 2661 sayılı yazısı, konuya ilişkin Trabzon Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 15/11/2013 tarih ve 1064 (Sürmene) sayılı, 20/12/2013 tarih ve 830(Çaykara) sayılı, 21/01/2014 tarih ve 38 (Çaykara), 14/07/2014 tarih ve 455(Çaykara) sayılı, 14/04/2015 tarih ve 269087 sayılı, 17/04/2015 tarih ve 287549 sayılı yazıları; Sürmene Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 15/11/2013 tarih ve 790 sayılı yazısı, Trabzon Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 05/12/2013 tarih ve 20765 sayılı yazısı, Sürmene Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16/12/2013 tarih ve 1888 sayılı yazısı, Trabzon Ortahisar Askerlik Şubesi Başkanlığı’nın 06/06/2014 tarih ve 2250 sayılı, 08/10/2014 tarih ve 4953 sayılı yazıları, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nın 30/06/2014 tarih ve 0440-26872-14 sayılı yazısı, Sürmene Kaymakamlığı, Kadastro Müdürlüğü’nün 22/04/2015 tarih ve 305762 sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 11/11/2013 tarih ve 2013/774 sayılı uzman raporu ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 19/10/2015 tarih ve 2015/634 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Trabzon İli, Sürmene ve Köprübaşı İlçeleri sınırları içinde, Kacalak Dağı’nda UTM ED 50 60 yaklaşık 599595-4519392; 599562-4519425; 599546-4519448 koordinatlarında bulunan şehit mezarlarının; 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklılarını Koruma Kanunu kapsamında kaldığından taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine,

Koruma grubunun I (bir), korunma alanının ise ekli haritada koordinatlarıyla beraber çizilen saha olarak belirlenmesine;

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa dayanılarak hazırlanan, 29/03/2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik’ gereğince; Söz konusu şehit mezarlarının bulunduğu parsele ‘‘Korunması Gerekli I. (Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhi ile belirlenen korunma alanının içinde yer alan parsellere ise ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” şerhlerinin verilmesi gerektiğine;

Söz konusu şehit mezarlarının, anıt mezar ve çevre düzeninin yapılmasına ilişkin konunun; ilgililerince hazırlanacak projelerin kurulumuza sunulmasından sonra değerlendirilebileceğine karar verildi.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\348-4.jpg

10348/4/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                              53.00/46-55

Toplantı Tarihi ve No    : 21/10/2015 - 134                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21/10/2015 - 2552                                         TRABZON

Rize ili, Merkez, Çarşı mahallesi, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, 3 pafta, 26 ada, 21 parselde bulunan korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın korunma alanının belirlenmesi isteğini içeren Rize Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 21/04/2015 gün ve 847 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Rize Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 23/06/2015 gün ve 605035 sayılı, 11/09/2015 gün ve E.1131947 sayılı yazıları; Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20/03/2014 gün ve 1368 sayılı yazısı; Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19/11/1993 gün ve 1794 sayılı, 02/06/1989 gün ve 335 sayılı, 18/12/1992 gün ve 1532 sayılı, 24/03/1998 gün ve 3101 sayılı kararları; Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29/11/2007 gün ve 1405 sayılı, 28/02/2008 gün ve 1516 sayılı, 24/05/2007 gün ve 1120 sayılı kararları; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01/03/2013 gün ve 1067 sayılı, 18/07/2014 gün ve 1929 sayılı, 26/11/2014 gün ve 2098 sayılı, 30/01/2015 gün ve 2213 sayılı kararları; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 16/10/2015 gün ve 640 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Rize ili, Merkez, Çarşı mahallesi, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, 3 pafta, 26 ada, 21 ve 19 parsellerde bulunan korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli taşınmazların korunma alanlarının, ekteki kadastral haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine karar verildi.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\348-5.jpg

10348/5/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                53.00/256

Toplantı Tarihi ve No    : 21/10/2015 - 134                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21/10/2015 - 2553                                         TRABZON

Rize İli,Merkez, Karasu Köyü,sit alanı dışında, özel mülkiyete ait,125 ada,7 parselde yapılmak istenilen uygulama imar planı doğrultusunda yerinde yapılan incelemeler sırasında bir konuta rastlanıldığı belirtilerek konunun Kurul gündeminde değerlendirilmesi talebine ilişkin Rize Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 17/08/2015 gün ve 1617 sayılı yazısı, Rize Valiliği Tapu Müdürlüğü’nün 01/09/2015 gün ve E.1062936 sayılı yazısı, Rize Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 16/09/2015 gün ve E.1163810 sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20/10/2015 gün ve 2015/647 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Rize İli, Merkez, Karasu Köyü, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait,125 ada,7 parselde yer alan konutun 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine,

Taşınmazın koruma grubunun II (İki), korunma alanının ise ekte dağıtımı yapılan kadastral planda işaretlendiği şekilde belirlenmesine,

Tescillenen konutun bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘‘Korunması Gerekli II. (İki) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin verilmesi gerektiğine,

Söz konusu parselde yapılmak istenilen “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Büyükbaş Hayvancılık Tesisi) amaçlı imar planı çalışmalarının ise tesise ilişkin hazırlanacak projenin kurulumuza sunulmasından sonra değerlendirilmesine karar verildi.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\348-6.jpg

10348/6/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                53.04/129

Toplantı Tarihi ve No    : 21.10.2015 - 134                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.10.2015 - 2559                                         TRABZON

Rize ili, Fındıklı ilçesi Arılı köyü Bulako mevki ,203 ada,14 parselde yer alan konut olarak kullanılan özel mülkiyete ait taşınmazın, kültür varlığı olarak tescil edilmesi isteğine ilişkin, Rize Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün,21.07.2015 gün ve 1434 sayılı yazısı ve ekleri, Rize Valiliği Kadastro Müdürlüğü(Fındıklı Kadastro Biriminin) 26.08.2015 gün ve 1012288 sayılı yazısı, Rize il Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 08.10.2015 gün ve 6342 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 04.08.2015 gün ve 2658 sayı ile kayıtlı uzman raporu olundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Rize ili, Fındıklı ilçesi Arılı Köyü Bulako mevkii,203 ada,14 parselde yer alan konut olarak kullanılan taşınmazın, yöresel mimari, yapım ve malzeme tekniğiyle döneminin yöresel özellikleri yansıtması,3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunun 6. Maddesi kapsamında kaldığından taşınmazın Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine,

Taşınmazın Korunma grubunun (II) iki olarak belirlenmesine, Tescillenen taşınmazın bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘’ Korunması Gerekli II.(iki) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin verilmesi,

Taşınmazda yapılacak uygulamalar öncesi kurulumuzdan izin alınmasına, esaslı onarımının düşünülmesi halinde hazırlanacak rölöve restitüsyon ve restorasyon projelerinin kurulumuza sunulmasına karar verildi. 

10348/7/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 28.02/52

Toplantı Tarihi ve No    : 21.10.2015 - 134                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.10.2015 - 2561                                         TRABZON

Giresun ili Bulancak ilçesi İcilli köyü Değirmenyanı mevkii, 127 ada,22 parselde yer alan mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait caminin bakım onarımının yapılması ve tescil isteğine ilişkin, Bulancak Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün 09.04.2015 gün ve 197 sayılı yazısı, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 07.05.2015 gün ve 961 sayılı yazısı ve ekleri, Giresun Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 12.05.2015 gün ve 382217 sayılı yazısı, Bulancak Kaymakamlığı Tapu müdürlüğünün 09.07.2015 gün ve 730524 sayılı yazısı Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 30.09.2015 gün ve 3244 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Giresun ili, Bulancak ilçesi İcilli köyü Değirmenyanı mevkii 127 ada,22 parselde yer alan caminin, tarihi ve dönem özelliği bakımından, 3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanunun 6. Maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Caminin Koruma grubunun I(Bir), korunma alanının ise ekteki haritada işaretlendiği şekliyle belirlemesine,

Tescillenen caminin bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine’’ Korunması gerekli I.(Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin; belirlenen korunma alanının içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‘’Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır’’ şerhinin verilmesi;

Camide ve koruma alanında yapılacak uygulamalar öncesi kurulumuzdan izin alınmasına

Caminin esaslı onarımının yapılması gerektiğinden hazırlanacak rölöve ,restitüsyon ve restorasyon projelerinin kurulumuza sunulmasına karar verildi.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\348-8.jpg

10348/8/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 29.02/54

Toplantı Tarihi ve No    : 22/10/2015 - 135                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22/10/2015 - 2571                                         TRABZON

Gümüşhane İli, Köse İlçesi, Yaylım Köyü, Köy içi mevkii, sit alanı dışında, kültür varlığı olarak tescilli 37 parselin korunma alanında kalan bulunan 36 parseldeki izinsiz yapılaşmaya ve 37 ve 38 parselde yapılan izinsiz uygulamalara ilişkin, ilgililerinin bila ve 25.09.2014 tarihli başvuruları ile Gümüşhane İl Özel İdaresinin 07.09.2015 gün ve 6163 sayılı yazısı, konuya ilişkin Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 03.07.2004 gün ve 5061 sayılı kararı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.04.2010 gün ve 2685 sayılı kararı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.02.2014 gün ve 1690 sayılı, 14.08.2014 gün ve 1960 sayılı kararları ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 16.10.2015 gün ve 2015/660 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gümüşhane İli, Köse İlçesi, Yaylım Köyü, Köy İçi Mevkii, tescilli Yaylım Kilisesinin Kurulumuzun 03.07.2004 gün ve 5061 sayılı kararında sehven 34 olarak belirtilen parsel numarasının, 37 parsel olarak düzeltilmesine;

34 parselin tapu kütüğündeki taşınmaz Kültür varlığı şerhinin kaldırılmasına; 37 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine korunması gerekli kültür varlığı şerhinin konulmasına;

Kurulumuzun 30.04.2010 gün ve 2685 sayılı kararıyla belirlenen korunma alanının ekteki kadastral haritada gösterildiği şekilde yeniden belirlenmesine;

Kurulumuzun 28.02.2014 gün ve 1690 sayılı kararında sehven 2 parselde izinsiz uygulama yapıldığı belirtilerek karar alınan parselin 37 ve 38 parsel olarak düzeltilmesine; tescilli kilisenin doğusunda bulunan izinsiz olarak yapılan duvarın koruma alanında kalan kısmının tamamının yıkılmasına;

37 parsel üzerinde tescilli Yaylım Kilisesinin kuzeyinde bulunan 36 parseldeki izinsiz yapının ivedilikle yıktırılmasına ve sorumlular hakkında soruşturma açılmasına;

Yaylım Kilisesinin yıkılma tehlikesi olan bölümleri bulunduğundan can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin ilgili kurumlarca ivedilikle alınmasına;

Kiliseye ilişkin, ilgili kurumlarca ivedilikle rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanarak, Kurulumuzda onaylatılmasından sonra onarılması gerektiğine karar verildi.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\348-9.jpg

10348/9/1-1