9 Kasım 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29527

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sermaye Piyasası Kurulundan:

Şifa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi : 27.10.2015     Karar No: 6902

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Asya Maden İşletmeleri A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ          :  Balmumcu Mah. Barbaros Bulv. Morbasan Sok. Koza İş Merkezi C Blok No: 14 Giriş Kat Beşiktaş-İSTANBUL

• MÜRACAAT TARİHİ    :  25.09.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  57.883 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Kastamonu, Sinop

• PAFTA NUMARASI      :  AR/ASY/K/E32-C

KARAR:

Asya Maden İşletmeleri A.Ş.’nin illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

9976/1-1


Sermaye Piyasası Kurulundan:

MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 30 adete kadar “Uzman Yardımcısı” ve 5 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) a) Uzman Yardımcısı için, ÖSYM tarafından yapılan 2014 KPSS LİSANS veya 2015 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavlarında KPSSP5 veya KPSSP54 puanı 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 600 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 600 üncü sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

b) Uzman Hukukçu Yardımcısı için, ÖSYM tarafından yapılan 2014 KPSS LİSANS veya 2015 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavlarında KPSSP103 puanı 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 100 üncü sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

3) a) Uzman Yardımcısı için, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen - Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren; Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan,

Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri

bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

b) Uzman Hukukçu Yardımcısı için, Üniversitelerin Hukuk fakültelerinden veya buna denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmak veya en geç sözlü sınav tarihinden 1 hafta önce staj bitim belgesini Kurul’a vermek (staj bitim belgesini söz konusu süre içerisinde getirmeyenler sözlü sınava alınmazlar)

GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ

Sınav Tarihi: Giriş Sınavının yazılı aşaması 26-27 Aralık 2015 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları ayrı bölümler halinde Uzman Yardımcılığı için altı, Uzman Hukukçu Yardımcılığı için beş ayrı oturum şeklinde yapılacaktır.

Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 06500 Beşevler/ANKARA

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yer ve saat Kurulun yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgelerle, 16 Kasım - 4 Aralık 2015 tarihleri (Saat 9.30 - 17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki merkezine elden veya posta yoluyla başvurulması gerekmektedir. İstenilen belgelerin en geç son başvuru günü saat 17:30’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava katılma koşullarını, sınav konularını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren “Sınav Broşürü” ve “Başvuru Formu” Kurul’un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden veya internet sayfasından (www.spk.gov.tr) temin edilebilir.

BAŞVURU BELGELERİ

1) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ankara Merkezinden veya www.spk.gov.tr adresinden temin edilecek 4 sayfadan oluşan başvuru formu (Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve adayın fotoğrafı yapıştırılmalıdır.)

2) Öğrenim belgesinin onaylı örneği (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

3) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi

4) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi SPK sınav bürosu (Ankara) tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabileceklerin isimleri ile sınav başlama saati, Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurul yazılı, e-posta veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir. Sınava Giriş Belgeleri 24-25 Aralık 2015 tarihlerinde saat 17:30’a kadar adaylara elden verilecektir.

Kurul’da iki kez giriş sınavına girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir sınava alınmazlar.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılacaktır:

A) Uzman Yardımcılığı için:

a) İktisat: Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı,

b) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukukunun Genel Esasları,

c) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası.

d) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tahlil.

e) Genel Matematik, İstatistik Ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler,

f) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi,

B) Uzman Hukukçu Yardımcılığı için:

a) Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), Borçlar Hukuku (Borçlar Genel Hukuku, Borçlar Özel Hukuku), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku),

b) Kamu Hukuku: İdare Hukuku, Ceza Hukuku,

c) Takip ve Usul Hukuku: Medeni Usul, Ceza Usul, İcra ve İflas Hukuku, İdari Yargılama Hukuku,

d) Genel Konular: İktisat, Maliye, Muhasebe Genel Esasları,

e) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi

DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yukarıda belirtilen yazılı sınavlara ilişkin sınav grubunun herbiri için ayrı oturum yapılacak olup, her grup için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak için, bu grupların herbirinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik ortalamasının 70’den aşağı olmaması zorunludur.

Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit olması halinde yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adayın isimleri Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir.

Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından incelenir ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA MERKEZİ                                     İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156                       Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No:15

06530 ANKARA                                            Süzer Plaza Kat:3 34367 Şişli/İSTANBUL

İrtibat Tel: (0312) 292 89 98                           İrtibat Tel: (0212) 334 55 00

İNTERNET ADRESİ: http://www.spk.gov.tr

9947/1/1-1

—————

MÜHENDİS GİRİŞ SINAVI

Sermaye Piyasası Kurulu’nda Teknik Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 5 adete kadar “Mühendis” kadrosunda görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1) ÖSYM tarafından 2014 KPSS Lisans sınavında KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7 ve KPSSP8 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 100 üncü sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır),

2) Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği ile Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

4) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,

5) 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

6) Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak.

GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ

Sınav Tarihi: Giriş Sınavının yazılı aşaması 26 Aralık 2015 tarihinde yapılacaktır.

Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 06500 Beşevler/ANKARA

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yeri ve saati Kurulun yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgelerle, 16 Kasım - 4 Aralık 2015 tarihleri (saat 9.30 - 17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki merkezine elden veya posta yoluyla başvurulması gerekmektedir. İstenilen belgelerin en geç son başvuru günü saat 17:30’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

“Başvuru Formu” Kurul’un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden veya internet sayfasından (www.spk.gov.tr) temin edilebilir.

BAŞVURU BELGELERİ

1) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ankara Merkezinden veya www.spk.gov.tr adresindeki internet sayfasından temin edilecek 4 sayfadan oluşan başvuru formu (Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve adayın fotoğrafı yapıştırılmalıdır.)

2) Öğrenim belgesinin onaylı örneği (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

3) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi

4) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi SPK sınav bürosu (Ankara) tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabileceklerin isimleri ile sınav başlama saati, Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurul yazılı, e-posta veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir. Sınava Giriş Belgeleri 24-25 Aralık 2015 tarihlerinde saat 17:30’a kadar adaylara elden verilecektir.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Yazılı mesleki sınav İngilizce olarak aşağıdaki konulardan test usulü kullanılarak yapılacaktır

Yazılım Geliştirme Kavramları ve Mimarisi

Programlama Dilleri

Algoritmalar ve Veri Yapıları

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Özdevinirler Kuramı ve Biçimsel Diller

Sistem Mimarisi

İşletim Sistemleri

Sayısal Mantık Tasarımı

Bilgisayar Ağları ve İnternet Teknolojisi

Bilgi Güvenliği Kavramları

DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yazılı sınavda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak için, yazılı sınav puanının 70’den aşağı olmaması zorunludur.

Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adayın isimleri Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir.

Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından incelenir ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA MERKEZİ                                     İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156                       Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No:15

06530 ANKARA                                            Süzer Plaza Kat:3 34367 Şişli/İSTANBUL

İrtibat Tel: (0312) 292 89 98                           İrtibat Tel: (0212) 334 55 00

İNTERNET ADRESİ: http://www.spk.gov.tr

9947/2/1-1


Şifa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesi için aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca ‘’Öğretim Üyesi’’ alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

Doçentlik için:

Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

Başvuru Süresi: İlgililerin 9 Kasım 2015 - 23 Kasım 2015 saat: 17:00 ye kadar Üniversitemizin Ankara Cad. No: 45 35100 Bornova/İZMİR adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

 

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

Birimi

Bölümü/Programı

ABD/Alanı

Unvanı

Adet

Özel Koşul

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Elektrofizyoloji (EPS) ve Ventriküler Taşikardi (VT) Atriyal Fibrilasyon (AF) Uygulamalarında tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Neonatoloji yan dal uzmanı olmak, Mekanik ventilasyona bağlı preterm bebeklerde SIMV ve PSV+VG modlarını karşılaştıran bilimsel çalışmasının bulunması,

9955/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 06/07/2015 tarih ve 373 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/10/2015 tarih ve 2037 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, imarın 45280 ada 16 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 09 /11/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9896/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 06/08/2015 tarih ve 430 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/10/2015 tarih ve 1978 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi, imarın 46669 ada 1 ve 2 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 09/11/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9895/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 06/08/2015 tarih ve 432 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/10/2015 tarih ve 1984 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 29,30,31,32 sayılı adaların bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 09 /11/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9894/1-1


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Üniversitemize Öğretim Üyesi Alınacaktır.

 

Fakülte/Enstitü / Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı /

Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Farmasötik Toksikoloji

Anabilim Dalı

Farmakoloji-Toksikoloji Doktorası yapmış olmak 

1

Prof.Dr.

9966/1-1


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI İPTALİ

27.10.2015 tarihli ve 29515 sayılı Resmi Gazete'de sehven yayımlanan Öğretim Üyesi İlanındaki 2 sıra sayılı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı, “Uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak; Uluslararası göç ve Diaspora konuları üzerine çalışmalar yapmış olmak” nitelikli 1 adet Yardımcı Doçent kadrosu iptal edilmiştir.

9977/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

EKİM 2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

 

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

MAK AKARYAKIT PETROL ÜRÜN. SATIŞ TAŞ. TURİZM İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. BODRUM ŞUBESİ

TS 11939

09-HYB-614

27.10.2015

TALİMATA AYKIRILIK

JANPA PETROL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ GIDA TURİZM NAKLİYE OTOMOTİV PAZARLAMA DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

09-HYB-750

27.10.2015

TALİMATA AYKIRILIK

AYSAN AKARYAKIT ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 11939

TS 12663

09-HYB-376

08.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

PRO-TEM TURİZM OTOMOTİV VE TEMİZLİK TİC.

TS 13111

09-HYB-675

27.10.2015

FİRMA İSTEĞİ

9959/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Serik İlçesi, Serik (mülga Kadriye) Belediyesi, 1503 parsel üzerindeki 716612 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 33650-35750 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 29 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Yapı Denetim A.Ş. tarafından, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 2015/1601 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 15.09.2015 tarihli ve E.2015/1601 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Adalya Yapı Denetim A.Ş. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 02.11.2015 tarihli ve 29396 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

9956/1-1


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kurumumuzun taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere;

Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 98 (doksan sekiz) adet Mühendis kadrosuna, 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, “07.09.2014 tarih ve 29112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan DSİ Mühendislik Atama ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde yapılacak sözlü-uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacaktır.

1 - ATAMA YAPILACAK İL, KADRO ADEDİ VE MEZUNİYET ŞARTI

A) Elektrik Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği

 

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

MARDİN (DARGEÇİT)

3

2

ARTVİN

1

TOPLAM

4

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Elektrik Mühendisliği(tercih kodu:3160), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (tercih kodu:3162) bölümlerinden mezun olmak şartı aranacaktır.

B) Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği

 

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

BURSA

1

2

BİLECİK

1

3

KIRIKKALE

1

4

EDİRNE

1

5

ŞANLIURFA

1

6

MARDİN (DARGEÇİT)

3

7

ISPARTA

1

8

AFYONKARAHİSAR

1

9

SİVAS

1

10

KASTAMONU

1

11

KARABÜK

1

12

KARS

1

13

ARDAHAN

1

14

BALIKESİR

1

15

ARTVİN

3

TOPLAM

19

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Harita Mühendisliği (tercih kodu:8324) veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (tercih kodu:3233) veya Geomatik Mühendisliği (tercih kodu:9034) bölümlerinden mezun olmak şartı aranacaktır.

C) Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği

 

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

MARDİN (DARGEÇİT)

1

2

VAN

1

3

KASTAMONU

1

4

KARABÜK

1

5

BARTIN

1

6

ARTVİN

2

TOPLAM

7

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Jeoloji Mühendisliği (tercih kodu:6235) veya Hidrojeoloji Mühendisliği (tercih kodu:3206) bölümlerinden mezun olmak şartı aranacaktır

Ç) Çevre Mühendisliği

 

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

SİVAS

1

1

ARTVİN

1

TOPLAM

2

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Çevre Mühendisliği (tercih kodu:3142) bölümünden mezun olmak şartı aranacaktır.

D) Maden Mühendisliği

 

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

SİVAS

1

TOPLAM

1

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Maden Mühendisliği (tercih kodu:3251) bölümünden mezun olmak şartı aranacaktır.

E) Makina Mühendisliği

 

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

BİLECİK

1

2

DÜZCE

1

3

KIRIKKALE

1

4

AĞRI

1

5

SİİRT

1

6

MARDİN (DARGEÇİT)

3

7

VAN

1

8

KARS

1

9

ARDAHAN

1

10

ARTVİN

1

TOPLAM

12

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Makina Mühendisliği (tercih kodu:3252) bölümünden mezun olmak şartı aranacaktır.

F) Ziraat Mühendisliği veya Biyosistem Mühendisliği

 

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

EDİRNE

1

2

MARDİN (DARGEÇİT)

1

3

SİVAS

1

4

KASTAMONU

1

5

KARS

1

6

BALIKESİR

1

7

ARTVİN

1

TOPLAM

7

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Ziraat Mühendisliği programının Tarımsal Yapılar ve Sulama (tercih kodu:3384) veya Tarım Ekonomisi (tercih kodu:3382) alt programlarından mezun olmak veya son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Biyosistem Mühendisliği (tercih kodu:9114) bölümünden mezun olmak şartı aranacaktır.

G) Meteoroloji Mühendisliği

 

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

KASTAMONU

1

TOPLAM

1

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Meteoroloji Mühendisliği (tercih kodu:6262) bölümünden mezun olmak şartı aranacaktır.

H) İnşaat Mühendisliği

 

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama

Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

UŞAK

1

2

BİLECİK

1

3

DÜZCE

1

4

ERZURUM

2

5

BİNGÖL

1

6

EDİRNE

1

7

KIRKLARELİ

1

8

TEKİRDAĞ

1

9

TEKİRDAĞ (İPSALA)

1

10

KAYSERİ

2

11

YOZGAT

1

12

ŞANLIURFA

1

13

MARDİN (DARGEÇİT)

1

14

VAN

4

15

BİTLİS

1

16

ISPARTA

2

17

BURDUR

1

18

SİVAS

2

19

KAHRAMANMARAŞ

1

20

AYDIN

2

21

GİRESUN

1

22

KASTAMONU

3

23

KARABÜK

1

24

BARTIN

1

25

KARS

3

26

IĞDIR

1

27

ARDAHAN

2

28

BALIKESİR

2

29

ARTVİN

3

TOPLAM

45

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği (tercih kodu:3221) bölümünden mezun olmak şartı aranacaktır.

2 - ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.

c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

3 - BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Sınav Başvuru Formu’ nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Sözlü-uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur.

Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branşındaki il sayısı kadar tercih yapabilecektir.

Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - BAŞVURU TARİHİ

Başvurular; 30 Kasım 2015 tarihinde başlayacak, 06 Aralık 2015 tarihi saat 24.00 de sona erecektir.

5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adaylar arasından en yüksek KPSSP3 puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil) sözlü-uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.

6 - SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü-uygulamalı sınava çağrılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati ile ilgili bilgiler 09 Aralık 2015 tarihinde www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

7 - GİRİŞ SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sözlü-uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuruda bulunurken çıktısını aldıkları Devlet Su İşleri Sınav Başvuru Formunu imzalı olarak aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 17 Aralık 2015 tarihinde Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda olacak şekilde posta ile (iadeli taahhütlü olarak) gönderecek veya Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edeceklerdir.

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Üç adet vesikalık fotoğraf.

Belgelerin posta ile gönderilmesi halinde, postadaki gecikmeler veya benzeri sebeplerle 17 Aralık 2015 tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmayacaktır.

8 - GİRİŞ SINAVI KONULARI

Giriş sınavı sözlü-uygulamalı olarak yapılacak olup sınavda adaylar;

a) Mesleki alan bilgisi ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanları,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü-uygulamalı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

9 - DEĞERLENDİRME

Sınav Komisyonun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü-uygulamalı sınav puanı tespit edilir.

Adayların, sözlü-uygulamalı sınav puanı ile KPSSP3 puanının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenen başarı puanına göre nihai başarı listesi hazırlanır. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde, sözlü-uygulamalı sınav puanı yüksek olan adaya, sözlü-uygulamalı sınav puanının eşit olması durumunda ise KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Giriş sınavı sonuçları, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle başarı puanına göre sıraya konularak, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek listeler belirlenecektir.

Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılır.

10 - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Başarı listesi www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca kişilere de yazılı tebligat yapılacaktır.

Adaylar, başarı listesinin ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde Sınav Komisyonuna yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içinde incelenerek karara bağlanıp sonuç, adaya yazılı olarak bildirilir.

11 - DİĞER HUSUSLAR

Asıl listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine yedek listedeki adaylar sırasıyla ve aynı esaslara göre atanacaktır.

Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur.

Sınavı kazananlardan, Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

9978/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesi gereğince, hazırlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca, Avukat alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye web sitemizin www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER, SINAV KONULARI, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,

3. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4. Son başvuru tarihi itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

1. Başvuru Formu, (www.kastamonu.edu.tr - Personel Dairesi Başkanlığı web sitesinden temin edilebilecektir.)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3. Üç adet vesikalık fotoğraf,

4. KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

5. Özgeçmiş (varsa deneyimi belgelendirmek amacıyla ilgili barodan ya da SGK dan alınacak resmi belge)

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

SINAV KONULARI

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

•   Anayasa Hukuku

•   Medeni Hukuk

•   Borçlar Hukuku

•   Ticaret Hukuku

•   Medeni Usul Hukuku

•   İcra ve İflas Hukuku

•   İdare Hukuku

•   İdari Yargılama Hukuku

•   Ceza Hukuku

•   Ceza Usul Hukuku

•   İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

•   2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili Mevzuat

Başvurular şahsen veya posta yoluyla Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ

Turizm Fakültesi Dekanlığı - 104 No’lu Derslik - 09.12.2015 - Saat 14:00

SINAV TAKVİMİ

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ

09.11.2015

İLAN SON BAŞVURU TARİHİ

19.11.2015

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

27.11.2015

YAZILI SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

11.12.2015

KADRO BİLGİLERİ

Unvan

Sınıf

Adedi

Derece

Avukat

AH

1

6

9887/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5854-1                                                                 Karar Tarihi: 05/11/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/11/2015 tarihli toplantısında; CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin 2011-2015 uygulama dönemini içeren 2015 yılı için talep ettiği ek yatırım talebinin kabul edilerek, perakende satış hizmeti yatırım planının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

 

Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcamasına İlişkin Veriler

Tablolarda yer alan planlanan tutarlar ise Kasım 2010 tarihindeki sabit fiyatlar ile TL olarak gösterilmiştir.

Perakende Satış Hizmeti Faaliyetine İlişkin Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcaması Hesaplaması

 

2011

2012

2013

2014

2015

Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamaları

1.970.617

1.970.617

370.617

1.141.048

7.663.339

karar verilmiştir.

9969/1/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5854-2                                                                 Karar Tarihi: 05/11/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/11/2015 tarihli toplantısında; Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin 2011-2015 uygulama dönemini içeren 2015 yılı için talep ettiği ek yatırım talebinin kabul edilerek, perakende satış hizmeti yatırım planının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

 

Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcamasına İlişkin Veriler

Tablolarda yer alan planlanan tutarlar ise Kasım 2010 tarihindeki sabit fiyatlar ile TL olarak gösterilmiştir.

Perakende Satış Hizmeti Faaliyetine İlişkin Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcaması Hesaplaması

 

2011

2012

2013

2014

2015

Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamaları

4.041.400

4.041.400

4.041.400

4.041.400

12.918.560

karar verilmiştir.

9969/2/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5838-4                                                                 Karar Tarihi: 22/10/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2015 tarihli toplantısında;

CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin 2011-2015 uygulama dönemini içeren 2015 yılı için talep ettiği ek yatırım talebinin kabul edilerek, perakende satış hizmeti yatırım planının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

 

Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcamasına İlişkin Veriler

Tablolarda yer alan planlanan tutarlar ise Kasım 2010 tarihindeki sabit fiyatlar ile TL olarak gösterilmiştir.

Perakende Satış Hizmeti Faaliyetine İlişkin Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcaması Hesaplaması

2011

2012

2013

2014

2015

Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamaları

10.541.905

10.541.905

5.270.952

5.270.952

23.994.525

karar verilmiştir.

9967/1/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5838-5                                                                 Karar Tarihi: 22/10/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2015 tarihli toplantısında;

Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin 2011-2015 uygulama dönemini içeren 2015 yılı için talep ettiği ek yatırım talebinin kabul edilerek, perakende satış hizmeti yatırım planının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcamasına İlişkin Veriler

Tablolarda yer alan planlanan tutarlar ise Kasım 2010 tarihindeki sabit fiyatlar ile TL olarak gösterilmiştir.

Perakende Satış Hizmeti Faaliyetine İlişkin Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcaması Hesaplaması

 

2011

2012

2013

2014

2015

Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamaları

1.447.509

1.447.509

947.509

1.397.509

4.771.252

karar verilmiştir.

9967/2/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5838-6                                                                 Karar Tarihi: 22/10/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2015 tarihli toplantısında;

CLK Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin 2011-2015 uygulama dönemini içeren 2015 yılı için talep ettiği ek yatırım talebinin kabul edilerek, perakende satış hizmeti yatırım planının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcamasına İlişkin Veriler

Tablolarda yer alan planlanan tutarlar ise Kasım 2010 tarihindeki sabit fiyatlar ile TL olarak gösterilmiştir.

Perakende Satış Hizmeti Faaliyetine İlişkin Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcaması Hesaplaması

 

2011

2012

2013

2014

2015

Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamaları

6.391.864

6.391.864

2.736.864

2.736.864

10.099.655

karar verilmiştir.

9967/3/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5838-7                                                                 Karar Tarihi: 22/10/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2015 tarihli toplantısında;

Sakarya EDAŞ’ın 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teşkil eden "Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" eki "Ek-1"in 2015 yılı itibariyle geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi revize edilmesine,

 

 

karar verilmiştir.

9967/4/1-1


 


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyesine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Esaslarına göre alınacak öğretim üyesi kadro ilanlarına ait başvuru belgeleri www.msgsu.edu.tr internet adresinin personel/ilgili mevzuat kısmında yer almaktadır.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir. Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Yapı Bilgisi

Prof.

1

Mimar Kökenli olmak, Enerji Korunumlu yapılar konusunda çalışmış olmak, Yapı Bilgisi ve Yapı Fiziği konularında ders vermiş ve araştırma projelerinde çalışmış olmak.

Bölge Planlama

Doç.

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans mezunu olmak, doktorasını konut alanlarında alternatif enerji kaynaklarının kullanılması konusunda yapmış olmak, planlamada ekoloji, sürdürülebilirlik ve enerji konularında çalışmaları olması, sürdürülebilir gelişme planlaması, kent ve enerji, planlama atölyesi konularında en az 10 yıldır ders veriyor olmak.

Bölge Planlama

Doç.

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans mezunu olmak, doktorasını insan merkezli bütünleşik ulaşım planlama ve politikaları konusunda yapmış olmak, ulaşımın toplumsal boyutu ve kent algısı, ulaşım sistemleri, ulaşım planlama, ulaşımda alternatif çözümler, organik ulaşım konularında çalışmaları bulunmak, ulaşım, temel tasarım, görsel iletişim konularında dersler vermiş olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doç.

1

Çocukluk ve Gençlik Dönemi Sorunları ve Hakları konusunda alan araştırmasına dayalı çalışmaları bulunmak, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler dalında doktora yapmış olmak, Sosyal Problemler ve Hizmetler, Suç Sosyolojisi alanlarında ders vermiş olmak.

İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI

Üfleme ve Vurma Çalgılar

Prof.

1

Flüt Sanat Dalında görevlendirilmek üzere; Yurtiçi ve Yurtdışında alanıyla ilgili konserler vermiş olmak, “Flüte Başlama Yöntemleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Son Başvuru Tarihi: 12.11.2015

9951/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5858                                                                                                                                                                   Karar Tarihi: 05/11/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/11/2015 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca 19/07/2007 tarihli ve DAG/1258-5/160 numaralı lisans sahibi AKSA Ordu Giresun Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

Madde 1 – AKSA Ordu Giresun Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin tarife hesaplamalarına esas 2015 yılı başı Baz Varlık Tabanı 32.227.989 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 – a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

3.039.816

5.753.558

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara, şirketin konutlar ile aynı servis hattından beslenen serbest tüketiciler hariç olmak üzere serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3– a) AKSA Ordu Giresun Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar, Ek’te yer alan parametreler kullanılarak yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2015 yılı Kasım ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

 

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ

(TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 m3

0,187310

Kademe 2

100.001-100.000.000 m3

0,050879

Kademe 3

100.000.001 m3 ve üzeri

0,004712

 

c) (b) fıkrasında 2015 yılı Kasım ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+Yi-ÜFE(i-2))

Burada:

i: Tarifenin uygulanacağı ayı,

j: Her bir kademeyi,

fSKBj (i)     : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1) : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

Yi-ÜFE(i-2) : i-2 nci ayda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 – Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 – Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 – Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 – Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 – Bu Karar 06/11/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 – Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER:

EK-1 Parametreler Tablosu

 

9968/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90

 

S.NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UNVAN

DER.

ADET

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

PROF.

1

1

2

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOLOJİ

DOÇENT

2

1

3

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOKİMYA

DOÇENT

2

1

4

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK

DOÇENT

1

1

5

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

 

DOÇENT

2

1

6

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT

DOÇENT

1

1

7

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

POLİMER MÜHENDİSLİĞİ

 

DOÇENT

1

1

8

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

 

DOÇENT

1

1

9

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

 

DOÇENT

2

1

10

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

 

DOÇENT

1

1

11

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

 

DOÇENT

2

1

12

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

 

YRD. DOÇ.

3

1

13

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

 

YRD. DOÇ.

3

1

14

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

 

YRD. DOÇ.

2

1

15

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 

YRD. DOÇ.

3

1

16

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

 

YRD. DOÇ.

2

1

17

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK

 

YRD. DOÇ.

3

1

18

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

SOSYAL HİZMET

 

YRD. DOÇ.

3

1

19

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

 

YRD. DOÇ.

4

1

20

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

 

YRD. DOÇ.

4

1

21

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

 

YRD. DOÇ.

5

1

22

SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA

YRD. DOÇ.

3

1

23

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRİK VE ENERJİ

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI

YRD. DOÇ.

3

1

24

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ

YRD. DOÇ.

3

1

25

OSMANCIK ÖMER DERİNDERE M.Y.O

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

YRD. DOÇ.

3

1

26

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ PATOLOJİ

YRD. DOÇ.

2

1

27

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ADLİ TIP

YRD. DOÇ.

3

1

28

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI

YRD. DOÇ.

5

1

9954/1-1


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Prof.

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

1

 

 

Doçentliğini Anayasa Hukuku Alanında almış olmak, Almanca bilen ve profesör olarak en az 4 yıl çalışmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk (Ticaret Hukuku Anabilim Dalı)

 

 

1

Ticaret Hukuku Alanında, doktorasını yapmış olmak, iyi derecede Almanca bilmek.

İşletme Fakültesi

İşletme

 

 

1

Doktorasını Operasyon Yönetimi alanında ve yurt dışında yapmış olmak. Kapalı çevrim tedarik zincirleri, operasyon/pazarlama ara yüzü, sürdürülebilir operasyon ve tedarik zinciri yönetimi ve yeni ürün geliştirme üzerine uzmanlaşmış olmak ve uluslararası SSCI kapsamındaki hakemli dergilerde yayınlanmış çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

 

 

1

Türbülanslı akışların modellenmesi konusunda doktora yapmış olmak. Paralel programlama ve özellikle grafik hızlandırıcılı modern bilgisayar mimarileri üzerinde kod geliştirme tecrübesine sahip olmak. Akış denklemlerinin çözümü ile alakalı sayısal metotlar konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak. Türbin akış dinamiği ve ısı transferinin modellenmesi konusunda tecrübe sahibi olmak. Disiplin içi ve disiplinler arası yetkinliğini bilinirliği yüksek uluslararası dergilerde yayınlanmış atıflı yayınlara göstermiş olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

1

 

Makina mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Elektronik sistemlerde ısı transferi, aydınlatma teknolojileri, MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), ve mikrofluidik alanlarında uzmanlaşmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek, uluslararası dergilerde editör veya editör yardımcısı olarak 5 yıldan fazla görev almış olmak, uluslararası patent sahibi olmak

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik için Temel Bilimler

 

 

1

Olasılık teorisi ve stokastik süreçler alanında doktora yapmış olmak. Rassal ortamlarda seyreden rassal süreçler, Poisson tuzak problemleri, Brown dallanma süreçleri ve buna benzer diğer Markov süreçleri alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

 

 

1

İnsan gelişimi ve aile çalışmaları alanında doktora derecesini almak ve ortak ebeveynlik ve boşanmış çiftlerle ilgili konularda araştırmalar yapmış olmak

9950/1-1


Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle başlar, onbeşinci (15.) günün mesai saati bitiminde sona erer. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur.

İlan olunur.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

S.NO

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DERECE

ADET

ARANAN NİTELİKLER

BİRİMİ: DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

1

Kimya

Kimya

Profesör

1

1

Doktora derecesini ve doçentlik unvanını kimya alanında almış olmak. Enzim saflaştırma ve kinetiği alanında çalışmaları bulunmak.

2

Bilgisayar Mühendisliği

 

Doçent

2

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doçent unvanına sahip olmak. Veri madenciliği algoritmaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

3

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Lisans, lisansüstü derecelerini ve doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Polimer donatılı yapı elemanları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

4

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Lisans, lisansüstü derecelerini ve doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Kirişlerin burkulma sonrası davranışları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

BİRİMİ: İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

5

Sosyoloji

 

Doçent

1

1

Doktora derecesini ve doçentlik unvanını sosyoloji alanında almış olmak. Toplumsal tabakalaşma alanında çalışmış olmak.

6

Sosyoloji

 

Doçent

1

1

Lisans derecesini ve doçentlik unvanını sosyoloji alanında almış olmak. Çok kültürlülük üzerine çalışmaları olmak.

BİRİMİ: ORMAN FAKÜLTESİ

7

Orman Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Doçent

2

1

Flora ve vejetasyon alanında doktora yapmış olmak. Modern bitki sosyolojisi ve vejetasyon veri tabanı konularında çalışmış olmak.

8

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Orman Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Biyokütlenin pirolizi ve hidrolizi konularında çalışmış olmak.

Not: Profesör ve Doçent kadrosuna atanacaklar daimi statüde çalıştırılacaklardır.

9912/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların TSE-HYB markasını kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden fesih edilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliğinin kalmadığı, sözleşme konusu mamullerin TSE-HYB markalı olarak piyasaya sürülemeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

Firma Adi

Firma Adres ve İli

Standard

No

Fesih

Tarihi

Fesih

Sebebi

KAYSERİ TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

FATİH MAH. DALAMAN SK. NO: 4 TÜMER APT. ALTI KAYSERİ

TS 12873

TS 10079

TS 12355

11.05.2015

Yıllık vize yaptırmama

POWER LİFT ASANSÖR ELK. ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

OSMANKAVUNCU MAH.CEYLAN SOK.BEYAZSARAY APT. NO: 2/D MELİKGAZİ KAYSERİ

TS 12255

11.05.2015

Yıllık vize yaptırmama

HÜRTAŞ TİCARET VE SANAYİ MAMÜLLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

19 MAYIS MAH.YAĞMUR SOKAK NO: 4 MELİKGAZİ KAYSERİ

TS 12487

12.05.2015

Firma isteğiyle

ÇINAR DOĞALGAZ DANIŞMANLIK PETROL VE ORMAN ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

KAYSERİ - ANKARA YOLU 50.KM. HİMMETDEDE KOCASİNAN/KAYSERİ

TS 12820

29.05.2015

Firma isteğiyle

ÖZET PET. ÜRÜNLERİ İNŞ. MADENİ İŞLETMESİ GIDA EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

GESİ YOLU FATİH MAH.ALPASLAN TÜRKEŞ BULV. TEKSİF SİT. KARŞISI NO: 39 MELİKGAZİ/KAYSERİ

TS 11939

TS 12820

19.06.2015

Firma isteğiyle

OSMANLI SARRAF-MUSTAFA YÜREGİLLİ

KAZANCILAR CAD. NO: 24/C KAYSERİ

TS 11848

19.06.2015

Firma isteğiyle

ALTINKAYA PET. ÜR. TUR HAY. TAR. ÜR. İNŞ. MAL. KÖM. GIDA. İTH. MAD. SAN. VE TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.

PINARBAŞI MAH.YEŞİLKENT KASABASI SARIZ/KAYSERİ

TS 12820

TS 11939

20.07.2015

Firma isteğiyle

ERKİLET PETROL NAKLİYAT TURZ. İNŞ. TAR. LTD. ŞTİ.

ERKİLET BULVARI DERE MAHALLESİ NO: 445 KOCASİNAN/KAYSERİ

TS 12820

TS 11939

22.07.2015

Yıllık vize yaptırmama

YENER OTO GAZ

YENİSANAYİ DSİ GİRİŞİ 2. CADDE NO: 5 KOCASİNAN/KAYSERİ

TS 12664-1

22.07.2015

Yıllık vize yaptırmama

MUSTAFA ERTAŞ - ERTAŞ ELEKTRONİK

SERÇEÖNÜ MH. ÇANKAYA CD. ALPEREN APT. NO: 18/ D KOCASİNAN/KAYSERİ

TS 10956

TS 12134

TS 12713

22.07.2015

Yıllık vize yaptırmama

MELİKGAZİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GEVHERNESİBE MAHALLESİ MİMARSİNAN CADDESİ YELKENLİ SOKAK NO: 6/1 KOCASİNAN/KAYSERİ

TS 12255

22.07.2015

Yıllık vize yaptırmama

ABS OTOMASYON DANŞ. ELEKT. ELEKTRONİK MÜH. İNŞ. TAAH. İTH. İHR. TURZ. OTM. PET. GIDA TEKS. TAR. HAY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

FATİH MAH. OĞUZ CD. DÖRTYOL APT. NU: 2 KOCASİNAN/KAYSERİ

TS 12498

TS 12134

TS 10079

TS 10956

22.07.2015

Yıllık vize yaptırmama

ERAS NAKLİYE MADENİ YAĞ PETROL İNŞAAT TAAHHÜT GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET

YEŞİLHİSAR BEL-ÖZ TESİSLERİ YEŞİLHİSAR/KAYSERİ

TS 11939

22.07.2015

Yıllık vize yaptırmama

MERCİYES OTOMOTİV PETROL ÜRN DAN SİGORTA VE ARACILIK HİZ TAH SAN VE TİC LTD ŞTİ

ANBAR MAH.AKÇELİK CADDE NO: 5 KAYSERİ

TS 12047

TS 12664-2

22.07.2015

Yıllık vize yaptırmama

TUĞRUL KARDEŞLER OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

YENİ SANAYİ SİTESİ 55. SK. NO: 1 KAYSERİ

TS 12047

22.07.2015

Yıllık vize yaptırmama

MEMİŞ İÇLİ - ANADOLU ÖLÇÜ TARTI ALAETLERİ MUAYENE SERVİSİ

GEVHER NESİBE MH. RIHTIM SK. NO: 8/1 KOCASİNAN/KAYSERİ

HYB K/298

22.07.2015

Yıllık vize yaptırmama

BİOKAN SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TACETTİNVELİ MAH.LALEZADE CAD. BÜYÜKPATIR İŞ MERKEZİ

MELİKGAZİ/KAYSERİ

TS 12426

22.07.2015

Yıllık vize yaptırmama

ÖZDEN ÖZDEMİR - BİLGETÜRK KALİBRASYON DANIŞMANLIK MÜH. HİZ.

SAHABİYE MAH. OTAK SOKAK ERBAKIRCI İŞMERKEZİ NO: 46/24 KOCASİNAN/KAYSERİ

HYB K/298

22.07.2015

Yıllık vize yaptırmama

ZİRVE ÇELİK KAPI MOBİLYA VE METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ORGANİZE SAN BÖL. 26. CAD. NO: 17 KAYSERİ

TS 12558

13.08.2015

Yıllık vize yaptırmama

TELLİOĞLU GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

MEVLANA MAH. ANAYURT CAD. NO: 8 KAYSERİ

TS 7282

TS 7890

13.08.2015

Yıllık vize yaptırmama

KAYPET HAYVANCILIK TARIM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ ET VE ET ÜRÜNLERİ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ -TEKNOPARK MELİKGAZİ/KAYSERİ

TS 11939

TS 12820

26.08.2015

Firma isteğiyle

KUŞOĞLU BİLGİSAYAR END. TEL. OFİS OTOM. SİS. İNŞ. TEKS. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İSTASYON CADDESİ NO: 59/B KAYSERİ

TS 12134

TS 12498

TS 10956

TS 10079

TS 12739

29.09.2015

Firma isteğiyle

ÖZPOYRAZ YATAK SÜNGER VE KANEPE SANAYİ VE TİC. A.Ş.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 23. CADDE      NO: 41 MELİKGAZI/ KAYSERİ

TS 12487

01.10.2015

Yıllık vize yaptırmama

KÜMSA KARDEŞLER ÜNALDI MOBİLYA VE OTURMA GRUPLARI İNŞAAT TAAHHÜT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA VE SANAYİ TİCARET

O.SB. 30. CAD. NO: 166 KAYSERİ

TS 12487

01.10.2015

Yıllık vize yaptırmama

KARŞI PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

HİMMETDEDE MH. ANKARA CD. NO: 8 KOCASİNAN/KAYSERİ

TS 11939

06.10.2015

Firma isteğiyle

KARŞI PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KÖPRÜBAŞI MAH. NO: 211 BÜNYAN/KAYSERİ

TS 11939

06.10.2015

Firma isteğiyle

MUSTAFA AYATA - AYATA ASANSÖR

OYMAAĞAÇ MAH. DÖKÜMCÜLER SİT. NO: 24 KOCASİNAN/KAYSERİ

TS 12255

12.10.2015

Firma isteğiyle

KAY PORTAL- HACI SÖYLER

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 30 CADDE       NO: 14 MELİKGAZİ/KAYSERİ

TS 12558

23.10.2015

Firma isteğiyle

9958/1-1