30 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29517

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

Elazığ Belediye Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

Y. DOÇENT

AÇIKLAMA

Adet

Derece

Adet

Derece

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

1

4

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

1

4

Fizik Bölümü

Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı

1

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Seramik ve Cam Bölümü

Seramik Anasanat Dalı

1

3

Mimarlık Bölümü

2

5

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı

1

4

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı

1

1

KAYNARCA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

1

5

Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

1

5

Muhasebe-Finansman alanında doktora yapmış olmak.

9631/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Okul Öncesi Eğitimi alanında doktorasını yapmış olmak. Erken çocuklukta matematiksel kavramlar konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Zihin Engelliler Eğitimi

Doçent

2

1

Zihinsel Engelliler Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak. Zihinsel engellilerde iş eğitimi ve drama konularında çalışmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

Yardımcı Doçent

4

1

Gömülü Sistemler, Görüntü İşleme ve 3D modelleme konularında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Yardımcı Doçent

5

1

Ateşli silah yaralanmalarına bağlı yüz yaralanmaları ve perforetör flepler konularında çalışmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kanatlı Hayvan Yetiştirme

Yardımcı Doçent

5

1

Hayvanlarda deneysel epilepsi konusunda çalışmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Meyve Yetiştirme ve Islahı

Profesör

1

1

Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı anabilim dalında doçent olmak. Sert kabuklu meyveler alanında çalışmaları bulunmak.

9674/1-1


Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce aşağıda unvanları yer alan firmalar adına tescilli muhtelif sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyadan kaynaklanan ihtilafa ilişkin yükümlülerin adreslerinin bulunamaması nedeni ile amme alacağının daha fazla sürüncemede kalmaması için 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. maddeleri gereğince aşağıda tutarları belirtilen kamu alacakları ilanen tebliğ olunur.

 

FİRMA ADI

KKDF

KDV

KKDF

PARA

CEZASI

KDV

PARA

CEZASI

Krea Mimarlık İnş. ve Tic. Ltd. Şti. (V.No: 5890107424)

 

647,64-TL

 

1.942,92-TL

Genpa İnş Malz. İlet. ve Ara. Hiz. Paz. San. Tic. (V.No: 3940013302)

 

256,63-TL

 

769,89-TL

İlhanlar Züccaciye Plas. Teks. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. (V.No: 14720339244)

 

182,13-TL

 

546,39-TL

Hisar Etiket Amb. Matb. San. ve Tic. Ltd. Şti. (V.No: 4630372992)

 

268,02-TL

 

804,06-TL

Öz Çalışkan Hırd.ve Koz. San. Tic. Ltd. Şti. (V.No: 2270084392)

 

31,63-TL

 

94,90-TL

Günay Kartal (TC No: 5260291862)

10.806,21-TL

1.945,02-TL

 

5.835,36-TL

Şahsoy Metal Enj. Kalıp ve Dök. San. Tic. A.Ş. (V.No:7980480589)

4.248,18-TL

764,67-TL

 

2.294,01-TL

Sileks Elekt. San. Dış Tic. Ltd. Şti. (V. No:7700210404)

618,10-TL

111,26-TL

 

333,78-TL

Çetin Lazer Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. (V.No: 2450389806)

8.509,25-TL

1.531,67-TL

 

4.595,01-TL

Ünal Ofset Matb. San. Ltd. Şti. (V.No: 9120013265)

5.231,10-TL

941,60-TL

 

2.824,80-TL

ABC Matb. Tic. San. Ltd. Şti. (V.No:0010050403)

26.040,53-TL

4.687,29-TL

 

14.061,88-TL

9538/1-1

—————

Müdürlüğümüzce aşağıda unvanları yer alan firmalar adına tescilli muhtelif sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyadan kaynaklanan ihtilafa ilişkin yükümlülerin adreslerinin bulunamaması nedeni ile amme alacağının daha fazla sürüncemede kalmaması için 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. maddeleri gereğince aşağıda tutarları belirtilen kamu alacakları ilanen tebliğ olunur.

 

FİRMA ADI

KDV

KDV PARA

CEZASI

Taşça Doğal Taş. San. ve Paz. A.Ş. (Vergi No: 8260386065)

27,00-TL

81,00-TL

Dinamik Sporcu Bes. ve Sağ. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.

(V. No: 7230002040)

279,00-TL

837,00-TL

Universal Enerji İnş. San. ve Tic. A.Ş. (Vergi No: 8920310711)

1.204,18-TL

3.613,00-TL

Form End. Tesisleri San. A.Ş. (Vergi No:3880042942)

627,48-TL

1.882,44-TL

Venge Aydınlatma Mob. Aks. Teks. Tic. Ltd. Şti.

(V. No: 9240433247)

185,40-TL

556,20-TL

Entes Elektronik Cihaz. İm. ve Tic. A.Ş. (V. No: 3360003193)

52,20-TL

166,00-TL

Çağla Müh.ve Mimarlık Tic. A.Ş. (Vergi No: 2170411813)

110,00-TL

330,00-TL

Sincan Av Kamp ve Balık Malz. İnş. Gıda San. Oto. Turz. Tar. İth. İhr. Ltd. Şti. (V. No: 7700245655)

21,65-TL

78,00-TL

Yüce Bijuteri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Vergi No: 9890281861)

790,53-TL

2.351,59-TL

Özgür Özdemir (TC. No: 50356286566)

183,60-TL

550,80-TL

Murat Yıldırım (TC. No: 24904655746)

108,00-TL

324,00-TL

Erkonsan Medikal İth. İhr. Ltd. Şti. (Vergi No: 3630236346)

72,00-TL

216,00-TL

Böhler Sert Mad.ve Tak. San. Tic. A.Ş. (V. No: 1860048738)

680,71-TL

2.042,13-TL

BSF Teknik Zımp. San. Ltd. Şti. (Vergi No: 1870632596)

54,00-TL

162,00-TL

Levi Strauss İstanbul Konf. San. ve Tic. A.Ş. (V: No: 6080051647)

7.337,58-TL

22.012,74-TL

9539/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

26.09.2013 tarih ve 28777 sayılı, 04.02.2015 tarih ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve 268 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Avrasya Yapı Denetim A.Ş. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 11. İdare Mahkemesinin 18.05.2015 tarihli ve E.2013/1575-K.2015/716 sayılı kararı ile Avrasya Yapı Denetim A.Ş. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin iptal edilmesine hükmedildiğinden, bu işleme istinaden 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesi doğrultusunda Avrasya Yapı Denetim A.Ş. hakkında uygulanan 268 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 23.10.2015 tarihli ve 28791 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9663/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Muğla ilinde faaliyet gösteren 2268 dosya no’lu 3E Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1026 dosya no’lu SOLMAZ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 707 dosya no’lu ETİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Konya ilinde faaliyet gösteren 1732 dosya no’lu ÖZAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1557 dosya no’lu AKKA Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 985 dosya no’lu HUNAT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bitlis ilinde faaliyet gösteren 1275 dosya no’lu SEZA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Çorum ilinde faaliyet gösteren 1221 dosya no’lu ÇORUM POZİTİF Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Siirt ilinde faaliyet gösteren 1178 dosya no’lu TİLLO Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Aksaray ilinde faaliyet gösteren 1172 dosya no’lu GÖKALP Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1124 dosya no’lu 3 LER Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 894 dosya no’lu EMİR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 214 dosya no’lu ÖZFEN Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 22.10.2015 tarih ve 28679 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

9664/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 22.10.2015 tarih ve 28683 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 62 dosya no’lu PRODEN PROJE Yapı Denetimi Müş. Ltd. Şti. ve 845 dosya no’lu ANALİZ İKİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 892 dosya no’lu AK YILDIZ Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1432 dosya no’lu ERTAŞ2 Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Aydın ilinde faaliyet gösteren 2057 dosya no’lu KÖK-AY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Hatay ilinde faaliyet gösteren 1628 dosya no’lu ANTAKYA ELİT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bartın ilinde faaliyet gösteren 2261 dosya no’lu BARTIN MERKEZ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tokat ilinde faaliyet gösteren 1363 dosya no’lu REYYAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Sakarya ilinde faaliyet gösteren 2083 dosya no’lu STAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Sinop ilinde faaliyet gösteren 1045 dosya no’lu 2 M Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 359 dosya no’lu KÜÇÜKOĞLU Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9664/2/1-1

—————

Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, 344 ada, 72 parsel üzerindeki 883787 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 137 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ölçü Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi İbrahim KABA tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 17.09.2015 tarih ve E. 2015/2370 sayılı kararı ile dava konusu işlemin teminat alınmaksızın “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi İbrahim KABA (Denetçi No: 2179, Oda Sicil No: 13581) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan

22.10.2015 tarih ve 28746 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

9665/1-1


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191/3 maddesi gereğince Bir yıl süre ile denetimli serbestlik yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 10 gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir.

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen kararın hapis cezasına çevrilmesi mahkemeden talep edilecektir, ilanen tebliğ olunur.

 

S.No

Dosya No

Savcılık No

Adı Soyadı

Cezası

1

2015/1632

2015/3239

Omar HAMIDI

TCK 191/3

2

2015/1633

2015/3239

Rabah IDOUBACHE

TCK 191/3

 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstasyon Mah. Ebenazire Sk. Yeni Adliye Binası Kat: 1 Edirne Telefon: 0 (284) 212 71 08

9660/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Sayı : 45994707/645

Konu : Mustafa Bülent MAMATOĞLU

Vizyon Elektrik ve Çakmak San. Tic. Ltd. Şti. firmasının faaliyette bulunmaması nedeniyle, Müdürlüğümüzde işlem gören 16.01.2001/IM010014 tarih/sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan toplam 20.750,5-TL Anti Damping Vergisine (gecikme faizi ödeme anında ayrıca hesaplanacaktır) ilişkin firma ortaklarından (35041466188) Mustafa Bülent MAMATOĞLU adına düzenlenen 21.05.2015 tarihli, 8086748-8084186 sayılı Ödeme Emirleri Gazi Muhtar Paşa Bulvarı Mücahitler Mah. No:65 Şehit Kamil/GAZİANTEP adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Söz konusu kamu alacağının ilanen yayımından 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağından 6183 sayılı yasanın 37. maddesi gereğince tebligat tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde borcunu Ankara Lojistik Üssü Saymanlık Müdürlüğüne ödenmesi gerektiği ilanen tebliğ olunur.

9544/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Sayı : 45994707/645

Konu : Mustafa Hakan ÖZKÖSE

Vizyon Elektrik ve Çakmak San. Tic. Ltd. Şti. firmasının faaliyette bulunmaması nedeniyle, Müdürlüğümüzde işlem gören 16.01.2001/IM010014 tarih/sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan toplam 207.505-TL Anti Damping Vergisine (gecikme faizi ödeme anında ayrıca hesaplanacaktır) ilişkin firma ortaklarından (16388087780) Mustafa Hakan ÖZKÖSE adına düzenlenen 21.05.2015 tarihli, 8084441-8084347 sayılı Ödeme Emirleri Allaben Mah. Şair Nabi Sok. 10/13 Şahinbey/GAZİANTEP adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Söz konusu kamu alacağının ilanen yayımından 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağından 6183 sayılı yasanın 37. maddesi gereğince tebligat tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde borcunu Ankara Lojistik Üssü Saymanlık Müdürlüğüne ödenmesi gerektiği ilanen tebliğ olunur.

9544/2/1-1


Elazığ Belediye Başkanlığından:

ELAZIĞ BELEDİYESİ GAZİ CADDESİ KENTSEL YENİLEME VE CEPHE REHABİLİTASYONU ULUSAL MİMARİ PROJE

YARIŞMA SONUÇLARI

"Elazığ Belediyesi Gazi Caddesi Kentsel Yenileme Ve Cephe Rehabilitasyonu Mimari Proje Yarışması" 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 23 ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış "Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Mühendislik Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" ne istinaden Elazığ Belediyesi'nce düzenlenen Serbest Ulusal Tek Kademeli Mimari Proje Yarışmasıdır. Yarışma da; Danışman Jüri Üyeleri; Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Karahan ÇELİK / İnşaat Mühendisi, Hasan AYDIN / İnşaat Yüksek Mühendisi, Mithat ÇOŞKUN îmar Komisyon Başkanı - Belediye Meclis Üyesi / Mimar, Zinnur BAŞGÜN BEYARSLAN Belediye Meclis Üyesi / Mimar, Jüri Üyeleri; Cafer BOZKURT/ Yük. Mimar, Prof. Dr. İlhan ALTAN / Yük. Mimar, Prof.Dr. Hasan YILMAZ / Yük. Peyzaj Mimarı, Prof. Dr. Zülfü Çınar ULUCAN / İnşaat Yük. Mühendisi, Doç. Dr. Engin E. EYÜBOĞLU / Yük. Şehir Plancısı, Doç.Dr. Özlem Güngör ÖZÇEVİK / Yük. Şehir Plancısı, Yrd. Doç. Dr. Hasan POLAT / Yük. Mimar, Raportörler; Kübra CÖMERT / Şehir Plancısı, Semra NAR / İnşaat Teknikeri, Seda MURAT / Şehir Plancısı, Sedat ÇETİNTAŞ / Daktilograf yer almışlardır. Söz konusu yarışma kapsamında, Yarışma Raportörlüğüne 21 adet proje sunulmuştur. Yarışma sonuçları, 19 Ekim 2015 tarihinde Kültür Park Mamurat'ül Aziz salonunda gerçekleşen değerlendirme toplantısı sonucunda belirlenmiştir. Jüri Raporu uyarınca; verilen ödüller ve sahipleri aşağıdaki listede yer almaktadır;

1. ÖDÜL (Verilmedi)

2. ÖDÜL (Verilmedi)

3. ÖDÜL - Ödül Tutarı:30.000 TL

Ekip Başı: Mustafa Emre ERGÜL - Mimar (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Ekip Üyeleri: Yenal AKGÜN - Mimar (İstanbul Teknik Üniversitesi )

Hayrullah OKTAY - Mimar (Gediz Üniversitesi)

Mustafa Burak TÜRK YILMAZ - Mimar (Gediz Üniversitesi)

Yardımcılar: Fatma Nur ŞAHİN - Mimarlık Öğrencisi (Gediz Üniversitesi)

1. MANSİYON - Ödül Tutarı: 15.000 TL

Ekip Başı: Özlem EREN AKAYDIN-Yüksek Mimar (Beykent Üniversitesi)

Danışmanlar: Mehmet Fatih ÇINAR - Mimar (Beykent Üniversitesi), Mehmet Hakan AKAYDIN - Yüksek Mimar (ESOGÜ-Bilgi Üniversitesi)

Yardımcı: Zeynep SARIMUSTAFA - Mimar (İstanbul Teknik Üniversitesi)

2. MANSİYON - Ödül Tutarı: 15.000 TL

Ekip Başı: Kenan BİLHAN - Mimar (Gazi Üniversitesi)

Ekip Üyeleri: Ebru CAN BİLHAN - Mimar (Gazi Üniversitesi)

Danışmanlar: Kemal GÜRAVŞAR- Elektrik Mühendisi (Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi)

Münire SAĞAT - Peyzaj Mimarı (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

3. MANSİYON - Ödül Tutarı: 15.000 TL

Ekip Başı: Dr. Ülkü İNCEKÖSE - Yüksek Mimar (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Ekip Üyeleri: Uğur YILDIRIM - Mimar (Anadolu Üniversitesi)

Oğuzhan ZEYTİNOGLU - Mimar (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü )

İlkem KILIÇ - Mimar (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Ilgım TUR - Mimar (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Pınar KESKİN - Mimar (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Yardımcılar: Tunahan Çağlayan EKİCİ - Öğrenci (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık )

Can HOŞ - Öğrenci (Yaşar Üniversitesi- Mimarlık)

Selen ÖZDOĞAN- Öğrenci (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Mimarlık)

SATIN ALMA-Ödül Tutarı: 7.500 TL

Ekip Başı: Lebriz ATAN - Mimar (İstanbul Teknik Üniversitesi )

Ekip Üyesi: Sacit Arda KARAATLI - Mimar (İstanbul Teknik Üniversitesi)

SATIN ALMA - Ödül Tutarı: 7.500 TL

Ekip Başı: Hakkı Can ÖZKAN - Yüksek Mimar (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Ekip Üyeleri: Serdar KÖROĞLU - Mimar (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Yeşim Hasbioğlu - Peyzaj Mimarı (Bilkent Üniversitesi)

Sergi Açılışı: 23.10.2015 Cuma Saat:09.00 Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi / Alt Galeri Kolokyum: Tarihi ve saati daha sonra duyurulacaktır. Bilgilendirme yapılacaktır.

9537/1-1


 


 


 


 


 


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp, Siyasal Bilgiler, Edebiyat, Fen, Eğitim Bilimleri ve Turizm Fakültelerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri (Profesör - Doçent) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

 

FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Diyafragma yaralanmaları konusunda deneysel ve klinik çalışmaları olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

Gastrointestinal sistem patolojisi, üropatoloji, jinekopatoloji ve sitopatoloji alanlarında uluslararası çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

Laparoskopik ve açık radikal üroonkoloji alanında deneyimli olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Endoskopik kafa tabanı cerrahisi ve kraniyoservikal bileşke cerrahisi konularında deneyimli olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Gözyaşı, vitroretinal ve glokom konularında yurtdışı deneyimi olmak.

İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

1

Gastrointestinal sistem cerrahisi ve endoskopisi alanında deneyimli olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

1.Terapötik aferez sorumlu hekimlik sertifikası sahibi olmak. 2.Kök hücre nakli konusunda sertifika ve deneyim sahibi olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör

1

1

Nükleer kardiyoloji alanında deneyimli olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Psikiyatri ve psikoterapi alanlarında uluslararası yeterlik belgesi sahibi olmak.

Psikoterapi alanında deneyimli olmak.

Transkültürel psikiyatri konusunda çalışmaları bulunmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Biyokimya

Profesör

1

1

Tıp doktoru olmak.

Doku tipleme laboratuarı konusunda deneyimli ve resmi sertifikalı olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

3

1

Artroskopik cerrahi eğitmeni olmak.

Ortopedi ve travmatoloji alanında implant araştırma ve geliştirme konusunda deneyimli olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

3

1

Çocuk ürolojisinde robotik cerrahi deneyimi olmak.

Çocuk ürolojisi alanında uluslararası yeterlik belgesi sahibi olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

3

1

Çocuk immünolojisi ve allerjisi yan dal uzmanı olmak.

Anafilaksi konusunda çalışmaları bulunmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

2

1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak.

ERCP ve endosonografi konularında deneyimli olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Akut iskemik inmede endovasküler girişim konusunda deneyimli olmak.

Kardiyak MRI ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

2

1

Parkinson hastalığı konusunda çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Siyasal Bilgiler

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

3

1

Makro-finans ve dış ticaret konularında uluslararası düzeyde yayınlar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Edebiyat

Sanat Tarihi

Türk ve İslam Sanatı

Profesör

1

1

Osmanlı mimari ve arkeolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Fen

Fizik Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Doçent

3

1

Radar soğurucu malzemeler, iletken polimer, nano manyetik kompozitler konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Fen

Kimya

Kimya

Doçent

3

1

MEF ile etiketsiz biyomolekül tayini konusunda çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Eğitim Bilimleri

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Doçent

1

1

Otizm konusunda çalışmaları olmak.

Turizm

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

Yönetim ve Organizasyon alanında ders vermiş olmak ve bu alanda doçent ünvanına sahip olmak.

İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

 

Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

• Başvurular Rektörlüğe, şahsen yapılacaktır.

• Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

• Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar.

• Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.

Başvuru adresi:

Profesör ve Doçent Kadroları İçin:

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No: 98 Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 33 33

9673/1-1

 


İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda ad ve soyadları belirtilen şahıslar tarafından yurdumuza geçici olarak getirilen araçların süresi içinde yurt dışı edilmediği ve halen Türkiye’de bulundukları anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238’nci maddesi ve Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 20/2’nci maddesi uyarınca isimlerinin karşılarında gösterilen para cezalarının tatbikine karar verilmiş olup, söz konusu cezaların tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde ödenmesini; bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6’ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242’nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkı bulunulduğu; Ceza ödenmediği takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği;

Diğer taraftan, söz konusu taşıtların yurt dışı edilmemesi yada en yakın gümrük idaresine teslim edilmemesi halinde ayrıca gümrük vergilerinin de tahsil edileceği;

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA

NO

CEZA

KARARININ

TARİHİ

CEZA

KARARININ

SAYISI

ADI SOYADI

ARACIN

PLAKASI

PASAPORT

NO

ARACIN

GİRİŞ

TARİHİ

ARACIN SON

ÇIKMASI GEREKEN

TARİH

VERGİLER

TOPLAMI

CEZA

TUTARI

(TL)

1

13.08.2015

15CK220500706

Hafize MEHMED

K3955BB

381880544

15.03.2014

11.09.2014

285.246

71.311

2

25.08.2015

15CK220500768

Yaver IMAM

K8247AX

380126590

30.05.2014

26.11.2014

32.256

8.064

3

25.08.2015

15CK220500769

Syuleyman HAYRULA

K4531BB

382654223

08.05.2014

04.11.2014

63.223

15.805

4

25.08.2015

15CK220500775

Ayhan YUSEIN

K2209BB

381593206

29.05.2014

25.11.2014

28.341

7.085

5

04.09.2015

15CK220500857

Ammar ISSA BACHA

BV385VW

6133743

26.10.2014

24.04.2015

14.662

3.666

6

04.09.2015

15CK220500858

Stefan KOSHLUKOV

PA0449BT

383034194

03.01.2015

11.04.2015

21.801

5.450

7

04.09.2015

15CK220500859

Rumen ZDRAVKOV

CA0885XC

381558867

22.08.2014

18.02.2015

21.801

5.450

8

04.09.2015

15CK220500860

Albena YORDANOVA

CA8772XP

367303063

25.08.2014

21.02.2015

21.801

5.450

9

04.09.2015

15CK220500861

Ilıya ILIEV

CA6817XC

381230999

05.09.2014

04.03.2015

21.801

5.450

10

04.09.2015

15CK220500862

Mohamed ELBAZ

AA316DF

90362703437

16.10.2014

14.04.2015

33.144

8.286

11

08.09.2015

15CK220500890

Mohammed RAMDANE

CB148JK

05CP08470

23.08.2014

19.02.2015

21.801

5.450

12

08.09.2015

15CK220500891

John HOUSE

CX665PP

N4311844

15.08.2014

11.02.2015

14.662

3.665

13

08.09.2015

15CK220500892

Mohamed BERRIRI

CD534KR

T763279

02.08.2014

29.01.2015

26.161

6.540

14

08.09.2015

15CK220500894

Shener AHMED

K8119AT

381591562

17.07.2014

13.01.2015

21.993

5.498

15

08.09.2015

15CK220500895

Gıorgı PANTSKHAVA

49BBZZ

10AB81477

27.12.2014

11.01.2015

14.662

3.665

16

08.09.2015

15CK220500896

Emmanuel MARTIN

AG679KC

14CV91392

22.09.2014

21.03.2015

21.993

5.498

17

09.09.2015

15CK220500900

Mehmed SHABAN

P8080PC

381229902

03.09.2014

02.03.2015

27.251

6.812

18

09.09.2015

15CK220500902

Danaıl MITEV

HVX784

381646917

04.10.2014

02.04.2015

27.251

6.812

19

09.09.2015

15CK220500903

Fanya SLAVOVA

PA9009AA

382128205

20.09.2014

19.03.2015

27.251

6.812

20

09.09.2015

15CK220500904

Vasıl MARINOV

PB2779PX

382882332

15.08.2014

11.02.2015

27.251

6.812

21

09.09.2015

15CK220500905

Hrısto ENCHEV

M4737BA

380096927

21.07.2014

17.01.2015

27.251

6.812

22

09.09.2015

15CK220500906

Gyulyumser MUSTAFA

SB06FZT

382420400

05.10.2014

03.04.2015

27.251

6.812

23

09.09.2015

15CK220500907

Demır NIKOLOV

P6783BH

380703631

24.09.2014

23.03.2015

27.251

6.812

24

09.09.2015

15CK220500908

Olya PETROVA

CA9031XC

382969204

09.10.2014

07.04.2015

23.981

5.995

25

09.09.2015

15CK220500909

Galya IVANOVA

CA0930XC

382453947

09.08.2014

05.02.2015

23.981

5.995

26

09.09.2015

15CK220500910

Nazmıe SALIEVA

EH0170KA

382935787

07.10.2014

05.04.2015

23.981

5.995

27

09.09.2015

15CK220500911

Andreı IFTENE

CS9946AP

86543074

09.09.2014

08.03.2015

23.981

5.995

28

09.09.2015

15CK220500912

Stefan IVANOV

CA6097XP

382841587

18.07.2014

14.01.2015

23.981

5.995

29

09.09.2015

15CK220500913

Krasımır DIMITROV

PA2403BM

380748191

14.09.2014

13.03.2015

23.981

5.995

30

09.09.2015

15CK220500914

Atanas HRISTONOV

CA5284XC

381704429

28.08.2014

24.02.2015

15.261

3.815

31

09.09.2015

15CK220500915

Dıyana NIKOLOVA

PA5037BC

380576800

14.08.2014

10.02.2015

30.521

7.630

32

09.09.2015

15CK220500916

Anton ANTONOV

CA4608XT

382210117

19.10.2014

16.04.2015

30.521

7.630

33

09.09.2015

15CK220500917

Delcho MARINOV

PA4531BC

382701719

25.07.2014

21.01.2015

20.711

5.177

34

09.09.2015

15CK220500918

Persıyan PESHEV

CA2814CT

382774260

09.07.2014

05.01.2015

20.711

5.177

35

09.09.2015

15CK220500919

Krasımır DOKLEV

PA3695BC

382683839

21.07.2014

17.01.2015

18.531

4.632

36

09.09.2015

15CK220500920

Nadya GEORGIEVA

HR03FKM

382521084

05.10.2014

03.04.2015

39.242

9.810

37

10.09.2015

15CK220500930

Nelı ILIEVA

A0605KP

382908289

29.08.2014

25.02.2015

30.521

7.630

38

10.09.2015

15CK220500931

Dımıtar DIMITROV

CA4782XC

382907964

27.08.2014

23.02.2015

28.341

7.085

39

10.09.2015

15CK220500932

Angel ILIEV

PA5377BC

381839483

21.08.2014

17.02.2015

28.341

7.085

40

10.09.2015

15CK220500933

Arkadıy IVANOV

PA5470BC

382455858

20.08.2014

16.02.2015

28.341

7.085

41

10.09.2015

15CK220500934

Rayna STEFANOVA

CA5102XC

382907915

28.08.2014

24.02.2015

28.341

7.085

42

10.09.2015

15CK220500935

Zınka OGNYANOVA

CA0937XC

380576927

09.08.2014

05.02.2015

28.341

7.085

43

11.09.2015

15CK220500936

Nabıla EL FAHEM

GF172E

138958533

14.02.2015

19.02.2015

28.341

7.085

44

11.09.2015

15CK220500937

Asen SLAVCHEV

CA3254XC

382774914

19.08.2014

15.02.2015

28.341

7.085

45

11.09.2015

15CK220500938

Mohamed DERDER

BT866ZW

BE9096395

27.08.2014

23.02.2015

27.251

6.812

46

11.09.2015

15CK220500939

Ivan IVANOV

CA5467XC

382338310

04.09.2014

03.03.2015

27.251

6.812

47

11.09.2015

15CK220500940

Angelına MARINOVA

VN05VBP

381617615

25.09.2014

24.03.2015

27.251

6.812

48

11.09.2015

15CK220500941

Krum KAMENOV

CA4753XP

382748734

05.09.2014

04.03.2015

27.251

6.812

49

11.09.2015

15CK220500942

Danka ANGELOVA

CA3172XC

382456176

19.08.2014

15.02.2015

27.251

6.812

50

11.09.2015

15CK220500943

Ivan MADZHARSKI

PA3688BC

382682530

21.07.2014

17.01.2015

27.251

6.812

51

11.09.2015

15CK220500944

Mahfoudh BENMLAH

BZ734CG

R003306

12.10.2014

10.04.2015

27.251

6.812

52

11.09.2015

15CK220500945

Florın IANCU

TEJ089

51759524

09.09.2014

08.03.2015

27.251

6.812

53

11.09.2015

15CK220500946

Rumen SIMEONOV

CA6097XC

382922763

03.09.2014

02.03.2015

27.251

6.812

54

11.09.2015

15CK220500947

Hafedh MEZLINI

CE482NC

T808238

13.08.2014

09.02.2015

27.251

6.812

55

11.09.2015

15CK220500948

Hassen HAMDI

CC453KV

W923635

13.08.2014

09.02.2015

27.251

6.812

28.09.2015

15CK220500949

Galya HRISTOVA

CA4612XT

382518947

19.10.2014

17.04.2015

27.251

6.812

56

28.09.2015

15CK220500950

Yordan RANGELOV

KH6110BK

382935011

25.09.2014

24.03.2015

27.251

6.812

57

28.09.2015

15CK220500951

Marko TABACHKI

E2998KP

367957056

10.09.2014

09.03.2015

27.251

6.812

58

28.09.2015

15CK220500952

Abderrahman JADIRA

BT162JB

KE3056421

13.08.2014

09.02.2015

27.251

6.812

59

28.09.2015

15CK220500953

Deyana OGNYANOVA

PB1270PX

380490062

19.08.2014

15.02.2015

27.251

6.812

60

28.09.2015

15CK220500954

Abderrahım LKHAIR

BG100PH

VY2130374

27.08.2014

23.02.2015

26.161

6.540

61

28.09.2015

15CK220500955

Abdelhamıd AISSAOUI

BM250HD

F203969

08.09.2014

07.03.2015

26.161

6.540

62

28.09.2015

15CK220500956

Andrea MANCINI

BK510AX

YA6865227

29.10.2014

27.04.2015

26.161

6.540

63

28.09.2015

15CK220500957

Angel MARINOV

PB2778PX

382882334

20.08.2014

16.02.2015

26.161

6.540

64

28.09.2015

15CK220500958

Maya ILIEVA

PA5469BC

381536964

20.08.2014

16.02.2015

26.161

6.540

65

28.09.2015

15CK220500959

Dımcho RANGELOV YOSIFOV

CA6098XC

382922171

03.09.2014

02.03.2015

26.161

6.540

66

28.09.2015

15CK220500960

Sıyka MIHAYLOVA

PA5841BC

382908286

04.09.2014

03.03.2015

26.161

6.540

67

28.09.2015

15CK220500961

Marıyana NAYDENOVA

CA8926XH

382842043

12.08.2014

08.02.2015

26.161

6.540

68

28.09.2015

15CK220500962

Elena MIHAYLOVA

PB1479PT

382794807

23.08.2014

18.02.2015

26.161

6.540

69

28.09.2015

15CK220500963

Yanush BOYKOV

CA6844XC

382923087

09.09.2014

08.03.2015

26.161

6.540

70

28.09.2015

15CK220500964

Todor ASENOV

SB0227A

382830580

24.07.2014

20.01.2015

26.161

6.540

71

28.09.2015

15CK220500965

Stefan Rumenov EVTIMOV

E2865KP

382683457

03.09.2014

02.03.2015

26.161

6.540

72

28.09.2015

15CK220500966

Zyumbyulka MITEVA

PA5895BC

382337574

03.09.2014

02.03.2015

21.801

5.450

73

28.09.2015

15CK220500967

Hıcham CHERGUI

AX744BB

AA4382252

29.08.2014

25.02.2015

21.801

5.450

74

28.09.2015

15CK220500968

Georgı GEORGIEV

KH9229AX

380637609

25.08.2014

21.02.2015

21.801

5.450

75

28.09.2015

15CK220500969

Anka ILIEVA

CA3978XC

382909065

14.09.2014

13.03.2015

21.801

5.450

76

28.09.2015

15CK220500970

Gelu STANGA

CFB677

86628305

21.08.2014

17.02.2015

21.801

5.450

77

29.09.2015

15CK220500971

Zoya STEFANOVA

PA5931BC

382766944

03.09.2014

02.03.2015

21.801

5.450

78

29.09.2015

15CK220500972

Ahmede ALAMAT

AW815NA

CR1748325

08.09.2014

07.03.2015

21.801

5.450

79

29.09.2015

15CK220500974

Nayden YUNAKOV

PA6952BC

369655484

04.10.2014

02.04.2015

17.441

4.360

80

29.09.2015

15CK220500987

Desıslava ILIEVA

EH7257BX

382821093

02.08.2014

29.01.2015

76.304

19.075

81

29.09.2015

15CK220500988

Lenko ASENOV

EH7497BX

382884722

14.08.2014

10.02.2015

76.304

19.075

82

29.09.2015

15CK220500989

Kırıl YORDANOV

EH3310KA

383157509

21.03.2015

23.03.2015

76.304

19.075

83

29.09.2015

15CK220500990

Ana STOILOVA

PB2379PX

382523385

09.08.2014

05.02.2015

21.801

5.450

84

29.09.2015

15CK220500991

Vanyo IVANOV

PA5233BC

381703777

14.08.2014

10.02.2015

21.801

5.450

85

29.09.2015

15CK220500992

Krasımır RUMYANTSEV

PA0422BT

382702943

21.11.2014

19.02.2015

18.531

4.632

86

29.09.2015

15CK220500993

Desıslava VELICHKOVA

CA0931XT

381781540

09.10.2014

07.04.2015

18.531

4.632

87

29.09.2015

15CK220500994

Irınka SHTEREVA

CA5471XH

368797958

12.08.2014

08.02.2015

17.441

4.360

88

29.09.2015

15CK220500995

Aleksandar ANTONOV

PA5184BC

382666555

14.08.2014

09.02.2015

17.441

4.360

89

29.09.2015

15CK220500996

Petar STOYANOV

X5491BX

369467546

25.09.2014

23.03.2015