18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29536

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

KADRO ADEDİ

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Uygulamalı Psikoloji

Doçent

1

 

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Not: Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

T: 44 44 0 34 / 9282 F: 0216 474 53 53 e-posta: info_itbf@sehir.edu.tr

10317/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 04/08/2015 tarih ve 413 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/10/2015 tarih ve 1985 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut ilçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 46927 ada 6 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 18/11/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10300/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 02/06/2015 tarih ve 305 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/10/2015 tarih ve 2022 sayılı kararı ile tadilen onanan "Etimesgut İlçesi, Şehit Osman Avcı Mahallesi, imarın 46621 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 18/11/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10299/1-1


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

- İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der

Adet

Niteliği

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Jeoloji Mühendisliği

Uygulamalı Jeoloji

Profesör

1

1

Hidrojeoloji, hidrojeokimya, çevre jeoloji, tıbbi jeoloji konularında çalışma yapmış olmak.

Maden Mühendisliği

Maden İşletmesi

Doçent

1

1

Kaya kırılma tokluğu ve doğaltaş kesme verimi konularında çalışma yapmış olmak.

Jeofizik Mühendisliği

Uygulamalı Jeofizik

Doçent

1

1

Elektrik, elektromanyetik ve ters çözüm konularında çalışma yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Profesör

1

1

Yeraltısuyu hidroliği ve su kaynaklarının modellemesi alanlarında çalışma yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Profesör

1

1

Yapay zeka ve sezgisel algoritmalar konularında çalışma yapmış olmak.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Doçent

1

1

Sinir dokusu modeli analizinde dışsal manyetik alandan etkilenme mekanizması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Hastalıklar

Doçent

1

1

Gökkuşağı alabalıklarında HPLC ile oksitetrasiklin rezidüsü ve tatlı su istakozlarında (Astacus leptodactylus) probiyotik bakterilerin aranması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yetiştiricilik

Doçent

1

1

Tilapia yemlerinde kanola küspesine selülaz enzimi ve alabalık yemlerinde soya küspesine mannaz ve galaktosidaz enzimi ilavesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Biyoloji

Hidrobiyoloji

Profesör

1

1

Balıklarda ağır metal birikimi konusunda çalışmış olmak.

Fizik

Katıhal Fiziği

Profesör

1

1

Polimer arayüzeyli ve arayüzeysiz schottky diyotları üzerinde sıcaklık ve basınç etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

1

Dual sayıların dizilerinin istatiksel yakınsaklığı konusunda çalışma yapmış olmak.

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Arkaik dönem heykeltıraşlığı alanında çalışma yapmış olmak.

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Roma dönemi seramik alanında çalışma yapmış olmak.

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Attika siyah figür seramiği alanında çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Jinekolojik Onkoloji yan dal uzmanı olmak, exoskopik kolposkopi ile preinvaziv serviks hastalıkları ile ilgili çalışması olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Behçet hastalığında kişilik özelliklerinin hastalık aktivitesi üzerine etkileri ile ilgili çalışması olmak, intihar epidemiyolojisi üzerine çalışması olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Doçent

1

1

Yaşlı sağlığı ile ilgili çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

Turizm bilim dalında doçent unvanı almış olmak ve turizmde tüketici davranışları konusunda çalışmış olmak.

Maliye

Mali Hukuk

Profesör

1

1

Ulusal ve uluslararası vergi uyuşmazlıkları, vergi bilinci-ahlaki ve verimlilik vergi sistemi ve sorunları alanında çalışması bulunmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarım Makinaları

Tarım Makinaları

Profesör

1

1

Kompost teknolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Profesör

1

1

Sulama sistemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Zootekni

Yemler ve Hayvan Besleme

Doçent

1

1

Kanatlı Hayvan Besleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ORMAN FAKÜLTESİ

Orman Mühendisliği

Orman Entomolojisi ve Koruma

Doçent

1

1

Orman entomolojisi alanında kabuk böceği türleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Profesör

1

1

Transkritik soğutma çevrimleri ile ilgili çalışmaları olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Gazetecilik

Genel Gazetecilik

Doçent

1

1

Doktorasını ve Doçentliğini iletişimle ilgili alandan almış, siyasal iletişim, kurumsal iletişim ve sosyal medya konularında çalışmaları olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Spor Bilimleri

Spor Bilimleri

Profesör

1

1

Kombine antrenmanlar konusunda yurt içi ve yurt dışı çalışma yapmış olmak.

10272/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 25 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8) İLK BAŞVURU TARİHİ: 23.11.2015

    SON BAŞVURU TARİHİ: 07.12.2015

Sınav Programı

Tarih

Saat

Yer

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

11.12.2015

10:00

İlgili Birimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM

PROF.

DOÇ.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/SANAT DALI/PROGRAMI

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türkiye Cumhuriyet Tarihi

 

1

 

 

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

 

1

 

 

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

 

 

1

Afet Sosyolojisi alanında çalışmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

1

 

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 

 

1

Çevirim içi öğrenme ortamları üzerine çalışmış olmak.

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

 

 

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Resim-İş Eğitimi

 

 

1

İmge-Simge okur yazarlığı alanında çalışması olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

1

 

 

TIP FAKÜLTESİ

Biyofizik

 

 

1

Biyofizik alanında veya Fizikokimya alanında doktora yapmış olmak ve IMRT (İntensity Modulated Radiotherapy) sertifi-kasına sahip olmak.

Tıbbi Biyoloji

 

 

1

HRM Analizi ile mutasyon tanımlanması üzerine çalışması olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1

Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak, mecburi hizmet yükümlülüğü bitmiş olmak, üst solunum yolu obstrüksiyonunun kalp üzerine etkisini inceleyen çalışması olmak.

Radyasyon Onkolojisi

 

 

1

Radyasyon Onkolojisi alanında uzmanlığını almış olmak.

Genel Cerrahi

 

 

1

Türk Cerrahi Derneği onaylı Vaskuler Cerrahi Kursu Sertifikasına sahip olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Periodontoloji

 

 

2

 

Protetik Diş Tedavisi

 

 

1

 

Restoratif Diş Tedavisi

 

 

1

 

Endodonti

 

 

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmasotik Kimya

 

 

1

Furan ve Pirazol Kimyası alanında çalışmış olmak.

Farmakognazi

 

 

1

Eczacılık mezunu olup aynı anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Farmakoloji

 

 

1

Eczacılık mezunu olup aynı anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Farmasötik Teknoloji

 

 

1

Bakterilerde yeni ilaç adayı olabilecek maddelerin araştırılması konusunda çalışması olmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

 

1

Meta Sezgisel Algoritmaları Üzerinde çalışmış olmak.

Proses ve Reaktör Tasarımı

 

 

1

Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. Kablosuz Proses Kontrol ve Sistem Tanımlama alanında çalışmış olmak.

Maden İşletme

 

 

1

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarla Bitkileri

1

 

 

 

Arazi ve Su Kaynakları

 

 

1

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

Resim

 

 

1

 

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU

Konaklama İşletmeciliği

 

 

1

 

Seyahat İşletmeciliği

 

 

1

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPORYÜKSEKOKULU

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

 

1

Otizimli Çocuklarda egzersiz eğitimi alanında çalışmış olmak.

VAN GÜVENLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

 

 

1

Nano malzemelerin sentezi tanımlanması ve enerji uygulamaları üzerine çalışması olmak.

GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

Süt ve Besi Hayvancılığı Pr.

 

 

1

Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılıkta kayıt tutma sistemine yönelik paket programı hazırlanması üzerine çalışmış olmak.

10293/1-1


TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

EYLÜL 2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

BFE DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 13573

35-HYB-2427

01.09.2015

FİRMA İSTEĞİ

ÖZEL ASLI DİŞ PROTEZ LABORATUARI-HÜSEYİN ATABEY

TS 12821

35-HYB-5293

07.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BİO-DPC TEŞHİS SİS. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 12426

35-HYB-947

01.09.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

İZER TEMİZLİK HİZMETLERİ YEMEK PEYZAJ BİLGİSAYAR İLAÇLAMA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12868 TS 12867

TS 12524 TS 12866

TS 12706

35-HYB-5394

09.09.2015

FİRMA İSTEĞİ

EFSANE ZİRAİ VE BAHÇE MAKİNALARI PEYSAJ GIDA TEMİZLİK NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12047

35-HYB-811

09.09.2015

FİRMA İSTEĞİ

GÖZDE OTO TAMİRİ

TS 12664-1

35-HYB-1115

28.09.2015

FİRMA İSTEĞİ

SAR-BEL SARNIÇ İMAR TEKNİK VE TURİZM EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12868-TS 12993-

TS 13111

35-HYB-2038

28.09.2015

FİRMA İSTEĞİ

10281/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Yazı ekinde Unvanı, Adresi, Belge Kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesih edildiğinden Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, Hizmet Belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki soruşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMA ÜNVANI

FİRMA ADRESİ

BELGE NO

STANDART NO

FESİH TARİHİ

FESİH NEDENİ

1. AS-PET PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE TARIM ÜRÜNLERİ TARIM ALETLERİ MOTORLU ARAÇLAR TİCARET ve SAN. LTD. ŞTİ.

BAYRAMDERE KÖYÜ KARACABEY/BURSA

16-HYB-2514

TS 11939/ EKİM 2013

TS 12820/ TEMMUZ 2006

28.9.2015

TALİMATA AYKIRILIK

2. R.M.S. MERKEZ ELEKTRONİK ve HABERLEŞME SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İNTİZAM MAH. DİKÇEŞME SOK. NO:24/A BURSA

16-HYB-573

TS 10079/

OCAK 2010

TS 10956/ ŞUBAT 2012 TS 12498/ MART 2010  TS 12485/ MART 2011 TS 12713/ OCAK 2014

TS 12134/ HAZİRAN 2012

28.9.2015

TALİMATA AYKIRILIK

3. ALİ DÜZEN-HAKİKAT HİDROLİK MAKİNA

YENİ MH. YASEMİN SK. N: 3 A/1 BURSA

16-HYB-1105

TS 12255/ EKİM 2013

TS EN 13015+ A1/HAZİRAN 2009

28.9.2015

TALİMATA AYKIRILIK

4. HÜSEYİN ÇEPNİ BİLAL MOBİLYA

Y.SANAYİ KISMET SOKAK NO: 7 İNEGÖL/BURSA

16-HYB-2708

TS 12487/ OCAK 2012

28.9.2015

FİRMA İSTEĞİ

5. MUHAMMET TÜMER EZGİ-AYER AKARYAKIT-KARACABEY ŞUBESİ

ÇAKIROĞLU MEVKİİ ÇAVUŞKÖY 16700 KARACABEY/BURSA

16-HYB-2512

TS 11939/ EKİM 2013

TS 12820/ NİSAN 2012

28.9.2015

FİRMA İSTEĞİ

6. BETÜL TELEKOM-MUSTAFA AYDOĞDU

HAMİDİYE MAH. İSTİKLAL CAD. NO:17 GEMLİK/BURSA

16-HYB-2715

TS 12498/ MART 2010

29.9.2015

TALİMATA AYKIRILIK

7. ELTEST ELEKTRONİK MEDİKAL ve ISI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ALAATTİNBEY MAHALLESİ NİLÜFER TİCARET MERKEZİ 2. BÖLGE OTOMASYON PLAZA 635.SOK. NO: 37 NİLÜFER/BURSA

16-HYB-579

TS 12865 / NİSAN 2002

29.9.2015

TALİMATA AYKIRILIK

8. PROCOLOR BİLGİSAYAR SİST. REKL. MATBAA. İNŞ. OTOM. ZİRAİ, MAHS. TAŞIM. OPTİK. VE ELEKT. ÖZEL EĞİTİM HİZM. SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.

HACI İLYAS MAH. İNÖNÜ CAD. CEZAEVİ SOK. NO: 6/A MERKEZ/BURSA

16-HYB-699

TS 12909/ ŞUBAT 2012

29.9.2015

TALİMATA AYKIRILIK

9. CAPRİ SOĞUTMA MOTORLU ARAÇLAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.

HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CAD. NO: 10 NİLÜFER/BURSA

16-HYB-376

TS 12859/ NİSAN 2008

29.9.2015

TALİMATA AYKIRILIK

10. ÇIRAKLAR PETROL OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

YAYLACIK KÖYÜ NİLÜFER/BURSA

16-HYB-2723

TS 11939/ EKİM 2013

1.10.2015

TALİMATA AYKIRILIK

11. NETÇEVRE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK MAKİNA ELEKTRONİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

FETHİYE MAH. FATİH SOK.NO: 7/A BURKAN APT.KAT: 1 D: 1 NİLÜFER BURSA

16-HYB-2763

TS 13573/ EYLÜL 2013

1.10.2015

TALİMATA AYKIRILIK

12. ATAKAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA İHRAKİYE GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ATA PETROL İNEGÖL 2 ŞUBESİ

HASANPAŞA KÖYÜ ANKARA KARAYOLU NO: 8 KURŞUNLU KASABASI İNEGÖL/ BURSA

16-HYB-2735

TS 11939/ EKİM 2013

TS 12820/ TEMMUZ 2006

1.10.2015

TALİMATA AYKIRILIK

13. RH BİLİŞİM TEKNİK SERVİS ve EĞİTİM HİZMETLERİ ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

ESENTEPE MAH. İVAZPAŞA SK. NO:5 ESENKENT SİTESİ A2 BLOK K:1 D:2 NİLÜFER/ BURSA

16-HYB-2732

TS 12498/ MART 2010

14.10.2015

TALİMATA AYKIRILIK

14. İSMAİL GÜRSAÇ - İŞ-GÜR TARIM MAKİNALARI İMALAT SANAYİ

DEREÇAVUŞ MAH. DERMAN SK. NO:2/1 OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-2730

TS 12659/ ŞUBAT 2012

14.10.2015

TALİMATA AYKIRILIK

15. İNEGÖL ADA KOLTUK SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ AĞAÇ İŞLERİ BÖLÜMÜ 29. SOKAK NO:1 İNEGÖL/BURSA

16-HYB-1117

TS 12487/ OCAK 2012

15.10.2015

TALİMATA AYKIRILIK

16. MÜCAHİT ŞEN-DELFA MOBİLYA

ORGANİZE SAN. BÖLGESİ 1. CAD. İNEGÖL- BURSA

16-HYB-392

TS 12487/ OCAK 2012

26.10.2015

TALİMATA AYKIRILIK

17. POWER WORLD -METİN UĞUR

ÜÇEVLER MAH. KÜÇÜK SANAYİ SİT. 17 BLK. NO:37 NİLÜFER /BURSA

16-HYB-956

TS 12664-1/ NİSAN 2008

26.10.2015

TALİMATA AYKIRILIK

18. UZEL YETKİLİ SERVİSİ-VEYSEL EREN

BEYLER MAH. ATATÜRK CD. N: 148-150 İZNİK/BURSA

16-HYB-2747

TS 12047/ ARALIK 2013

26.10.2015

TALİMATA AYKIRILIK

19. İRFAN IŞIK - HAVUÇ GENÇ ODASI İNEGÖL ŞUBESİ

İNEGÖL-ANKARA YOLU 3. KM (KULACA KÖYÜ GİRİŞİ) İNEGÖL/ BURSA

16-HYB-701

TS 12487/ OCAK 2012

26.10.2015

TALİMATA AYKIRILIK

20. ÇAKIR OTO TRAKTÖR ZİRAAT ALETLERİ YEDEK PARÇA SERVİS TEKS. KONF. MOB. İHT. İHR. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.

SİNANBEY MAH. 32. SK. NO: 30 İNEGÖL/ BURSA

16-HYB-1132

TS 12047/ ARALIK 2013

28.10.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

10282/1-1


 


 


 


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c), 25(c) ve 26(a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1 - Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - 2 adet fotoğraf

4 - Nüfus Cüzdan Sureti

5 - Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7 - ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8 - Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9 - Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

Not: Sanat ve Tasarım Fakültesi için başvurularda, özgeçmiş ve yayınlar yanında “adayın sanat/tasarım çalışmalarından örneklerin bulunduğu bir portfolyoyu CD veya USB bellek içinde” teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Unvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Açıklamalar

Profesör

1

1

Müh. Mim. Fak.

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Yapıların Plastik Analizi ve Çelik Yapıların Stabilitesi Konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Müh. Mim. Fak.

Elektrik-Elektronik Müh.

Telekomünikasyon

Ses ve Görüntü İşleme ile Gömülü Sistemler Konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Müh. Mim. Fak.

Elektrik-Elektronik Müh.

Elektromanyetik Alanlar ve Mikro Dalga Teknikleri

Elektromanyetik Dalgaların Saçılmasında Analitik Yöntemler üzerine çalışmış olmak.

Profesör

1

1

Müh. Mim. Fak.

Makine Mühendisliği

Makine Teorisi ve Dinamiği

Dinamik Sistemler, Modelleme, Robotik ve Heptik Uygulamalarında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Olmak, Lenfoma Konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Konjenital Katarakt Cerrahisi Sonrası Afakik Psödofakik Glokomda Kornea Kalınlığı ve Kornea Biyomekaniği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi

El Bilek İnstabiliteleri Konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

İlahiyat Fak.

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Felsefesi

Tanrı ve Fizik üzerine çalışmış olmak.

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama

Jameson Flotasyon Hücresi, Atık Su ve Flokülasyon Konularında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yapay Zeka ve Robotik Uygulamaları Konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Zaman Serileri Analizi Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Program Değerlendirme ve Akreditasyon Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Baş Beyin Radyoloji Konusunda deneyimli olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağ. ve Hastalıkları

Çocuk Hastalıkları Enfeksiyon Uzmanı olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Kanser Sitogenetiğinde ve Lösemi Sitogenetiği Alanında çalışmaları olup tecrübeli olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Acil Ultrason ve İlkyardım Konusunda Eğiticiliği bulunmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Acil Tıp

İlkyardım, Travma ve İleri Yaşam Desteği Eğiticiliği bulunmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hast. ve Doğum

Jinekolojik Onkolojik Alanda çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Nörodejeneratif Hastalık Modelleri Üzerinde Mikrodiyaliz ve Sterolojik çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Turizm Fak.

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

 

Turizm Alanında Doçentliğini almış olmak ve Turist Rehberliği Kokartına sahip olmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

İkinci Yeni Şiiri Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemleri Tarihi Romancılığı üzerine çalışmış olmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Biyomoleküllerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi ve Modellenmesi konularında çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

2

1

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Çenelerdeki Kemik Lezyonlarının Dental Volumetrik Tomografik, Ultrasonografik ve Histopatolojik olarak değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

Yrd. Doç.

2

1

Sanat ve Tasarım Fak.

Görsel İletişim Tasarımı

 

Grafik, Grafik Tasarım, Grafik Eğitimi, Grafik Tasarım Eğitimi, Görsel İletişim Tasarımı, Animasyon, Yeni Medya, Web Tasarımı, Çoklu Ortam Tasarımı, Masaüstü Yayıncılık gibi Görsel İletişim Tasarımının bir Alanında deneyimli olmak ve bu alanların birinde Doktora veya Sanatta Yeterlik yapmış olmak.

10292/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.10.2015 - 118                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.10.2015 - 1752                                          KAYSERİ

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\275-1.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\275-2.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\275-3.jpg

10275/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.10.2015 - 118                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.10.2015 - 1753                                          KAYSERİ

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\274-1.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\274-2.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\274-3.jpg

10274/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.10.2015 - 118                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.10.2015 - 1754                                          KAYSERİ

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\273-1.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\273-2.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\273-3.jpg

10273/1-1