28 Ekim 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29516

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden;

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

T.C Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Susuz Mahallesi 43558 adanın güneyindeki park alanında dağıtım merkezi yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9643/1-1

—————

Yenimahalle 8221 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9644/1-1

—————

Yenimahalle 60411 ada 4 ve 7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9645/1-1

—————

1/1000 ölçekli 43327 ada 62 parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9646/11

—————

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 41736 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9647/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Adıyaman ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/4830 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatıyla ilgili olarak Batı Gökçe-20 kuyusunun lokasyon sahası ve yolu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararları bulunan Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Akdoğan Köyündeki 101 no.lu parselin 1.861,87 m²’lik, 102 no.lu parselin 414,11 m²’lik ve 114 no.lu parselin 733,55 m²’lik kısmının olmak üzere toplam 3.009,53 m²’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 17.09.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

9481/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 08.10.2015     Karar No: 492

Türkiye Petrolleri A.O. Diyarbakır ilinde sahip olduğu İR/TPO/4635, ARİ/TPO/5187, ARİ/TPO/5188 ve ARİ/TPO/5189 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatlarıyla ilgili olarak Kurkan-Beykan-Sarıcak Petrol Üretim Sahasında bulunan, faal durumdaki TEM-Kurkan-Sarıcak arasında planlanan Enerji Nakil Hattının yapılması için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 3. Asliye Hukuk ve Eğil Asliye Hukuk Mahkemelerinin acele el koyma kararları bulunan, Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Ekinciler Köyü 524 no.lu, Hantepe Köyü 141, 148, 155, 165, 176, 177, 214 no.lu Dikentepe Köyü 209, 248, 621, 798, 815 no.lu Eğil İlçesi, Yatır Köyü 687, 692, 1024, 1031, 1034 no.lu, Balaban Köyü 144 no.lu, Musan Köyü 134, 178, 285, 289, 291 no.lu, Oyalı Köyü 493, 498, 499, 556, 559, 684, 687, 700, 702, 711, 713, 715, 716 no.lu, Kayaköy Köyü 397, 398, 401, 404, 408, 412, 413, 432, 433, 434, 439, 441, 442, 465, 466, 467 no.lu, Sarıcak Köyü 363, 367, 377, 386, 387, 401, 406, 407, 408, 418, 426, 516, 517, 520, 523, 524, 525, 531, 532, 533, 534, 547, 575 no.lu, Kayapınar İlçesi, Devedurağı Köyünde 4, 6, 7, 11, 15, 42, 43 no.lu 83 adet parselle ilgili toplam 175.120,48 m²’lik arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 27.09.2013 ve bunu tamamlayan 06.04.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Eğil Asliye Hukuk ve Diyarbakır 3. Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararları alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/2000 ve 1/10000 ölçekli haritalarda hudutları gösterilen Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Ekinciler, Hantepe ve Dikentepe köyleri; Eğil İlçesi, Yatır, Balaban, Musan, Oyalı, Kayaköy ve Sarıcak köyleri; Kayapınar İlçesi, Devedurağı köyü sınırları içerisinde kalan 83 adet parselle ilgili toplam 175.120,48 m²’lik arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Yenişehir

Köyü    : Ekinciler Köyü

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

524

Perihan TAHRAN (Abdurrahman Kızı)

122,43 m² (pilon yeri)

 

Siraç TAHRAN (Abdulhadi Oğlu)

2636,22 m² (irtifak hakkı)

 

Aydın TAHRAN (Abdulhadi Oğlu)

 

 

Dilvenaz IŞIK (Abdulhadi Kızı)

 

 

Altan TAHRAN (Abdulhadi Oğlu)

 

 

Süheyla TAHRAN (Abdulhadi Kızı)

 

 

Dürdane TAHRAN (Abdulhadi Kızı)

 

 

Kadriye TAHRAN (Abdulhadi Kızı)

 

 

Hasbiye AY (Abdulhadi Kızı)

 

 

Meşediye TAHRAN (Abdulhadi Kızı)

 

 

Helin TAHRAN (Abdulhadi Kızı)

 

 

Nazenin TAHRAN (Abdulhadi Kızı)

 

 

Misbah TAHRAN (Abdulhadi Oğlu)

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Yenişehir

Köyü    : Hantepe Köyü

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

141

Ramazan SÜRÜCÜ (Mehmet Sait Oğlu)

16,00 m² (pilon yeri)

 

Mehmet KARAHAN (Ahmet Oğlu)

2018,30 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

148

Zekiye KARTAL (İbrahim Kızı)

16,00 m² (pilon yeri)

 

Cengiz KARTAL (Ali Oğlu)

1997,77 m² (irtifak hakkı)

 

Mehmet KARTAL (Mehmet Sabri Oğlu)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

155

Ramazan SÜRÜCÜ (Mehmet Sabri Oğlu)

16,00 m² (pilon yeri)

 

 

1995,25 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

165

Mahmut KAYA (Mustafa Oğlu)

16,00 m² (pilon yeri)

 

 

2018,00 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

176

Bayram UYGUR (M.EMİN Oğlu)

16,00 m² (pilon yeri)

 

 

1046,22 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

177

Ayşe TUNCAY

16,00 m² (pilon yeri)

 

Abdurrahman TUNCAY

949,13 m² (irtifak hakkı)

 

Meliha TUNCAY

 

 

İbrahim TUNCAY (Devedurağı Köyü)

 

 

İbrahim TUNCAY ( HantepeKöyü)

 

 

Veysi TUNCAY

 

 

Mehmet TUNCAY

 

 

Müslüm TUNCAY

 

 

Naman TUNCAY

 

 

Fatma TUNCAY

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

214

Ekrem DURMAZ (Mehmet Oğlu)

16,00 m² (pilon yeri)

 

 

1485,74 m² (irtifak hakkı)

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Eğil

Köyü    : Yatır Köyü

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

687

Mehmet KILIÇ (Hüseyin Oğlu)

16,00 m² (pilon yeri)

 

 

606,87 m² (irtifak hakkı)

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

692

Meryem ERBAY (İbrahim Kızı)

325,60 m² (irtifak hakkı)

 

Zülfükar KOÇ (Mehmet Oğlu)

 

 

Salih ERBAY (Mehmet Oğlu)

 

 

Rahime ERBAY (Mehmet Kızı)

 

 

İbrahim ERBAY (Mehmet Oğlu)

 

 

Makbule ERBAY (Mehmet Kızı)

 

 

Zülfi ERBAY (Mehmet Oğlu)

 

 

Halime ERBAY (Mehmet Kızı)

 

 

Hasan ERBAY (Mehmet Oğlu)

 

 

Abdulkerim ERBAY (Mehmet Oğlu)

 

 

Kudret ERBAY (Mehmet Kızı)

 

 

Bediha ÇAĞAN (Mehmet Kızı)

 

 

Hüseyin KURUL (Mehmet Oğlu)

 

 

Ayşe KOÇ (Mehmet Kızı)

 

 

Gürsel ORAK (Abdulkadir Kızı)

 

 

Mehmet KURUL (Abdulkadir Oğlu)

 

 

Kevser KURUL (Abdulkadir Kızı)

 

 

Sadık KURUL (Abdulkadir Oğlu)

 

 

Haşim KURUL (Abdulkadir Oğlu)

 

 

Aziz KURUL (Abdulkadir Oğlu)

 

 

Veysi KURUL (Abdulkadir Oğlu)

 

 

Mustafa KURUL (Abdulkadir Oğlu)

 

 

Yunus KURUL (Abdulkadir Oğlu)

 

 

Mehmet Mevlüt KURUL (Abdulkadir Oğlu)

 

 

Garibe KOÇ (Mehmet Kızı)

 

 

Abdullah KOÇ (Şerif Oğlu)

 

 

Rabia KOÇ (Şerif Kızı)

 

 

Rahime GÖKALP (Şerif Kızı)

 

 

Hüseyin KOÇ (Şerif Oğlu)

 

 

Meryem ŞENTÜRK (Şerif Kızı)

 

 

Halime DURAK (Şerif Kızı)

 

 

Mehmet KOÇ (Şerif Oğlu)

 

 

Ayşe DENİZ (Emin Kızı)

 

 

Mehmet DENİZ (Zülfi Oğlu)

 

 

Veysi DENİZ (Zülfi Oğlu)

 

 

Ayşe YÜCE (Zülfi Kızı)

 

 

Meryem ONAY (Zülfi Kızı)

 

 

Sariye ERBAY (Zülfi Kızı)

 

 

Sevdet DENİZ (Zülfi Kızı)

 

 

Zeliha ÖZKORKMAZ (Zülfi Kızı)

 

 

Yahya DENİZ (Zülfi Oğlu)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

1024

Mehmet ATLI (Bedirhan Oğlu)

10,99 m² (pilon yeri)

 

Abdulkadir ATLI (Hamit Oğlu)

676,10 m² (irtifak hakkı)

 

Ahmet ATLI (Hamit Oğlu)

 

 

Yusuf ATLI (Hamit Oğlu)

 

 

Mustafa ATLI (Hamit Oğlu)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

1031

Mehmet ATLI (Bedirhan Oğlu)

16,00 m² (pilon yeri)

 

Hamit ATLI (Bedirhan Oğlu)

310,00 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

1034

Abdullah ONAY (Zülfo Oğlu)

761,16 m² (irtifak hakkı)

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Kayapınar

Köyü    : Devedurağı Köyü

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

4

Ziya Yusuf YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

48,00 m² (pilon yeri)

 

Aliye YEŞİL (Abdulkerim Kızı)

3878,06 m² (irtifak hakkı)

 

Mehmet YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Hacı YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Engin YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Murat YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Cihan YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Kemal YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

 

 

Orhan YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

 

 

Bozbeyli YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

 

 

Mehmet YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

 

 

Seyit Ahmet YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Vahdettin YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

6

Hacı YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

32,00 m² (pilon yeri)

 

Aliye YEŞİL (Abdulkerim Kızı)

2166,03 m² (irtifak hakkı)

 

Vahdettin YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Engin YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Mehmet YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Murat YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

7

Aliye YEŞİL (Abdulkerim Kızı)

32,00 m² (pilon yeri)

 

Bozbeyli YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

2270,74 m² (irtifak hakkı)

 

Cihan YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Engin YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Hacı YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Kemal YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

 

 

Mehmet YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

 

 

Mehmet YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Murat YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Orhan YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

 

 

Seyit Ahmet YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Vahdettin YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Ziya Yusuf YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

11

Aliye YEŞİL (Abdulkerim Kızı)

80,00 m² (pilon yeri)

 

Bozbeyli YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

8545,84 m² (irtifak hakkı)

 

Cihan YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Engin YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Hacı YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Kemal YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

 

 

Mehmet YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

 

 

Mehmet YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Murat YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Orhan YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

 

 

Seyit Ahmet YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Vahdettin YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Ziya Yusuf YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

15

Engin YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

64,00 m² (pilon yeri)

 

Mehmet YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

4738,20 m² (irtifak hakkı)

 

Seyit Ahmet YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Ziya Yusuf YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Hacı YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Mehmet YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

 

 

Murat YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Orhan YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

 

 

Kemal YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

 

 

Vahdettin YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Aliye YEŞİL (Abdulkerim Kızı)

 

 

Bozbeyli YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

 

 

Cihan YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

42

Bozbeyli YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

32,00 m² (pilon yeri)

 

Cihan YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

2620,32 m² (irtifak hakkı)

 

Engin YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Hacı YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Kemal YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

 

 

Mehmet YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

 

 

Mehmet YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Murat YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Orhan YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

 

 

Seyit Ahmet YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Vahdettin YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Ziya Yusuf YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Aliye YEŞİL (Abdulkerim Kızı)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

43

Kemal YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

48,00 m² (pilon yeri)

 

Mehmet YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

4182,48 m² (irtifak hakkı)

 

Vahdettin YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Mehmet YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Seyit Ahmet YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Ziya Yusuf YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Hatice YEŞİL

 

 

Mehmet YEŞİL (Feyzi Oğlu)

 

 

Murat YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Aliye YEŞİL (Abdulkerim Kızı)

 

 

Bozbeyli YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

 

 

Cihan YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Engin YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Hacı YEŞİL (Abdulkerim Oğlu)

 

 

Orhan YEŞİL (Mustafa Sefvet Oğlu)

 

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Eğil

Köyü    : Balaban Köyü

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

144

Rabiş ÇİÇEK (Mehmet Kızı)

32,00 m² (pilon yeri)

 

Şükrü NÜRLÜĞE (Salih Oğlu)

2618,66 m² (irtifak hakkı)

 

Mehmet AYGÜN (Mire Oğlu)

 

 

Aziz TEKİN (Hasan Oğlu)

 

 

Cemal NÜRLÜĞE (Salih Oğlu)

 

 

Hanım AYGÜN (İzzet Kızı)

 

 

Osman TEKİN (Balaban Köyü) (Hasan Oğlu)

 

 

Sertem AYGÜN (Mehmet Oğlu)

 

 

Kamile AYGÜN (İsmail Kızı)

 

 

Hatun AYGÜN (Mehmet Kızı)

 

 

Nazım Kemal AYGÜN (Mehmet Oğlu)

 

 

Melek AYGÜN (İzzet Kızı)

 

 

Salih ALTIN (Mehmet Oğlu)

 

 

Münir AYGÜN (İzzet Oğlu)

 

 

Mustafa AYGÜN (Mehmet Oğlu)

 

 

İsmetullah AYGÜN (Mehmet Oğlu)

 

 

Fatma AYGÜN (Harun Kızı)

 

 

Ahmet TEKİN (Hasan Oğlu)

 

 

Gülizar KALKAN (Mehmet Kızı)

 

 

Kamil AYGÜN (Mire Oğlu)

 

 

Osman TEKİN (Hasan Oğlu)

 

 

Yaşar NÜRLÜĞE (Salih Oğlu)

 

 

İmiş AYGÜN (Mire Kızı)

 

 

Eshat ASLAN (Ömer Oğlu)

 

 

Münevver YILDIZ (Balaban Köyü)

 

 

Halil TEKİN (Hasan Oğlu)

 

 

Hanım AYGÜN (Mire Kızı)

 

 

Halil TEKİN (Hasan Oğlu)

 

 

Mehmet Remzi AYGÜN (Mehmet Oğlu)

 

 

Emine AYGÜN (Zülfikar Kızı)

 

 

Ali AYGÜN (Mire Oğlu)

 

 

Lamia TEKİN (Hasan Oğlu)

 

 

Mehmet AYGÜN (İzzet Oğlu)

 

 

Zülküf AYGÜN (İzzet Oğlu)

 

 

Osman TEKİN (Hasan Oğlu)

 

 

Aziz TEKİN (Hasan Oğlu)

 

 

Lamia TEKİN (AYGÜN) (Hasan Kızı)

 

 

Mehmet Nezir AYGÜN (Kenan Oğlu)

 

 

Gürcü AYGÜN (İzzet Kızı)

 

 

Paşa AYGÜN (Mire Oğlu)

 

 

Mustafa AYGÜN (Mire Aygün)

 

 

Sabiha Aygün ASLAN (Kenan Kızı)

 

 

Zülküf AYGÜN (İzzet Oğlu)

 

 

Ahmet TEKİN (Hasan Oğlu)

 

 

Naile AYGÜN (İzzet Kızı)

 

 

Hikmetullah AYGÜN (Mehmet Oğlu)

 

 

Belkise AYGÜN (İzzet Kızı)

 

 

Cemal AYGÜN (Mire Oğlu)

 

 

Maliye Hazinesi

 

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Yenişehir

Köyü    : Dikentepe Köyü

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

209

Mehmet Zülfü HOCAOĞLU (Şeyhmus Oğlu)

671,86 m² (irtifak hakkı)

 

Halime ALAY (Hamit Kızı)

 

 

Fadime ALAY (Resul Kızı)

 

 

Mesude ALAY (Hamit Kızı)

 

 

Murat ALAY (Hamit Oğlu)

 

 

Hava TATLI (Hamit Kızı)

 

 

Habibe EKİNCİ (Hamit Kızı)

 

 

Veysi ALAY (Hamit Oğlu)

 

 

Abdulhadi KARAHAN (Bektaş Oğlu)

 

 

Serap IŞIK (Bektaş Kızı)

 

 

İbrahim ALAY (Hamit Oğlu)

 

 

Fatma AYGÖREN (Bektaş Kızı)

 

 

Medine ALAY (Hamit Kızı)

 

 

Fatma ÜNLÜ (Hamit Kızı)

 

 

Mehmet KARAHAN (Bektaş Oğlu)

 

 

Kadriye HOCAOĞLU (Aziz Kızı)

 

 

Yeter ALAY (Hamit Kızı)

 

 

Şeyhmus HOCAOĞLU (Şeyhmus Oğlu)

 

 

Emine ALAY (Hamit Kızı)

 

 

Çetin KARAHAN (Bektaş Oğlu)

 

 

Mehmet Ali KARAHAN (Bektaş Oğlu)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

248

Şeyhmus HOCAOĞLU (Şeyhmus Oğlu)

32,00 m² (pilon yeri)

 

Murat ALAY (Hamit Oğlu)

2776,64 m² (irtifak hakkı)

 

Abdulhadi KARAHAN (Bektaş Oğlu)

 

 

Fadime ALAY (Resul Kızı)

 

 

Veysi ALAY (Hamit Oğlu)

 

 

Mehmet Ali KARAHAN (Bektaş Oğlu)

 

 

Mehmet ALAY (Hamit Oğlu)

 

 

Fatma ÜNLÜ (Hamit Kızı)

 

 

Emine ALAY (Hamit Kızı)

 

 

Mehmet Zülfü HOCAOĞLU (Şeyhmus Oğlu)

 

 

Hava TATLI (Hamit Kızı)

 

 

Serap IŞIK (Bektaş Kızı)

 

 

Yeter ALAY (Hamit Kızı)

 

 

Halime ALAY (Hamit Kızı)

 

 

Mehmet KARAHAN (Bektaş Oğlu)

 

 

İbrahim ALAY (Hamit Oğlu)

 

 

Mesude ALAY (Hamit Kızı)

 

 

Habibe EKİNCİ (Hamit Kızı)

 

 

Medine ALAY (Hamit Kızı)

 

 

Kadriye HOCAOĞLU (Aziz Kızı)

 

 

Fatma AYGÖREN (Bektaş Kızı)

 

 

Çetin KARAHAN (Bektaş Oğlu)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

621

Şivezat KARAHAN (Adem Kızı)

16,00 m² (pilon yeri)

 

Abdulhadi KARAHAN (Bektaş Oğlu)

2476,34 m² (irtifak hakkı)

 

Abdurrahman KARAHAN (Mehmet Şefik Oğlu)

Adnan KARAHAN (Ali İhsan Oğlu)

Ahmet KARAHAN (Adem Oğlu)

Aysel KARAHAN (Adem Kızı)

Ayşe YILDIRIM (Hüseyin Kızı)

Aziz KARAHAN (Necat Oğlu)

Behzat KARAHAN (Hasan Oğlu)

Cengiz KARAHAN (Ali İhsan Oğlu)

Çetin KARAHAN (Bektaş Oğlu)

Dilan KARAHAN (Necat Kızı)

Ender KARAHAN (Ali İhsan Oğlu)

Erkan KARAHAN (Hasan Oğlu)

Fatma AYGÖREN (Bektaş Kızı)

Fatma KARAHAN (Adem Kızı)

Fatma KARAHAN (Zülfo Kızı)

Fedile SÜMER (Mehmet Şefik Kızı)

Ferhat KARAHAN (Abdurrahman Oğlu)

Firize KARAHAN (Rıfat Kızı)

Ganime (Adem Kızı)

Hatun AKDAĞ (Mehmet Şefik Kızı)

Hatun KARAHAN (Adem Kızı)

Hayriye KARAHAN (Hüseyin Kızı)

Hayriye KARAHAN (Kasım Kızı)

Kemalettin KARAHAN (Hüseyin Oğlu)

Lamih KARAHAN (Adem Oğlu)

Lami KARAHAN (Hasan Oğlu)

Leman KARAHAN (Hasan Kızı)

Mahmut KARAHAN (Adem Oğlu)

Mazez KARAHAN (Ali İhsan Kızı)

Mehmet Ali KARAHAN (Bektaş Oğlu)

Mehmet Fesih KARAHAN (Mehmet Şefik Oğlu)

Mehmet KARAHAN (Bektaş Oğlu)

Mehmet KARAHAN (Abdurrahman Oğlu)

Mehmet Neytullah KARAHAN (Adem Oğlu)

Mehmet Şefik KARAHAN (Mehmet Fesih Oğlu)

Metin KARAHAN (Hüseyin Oğlu)

Mihrican KARAHAN (Ali İhsan Kızı)

Muhriban KARAHAN (Hasan Kızı)

Muhterem KARAHAN (Adem Oğlu)

Mustafa KARAHAN (Adem Oğlu)

Müslime KARAHAN (Adem Kızı)

Müzeyyen KARAHAN (Ali İhsan Kızı)

Nebahat KARAHAN (Adem Kızı)

Nezire KARAHAN (Zülfü Kızı)

Pakize YAVUZ (Mehmet Şefik Kızı)

Saadet KARAHAN (Necat Kızı)

Sabahat KARAHAN (Abdülkadir Kızı)

Sabahattin KARAHAN (Hüseyin Oğlu)

Semiha (Adem Kızı)

Seniha KARAHAN (Hüseyin Kızı)

Serap KARAHAN (Bektaş Kızı)

Seyhan KARAHAN (Hasan Oğlu)

Şehzade KARAHAN (Adem Oğlu)

Şivezat KARAHAN

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

798

Çetin KARAHAN (Bektaş Oğlu)

48,00 m² (pilon yeri)

 

Nebahat KARAHAN (Adem Kızı)

4011,90 m² (irtifak hakkı)

 

Şehzade KARAHAN (Adem Oğlu)

Fedile SÜMER (Mehmet Şefik Kızı)

Abdulhadi KARAHAN (Bektaş Oğlu)

Ganime (Adem Kızı)

Behzat KARAHAN (Hüseyin Oğlu)

Sabahattin KARAHAN (Hüseyin Oğlu)

Seniha KARAHAN (Hüseyin Kızı)

Mazez KARAHAN (Ali İhsan Kızı)

Mehmet Neytullah KARAHAN (Adem Oğlu)

Müslime KARAHAN (Adem Kızı)

Kemalettin KARAHAN (Hüseyin Oğlu)

Pakize YAVUZ (Mehmet Şefik Kızı)

Mehmet Ali KARAHAN (Bektaş Oğlu)

Leman KARAHAN (Hasan Kızı)

Seyhan KARAHAN (Hasan Oğlu)

Metin KARAHAN (Hüseyin Oğlu)

Aziz KARAHAN (Necat Oğlu)

Lami KARAHAN (Hasan Oğlu)

Mustafa KARAHAN (Adem Oğlu)

Aysel KARAHAN (Adem Kızı)

Semiha (Adem Kızı)

Hayriye KARAHAN (Hüseyin Kızı)

Adnan KARAHAN (Ali İhsan Oğlu)

Mihrican KARAHAN (Ali İhsan Kızı)

Ferhat KARAHAN (Abdurrahman Oğlu)

Mehmet KARAHAN (Abdurrahman Oğlu)

Fatma KARAHAN (Adem Kızı)

Ender KARAHAN (Ali İhsan Oğlu)

Abdurrahman KARAHAN (Mehmet Şefik Oğlu)

Ahmet KARAHAN (Adem Oğlu)

Şivezat KARAHAN (Adem Kızı)

Serap KARAHAN (Bektaş Kızı)

Erkan KARAHAN (Hasan Oğlu)

Cengiz KARAHAN (Ali İhsan Oğlu)

Muhterem KARAHAN (Adem Oğlu)

Hatun KARAHAN (Adem Kızı)

Fatma KARAHAN (Adem Kızı)

Fatma AYGÖREN (Bektaş Kızı)

Ayşe YILDIRIM (Hüseyin Kızı)

Nezire KARAHAN (Zülfü Kızı)

Firize KARAHAN (Rıfat Kızı)

Hatun AKDAĞ (Mehmet Şefik Kızı)

Mehmet KARAHAN (Bektaş Oğlu)

Mehmet Şefik KARAHAN (Mehmet Fesih Oğlu)

Dilan KARAHAN (Necat Kızı)

Saadet KARAHAN (Necat Kızı)

Hayriye KARAHAN (Kasım Kızı)

Mehmet Fesih KARAHAN (Mehmet Şefik Oğlu)

Lamih KARAHAN (Adem Oğlu)

Mahmut KARAHAN (Adem Oğlu)

Muhriban KARAHAN (Hasan Kızı)

Müzeyyen KARAHAN (Ali İhsan Kızı)

Sabahat KARAHAN (Abdülkadir Kızı)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

815

Hatun AKDAĞ (Mehmet Şefik Kızı)

32,00 m² (pilon yeri)

 

Pakize YAVUZ (Mehmet Şefik Kızı)

2195,58 m² (irtifak hakkı)

 

Abdurrahman KARAHAN (Mehmet Şefik Oğlu)

Mehmet KARAHAN (Abdurrahman Oğlu)

Ferhat KARAHAN (Abdurrahman Oğlu)

Mehmet Şefik KARAHAN (Mehmet Fesih Oğlu)

Fedile SÜMER (Mehmet Şefik Kızı)

Mehmet Fesih KARAHAN (Mehmet Şefik Oğlu)

 

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Eğil

Köyü    : Musan Köyü

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

134

Servet EĞİLLİ (Mustafa Oğlu)

32,00 m² (pilon yeri)

 

Ülkü Işıl BULUTTEKİN (Şinasi Kızı)

2402,95 m² (irtifak hakkı)

 

Berfin Cemin EĞİLLİ (Cem Kızı)

Abdulkadir YILMAZ (Abdullah Oğlu)

Eda YILDIRIM (Nevzat Sezai Kızı)

Behcet EĞİLLİ (Mursel Oğlu)

Can EĞİLLİ (Şinasi Oğlu)

Murat EĞİLLİ (Nevzat Sezai Oğlu)

Müşfik Refet EĞİLLİ (Behzat Oğlu)

Damla YILMAZ (Serdal Kızı)

Niyazi KILIÇ (İsmail Oğlu)

Mehmet DOĞRU (Hüseyin Oğlu)

Nurpınar YAZIOĞULLARI (Abdurrahman Şeref Kızı)

Recai EĞİLLİ (Teyfur Oğlu)

Sevgi EREN (Zülfikar Kızı)

Nadir Savaş EĞİLLİ (Abdurrahman Şeref Oğlu)

Sevim KARAER (Zülfikar Kızı)

Enis EĞİLLİ (Behzat Oğlu)

Zehra Berna EĞİLLİ ODABAŞI (Şinasi Kızı)

Feridun EĞİLLİ

Arif Cengizhan EĞİLLİ

Mustafa Kemal EĞİLLİ (Behzat Oğlu)

Behiye Jülide GÜNENÇ (Behzat Kızı)

Abdulhalik EĞİLLİ (Zülfikar Oğlu)

Sunullah Nafiz EĞİLLİ (Ali Oğlu)

Şüle EĞİLLİ (Behzat Kızı)

Ebru Banu ÖZEN (Şinasi Kızı)

Semra DÜZELLİ (Mustafa Kızı)

Meliha EĞİLLİ

Ender EĞİLLİ (Nadir Kızı)

Suat EĞİLLİ (Nevzat Sezai Oğlu)

Ömer Şahin EĞİLLİ (Abdurrahman Şeref Oğlu)

Fırat EĞİLLİ (Nevzat Sezai Oğlu)

Dilay İSKENDEROĞLU (Serdal Kızı)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

178

Sevgi EREN (Zülfikar Kızı)

64,00 m² (pilon yeri)

Abdulhalik EĞİLLİ (Zülfikar Oğlu)

4696,36 m² (irtifak hakkı)

Can EĞİLLİ (Şinasi Oğlu)

Enis EĞİLLİ (Behzat Oğlu)

Feridun EĞİLLİ

Ender EĞİLLİ (Nadir Kızı)

Mehmet DOĞRU (Hüseyin Oğlu)

Recai EĞİLLİ (Teyfur Oğlu)

Zehra Berna EĞİLLİ ODABAŞI (Şinasi Kızı)

Servet EĞİLLİ (Mustafa Oğlu)

Dilay İSKENDEROĞLU (Serdal Kızı)

Ebru Banu ÖZEN (Şinasi Kızı)

Behiye Jülide GÜNENÇ (Behzat Kızı)

Suat EĞİLLİ (Nevzat Sezai Oğlu)

Semra DÜZELLİ (Mustafa Kızı)

Ülkü Işıl BULUTTEKİN (Şinasi Kızı)

Niyazi KILIÇ (İsmail Oğlu)

Fırat EĞİLLİ (Nevzat Sezai Oğlu)

Nadir Savaş EĞİLLİ (Abdurrahman Şeref Oğlu)

Ömer Şahin EĞİLLİ (Abdurrahman Şeref Oğlu)

Murat EĞİLLİ (Nevzat Sezai Oğlu)

Damla YILMAZ (Serdal Kızı)

Abdulkadir YILMAZ (Abdullah Oğlu)

Berfin Cemin EĞİLLİ (Cem Kızı)

Arif Cengizhan EĞİLLİ

Nurpınar YAZIOĞULLARI (Abdurrahman Şeref Kızı)

Mustafa Kemal EĞİLLİ (Behzat Oğlu)

Şüle EĞİLLİ (Behzat Kızı)

Meliha EĞİLLİ

Sunullah Nafiz EĞİLLİ (Ali Oğlu)

Eda YILDIRIM (Nevzat Sezai Kızı)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

177 (285)

Semra DÜZELLİ (Mustafa Kızı)

128,00 m² (pilon yeri)

Fırat EĞİLLİ (Nevzat Sezai Oğlu)

10498,77 m² (irtifak hakkı)

Can EĞİLLİ (Şinasi Oğlu)

Ender EĞİLLİ (Nadir Kızı)

Ebru Banu ÖZEN (Şinasi Kızı)

Ömer Şahin EĞİLLİ (Abdurrahman Şeref Oğlu)

Zehra Berna EĞİLLİ ODABAŞI (Şinasi Kızı)

Nurpınar YAZIOĞULLARI (Abdurrahman Şeref Kızı)

Dilay İSKENDEROĞLU (Serdal Kızı)

Berfin Cemin EĞİLLİ (Cem Kızı)

Nadir Savaş EĞİLLİ (Abdurrahman Şeref Oğlu)

Ülkü Işıl BULUTTEKİN (Şinasi Kızı)

Enis EĞİLLİ (Behzat Oğlu)

Mehmet YILMAZ

Abdulkadir YILMAZ (Abdullah Oğlu)

Arif Cengizhan EĞİLLİ

Meliha EĞİLLİ

Sunullah Nafiz EĞİLLİ (Ali Oğlu)

Servet EĞİLLİ (Mustafa Oğlu)

Recai EĞİLLİ (Teyfur Oğlu)

Suat EĞİLLİ (Nevzat Sezai Oğlu)

Niyazi KILIÇ (İsmail Oğlu)

Feridun EĞİLLİ

Mehmet DOĞRU (Hüseyin Oğlu)

Behiye Jülide GÜNENÇ (Behzat Kızı)

Sevgi EREN (Zülfikar Kızı)

Şüle EĞİLLİ (Behzat Kızı)

Murat EĞİLLİ (Nevzat Sezai Oğlu)

Abdulhalik EĞİLLİ (Zülfikar Oğlu)

Mustafa Kemal EĞİLLİ (Behzat Oğlu)

Damla YILMAZ (Serdal Kızı)

Eda YILDIRIM (Nevzat Sezai Kızı)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

208 (289)

(291)

Arif Cengizhan EĞİLLİ

16,00 m² (pilon yeri)

Nadir Savaş EĞİLLİ (Abdurrahman Şeref Oğlu)

411,90 m² (irtifak hakkı)

Abdulhalik EĞİLLİ (Zülfikar Oğlu)

80,00 m² (pilon yeri)

Şüle EĞİLLİ (Behzat Kızı)

7727,29 m² (irtifak hakkı)

Fırat EĞİLLİ (Nevzat Sezai Oğlu)

Murat EĞİLLİ (Nevzat Sezai Oğlu)

Zehra Berna EĞİLLİ ODABAŞI (Şinasi Kızı)

Semra DÜZELLİ (Mustafa Kızı)

Sevim KARAER (Zülfikar Kızı)

Nurpınar YAZIOĞULLARI (Abdurrahman Şeref Kızı)

Berfin Cemin EĞİLLİ (Cem Kızı)

Eda YILDIRIM (Nevzat Sezai Kızı)

Niyazi KILIÇ (İsmail Oğlu)

Sunullah Nafiz EĞİLLİ (Ali Oğlu)

Feridun EĞİLLİ

Ömer Şahin EĞİLLİ (Abdurrahman Şeref Oğlu)

Servet EĞİLLİ (Mustafa Oğlu)

Enis EĞİLLİ (Behzat Oğlu)

Mehmet DOĞRU (Hüseyin Oğlu)

Suat EĞİLLİ (Nevzat Sezai Oğlu)

Veysi KARABOĞA (Hasan Oğlu)

Ender EĞİLLİ (Nadir Kızı)

Abdulkadir YILMAZ (Abdullah Oğlu)

Recai EĞİLLİ (Teyfur Oğlu)

Damla YILMAZ (Serdal Kızı)

Can EĞİLLİ (Şinasi Oğlu)

Mustafa Kemal EĞİLLİ (Behzat Oğlu)

Ülkü Işıl BULUTTEKİN (Şinasi Kızı)

Sevgi EREN (Zülfikar Kızı)

Behiye Jülide GÜNENÇ (Behzat Kızı)

Dilay İSKENDEROĞLU (Serdal Kızı)

Ebru Banu ÖZEN (Şinasi Kızı)

 

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Eğil

Köyü    : Oyalı Köyü

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

493

Ensari KARAKAŞ ve Müşterekleri

(Esat Oğlu)

16,00 m² (pilon yeri)

 

625,47 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

498

Türkan KAYNAK (Yusuf Sıtkı Kızı)

 16,00 m² (pilon yeri)

 

Harun KARAKAŞ (Yusuf Sıtkı Oğlu)

 471,96 m² (irtifak hakkı)

 

Emine AKBOZ (Edip Kızı)

Pembe KARAKAŞ AYDOĞDU (Recep Kızı)

Rifat İPEK (Rifat Oğlu)

Fazilet KARAKAŞ (Şevket Kızı)

Zübeyde KARAKAŞ (Ahmet Kızı)

Azize KARAKAŞ (Şahin Kızı)

Remziye KARAKAŞ (Şahin Kızı)

Mübarek KARAKAŞ (Rıfat Kızı)

Ömer KARAKAŞ (Sait Oğlu)

Servet KARAKAŞ (Edip Oğlu)

Bircan İPEK (Edip Kızı)

Fuat KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Ayşe KARAKAŞ (Şahin Kızı)

Heybi KARAKAŞ (Şahin Oğlu)

Yusuf KARAKAŞ (Ensari Oğlu)

Cebrail İPEK (Mücahit Oğlu)

Esvet İPEK (Mücahit Oğlu)

Tuba GÜNEŞ (Mücahit Kızı)

Habibe İPEK (Mücahit Kızı)

Songül İPEK (Mücahit Kızı)

Remzi KARAKAŞ (Bayram Oğlu)

Emine KARAKAŞ (Şevket Kızı)

Şahin KARAKAŞ (Recep Oğlu)

Remziye KARAKAŞ YILMAZ (Recep Kızı)

Adile İPEK (Hüsnü Kızı)

Gurbet ERSOY (Zülfikar Kızı)

Mühbet İPEK (Zülfikar Kızı)

Zülfikar İPEK (Şahin Oğlu)

Fatma KARAKAŞ (Ensar Kızı)

Yasemin KARAKAŞ (Bayram Kızı)

Mehmet Resul KARAKAŞ (Bayram Oğlu)

İsmail KARAKAŞ (Bayram Oğlu)

İbrahim KARAKAŞ (Bayram Oğlu)

Ali KARAKAŞ (Bayram Oğlu)

Sabihe AKKUM (Bayram Kızı)

Lamihe KARAKAŞ (Bayram Kızı)

Edanur YILDIRIM (Azmettin Kızı)

Feride KARAKAŞ (Mehmet Kızı)

Ensari KARAKAŞ (Esat Oğlu)

Enis AYDIN (Nihat Oğlu)

Meltem ÖZÇELİK (Şahin Kızı)

Serkan Murat ÇAKIR (Arap Oğlu)

Emine KARAKAŞ (Ahmet Kızı)

Şeref KARAKAŞ (Refik Oğlu)

Nursel KARAKAŞ (Refik Kızı)

Celal KARAKAŞ (Şevki Oğlu)

Gülistan AKCAN (Şevki Kızı)

Asiye Nuran TEPE (Şevki Kızı)

Mehmet Hayri KARAKAŞ (Rıfat Oğlu)

Şükriye KARAKAŞ (Faris Kızı)

Suna KARAKAŞ (Sait Kızı)

Kudret KARAKAŞ (Faris Kızı)

Veysel ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Ramazan ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Fatma EKREN (Fikri Kızı)

Fikri ŞAHİN (Galip Oğlu)

Ahmet KARAKAŞ (Edip Oğlu)

Perişan KARAKAŞ (Mustafa Kızı)

Gülüzar KARAKAŞ (Cemal Kızı)

Fatma AYDIN

Nurettin ŞAHİN (Telli Oğlu)

Zülfikar Zülküf KARAKAŞ (Yusuf Oğlu)

Abdullah KARAKAŞ (Yusuf Oğlu)

Zülfükar KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Mehmet Hanifi KARAKAŞ (Cemil Oğlu)

Veysi AYDIN (Nihat Oğlu)

Yıldız ÖZÇELİK ÇETİN (Mehmet Kızı)

Ferhan SELAHİ (Halil Kızı)

Adalet KARAKAŞ (Şevket Kızı)

Saadet KARAKAŞ (Şevket Kızı)

Suna KARAKAŞ (Faris Kızı)

Ensari KARAKAŞ (Mustafa Oğlu)

Azize KARAKAŞ (Şahin Kızı)

Neşat ŞAHİN (Telli Oğlu)

Altun KARAKAŞ (Yusuf Kızı)

Kasim KARAKAŞ (Cemil Oğlu)

Aysel KARAKAŞ YILDIZ (Cemil Kızı)

Sabri AYDIN (Nihat Oğlu)

Gülüzar ÖZÇETİN

Serpil ÇAKIR ERCAN (Arap Kızı)

Sergün ÇAKIR ÇELİK (Arap Kızı)

Songül ÇAKIR GÖLLÜ (Arap Kızı)

Kafinaz ÇAKIR ŞAHİN (Arap Kızı)

Faris KARAKAŞ (Hasan Oğlu)

Mehmet Hanifi KARAKAŞ (Cemil Oğlu)

Mustafa KARAKAŞ (Şevki Oğlu)

Sait KARAKAŞ (Şevki Oğlu)

Fatma KARAMAN (Şevki Kızı)

Mehmet Hanifi KARAKAŞ (Şevki Oğlu)

Muhsin KARAKAŞ (Rıfat Oğlu)

Ayşe KARAKAŞ (Rıfat Kızı)

Cemil KARAKAŞ (Rıfat Oğlu)

Mürvet AYYILDIZ (Faris Kızı)

Behçet ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Ahmet ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Nusret KARAKAŞ (Nazım Oğlu)

Fikri KARAKAŞ (Nazım Oğlu)

Muhbet AÇIKGÖZ (Nazım Kızı)

Mehmet KARAKAŞ (Edip Oğlu)

Yılmaz KARAKAŞ (Refik Oğlu)

Mehmet KARAKAŞ (Refik Oğlu)

Erol KARAKAŞ (Faris Oğlu)

Faris KARAKAŞ (Hasan Oğlu)

Nuriye KARAKAŞ

Ayhan KARAKAŞ (Hasan Basri Oğlu)

Şükrü KARAKAŞ (Yusuf Oğlu)

Filiz ÖZÇETİN ÇELİK (Şahin Kızı)

Kudret KARAKAŞ (Hasan Oğlu)

Murat KARAKAŞ (Refik Oğlu)

Yüksel KARAKAŞ (Şevki Kızı)

Kadire BARIŞ (Fikri Kızı)

Servet ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Veysi KARAKAŞ (Nazım Oğlu)

Recep KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Saniye KARAKAŞ (Zülfikar Kızı)

Fehmi KARAKAŞ (Sait Oğlu)

Güllü KARAKAŞ (Recep Kızı)

Mübarek İPEK (Rıfat Kızı)

Mensure İPEK (Rıfat Kızı)

Necati KARAKAŞ (Şahin Oğlu)

Papo İPEK (Necmettin Kızı)

Naile İPEK (Zülfikar Kızı)

Abdurrahman İPEK (Zülfikar Oğlu)

Mukaddes ATAK (Rıfat Kızı)

Müzeyyen KARAKAŞ (Şahin Kızı)

Suphi İPEK (Zülfikar Oğlu)

Çiğdem ERDEM (Mücahit Kızı)

Saliha AYYILDIZ (Bayram Kızı)

Zülfiye GÜLLÜ KARAKAŞ (Recep Kızı)

Niydem ÇELEBİ (Mücahit Kızı)

Esma İPEK (Mücahit Kızı)

Azize KARAKAŞ (Şahin Kızı)

Zülküf KARAKAŞ (Mustafa Oğlu)

Hanım KARAKAŞ (Fedli Kızı)

Rasim KARAKAŞ (Hasan Basri Oğlu)

Recep KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Ensari KARAKAŞ (Esat Oğlu)

Kısmet ÖZÇELİK (Şahin Kızı)

Fatma EĞİLLİ (Rıfat Kızı)

Hatice KARAKAŞ (Rıfat Kızı)

Aynur KARAKAŞ (Faris Kızı)

Mustafa KARAKAŞ (Faris Oğlu)

Ahmet KARAKAŞ (Nazım Oğlu)

Seyfi KARAKAŞ (Şahin Oğlu)

Şahinaz KARAKAŞ (Şahin Kızı)

Şükriye AÇIKGÖZ (Ahmet Kızı)

Yıldız CAN (Refik Kızı)

Tahsin KARAKAŞ (Rıfat Oğlu)

Ali Sait KARAKAŞ

Emine KARAKAŞ (Teyyar Kızı)

Hayri KARAKAŞ (Sait Oğlu)

Neşri KARAKAŞ (Mustafa Oğlu)

Nedim KARAKAŞ (Mustafa Oğlu)

Aysel YILDIZ (Hasan Basri Kızı)

Şükrü Şahin

Şahin KARAKAŞ (Recep Oğlu)

Hayri KARAKAŞ (Yusuf Oğlu)

Faruk KARAKAŞ (Yusuf Oğlu)

Eshat KARAKAŞ (Ensari Oğlu)

Ayhan KARAKAŞ AYYILDIZ (Cemil Kızı)

Kamil AYDIN (Nihat Oğlu)

Salahadin AYDIN (Nihat Oğlu)

Cemal AYDIN (Nihat Oğlu)

Mehmet AYDIN (Nihat Oğlu)

Mustafa ÖZÇELİK (Mehmet Oğlu)

Ece ÖZÇELİK CANDAN (Şahin Kızı)

Sabite DEMİRCİ (Nazım Kızı)

Murat KARAKAŞ (Şahin Oğlu)

Suriye KARAKAŞ (Sait Kızı)

Enver KARAKAŞ (Sait Oğlu)

Rukiye KARAKAŞ (Musa Kızı)

Sabit Selim KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

İzneşir KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Celal KARAKAŞ (Şahin Oğlu)

Feride KARAKAŞ (Mehmet Kızı)

Mehmet İPEK (Rıfat Oğlu)

Behçet İPEK (Rıfat Oğlu)

Ramazan İPEK (Rıfat Oğlu)

Bayram İPEK (Rıfat Oğlu)

Muazzez İPEK (Rıfat Kızı)

Mire KARAKAŞ (Şahin Oğlu)

Gülizar AYDIN (Şahin Kızı)

Şerafettin KARAKAŞ (Şahin Oğlu)

Mahmut Necati İPEK (Zülfikar Oğlu)

Fatma KARAKAŞ (Zülfikar Kızı)

Şeref KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Zülfikar KARAKAŞ (Yusuf Oğlu)

Vefik KARAKAŞ (Şahin Oğlu)

Enver KARAKAŞ (Edip Oğlu)

Hamza KARAKAŞ (Edip Oğlu)

Mehmet KARAKAŞ (Nazım Oğlu)

Vedat KARAKAŞ (Recep Oğlu)

Sedat KARAKAŞ (Recep Oğlu)

Asım KARAKAŞ (Recep Oğlu)

Münevver İPEK (Ziyaattin Kızı)

Güllü AYGÜN (Rıfat Kızı)

Metin İPEK (Rıfat Oğlu)

Cengiz KARAKAŞ (Recep Oğlu)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

499

Ensari KARAKAŞ (Eshat Oğlu)

16,00 m² (pilon yeri)

 

Eshat KARAKAŞ (Ensari Oğlu)

1718,12 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

556

Ensari KARAKAŞ (Eshat Oğlu)

865,32 m² (irtifak hakkı)

 

Eshat KARAKAŞ (Ensari Oğlu)

Kamil AYDIN (Nihat Oğlu)

Filiz ÖZÇETİN ÇELİK (Şahin Kızı)

Şahin KARAKAŞ (Recep Oğlu)

Mehmet KARAKAŞ (Edip Oğlu)

Yılmaz KARAKAŞ (Refik Oğlu)

Sabri AYDIN (Nihat Oğlu)

Sergün ÇAKIR ÇELİK (Arap Kızı)

Zülfikar KARAKAŞ (Yusuf Oğlu)

Gülizar ÖZÇELİK (Şahin Kızı)

Sait KARAKAŞ (Şevki Oğlu)

Songül ÇAKIR GÖLLÜ (Arap Kızı)

Mehmet AYDIN (Nihat Oğlu)

Fazilet KARAKAŞ (Şevket Kızı)

Kudret KARAKAŞ (Faris Kızı)

Serkan Murat ÇAKIR (Arap Oğlu)

Siri KARAKAŞ

Emine KARAKAŞ (Şevket Kızı)

Celal KARAKAŞ (Şevki Oğlu)

Enis AYDIN (Nihat Oğlu)

Kısmet ÖZÇELİK (Şahin Kızı)

Recep KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Zübeyde BUYANKARA (Sabit Selim Kızı)

Şeref KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Mehmet Hanifi KARAKAŞ (Cemil Oğlu)

Sadet KARAKAŞ (Şevket Kızı)

Yıldız CAN (Refik Kızı)

Mustafa ÖZÇELİK (Mehmet Oğlu)

Yıldız ÖZÇELİK ÇETİN (Mehmet Kızı)

Harun KARAKAŞ (Yusuf Sıtkı Oğlu)

Mehmet Hanifi KARAKAŞ (Şevki Oğlu)

Murat KARAKAŞ (Refik Oğlu)

Nursel KARAKAŞ (Refik Kızı)

Şeref KARAKAŞ (Refik Oğlu)

Faris KARAKAŞ (Hasan Oğlu)

Kadire BARIŞ (Fikri Kızı)

Emine KARAKAŞ (Ahmet Kızı)

Fikri KARAKAŞ (Nazım Oğlu)

Veysi KARAKAŞ (Nazım Oğlu)

Ahmet KARAKAŞ (Edip Oğlu)

Emine AKBOZ (Edip Kızı)

Servet ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Mehmet KARAKAŞ (Refik Oğlu)

Hamza KARAKAŞ (Edip Oğlu)

Mehmet KARAKAŞ (Nazım Oğlu)

Cemal AYDIN (Nihat Oğlu)

Kafinaz ŞAHİN (Arap Kızı)

Ferhan ÖZÇELİK (Halil Kızı)

Fatma EĞİLLİ (Rıfat Kızı)

Muhbet AÇIKGÖZ (Nazım Kızı)

Güllü KARAKAŞ (Recep Kızı)

Fuat KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Türkan KAYNAK (Yusuf Sıtkı Kızı)

Hidayet KARAKAŞ (Feyzi Oğlu)

Şükrü KARAKAŞ (Yusuf Oğlu)

Mustafa KARAKAŞ (Şevki Oğlu)

Asiye Nuran TEPE (Şevki Kızı)

Mehmet Hanifi KARAKAŞ (Cemil Oğlu)

Rasim KARAKAŞ (Hasan Basri Oğlu)

Aysel YILDIZ (Hasan Basri Kızı)

Ayhan AYYILDIZ (Hasan Basri Oğlu)

Selahadin AYDIN

Veysi AYDIN (Nihat Oğlu)

Ece ÖZÇELİK CANDAN (Şahin Kızı)

Meltem ÖZÇELİK (Şahin Kızı)

Ahmet ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Fatma EKREN (Fikri Kızı)

Fikri ŞAHİN (Galip Oğlu)

Behçet ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Ramazan ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Veysel ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Cemil KARAKAŞ (Rıfat Oğlu)

Mehmet Hayri KARAKAŞ (Rıfat Oğlu)

Hatice KARAKAŞ (Rıfat Kızı)

Ali Sahit KARAKAŞ (Rıfat Oğlu)

Ayşe KARAKAŞ (Rıfat Kızı)

Muhsin KARAKAŞ (Rıfat Oğlu)

Tahsin KARAKAŞ (Rıfat Oğlu)

Nusret KARAKAŞ (Nazım Oğlu)

Ahmet KARAKAŞ (Nazım Oğlu)

Sabite DEMİRCİ (Nazım Kızı)

Enver KARAKAŞ (Edip Oğlu)

Servet KARAKAŞ (Edip Oğlu)

Bircan İPEK (Edip Kızı)

Vedat KARAKAŞ (Recep Oğlu)

Sedat KARAKAŞ (Recep Oğlu)

Cengiz KARAKAŞ (Recep Oğlu)

Gülüstan AKCAN (Şevki Kızı)

Serpil ÇAKIR ERCAN (Arap Kızı)

Adalet KARAKAŞ (Şevket Kızı)

Yüksel KARAKAŞ (Şevki Kızı)

Fatma KARAMAN (Şevki Kızı)

Emine KARAKAŞ (Teyyar Kızı)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

559

Eshat KARAKAŞ (Ensari Oğlu)

16,00 m² (pilon yeri)

 

Ensari KARAKAŞ (Eshat Oğlu

824,74 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

684

Hayri KARAKAŞ ve Müşterekleri

45,63 m² (pilon yeri)

 

Zülküf KARAKAŞ ve Müşterekleri

2907,43 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

687

Sadet KARAKAŞ (Şevket Kızı)

290,76 m² (irtifak hakkı)

 

Şeref KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

 

 

Recep KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

219 (700)

Adalet KARAKAŞ (Şevket Kızı)

296,10 m² (irtifak hakkı)

(702)

İzneşir KARAKAŞ

287,12 m² (irtifak hakkı)

 

Emine KARAKAŞ

Zübeyde KARAKAŞ (Ahmet Kızı)

Emine KARAKAŞ

Yılmaz KARAKAŞ (Refik Oğlu)

Murat KARAKAŞ (Refik Oğlu)

Şeref KARAKAŞ (Refik Oğlu)

Mehmet KARAKAŞ (Refik Oğlu)

Nursel KARAKAŞ (Refik Kızı)

Yıldız CAN (Refik Kızı)

Şükrü KARAKAŞ (Yusuf Oğlu)

Veysel ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Ramazan ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Kadire BARIŞ (Fikri Kızı)

Behçet ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Servet ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Ahmet ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Fatma EKREN (Fikri Kızı)

Yasemin KARAKAŞ (Bayram Kızı)

Mehmet Resul KARAKAŞ (Bayram Oğlu)

Remzi KARAKAŞ (Bayram Oğlu)

İsmail KARAKAŞ (Bayram Oğlu)

İbrahim KARAKAŞ (Bayram Oğlu)

Ali KARAKAŞ (Bayram Oğlu)

Saliha AYYILDIZ (Bayram Kızı)

Fazilet KARAKAŞ (Şevket Kızı)

Şeref KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Recep KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Sadet KARAKAŞ (Şevket Kızı)

Fuat KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Zülfikar KARAKAŞ (Yusuf Oğlu)

Harun KARAKAŞ (Yusuf Sıtkı Oğlu)

Türkan KAYNAK (Yusuf Sıtkı Kızı)

Kudret KARAKAŞ (Hasan Oğlu)

Faris KARAKAŞ (Hasan Oğlu)

Hidayet KARAKAŞ (Feyzi Oğlu)

Siri KARAKAŞ

Sabiha AKKUM

Lamihe KARAKAŞ (Bayram Kızı)

Edanur YILDIRIM (Azmettin Kızı)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

541 (711)

Abdullah KARAKAŞ (Yusuf Oğlu)

16,00 m² (pilon yeri)

 

Neşat ŞAHİN (Telli Oğlu)

2042,21m² (irtifak hakkı)

 

Nedim KARAKAŞ (Mustafa Oğlu)

Nurettin ŞAHİN (Telli Oğlu)

Şükrü Şahin

Sabite DEMİRCİ (Nazım Kızı)

Esma İPEK (Mücahit Kızı)

Papo İPEK (Necmettin Kızı)

Niydem ÇELEBİ (Mücahit Kızı)

Songül İPEK (Mücahit Kızı)

İsmail KARAKAŞ (Bayram Oğlu)

Celal KARAKAŞ

Bayram İPEK (Rıfat Oğlu)

Yıldız CAN (Refik Kızı)

Ayhan KARAKAŞ AYYILDIZ (Cemil Kızı)

Serpil ÇAKIR ERCAN (Arap Kızı)

Metin İPEK (Rıfat Oğlu)

Mehmet İPEK (Rıfat Oğlu)

Altun KARAKAŞ (Yusuf Kızı)

Kafinaz ÇAKIR ŞAHİN (Arap Kızı)

Mukaddes ATAK (Rıfat Kızı)

Ramazan İPEK

Yasemin KARAKAŞ (Bayram Kızı)

Nusret KARAKAŞ (Nazım Oğlu)

Fatma KARAKAŞ (Zülfikar Kızı)

Sedat KARAKAŞ (Recep Oğlu)

Asiye Nuran TEPE (Şevki Kızı)

Cengiz KARAKAŞ (Recep Oğlu)

Gurbet ERSOY (Zülfikar Kızı)

Muhsin KARAKAŞ (Rıfat Oğlu)

Fatma EĞİLLİ (Rıfat Kızı)

Mehmet KARAKAŞ

Pembe KARAKAŞ AYDOĞDU (Recep Kızı)

Behçet İPEK (Rıfat Oğlu)

Suphi İPEK (Zülfikar Oğlu)

Sait KARAKAŞ (Şevki Oğlu)

Fatma KARAMAN

Ahmet KARAKAŞ (Nazım Oğlu)

Ahmet KARAKAŞ (Edip Oğlu)

Recep KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Mehmet Hanifi KARAKAŞ (Cemil Oğlu)

Aysel KARAKAŞ YILDIZ (Cemil Kızı)

Ahmet KARAKAŞ (Şahin Oğlu)

Enver KARAKAŞ (Sait Oğlu)

Zülfükar İPEK (Mücahit Oğlu)

Fikri ŞAHİN (Galip Oğlu)

Muhbet AÇIKGÖZ (Nazım Kızı)

Emine KARAKAŞ (Şevket Kızı)

Abdurrahman İPEK (Zülfikar Oğlu)

Şeref KARAKAŞ (Refik Oğlu)

Hidayet KARAKAŞ (Feyzi Oğlu)

Saniye KARAKAŞ (Zülfikar Kızı)

Ömer KARAKAŞ (Sait Oğlu)

Meltem ÖZÇELİK (Şahin Kızı)

Şükriye KARAKAŞ (Faris Kızı)

Vedat KARAKAŞ (Recep Oğlu)

Habibe İPEK (Mücahit Kızı)

Ensari KARAKAŞ (Esat Oğlu)

Perişan AKTAŞ (Mustafa Kızı)

Ensari KARAKAŞ (Mustafa Oğlu)

Mehmet KARAKAŞ (Edip Oğlu)

Mürvet AYYILDIZ (Faris Kızı)

Şerafettin KARAKAŞ (Şahin Oğlu)

Çiğdem ERDEM (Mücahit Kızı)

Şahin KARAKAŞ (Recep Oğlu)

Hayri KARAKAŞ (Yusuf Oğlu)

Fazilet KARAKAŞ (Şevket Kızı)

Emine AKBOZ (Edip Kızı)

Sabihe AKKUM (Bayram Kızı)

Mustafa ÖZÇELİK (Mehmet Oğlu)

Sezai KARAKAŞ (Aziz Oğlu)

Servet ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Gülizar AYDIN (Şahin Kızı)

Mahmut Necati İPEK (Zülfikar Oğlu)

Mustafa KARAKAŞ (Şevki Oğlu)

Gülüstan AKCAN (Şevki Kızı)

Selahadin AYDIN

Ece ÖZÇELİK CANDAN (Şahin Kızı)

Ayşe KARAKAŞ (Şahin Kızı)

Faris KARAKAŞ (Hasan Oğlu)

Kudret KARAKAŞ (Faris kızı)

Servet KARAKAŞ (Edip Oğlu)

Hamza KARAKAŞ (Edip Oğlu)

Mensure İPEK (Rıfat Kızı)

Şahin KARAKAŞ (Recep Oğlu)

Fatma EKREN (Fikri Kızı)

Cemil KARAKAŞ (Rıfat Oğlu)

Ahmet ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Veysi KARAKAŞ (Nazım Oğlu)

Asım KARAKAŞ (Recep Oğlu)

Münevver İPEK (Ziyaattin Kızı)

Mire KARAKAŞ (Şahin Oğlu)

Suna KARAKAŞ (Sait Kızı)

Ayhan KARAKAŞ (Hasan Basri Oğlu)

Nesri KARAKAŞ (Mustafa Oğlu)

Ensari KARAKAŞ ( Esat Oğlu)

Güllü KARAKAŞ (Recep Kızı)

Hanım KARAKAŞ (Fedli Kızı)

Aysel YILDIZ (Hasan Basri Kızı)

Enver KARAKAŞ (Sait Oğlu)

Müzeyyen KARAKAŞ (Şahin Kızı)

Sergün ÇAKIR ÇELİK (Arap Kızı)

Ramazan ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Behçet ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Güllü KARAKAŞ (Recep Kızı)

Şahin KARAKAŞ (Zülfikar Oğlu)

Zülküf KARAKAŞ (Mustafa Oğlu)

Nuriye YILDIZ (Mustafa Kızı)

Murat KARAKAŞ (Recep Oğlu)

Fuat KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Zülfikar KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Yüksel KARAKAŞ (Şevki Oğlu)

Rasim KARAKAŞ (Hasan Basri Oğlu)

Kısmet ÖZÇELİK (Şahin Kızı)

Suna KARAKAŞ (Faris Kızı)

Aynur KARAKAŞ (Faris Kızı)

Recep KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Şükrü KARAKAŞ (Yusuf Oğlu)

Adalet KARAKAŞ (Şevket Kızı)

Kamil AYDIN (Nihat Oğlu)

Güllü AYGÜN (Rifat Kızı)

Kudret KARAKAŞ (Faris Oğlu)

Siri KARAKAŞ (Sabit Selim Oğlu)

Şeref KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Mehmet Hanifi KARAKAŞ (Cemil Oğlu)

Rifat İPEK (Rifat Oğlu)

Tuba GÜNEŞ (Mücahit Kızı)

Mehmet Resul KARAKAŞ (Bayram Oğlu)

İbrahim KARAKAŞ (Bayram Oğlu)

Ali KARAKAŞ (Bayram Oğlu)

Saliha AYYILDIZ (Bayram Kızı)

Lamine KARAKAŞ (Bayram Kızı)

Edanur YILDIRIM (Azmettin Kızı)

Fehmi KARAKAŞ (Sait Oğlu)

Esat KARAKAŞ (Ensari Oğlu)

Yusuf KARAKAŞ (Ensari Oğlu)

Suriye KARAKAŞ (Sait Kızı)

Hayri KARAKAŞ (Sait Oğlu)

Rukiye KARAKAŞ (Musa Kızı)

Fatma AYDIN (

Faruk KARAKAŞ (Yusuf Oğlu)

Enis AYDIN (Nihat Oğlu)

Veysi AYDIN (Nihat Oğlu)

Mehmet AYDIN (Nihat Oğlu)

Yıldız ÖZÇELİK ÇETİN (Mehmet Kızı)

Ferhan SELAHİ (Halil Oğlu)

Filiz ÖZÇELİK ÇETİN (Şahin Kızı)

Şükriye AÇIKGÖZ (Ahmet Kızı)

Gülüzar KARAKAŞ (Cemil Kızı)

Rasim KARAKAŞ (Hasan Basri Oğlu)

Zülküf KARAKAŞ (Yusuf Oğlu)

İzneşir KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Sadet KARAKAŞ (Şevket Kızı)

Türkan KAYNAK (Yusuf Sıtkı Kızı)

Faris KARAKAŞ (Hasan Oğlu)

Zübeyde BUYANKARA (Sabit Selim Kızı)

Emine KARAKAŞ (Teyyar Kızı)

Yılmaz KARAKAŞ (Refik Oğlu)

Nursel KARAKAŞ (Refik Kızı)

Şükrü KARAKAŞ (Sabit Selim Oğlu)

Sabri AYDIN (Nihat Oğlu)

Gülizar ÖZÇELİK (Şahin Kızı)

Mehmet Hanifi KARAKAŞ (Şevki Oğlu)

Mehmet Hayri KARAKAŞ (Rifat Oğlu)

Hatice KARAKAŞ (Rifat Kızı)

Ali Sahit KARAKAŞ (Rifat Oğlu)

Emine KARAKAŞ (Ahmet Kızı)

Erol KARAKAŞ (Faris Oğlu)

Mustafa KARAKAŞ (Faris Oğlu)

Veysel ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Fikri KARAKAŞ (Nazim Oğlu)

Feride KARAKAŞ (Mehmet Kızı)

Bircan İPEK (Edip Kızı)

Songül ÇAKIR GÖLÜ (Arap Kızı)

Serkan Murat ÇAKIR (Arap Oğlu)

Kadire BARIŞ (Fikri Kızı)

Remziye KARAKAŞ YILMAZ (Recep Kızı)

Mübarek İPEK (Rifat Kızı)

Muazzez İPEK (Rifat Kızı)

Necati KARAKAŞ (Şahin Oğlu)

Naile İPEK (Zülfikar Kızı)

Fatma KARAKAŞ (Ensari Kızı)

Muhbet İPEK (Zülfikar Kızı)

Cebrail İPEK (Mücahit Oğlu)

Esvet İPEK (Mücahit Oğlu)

Harun KARAKAŞ (Yusuf Sıtkı Oğlu)

Cemal AYDIN (Nihat Oğlu)

Mehmet KARAKAŞ (Şahin Oğlu)

Tahsin KARAKAŞ (Rifat Oğlu)

Remzi KARAKAŞ (Bayram Oğlu)

Adile İPEK (Hüsnü Kızı)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

542 (713)

Ensari KARAKAŞ (Esat Oğlu)

16 m² (pilon yeri)

(715)

 

2743,40 m² (irtifak hakkı)

 

 

16 m² (pilon yeri)

 

 

1765,58 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

561 (716)

Ensari KARAKAŞ (Esat Oğlu)

48 m² (pilon yeri)

 

Esat KARAKAŞ (Ensari Oğlu)

3737,05 m² (irtifak hakkı)

 

Yusuf KARAKAŞ (Ensari Oğlu)

Şahin KARAKAŞ (Zülfikar Oğlu)

Saniye KARAKAŞ (Zülfikar Kızı)

Güllü KARAKAŞ (Recep Kızı)

Suriye KARAKAŞ (Sait Kızı)

Hayri KARAKAŞ (Sait Oğlu)

Fehmi KARAKAŞ (Sait Oğlu)

Enver KARAKAŞ (Sait Oğlu)

Suna KARAKAŞ (Sait Kızı)

Ömer KARAKAŞ (Sait Oğlu)

Rukiye KARAKAŞ (Musa Kızı)

Şükriye AÇIKGÖZ (Ahmet Kızı)

Zülküf KARAKAŞ (Mustafa Oğlu)

Nuriye YILDIZ (Mustafa Kızı)

Perişan AKTAŞ (Mustafa Kızı)

Neşri KARAKAŞ (Mustafa Kızı)

Ensari KARAKAŞ (Mehmet Oğlu)

Nedim KARAKAŞ (Mustafa Oğlu)

Gülüzar KARAKAŞ (Cemil Kızı)

Fatma AYDIN (Zülfikar Kızı)

Hanım KARAKAŞ (Fedli Kızı)

Rasim KARAKAŞ (Hasan Basri Oğlu)

Aysel YILDIZ (Hasan Basri Kızı)

Ayhan KARAKAŞ (Hasan Basri Oğlu)

Feride KARAKAŞ (Mehmet Kızı)

Aziz KARAKAŞ (Mehmet Oğlu)

Ensari KARAKAŞ (Mustafa Oğlu)

Şahin KARAKAŞ (Şahin Oğlu)

Recep KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Zülküf KARAKAŞ (Yusuf Oğlu)

Hayri KARAKAŞ (Yusuf Oğlu)

Altun KARAKAŞ (Yusuf Kızı)

Faruk KARAKAŞ (Yusuf Oğlu)

Şükrü KARAKAŞ (Yusuf Oğlu)

Abdullah KARAKAŞ (Yusuf Oğlu)

Neşat ŞAHİN (Telli Oğlu)

Şükrü ŞAHİN

Nurettin ŞAHİN (Telli Oğlu)

İzneşir KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Adalet KARAKAŞ (Şevket Kızı)

Fazilet KARAKAŞ (Şevket Kızı)

Şeref KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Recep KARAKAŞ

Sadet KARAKAŞ (Şevket Kızı)

Fuat KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Zülfikar KARAKAŞ (Şevket Oğlu)

Harun KARAKAŞ (Yusuf Sıtkı Oğlu)

Türkan KAYNAK (Yusuf Sıtkı Kızı)

Faris KARAKAŞ (Hasan Oğlu)

Kudret KARAKAŞ (Hasan Oğlu)

Hidayet KARAKAŞ (Feyzi Oğlu)

Siri KARAKAŞ (Sabit Selim Oğlu)

Zübeyde BUYANKARA (Sabit Selim Kızı)

Emine KARAKAŞ (Ahmet Kızı)

Yılmaz KARAKAŞ (Refik Oğlu)

Murat KARAKAŞ (Recep Oğlu)

Şeref KARAKAŞ (Refik Oğlu)

Mehmet KARAKAŞ (Refik Oğlu)

Nursel KARAKAŞ (Refik Kızı)

Yıldız CAN (Refik Kızı)

Şükrü KARAKAŞ (Sabit Selim Oğlu)

Mehmet Hanifi KARAKAŞ (Şevki Oğlu)

Celal KARAKAŞ (Şevki Oğlu)

Sait KARAKAŞ (Şevki Oğlu)

Mustafa KARAKAŞ (Şevki Oğlu)

Yüksel KARAKAŞ (Şevki Oğlu)

Fatma KARAMAN (Şevki Kızı)

Gülüstan AKCAN (Şevki Kızı)

Asiye Nuran TEPE (Şevki Kızı)

Ferhan ÖZÇELİK (Halil Kızı)

Kafinaz ÇAKIRŞAHİN (Arap Kızı)

Serkan Murat ÇAKIR (Arap Oğlu)

Filiz ÖZÇELİK ÇETİN (Şahin Kızı)

Ece ÖZÇELİK CANDAN (Şahin Kızı)

Gülizar ÖZÇELİK (Şahin Kızı)

Meltem ÖZÇELİK (Şahin Kızı)

Kısmet ÖZÇELİK (Şahin Kızı)

Serpil ÇAKIR ERCAN (Arap Kızı)

Sergün ÇAKIR ÇELİK (Arap Kızı)

Songül ÇAKIR GÖLLÜ (Arap Kızı)

Mehmet Hanifif KARAKAŞ (Cemil Oğlu)

Rasim KARAKAŞ (Hasan Basri Oğlu)

Aysel KARAKAŞ YILDIZ (Hasan Basri Kızı)

Ayhan KARAKAŞ AYYILDIZ (Hasan Basri Kızı)

Sabri AYDIN (Nihat Oğlu)

Enis AYDIN (Nihat Oğlu)

Kamil AYDIN (Nihat Oğlu)

Selahadin AYDIN (Nihat Oğlu)

Celal AYDIN (Nihat Oğlu)

Veysi AYDIN (Nihat Oğlu)

Mehmet AYDIN (Nihat Oğlu)

Mustafa ÖZÇELİK (Mehmet Oğlu)

Yıldız ÖZÇELİK ÇETİN (Mehmet Kızı)

Mehmet Hanifi KARAKAŞ (Cemil Oğlu)

Emine KARAKAŞ (Şahin Kızı)

Muhsin KARAKAŞ (Rifat Oğlu)

Ayşe KARAKAŞ (Rifat Kızı

Tahsin KARAKAŞ (Rifat Oğlu)

Cemil KARAKAŞ (Rifat Oğlu)

Fatma EĞİLLİ (Rifat Kızı)

Mehmet Hayri KARAKAŞ (Rifat Oğlu)

Hatice KARAKAŞ (Rifat Kızı)

Ali Sahit KARAKAŞ (Rifat Oğlu)

Şükriye KARAKAŞ (Faris Kızı)

Erol KARAKAŞ (Faris Oğlu)

Mürvet AYYILDIZ (Faris Kızı)

Faris KARAKAŞ (Hasan Oğlu)

Suna KARAKAŞ (Faris Kızı)

Kudret KARAKAŞ (Faris Kızı)

Aynur KARAKAŞ (Faris Kızı)

Mustafa KARAKAŞ (Faris Oğlu)

Veysel ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Ramazan ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Kadire BARIŞ (Fikri Kızı)

Behçet ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Servet ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Ahmet ŞAHİN (Fikri Oğlu)

Fatma EKREN (Fikri Kızı)

Fikri ŞAHİN (Galip Oğlu)

Emine KARAKAŞ (Teyyar Kızı)

Nusret KARAKAŞ (Nazim Oğlu)

Fikri KARAKAŞ (Nazim Oğlu)

Muhbet AÇIKGÖZ (Nazim Kızı)

Ahmet KARAKAŞ (Nazim Oğlu)

Mehmet KARAKAŞ (Nazim Oğlu)

Veysi KARAKAŞ (Nazim Oğlu)

Sabite DEMİRCİ (Nazim Kızı)

Ahmet KARAKAŞ (Şahin Oğlu)

Enver KARAKAŞ (Edip Oğlu)

Servet KARAKAŞ (Sabit Selim Oğlu)

Hamza KARAKAŞ (Edip Oğlu)

Bircan İPEK (Edip Kızı)

Mehmet KARAKAŞ (Şahin Oğlu)

Emine AKBOZ (Edip Kızı)

Güllü KARAKAŞ (Recep Kızı)

Vedat KARAKAŞ (Recep Oğlu)

Sedat KARAKAŞ (Recep Oğlu)

Şahin KARAKAŞ (Recep Oğlu)

Cengiz KARAKAŞ (Recep Oğlu)

Pembe KARAKAŞ (Recep Kızı)

Remziye KARAKAŞ (Recep Kızı)

Asim KARAKAŞ (Recep Oğlu)

Adile İPEK (Hüsnü Kızı)

Münevver İPEK (Ziyaattin Kızı)

Mübarek İPEK (Rifat Kızı)

Güllü AYGÜN (Rifat Kızı)

Mensure İPEK (Rifat Kızı)

Rifat İPEK (Rifat Oğlu)

Metin İPEK (Rifat Oğlu)

Mukaddes ATAK (Rifat Kızı)

Mehmet İPEK (Rifat Oğlu)

Behçet İPEK (Rifat Oğlu)

Ramazan İPEK (Rifat Oğlu)

Bayram İPEK (Rifat Oğlu)

Muazzez İPEK (Rifat Kızı)

Mire KARAKAŞ (Şahin Kızı)

Müzeyyen KARAKAŞ (Şahin Kızı)

Gülizar AYDIN (Şahin Kızı)

Şerafettin KARAKAŞ (Şahin Oğlu)

Necati KARAKAŞ (Şahin Oğlu)

Mahmut Necati İPEK (Zülfikar Oğlu)

Naile İPEK (Zülfikar Kızı)

Fatma KARAKAŞ (İzneşir Kızı)

Gurbet ERSOY (Zülfikar Oğlu)

Muhbet İPEK (Zülfikar Kızı)

Abdurrahman İPEK (Zülfikar Oğlu)

Suphi İPEK (Zülfikar Oğlu)

Papo İPEK (Necmettin Kızı)

Cebrail İPEK (Mücahit Oğlu)

Esvet İPEK (Mücahit Oğlu)

Çiğdem ERDEM (Mücahit Kızı)

Niydem ÇELEBİ (Mücahit Kızı)

Zülfikar İPEK (Mücahit Oğlu)

Tuba GÜNEŞ (Mücahit Kızı)

Habibe İPEK (Mücahit Kızı)

Songül İPEK (Mücahit Kızı)

Esma İPEK (Mücahit Kızı)

Fatma KARAKAŞ (Ensari Kızı)

Yasemin KARAKAŞ (Bayram Kızı)

Mehmet Resul KARAKAŞ (Bayram Oğlu)

Remzi KARAKAŞ (Bayram Oğlu)

İsmail KARAKAŞ (Bayram Oğlu)

İbrahim KARAKAŞ (Bayram Oğlu)

Ali KARAKAŞ (Bayram Oğlu)

Saliha AYYILDIZ (Bayram Kızı)

Sabihe AKKUM (Bayram Kızı)

Lamihe KARAKAŞ (Bayram Kızı)

Edanur YILDIRIM (Azmettin Kızı)

 

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Eğil

Köyü    : Kayaköy Köyü

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

397

Mehmet DOĞAN (Mehmet Oğlu)

85,30 m² (irtifak hakkı)

 

Güllü ŞENTÜRK (Mehmet Kızı)

Güllü DOĞAN (Hüseyin Kızı)

Sultan YAMAN (Hasan Kızı)

Ayşe DOĞAN (Mehmet Kızı)

Ayşe DOĞAN (Zülfikar Kızı)

Ayşe ÇEÇAN (Hasan Kızı)

Feride DOĞAN (Mehmet Kızı)

Hüseyin DOĞAN (Zülfikar Oğlu)

Hüsnü DOĞAN (Zülfikar Oğlu)

Hano DOĞAN (Ahmet Oğlu)

Hanife DOĞAN (Zülfikar Kızı)

İbrahim DOĞAN (Zülfikar Oğlu)

Emine AYGÜN (Zülfikar Kızı)

Mehmet DOĞAN (Zülfikar Oğlu)

Hasan DOĞAN (Mehmet Oğlu)

Süleyman DOĞAN (Zülfikar Oğlu)

Hanife YAMAN (Ali Kızı)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

398

Hano DOĞAN (Ahmet Oğlu)

351,22 m² (irtifak hakkı)

 

Mehmet DOĞAN (Mehmet Oğlu)

Hasan DOĞAN (Mehmet Oğlu)

Feride DOĞAN (Mehmet Kızı)

Hanife YAMAN (Ali Kızı)

Ayşe ÇEÇAN (Hasan Kızı)

Güllü DOĞAN (Hüseyin Kızı)

Hanife DOĞAN (Zülfikar Kızı)

Hüsnü DOĞAN (Zülfikar Oğlu)

Ayşe DOĞAN (Mehmet Kızı)

Sultan YAMAN (Hasan Kızı)

Süleyman DOĞAN (Zülfikar Oğlu)

İbrahim DOĞAN (Zülfikar Oğlu)

Güllü ŞENTÜRK (Mehmet Kızı)

Hüseyin DOĞAN (Zülfikar Oğlu)

Ayşe DOĞAN (Zülfikar Kızı)

Emine AYGÜN (Zülfikar Kızı)

Mehmet DOĞAN (Zülfikar Oğlu)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

401

Mehmet ATAŞ (Hüseyin Oğlu)

1441,15 m² (irtifak hakkı)

 

Hasan ÇAÇAN (Mehmet Ali Oğlu)

Fatma DEMİR ÇAÇAN (Mehmet Ali Kızı)

Mehmet ÇAÇAN (Mehmet Ali Oğlu)

Resul ÇAÇAN (Mehmet Ali Oğlu)

Hüseyin ÇAÇAN (Mehmet Ali Oğlu)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

404

Ali ÇEVİK (Yusuf Oğlu)

16 m² (pilon yeri)

 

Ömer PAMUKÇU (İbrahim Oğlu)

1353,54 m² (irtifak hakkı)

 

Fatma ASLAN PAMUKÇU (İbrahim Kızı)

Mehmet PAMUKÇU (İbrahim Oğlu)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

408

Müslime OZAN (Seyfettin Kızı)

16 m² (pilon yeri)

 

Zümrüte TANRIKULU

1759,98 m² (irtifak hakkı)

 

Hüseyin OZAN (Seyfettin Oğlu)

Sitti OZAN (Resul Kızı)

Selahaddin OZAN (Seyfettin Oğlu)

Remziye ÇEVİK

Ali ATAŞ

Mehmet Ali TANRIKULU (Mehmet Oğlu)

Emin OZAN (Seyfettin Oğlu)

Hezar TANRIKULU (Zülfikar Kızı)

Bedri OZAN (Seyfettin Oğlu)

Remzi OZAN (Seyfettin Oğlu)

Selim OZAN (Seyfettin Oğlu)

Mehmet Şirin OZAN (Seyfettin Oğlu)

Mehmet TANRIKULU (Mehmet Oğlu)

Ali ATAŞ

Ömer OZAN (Seyfettin Oğlu)

Ali TANRIKULU (Mehmet Oğlu)

Mehmet Tahir TANRIKULU (Mehmet Oğlu)

Ömer TANRIKULU (Mehmet Oğlu)

Lamia OZAN (Seyfettin Kızı)

Keziban OZAN (Seyfettin Kızı)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

412

Ali ATAŞ

32 m² (pilon yeri)

 

Ali ATAŞ

2346,44 m² (irtifak hakkı)

 

Sitti OZAN (Resul Kızı)

Hüseyin OZAN (Seyfettin Oğlu)

Keziban OZAN (Seyfettin Kızı)

Lamia OZAN (Seyfettin Kızı)

Bedri OZAN (Seyfettin Oğlu)

Mehmet Şirin OZAN (Seyfettin Oğlu)

Remzi OZAN (Seyfettin Oğlu)

Selim OZAN (Seyfettin Oğlu)

Müslime OZAN (Seyfettin Kızı)

Ömer OZAN (Seyfettin Oğlu)

Emin OZAN (Seyfettin Oğlu)

Mehmet Ali TANRIKULU (Mehmet Oğlu)

Mehmet TANRIKULU (Mehmet Oğlu)

Ali TANRIKULU (Mehmet Oğlu)

Mehmet Tahir TANRIKULU (Mehmet Oğlu)

Zümrüte TANRIKULU

Ömer TANRIKULU (Mehmet Oğlu)

Hezar TANRIKULU (Zülfikar Kızı)

Remziye ÇEVİK

Selahaddin OZAN (Seyfettin Oğlu)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

413

Kazım ÇAKMAK (Mehmet Oğlu)

16 m² (pilon yeri)

 

Kasım ÖLMEZ (Derviş Oğlu)

1522,16 m² (irtifak hakkı)

 

Ömer ŞENTÜRK (Mehmet Oğlu)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

432

Zarife DOĞAN (Faris Kızı)

16 m² (pilon yeri)

 

Fatma DOĞAN (Hüseyin Kızı)

977 m² (irtifak hakkı)

 

Mehmet DOĞAN (Hüseyin Oğlu)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

433

Zarife DOĞAN (Faris Kızı)

32 m² (pilon yeri)

 

Safiye ELMA (Mustafa Kızı)

3679,80 m² (irtifak hakkı)

 

Mahmut ÇİFTÇİ (Abbas Oğlu)

Mehmet ÇİFTÇİ (Abbas Oğlu)

Seyfullah ÇİFTÇİ (Abbas Oğlu)

Abdüllatif ÇİFTÇİ (Abbas Oğlu)

İsmail ÇİFTÇİ (Abbas Oğlu)

Rabia UYGUR (Mehmet Hüseyin Kızı)

Celal ELMA (Mustafa Oğlu)

Şeyhmus ELMA (Mustafa Oğlu)

Şemsettin ELMA (Mustafa Oğlu)

Aziz ÇİFTÇİ (Abbas Oğlu)

Mehmet DOĞAN (Mehmet Oğlu)

Mehmet Beşir DOĞAN (Hüseyin Oğlu)

Mehmet DOĞAN (Hüseyin Oğlu)

Ahmet ELMA (İbrahim Oğlu)

Fahri UYGUR (Hüseyin Oğlu)

Eyyüp UYGUR (Hüseyin Oğlu)

Mehmet RESUL (Hüseyin Oğlu)

Ahmet ELMA (Mustafa Oğlu)

Saniye ELMA (Mustafa Kızı)

Mehmet Cengiz ELMA (Mustafa Oğlu)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

434

Saniye ELMA (Mustafa Kızı)

16 m² (pilon yeri)

 

Mehmet ÇİFTÇİ (Abbas Oğlu)

1060,82 m² (irtifak hakkı)

 

Mehmet RESUL (Hüseyin Oğlu)

İsmail ÇİFTÇİ (Abbas Oğlu)

Seyfullah ÇİFTÇİ (Abbas Oğlu)

Safiye ELMA (Mustafa Kızı)

Aziz ÇİFTÇİ (Abbas Oğlu)

Şeyhmus ELMA (Mustafa Oğlu)

Ahmet ELMA (Mustafa Oğlu)

Ahmet ELMA (İbrahim Oğlu)

Zarife DOĞAN (Faris Kızı)

Mehmet Cengiz ELMA (Mustafa Oğlu)

Celal ELMA (Mustafa Oğlu)

Fahri UYGUR (Hüseyin Oğlu)

Şemsettin ELMA (Mustafa Oğlu)

Kemal DOĞAN

Mehmet DOĞAN (Hüseyin Oğlu)

Mahmut ÇİFTÇİ (Abbas Oğlu)

Rabia UYGUR (Mehmet Hüseyin Kızı)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

439

Resul ÇAÇAN (Mehmet Ali Oğlu)

631,10 m² (irtifak hakkı)

 

Hüseyin ÇAÇAN (Mehmet Ali Oğlu)

Mehmet ÇAÇAN (Mehmet Ali Oğlu)

Fatma DEMİR ÇAÇAN (Mehmet Ali Kızı)

Hasan ÇAÇAN (Mehmet Ali Oğlu)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

441

Kadri ÇEÇEN (İbrahim Oğlu)

16 m² (pilon yeri)

 

Mehmet PAMUKÇU (Süleyman Oğlu)

850 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

442

Hüseyin ÇEÇAN (İbrahim Oğlu)

16 m² (pilon yeri)

 

 

1081,75 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

465

Kadri ÇEÇAN (İbrahim Oğlu)

32 m² (pilon yeri)

 

Mehmet ÇAKMAK (Mehmet Oğlu)

2572,28 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

466

Hasan ÇAÇAN (Mehmet Ali Oğlu)

483,80 m² (irtifak hakkı)

 

Mehmet ÇAÇAN (Mehmet Ali Oğlu)

Fatma DEMİR ÇAÇAN (Mehmet Ali Kızı)

Resul ÇAÇAN (Mehmet Ali Oğlu)

Mehmet ÇAÇAN (Mehmet Ali Oğlu)

Hüseyin ÇAÇAN (Mehmet Ali Oğlu)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

467

Salih DİNÇ (Bekir Oğlu)

16 m² (pilon yeri)

 

Aziz AZOK (Hasan Oğlu)

645 m² (irtifak hakkı)

 

Mehmet AZOK (Hasan Oğlu)

Hüseyin ÇEÇAN (Mehmet Oğlu)

Mustafa AZOK (Hasan Oğlu)

 

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Eğil

Köyü    : Sarıcak Köyü

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

363

Abdullah ATEŞ (Yusuf Oğlu)

16 m² (pilon yeri)

 

Ahmet ATEŞ (Yusuf Oğlu)

625 m² (irtifak hakkı)

 

Mehmet ATEŞ (Yusuf Oğlu)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

367

Ali (Hacı Abdi Oğlu)

64 m² (pilon yeri)

 

 

4406,54 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

377

Mehmet (Ahmet Oğlu)

32 m² (pilon yeri)

 

Hüseyin (İsmail Oğlu)

3269,90 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

386

Zeynep BİNGÖL (Mahmi Kızı)

32 m² (pilon yeri)

 

Peruze BİNGÖL (Reşit Kızı)

2235,13 m² (irtifak hakkı)

 

Temur BİNGÖL (Hasan Oğlu)

Ali BİNGÖL (Reşit Oğlu)

Hava AKTAŞ (Reşit Kızı)

Mero BİNGÖL (Mustafa Kızı)

Remzi BİNGÖL (Reşit Oğlu)

Mustafa BİNGÖL (Reşit Oğlu)

Murtaza BİNGÖL (Reşit Oğlu)

Remziye BİNGÖL (Reşit Kızı)

Hacı BİNGÖL (Reşit Oğlu)

Makbule BİNGÖL (Reşit Kızı)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

387

Zümrüte ÇELİK

22,55 m² (pilon yeri)

 

Mekiye ÇELİK

1640,85 m² (irtifak hakkı)

 

Zeynep ÇELİK

Mahmut ÇELİK

Fatma ÇELİK

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

401

 Ali (Hacı Abdi Oğlu)

48 m² (pilon yeri)

 

 

3632,61 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

406

Ali (Hacı Abdi Oğlu)

25,84 m² (pilon yeri)

 

 

1923,34 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

407

 Ali BİNGÖL (Hasan Oğlu)

16 m² (pilon yeri)

 

 

1343,34 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

408

Abdulvahap BAHADIR (Ahmet Oğlu)

16 m² (pilon yeri)

 

Azize BAKADUR YILDIRIM (Ahmet Kızı)

1682,83 m² (irtifak hakkı)

 

Fatma BAKADUR (Ahmet Kızı)

Mehmet BAKADUR

Zibo BAKADUR TOSUNCUK (Ahmet Kızı)

Galip BAKADUR (Ahmet Oğlu)

Şemsettin BAHADIR (Ahmet Oğlu)

Ramazan BAKADUR (Ahmet Oğlu)

Hatice BAKADUR (Ahmet Kızı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

418

Mehmet MEŞE (Zülfü Oğlu)

16 m² (pilon yeri)

 

Halime MEŞE TUTAL (Ömer Kızı)

1182,69 m² (irtifak hakkı)

 

Ali BİNGÖL (Mustafa Oğlu)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

426

Gülizar BİNGÖL (İsa Kızı)

26,90 m² (pilon yeri)

 

Baha KARAKUZU (Mehmet Ali Oğlu)

2503,34 m² (irtifak hakkı)

 

Mustafa BİNGÖL (İsa Oğlu)

Abdulkadir BARAN

Ahmet BİNGÖL

Mehmet Remzi BİNGÖL(İsa Oğlu)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

516

Ferzende BİNGÖL (Emin Oğlu)

32 m² (pilon yeri)

 

Emrullah BİNGÖL (Emin Oğlu)

3241,68 m² (irtifak hakkı)

 

Mustafa BİNGÖL (Ahmet Oğlu)

Zülfi SAYAR (Hasan Oğlu)

Sedat BİNGÖL (Emin Oğlu)

Sevim BİNGÖL (Emin Kızı)

Ferit BİNGÖL (Emin Oğlu)

Bedia BİNGÖL (Emin Kızı)

Nusret BİNGÖL (Ali Oğlu)

Hamza BİNGÖL (Emin Oğlu)

Mehmet Barış İPEK

Hüsnü Bingöl (Emin Oğlu)

Özlem BİNGÖL (Emin Kızı)

Rabia BİNGÖL (Emin Kızı)

Remziye BİNGÖL (Temur Kızı)

Mehmet BİNGÖL (Emin Oğlu)

Hamit BİNGÖL (Emin Oğlu)

Ahmet BİNGÖL (Emin Oğlu)

Altun BİNGÖL (Emin Kızı)

Mehmet BİNGÖL (Ali Oğlu)

Abdulsamet BİNGÖL (Emin Oğlu)

Alaaddin BAHADIR (Mehmet Oğlu)

İrfan BİNGÖL (Emin Oğlu)

Ayşe BİNGÖL (Emin Kızı)

Sıdıka BİNGÖL (Hasan Kızı)

Zülküf BİNGÖL (Ali Oğlu)

Elmas BİNGÖL (Emin Kızı)

Vedat BİNGÖL (Emin Oğlu)

Aycan BİNGÖL (Emin Kızı)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

517

Abdurrahman TURAN (Mecit Oğlu)

32 m² (pilon yeri)

 

 

2986,28 m² (irtifak hakkı)

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

520

 Mehmet BİNGÖL (Reşit Oğlu)

32 m² (pilon yeri)

 

 

2288,18 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

523

Fahriye EMÇE (Ahmet Kızı)

32 m² (pilon yeri)

 

Mustafa EMÇE (Ahmet Oğlu)

3511,36 m² (irtifak hakkı)

 

Hayriye EMÇE (Ahmet Kızı)

Mahmut EMÇE (Ahmet Oğlu)

Hüseyin EMÇE (Ahmet Oğlu)

Mehmet EMÇE (Ahmet Oğlu)

Meryemo EMÇE EREN (Ahmet Kızı)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

524

Zedin TABAN (Abuzeyit Oğlu)

142,04 m² (irtifak hakkı)

 

Mehmet TABAN (Abuzeyit Oğlu)

Hazo TABAN (Memduh Kızı)

Ayşe TABAN        (Abuzeyit Kızı)

Mehmet TABAN (Mehmet Oğlu)

Muhteşem TABAN (Abuzeyit Oğlu)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

525

 Kasım (Ömer Oğlu)

16 m² (pilon yeri)

 

 

1333,00 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

531

 Baha KARAKUZU (Mehmet Ali Oğlu)

48 m² (pilon yeri)

 

Abdulkadir BARAN

1831,61 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

532

Ahmet (Mehmet Oğlu)

30,70 m² (irtifak hakkı)

 

Hüseyin (İsmail Oğlu)

 

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

533

 Abdulkadir BARAN

16 m² (pilon yeri)

 

 Ahmet BİNGÖL (Osman Oğlu)

1871,87 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

534

Seyfullah BİNGÖL (Abdo Oğlu)

48 m² (pilon yeri)

 

 

3594,24 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

547

Mehmet BARAN (Hoto Oğlu)

16 m² (pilon yeri)

 

 

699,85 m² (irtifak hakkı)

 

Parsel No

                             Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

575

Bedri DEMİRKOL (Mehmet Oğlu)

20,95 m² (pilon yeri)

 

Emin DEMİRKOL (Mehmet Oğlu)

1879,95 m² (irtifak hakkı)

 

Meyram DEMİRKOL (Mustafa Kızı)

Mehmet Askeri DEMİRKOL                (Mehmet Oğlu)

Yusuf DEMİRKOL (Mehmet Oğlu)

İmiş DEMİRKOL (Mehmet Kızı)

Nurettin DEMİRKOL (Mehmet Oğlu)

Sadık DEMİRKOL (Mehmet Oğlu)

Mehmet DEMİRKOL (Mehmet Oğlu)

Rahime DEMİRKOL (Mehmet Kızı)

 

9482/1-1


Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

I. GENEL

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere 20 Sözleşmeli Personel alınacaktır. Müracaatlar 02.11.2015 tarihinde başlayacak olup, 06.11.2015 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın www.tika.gov.tr adresli web sayfasından ilan edilecektir.

TİKA Başkanlığında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel ile ilgili "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları" uygulanır.

Yabancı dil sınavı 12.11.2015 tarihinde daha sonra ilan edilecek yerde, giriş sınavı 16.11.2015-20.11.2015 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı GMK Bulvarı No: 164 Tandoğan/ANKARA adresinde yapılacaktır.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

1) 1. gruptan başvuru yapacak adaylar için Fransızca, Arapça, Portekizce dillerinin herhangi birinden,

2) 2., gruplardan başvuru yapacak adaylar için Fransızca’dan,

3) 3., 4.,5.,6. gruplardan başvuru yapacak adaylar için İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinin herhangi birinden,

2014 - 2015 yılları İlkbahar, Sonbahar dönemlerinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı’ndan (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya Başkanlıkça yapılacak yabancı dil sınavında başarılı (80 Puan) olmak.

Bu maddede belirtilen şartlar yabancı uyruklu adaylar için aranmaz.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (4) (5) (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları haiz olmak,

4. Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İKDH Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir.)

5. Başvurulacak gruplara göre aşağıda yer alan “Sözleşmeli Personel Grupları ve Aranan Özel Şartlar Tablosu”ndaki şartları taşıyor olmak,

 

Gruplar

Adet

Başvurabilecek Mezuniyet Alanı

Özel Şartlar

1. Grup

Arapça (1)

Fransızca (1)

Portekizce (1)

- Arapça ve Fransızca için Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden veya bu dillerin dil ve edebiyatının fakülte düzeyinde öğretildiği bölümlerinden mezun olmak,

- Portekizce için 4 yıllık fakülte mezunu olmak Şartlarından birini sağlayabilen adaylar

Başvurulan dille ilgili Mütercim veya Tercüman olarak alanında en az iki yıl hizmet süresine sahip olmak

2. Grup

1

- Hukuk Fakültesi mezunu olmak

- En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak,

3. Grup

2

- Üniversitelerin İletişim Fakültelerinde Radyo, TV Sinema, Gazetecilik, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı ve diğer ilgili bölümlerinden mezun olmak.

- İletişim ve medya sektöründe en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak. Tercihen yayıncılık, kurumsal iletişim, grafik tasarımı, internet medyası, web tasarımı konularında çalışmış olmak.

4. Grup

9

- Üniversitelerin 4 (dört) yıllık

● İktisat,

● İşletme,

● Kamu Yönetimi,

● Uluslararası İlişkiler,

● Siyaset Bilimi,

● Maliye

Bölümlerinin birinden mezun olmak

- TİKA’nın faaliyet alanına giren konularda en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak veya Yurtdışında kalkınma işbirliği ve teknik yardım başta olmak üzere inceleme-araştırma ve Sivil Toplum Kuruluşu çalışmaları yürütmüş olmak,

5. Grup

3

- Üniversitelerin 4 (dört) yıllık

● İktisat,

● İşletme,

● Maliye,

● Muhasebe

● İstatistik

Bölümlerinin birinden mezun olmak veya bu bölümlere ilişkin bilim dallarında yüksek lisans/doktora yapmış olmak

- 2 yıllık hizmet süresine sahip olmak (tercihen işletmecilik, dış ticaret, finans, muhasebe, Kamu İhale Mevzuatı ve satın alma alanlarında tecrübe sahibi olmak)

6. Grup

2

- Üniversitelerin Sosyoloji Bölümünden mezun olanlar

- Üniversitelerin Sosyal Antropoloji Bölümünden mezun olanlar

- Sosyoloji disiplinlerinden birinde Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olanlar

- Sosyal Antropoloji Alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olanlar

- En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak ve TİKA proje ve faaliyetlerinin yürütüldüğü sahaya ilişkin araştırma, inceleme çalışmalarında yer almış olmak veya TİKA proje ve faaliyetlerinin yürütüldüğü sahaya ilişkin akademik yayın yapmış olmak.

 

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adayların aşağıda yer alan başvuru evraklar ile birlikte en geç 06.11.2015 cuma günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı GMK Bulvarı No: 164 Tandoğan/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için istenen belgeler:

a) Başkanlıktan veya www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu,

b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),

c) YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sonuç belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (Başkanlıkça yapılacak dil sınavına gireceklerden bu belgeler istenmez.)

ç) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için nüfus cüzdanının 1 adet sureti, yabancı ülke vatandaşları için pasaport örneği,

d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için adli sicil kaydı yazılı beyanı, yabancı ülke vatandaşları için ise sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge,

e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durum olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

f) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

g) Daha önce başka yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi,

ğ) En geç üç ay önce çekilmiş 4,5X6 cm. ebadında iki adet fotoğraf,

h ) www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiş.

Giriş sınavından önce yabancı dil yeterliliğini gösterir belgesi olmayan adaylar için ihtiyaç halinde 12.11.2015 Perşembe günü Başkanlıkça İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça Yabancı Dil seviyelerini ölçmeye yönelik sınav yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar Başkanlıkça mülakat programında belirtilen yer ve saatte, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı ikinci bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

IV. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş Sınavı; adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili alan bilgilerinin yanı sıra, Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Sözleşmeli Personelliğe uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav şeklinde olacaktır.

IV. DEĞERLENDİRME VE İLAN

Sözlü sınav Başkanlığımızca atanan Sınav Kurulu Üyelerince yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerince sözlü sınavda her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav kurulu üyelerince verilecek notların aritmetik ortalaması 100 tam puan üzerinden 70’in altında olanlar başarısız sayılır. Başarılı olanlar başarı derecesine göre sıralanır. Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlayan adaylara öncelik tanınacaktır. Başvuru şartlarında belirtilen bölümlere göre yapılan sınıflandırma çerçevesinde; sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Nihai sınav sonucu www.tika.gov.tr adresinde ve kurum girişine asılacak listeyle ilan edilecektir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmedikleri takdirde yedek adaylar puan sıralamasına göre atanacaktır.

Sınavı kazananlar hakkında, 656 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin 7 nci fıkrasına göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hizmet Sözleşmesi Esasları uygulanır.

BAŞVURU TARİHLERİ                                                                        02-06 Kasım 2015

YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI     10 Kasım 2015

YABANCI DİL SINAVI                                                                        12 Kasım 2015

MÜLAKAT SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI           13 Kasım 2015

MÜLAKAT SINAVI                                                                              16-20 Kasım 2015

9671/1-1


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. ve 9. derecede açık bulunan 160 adet İş Müfettişi Yardımcısı kadrolarına, Ankara’da yapılacak sınavla işin yürütümü yönünden görev yapmak üzere 100 İş Müfettişi Yardımcısı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden görev yapmak üzere 60 İş Müfettişi Yardımcısı (30 adet İnşaat Mühendisi, 20 adet Makine Mühendisi ve 10 adet Elektrik, Elektronik Mühendisi) alınacaktır.

Sınava katılma şartları;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak,

b) Giriş sınavının yapılacağı 2015 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) İşin yürütümü yönünden başvuracak adaylar için hukuk, siyasal bilgiler, siyasal bilimler, iktisat, idari bilimler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle, bunlara denkliği onaylanmış yerli ve yabancı yüksekokullardan birini bitirmek,

ç) İş sağlığı ve güvenliği yönünden başvuracak adaylar için inşaat, makine, elektrik, elektronik yüksek mühendisi veya mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

d) 2014 veya 2015 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavına katılmış ve işin yürütümü yönünden başvuracak adaylar için KPSS P46 puan türünden en az 75 puan, iş sağlığı ve güvenliği yönünden başvuracak adaylar için KPSS P13 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

(Başvuruda bulunan adaylardan puan sırası en yüksek olandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 4 katı [400 işin yürütümü, 240 iş sağlığı ve güvenliği (120 inşaat mühendisi, 80 makine mühendisi ve 40 elektrik, elektronik mühendisi) olmak üzere toplam 640] sayıda aday sınava davet edilecektir. Ancak sınava katılmaya hak kazanan son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.)

e) Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli olmak,

f) Tutum ve davranışları, varsa, sicili yönünden müfettişliğe engel durumu bulunmamak,

g) Bu sınava en fazla bir kez girmiş olmak,

ğ) Süresi içerisinde başvurmuş ve iş talep formu ile birlikte belirtilen diğer belge ve bilgileri eksiksiz olarak zamanında Kurula vermiş olmak.

Başvurular 11.11.2015 günü başlayacak, 26.11.2015 günü çalışma saati bitiminde sona erecektir.

Sınava girecek adaylar, Bakanlığımız www.csgb.gov.tr ve www.itkb.gov.tr internet sayfalarında yer alan aday başvuru sistemi bağlantısı üzerinden erişerek doldurup imzalayacakları “iş talep formu”na aşağıdaki belgeleri ekleyerek, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 Emek-Çankaya/ANKARA” adresinde kurulacak kayıt kabul bürosuna bizzat veya posta ile göndererek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

İş talep formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir:

a) Başvuru sistemi üzerinden alınarak imzalanacak beyan ve özgeçmiş formu,

b) Diplomanın aslı gibidir onaylı sureti (Elden başvuruda bulunacak adaylar; Başkanlığımızın kayıt-kabul bürosunda diplomalarını onaylatabilirler)

c) Varsa ilgili kurumdan alınan onaylı denklik belgesi sureti,

ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) 2 adet vesikalık fotoğraf.

Posta ile yapılan başvurularda da, son başvuru tarihi 26.11.2015 tarihi olup, internet üzerinden iş talep formunun 26.11.2015 tarihine kadar doldurulması şartı ile belgelerin İş Teftiş Kurulu Başkanlığına en geç 03.12.2015 mesai saati bitimine kadar ulaşması zorunludur. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu süreden sonra gelen belgeler ve ekleri gönderilmeksizin yapılacak online başvuru kabul edilmeyecektir

Yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile www.csgb.gov.tr ve www.itkb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek, sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavın yapılacağı yer ve saati gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesini, sınav saatine kadar aday başvuru sistemi üzerinden alabilecekleri gibi 25.12.2015 mesai saati bitimine kadar İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan da elden teslim alabileceklerdir. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca posta yoluyla sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

Yazılı sınav 26.12.2015 tarihinde Ankara’da üç oturum halinde yapılacaktır. Adaylar “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte fotoğraflı kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi vb.) göstermeden sınava katılamazlar. Yazılı sınavda başarılı olmak için, her oturumdan alınan puanın yüz üzerinden altmış (60) puanın altında olmaması şartıyla üç oturumun ortalamasının yüz üzerinden yetmiş (70) puan olması gerekmektedir. Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati bildiren tebligat yapılacaktır. Ayrıca, yazılı sınavı kazanan adayların isim listesi ile sözlü sınavın yer ve tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilan panosunda ve www.csgb.gov.tr ve www.itkb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

Başvuru koşulları ve sınav konuları hakkında detaylı bilgi ile iş talep formu, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan ve www.csgb.gov.tr ile www.itkb.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

İnönü Bulvarı No: 42 Emek-Çankaya/ANKARA

9485/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Urla İlçesi, Kalabak İlçesi, 20E2C pafta, 33 ada, 5 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Urla Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi ME-GH İnş. Hafriyat Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0035312198832666);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Mustafa POLAT”ın şahış şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.10.2015 tarihli ve 12930 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9530/1-1

—————

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 26288 ada 6 nolu parsel ile 26097 ada, 16 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Karşıyaka Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Kayırılan İnş. ve Malz. Turzm. Oto. San. Tic. Ltd. Şti’nin Yetki Belgesi Numarasının (0035315471633247);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Kenan KAYIRILAN”ın şahış şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.10.2015 tarihli ve 12934 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9531/1-1

—————

Manisa İli, Akhisar İlçesi, İnönü Mahallesi, 47K.2B pafta, 1595 ada, 31 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Akhisar Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ahmet IŞIK-Işık İnşaatın Yetki Belge Numarasının (0045110004153102);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.10.2015 tarihli ve 12931 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9532/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Demre İlçesi, Demre (Mülga Antalya İl Özel İdaresi) Belediyesi, 101 ada, 359 parsel üzerindeki 751913 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, Makina Mühendisi Yusuf Mete ÇÖLLÜ (Oda Sicil No:23327) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 25.08.2015 tarihli ve E.2015/1646 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yusuf Mete ÇÖLLÜ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 10.10.2015 tarihli ve 27521 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

9543/1-1

—————

Antalya İli,