31 Ekim 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29518

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kırşehir İli, Merkez İlçesi, 1304 ada, 24 parsel üzerindeki 945568 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Selçuklar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ahmet ALTUNKAYA (Denetçi No: 8062, Oda Sicil No: 20180) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 11.09.2015 tarihli ve E.2015/2048 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ahmet ALTUNKAYA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 20.10.2015 tarihli ve 28471 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

9639/1-1

—————

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 85 pafta, 3037 ada, 343 parsel üzerindeki 944861 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 862169 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 594 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2015/2175 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 30.09.2015 tarihli ve E.2015/2175 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 19.10.2015 tarihli ve 28210 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

9640/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrosuna başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserini belirtecek), Doçent kadrosuna başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

                                                                                                                                       EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

KURULUŞ

BÖLÜM

ANABİLİMDALI

KADRO ÜNVANI

KADRO DERECESİ

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIP EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Tıp Eğitimi Doçenti ve Eğitim Bilimleri alanında lisansüstü dereceye sahip olmak

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

HALK SAĞLIĞI

PROFESÖR

1

1

Halk Sağlığı alanında doktora yapmış, İşletme ve Sağlık Ekonomisi eğitimi almış, Sağlık Yönetimi konusunda deneyimli olmak

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Ergen Bağımlılık ve Madde kullanım bozukluğu alanında ve ergen bağımlılık yataklı serviste en az 5 (beş) yıllık tedavi deneyimi olmak,

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ PATOLOJİ

DOÇENT

1

1

Hematopatoloji ve Moleküler Patoloji alanında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

DOÇENT

1

1

Pelvik taban cerrahisinde ve pelvik tabanın 3 (üç) boyutlu değerlendirilmesinde deneyimli Experimental hayvan deneyi yapmak için sertifika sahibi ve deneyimi olmak. Eğitici eğitimi gelişim programına katılmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

DOÇENT

1

1

Jinekolojik Endoskopik cerrahide ve girişimsel prenetal tanı yöntemlerinde deneyimli olmak. Experimental hayvan deneyi yapmak için sertifika sahibi ve deneyimli olmak. Eğitici eğitimi gelişim programına katılmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

DOÇENT

1

1

El Cerrahisi ve İskelet Sistemi Tümörleri Rekonstrüksiyonunda tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Sosyal Pediatri alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış ve çocuk istismarı konusunda yurtdışı deneyimi olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ

PROFESÖR

1

1

Tarla Bitkileri Bölümünden mezun olmak, Çayır Mera ve Yem Bitkileri alanında doçentliğini almış olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

PROFESÖR

1

1

İlk yardım eğitimcisi sertifikasına ve İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak. Kalp cerrahisi hemşireliğinde çalışma yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

KLASİK ARKEOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Antik Dönem Ekonomisi üzerinde çalışmaları olmak,Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında doçentliğini almış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

PROFESÖR

1

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doçentlik ünvanını almış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

DOÇENT

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçentlik unvanına sahip olmak, çok kültürlü eğitim ve basamaklı öğretim programı konularında çalışmaları bulunmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DOÇENT

1

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doçentlik unvanına sahip olmak, bilişsel tanı modelleri konusunda çalışmaları bulunmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

AĞIZ,DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

PROFESÖR

1

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

PROFESÖR

1

2

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

PERİODONTOLOJİ

PROFESÖR

1

1

 

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BOTANİK

PROFESÖR

1

1

Bitki Anotomisi ve Tıbbi Bitkilerden Sekonder Bileşiklerin Eldesi konusunda uzman olmak ve bu alanlar ile ilgili ulusalararası nitelikte çalışmaları bulunmak

FEN FAKÜLTESİ

KİMYA

ANALİTİK KİMYA

PROFESÖR

1

1

Analitik Kimya alanında Doçent unvanı almış olmak, iyon değiştirici reçineler ve membranlarla ilgili çalışmalar yapmış olmak. Su arıtımı, su kalitesi ve desalinasyon konularında yayınları olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK TEKNOLOJİSİ

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış, Farmasötik Teknoloji Bilim Alanında Doçent ünvanını almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

DEVRELER VE SİSTEMLER

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini "Kontrol Teorisi ve Uygulamaları" alanından almış olmak. Zeki sistemler tabanlı doğrusal olmayan sistem tanılama ve kontrol alanlarında yayınları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK

PROFESÖR

1

1

İnşaat Mühendisliği Bilim alanında Doçentliğini almış olmak, Zeminlerin dinamik özelliklerini deneysel çalışmalarla belirlemek konusunda yayınları bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

DERİ MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR

1

1

Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği alanında çalışmış ve yayınlar yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

DOÇENT

1

1

Uygulamalı İletişim alanında Doçentliğini almış olmak, Hazcı Tüketim, Tüketici Yeniliği, Kurum Kültürü Algısı konularında araştırmaya dayalı bilimsel çalışmaları olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

REKLAMCILIK

GENEL REKLAMCILIK

DOÇENT

1

1

Sinema - Televizyon alanında Doçentliğini almış olmak, Radyo - Televizyon alanlarında bilimsel ve uygulamalı çalışmaları bulunmuş olmak.

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

NÜKLEER TEKNOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Nükleer Bilimler alanında doktoralı, Kimya Doçenti ünvanına sahip, radyoaktif elementlerin ayrılması ve çevresel radyoaktivite konularında yayınları olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı Spor Bilimleri doktora programından mezun olmak ve spor fizyolojisi alanında çalışmaları bulunmak.

İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

EBELİK

PROFESÖR

1

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Bilim alanında çalışmaları bulunmak, doğum dersleri vermek, en az 5 yıl Ebelik Bölümünde görev yapmak.

9730/1-1