7 Kasım 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29525

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Düzce Üniversitesinden:

Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kuraldışı Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Nilgün KOÇ, Ahmet Saim KOÇ, Meral ASLAN, Ömer Önder ÖNDER, Ertuğrul Memed KOÇ

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/10/2015 tarihinde kesinleşen 09.07.2015 tarihli ve E:2015/65 K:2015/288 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: En büyük zenginlik kaynağının eğitimli sağlıklı ve kültürlü olarak yetişmiş insan gücü olduğu inancıyla, eğitim ve öğretim döneminde olan maddi imkansızlıklar sebebiyle okuyamayan her yaştan çocuklarının akılcı, bağımsız düşünebilen, çağdaş, araştırmacı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak, iyi bir eğitim almalarını ve meslek sahibi olmalarını sağlamak, eğitim ve öğretimlerine devam edebilmeleri için gerekli maddi imkanları sağlayarak Türkiye Devletine ve bütün insanlığa faydalı bireyler kazandırmak, Türk toplumunun kültürel, bireysel ve sosyal gelişimine hizmet etmek ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00- (altmışbin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Nilgün KOÇ, Ahmet Saim KOÇ, Meral ASLAN, Ömer Önder ÖNDER, Ertuğrul Memed KOÇ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9879/1-1

—————

VAKFIN ADI: Mehmet Nazif Parkan Vakfı.

VAKFEDENLER: Sami Alp Parkan.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.10.2015 tarihinde kesinleşen 19.03.2015 tarihli ve E: 2014/631 K: 2015/108 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ülkemizin kalkınmasını, gelişmesini, kültürüne ve milli ve manevi değerlerine bağlı sağlıklı nesiller yetiştirilmesini temin etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 24 ayar 1 kg has altın.

YÖNETİM KURULU: Sami Alp Parkan, Ömer Faruk Parkan, Ece Nil Parkan.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları hayatta ise kurucunun belirlediği değilse yönetim kurulunun belirlediği benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9880/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 05.06.2015 gün ve 120 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2015 gün ve 2045 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Saray Gümüşoluk 98586 ada 1 nolu parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

9876/1-1

—————

Pursaklar Belediye Meclisinin 05.06.2015 gün ve 119 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2015 gün ve 2060 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95341 ada 1 parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

9877/1-1


 


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yassahlar\1_Sayfa_02.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yassahlar\1_Sayfa_03.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yassahlar\1_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yassahlar\1_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yassahlar\1_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yassahlar\1_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yassahlar\1_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yassahlar\1_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yassahlar\1_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yassahlar\1_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yassahlar\1_Sayfa_12.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yassahlar\1_Sayfa_13.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yassahlar\1_Sayfa_14.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yassahlar\1_Sayfa_15.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yassahlar\1_Sayfa_16.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yassahlar\1_Sayfa_17.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yassahlar\1_Sayfa_18.jpg


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Doçent alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen şartları taşımaları

Gerekmektedir.

DOÇENTLİK kadrosuna başvuracak adayların;

1. Başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri ve özgeçmiş,

2. İki adet fotoğraf,

3. Nüfus cüzdanı örneği,

4. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi,

5. Yayın listesini, Turgut Özal Üniversitesi Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları Yönergesi ekinde yer alan Akademik Faaliyetler Puanlama Tablosunu kullanarak bilimsel çalışma ve yayınlarından elde ettikleri puanlarını gösterir bir tabloyu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan özgeçmiş ile eserlerini 4 adet Dosya ve CD ortamında hazırlayarak Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

- Tıp Fakültesi mezunu olmak.

- Tıbbi biyokimya alanında uzmanlığını almış olmak.

- Laboratuvar yönetiminde en az 5 yıl aktif görev almış olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

- Tıp fakültesi mezunu olmak.

- En az 2 yıllık mikrobiyoloji eğitimi vermiş olmak.

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve

Doğum

Doçent

1

- IVF sertifikasına sahip olmak.

- Robotik cerrahi konusunda yurtdışı deneyimine sahip olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

2

 

Dahili Tıp

Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

 

Kardiyoloji

Doçent

1

 

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim Organizasyon

Doçent

1

- Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak.

Ankara Sağlık

Yüksekokulu

Odyoloji

 

Doçent

1

- Kulak Burun Boğaz alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

Odyoloji ve Konuşma Bozukluklarında yüksek lisans yapmış olmak.

Ankara Sağlık

Yüksekokulu

Bilgisayar

Mühendisliği

 

Doçent

1

- Doktorasını ve Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.

Adres: Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7 Etlik  Keçiören/ANKARA

9855/1-1


Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerine” uygun olmaları gerekmektedir.

Söz konusu şartların sağlandığını gösterir bir yazının Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığından alınması için gerekli belgeler hazırlanmalı ve başvuru dosyasına konulmalıdır. Söz konusu belgelerle ilgili bilgiler http://www.apry.yildiz.edu.tr/page/19 linkinde bulunmaktadır.

Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, varsa yabancı dil başarı belgesini, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına;

Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROF.

DOÇ.

YRD.DOÇ.

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğrt. Tekn. Eğitimi

Bilgisayar ve Öğrt. Tekn. Eğitimi

1

 

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışm.

1

 

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Matematik itimi

 

1

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

2

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

nıf itimi

 

 

1

Eğitimi Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

 

1

 

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Müh.

Elektromag. Alan ve Mik. Tek.

 

2

 

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

 

1

 

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

1

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

 

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

 

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

 

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Biyokimya

1

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Geometri

 

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Topoloji

 

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat

İktisat Teorisi

 

 

1 (*)

İktisadi ve İdari Bilimler Fak

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

1

 

 

İaat Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

2

 

 

İaat Fakültesi

Harita Mühendisliği

Jeodezi

1

 

 

İaat Fakültesi

Harita Mühendisliği

Kamu Ölçmeleri

 

1

 

İaat Fakültesi

Harita Mühendisliği

Kartografya

 

1

 

İaat Fakültesi

Harita Mühendisliği

Ölçme Tekniği

1 (*)

 

 

Kimya-Metalurji Faltesi

Kimya Mühendisliği

Temel İşl. ve Termodinamik

 

1

 

Kimya-Metalurji Faltesi

Matematik Mühendisliği

Uygulamalı Matematik

 

1

 

Kimya-Metalurji Faltesi

Biyomühendislik

 

1 (*)

1

 

Kimya-Metalurji Faltesi

da Mühendisliği

 

1

 

 

Makine Fakültesi

Makine Mühendisliği

Hidromek ve Hidrolik Mak.

1

 

 

Makine Fakültesi

Makine Mühendisliği

Otomotiv

 

1

 

Makine Fakültesi

Makine Mühendisliği

Termodinamik ve Isı Tek.

1

 

 

Mimarlık Faltesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

 

1

 

Mimarlık Faltesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

 

1

 

Mimarlık Faltesi

Şehir lge Planlama

Şehircilik

 

1

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Müzik ve Sahne Sanatları

Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı

 

 

1 (*)

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fak.

Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Müh.

Gemi Makineleri

 

1

 

 

(*): 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim - Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

9862/1-1