17 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29535

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


MOBİL HAVA KURUTUCU VE ISITICI SETİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


POPÜLER BİLİM KİTAPLARI SATILACAKTIR

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:


BEYAZ RENK ÜSTYAPILI MOBİL SAHNE DORSE SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET FANTOM EĞİTMEN MASASI, GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMİ İLE 30 ADET FANTOM ÖĞRENCİ ÜNİTİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI VİDEO KONFERANS ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ELDİVENLİ AKIŞ KABİNİ (GLOVE BOX) SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


REKLAM ALANLARI 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Eyüp Belediye Başkanlığından:


EKMEK SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


PERSONEL TAŞIMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Seferihisar Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Seferihisar Belediye Başkanlığından:


TTK KARADON TİM STOK SAHALARINA GELEN AHŞAP MADEN DİREKLERİNİN TAHLİYE, TASNİFİ, İSTİFİ, MÜESSESE HIZARLARINDAN İMALAT SAFHALARINDAN GEÇİRİLMEDEN VEYA GEÇİRİLEREK TAHKİMAT MALZEMELERİNİN OCAK ARABALARINA VE/VEYA KAMYONLARA YÜKLENMESİ VE İMALAT MALZEMELERİNİN BİÇME-BOYLANDIRMA İLE HIZARLARDAN ÇIKACAK TALAŞIN SATILMASI VE MÜESSESE STOK SAHASINDAN GELİK İŞLETMESİ BACAAĞZINA TAŞINMASI İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


KURUMUMUZ MÜESSESELERİ İHTİYACI TOPLAM 3.066 M3 (86.000 ADET) 1,20 M’LİK KERTİLİ, KERTİSİZ VE 1,00 M’LİK KERTİLİ HAZIR AHŞAP DOMUZDAMI ALIMI İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


OBRUK HES REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 3. VE 4. ÜNİTELERİN YÜZEY HAZIRLAMA, BOYAMA VE KAPLAMA YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No: 111    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  (236) 613 23 26 (4 hat)

                                                     Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik Posta Adresi         :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı:

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim Süresi

1

3 Kalem Marion Elektrikli Ekskavatörlere Yedek Alımı.

157290

2015-2207

03.12.2015     14.00

210 Gün

 

b) Teslim Yeri                           :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim Tarihleri                     :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer        :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale Dokümanı Bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 60.- TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz:www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

10259/1-1


MOBİL HAVA KURUTUCU VE ISITICI SETİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan teknik şartnamede teknik özellikleri belirtilen mobil hava kurutucu ve ısıtıcı setinin alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2015/154392

1 - İdarenin;

a) Adres                                  :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası   :  0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi       :  afsinb@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın;

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal alımı, mobil hava kurutucu ve ısıtıcı seti, 3 adet

b) Teslim edileceği yer            :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

3 - İhalenin yapılacağı;

a) Yer                                     :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saat                      :  02/12/2015 Çarşamba günü saat 14:00

4 - İhale dokümanı                  :  (Dosya No: AEBS 2015/44)

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 02/12/2015 Çarşamba günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

10186/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan muhtelif tarım [(Bahçe işleri, Tahmil-Tahliye vb.) ve Atölye İşleri (Şoför, ustalık, operatörlük, marangozluk vb.)] işçilikleri hizmeti satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili işletme müdürlüklerinde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının % 6’sı oranında olacaktır.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 01.12.2015 Salı günü saat 15.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒ nde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62   Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 4177839

10304/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan Yağmurlama Sulama ve Taş Toplama İşçilikleri hizmeti satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili İşletme Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının % 6’sı oranında olacaktır.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 30.11.2015 Pazartesi günü saat 14:30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62   Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 425 59 55

10305/1-1


POPÜLER BİLİM KİTAPLARI SATILACAKTIR

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

1 - Kurumumuz tarafından yayınlanan Toplam 6.000.000,00 TL (Altımilyon Türk Lirası) Popüler Bilim Kitapları TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde “Açık Arttırma ve Eksiltme Usulünün (b) bendine” göre okuyuculara ulaştırılması için satılacaktır.

2 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği

 ve satın alınabileceği yer              :  Atatürk Bulvarı No: 221, Satın alma Müdürlüğü, Kat: 7 - Kavaklıdere / ANKARA

b) İhale dokümanının satış bedeli     :  100,00 (Yüz) TL'dir.

c) Telefon ve Faks Numarası           :  (0312) 468 5300/1116 - (0312) 427 3698

3 - Tekliflerin sunulacağı yer,

son teklif verme tarih ve saati    : 

a) Tekliflerin sunulacağı yer             :  Atatürk Bulvarı No: 221, Kat: 7 - Kavaklıdere / ANKARA

b) Son teklif verme tarih ve saati      :  04/12/2015, Cuma günü, Saat: 14.30

                                                            Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - İhalenin

a)Yapılacağı yer                               :  Atatürk Bulvarı No: 221, Kat: 7, Kavaklıdere / ANKARA

b) Tarihi ve Saati                              :  04/12/2015, Cuma günü, Saat:14.30

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

5.1. İstekliler idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

5.2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname.

5.3. Kitap dağıtım ve pazarlama işini en az iki yıldır yapıldığını gösterir belge. (Ticaret odası kayıt belgesinde meşgale olarak yazılı bulunması veya Ticaret Sicil Gazetesi ana mukavelesinde yazılı bulunması.)

5.4. İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşelenerek teklif zarfına konulacaktır.

6 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

7 - Geçici teminat alınmayacaktır. Bu işe ait Kesin teminat tutarı ise 750.000,00 (Yediyüzellibin) TL'dir. Teminat tutarını aşan alımlarda kitap bedeli kadar ek teminat verilmesi zorunludur.

8 - Sözleşme süresi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 24 aydır.

10261/1-1


BEYAZ RENK ÜSTYAPILI MOBİL SAHNE DORSE SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1 adet beyaz renk üstyapılı mobil sahne dorse, ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz 1 Nolu Satınalma Daire Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İC ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır.

4 - Teklifler, 18.11.2015 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 15.00'te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda süresiz geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

10306/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Gurup Komutanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilişim Malzemesi ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik özellikler dokümanına ve sözleşmeye eklenecek diğer hususlara uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik özellikler dokümanı, sözleşmeye eklenecek diğer hususlar ve Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve sözleşmeye eklenecek diğer hususlara uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10265/1-1


1 ADET FANTOM EĞİTMEN MASASI, GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMİ İLE 30 ADET FANTOM ÖĞRENCİ ÜNİTİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı olan 1 adet Fantom Eğitmen Masası, Görüntü ve Ses Sistemi ile 30 adet Fantom Öğrenci Üniti kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 26/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10264/1-1


ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI VİDEO KONFERANS ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen Video Konferans Ünitesi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25.11.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10263/1-1


METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ELDİVENLİ AKIŞ KABİNİ (GLOVE BOX) SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Eldivenli Akış Kabini (Glove Box) Sistemi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                       :  2015/151540

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM

b) Telefon ve Faks Numarası           :  Tel: (364) 2192052 - Faks: (364) 2192054

c) Elektronik Posta Adresi               :  bap@hitit.edu.tr

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği

    İnternet Adresi (varsa)                 : 

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  1 Kalem, Eldivenli Akış Kabini (Glove Box) Sistemi

b) Teslim [yeri/yerleri]                     :  Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi/ÇORUM

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                 :  İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası İhale Salonu Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM

b) Tarihi ve Saati                              :  30.11.2015 Pazartesi günü - Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını ve teknik şartnameye cevap metinlerini teklif dosyası içerisinde sunacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli TürkLirası) karşılığı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü MERKEZ/ÇORUM adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 65,00 TL (AltmışBeş TürkLirası) doküman bedelini Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum Şb. TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine (30.11.2015 Pazartesi günü Saat 14:00) kadar Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi ve saatinde (Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM) İdareye teslim edilecek şekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer eksikliklerden Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10099/1-1


REKLAM ALANLARI 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Eyüp Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemizin tahsis, yetki ve tasarrufunun bulunduğu ara arter, tretuvar, meydan ve yeşil alanlara 10 yıl süre ile kiralanması ve bu alanlara reklam mecraları olarak çift yüzlü raket, çift yüzlü megalight ve billboardların konulması ve pazarlama faaliyetlerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

2 - Yıllık Muhammen kira bedeli 300.000,00 TL + KDV

3 - Geçici Teminat Bedeli 90.000,00 TL

4 - İhale 10.12.2015 Perşembe günü saat 10:30'da Eyüp Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5 - İhale Saatine Kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilecektir.

6 - Müracaatlar en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

7 - İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER:

1. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrazı (Gerçek kişiler)

2. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)

3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

4. İmza Sirkülerini Vermesi

a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gereklidir.)

6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belge;

İş bu şartnamenin ekinde verilen ekli listede yer alan kiralanan alanların adres bilgilerine göre reklam mecralarının yerleştirileceği alanların koordinat bilgileri ölçümlenerek listede boş bırakılan sütuna kaydedilecek şekilde ayrıca liste oluşturulacaktır. Oluşturulan liste yeminli harita büroları tarafından ölçümlenerek tasdik edilecektir.

Yeminli harita büroları tarafından ölçümlenerek tasdik edilmeyen koordinat listesini sunmayan istekliler yeterlilik değerlendirilmesine alınmayacaktır.

7. Eyüp Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

8. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

9. Ortak girişim beyannamesi

İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

10102/1-1


EKMEK SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın 2015-2016 yılı ihtiyacı olan tahmini 75.000 adet (± % 20) 50 gr poşetli roll ekmek (tam buğday) alımı 07 Aralık 2015 Pazartesi günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 80

10301/1-1


PERSONEL TAŞIMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü personelinin Eskişehir’in muhtelif yerleşim merkezlerinden THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne gidiş-gelişlerini sağlamak amacıyla şartnamesinde yazılı güzergahlara göre 1 yıl süreyle toplam 2 adet midibas servis aracı kiralanması işi 03 Aralık 2015 Perşembe günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne (İnönü/ESKİŞEHİR) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden, THK Eskişehir Şube Başkanlığı’ndan (M. Kemalpaşa Mah. Sivrihisar Cad. Büyükotel Pasajı Kat: 1 No: 36 Tepebaşı/ESKİŞEHİR) veya THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden (İnönü/ESKİŞEHİR) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel:    THK Genel Başkanlığı                           (0 312) 303 73 78 - 79 - 80

                   THK Eskişehir Şube Başkanlığı             (0 222) 231 10 24

                   THK İnönü Hv. Eğt. Mrk. Md.lüğü       (0 222) 591 21 12

10302/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Seferihisar Belediye Başkanlığından:

İhale Şehri                     :  İzmir

İş Şehri                         :  İzmir

Kurum                           :  Seferihisar Belediye Başkanlığı

İşin Adı/Konusu/Cinsi  :  Taşınmaz mal satılacaktır.

İhale Tarihi& Saati        :  02/12/2015 & 10:30

İhale Usulü:                  :  2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37-43. Maddelerinde belirtilen kapalı zarf usulü

Dosya No:

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

 

İli

İlçesi

Mahallesi ve Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Muhammen Bedeli (TL.)

Açıklama (Varsa)

İzmir

Seferihisar

Sığacık

3015

3

14.034

4.000.000,00 TL

(Dört milyon Türk Lirası )

Üzerinde plaj tesisi bulunmaktadır.

 

Satış işlemi KDV kanunun 17/4-r maddesi kapsamında yapılacaktır.

Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37-43. Maddelerinde belirtilen kapalı zarf usulü ile satılacaktır.

Madde 2. İhale kapsamında birlikte taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir.

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz imar planı sınırları içinde ve 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre uygulama görmüştür.

İmar Durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde olup, 3015 ada 3 parsel 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Günübirlik Tesis alanıdır.

Taşınmaz üzerinde: 01/08/1987 tarihinde başlayan Niyazoğlu Turizm İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi lehine 40 yıllık kira sözleşme tescilli. Muhammen bedel taşınmazın çıplak mülkiyetine ilişkin olup; üzerindeki tesisi kapsamamaktadır. Satış, taşınmaz üzerindeki kira akdi ile yükümlü olarak yapılacaktır.

2 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediyesi Belediye Başkanlığı Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3 - İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4 - Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok. No. 14 Seferihisar/İZMİR

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

7 - İhaleye katılabilmek için;

2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,

a) Dış Zarf

b) İç Zarf

c) Teklif Mektubu (Şartname ekinde Belediyece verilecek örneğe uygun)

d) Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmuhabiri/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)

e) Nüfus sureti (gerçek kişiler için)

f) Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü oranında olup 120.000,00 TL (yüz yirmi bin Türk Lirasıdır.)

g) Şartname alındı makbuzu

h) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname

ı) Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

i) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

j) Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

k) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

8 - Şartname bedeli 500 TL (beş yüz lira).

9 - İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 02/12/2015 tarih ve saat:10.30’a kadar Seferihisar belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

10239/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Seferihisar Belediye Başkanlığından:

İhale Şehri                     :  İzmir

İş Şehri                         :  İzmir

Kurum                           :  Seferihisar Belediye Başkanlığı

İşin Adı/Konusu/Cinsi  :  Taşınmaz mal satılacaktır.

İhale Tarihi& Saati        :  02/12/2015 Saat:11:30

İhale Usulü                   :  2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37-43. Maddelerinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü

Dosya No                    

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

 

İli

İlçesi

Mahallesi ve Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Muhammen Bedeli (TL.)

Açıklama (Varsa)

İzmir

Seferihisar

Sığacık

3026

3

39.017,09

7.800.000,00 TL (Yedi milyon sekiz yüz bin Türklirası

Üzerinde Tatil Köyü nitelikli turistik tesis bulunmaktadır.

İzmir

Seferihisar

Sığacık

3025

1

33.140,00

6.500.000,00 TL (Altı Milyon beş yüz bin Türk Lirası)

Üzerinde Tatil Köyü nitelikli turistik tesis bulunmaktadır.

İzmir

Seferihisar

Sığacık

3049

1

3.390

1.500.000,00 TL ( Bir Milyon beş yüz bin Türk Lirası)

Üzerinde 24 adet Oda (Bungalov) bulunmaktadır.

 

Satış işlemi KDV kanunun 17 /4-r maddesi kapsamında yapılacaktır.

Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre 37-43. maddelerinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

Madde 2. İhale kapsamında birlikte taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir

1 - Taşınmazlar imar planı sınırları içinde ve 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre uygulama görmüştür.

İmar Durumu: 3.Derece Arkeolojik Sit alanı içinde olup, 3026 ada 3 parsel 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında Turizm Tesis Alanı, 3025 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Turizm Tesis Alanı, 3049 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama imar Planında Günübirlik Tesis alanıdır.

Taşınmazlar üzerinde:

a) 3026 ada 3 parsel üzerinde Neptün Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi lehine 21/08/1985 tarih ve 2654 ile1034 yevmiye no.lu sözleşmeler, 03/02/2009 tarih 0640 yevmiye no.lu sözleşmede belirtilen şartlarla 02/11/2032 yılına kadar Üst Kullanım hakkı tescillidir. Muhammen bedel taşınmazın çıplak mülkiyetine ilişkin olup; üzerindeki tesisi kapsamamaktadır. Satış, taşınmaz üzerindeki irtifak ve üst hakları ile yükümlü olarak yapılacaktır.

b) 3025 ada 1 parsel üzerinde Yeni Atlantis Turizm ve Dış Ticaret Anonim Şirketi lehine 08/06/1993 tarihinde başlayan Müstakil ve Daimi İrtifak hakkı tescillidir. Muhammen bedel taşınmazın çıplak mülkiyetine ilişkin olup; üzerindeki tesisi kapsamamaktadır. Satış, taşınmaz üzerindeki irtifak ve üst hakları ile yükümlü olarak yapılacaktır.

c) 3049 ada 1 parsel üzerinde 24 adet oda ( Bungalov) bulunmaktadır.

3026 ada 3 parsel, 3025 ada 1 parsel, 3049 ada 1 parseller birbirlerine komşu parsel olduğundan, aralarında ekonomik bütünlük vardır.

2 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediyesi Belediye Başkanlığı Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3 - İhale şartnamesi ile ihaleye diğer evraklar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4 - Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok. No. 14 Seferihisar/İZMİR

5 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN alınacağı için istekliler ihalede hazır bulunmalıdır.

7 - İhaleye katılabilmek için;

2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,

a) Dış Zarf

b) İç Zarf

c) Teklif Mektubu (Şartname ekinde Belediyece verilecek örneğe uygun)

d) Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmuhaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)

e) Nüfus sureti (gerçek kişiler için )

f) Geçici Teminat toplam muhammen bedelin %3 oranında olup 474.000,00 TL (dörtyüz yetmişdört bin Türk lirasıdır.)

g) Şartname alındı makbuzu

h) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname

ı) Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

i) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi

j) Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinde, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

k) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

8) Şartname bedeli 500 TL (Beş yüz Türk lirası )

9) İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 02/12/2015 tarih ve saat:10.30’a kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

10238/1-1


TTK KARADON TİM STOK SAHALARINA GELEN AHŞAP MADEN DİREKLERİNİN TAHLİYE, TASNİFİ, İSTİFİ, MÜESSESE HIZARLARINDAN İMALAT SAFHALARINDAN GEÇİRİLMEDEN VEYA GEÇİRİLEREK TAHKİMAT MALZEMELERİNİN OCAK ARABALARINA VE/VEYA KAMYONLARA YÜKLENMESİ VE İMALAT MALZEMELERİNİN BİÇME-BOYLANDIRMA İLE HIZARLARDAN ÇIKACAK TALAŞIN SATILMASI VE MÜESSESE STOK SAHASINDAN GELİK İŞLETMESİ BACAAĞZINA TAŞINMASI İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin:

İhale Kayıt No                              2015/156161

a) Adresi                                    :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel     : 0.372 252 00 00 (70 Hat)

                                                     Faks  : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :  satınalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Muhtelif Ahşap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, biçme, yükleme ve taşıma işleri

                                                     Miktarı:22.000 m3

b) Teslim yeri                            : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Karadon Müessesesi Maden direği Stok Sahası ve hızarları ile Direk harmanından Gelik İşletme bacaağzına taşıma

c) Teslim tarihi                           :  İşin Başlama Tarihi: 01.01.2016

                                                     İşin Bitiş tarihi: 31.12.2016

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  07/12/2015 - 15.00

c) Dosya no                                  1532110

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 16. maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

a) İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü (en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır.

b) Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir.

c) İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (İş deneyim belge düzenlemeye yetkili Kurumlardan İş bitirme belgesi, özel sektörde yapılan işlerde sözleşme ve buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

d) Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır.

5 - İhale, Bu şartnamede katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır

6 - Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnameler 150,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 07.12.2015, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların iş miktarı itibarı ile tutarların toplamından, talaş için verilecek teklifin miktar ile çarpımından bulunan tutarın, hizmet işleri toplam tutarından düşülmesi sonucu elde edilecek tutar üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

13.1- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

10236/1-1


KURUMUMUZ MÜESSESELERİ İHTİYACI TOPLAM 3.066 M3 (86.000 ADET) 1,20 M’LİK KERTİLİ, KERTİSİZ VE 1,00 M’LİK KERTİLİ HAZIR AHŞAP DOMUZDAMI ALIMI İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin:

İhale Kayıt No                              2015/156317

a) Adresi                                    :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 00 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :  satınalma @taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Hazır ahşap Domuzdamı malzemesi alımı işi

                                                     Kayın veya Meşe cinsi ağaçtan mamül domuz damı malzemesi

                                                     Toplam Miktarı: 3.066 m3 (86.000 adet)

                                                     1.656 m3 (46.000 Adet) Kertili

                                                     1.260 m3 (35.000 Adet) Kertisiz

                                                     150 m3 (5.000 Adet) Kertili

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Direk işleri Şube Müdürlüğünün belirleyeceği Kurumumuz Müesseseleri

c) Teslim tarihi                           :  İşin Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Ocak -Aralık ayları arasında (Aralık dahil) aylık en az 256 m3 (138 m³ Kertili, 1,20 m³ Kertisiz, 1.20 m ve 13 m3 kertili 1,00 m) olacak şekilde düzenlenecek ve temin işi de bu program dahilinde yürütülecektir. Ancak ihalenin kısmi olarak farklı yüklenicilerin üzerinde kalması durumunda, 1.656 m³ (1.20 m) Kertili Hazır Ahşap Domuzdamı malzemesi için her ay en az 318 m³ (8.833 Adet); 1.260 m³ Kertisiz Hazır Ahşap Domuzdamı malzemesi için her ay en az 105 m³ (2.917 Adet) 150 m3 (1,00 m) Kertili Hazır ahşap domuzdamı malzemesi için her ay en az 13 m3 (417 Adet) teslim edilecektir. Malın teslim miktarları, Kurumumuz Müesseselerinin ihtiyacına göre değiştirilebilecektir. Teslim işi 2016 yılı sonuna kadar bitirilecektir

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  07/12/2015 - 15.00

c) Dosya no                               :  1532207

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55. nci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

a) İstekliler; imalat işinin yapılacağı makineler, buharlama işleminin yapılacağı tesisler ile taşıma işini yapacak araçlara ait belgeleri ihale komisyonuna sunacaklardır. İhale konusu işi yerine getirecek makine ve araçların, yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir.

b) a - İstekli İmalatçı ise İmalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu,

b - İstekli yetkili satıcı ise, İmalatçının İmalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi,

c - Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren İmalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.

c) İdarenin ihtiyacına uygun olarak imal ettirilmek suretiyle satın alınması öngörülen mal alım ihalelerinde, bu imalatın yapılabilmesi ve ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

İstekliler domuzdamı malzemelerini hangi program dahilinde teslim edeceklerine dair bir teslim programını; ihale komisyonuna sunacaklardır.

d) istekliler İşin Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Ocak -Aralık ayları arasında (Aralık dahil) aylık en az 256 m3 (138 m³ Kertili, 1,20 m³ Kertisiz, 1.20 m ve 13 m3 kertili 1,00 m) olacak şekilde düzenlenecek ve temin işi de bu program dahilinde yürütülecektir. Ancak ihalenin kısmi olarak farklı yüklenicilerin üzerinde kalması durumunda, 1.656 m³ (1.20 m) Kertili Hazır Ahşap Domuzdamı malzemesi için her ay en az 318 m³ (8.833 Adet); 1.260 m³ Kertisiz Hazır Ahşap Domuzdamı malzemesi için her ay en az 105 m³ (2.917 Adet) 150 m3 (1,00 m) Kertili Hazır ahşap domuzdamı malzemesi için her ay en az 13 m3 (417 Adet) teslim edilecektir. Malın teslim miktarları, Kurumumuz Müesseselerinin ihtiyacına göre değiştirilebilecektir. Teslim işi 2016 yılı sonuna kadar bitirilecektir

e) İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (İş deneyim belge düzenlemeye yetkili Kurumlardan İş Bitirme belgesi, özel sektörde yapılan işlerde sözleşme ve buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

d) Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır.

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

6 - Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilecektir. Ancak her bir iş kalemi için miktar bölünmeyecek, değerlendirmede her bir iş kalemi dikkate alınarak yapılacaktır.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnameler 200,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 07.12.2015, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

10237/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  3988

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Üsküdar

c) Cinsi                                   :  Arsa

d) Pafta No                             :  -

e) Ada No                               :  863

f) Parsel No                            :  19

g) Yüzölçümü                         :  958,52 m2

h) Satılacak Hisse Oranı         :  Tamamı

i) Halihazır                              :  Boş

j) İmar Durumu                      :  Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı   :  Yok

l) Adres (Cadde-Sokak-No)   :  Çengelköy Mah. Kaldırım Cad.

3 - Muhammen Bedeli            :  3.834.080.-TL

4 - Geçici Teminatı                 :  115.022,40 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  02 Aralık 2015 - 13:00 Son teklif verme saati: 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                        :  2886 Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                 :  Emlak Müdürlüğü'nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                  Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 4 Fatih/İSTANBUL

                                                  Tel: 0212 455 33 88 - Fax: 0212 449 51 33

9 - Şartname Bedeli                :  100.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul'da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

c) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

d) Tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

d-a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a)'daki esaslara göre temin edecekleri belge,

e) Tüzel kişiler için imza sirküleri,

e-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

e-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (e-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

f) istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gereklidir.)

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat

h) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde, ortak girişim beyannamesi

11 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını ihale günü (02 Aralık 2015) en geç saat 13:00'a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye Encümeni'ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında telsim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

12 - Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü'ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34124 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

10232/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İhale Konusu;

İlimiz sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, alanı, paftası ile şartnamesinde koordinatları verilen jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesi 1 inci fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.

2 - İhale edilecek sahalar;

2.1 - Ayaş İlçesi Akkaya Köyü sınırlarında H28d3-d4 paftalarında bulunan 4909,68 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası;

2.1 a) Muhammen bedeli           :  60.000 TL

2.1 b) Geçici teminatı                 :  1.800 TL

2.1 c) İhale tarihi                        :  02.12.2015 Saat:13:00

2.2 - Ayaş İlçesi Uğurçayırı Köyü sınırlarında H28d3 paftasında bulunan 1916,40 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası;

2.2 a) Muhammen bedeli           :  60.000 TL

2.2 b) Geçici teminatı                 :  1.800 TL

2.2 c) İhale tarihi                        :  02.12.2015 Saat:13:10

2.3 - Çamlıdere İlçesi Atça Köyü sınırlarında G28c3-c4 paftalarında bulunan 4200,0 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.3 a) Muhammen bedeli           :  60.000 TL

2.3 b) Geçici teminatı                 :  1.800 TL

2.3 c) İhale tarihi                        :  02.12.2015 Saat:13:20

2.4 - Ayaş İlçesi Ilıca Mevkiinde H28c4-d3 paftalarında bulunan 1518,98 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.4 a) Muhammen bedeli           :  40.000 TL

2.4 b) Geçici teminatı                 :  1.200 TL

2.4 c) İhale tarihi                        :  02.12.2015 Saat:13:30

2.5 - Güdül İlçesi Çağa Mevkiinde H28d2-d3 paftalarında bulunan 1936,69 hektarlık jeotermal kaynak su arama sahası;

2.5 a) Muhammen bedeli           :  40.000 TL

2.5 b) Geçici teminatı                 :  1.200 TL

2.5 c) İhale tarihi                        :  02.12.2015 Saat:13:40

2.6 - Ayaş İlçesi Bayram Köyü sınırlarında H28c4 paftasında bulunan 1488,82 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.6 a) Muhammen bedeli           :  40.000 TL

2.6 b) Geçici teminatı                 :  1.200 TL

2.6 c) İhale tarihi                        :  02.12.2015 Saat:13:50

2.7 - Beypazarı İlçesi Yoğunpelit Köyü sınırlarında H28a4-d1 paftalarında bulunan 2834,89 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.7 a) Muhammen bedeli           :  40.000 TL

2.7 b) Geçici teminatı                 :  1.200 TL

2.7 c) İhale tarihi                        :  02.12.2015 Saat:14:00

2.8 - Etimesgut İlçesi sınırlarında I29a1-a2-a4 paftalarında bulunan 4633,3 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.8 a) Muhammen bedeli           :  40.000 TL

2.8 b) Geçici teminatı                 :  1.200 TL

2.8 c)  İhale tarihi                       :  02.12.2015 Saat:14:10

2.9 - Gölbaşı İlçesi İncek Mahallesi sınırlarında I29a3-b4 paftalarında bulunan 4974,72 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.9 a) Muhammen bedeli           :  40.000 TL

2.9 b) Geçici teminatı                 :  1.200 TL

2.9 c) İhale tarihi                        :  02.12.2015 Saat:14:20

2.10 - Kazan İlçesi Karalar Köyü sınırlarında H29d1-d2 paftalarında bulunan 2470,42 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.10 a) Muhammen bedeli         :  40.000 TL

2.10 b) Geçici teminatı               :  1.200 TL

2.10 c) İhale tarihi                      :  02.12.2015 Saat:14:30

2.11 - Kazan İlçesi Karalar Köyü sınırlarında H29d1-d2 paftalarında bulunan 3206,24 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası;

2.11 a) Muhammen bedeli         :  40.000 TL

2.11 b) Geçici teminatı               :  1.200 TL

2.11 c) İhale tarihi                      :  02.12.2015 Saat:14:40

2.12 - Pursaklar İlçesi Saray Mahallesi sınırlarında H29c3-c4 paftalarında bulunan 2666,54 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.12 a) Muhammen bedeli         :  40.000 TL

2.12 b) Geçici teminatı               :  1.200 TL

2.12 c) İhale tarihi                      :  02.12.2015 Saat:14:50

2.13 - Yenimahalle İlçesi Şehitali Köyü sınırlarında I28b3-c2, I29a4-d1 paftalarında bulunan 4046,77 hektarlık jeotermal kaynak ve  doğal mineralli su  arama sahası;

2.13 a) Muhammen bedeli         :  40.000 TL

2.13 b) Geçici teminatı               :  1.200 TL

2.13 c) İhale tarihi                      :  02.12.2015 Saat:15:00

2.14 - Yenimahalle İlçesi Yapracık Mahallesi sınırlarında I29a2-a3-a4 paftalarında bulunan 3634,92 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.14 a) Muhammen bedeli         :  40.000 TL

2.14 b) Geçici teminatı               :  1.200 TL

2.14 c) İhale tarihi                      :  02.12.2015 Saat:15:10

2.15 - Yenimahalle İlçesi sınırlarında I29a2-a3-a4 paftalarında bulunan 4900,74 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.15 a) Muhammen bedeli         :  40.000 TL

2.15 b) Geçici teminatı               :  1.200 TL

2.15 c) İhale tarihi                      :  02.12.2015 Saat:15:20

2.16 - Altındağ İlçesi Karacaören Köyü sınırlarında H29c3 paftasında bulunan 66 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.16 a) Muhammen bedeli         :  20.000 TL

2.16 b) Geçici teminatı               :  600 TL

2.16 c) İhale tarihi                      :  02.12.2015 Saat:15:30

2.17 - Çankaya İlçesi Balgat Mahallesi sınırlarında I29b1-b4, I29a3 paftalarında bulunan 4950,09 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsat sahası;

2.17 a) Muhammen bedeli         :  20.000 TL

2.17 b) Geçici teminatı               :  600 TL

2.17 c) İhale tarihi                      :  02.12.2015 Saat:15:40

2.18 - Elmadağ İlçesi Yakupabdal Mahallesi sınırlarında I29b3 paftasında bulunan 400 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.18 a) Muhammen bedeli         :  20.000 TL

2.18 b) Geçici teminatı               :  600 TL

2.18 c) İhale tarihi                      :  02.12.2015 Saat:15:50

2.19 - Elmadağ İlçesi Yurtbeyi Köyü sınırlarında I29b3, I29c2 paftalarında bulunan 2056,76 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.19 a) Muhammen bedeli         :  20.000 TL

2.19 b) Geçici teminatı               :  600 TL

2.19 c) İhale tarihi                      :  02.12.2015 Saat:16:00

2.20 - Keçiören İlçesi Bağlum Mahallesi sınırlarında H29c4 paftasında bulunan 1017,94 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.20 a) Muhammen bedeli         :  20.000 TL

2.20 b) Geçici teminatı               :  600 TL

2.20 c) İhale tarihi                      :  02.12.2015 Saat:16:10

2.21 - Kızılcahamam İlçesi Kızılcaviran Köyü sınırlarında G29d4, H29a1 paftalarında bulunan 3866,75 hektarlık doğal mineralli su arama sahası;

2.21 a) Muhammen bedeli         :  20.000 TL

2.21 b) Geçici teminatı               :  600 TL

2.21 c) İhale tarihi                      :  02.12.2015 Saat:16:20

2.22 - Nallıhan İlçesi Akdere Köyü sınırlarında H26c1 paftasında bulunan 2240 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.22 a) Muhammen bedeli         :  20.000 TL

2.22 b) Geçici teminatı               :  600 TL

2.22 c) İhale tarihi                      :  02.12.2015 Saat:16:30

2.23 - Yenimahalle İlçesi Ergazi Mahallesi sınırlarında I29a2 paftasında bulunan 300 hektarlık doğal mineralli su arama sahası;

2.23 a) Muhammen bedeli         :  20.000 TL

2.23 b) Geçici teminatı               :  600 TL

2.23 c) İhale tarihi                      :  02.12.2015 Saat:16:40

3 - İHALENİN YERİ VE ŞARTNAME TEMİNİ:

3.1 Şartname temini: Şartname, Varlık Mahalle Tazminat Caddesi No: 67/C Blok-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden 100 TL karşılığında temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli Başkanlığımız Saymanlık Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Ulus şubesi TR 860001000683000010006402 No’lu hesaba yatırılacaktır.

3.2. İhalenin yapılacağı yer:  İhale, Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: 67 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü ihale odasında yapılacaktır.

3.3. Tekliflerin verileceği yer; Varlık Mah. Tazminat Caddesi No: 67/C Blok-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ihale komisyon başkanlığına verilecektir.

4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

4.1. Gerçek kişi istekliler için;

a) Adres beyannamesi,

b) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için;

a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2015 yılında alınmış Oda kayıt belgesi

b) Noter tasdikli imza sirküleri

c) Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,

d)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

4.3. Ortak Belgeler;

a) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın Başkanlığımızın T.C. Ziraat Bankası Ulus Şubesi’nde bulunan TR 860001000683000010006402 nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu,

b) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi,

c) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka makbuzu,

5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10278/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 2016 yılı Koyun - Keçi Çobanlık işçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili İşletme Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 27.11.2015 Cuma günü saat 16:00’ya kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒ nde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62   Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 417 78 39

10260/1-1


OBRUK HES REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 3. VE 4. ÜNİTELERİN YÜZEY HAZIRLAMA, BOYAMA VE KAPLAMA YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketinden:

1 - İKN NO: 2015/157567

2 - Obruk HES Rehabilitasyon Çalışmaları Kapsamında 3. ve 4. Ünitelere ait elektromekanik ekipmanların anti korozyon tedbir işleri (yüzey hazırlama, boyama ve kaplama) yaptırılacaktır.

3 - Bu işe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / ANKARA (Tel: 0312 397 55 75 Dahili: 289) Kurumumuzun Satın Alma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü’nden ücretsiz temin edilebilir.

4 - İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını, en geç 26 KASIM 2015 Perşembe günü Saat 14.30’a kadar yukarıdaki adreste bulunan genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - Kurumumuz 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale Kanunlarına tabi olmayıp, bahis konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre Açık İhale Usulü şeklinde yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, işi bölmekte, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

6 - 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır.

10178/2-2