3 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29521

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 25. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe

• Özgeçmiş

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı sureti

• Askerlik durum belgesi

• Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

• Doçentlik belgesinin tasdikli sureti

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

Yukarıdaki belgeleri içeren 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Doçentler daimi statüye atanacaktır.

- İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

- Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

- Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Dâhili Tıp Bilimleri/ İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Gastroenteroloji uzmanı olup tüberküloz peritonit konusunda çalışma yapmış olmak ve en az iki yıl bir üniversitede doçent olarak çalışmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Antropoloji

Doçent

1

1

Yaşlılarda beslenme ile antropometri ve spor alanlarında çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Eğitim bilimleri / Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

1

1

Doktora ve doçentlik derecelerini Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak ve okullarda örgütsel kültür konularında çalışma yapmış olmak.

9734/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

FEN-EDB. FAK.

Doçent

Genel Biyoloji

1

1

Bitki Sitogenetiği alanında çalışma yapmış olmak.

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük İd. Birimler Binası Yozgat

Tel: 03542421085

9711/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassah_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassah_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassah_Sayfa_3.jpg


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

UNVANI

DERECE

AÇIKLAMA

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

Profesör

Adet

Doçent

Adet

Yardımcı Doçent Adet

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

1

 

 

1

 

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

 

1

 

3

 

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

1

 

3

 

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

 

1

 

1

 

İlköğretim

Matematik Eğitimi

 

 

1

5

Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değ.

 

1

 

1

 

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psik. Dan.

1

 

 

1

 

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili ve Eğitimi

 

1

 

3

 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Eğitimi

 

1

 

1

Din Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak.

Temel İslam Bilimleri

Hadis

 

1

 

1

Hadis alanında doçent unvanı almış olmak.

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

 

 

1

4

Tefsir alanında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Muhasebe Finansman

 

 

1

1

Muhasebe Finansman alanında doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kürt Dili ve Edebiyatı

 

 

 

1

4

Kürt Dili alanında çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıklar Hem.

1

 

 

1

 

9704/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ